Historie a současnost Pivovaru Hostivar

Pivovar nesoucí jméno HOSTIVAR je vystavěn v regionu Prahy 15 na hranicích dvou katastrů, Hostivaře a Horních Měcholup. Nebylo proto možno nepodlehnout myšlence pojmenování prvého pivovaru v historii této oblasti a jeho piva právě názvem Hostivar.

Letopisci míní, že obec Hostivař – Gostivar, dostala jméno po člověku zde žijícím, který „hostům vařil, nebo je chránil“.

O Hostivaři se zmiňuje již kronikář Kosmas v Kronice české. O událostech roku 1068 vypravuje, že v tu dobu Jaromír, bratr knížete Vratislava II., přijíždí ku Praze, aby s podporou některých velmožů vymohl na bratrovi pivovarsvé právo stát se novým pražským biskupem. Vratislav II, tehdy ještě kníže, neboť prvním českým králem se stane až o sedmnáct let později, zalekl se možného útoku svých bratří a rozhodl se Jaromírovi vyhovět. „Jaromír zarazil tábor se svými příznivci před Prahou na lukách u vsi Gostivar, odkud vyslal posly své doptati se bratra svého, zdali zvolí jej za biskupa pražského a přijme-li jej v míru,“ píše kronikář.

A tak nás napadá - oč lépe by se Jaromírovi a jeho druhům tábořilo a čekalo v lukách u vsi Gostivar, kdyby tu již tehdy stál pivovar a hostinec s lahodným pivem, kde velmožům spočinouti a své hrdlo svlažiti umožněno by bylo!

Co nebylo umožněno tenkrát, povede se za tisíc let. Dnes již na prahu Hostivaře pivovar stojí a dobrý Hostivar místním i poutníkům vaří. Inspirování dávnou historií, tradicí a poctivým umem českých sládků, vaříme pivo tak, jak tomu bylo před velkou pivní industrializací, tedy způsobem voda, chmel a slad, bez pasterizace a filtrování. Věříme, že vás skvělá chuť Hostivaru a naše pohostinnost přivedou brzy zpět.

Myšlenka postavit akciový pivovar Hostivar dostala konkrétní podobu na prvním setkání akcionářů 5. září 2011. První várka piva byla uvařena v únoru 2013.
Zdroj:Stránky pivovaru Hostivar, 2015


Více na stránkách pivovaru

Pivovar Hostivař

Publikováno:před rokemZdroj:Stavbaweb.cz

Objekt pivovaru reflektuje tvar pozemku, na kterém se nachází. Lichoběžníková hmota ve své nejužší části odkrývá srdce celé technologie výroby piva (varnu) směrem do ulice Hornoměcholupská. Technologická část tvoří zhruba třetinu plochy pivovaru.
S rozšiřující se hmotou se dostáváme z prostorů výroby piva, přes zázemí restaurace, kde je kuchyně a přidružené provozy, do prostoru distribuce piva-restaurační části. Ta se od zbylých provozů (zděná část) liší dřevěnou nosnou konstrukcí propsanou do celého interiéru, obehnaného ze dvou stran prosklenou fasádou. Ta otvírá prostor restaurace do ulice Lochotínská a do zahrady v jihovýchodní části pozemku, kde je možnost fasádu zcela otevřít a propojit s terasou a zahradou. Vstup do restaurace a ostatních provozů je z ulice.

Interiér je postaven na jednoduchém materiálovém řešení, které podtrhuje jednotlivé prvky procesu výroby piva a charakter budovy vůbec.
Jedním z nejvýraznějších prvků restaurace jsou pivní tanky, ze kterých jde pivo rovnou do protějšího výčepu. Na ose vstupu jsou v zadní části industriální kamna a mozaika z pivních zátek popisující technologii výroby zdejšího piva. Rozhraní zděné a dřevěné části objektu je patrné na přizdívce z neomítnutých keramických tvárnic natřených černou barvou, kde jsou niky s lavicemi a „záda“ výčepu. Tento prvek se propisuje i na chodbě k sociálnímu zázemí pro hosty, odkud je průhled do ležáckého sklepa pivovaru. K restauraci přiléhá venkovní terasa krytá dřevěnou střechou.

Autorská zpráva
Investor: Pivo Hostivar a.s.
Zastavěná plocha: 701,62 m2
Celková užitná plocha: 511,15 m2

Golfový pivovar na kraji Prahy s unikátní vlastnickou a organizační strukturou

Publikováno:před 4 letyZdroj:ekonom.czAutor:Filip Sýkora

● Pivovar Hostivar je příkladem úspěšného minipivovaru, který se specializuje na místní klientelu.
● S partou svých známých jej v pražské Hostivaři založil developer Martin Kulík.
● Pivovar funguje čtvrtým rokem a pivo dodává pouze do své restaurace. I proto plánuje další expanzi.

Původně to tu mělo vypadat mnohem skromněji," tvrdí Martin Lexa, ředitel pivovaru Hostivar. Sedíme s ním v restauraci, která otevřela před necelou hodinou, a prostor se rychle plní hosty. Štamgasti se míjejí se zaměstnanci nedalekých firem, kteří sem chodí na oběd. Moderní interiér obložený dřevem vede do zahrady a zalévá prostor světlem. Místní svrchně kvašená třináctka chutná plně a hořce.

Restaurace i pivovar vyrostly v pražské Hostivaři doslova na zelené louce a dnes si získávají nové příznivce již čtvrtým rokem. V pivovaru se za celý rok uvaří dva tisíce hektolitrů, tedy 400 tisíc velkých piv, a společnost plánuje další expanzi.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.20.07.2018 09:052