Historie a současnost Pivovaru Svijany

Historie
První dochované zmínky o Svijanském dvoře, postupem let rozšířeného o pivovar, pocházejí z roku 1346, kdy patřil k cisteriánskému klášteru v Hradišti. Kolem roku 1420 jej koupil český šlechtic a významný dvorský úředník Jindřich z Vartemberka. Ten si jej dokázal udržet až do své smrti, nicméně po ní byl císařem Zikmundem zastaven Hynkovi z Valdštejna a společně se zámkem Rohozec, polovinou Turnova a panstvím na Skalách patřil k valdštejnskému panství Malá Skala. V držení Valdštejnů zůstal Svijanský dvůr 102 let, poté byl prodán nejvyššímu pražskému purkrabímu Janu z Vartemberka. Právě jeho syn, Adam z Vartemberka, zřejmě pocítil potřebu naplnit šlechtickou pokladnu, a proto zde vybudoval v roce 1564 pivovar. Ve stejné době došlo k přebudování Svijanského dvora na tvrz, kterou následovníci Adama výrazně rozšířili a změnili na renesanční tvrz. V roce 1602 získal Svijany s tvrzí a pivovarem Jáchym Ondřej Šlik, protihabsburský odbojník, který svůj život skončil na staroměstském popravišti v roce 1621. Svijany poté připadly Valdštejnům, kteří zde hospodařili až do roku 1814. Za nich byla stará renesanční tvrz přestavěna na zámek, stavebně upraven a rozšířen byl i sousední pivovar.
Roku 1820 přicházejí Rohanové, Svijany jsou připojeny k Sychrovu a jsou i nadále hospodářským dvorem, jehož je pivovar součástí. pivovarPivovar Rohanům patřil do roku 1912, kdy jej koupil jeho dosavadní nájemce a sládek Antonín Kratochvíle. Rodinná dynastie Kratochvílů působila ve svijanském pivovaru až do roku 1939. Vnuk původního majitele, rovněž Antonín, byl nucen pivovar prodat a pivovar se opět vrátil Rohanům.
Jak je vidět, pivovar i zámek byly v průběhu století zvelebovány, rozmachu však udělal přítrž rok 1945, kdy byl pivovar zkonfiskován, posléze znárodněn a stal se provozem Severočeských pivovarů n.p. Ty zde působily až do roku 1990, kdy vznikl státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou a jehož součástí se stal svijanský pivovar až do roku 1992. Poté se pivovar ve Svijanech mění na akciovou společnost a v roce 1997 se stává součástí Pražské pivovary a.s., jejímž majoritním vlastníkem je anglická pivovarská společnost Bass. V této skupině je však nejmenší a nejstarší. Díky obchodní politice Pivovarů Vratislavice a.s. a později Pražských pivovarů a.s. se svijanský pivovar dostává do odbytové krize a hrozí mu úplné uzavření.
Záchrana z krize přichází v roce 1998, kdy se novým vlastníkem stává nově založená společnost Pivovar Svijany s.r.o., která se o sedm let později transformuje na akciovou společnost. Díky mravenčí práci týmu pivovaru pod vedením Františka Horáka je odbytová krize zažehnána a pivovaru se začíná blýskat na lepší časy.
Výstav piva z roku 1998 ve výši čtyřicet tři tisíc hektolitrů je postupně zvyšován, v roce 2001 je prolomena hranice sta tisíc hektolitrů, v roce 2005 dvou set tisíc a v roce 2013 šesti set tisíc hektolitrů vyrobeného piva. Postupem doby se z Pivovaru Svijany stal nejen nejsilnější pivovar ve svém regionu, ale také jeden z největších nezávislých, ryze českých pivovarů v České republice. V roce 2013 byl dokonce v novinářské anketě Českého svazu pivovarů a sladoven zvolen nejpopulárnějším pivovarem v ČR.

Zámek ve Svijanech patří po letech opět k pivovaru
Zámek ve Svijanech a zdejší pivovar tvořily nerozlučný pár několik století. Součástí pivovaru byl zámek i po znárodnění, do soukromých rukou jej prodal až státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou, pivovarkterý pivovar několik let vlastnil. Velmi poškozenou stavbu tak získal Milan Rýdlo z Čápovky, severočeský podnikatel a velmistr řádu svatého Václava s úmyslem navrátit jí původní lesk. Z finančních důvodů se ale v roce 2013 rozhodl zámek prodat a příležitosti se chopil Pivovar Svijany. „Zámek a pivovar patřily odjakživa k sobě, a proto jsme se rozhodli, že památku zrekonstruujeme a zpřístupníme veřejnosti,“ říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany a dodává: „Předchozí majitel měl zpracovaný kvalitní projekt na revitalizaci zámku a my v něm plánujeme ve spolupráci s památkáři pokračovat. V tuto chvíli projekt revidujeme a pravděpodobně příští rok se pustíme do samotné rekonstrukce.“ Do budoucna by se měl zámek stát kulturně společenským centrem obce, které nabídne koncertní prostory, zázemí pro turisty i restauraci.

Tradice nade vše
Pivovar Svijany vyrábí pivo klasickou technologií. Výčepní piva, ležáky i speciální piva vznikají tzv. dvourmutovým způsobem vaření, kvašením v otevřených kádích na spilkách a dlouhodobým zráním v ležáckých sklepích při nízkých teplotách. Pivo se vaří stejně, jako tomu bylo v polovině minulého století, v době, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. pivovarVe svijanském pivu nechybí voda z vlastních studní a slad z malých nezávislých sladoven z Čech a Moravy v Kounicích, Záhlinicích, Náměšti na Hané, Rajhradu, Kolíně, Jablonci nad Nisou, Litovli a Benešově. Pivu samozřejmě nechybí žatecký chmel z vlastních chmelnic ve vyhlášené oblasti Polepských blat, konkrétně Žatecký poloraný červeňák včetně jeho tradiční původní odrůdy Osvaldova klonu.
Proces vaření piva začíná ve varně. Zde se smíchá rozdrcený slad s vodou a zahříváním na různé teploty se pomocí enzymů ze sladu mění škrob na cukr. Následuje scezování, při němž se oddělí cukerný roztok – sladina - od obalů zrn - tedy mláta. Sladina se poté vaří s chmelem přidávaným postupně v několika dávkách. Nezbytný chmel pivo konzervuje a hlavně pivu dodává příjemně hořkou chuť a chmelovou vůni. Proces trvá zhruba deset hodin. pivovarVarna ve Svijanech umí vyrobit 12 várek denně, přičemž jedna várka má 230 hektolitrů mladiny.
Z hotové mladiny se oddělí kaly ve vířivé kádi, zchladí se a zakvasí pivovarskými kvasinkami z vlastních zdrojů. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kádích na spilkách při teplotě do 12°C. Během kvašení přemění kvasinky asi 70 % cukru vzniklého na varně na alkohol, oxid uhličitý a některé vedlejší produkty. Zkušený sládek měří v každé kádi dvakrát denně teplotu a stupeň prokvašení. Pomocí chlazení celý proces řídí a určuje, kdy se káď zchladí na sudovací teplotu, čímž se ukončí činnost kvasinek.
Hlavní kvašení trvá šest až osm dní. Zchlazené zelené pivo se poté suduje do ležáckých tanků, kde dokváší. pivovarTanky o objemu 60 až 630 hl jsou umístěny v ležáckých sklepích. Zde pivo leží, tedy dozrává, čiří se a přirozenou cestou se sytí oxidem uhličitým. Tím si dotváří pěnivost, říz, chuť a vůni. Podle druhu piva trvá ležení 30 - 60 dní a probíhá při teplotě 2 - 4°C. Hotové pivo se poté zfiltruje na křemelinovém filtru, aby mělo jiskru. Pivní alchymie končí na speciálním mikrofiltru, který pěnivý mok zbaví nežádoucích kvasinek a dalších mikroorganismů. A pak už se může stáčet.
Produkce svijanského pivovaru putuje z 60 % do sudů a ze 40 % do lahví, plechovek a skleněných džbánů. Celý proces výroby probíhá za dodržování velmi přísných požadavků na čistotu. Nezávadnost jednotlivých surovin i výsledného produktu během výroby se pečlivě kontroluje v pivovarské laboratoři, kde se podrobuje mikrobiologické, chemické a organoleptické analýze. Z pivovaru tak nemůže odejít žádné pivo, které by nebylo kvalitativně naprosto v pořádku. Svijanské pivo se nijak chemicky neošetřuje, ani nepasteruje. K zákazníkovi tak putuje zdravé, přírodní pivo vyznačující se skvělou pitelností, vlastností dávno se vytrácející ze současných piv.

Vlastní chmelnice
Pivovar Svijany vstoupil v roce 2006 majetkově do chmelařství ve vyhlášené oblasti Polepských blat. pivovar„Hlavním důvodem bylo stárnutí tuzemských chmelnic a snižující se množství kvalitního tradičního chmele. Báli jsme se, abychom časem nemuseli tuto nepostradatelnou surovinu nahrazovat chmelem zahraničním, a proto jsme si do budoucna chtěli zajistit její přísun,“ říká Petr Menšík, sládek Pivovaru Svijany. pivovarNa několika desítkách hektarů si svijanští pěstují Žatecký poloraný červeňák a kromě obnovy chmelnic se pivovar v posledních 4 letech aktivně zapojuje i do zkoumání původního nepřešlechtěného Osvaldova klonu Žateckého poloraného červeňáku. Ten od roku 1927 šlechtil průkopník českého chmelařství docent Karel Osvald a dřív nechyběl v žádném poctivém pivu. Chmelaři na něj ale nedostávají od státu dotace, protože patří do kategorie neozdravených chmelů, navíc je méně výnosný a obsahuje méně alfa hořkých kyselin. Z těchto důvodů je u nás dnes téměř na vymření. „Přitom se jedná o tradiční chmel, který se vyznačuje nezaměnitelnou vůní a jemnějším aroma, typickým pro tradiční české pivo plzeňského typu, které se u nás odjakživa vařilo,“ dodává Menšík. Ve Svijanech se Osvaldův klon Žateckého poloraného červeňáku přidává při posledním chmelení do všech piv, a i to je důvod, proč se od ostatních piv na trhu liší svou chutí a vůní.

Veškerý zisk se vrací zpět do pivovaru
Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po svijanském pivu, a přitom zachovat tradiční výrobní postupy, investuje pivovar každoročně celý zisk do obnovy a rozšiřování kapacit pivovaru. Pravidelně se přistavují nové spilky, ležácké sklepy, v roce 2012 byla přistavěna varna, přibyla propagační stanice k pomnožování vlastních pivovarských kvasnic… V těchto dnech se finalizuje přestavba lahvovny a souvisejících provozů. Ročně se ve Svijanech proinvestuje více než 100 mil. Kč.

Nová lahvovna
V březnu 2014 Pivovar Svijany výrazně zrekonstruoval lahvovnu. Nároky na kvalitu plnění lahví stále rostou a původní lahvovna by je brzy přestala splňovat. „Jednalo se o relativně výrazný zásah do chodu pivovaru, kvůli výměně některých strojů za nové jsme museli zastavit provoz na 14 dní,“ říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany. Díky novému výkonnějšímu plniči, jehož kapacita je 25 000 lahví za hodinu, bylo nutné přizpůsobit i související provozy – dopravníky, manipulátory, vkladače, vykladače, systém paletizace a depaletizace lahví a myčku. „Novou lahvovnu jsme budovali s cílem zvýšit kvalitu při plnění lahví, jsme ale rádi, že se povedlo navýšit také kapacitu, která by byla v nejbližších letech naplněna,“ dodává Havlík. Na stavbě nové lahvovny se podílelo kolem 100 lidí z 9 firem a pivovaru a vyžádala si investici 50 mil. Kč.
Zdroj:Stránky Pivovaru Svijany, 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Pivovaru Svijany

Kdy:celoročně dle rozpisuObec:PříšoviceZdroj:Pivovar Svijany

O tom, jakým způsobem pro vás pivo připravujeme, se sami můžete přesvědčit na vlastní oči. Pivovar Svijany pořádá exkurze, při kterých si můžete prohlédnout výrobu svijanského piva zblízka. Prohlídku je nutné objednat minimálně 1 týden předem. Minimální počet osob na exkurzi je 10, maximální počet je 25 osob v jedné skupině.

Možný čas prohlídky:
Po-Pá 15:00 - 18:00
So-Ne 9:00 - 18:00

Cena prohlídky:
Dospělí 70 Kč
Děti, důchodci 50 Kč
Minimální cena exkurze 700 Kč

V ceně je prohlídka pivovaru s průvodcem a ochutnávka nefiltrovaného piva. Exkurzi je nutné si domluvit dopředu. Využijte k tomu následující formulář, popřípadě tyto kontakty:
Tel.: +420 481 770 721, +420 739 589 473
E-mail: exkurze@pivovarsvijany.cz

Aktualizováno: před rokem

Na Velikonoce Svijany v originálním čtyřpacku

Publikováno:před měsícemZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Svátky jara jsou za dveřmi a s nimi i atraktivní velikonoční edice půllitrových plechovek nepasterovaného svijanského piva. Celkem jich ve Svijanech vyrobí více než milion kusů a po omezenou dobu budou k dostání v běžné maloobchodní síti, stejně jako lahvové pivo s velikonočními etiketami.

Jako doplněk velikonočního sortimentu pivovar uvádí na trh také sváteční edici oblíbeného dvoulitrového balení piva  Plechovek pro chlapy  a zbrusu nový, originální velikonoční čtyřpack půllitrových plechovek s nepasterovaným pivem se čtyřmi plechovkami Svijanského Mázu 11 %. Čtyřpack je v prodeji v pivovarské prodejně a na e-shopu pivovaru. E-shop bude spolu s prodejnami Globus nebo Billa nabízet i letošní sváteční edici Plechovek pro chlapy.

Další velikonoční balení – již osvědčený velikonoční multipack s osmi půllitrovými lahvemi nejprodávanějšího svijanského piva, Svijanského Mázu 11 %, a souborem obtisků na vajíčka s pivními motivy – čeká na zákazníky před nadcházejícími svátky jara například v řetězcích Ahold, Kaufland, Globus, Tesco a Makro.
Obtisky na vajíčka dostanou zákazníci zdarma také ke každé objednávce uzavřené před Velikonocemi na e-shopu pivovaru, který dodává i celou řadu svijanských propagačních výrobků.

Svijanské pivo v lahvích ani v plechovkách neprochází pasterací, tedy tepelným ošetřením, které se provádí s cílem prodlužit dobu trvanlivosti piva. V důsledku zahřívání a oxidace se při pasteraci mění senzorické vlastnosti piva, ničí se enzymy a další zdraví prospěšné látky a mimo jiné také snižuje trvanlivost pěny. Nepasterované pivo je proto mezi zákazníky stále více oblíbeno pro svou čistší pivní chuť a vůni. V plechovkách jej Svijany nabízejí jako jediný český pivovar.

Pivovar Svijany je jedním z největších pivovarů v českých rukou a největším českým výrobcem zachovávajícím tradiční způsob kvašení piva. Letos plánuje, že se jeho produkce přiblíží hranici 700 tisíc hektolitrů.

Svijanská expertka učí hospodské, jak správně čepovat pivo

Publikováno:před měsícemZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

● Klára Habrová má plné ruce práce, od začátku ledna jako nová manažerka kvality denně proškolí nejméně jednoho hostinského
● Bezplatnou službu pivovar nabízí všem svým odběratelům, zájem je veliký

Pivovar Svijany zřídil novou funkci manažera kvality, který má na starosti péči o správné nakládání s pivem v restauracích a školení správné techniky čepování. Od ledna ji zastává Klára Habrová, která se může vykázat vzácnou kombinací pedagogického vzdělání a bohatých zkušeností z výčepu. Při svých cestách po celé republice pomáhá hospodským, aby vytěžili ze svijanského piva to nejlepší.

„Mým úkolem je poradit se správnou sanitací, výběrem tlačného plynu a péčí o sklo, dohlédnout na dodržování všech hygienických zásad a naučit personál správné technice čepování piva. Za necelé tři měsíce jsem už prošla všemi možnými podniky  od nejlepších tankových restaurací až po venkovské výčepy – a školila jak začátečníky, tak i hostinské s padesátiletou praxí. A mohu říci, že ve většině případů jsem vlastně spokojená: naprostou většinu závad nebo problémů jsme schopni odstranit přímo na místě,“ říká Klára Habrová.

Za alfu a omegu dobrého piva Klára Habrová považuje dodržování maximální hygieny a čistoty. „Povinnost pravidelné sanitace* je daná zákonem a také díky tomu, že Pivovar Svijany hospodským každou druhou sanitaci hradí, jde ve všech našich restauracích o naprosto běžnou a rutinní záležitost. Jinak je tomu bohužel zatím s pravidelným proplachováním trubek mezi sudy, ideálně každý večer po uzavření podniku. Této nezbytnosti se hospodští, ať už z ekonomických nebo jiných důvodů, občas vyhýbají,“ pokračuje Klára Habrová. „Musím jim proto důrazně opakovat, že bez čistých trubek jejich pivo prostě nemůže být dobré a pro Svijany jako živé nepasterované pivo to platí dvojnásobně. Naštěstí se mi je většinou podaří rychle přesvědčit.“

Jak na to, aby bylo pivo co nejlepší
● Maximální hygiena
● Správná technika čepování
● Odpovídající velikost sudů podle výtoče
● Použití směsného plynu místo vzduchového kompresoru; zejména při nižší výtoči

Absolvování školy správného čepování může do budoucna hostinským přinést i dodatečné body v každoročním procesu certifikace jednotlivých svijanských podniků a cenné rady ohledně vhodného tlačného plynu nebo výčepního zařízení. „Při návštěvě každé restaurace už rovnou hledím na věci, které se hodnotí při certifikaci, takže jsou na příchod hodnotící komise lépe připraveni,“ říká expertka.

Používat pro čepování piva nasávaný vzduch ze sklepa za pomoci kompresoru není podle Kláry Habrové v žádném případě ideální. Směsný plyn – směs dusíku a CO2 – jednak funguje jako ideální konzervant, jednak zabraňuje změně senzorických vlastností. „Náklady na jeho použití se pohybují v řádu desetihaléřů na půllitr, ale pivo díky němu vydrží kvalitní podstatně déle a má pořád stejný říz,“ pokračuje Klára Habrová. „A s novými kohouty ‚Nostalgie‘ se pivo čepuje na jeden zátah, je to rychlejší a výsledkem je perfektně načepované pivo s dokonale smetanovou pěnou. Ale hospodští se toho zatím často bojí, proto mě také většinou volají, když jim nový kohout nainstalují. Práce s ním je ze začátku náročnější, ale během dvou dnů se z každého stane profík,“ ujišťuje.

Správná technika čepování piva
● Točit jen do zcela čisté, studené a vypláchnuté sklenice
● Lepší hygiena
● Zásadně vždy čepovat po skle nakloněné sklenice, nikdy ne z výšky
● Kohout musí zůstávat po celou dobu v kontaktu se sklenicí
● Nejdřív pěna, až potom pivo: pivo se musí čepovat až pod pěnu, aby neoxidovalo
● U větších podniků nahrazení klasického kohoutu za výčepní kohout Nostalgie

Občas ještě také některé navštívené hospody podle Kláry Habrové trošku bojují s nedostatečnou čistotou skla nebo s tím, že umyté sklenice výčepní nepokládají na vhodnou podložku, aby mohly dýchat. A překvapivě se ještě i dnes najdou hostinští, kteří čepují pivo do suchého půllitru. „Ale to jsou opravdu maličkosti, které se hned srovnají rovnou na místě. S výsledkem jsou pak spokojení nejen hospodští, ale hlavně jejich hosté a samozřejmě i my v pivovaru, protože když se v hospodách o pivo dobře starají a umí je správně načepovat, je to pro nás největší radost.“

A kde mají zatím hospodští o služby učitelky správného čepování největší zájem? „Hlavně na Moravě, ale hodně se samozřejmě pohybuji také v okolí Svijan, kde je logicky nejvyšší koncentrace našich restaurací. A objevuji přitom mnoho zajímavých rozdílů, například že jinak vypadá čerstvě natočené pivo v Praze a jinak v Ostravě nebo na jižní Moravě. Zatímco v Praze a na západ od Prahy chtějí mít pivo načepované na jeden zátah, chtějí krásnou hladinku nebo rovnou pěnu, na východ od Prahy a hlavně na Moravě mají rádi pivo čepované na třikrát nebo na čtyřikrát a hlavně s pořádnou čepicí. Nic proti tomu, ale já se snažím, aby i s čepicí bylo načepované, tak jak má být,“ uzavírá Klára Habrová.

Pivovar Svijany chystá rozšíření varny, nechce vařit o víkendech

Publikováno:před měsícemZdroj:Průmyslová automatizaceAutor:ČTK

Soukromý Pivovar Svijany na Liberecku připravuje rozšíření své varny. Kapacita by se měla zvýšit zhruba o 40 procent. Přibude druhá mladinová pánev. Hlavním cílem je odbourat víkendovou práci, která je příliš drahá. Dnes jede varna od dubna někdy až do srpna nepřetržitě včetně sobot a nedělí. Lidé ale o víkendech pracovat nechtějí, chtějí mít volno, řekl dnes ČTK ředitel pivovaru Roman Havlík. Největší pivovar v Libereckém kraji chce letos do rozšíření kapacit a modernizace investovat zhruba 90 milionů korun.

Pivovar Svijany působí na trhu už přes 20 let, za tu dobu do rozvoje investoval stamiliony. Největší investicí byla nová stáčení linka na plechovky za sto milionů korun. Do plného provozu ji ve Svijanech uvedli právě před rokem. Nedávno naplnili plechovku s číslem 10,000.000. "Když jsme linku spouštěli, počítali jsme, že za ten rok do plechovek stočíme 25.000 hektolitrů, což je pět milionů plechovek, výroba byla dvojnásobná," řekl Havlík. Díky tomu se podle něj investice vrátí rychleji, podle aktuálních odhadů zhruba za 4,5 roku.

Loni firma do plechovek stočila 6,5 procenta vyrobeného piva. "Každá třetí plechovka šla na export," řekl Havlík. Letos už pivovar plánuje naplnění 12,000.000 plechovek. Plechovkové pivo je učeno hlavně na export, zájem o něj podle Havlíka ale roste i na tuzemském trhu. Loni šlo do zahraničí 6,5 procenta produkce svijanského pivovaru, největším zahraničním odbytištěm je Slovensko. Pivovar ale vyváží také do Chorvatska a východoevropských zemí, Pobaltí a Ruské federace. První kontejnery plechovkového piva vypravili ze Svijan také do USA nebo Číny.

Svijanský pivovar zaměstnává zhruba 170 lidí. V roce 2017 uskutečnila firma podle informací z obchodního rejstříku zakázky za více než 1,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst tržeb o více než devět procent. Hospodaření skončilo ziskem 233 milionů korun. Loňské údaje zatím k dispozici nejsou. Celkem chtějí letos v pivovaru překonat hranici 700.000 hektolitrů piva, z toho deset procent by mělo jít na export. Loni pivovar na trh dodal 681.686 hektolitrů.

Svijany za rok stočily už přes 10 milionů plechovek nepasterovaného piva

Publikováno:před měsícemZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

● Jediný český výrobce nepasterovaného piva v plechu hlásí rekordní prodej
● Moderní plnicí linka plechovek je v provozu právě rok
● Investice v hodnotě 100 milionů korun by se při současném vytížení zaplatila už za čtyři a půl roku

Přesně před rokem uvedl Pivovar Svijany do plného provozu novou automatickou stáčecí linku s roční kapacitou až sto milionů plechovek a začal na ní jako první český pivovar stáčet do plechovek „živé“ pivo bez pasterizace. „Obliba našeho plechovkového piva jak u českých, tak i u zahraničních zákazníků překonala naše nejoptimističtější odhady. Za rok provozu jsme na nové lince stočili přes deset milionů plechovek, více než dvakrát tolik, než jsme původně plánovali. Při tomto tempu se největší investice v celé historii pivovaru zaplatí už za čtyři a půl roku,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Novou automatickou stáčecí linku s roční kapacitou až sto milionů plechovek pivovar po několika měsících testů uvedl do plného provozu loni 21. března. Na její instalaci vynaložil přes 100 milionů Kč. Z pohledu výroby piva šlo o největší investiční počin v celé historii pivovaru; více stála jen záchrana chátrajícího Zámku Svijany v těsné blízkosti pivovaru. Plně automatická linka vytvořila šest nových pracovních míst.

Investicí pivovar reagoval na dramatický růst obliby dříve u českých spotřebitelů spíše opomíjeného balení piva i na požadavky zahraničních zákazníků. V duchu tradic pivovaru, který už od roku 2000 plní do sudů a lahví prakticky výhradně jen nepasterované pivo, přitom ve Svijanech jako první český výrobce zvládli i technologicky velmi náročné plnění nepasterovaného piva do plechovek.

„Bylo to výborné strategické rozhodnutí. Nepasterované pivo v plechovkách, které nabízíme jako jediný český pivovar, se setkalo s mimořádným úspěchem jak na domácím trhu, tak i v zahraničí. Plechovky se také nejvýrazněji podílely na nárůstu exportu, který se loni meziročně zvýšil o zhruba tři procentní body a nyní tvoří již více než desetinu naší celkové produkce. Do zahraničí směřovala téměř třetina všech vyrobených plechovek, nejvíce na Slovensko, ale také do Polska, Německa, Ruska, Chorvatska a Maďarska,“ řekl dále Roman Havlík.

Do plechovek se ve Svijanech na nové lince stáčí zatím pět různých nepasterovaných piv  Svijanská Desítka 10 %, Svijanský Máz 11 %, Svijanský Rytíř 12 %, prémiový ležák „450“ a speciál Svijanský Kníže 13 %  a nealkoholické pivo Vozka, které pasterací prochází. Jako další by měl přijít na řadu tmavý speciál Svijanská Kněžna 13 %. „Všechny si za poslední rok u zákazníků získaly tak obrovskou oblibu, že se podíl plechovkového piva zvýšil na 6,5 procenta celkového výstavu, takže dnes už z pivovaru odchází zhruba každé patnácté pivo v plechu. Plánujeme, že v průběhu letošního roku na trh dodáme celkem dvanáct milionů plechovek a do budoucna do nich hodláme i díky dalšímu nárůstu exportu stáčet až pětinu našeho celkového výstavu,“ doplnil Roman Havlík.

Zásadně jen „živé“, nepasterované pivo
Na výrobu nepasterovaných piv v sudech a lahvích svijanský pivovar přešel již v roce 2000. Předcházela tomu náročná změna pracovních postupů a návyků, jejím cílem bylo zajištění potřebné čistoty, a zdokonalení technologie filtrace piva. „Nejnáročnějším požadavkem při stáčení nepasterovaného piva je udržování absolutní mikrobiální čistoty. To je dosti obtížný úkol i při stáčení do lahví, v případě plechovek jej ještě více komplikuje větší plnící otvor, to, že se skládá ze dvou částí a že uzavírání probíhá v poměrně složitém strojírenském zařízení,“ řekl svijanský sládek Petr Menšík.

„Při instalaci linky jsme proto vsadili na společnost Krones, která je v oblasti stáčení piva světovou špičkou. Při našich nárocích na hygienu a celkovou kvalitu plnění nepasterovaného plechovkového piva jsme v podstatě ani neměli jinou volbu. Navíc jsme i takto špičkové zařízení museli ve spolupráci s dodavatelem vylepšit o některá nestandardní řešení,“ řekl Petr Menšík. „Výsledkem je spolehlivá linka s naprosto bezproblémovým chodem. Nyní ji ovšem ještě chceme postupně dovybavovat, nejnověji například zařízením na skupinové balení plechovek do papírových obalů.“

Pasterace, tedy tepelné ošetření, se provádí s cílem prodloužit dobu trvanlivosti piva. V důsledku zahřívání a oxidace se však při ní zhoršují senzorické vlastnosti i nutriční hodnota piva, ničí se enzymy a další zdraví prospěšné látky, a mimo jiné se také snižuje kvalita a trvanlivost pěny. „Chuť nepasterovaného piva je čistší a těkavé chmelové silice, jejichž obsah v pivu pasterace rovněž dramaticky snižuje, mu dodávají příjemně chmelovou pivní vůni. Proto jsme už při plánování nové plnicí linky měli okamžitě jasno v tom, že i v plechovkách budeme našim zákazníkům nabízet výhradně nepasterované pivo. A zdá se, že to dokážou ocenit,“ dodal Petr Menšík.

Jaké přednosti má nepasterované pivo?
● Díky absenci tepelného ošetření si uchovává všechny původní senzorické vlastnosti
● Plný obsah enzymů a dalších zdraví prospěšných látek
● Trvanlivější pěna
● Čistší chuť a vůně
● Vyšší obsah těkavých chmelových silic mu dodává příjemně chmelové aroma

Dobrých svijanských restaurací je zase o něco více, a to i v zahraničí

Publikováno:před 2 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

● Pivovar Svijany vyhodnotil devatenáctý ročník certifikace kvality, počet úspěšně certifikovaných restaurací se dále zvyšuje
● Nejlepší prostředí a kvalitu piva nabízí hostinec Škola Evaň na Lovosicku
● Na pomoc hostinským Svijany nově nabízejí i speciální kurzy správného čepování piva

Celkem 37 hodnotícími kritérii musí úspěšně projít každé restaurační zařízení, které se uchází o certifikát kvality Pivovaru Svijany. Při náročném hodnocení v rámci zatím posledního, devatenáctého ročníku certifikace to dokázalo opět více restaurací a hospod než o rok dříve – celkem 133. Dobré svijanské restaurace jsou přitom již nejen po celé republice: mezi nejlepšími deseti jsou restaurace z Liberce, Sokolova, Prahy, ale i ze slovenské Nitry. Na čelním místě se v hodnocení umístil malý hostinec Škola Evaň, který tentokrát svou atmosférou a kvalitou podávaného piva předstihl i některé renomované tankové svijanské restaurace.

„Rozhodně nejde o nějakou soutěž, smyslem certifikace je plošné zlepšování služeb ve všech restauracích, které zavážíme naším pivem,“ zdůrazňuje svijanský sládek Petr Menšík. „Hodnotíme při ní například celkovou čistotu, teplotu ve sklepě, způsob točení, chuť, vůni a čirost piva nebo správné mytí skla. To, že na osvědčení dosáhlo opět více restaurací než o rok dříve, dokazuje, že se nám to daří a že jsou péče o pivo a kvalita služeb zase o něco lepší, i když k úplné spokojenosti máme ještě daleko,“ dodává k aktuálním výsledkům právě uzavřeného procesu certifikace za rok 2018.

Certifikaci vybraných restaurací Pivovar Svijany provádí s cílem motivovat, vést a vychovávat hospodské ke zvyšování úrovně péče o pivo a celkově kultury pohostinství pravidelně již od roku 2000. Komise složená z obchodního zástupce pivovaru, oblastního vedoucího regionu, podsládka a technologa při podrobném hodnocení každé přihlášené restaurace sleduje vedle kvality točeného svijanského piva například také čištění a ošetřování chladícího zařízení, úroveň sklepního hospodářství, čistotu a výzdobu vlastního restauračního prostoru, úroveň obsluhy a celkové péče o zákazníka. Po udělení certifikátu, který se propůjčuje na dobu jednoho roku, pak restaurace zůstávají po celou dobu pod stálým dohledem zaměstnanců pivovaru.

„Ručíme za to, že z našeho pivovaru odchází jen to nejlepší pivo. Ale přinejmenším stejně důležitá je péče, kterou našemu zásadně nepasterovanému pivu věnují hostinští, kteří je pak servírují konečnému konzumentovi. V našich certifikovaných provozovnách si proto velice pečlivě a po všech stránkách hlídáme kvalitu, ať už jde o čepování, skladování, techniku nebo třeba profesionalitu obsluhy. A od letoška jim v tom podáváme i pomocnou ruku v podobě speciálních kurzů správného čepování. O školení pro svůj personál a návštěvu svého zařízení svijanským odborníkem může požádat každý provozovatel,“ poznamenává Petr Menšík.

Deset nejlépe hodnocených restaurací 2018:
Hostinec Škola Evaň, Evaň
Radniční Sklípek, Liberec
Restaurace U Rokytky, Praha 8
Restaurace U Partíka, Litvínov
Hříbecká Hospoda, Hříběcí
Zámecká konírna, Vratislavice nad Nisou
Pivnice u Smrků, Sokolov
Pivovarská restaurace Svijany, Svijany
Zoborská Stuďna Nitra (SK)
Restaurace na Zborově Praha 10

U zařízení, která úspěšně projdou certifikací, je zaručeno, že nabízejí pouze prvotřídní, profesionálně ošetřené pivo. Motivací je pro ně kromě spokojenosti jejich zákazníků také cenové zvýhodnění dodávek od pivovaru. Úspěšná certifikace jim nadto dodává rovněž určitou prestiž, díky níž je více vyhledávají milovníci dobrého piva. „To, co dělá z restaurace dobrý podnik, je správná péče o pivo, dobře vyškolený personál, kvalitní výčepní zařízení a skladovací prostory. Všechny certifikované restaurace můžeme z tohoto hlediska komukoli bez zaváhání doporučit,“ uzavírá Petr Menšík.

Největší koncentrace certifikovaných svijanských restaurací je na Liberecku a v Praze. Zájemci si mohou všechny vyhledat na mapě:
https://www.pivovarsvijany.cz/kam-na-svijany/

Pivovar Svijany zavádí do restaurací umělou inteligenci

Publikováno:před 3 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Uvítací pivo zdarma v některé ze zhruba tří tisíc svijanských restaurací čeká na zájemce díky nové společné veřejné kampani Pivovaru Svijany a společnosti Cool Ticket. Vouchery na pivo zdarma mají k dispozici v mobilní aplikaci Cool Ticket, která jim rovnou také pomůže vyhledat nejbližší dostupnou svijanskou restauraci. Díky zapojení umělé inteligence pak aplikace v restauraci rozpozná objednanou sklenici svijanského piva a peníze v hodnotě voucheru pošle přímo na bankovní účet uživatele.

Dlouhodobou spolupráci se společností Cool Ticket navázal Pivovar Svijany loni v listopadu a do dnešního dne již kampaň do svijanských restaurací přitáhla řádově tisíce návštěvníků. Po voucherech proto pivovar pro své zákazníky v dalších měsících v aplikaci plánuje také například „pivní duely“ nebo věrnostní soutěže o hodnotné ceny.

„Pivovar usilovně pracuje na neustálém zvyšování úrovně podniků, kterým dodává pivo, například pomocí jejich certifikace nebo nově i školy správného čepování piva. Nová aplikace nám pomáhá zábavnou a moderní formou přivést do našich zařízení nové hosty, aby se mohli o změnách sami přesvědčit,“ říká svijanský sládek Petr Menšík.

Cool Ticket se specializuje na trh s rychloobrátkovým zbožím a do svého IT řešení plnohodnotně integruje umělou inteligenci, která umožňuje cílené kampaně v neomezené sítí provozoven. Vše je řízeno pomocí mobilní aplikace a aktivace probíhají bez potřeby školení a zapojení obsluhy. Aplikace Cool Ticket je ke stažení na Google Play i App Store zdarma.

Svijanská desítka získala ve světové soutěži titul pro nejlepší pivo plzeňského typu

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Jako nejlepší pivo plzeňského typu (BEST PILSNER) byla v lednu ve světové profesionální degustační soutěži World Beer Idol 2019 vyhlášena Svijanská Desítka. Spolu se Svijanským Mázem 11 % se dělila také o nejlepší udělené umístění v kategorii českého piva plzeňského typu (BOHEMIAN PILSNER). Vedle Svijan se v konkurenci téměř dvou set piv dokázaly prosadit i další dva české pivovary  Rodinný pivovar Zichovec a Tradiční pivovar v Rakovníku, téměř polovina z celkem 51 cen nicméně putovala do Německa. Oznámil to pořadatel světové soutěže Jakub Veselý.

Piva z mnoha evropských zemí, ale třeba i z Indonésie, hodnotili v polovině ledna v Praze nejlepší evropští degustátoři, zástupci velkoobchodů a pivní publicisté. Za absolutního vítěze a „pivní idol“ pro rok 2019 označili pšeničné pivo Kumpf z německého pivovaru Kaiser, cenu za nejlepší design udělili pivu z norského pivovaru Lindheim Ølkompani. Kontroling přihlášených vzorků i letos zaštítil Výzkumný ústav pivovarský a sladařský.

„Jako české pořadatele nás samozřejmě těší, že se ani letos české pivovary v tak silné konkurenci neztratily. Ceny pro Pivovar Svijany dokazují, že tradičně vařené pivo českého typu si i v současné ohromně široké nabídce pivních stylů stále uchovává důležité místo,” uvedl Jakub Veselý.

Pivovar Svijany si zakládá na tradičním výrobním postupu tzv. dvourmutového způsobu vaření, kvašení v otevřených kádích a dlouhodobého zrání piva v ležáckých sklepích. Všechna jeho klasická, nepasterovaná česká piva doprovází dlouhý seznam různých cen. Svijanský Máz stál naposledy na stupních vítězů loni na podzim na soutěži World Beer Awards a Svijanská Desítka slavila úspěch na říjnovém vyhlášení 10. ročníku soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA 2018.

„Jakkoli jsou pro nás nejdůležitější reakce běžných spotřebitelů a našich fanoušků, všechna ocenění  a zvláště pak uznání od tak renomované odborné poroty  nás samozřejmě mimořádně těší. Dokazují totiž to, že jsme se před dvaceti lety při záchraně pivovaru vydali správnou cestou, když jsme vsadili na skutečně tradiční výrobní postupy. Mají smysl nejen dnes, ale určitě i do budoucna,“ řekl k tomu sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík.

Svijanská Desítka 10 % - poctivá desítka se stupňovitostí přes deset procent vyráběná tradiční technologií s kvašením ve spilce.
Svijanský Máz 11 % - svijanská klasika a nejprodávanější svijanské pivo jak v točené, tak lahvové variantě. Pivovar jej vyrábí již od roku 1998, kdy rychle zaplnilo mezeru mezi slabšími pivy „na žízeň“ a silnějšími dvanáctkami  ležáky.

Svijanský pivovar ustál zákaz kouření i EET, zdražení piva se ale nevyhne

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Deník.cz

Pivovar Svijany uzavřel dvacátý rok své samostatné existence s novým rekordem. Celkem uvařil přes o 680 tisíc hektolitrů piva, tedy o sedm procent více než loni. Po kritickém roce 2017 se mu také podařilo zastavit pád prodejů sudového piva.

Navýšení výstavu ve Svijanech dosáhli jednak díky růstu vývozu, jednak díky úspěchu nepasterovaného piva v plechovkách. To začala produkovat nová plnicí linka vloni v březnu.

„Bylo to výborné strategické rozhodnutí. Nepasterované pivo v plechovkách, které nabízíme jako první český pivovar, se setkalo s mimořádným úspěchem jak na domácím trhu, tak i v zahraničí,“ uvedl ředitel svijanského pivovaru Roman Havlík. Díky zájmu zákazníků pivovar zvýšil produkci nepasterovaného piva na více než osm milionů plechovek, do budoucna pokryje až pětinu produkce.

Neúroda? Máme zásobu strategických surovin
Podle Havlíka se pohostinství v podmínkách současné hospodářské konjuktury postupně vzpamatovává ze všech zatěžkávacích zkoušek, které mu předloni vystavily elektronická evidence tržeb a zákaz kouření v restauracích. „Další ranou je však pro něj současná vlna zvyšování cen piva,“ dodal Havlík. Kvůli nárůstu ceny chmele, energií a lidské práce mají i svijanští v plánu mírně zdražit.

Zároveň věří, že se letos přiblíží hranici 700 tisíc hektolitrů uvařeného piva. „Vzhledem k loňské horší úrodě chmele a sladovnického ječmene nás těší, že jsme si v lepších letech právě pro takovou situaci vytvořili zásobu strategických surovin, z níž teď můžeme čerpat,“ těší svijanského sládka Petra Menšíka.

Pivovar ve Svijanech byl založen v roce 1564 a je tak jedním z nejstarších českých pivovarů vůbec. Jeho novodobá historie se datuje od poslední změny vlastnického uspořádání v roce 1998, kdy se novým vlastníkem upadajícího pivovaru s výstavem 30 tisíc hektolitrů stala česká společnost Pivovar Svijany. Ta během let zrealizovala investice ve výši přes 850 milionů korun, odkoupila svijanský zámek a rozšířila výrobu na čtrnáct nepasterizovaných piv vyráběných tradičním, tzv. dvourmutovým způsobem kvašení z českého humnového sladu, místní studniční vody a žateckého poloraného červeňáku.

Pivovar Svijany loni uvařil o téměř sedm procent více piva

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Pivovar Svijany uzavřel dvacátý rok své samostatné existence s novým rekordem. Celkem uvařil 681 686 hektolitrů piva, o téměř sedm procent více než loni. K navýšení přispěl výrazně dynamičtější export, ale především úspěch nového balení nepasterovaného piva v plechovkách. Po předloňském, pro pohostinství velmi obtížném roce se loni také podařilo stabilizovat prodej sudového piva pro restaurační zařízení.

Mimořádně pozitivní vývoj se odvíjel zejména od spuštění nové plnicí linky na plechovky loni v březnu. „Bylo to výborné strategické rozhodnutí. Nepasterované pivo v plechovkách, které nabízíme jako první český pivovar, se setkalo s mimořádným úspěchem jak na domácím trhu, tak i v zahraničí. Výhled konečné roční produkce jsme díky němu museli několikrát upravit až na konečných více než osm milionů půllitrových plechovek. Plechovky se také nejvýrazněji podílely na nárůstu exportu, který se meziročně zvýšil o zhruba tři procentní body a tvořil zhruba desetinu naší celkové produkce,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „Naštěstí se loni také neopakovalo skokové snížení poptávky z předloňského září, takže jsme načítali pozitivní bilanci průběžně, dokonce  pro nás do značné míry překvapivě  i během extrémně horkých letních měsíců,“ dodal.

Novou stáčírnu plechovek, která za hodinu dokáže pivem naplnit až patnáct tisíc plechovek, pivovar jako zatím největší investici v celé své novodobé historii uvedl do plného provozu v prvním čtvrtletí loňského roku. Díky investičnímu počinu za více než 100 milionů Kč bude moci do budoucna do plechovek plnit až pětinu výstavu. „Potvrdilo se, že nám vlastní stáčírna také významně otevírá dveře pro další zvyšování exportu,“ uvedl Roman Havlík.

Výzva: udržet ceny
Na domácím trhu pivovar těžil ze současné hospodářské konjunktury a mírného oživení prodeje sudového piva v segmentu on-trade. „Ukazuje se, že se pohostinství postupně vzpamatovává ze všech zatěžkávacích zkoušek, které mu předloni vystavily například elektronická evidence tržeb nebo zákaz kouření v restauracích,“ pokračoval Roman Havlík. „Další ranou je však pro ně současná vlna zvyšování cen piva, které se náš pivovar naštěstí zatím neúčastní. Citelný nárůst ceny chmele, elektrické energie, plynu a ceny lidské práce a také inflační zvyšování cen veškerých služeb si nicméně i v našem případě v delším horizontu vyžádá jistou úpravu cen, máme-li být schopni udržet stále vysoký standard svijanského piva a pokračovat v nutných investicích do rozvoje pivovaru,“ dodal.

Sázka na tradiční, nepasterované pivo
Průběžné zvyšování poptávky po svijanském pivu během posledních dvaceti let Roman Havlík připisuje zejména tomu, že pivovar stále zůstává zcela věrný tradičním postupům výroby českého piva  dvourmutovému vaření, kvašení v otevřených kádích a dlouhodobému zrání piva v ležáckých sklepích. „Věřím, že sázka na osvědčenou tradiční technologii pro nás představuje příslib zvyšování poptávky po našem nepasterovaném pivu i do budoucna. V letošním roce plánujeme, že by se výstav pivovaru měl přiblížit hranici 700 tisíc hektolitrů. Současně se chceme nadále profilovat jako největší dodavatel speciálních – nebo už po novu silných – piv pro český trh,“ uvedl dále Roman Havlík.

Pivovar se během celých posledních dvaceti let cílenou investiční politikou průběžně připravoval na zvyšování výrobních kapacit tak, aby mohl zaručit naprosto stabilní charakter a kvalitu všech vyráběných piv. „Vyplatila se naše předvídavost a pozornost, s níž jsme se postupně za chodu připravovali na zvyšování výstavu. I když jsme loni uvařili nejvíce piva v celé historii pivovaru, svijanské pivo je díky tomu pořád stejně dobré jako v době, kdy si poprvé získalo srdce našich fanoušků,“ řekl svijanský sládek Petr Menšík. „A vzhledem k loňské horší úrodě chmele a sladovnického ječmene nás těší, že jsme si v lepších letech právě pro takovou situaci vytvořili zásobu strategických surovin, z níž teď můžeme čerpat.“

Pivovar Svijany uvádí na trh vánoční balení piva

Publikováno:před 6 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Pivovar Svijany uvádí na trh nové sezónní balení. Pro předvánoční období letos připravil speciální vánoční „osmipack“ nejprodávanějšího svijanského piva  Svijanského Mázu 11 %. Vánoční edice se dočkají také jeho pětilitrové soudky, půllitrové plechovky a dvoulitrové Plechovky (nejen) pro chlapy a v neposlední řadě bude vánoční motiv zdobit i etikety lahvového Svijanského Mázu v běžném prodeji.

Aktuální sezónní multipack s vánočním designem obsahuje osm půllitrových lahví světlého ležáku Svijanský Máz. Praktický kartonový obal chrání lahve před poškozením a usnadňuje přepravu a přenášení. Je v prodeji například v řetězcích Ahold, Billa, Globus, Tesco a Makro a objeví se i v síti Kaufland. Speciální vánoční edice oblíbeného dvoulitrového balení piva – Plechovek (nejen) pro chlapy – je k dostání na e-shopu pivovaru, ale také například v prodejnách Globus, Tesco a Makro. Pětilitrové soudky ve vánočním designu lze rovněž koupit přes e-shop nebo v pivovarské prodejně přímo ve Svijanech, stejně jako ostatní pivní sortiment.

Letošní novinkou jsou vánoční půllitrové plechovky s nepasterovaným Svijanským Mázem. Nepasterované pivo do plechovek ve Svijanech stáčí jako první český pivovar vůbec. Novou stáčírnu za více než 100 milionů Kč, která za hodinu dokáže pivem naplnit až patnáct tisíc plechovek, pivovar uvedl do plného provozu v březnu a letos na ní plánuje vyrobit více než osm milionů půllitrových plechovek.
-----------------------
Loni Pivovar Svijany uvařil celkem o zhruba dvě procenta více piva než v roce 2016 a s více než 638 tisíci hektolitrů je jedním z největších pivovarů v českých rukou a největším českým výrobcem zachovávajícím tradiční způsob kvašení piva. Letos – v roce dvacátého výročí své samostatné existence – pivovar plánuje, že se přiblíží hranici 680 tisíc hektolitrů.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.02.04.2019 16:00152