Historie a současnost Pivovaru Svijany

Historie
První dochované zmínky o Svijanském dvoře, postupem let rozšířeného o pivovar, pocházejí z roku 1346, kdy patřil k cisteriánskému klášteru v Hradišti. Kolem roku 1420 jej koupil český šlechtic a významný dvorský úředník Jindřich z Vartemberka. Ten si jej dokázal udržet až do své smrti, nicméně po ní byl císařem Zikmundem zastaven Hynkovi z Valdštejna a společně se zámkem Rohozec, polovinou Turnova a panstvím na Skalách patřil k valdštejnskému panství Malá Skala. V držení Valdštejnů zůstal Svijanský dvůr 102 let, poté byl prodán nejvyššímu pražskému purkrabímu Janu z Vartemberka. Právě jeho syn, Adam z Vartemberka, zřejmě pocítil potřebu naplnit šlechtickou pokladnu, a proto zde vybudoval v roce 1564 pivovar. Ve stejné době došlo k přebudování Svijanského dvora na tvrz, kterou následovníci Adama výrazně rozšířili a změnili na renesanční tvrz. V roce 1602 získal Svijany s tvrzí a pivovarem Jáchym Ondřej Šlik, protihabsburský odbojník, který svůj život skončil na staroměstském popravišti v roce 1621. Svijany poté připadly Valdštejnům, kteří zde hospodařili až do roku 1814. Za nich byla stará renesanční tvrz přestavěna na zámek, stavebně upraven a rozšířen byl i sousední pivovar.
Roku 1820 přicházejí Rohanové, Svijany jsou připojeny k Sychrovu a jsou i nadále hospodářským dvorem, jehož je pivovar součástí. SvijanyPivovar Rohanům patřil do roku 1912, kdy jej koupil jeho dosavadní nájemce a sládek Antonín Kratochvíle. Rodinná dynastie Kratochvílů působila ve svijanském pivovaru až do roku 1939. Vnuk původního majitele, rovněž Antonín, byl nucen pivovar prodat a pivovar se opět vrátil Rohanům.
Jak je vidět, pivovar i zámek byly v průběhu století zvelebovány, rozmachu však udělal přítrž rok 1945, kdy byl pivovar zkonfiskován, posléze znárodněn a stal se provozem Severočeských pivovarů n.p. Ty zde působily až do roku 1990, kdy vznikl státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou a jehož součástí se stal svijanský pivovar až do roku 1992. Poté se pivovar ve Svijanech mění na akciovou společnost a v roce 1997 se stává součástí Pražské pivovary a.s., jejímž majoritním vlastníkem je anglická pivovarská společnost Bass. V této skupině je však nejmenší a nejstarší. Díky obchodní politice Pivovarů Vratislavice a.s. a později Pražských pivovarů a.s. se svijanský pivovar dostává do odbytové krize a hrozí mu úplné uzavření.
Záchrana z krize přichází v roce 1998, kdy se novým vlastníkem stává nově založená společnost Pivovar Svijany s.r.o., která se o sedm let později transformuje na akciovou společnost. Díky mravenčí práci týmu pivovaru pod vedením Františka Horáka je odbytová krize zažehnána a pivovaru se začíná blýskat na lepší časy.
Výstav piva z roku 1998 ve výši čtyřicet tři tisíc hektolitrů je postupně zvyšován, v roce 2001 je prolomena hranice sta tisíc hektolitrů, v roce 2005 dvou set tisíc a v roce 2013 šesti set tisíc hektolitrů vyrobeného piva. Postupem doby se z Pivovaru Svijany stal nejen nejsilnější pivovar ve svém regionu, ale také jeden z největších nezávislých, ryze českých pivovarů v České republice. V roce 2013 byl dokonce v novinářské anketě Českého svazu pivovarů a sladoven zvolen nejpopulárnějším pivovarem v ČR.

Zámek ve Svijanech patří po letech opět k pivovaru
Zámek ve Svijanech a zdejší pivovar tvořily nerozlučný pár několik století. Součástí pivovaru byl zámek i po znárodnění, do soukromých rukou jej prodal až státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou, pivovarkterý pivovar několik let vlastnil. Velmi poškozenou stavbu tak získal Milan Rýdlo z Čápovky, severočeský podnikatel a velmistr řádu svatého Václava s úmyslem navrátit jí původní lesk. Z finančních důvodů se ale v roce 2013 rozhodl zámek prodat a příležitosti se chopil Pivovar Svijany. „Zámek a pivovar patřily odjakživa k sobě, a proto jsme se rozhodli, že památku zrekonstruujeme a zpřístupníme veřejnosti,“ říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany a dodává: „Předchozí majitel měl zpracovaný kvalitní projekt na revitalizaci zámku a my v něm plánujeme ve spolupráci s památkáři pokračovat. V tuto chvíli projekt revidujeme a pravděpodobně příští rok se pustíme do samotné rekonstrukce.“ Do budoucna by se měl zámek stát kulturně společenským centrem obce, které nabídne koncertní prostory, zázemí pro turisty i restauraci.

Tradice nade vše
Pivovar Svijany vyrábí pivo klasickou technologií. Výčepní piva, ležáky i speciální piva vznikají tzv. dvourmutovým způsobem vaření, kvašením v otevřených kádích na spilkách a dlouhodobým zráním v ležáckých sklepích při nízkých teplotách. Pivo se vaří stejně, jako tomu bylo v polovině minulého století, v době, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. SvijanyVe svijanském pivu nechybí voda z vlastních studní a slad z malých nezávislých sladoven z Čech a Moravy v Kounicích, Záhlinicích, Náměšti na Hané, Rajhradu, Kolíně, Jablonci nad Nisou, Litovli a Benešově. Pivu samozřejmě nechybí žatecký chmel z vlastních chmelnic ve vyhlášené oblasti Polepských blat, konkrétně Žatecký poloraný červeňák včetně jeho tradiční původní odrůdy Osvaldova klonu.
Proces vaření piva začíná ve varně. Zde se smíchá rozdrcený slad s vodou a zahříváním na různé teploty se pomocí enzymů ze sladu mění škrob na cukr. Následuje scezování, při němž se oddělí cukerný roztok – sladina - od obalů zrn - tedy mláta. Sladina se poté vaří s chmelem přidávaným postupně v několika dávkách. Nezbytný chmel pivo konzervuje a hlavně pivu dodává příjemně hořkou chuť a chmelovou vůni. Proces trvá zhruba deset hodin. SvijanyVarna ve Svijanech umí vyrobit 12 várek denně, přičemž jedna várka má 230 hektolitrů mladiny.
Z hotové mladiny se oddělí kaly ve vířivé kádi, zchladí se a zakvasí pivovarskými kvasinkami z vlastních zdrojů. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kádích na spilkách při teplotě do 12°C. Během kvašení přemění kvasinky asi 70 % cukru vzniklého na varně na alkohol, oxid uhličitý a některé vedlejší produkty. Zkušený sládek měří v každé kádi dvakrát denně teplotu a stupeň prokvašení. Pomocí chlazení celý proces řídí a určuje, kdy se káď zchladí na sudovací teplotu, čímž se ukončí činnost kvasinek.
Hlavní kvašení trvá šest až osm dní. Zchlazené zelené pivo se poté suduje do ležáckých tanků, kde dokváší. SvijanyTanky o objemu 60 až 630 hl jsou umístěny v ležáckých sklepích. Zde pivo leží, tedy dozrává, čiří se a přirozenou cestou se sytí oxidem uhličitým. Tím si dotváří pěnivost, říz, chuť a vůni. Podle druhu piva trvá ležení 30 - 60 dní a probíhá při teplotě 2 - 4°C. Hotové pivo se poté zfiltruje na křemelinovém filtru, aby mělo jiskru. Pivní alchymie končí na speciálním mikrofiltru, který pěnivý mok zbaví nežádoucích kvasinek a dalších mikroorganismů. A pak už se může stáčet.
Produkce svijanského pivovaru putuje z 60 % do sudů a ze 40 % do lahví, plechovek a skleněných džbánů. Celý proces výroby probíhá za dodržování velmi přísných požadavků na čistotu. Nezávadnost jednotlivých surovin i výsledného produktu během výroby se pečlivě kontroluje v pivovarské laboratoři, kde se podrobuje mikrobiologické, chemické a organoleptické analýze. Z pivovaru tak nemůže odejít žádné pivo, které by nebylo kvalitativně naprosto v pořádku. Svijanské pivo se nijak chemicky neošetřuje, ani nepasteruje. K zákazníkovi tak putuje zdravé, přírodní pivo vyznačující se skvělou pitelností, vlastností dávno se vytrácející ze současných piv.

Vlastní chmelnice
Pivovar Svijany vstoupil v roce 2006 majetkově do chmelařství ve vyhlášené oblasti Polepských blat. pivovar„Hlavním důvodem bylo stárnutí tuzemských chmelnic a snižující se množství kvalitního tradičního chmele. Báli jsme se, abychom časem nemuseli tuto nepostradatelnou surovinu nahrazovat chmelem zahraničním, a proto jsme si do budoucna chtěli zajistit její přísun,“ říká Petr Menšík, sládek Pivovaru Svijany. SvijanyNa několika desítkách hektarů si svijanští pěstují Žatecký poloraný červeňák a kromě obnovy chmelnic se pivovar v posledních 4 letech aktivně zapojuje i do zkoumání původního nepřešlechtěného Osvaldova klonu Žateckého poloraného červeňáku. Ten od roku 1927 šlechtil průkopník českého chmelařství docent Karel Osvald a dřív nechyběl v žádném poctivém pivu. Chmelaři na něj ale nedostávají od státu dotace, protože patří do kategorie neozdravených chmelů, navíc je méně výnosný a obsahuje méně alfa hořkých kyselin. Z těchto důvodů je u nás dnes téměř na vymření. „Přitom se jedná o tradiční chmel, který se vyznačuje nezaměnitelnou vůní a jemnějším aroma, typickým pro tradiční české pivo plzeňského typu, které se u nás odjakživa vařilo,“ dodává Menšík. Ve Svijanech se Osvaldův klon Žateckého poloraného červeňáku přidává při posledním chmelení do všech piv, a i to je důvod, proč se od ostatních piv na trhu liší svou chutí a vůní.

Veškerý zisk se vrací zpět do pivovaru
Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po svijanském pivu, a přitom zachovat tradiční výrobní postupy, investuje pivovar každoročně celý zisk do obnovy a rozšiřování kapacit pivovaru. Pravidelně se přistavují nové spilky, ležácké sklepy, v roce 2012 byla přistavěna varna, přibyla propagační stanice k pomnožování vlastních pivovarských kvasnic… V těchto dnech se finalizuje přestavba lahvovny a souvisejících provozů. Ročně se ve Svijanech proinvestuje více než 100 mil. Kč.

Nová lahvovna
V březnu 2014 Pivovar Svijany výrazně zrekonstruoval lahvovnu. Nároky na kvalitu plnění lahví stále rostou a původní lahvovna by je brzy přestala splňovat. „Jednalo se o relativně výrazný zásah do chodu pivovaru, kvůli výměně některých strojů za nové jsme museli zastavit provoz na 14 dní,“ říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany. Díky novému výkonnějšímu plniči, jehož kapacita je 25 000 lahví za hodinu, bylo nutné přizpůsobit i související provozy – dopravníky, manipulátory, vkladače, vykladače, systém paletizace a depaletizace lahví a myčku. „Novou lahvovnu jsme budovali s cílem zvýšit kvalitu při plnění lahví, jsme ale rádi, že se povedlo navýšit také kapacitu, která by byla v nejbližších letech naplněna,“ dodává Havlík. Na stavbě nové lahvovny se podílelo kolem 100 lidí z 9 firem a pivovaru a vyžádala si investici 50 mil. Kč.
Zdroj:Stránky Pivovaru Svijany, 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Pivovaru Svijany

Kdy:celoročně dle rozpisuObec:PříšoviceZdroj:Pivovar Svijany

O tom, jakým způsobem pro vás pivo připravujeme, se sami můžete přesvědčit na vlastní oči. Pivovar Svijany pořádá exkurze, při kterých si můžete prohlédnout výrobu svijanského piva zblízka. Prohlídku je nutné objednat minimálně 1 týden předem. Minimální počet osob na exkurzi je 10, maximální počet je 25 osob v jedné skupině.

Možný čas prohlídky:
Po-Pá 15:00 - 18:00
So-Ne 9:00 - 18:00

Cena prohlídky:
Dospělí 70 Kč
Děti, důchodci 50 Kč
Minimální cena exkurze 700 Kč

V ceně je prohlídka pivovaru s průvodcem a ochutnávka nefiltrovaného piva. Exkurzi je nutné si domluvit dopředu. Využijte k tomu následující formulář, popřípadě tyto kontakty:
Tel.: +420 481 770 721, +420 739 589 473
E-mail: exkurze@pivovarsvijany.cz

Aktualizováno: před 4 lety

Dva důvody k oslavě: Svijany vaří Svijanský Svátek

Publikováno:před měsícemZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Dlouho očekávaný konec uzavření restaurací, obchodů a služeb a nadcházející vánoční a novoroční svátky oslaví Pivovar Svijany společně novým pivem Svijanským Svátkem. Stejně jako v případě Svátečního ležáku, který pivovar uvařil u příležitosti červnového otevření restaurací po první vlně koronaviru, jde o sudové sezónní pivo, které bude na čepu vybraných svijanských restaurací a hospod jen po omezenou dobu.

„Téměř třetinu letošního roku zůstala většina restaurací a hospod zavřená. To je samozřejmě zoufalá situace pro všechny jejich provozovatele. Ale trpí tím i pivaři a zvláště pak milovníci točeného piva. Jistě se po skončení nouzového stavu do svého oblíbeného podniku sami rádi vrátí, ale abychom jim dali ještě jeden pádný důvod pro jeho návštěvu, uvařili jsme další výjimečné sezónní pivo,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „Připíjíme s ním všem na zdraví, hlavně však celému českému pohostinství, kterému přejeme, aby se dokázalo co nejdříve opět postavit na nohy.“

Svijanský Svátek je třetí v řadě kroužkovaných piv ze Svijan. Stejně jako Zámecký Máz a Sváteční ležák je inspirován starými recepturami, podle nichž se v minulém století vařilo pivo zavážené před zimou na nepřístupné horské chaty. „Hotový Svijanský Svátek se po filtraci znovu zakvašuje rozkvašenou mladinou, tzv. kroužky, a po opětovném zakvašení plní do sudů, v nichž dokváší potřetí. Obsahuje velké množství živých pivovarských kvasinek, a tedy i vitamínů skupiny B a dalších tělu prospěšných přírodních látek,“ přibližuje další svijanské pivo sládek Petr Menšík.

K výrobě Svijanského Svátku slouží zvláště vybrané suroviny a dostává se mu při ní vybrané péče. Základem je kombinace vybraných humnových sladů a tradičně pěstovaný Osvaldův klon Žateckého poloraného červeňáku z vlastních chmelnic pivovaru a osvědčená technologie výroby českého piva s otevřeným kvašením ve spilce a zrání v ležáckých sklepích, která i letos Svijanům přinesla několik cen na světových degustačních soutěžích. „Výjimečný charakter tomuto zlatožlutému pivu s obsahem 5,0 procent alkoholu dává kroužkování, které v chuti a vůni mírně prozrazuje kvasnice a ve vzhledu pivu dává slabý zákal. Jistě nemusím ani dodávat, že je nepasterovaný, to jsou všechna svijanská piva,“ pokračuje Petr Menšík.

Svijanský Svátek je součástí rodiny speciálních sezónních piv vedle Svátečního ležáku a jantarového Duxe, který pivovar zařadil do svého stálého výrobního sortimentu po jeho úspěšné premiéře před dvěma lety. Od té doby se čepuje pravidelně jednou do roka na konci září během Dnů českého piva.

Pivovar plánuje, že celou rodinu by mohlo časem doplnit i pivo uvařené speciálně pro oblíbené červencové Slavnosti svijanského piva.

Vánoční edice baleného piva
Vánoce si pivovar letos připomíná i speciální slavnostní edicí Svijanského Mázu v různých obalech. V zeleném dekoru se symboly Vánoc připravil nejen speciální vánoční „osmipack“ Svijanského Mázu 11 %, ale také pětilitrové soudky, půllitrové plechovky a dvoulitrové Plechovky (nejen) pro chlapy. Stejný motiv nadcházejících vánoční svátků našel místo i na lahvích Svijanského Mázu v běžném prodeji.

Svijanský sládek Petr Menšík pasován na Rytíře české chuti

Publikováno:před 3 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Svijanský sládek Petr Menšík dnes stal desátým nositelem titulu Rytíř české chuti, který se uděluje významným potravinářským osobnostem z řad manažerů firem, technologů a tvořivých potravinářských odborníků. Čestný titul přiznává hodnotitelská komise soutěže Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA a jeho nositelem se může stát jen osobnost, která se dlouholetou prací v některém z potravinářských oborů mimořádně zasloužila o výbornou pověst českých potravin. Ocenění se uděluje od roku 2013 a jako jeden z prvních je získal předchozí svijanský sládek František Horák.

„Petr Menšík je v oboru znám svým ortodoxním přístupem k tradičnímu vaření českého piva. Je ochoten využívat moderní technologie, ale jen do té míry, aby nebyla narušena tradiční výroba, zejména s akcentem kvašení piva na otevřené spilce a zráním piva v ležáckých tancích. Zakládá si také na kvalitních surovinách a nepřipouští diskuse na toto téma ve smyslu úspory nákladů,“ uvedl ve zdůvodnění předseda komise Ing. František Kruntorád, který Petrovi Menšíkovi ve Svijanech titul předával.

„Jako sládka pivovaru jej lze označit za duchovního otce a jednoho ze strůjců úspěchu Pivovaru Svijany, který se během jeho působení stal jedním z nejúspěšnějších českých pivovarů a během posledních 22 let zmnohonásobil výstav až nad hranici 700 tisíc hektolitrů. Je přitom vzácným důkazem toho, že i při takovém objemu výroby může pivovar důsledně zachovávat tradiční výrobní postupy a udržovat tradici českého piva v podobě, v níž se v minulém století proslavilo po celém světě,“ dodal.

Za další důvody František Kruntorád označil skutečnost, že Pivovar Svijany za dobu působení Petra Menšíka uvedl na trh téměř dvě desítky piv, která pravidelně získávají přední ocenění na domácích i světových degustačních soutěžích. A v neposlední řadě vyzdvihl také to, že během své kariéry Petr Menšík vychoval několik dalších sládků a technologů, kteří si z jeho „školy“ odnesli především poctivý přístup k tradičnímu vaření českého piva.

„Děkuji za titul, který vnímám nejen jako ocenění práce své, ale hlavně těch, z jejichž celoživotní práce vycházím: všem generacím sládků, kteří usilovně pomáhali vytvářet postup výroby technologicky nejnáročnější potraviny vůbec ─ pravého českého spodně kvašeného ležáku. S úctou vzhlížím k mým předchůdcům, kteří vařili stejně dobré pivo v nesrovnatelně obtížnějších podmínkách, a snažím se jim vzdávat hold tím, že se striktně držím jejich mnoha desetiletími ověřených výrobních postupů. Zanechali nám v nich ohromné bohatství a jistě by se bránili zavádění úsporných průmyslových metod jako je třeba výroba piva v cylindrokonických tancích, stejně jako já,“ řekl při přebírání titulu Petr Menšík

Svijanská piva si připisují další ceny

Publikováno:před 3 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Vzhledem k nouzovému stavu se tento týden výsledky dvanáctého ročníku soutěže Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA nevyhlašovaly jako dosud vždy v Senátu, nýbrž pouze virtuálně. Cenu za kvalitní český výrobek v ní získala čtyři přihlášená svijanská piva s recepturou sládka Petra Menšíka ─ prémiový ležák "450", Svijanská Desítka 10 %, Svijanský Máz 11 % a Svijanský Rytíř 12 %.

Značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA uděluje vždy na podzim hodnotitelská komise nezávislých odborníků. Nejdůležitějšími kritérii, která musí každý přihlášený výrobek splňovat, jsou jeho vynikající chuťové parametry a vysoká kvalita. Současně se musí jednat o výrobek prokazatelně českého původu. „Soutěž je otevřena všem poctivým tuzemským výrobcům a jejich chutným českým potravinám, pokud si toto označení opravdu zaslouží. Výrobcům pomáhá proniknout do povědomí spotřebitelů a spotřebitelé díky ní mohou objevovat skutečně chutné české potravinářské výrobky. Tradiční české pivo k nim nepochybně patří a má v soutěži právem zvláštní místo,“ řekl k tomu již dříve ředitel projektu Česká chuťovka Josef Sléha.

Ocenění i pro svijanská silná piva („speciály“)
Kromě toho Svijany minulý týden získaly i tři ceny v jedenáctém ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv z domácí české produkce CEREVISIA SPECIALIS – Pivní speciál roku 2020. Největší výrobce silných piv pro český trh si z ní odnesl medailovou pozici pro Svijanského Barona (druhé místo v kategorii světlých speciálních piv) a Svijanskou 20 (třetí místo ve stejné kategorii).
V kategorii polotmavých a tmavých speciálních piv obhájila své loňské prvenství Svijanská Kněžna 13 %.

Jedenáctého ročníku soutěže CEREVISIA SPECIALIS - Pivní speciál roku se letos zúčastnilo 10 pivovarů se 42 různými pivy. Trvalý zájem o soutěž silných piv ze strany pivovarů podle ředitele pořádající společnosti PORT Ing. Josefa Vacla, CSc., potvrzuje, že silná piva patří do standardní nabídky pivovarů a jsou pro český pivní trh nesporným přínosem.

„Stále platí, že spíše než názory odborných degustátorů je pro nás rozhodující hodnocení spotřebitelů a fanoušků našeho piva. Ale každé ocenění naší práce nám samozřejmě dělá radost a pozitivní reakce zkušených hodnotitelů nás utvrzuje v tom, že naše pivo vaříme dobře a že tradiční výrobní postupy, kterým jako jeden z mála větších českých pivovarů zůstáváme věrní, mají dnes i do budoucna smysl,“ řekl svijanský sládek Petr Menšík.

Oceněná svijanská piva:
Svijanská Desítka 10 % - poctivá desítka se stupňovitostí přes deset procent vyráběná tradiční technologií s kvašením ve spilce.

Svijanský Máz 11 % - svijanská klasika a nejprodávanější svijanské pivo jak v točené, tak lahvové variantě. Pivovar jej vyrábí již od roku 1998, kdy na českém trhu rychle zaplnilo mezeru mezi slabšími pivy „na žízeň“ a silnějšími dvanáctkami  ležáky.

Prémiový ležák „450“ - speciální pivo původně uvařené jen pro oslavy 450 let od založení pivovaru ve Svijanech, které nakonec zůstalo v sortimentu svijanských piv natrvalo. Je vyrobeno z poloraného žateckého červeňáku (Osvaldova klonu), humnového sladu z nezávislých sladoven a samozřejmě tradičním postupem - tedy zráním na otevřené spilce a v ležáckých tancích. Plné chlebnaté pivo s příjemnou intenzivní jemnou hořkostí.

Svijanský Rytíř 12 % je za studena dochmelovaný ležák. Vyznačuje se velmi specifickou a unikátní hořkostí a ve Svijanech se vaří od roku 2001 při využití výjimečných chmelů z vlastních chmelnic pivovaru v oblasti Polepských Blat. Nese zřetelný rukopis sládka Petra Menšíka, z jehož experimentů s domácím vařením piva vlastně původně vznikl.

Svijanská Kněžna 13 % se vyrábí z vybraných speciálních sladů, které jí dodávají specifickou kávově-karamelovou chuť. Ve Svijanech se vaří od roku 1999. Výborně se hodí k dobrému jídlu
a mimořádnou oblibu si získala jako součást řezaného piva s kterýmkoli jiným pivem ze Svijan
– různými kombinacemi lze dosáhnout rozličné chutě, vůně a stupňovitosti.

Svijanský Baron 15 % - silné pivo se vyrábí jako ležák, který si ovšem ve sklepě poleží až tři měsíce. Obsahuje 6,5 % alkoholu, ale při prvním napití tak vůbec nepůsobí: nemá ani nadměrně sladkou nebo dominantní alkoholovou notu. Stejně jako všechna ostatní silná svijanská piva není pasterovaný.

Svijany 20 % - limitovaná edice unikátní Svijanské Dvacítky s 20 % extraktu původní mladiny poprvé uvařená pro předloňskou oslavu dvaceti let samostatnosti pivovaru. V podstatě se jedná o „single malt“ pivo a pro jeho výrobu se používá nejlepší slad z jediné šarže z malé řemeslné humnové sladovny a tradiční chmel z vlastních chmelnic pivovaru. Jeho hořkost je velmi jemná a dobře sladěná s mohutnou plností tvořenou větším množstvím nezkvasitelných sladových cukrů a vysokým obsahem alkoholu.


„450“ je nejlepší světlý ležák českého typu na světě

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Mimořádného úspěchu dosáhl na letošní světové degustační soutěži World Beer Awards prémiový svijanský ležák „450“, který byl vyhlášen za vůbec nejlepší světový světlý ležák českého typu (World's Best Lager Czech-style Pale). Současně si stejně jako loni odnesl i titul absolutního národního vítěze v této kategorii.

Dvě stříbrné ceny v letošním ročníku soutěže získaly Svijanská Kněžna 13 % (kategorie Tmavý ležák) a Svijanský Baron 15 % (kategorie Silných piv). Ve skupině plzeňských ležáků uspěly Svijanský Rytíř 12 % a Svijanský Kníže 13 % - oba si z ní odnesly bronzovou plaketu.

The World Beer Awards je celosvětová soutěž, která vybírá nejlepší představitele různých mezinárodně uznávaných druhů piv, uděluje jim ceny a v celosvětovém měřítku propaguje tato nejlepší světová piva u spotřebitelů a obchodníků. Hodnotitelská komise se skládá z několika desítek předních světových znalců piva. Letos se ceny The World Beer Awards vyhlašovaly v první polovině září a členové jury v nich hodnotili víc než 2200 piv z více než padesáti zemí. Poprvé v historii soutěže ovšem za pivy kvůli koronavirové krizi necestovali, ale naopak jim byly soutěžní vzorky piva zasílány.

„Prémiový ležák „450“ je naše chlouba už od roku 2014, kdy jsme jej poprvé uvařili na oslavu 450. výročí založení Pivovaru Svijany,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. Jako jeden z nejstarších, celou dobu pracujících českých pivovarů si podle něj pro oslavu zasloužil pivo skutečně výjimečné, proto na jeho výrobu použili jen ty nejlepší suroviny ─ od vybraných humnových sladů až po Žatecký poloraný červeňák z jeho vlastních chmelnic. Obrovskou péči pivovar také věnoval a věnuje náročnému výrobnímu postupu a pečlivě si hlídá i vybrané restaurace, v nichž se „čtyřistapadesátka“ čepuje. „Velice nás proto těší, že nakonec došla světového uznání v podobě významného ocenění od předních světových odborných degustátorů,“ dodal Roman Havlík.

Titul nejlepšího světového piva plzeňského typu nedávno získala i další dvě svijanská piva, a to v jiné světové soutěži - World Beer Idol. Loni si z ní toto ocenění odnesla Svijanská Desítka, letos Svijanský Máz 11 %. „Jakkoli jsou pro nás nejdůležitější reakce běžných spotřebitelů a našich fanoušků, všechna tato ocenění nás velice těší a motivují, abychom pokračovali v nastoupené cestě. Dokazují totiž to, že jsme se před více než dvaceti lety při záchraně pivovaru rozhodli správně, když jsme na rozdíl od většiny jiných větších pivovarů vsadili na skutečně tradiční české výrobní postupy,“ uvedl sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík.

Svijany chtějí přivést hosty zpět do hospod, čeká na ně DUX

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Dny českého piva se navzdory koronavirové krizi uskuteční i letos od 23. do 30. září. „Každoroční svátek všech milovníků zlatavého moku a oslava tradice českých hospod má letos ještě další rozměr: některým podnikům už totiž nepůjde o oslavu, ale spíše o záchranu. Proto zveme všechny, ať si alespoň během letošních osmých Dnů českého piva skutečně najdou cestu do nejbližší restaurace či hospody, a nejlépe hned několikrát,“ vyzývá ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Cílem pravidelné akce Českého svazu pivovarů a sladoven s mottem POVSTAŇTE! JDEME NA PIVO je oslava čepovaného piva a podpora hospod a restaurací. Pivovar Svijany, stejně jako řada dalších českých pivovarů, se do ní každoročně zapojuje a vaří jen pro tuto příležitost silné světlé pivo DUX. Letos bude oblíbený jantarový ležák opět na čepu vybraných více než dvou set svijanských restaurací a 28. září jej pak budou moci ochutnat i návštěvníci Svatováclavských slavností přímo na Zámku Svijany.

„České hospody čelí obtížné situaci několik posledních let, ale letos již doslova bojují o přežití. Během nouzového stavu byla většina z nich zavřena a hosté si k nim stále ještě nenašli úplně cestu. Moc bychom si přáli, kdyby Dny českého piva představovaly bod zvratu a podařilo se jim hosty přivést zpět do výčepů,“ dodává Roman Havlík. „Bohatá nabídka různých speciálů zúčastněných pivovarů včetně našeho DUXE by jim snad mohla cestu usnadnit.“

Fanoušci čekají na DUX
Skuteční fanoušci svijanského piva si už začátek podzimu bez výjimečného piva DUX snad ani neumějí představit. Patronu českého piva vzdává toto silné pivo, které se točí jen jednou do roka kolem svátku sv. Václava, poctu již svým plným názvem DUX Wenceslaus Bohemicus. Poprvé pivovar DUX uvařil před třemi lety a díky úspěchu, který nová jantarová třináctka sklidila, už ji každoročně vaří tak, aby byla koncem září v nejlepší formě.
„DUX je plný a hutný, ale současně také hladký a jemný. Patří mezi silnější piva – obsahuje 5,5 procenta alkoholu. Jantarovou barvu a vyváženou hladkou chuť mu dává kombinace vybraných humnových sladů, jemnou chmelovou hořkost zase žatecký chmel odrůdy Sládek doplněný tradičně pěstovaným Osvaldovým klonem Žateckého poloraného červeňáku z našich vlastních chmelnic. A to, že je nepasterovaný, nemusím ani dodávat, to jsou všechna svijanská piva,“ říká svijanský sládek Petr Menšík.

Svatováclavské slavnosti ve Svijanech
Vrcholem Dnů českého piva přímo ve Svijanech budou 28. září Svatováclavské slavnosti a svatý Václav je opět navštíví osobně, na zámecké nádvoří přijede krátce po poledni. Již od 10.00 si však budou moci děti užít dobový kolotoč, střelnici, jízdu na ponících či SEVA koutek, maminky tradiční jarmark či módní přehlídku dobových šatů a tatínkové slavnostní naražení sudu s limitovanou várkou piva DUX, školu čepování a pivní soutěže. Všechny pak na zámeckém nádvoří čekají některá z dobových vystoupení na pódiu, jako například šermířů a kejklířů, dobová hudba či večerní koncert liberecké kapely Přehmat. Celá rodina se při této příležitosti může vydat i na prohlídku Pivovaru Svijany. „Pro fanoušky jsme během slavností letos opět připravili prohlídky pivovaru za zvýhodněnou cenu,“ připomíná Roman Havlík. „Ve 14.30 je navíc na programu i speciální prohlídka se sládkem Petrem Menšíkem, s nímž účastníci budou moci navštívit i místa, která nejsou při běžných exkurzích pivovaru přístupná.“

Dny českého piva letos poosmé
Patronem českého piva sv. Václava v roce 1357 jmenoval Karel IV., který se v českých zemích vedle pěstování vinné révy zasloužil i o rozvoj pivovarnictví. Již v té době byl kníže považován také za patrona sladovníků. V roce 2013 jej v této roli opět připomněl Český svaz pivovarů a sladoven a založil tradici Dnů českého piva, které se konají vždy na konci září kolem jeho svátku.
Od té doby na tento nový každoroční svátek napjatě čekají všichni milovníci českého piva, starých dobrých českých hospod a české gastronomie. Pivovary si od něj slibují, že přivede více lidí zpět k čepovanému pivu v zájmu zachování tak unikátního jevu, jakým je tradiční česká hospoda. Pivaři zase během pivních slavností dostávají možnost ochutnat mnoho zajímavých speciálních piv, často i v kombinaci s novými kulinářskými požitky v jednotlivých restauracích nebo při dnech otevřených dveří v zúčastněných pivovarech. Letos se Dny českého piva konají již poosmé.

Nejbližší hospodu nebo restauraci, v níž se DUX točí, najdete na mapě na webových stránkách Pivovaru Svijany po zaškrtnutí políčka Dny českého piva www.pivovarsvijany.cz
Více informací o Svatováclavských slavnostech na www.zameksvijany.cz

Svijany opět zlaté na International Craft Beer Award

Publikováno:před 6 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Opět jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili si z letošního virtuálního vyhlášení výsledků jedné z největších světových pivních degustačních soutěží – Meininger’s International Craft Beer Award – včera odnesla piva ze Svijan. V konkurenci více než 900 piv se v porýnském Neustadt an der Weinstraße prosadil Svijanský Máz 11 % (zlato v kategorii český ležák plzeňského typu) a Kvasničák (stříbro v kategorii plzeňského ležáku). Verdikt vycházel z hodnocení jury 45 odborníků z řad pivovarníků, someliérů a senzorických expertů z několika zemí.

Soutěž International Craft Beer Award pořádá vydavatelství Meininger Verlag, specializující se na tituly o víně a o pivu, teprve od roku 2014, ale za tu dobu se stala významnou světovou přehlídkou různých pivních stylů. Při hodnocení piva využívá speciálně vyvinutou metodologii ochutnávek přihlášených vzorků. Piva tak nesoutěží navzájem, pro individuální popis jejich vlastností – vzhledu, vůně, chuti a pitelnosti – se využívá stobodová stupnice. Získané ocenění pak doprovází senzorický popis v podobě speciálního diagramu, který může posloužit k zběžnému popisu piva.

Pivovar Svijany si zakládá na tradičním výrobním postupu tzv. dvourmutového způsobu vaření, kvašení v otevřených kádích a dlouhodobém zrání piva v ležáckých sklepích. Všechna jeho klasická, nepasterovaná česká piva doprovází dlouhý seznam různých cen. Svijanský Máz stál naposledy na stupních vítězů letos v lednu ve světové profesionální degustační soutěži World Beer Idol 2020, v níž získal nejvyšší ocenění a titul nejlepšího piva plzeňského typu (BEST PILSNER). Svijanská
Kněžna 13 % se pravidelně umisťuje na stupních vítězů nejrůznějších soutěží, naposledy se stala vítězem loňského desátého ročníku soutěže CEREVISIA SPECIALIS - Pivní speciál roku 2019 v kategorii polotmavých a tmavých speciálních piv.

Přímo z Meininger’s International Craft Beer Award si Svijany odvezly řadu cenu již v přechozích ročnících soutěže. Například v roce 2015 převzaly zlatou plaketu za studena dochmelovaný ležák Svijanský Rytíř 12 %, předloni za silné světlé pivo Svijanský Kníže 13 % a loni za Svijanskou Kněžnu (zlato v kategorii tmavé pivo českého typu) a Svijanský Máz 11 % (stříbro v kategorii český ležák plzeňského typu).

„Vždy jsou pro nás zásadní hlavně reakce běžných spotřebitelů a našich fanoušků, ale ocenění od jury 45 předních odborníků si samozřejmě také nesmírně považujeme. Všechna podobná ocenění nám dokazují, že jsme se vydali správnou cestou, když jsme vsadili na skutečně tradiční výrobní postupy českého piva,“ řekl k nejnovějšímu ocenění svijanských piv sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík.

Svijanský Máz 11 % - svijanská klasika a nejprodávanější svijanské pivo jak v točené, tak lahvové variantě. Pivovar jej vyrábí již od roku 1998, kdy rychle zaplnilo mezeru mezi slabšími pivy „na žízeň“ a silnějšími dvanáctkami ležáky.
Kvasničák 13 % - při výrobě neprochází filtrací, takže je v něm zachován plný obsah kulturních pivovarských kvasinek. Jemně zakalené pivo se vyznačuje příjemně hořkou chutí a lze je servírovat přímo ze svátečních dvoulitrových skleněných džbánů nebo litrových designových lahví.

Svijany se připravují na cyklistické Mistrovství ČR v silničním závodě

Publikováno:před 6 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Jeden z vrcholů Českého poháru veteránů v silniční cyklistice EXTRALIGA MASTERS, tradiční cyklistický závod Cena Pivovaru Svijany - Memoriál Oldřicha Horáka, se letos bude konat v neděli 26. července. Před vlastním Mistrovstvím ČR v silničním závodě vyjedou z nádvoří Zámku Svijany na jeden sedmnáctikilometrový okruh i účastníci oblíbeného Závodu přátel Svijanského piva určeného pro širokou veřejnost.

Pro Závod přátel Svijanského piva jsou určeny věkové kategorie od 18 do 40 let, do 50 let, do 60 let a nad 60 let. Již potřetí je letos vypsána také kategorie elektrokol, v níž se soutěží bez věkového rozdílu. Veřejný závod odstartuje v 10.00 a zájemci se mohou registrovat na místě v areálu Zámku Svijany. Na hlavní závod Extraliga Masters, který potom vyjede v 10.30, se mohou závodníci hlásit na webu www.cyklomasters.cz.

„Pivovar Svijany je dlouholetým sponzorem celé řady sportovních událostí a vrcholových i amatérských sportovců. Jsme velice rádi, že vedle fotbalu, hokeje, volejbalu a dalších sportů můžeme podporovat také přední závod české amatérské cyklistiky. Protože i v tomto oboru letošní závodní sezónu nepříjemně zkrátil koronavirus, věřím, že se na něm letos ve Svijanech sejde co nejvíce nadšenců. Pro všechny bude v prostorách zámku zajištěno občerstvení a po závodě také svijanské pivo – samozřejmě i to bez alkoholu,“ řekl Roman Havlík, ředitel pivovaru Svijany, který je jedním ze sponzorů závodu.

Pivovar Svijany je mimo jiné partnerem prvoligových fotbalových klubů FK Jablonec a Slovan Liberec. Mezi jeho nejviditelnější aktivity v tomto směru patří dále podpora libereckého profesionálního tenisového turnaje Svijany Open a sponzoring volejbalového klubu Dukla Liberec, regionálních fotbalových klubů a v neposlední řadě také úspěšného olympionika, judisty Lukáše Krpálka. Vedle toho přispívá i na řadu lokálních sportovních akcí a trvale podporuje několik zapálených amatérských sportovců.

Pro sportovce a zvláště pro cyklisty pivovar na svém e-shopu nabízí také širokou paletu výrobků – dresů, rukavic, lahví a dalších doplňků s logem pivovaru.

Svijany lákají na zrekonstruovaný zámek a výrobu piva od roku 1564

Publikováno:před 6 měsíciZdroj:Autoweb.cz

Nově zrekonstruovaný Zámek Svijany je častým cílem rodinných výletů návštěvníků z blízka i z daleka. Vydejte se na něj také, čeká vás spousta zábavy.
První zpráva o Svijanech coby obci pochází z roku 1345. Pivovar ve Svijanech se v záznamech objevuje poprvé v roce 1564 a o rok později získává ves Jaroslav z Vartenberka, který si v ní vystavěl renesanční tvrz.

Po jeho smrti Svijany s tvrzí i pivovarem získal Jáchym Ondřej Šlik, jeden z českých pánů popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí. Svijany pak připadly Valdštejnům, kteří v nich hospodařili až do roku 1814. Starou tvrz přestavěli na zámek, rozšířili i sousední pivovar.

V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a posléze znárodněn. Patřil tehdy Severočeským pivovarům. V roce 1996 jej koupil Milan Rýdlo z Čápovky od něhož ho v roce 2013 převzal Pivovar Svijany, který pak chátrajícímu zámku během necelých tří let vrátil podobu z přelomu 17. a 18. století, tedy takovou, jakou měl za vlády Valdštejnů.

Rekonstukce proběhla před pěti lety a rozhodně stojí za vidění. Najdete tu krásně zrestaurované fresky nebo výstavu o historii zámku. Ale nudit se tu nebudete ani ve chvíli, kdy na prohlídku nevyrazíte. Na léto toho ve Svijanech chystají pořádnou hromadu.

Pobavit se můžete na koncertech, které začínají vždy v 19:30. Na koho se můžete těšit? Třeba na legendární libereckou kapelu TĚLA, Jakuba Děkana s kapelou nebo na pražskou rockovou skupinu Doctor P.P.

Čekají na vás také divadelní představení na nádvoří zámku, dětem se budou líbit dětské prohlídky s pohádkovou postavou a hromadou zábavných úkolů. Dospěláci se dobře pobaví při večerních prohlídkách s archeologem Mgr. Petrem Brestovanským.

Chystají tu také cyklistický závod. Ale pokud vás prostě baví jen nasát kouzelnou atmosféru časů dávno minulých, můžete si užít páteční posezení u grilu a ochutnat některé z připravených dobrůtek a také místní pivo.

Limitovaná edice První linie pomůže záchranářům

Publikováno:před 7 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Epidemie nemoci COVID-19 je snad již na ústupu. Jako poděkování všem, kdo se s koronavirem bezprostředně utkávali, uvádí pivovar Svijany na trh limitovanou sérii ekologických dvoulitrových plechovek piva PRVNÍ LINIE. „Chceme tím vzdát hold všem, kteří bojovali a bojují s pandemií koronaviru v první linii, a současně jim chceme vyjádřit naši vděčnost i formou finanční podpory. Za každou prodanou plechovku věnujeme částku 10 Kč na vybraný nadační fond podporující účastníky boje proti COVID-19 v první linii,“ oznámil ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Příjemce podpory bude vybírat veřejnost hlasováním na webové stránce pivovaru www.pivovarsvijany.cz. Hlasovat může kdokoli od nynějška až do 7. září. Výtěžek akce pivovar zástupci vybraného fondu oficiálně předá 28. září na Svatováclavských slavnostech na Zámku Svijany.

Plechovky PRVNÍ LINIE za studena dochmelovaného ležáku Svijanský Rytíř 12 % bude pivovar do malobchodní sítě dodávat za standardní cenu od června do doprodání zásob. V prodeji budou také přímo v pivovarské prodejně ve Svijanech, na e-shopu pivovaru a v nejbližší době i ve vybraných e-shopech s potravinami (Rohlík.cz).

Pivovar Svijany se snažil obětavým pracovníkům krajské nemocnice v Liberci, bezpečnostních složek, Integrovaného záchranného systému a všech dobrovolníků pomáhat již od samého začátku koronavirové krize, mimo jiné bezplatnými dodávkami nealkoholického piva a nápojů. „Velice si jich i jejich náročné, nezištné a nebezpečné práce vážíme. Snad se nám jim ji tímto způsobem podařilo aspoň trošku ulehčit nebo aspoň zpříjemnit,“ řekl tehdy Roman Havlík.

Svijanský Rytíř 12 % se díky dochmelování za studena vyznačuje velmi specifickou a unikátní hořkostí. Nese zřetelný rukopis svijanského sládka Petra Menšíka, z jehož experimentů s domácím vařením piva vznikl. Mezi jeho četná ocenění patří například zlatá medaile v kategorii piv plzeňského typu v mezinárodní degustační soutěži Meiningers International Craft Beer Award v roce 2015.

Slavnosti svijanského piva letos nebudou

Publikováno:před 8 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Koronaviru nakonec padly za oběť i Slavnosti svijanského piva. Na nejstarších a jedněch z největších pivních slavností v republice se letos v červenci ve Svijanském Újezdě nesejdou tisíce lidí poprvé po třiceti letech. Ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík a starostka obce Svijanský Újezd Petra Bursová oznámili, že po zvážení možných rizik v souvislosti s pandemií COVID-19 jsou nuceni letošní slavnosti zrušit. „Lidé se potřebují bavit, ale zdraví má samozřejmě absolutní přednost,“ řekl Roman Havlík.

Slavnosti svijanského piva, které již po tři desetiletí společně pořádají Pivovar Svijany a obec Svijanský, představují jeden z vrcholů léta nejen na Liberecku. Na každoroční „srdeční záležitost“ se na koupaliště ve Svijanském Újezdě sjíždějí tisíce hudby a piva milovných návštěvníků z celé republiky, aby absolvovaly nabitý hudební program a řadu doprovodných akcí pro celou rodinu. Vedle hudby se však na Slavnosti chodí především za pivem, které na nich teče plným proudem. Loni se na nich čepovalo patnáct různých svijanských piv za lidovou cenu z celkem 160 píp.

„S velikou lítostí musíme ohlásit letošní 31. ročník slavností za uzavřený ještě před začátkem. Na dalších – třicátých druhých - Slavnostech se ve Svijanském Újezdě sejdeme 17. července roku 2021. Těším se, že si přitom po roční pauze dvojnásobně užijeme jejich neopakovatelnou atmosféru,“ dodal Roman Havlík.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.03.12.2020 16:24178