Historie a současnost Pivovaru Svijany

Historie
První dochované zmínky o Svijanském dvoře, postupem let rozšířeného o pivovar, pocházejí z roku 1346, kdy patřil k cisteriánskému klášteru v Hradišti. Kolem roku 1420 jej koupil český šlechtic a významný dvorský úředník Jindřich z Vartemberka. Ten si jej dokázal udržet až do své smrti, nicméně po ní byl císařem Zikmundem zastaven Hynkovi z Valdštejna a společně se zámkem Rohozec, polovinou Turnova a panstvím na Skalách patřil k valdštejnskému panství Malá Skala. V držení Valdštejnů zůstal Svijanský dvůr 102 let, poté byl prodán nejvyššímu pražskému purkrabímu Janu z Vartemberka. Právě jeho syn, Adam z Vartemberka, zřejmě pocítil potřebu naplnit šlechtickou pokladnu, a proto zde vybudoval v roce 1564 pivovar. Ve stejné době došlo k přebudování Svijanského dvora na tvrz, kterou následovníci Adama výrazně rozšířili a změnili na renesanční tvrz. V roce 1602 získal Svijany s tvrzí a pivovarem Jáchym Ondřej Šlik, protihabsburský odbojník, který svůj život skončil na staroměstském popravišti v roce 1621. Svijany poté připadly Valdštejnům, kteří zde hospodařili až do roku 1814. Za nich byla stará renesanční tvrz přestavěna na zámek, stavebně upraven a rozšířen byl i sousední pivovar.
Roku 1820 přicházejí Rohanové, Svijany jsou připojeny k Sychrovu a jsou i nadále hospodářským dvorem, jehož je pivovar součástí. SvijanyPivovar Rohanům patřil do roku 1912, kdy jej koupil jeho dosavadní nájemce a sládek Antonín Kratochvíle. Rodinná dynastie Kratochvílů působila ve svijanském pivovaru až do roku 1939. Vnuk původního majitele, rovněž Antonín, byl nucen pivovar prodat a pivovar se opět vrátil Rohanům.
Jak je vidět, pivovar i zámek byly v průběhu století zvelebovány, rozmachu však udělal přítrž rok 1945, kdy byl pivovar zkonfiskován, posléze znárodněn a stal se provozem Severočeských pivovarů n.p. Ty zde působily až do roku 1990, kdy vznikl státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou a jehož součástí se stal svijanský pivovar až do roku 1992. Poté se pivovar ve Svijanech mění na akciovou společnost a v roce 1997 se stává součástí Pražské pivovary a.s., jejímž majoritním vlastníkem je anglická pivovarská společnost Bass. V této skupině je však nejmenší a nejstarší. Díky obchodní politice Pivovarů Vratislavice a.s. a později Pražských pivovarů a.s. se svijanský pivovar dostává do odbytové krize a hrozí mu úplné uzavření.
Záchrana z krize přichází v roce 1998, kdy se novým vlastníkem stává nově založená společnost Pivovar Svijany s.r.o., která se o sedm let později transformuje na akciovou společnost. Díky mravenčí práci týmu pivovaru pod vedením Františka Horáka je odbytová krize zažehnána a pivovaru se začíná blýskat na lepší časy.
Výstav piva z roku 1998 ve výši čtyřicet tři tisíc hektolitrů je postupně zvyšován, v roce 2001 je prolomena hranice sta tisíc hektolitrů, v roce 2005 dvou set tisíc a v roce 2013 šesti set tisíc hektolitrů vyrobeného piva. Postupem doby se z Pivovaru Svijany stal nejen nejsilnější pivovar ve svém regionu, ale také jeden z největších nezávislých, ryze českých pivovarů v České republice. V roce 2013 byl dokonce v novinářské anketě Českého svazu pivovarů a sladoven zvolen nejpopulárnějším pivovarem v ČR.

Zámek ve Svijanech patří po letech opět k pivovaru
Zámek ve Svijanech a zdejší pivovar tvořily nerozlučný pár několik století. Součástí pivovaru byl zámek i po znárodnění, do soukromých rukou jej prodal až státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou, pivovarkterý pivovar několik let vlastnil. Velmi poškozenou stavbu tak získal Milan Rýdlo z Čápovky, severočeský podnikatel a velmistr řádu svatého Václava s úmyslem navrátit jí původní lesk. Z finančních důvodů se ale v roce 2013 rozhodl zámek prodat a příležitosti se chopil Pivovar Svijany. „Zámek a pivovar patřily odjakživa k sobě, a proto jsme se rozhodli, že památku zrekonstruujeme a zpřístupníme veřejnosti,“ říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany a dodává: „Předchozí majitel měl zpracovaný kvalitní projekt na revitalizaci zámku a my v něm plánujeme ve spolupráci s památkáři pokračovat. V tuto chvíli projekt revidujeme a pravděpodobně příští rok se pustíme do samotné rekonstrukce.“ Do budoucna by se měl zámek stát kulturně společenským centrem obce, které nabídne koncertní prostory, zázemí pro turisty i restauraci.

Tradice nade vše
Pivovar Svijany vyrábí pivo klasickou technologií. Výčepní piva, ležáky i speciální piva vznikají tzv. dvourmutovým způsobem vaření, kvašením v otevřených kádích na spilkách a dlouhodobým zráním v ležáckých sklepích při nízkých teplotách. Pivo se vaří stejně, jako tomu bylo v polovině minulého století, v době, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. SvijanyVe svijanském pivu nechybí voda z vlastních studní a slad z malých nezávislých sladoven z Čech a Moravy v Kounicích, Záhlinicích, Náměšti na Hané, Rajhradu, Kolíně, Jablonci nad Nisou, Litovli a Benešově. Pivu samozřejmě nechybí žatecký chmel z vlastních chmelnic ve vyhlášené oblasti Polepských blat, konkrétně Žatecký poloraný červeňák včetně jeho tradiční původní odrůdy Osvaldova klonu.
Proces vaření piva začíná ve varně. Zde se smíchá rozdrcený slad s vodou a zahříváním na různé teploty se pomocí enzymů ze sladu mění škrob na cukr. Následuje scezování, při němž se oddělí cukerný roztok – sladina - od obalů zrn - tedy mláta. Sladina se poté vaří s chmelem přidávaným postupně v několika dávkách. Nezbytný chmel pivo konzervuje a hlavně pivu dodává příjemně hořkou chuť a chmelovou vůni. Proces trvá zhruba deset hodin. SvijanyVarna ve Svijanech umí vyrobit 12 várek denně, přičemž jedna várka má 230 hektolitrů mladiny.
Z hotové mladiny se oddělí kaly ve vířivé kádi, zchladí se a zakvasí pivovarskými kvasinkami z vlastních zdrojů. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kádích na spilkách při teplotě do 12°C. Během kvašení přemění kvasinky asi 70 % cukru vzniklého na varně na alkohol, oxid uhličitý a některé vedlejší produkty. Zkušený sládek měří v každé kádi dvakrát denně teplotu a stupeň prokvašení. Pomocí chlazení celý proces řídí a určuje, kdy se káď zchladí na sudovací teplotu, čímž se ukončí činnost kvasinek.
Hlavní kvašení trvá šest až osm dní. Zchlazené zelené pivo se poté suduje do ležáckých tanků, kde dokváší. SvijanyTanky o objemu 60 až 630 hl jsou umístěny v ležáckých sklepích. Zde pivo leží, tedy dozrává, čiří se a přirozenou cestou se sytí oxidem uhličitým. Tím si dotváří pěnivost, říz, chuť a vůni. Podle druhu piva trvá ležení 30 - 60 dní a probíhá při teplotě 2 - 4°C. Hotové pivo se poté zfiltruje na křemelinovém filtru, aby mělo jiskru. Pivní alchymie končí na speciálním mikrofiltru, který pěnivý mok zbaví nežádoucích kvasinek a dalších mikroorganismů. A pak už se může stáčet.
Produkce svijanského pivovaru putuje z 60 % do sudů a ze 40 % do lahví, plechovek a skleněných džbánů. Celý proces výroby probíhá za dodržování velmi přísných požadavků na čistotu. Nezávadnost jednotlivých surovin i výsledného produktu během výroby se pečlivě kontroluje v pivovarské laboratoři, kde se podrobuje mikrobiologické, chemické a organoleptické analýze. Z pivovaru tak nemůže odejít žádné pivo, které by nebylo kvalitativně naprosto v pořádku. Svijanské pivo se nijak chemicky neošetřuje, ani nepasteruje. K zákazníkovi tak putuje zdravé, přírodní pivo vyznačující se skvělou pitelností, vlastností dávno se vytrácející ze současných piv.

Vlastní chmelnice
Pivovar Svijany vstoupil v roce 2006 majetkově do chmelařství ve vyhlášené oblasti Polepských blat. pivovar„Hlavním důvodem bylo stárnutí tuzemských chmelnic a snižující se množství kvalitního tradičního chmele. Báli jsme se, abychom časem nemuseli tuto nepostradatelnou surovinu nahrazovat chmelem zahraničním, a proto jsme si do budoucna chtěli zajistit její přísun,“ říká Petr Menšík, sládek Pivovaru Svijany. SvijanyNa několika desítkách hektarů si svijanští pěstují Žatecký poloraný červeňák a kromě obnovy chmelnic se pivovar v posledních 4 letech aktivně zapojuje i do zkoumání původního nepřešlechtěného Osvaldova klonu Žateckého poloraného červeňáku. Ten od roku 1927 šlechtil průkopník českého chmelařství docent Karel Osvald a dřív nechyběl v žádném poctivém pivu. Chmelaři na něj ale nedostávají od státu dotace, protože patří do kategorie neozdravených chmelů, navíc je méně výnosný a obsahuje méně alfa hořkých kyselin. Z těchto důvodů je u nás dnes téměř na vymření. „Přitom se jedná o tradiční chmel, který se vyznačuje nezaměnitelnou vůní a jemnějším aroma, typickým pro tradiční české pivo plzeňského typu, které se u nás odjakživa vařilo,“ dodává Menšík. Ve Svijanech se Osvaldův klon Žateckého poloraného červeňáku přidává při posledním chmelení do všech piv, a i to je důvod, proč se od ostatních piv na trhu liší svou chutí a vůní.

Veškerý zisk se vrací zpět do pivovaru
Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po svijanském pivu, a přitom zachovat tradiční výrobní postupy, investuje pivovar každoročně celý zisk do obnovy a rozšiřování kapacit pivovaru. Pravidelně se přistavují nové spilky, ležácké sklepy, v roce 2012 byla přistavěna varna, přibyla propagační stanice k pomnožování vlastních pivovarských kvasnic… V těchto dnech se finalizuje přestavba lahvovny a souvisejících provozů. Ročně se ve Svijanech proinvestuje více než 100 mil. Kč.

Nová lahvovna
V březnu 2014 Pivovar Svijany výrazně zrekonstruoval lahvovnu. Nároky na kvalitu plnění lahví stále rostou a původní lahvovna by je brzy přestala splňovat. „Jednalo se o relativně výrazný zásah do chodu pivovaru, kvůli výměně některých strojů za nové jsme museli zastavit provoz na 14 dní,“ říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany. Díky novému výkonnějšímu plniči, jehož kapacita je 25 000 lahví za hodinu, bylo nutné přizpůsobit i související provozy – dopravníky, manipulátory, vkladače, vykladače, systém paletizace a depaletizace lahví a myčku. „Novou lahvovnu jsme budovali s cílem zvýšit kvalitu při plnění lahví, jsme ale rádi, že se povedlo navýšit také kapacitu, která by byla v nejbližších letech naplněna,“ dodává Havlík. Na stavbě nové lahvovny se podílelo kolem 100 lidí z 9 firem a pivovaru a vyžádala si investici 50 mil. Kč.
Zdroj:Stránky Pivovaru Svijany, 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Pivovaru Svijany

Kdy:celoročně dle rozpisuObec:PříšoviceZdroj:Pivovar Svijany

O tom, jakým způsobem pro vás pivo připravujeme, se sami můžete přesvědčit na vlastní oči. Pivovar Svijany pořádá exkurze, při kterých si můžete prohlédnout výrobu svijanského piva zblízka. Prohlídku je nutné objednat minimálně 1 týden předem. Minimální počet osob na exkurzi je 10, maximální počet je 25 osob v jedné skupině.

Možný čas prohlídky:
Po-Pá 15:00 - 18:00
So-Ne 9:00 - 18:00

Cena prohlídky:
Dospělí 70 Kč
Děti, důchodci 50 Kč
Minimální cena exkurze 700 Kč

V ceně je prohlídka pivovaru s průvodcem a ochutnávka nefiltrovaného piva. Exkurzi je nutné si domluvit dopředu. Využijte k tomu následující formulář, popřípadě tyto kontakty:
Tel.: +420 481 770 721, +420 739 589 473
E-mail: exkurze@pivovarsvijany.cz

Aktualizováno: před 4 lety

Svijany letos uvaří tři várky Duxu

Publikováno:před 2 měsíciZdroj:České nápoje

Před čtyřmi lety jednu, později dvě a letos už tři várky silného světlého piva DUX uvařil letos Pivovar Svijany, aby uspokojil poptávku po tomto výjimečném pivu, které se vaří jen jednou do roka u příležitostí tradičních Dnů českého piva. Svátek všech milovníků zlatavého moku a oslava tradice českých hospod bude pod patronací Českého svazu pivovarů a sladoven probíhat od 23. do 30. září celý týden a po celé zemi. DUX při nich bude opět na čepu vybraných více než dvou set svijanských restaurací a 28. září jej budou moci jako obvykle ochutnat i návštěvníci Svatováclavských slavností přímo na Zámku Svijany.

Patronem českého piva sv. Václava v roce 1357 jmenoval Karel IV., který se v českých zemích vedle pěstování vinné révy zasloužil i o rozvoj pivovarnictví. Již v té době byl kníže považován také za patrona sladovníků. V roce 2013 jej v této roli opět připomněl Český svaz pivovarů a sladoven a založil tradici Dnů českého piva, které se konají vždy na konci září kolem jeho svátku.

Od té doby na tento nový každoroční svátek napjatě čekají všichni milovníci českého piva, starých dobrých českých hospod a české gastronomie. Pivovary si od něj slibují, že přivede více lidí zpět k čepovanému pivu v zájmu zachování tak unikátního jevu, jakým je tradiční česká hospoda. Pivaři zase během pivních slavností dostávají možnost ochutnat mnoho zajímavých speciálních piv, často i v kombinaci s novými kulinářskými požitky v jednotlivých restauracích nebo při dnech otevřených dveří v zúčastněných pivovarech.

„Po vynucené covidové přestávce už je načase, aby se lidé začali vracet od pití doma k dobrému a správně ošetřenému točenému pivu v restauraci. Hospody a restaurace hrály v životě našeho národa vždy důležitou roli, byla by nesmírná škoda, kdyby jejich skvělá tradice měla postupně zanikat. Proto maximálně podporujeme Svaz pivovarů a sladoven ve snaze o její obnovování. Dnes je toho zapotřebí více než kdykoli dříve,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „Věřím, že naše jedinečné pivo DUX, které odkazuje ke knížeti Václavovi a které bude letos během Dní českého piva opět na čepu ve více než dvou stech svijanských restaurací a hospod, bude pro naše fanoušky dostatečným magnetem, aby se v některé z nich zastavili.“

DUX: silné, ale jemné jantarové pivo
Pivovar Svijany zařadil DUX do svého stálého výrobního sortimentu po jeho úspěšné premiéře před čtyřmi lety a pravidelně jednou do roka ho vaří tak, aby byl v září v nejlepší formě. Řada fanoušků svijanského piva si už bez něj začátek podzimu neumí ani představit.

„DUX patří se svými 5,5 procenta alkoholu mezi silnější piva, je plný a hutný, ale současně také hladký a jemný. Pro dosažení výrazné jantarové barvy a vyvážené hladké chuti jsme zvolili kombinaci vybraných humnových sladů, znalci jistě ocení i jemnou chmelovou hořkost žateckého chmele odrůdy Sládek doplněného tradičně pěstovaným Osvaldovým klonem Žateckého poloraného červeňáku z našich vlastních chmelnic. Stejně jako všechna svijanská piva je samozřejmě nepasterovaný,“ přibližuje DUX svijanský sládek Petr Menšík. „Letos jsme jej uvařili již tři várky o celkovém objemu 600 hektolitrů,“ dodává.

Svatováclavské slavnosti ve Svijanech
Vrcholem Dnů českého piva přímo ve Svijanech budou 28. září Svatováclavské slavnosti. Po tradičním příjezdu sv. Václava vypukne na Zámku Svijany tradiční řemeslný jarmark doprovázený šermířskými a kejklířskými vystoupeními. Součástí bohatého programu pak bude třeba přehlídka pivních šatů, projížďky v historickém kočáru či koncert skupiny Přehmat. Pivaře na svijanských Svatováclavských slavnostech potěší slavnostní naražení sudu, škola čepování, degustace a pivní soutěže. „Pro fanoušky jsme během slavností také letos připravili prohlídky pivovaru za zvýhodněnou cenu,“ uvedl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „Ve 14.30 je na programu i speciální prohlídka se sládkem Petrem Menšíkem, s nímž účastníci budou moci navštívit i místa, které nejsou při běžných exkurzích pivovaru přístupná.“

Svijany tentokrát sáhly po exotické chuti yuzu

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Pivovar Svijany uvádí na trh další míchaný nápoj z nealkoholického piva. Svijanský Vozka Yuzu a bergamot je výsledkem spojení nealkoholického piva Svijanský Vozka a přírodní limonády z exotického citrusu yuzu, oblíbeného zejména v Japonsku. Díky přirozenému obsahu oxidu uhličitého nabízí rychlé osvěžení třeba při sportu nebo pří jízdě vozem, stejně jako jeho o dva roky starší sourozenec ─ velmi oblíbený Vozka s obsahem šťávy z černého rybízu a limetky. V točené podobě je novinka k dostání ve vybraných restauracích, v plechovkách bude dostupná mimo jiné na e-shopu pivovaru a během léta i v běžné maloobchodní síti.

„Naším cílem je nadále vycházet vstříc stále vyšší poptávce jak po nealkoholických alternativách vhodných při sportu nebo v silničním provozu, tak i po přírodních nápojích bez použití chemie,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „I v případě obou našich míchaných nápojů – Svijanského Vozky Černý rybíz a limetka a Svijanského Vozky Yuzu a bergamot – si proto zakládáme na klasickém postupu výroby bez pomoci úsporných moderních technologií a jakýchkoli enzymů, čiřidel či dalších pomocných látek.“

„Druhá zajímavá ochucená varianta našeho nealkoholického piva Svijanský Vozka neobsahuje nic jiného než nealkoholické pivo a přírodní šťávu z yuzu, jediným konzervantem je v něm přírodní kyselina citrónová,“ dodává svijanský sládek Petr Menšík. „Správně vychlazená představuje ideální alternativu pro sportovce a lidi s aktivním způsobem života. Je možné ji konzumovat i při práci vyžadující pozornost nebo souběžně s antibiotiky a dalšími léčivy, která nelze kombinovat s alkoholem. A skvěle poslouží samozřejmě také řidičům.“

Yuzu pochází původně pravděpodobně z Tibetu, ale stálé místo má především v japonské a korejské kuchyni. Jeho kůra i poměrně suchá dužina, která není příliš vhodná pro přímou konzumaci a chutí se blíží grapefruitu, se používá k aromatizaci jídel a nápojů. Stejně jako ostatní citrusy je yuzu zdrojem vitamínu C, i když ho obsahuje méně než černý rybíz, a také řady dalších zdraví prospěšných látek. Bergamot je velmi aromatický citrus barvou podobný citronu; jeho silice jsou základem chutě a vůně čaje Earl Grey. Většina jeho světové produkce pochází z jižní Itálie.

Svijanský Vozka Yuzu a bergamot v atraktivních žlutých plechovkách bude ve vybrané maloobchodní síti a také na čerpacích stanicích v prodeji za doporučenou maloobchodní cenu 22,90 Kč.

Nealkoholický Vozka je na trhu už 16 let
Nealkoholické pivo obsahuje celou řadu nutričně zajímavých látek: vedle vitamínů především řady B jsou to minerální látky a také polyfenoly s nezanedbatelnými antioxidační účinky. Jeho obliba u českých spotřebitelů se v posledních několika letech významně zvyšuje. Loni se sice jeho spotřeba v důsledku pandemie meziročně snížila, stále však nealkoholické pivo tvořilo téměř tři procenta celkového výstavu českých pivovarů.

Svijanské nealkoholické pivo ─ Svijanský Vozka ─ je na trhu již od roku 2005. Vyrábí se tradičním postupem výroby nealkoholického piva („pita“), při němž je technologicky zamezeno vzniku alkoholu. „Výroba probíhá tak, že se uvaří slabší mladina a při varním postupu je upraveno rmutování, aby vzniklo méně zkvasitelných cukrů. Pak se přeskočí fáze hlavního kvašení a málo zakvašené pivo se plní rovnou do ležáckých tanků, kde by mělo co nejdéle pomalu prokvášet. Pravidelně se měří obsah alkoholu. Jakmile se začne blížit horní povolené hranici půl procenta, je nutné je rychle zfiltrovat, aby se úplně zastavilo kvašení
a přestal vznikat alkohol,“
přiblížil již dříve technologii výroby nealkoholického svijanského piva sládek Petr Menšík. Loni Svijany dodaly na trh téměř čtyři tisíce hektolitrů Svijanského Vozky a 1,5 tisíce hektolitrů Svijanského Vozky Černý rybíz a limetka.

Pivovar Svijany začne postupně vyměňovat etikety lahvového piva

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Letošní léto je v českém rodinném Pivovaru Svijany ve znamení změn. Jednou z nich jsou nové etikety lahvového piva a vzhled plechovek z dílny grafika Jakuba Růžičky. Nové, přehlednější a graficky čistší etikety budou dosavadní etikety nahrazovat postupně. Jako první se výměny ještě během léta dočká Svijanský Máz. Stejně tak budou postupně nahrazovány novými obaly oblíbená nepasterovaná svijanská piva v plechovkách.

„I když ve Svijanech nadevše dbáme na tradici, v tomto případě jsme se od odborníků nechali přesvědčit k menší změně. Současné etikety jsou již přece jen staršího data a design pivních lahví ve světě i u nás se mezitím posunul dál. Kromě toho jsme chtěli i obalem vyjádřit, že Svijany nejsou běžné průmyslové pivo, ale že jsou výsledkem poctivé, řemeslné pivovarské práce. Věřím, že se to povedlo a výsledek naše fanoušky a milovníky svijanského piva příjemně překvapí,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

„Mým úkolem bylo vytvořit nový, osobitý design při respektování stávajícího logotypu a obalem zdůraznit, že Svijany jsou jiné než ostatní piva. Cílem byly etikety výraznější, přehlednější a v neposlední řadě také s čitelnějšími údaji o pivu,“ řekl autor vítězného návrhu etiket Jakub Růžička. „Při návrhu jsem se inspiroval stylem etiket drahých vín a destilátů, protože jsem chtěl svijanské etikety znatelně odlišit od běžných pivních obalů, které bývají velmi často poskládané ze solitérních a na sebe nenavazujících prvků.“

Spolu se stratégem Martinem Komárkem designér provázal celou plochu obalu do jediné geometrické kompozice. Díky osobité a dobře čitelné geometrii, která přímo navazuje na logotyp a akcentuje rozpoznávání značky, je nový design obalů zajímavější a lze jej snadno rozpoznat i z velké vzdálenosti.
„Líbí se mi, že nový design Pivovaru Svijany stále odkazuje na tradici pivovaru, ale zároveň je také moderní a výrazný. Mezi ostatními pivy na regálu se bude skvěle vyjímat, což si naše řemeslné pivo bezesporu zaslouží,“ komentoval nové obaly svijanský sládek Petr Menšík.

Obměna etiket všech lahvových svijanských piv – od Svijanského Mázu přes prémiový ležák 450 až po řadu svijanských silných piv potrvá několik měsíců. Jako první se s novou etiketou do prodeje již v létě dostane Svijanský Máz, další budou následovat. Plechovky s novým designem budou v prodeji již během července.

Pivovar Svijany uvádí na trh prémiové pivo Šlik

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Pivovar Svijany se letos v létě rozhodl překvapit své fanoušky několika novinkami. Mimo jiné exkluzivním sudovým pivem Šlik, které nese jméno jednoho z prvních majitelů svijanského zámku a přilehlého pivovaru Jáchyma Ondřeje Šlika. Hosté vybraných svijanských restaurací si jej navíc budou moci vychutnat v nových designových půllitrech.

Významný protestantský vůdce Jáchym Ondřej Šlik byl prvním z 27 českých pánů, které po prohrané bitvě na Bílé hoře 21. června 1621 ─ tedy na den přesně před čtyřmi sty lety ─ kat Mydlář popravil na Staroměstském náměstí v Praze. Dodnes jej tam připomíná jeden z křížů v dláždění. „Obrátili jsme se do historie, jak si ostatně jeden z nejstarších stále provozovaných pivovarů v českých zemích zaslouží. A koho jiného jsme si mohli zvolit za patrona našeho nového ryze českého ležáku než významného českého šlechtice a bývalého majitele svijanského panství, který za svého života svijanské pivo pil a radoval se z něj,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

„Našemu nejnovějšímu prémiovému pivu jméno šlechtice skvěle padne, protože to je pivo navýsost ušlechtilé. Vyrábí se z toho nejlepšího, co tato země dává, vaří se tradičním dvourmutovým způsobem, kvasí v otevřených kádích na spilce a potom patřičně dlouhou dobu zraje v našich ležáckých sklepích,“ představuje novinku svijanský sládek Petr Menšík. „Stejně jako za všemi ostatními sedmnácti svijanskými pivy tak i za novým Šlikem stojí poctivé řemeslo, nikoli průmyslová výroba v cylindrokónických tancích.“

Šlik je jedenáctistupňový plnosladový světlý ležák zlatavé barvy. Charakterizuje jej vyvážený poměr řemeslných sladů a tradičních odrůd českého chmele s důrazem na poloraný žatecký červeňák, voda z hlubin Českého ráje a řemeslný výrobní postup. „Využili jsme všechny naše zkušenosti a řemeslnou zručnost, abychom tradiční český ležák vyladili do podoby skutečného klenotu,“ zdůraznil Petr Menšík.

Jako prémiové pivo Šlik bude určen výhradně pro gastroprovozy. „Prvotřídní pivo vyžaduje prvotřídní péči a servis, proto budeme nové pivo dodávat jen do restaurací, u nichž budeme mít jistotu, že jej zákazníkům zvládnou podávat v nejvyšší kvalitě,“ dodal Roman Havlík. „Nové pivo vnímáme i jako podporu české gastronomii. Věříme, že by tento exkluzivní produkt mohl přitáhnout zákazníky zpět do restaurací a pomoci tak po velmi obtížném roce i jejich provozovatelům.“

Pivovar Svijany představuje nové designové svijanské půllitry

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Letošní léto je v českém rodinném Pivovaru Svijany ve znamení změn. Jednou z nich jsou i nové designové svijanské půllitry, které začnou v restauracích postupně nahrazovat dosavadní standardní sklo. Silnostěnné půllitry s reliéfním nápisem Svijany, uchem ve tvaru svijanské pavézy s letopočtem založení pivovaru 1564 a prolisy ve spodní části se ideálně hodí na ležáky. Půllitry byly vyrobeny průmyslovou metodou lisováním sodnodraselného skla, takže vykazují mimořádnou mechanickou odolnost při použití v běžném provozu profesionální gastronomie.

„Pivovar Svijany je jedním z nejstarších stále provozovaných pivovarů v českých zemích, a proto jsme si ve výrobních postupech i balení piva vždy velmi zakládali na historické kontinuitě. V tomto případě jsme však vykročili na zcela novou půdu, protože Svijany dosud žádné vlastní pivní sklo neměly,“ vysvětluje ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

O spolupráci při návrhu půllitru, který by podtrhl řemeslný charakter svijanského piva a odkázal k několik staletí dlouhé historii pivovaru, ve Svijanech požádali produktového designéra Michala Pražského, který se mimo jiné zabývá také sklářskou tvorbou. Při navrhování sklenice se podle svých slov inspiroval historickým odkazem pivovaru a jako hlavní symbol vybral motiv krejzlíku ─ speciálního límce, který byl ikonickou součástí oděvu tehdejší šlechty. Stylizovaný tvar tohoto límce aplikoval na tělo sklenice, kde tvoří výrazný plastický reliéf. „Jeho návrh se nám zalíbil na první pohled. Finální vzhled jsme pak ladili spolu s ním, aby byl půllitr nejen krásný, ale i praktický a pivo z něj chutnalo co nejlépe,“ říká svijanský sládek Petr Menšík.

A výsledek? „Ucho se siluetou tradiční svijanské pavézy a datem založení pivovaru se drží tak příjemně, že se člověku skoro ani nechce půllitr odložit. Díky reliéfu v něm načepované pivo také skvěle vypadá. A co je rovněž důležité, manipulace s těmito půllitry je pro výčepní i číšníky pohodlná, jsou stabilní a dobře se myjí,“ pochvaluje si Petr Menšík. „Vlastní svijanské sklo byl můj dlouholetý sen a nemohl jsem se dočkat, až si do něj budu moci natočit některé z našich piv. A je to krásný pocit. Věřím, že to naši zákazníci a fanoušci ocení, a hlavně jim přeju, aby se jim z nich ,Svijany´ opravdu dobře pily.“

Nové půllitry začne pivovar do svijanských hospod a restaurací dodávat postupně od letošního června. Jako první se jich vedle Pivovarské restaurace ve Svijanech dočkají svijanské tankové restaurace v Liberci a Praze. K zakoupení budou na e-shopu svijanského pivovaru https://eshop.pivovarsvijany.cz/.

Do Babiše jsme vkládali velké naděje, ale systém ho semlel

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Deník NAutor:Renata Kalenská

Pivovar Svijany hlásí kvůli pandemii ztráty v desítkách milionů korun, jeho majitel Tomáš Kučera ale věří, že v dlouhodobém horizontu je to jen „malinkatá etapa“. V rozhovoru hodnotí výkon Andreje Babiše v politice a popisuje i nevýhody demokracie či svou domněnku, že současný systém jednou „bouchne“.

Vylévali jste během pandemie pivo?
V první vlně covidu, v druhé půlce března 2020, jsme stahovali pivo z trhu a bohužel jsme nějaké menší množství, které už nebylo možné stočit třeba do lahví, museli pod dohledem celní správy řízeně zlikvidovat. Byly to ale maximálně stovky hektolitrů, takže nemůžu tvrdit, že bychom kvůli pandemii měli velké ztráty. Ztráty nám vyplynuly spíše ze zavřených provozoven než z vylitého piva.

Pandemie trvá déle, než většina lidí čekala. Jak jste to tedy dělali? Snížili jste výrobu, abyste nevylévali nebo nerozdávali další hektolitry?
Odbytových kanálů máme více, takže jsme to přece jen dokázali trošku naplánovat. Odbyt lahví šel naopak velice dobře, také odbyt plechovek byl nadstandardní. A odbyt produktů přes e-shop taky nebyl zastavený. Odpadl tedy kanál sudového piva…

Ale to je dost značná část z vaší produkce, ne?
V porovnání s necovidovými roky vypadlo třicet až pětačtyřicet procent sudového piva. V měsících, kdy restaurace byly skutečně uzavřené, vypadlo až osmdesát procent. Když se sečetla zima, špatné počasí a zavřené provozovny, kdy nefungovala ani okýnka, protože ve špatném počasí lidé pro pivo nechodí, takřka se to zastavilo. Obecně jsme ale co se týče prodaného objemu za loňský rok oproti roku 2019 na 92 procentech.

Podepsal byste se tedy pod větu, že vás pandemie takřka nepoškodila?
To zase ne. Já jsem ekonom, takže sleduji i maržovost jednotlivých výrobků. Když se nám snížil odbyt o osm procent, marže klesly v desítkách procent.

Jaké tedy máte ztráty?
Pohybujeme se v desítkách milionů korun.

Lze být na takovou situaci jakkoli připraven?
Obecně by měl být člověk v podnikání připraven na jakoukoli katastrofu. I když rizika podnikání se nedají úplně odstranit. Nicméně tohle je skutečně extrémní riziko, se kterým se většina podnikatelů setkala po revoluci poprvé. Nemyslím si tedy, že by se někdo na něj mohl připravit úplně.

Jde spíš o to, jak máte nastavenou filozofii podnikání. Jestli si tvoříte rezervy a diverzifikujete činnosti, aby vás v případě výpadku jedné činnosti podržely činnosti jiné. Já pracuji na centrále LIF, což je bývalý Liberecký investiční fond, tedy naše první firma založená v roce 1991. V roce 1998 jsme koupili pivovar. V rámci LIF teď děláme i developerské věci a finanční služby, takže výpadek pivovaru, který je v naší skupině nejdůležitější, můžeme částečně nahradit.

Máte tam ale i další aktivity, které pandemie také mohla ovlivnit. Golfový klub, rekreační areál Drhleny… Dá se odhadnout, jak velká část vaší rodinné firmy pandemií utrpěla?
Drhleny jsou sezonní provoz, takže v zimě jsou zastavené. Na loňskou sezonu byl dopad velice malý, protože letní byla otevřená.

S ohledem na podzimní vývoj se sluší říct, že bohužel.
Samozřejmě. Ale naší branži to pomohlo. Bez léta bychom skutečně padali na hubu. Byli bychom na tom podobně jako restauratéři.

Zámek Svijany je také součástí rodinného majetku?
Ano, je přímo součástí pivovaru. Dopad na ubytování byl zcela zásadní, velká většina hoteliérů své provozy uzavřela. My jsme ale měli výhodu právě díky tomu, že zámek je součástí pivovaru, protože jeho zaměstnanci mohli něco dělat ve výrobě.

To znamená, že jste nemuseli propouštět?
Ne. K propouštění kvůli covidu jsme vůbec nepřistoupili, i když práce nebylo tolik. Říkali jsme si, že základ našeho úspěchu jsou dlouhodobí zaměstnanci, zdravé jádro pivovaru. Máme rodinný pivovar a nejsme tu s nějakým pětiletým plánem. Jsme tu s plánem na neurčito. Chceme, aby další generace pokračovaly po nás.

Svijany slaví otevření zahrádek a vaří Svijanský Svátek

Publikováno:před 7 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Po dlouhých 213 dnech se příští týden pro hosty opět otevřou venkovní prostory a zahrádky restaurací. Rodinný pivovar Svijany pro tuto netrpělivě očekávanou událost připravil další várku sudového piva Svijanský Svátek, s nímž už loni oslavil červnové otevření restaurací a Vánoce. Výjimečné sezónní pivo bude na čepu vybraných svijanských restaurací a hospod opět jen po omezenou dobu.

„Letošní 17. květen bude nejen pro všechny milovníky točeného piva, ale i pro hospodské a pivovary opravdovým svátkem. Pevně věřím, že i přes nepříznivou předpověď počasí si zákazníci na zahrádky rychle najdou cestu a že i Svijanský Svátek bude jedním z důvodů, proč na točené pivo vyrazí,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „Doufám, že hosté budou s personálem spolupracovat v rámci dodržování protipandemických opatření, což umožní brzké otevření i vnitřních prostor gastronomických zařízení, ke kterému se celý náš obor upíná,“ dodal.

Kroužkový ležák
„Svijanský Svátek je kroužkové pivo inspirované starými recepturami, podle nichž se v minulém století vařilo pivo zavážené před zimou na nepřístupné horské chaty. Hotové pivo se po filtraci znovu zakvašuje rozkvašenou mladinou, tzv. kroužky,“ přibližuje v pořadí již sedmnácté svijanské pivo svijanský sládek Petr Menšík.

Svijanský Svátek je vyroben z vybraných surovin a dostalo se mu také vybrané péče. „Receptura Svátečního ležáku s 5,0 procenty alkoholu obsahuje kombinaci humnových sladů a tradičně pěstovaný Osvaldův klon Žateckého poloraného červeňáku z našich vlastních chmelnic. Stejně jako všechna svijanská piva je samozřejmě nepasterovaný,“ dodává Petr Menšík.

Svijanský Svátek je součástí rodiny speciálních sezónních piv spolu s jantarovým Duxem, kterého pivovar zařadil do svého stálého výrobního sortimentu po jeho úspěšné premiéře před dvěma lety. Od té doby se čepuje pravidelně jednou do roka na konci září během Dnů českého piva. Pivovar plánuje, že celou rodinu by mohlo časem doplnit i pivo uvařené speciálně pro oblíbené červencové Slavnosti svijanského piva, které se ovšem letos bohužel kvůli koronaviru nebudou konat stejně jako loni.

Do obchodů přichází velikonoční balení svijanského piva

Publikováno:před 9 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Rodinný pivovar Svijany připravil i letos sezónní edici nepasterovaného baleného piva Svijanský Máz 11 %. Ve velikonočním designu je pivovar uvádí na trh v lahvích, půllitrových plechovkách i oblíbeném dvoulitrovém balení ─ Plechovkách nejen pro chlapy. Velikonoční plechovky s motivem svátků jara a lahvové pivo s velikonočními etiketami budou po omezenou dobu k dostání v běžné maloobchodní síti.

Půllitrových velikonočních plechovek pivovar vyrobí celkem více než milion kusů. V pivovarské prodejně ve Svijanech a na e-shopu pivovaru budou v prodeji i ve speciálním velikonočním balení po čtyřech kusech.

Další velikonoční balení, již osvědčený velikonoční multipack s osmi půllitrovými lahvemi nejprodávanějšího svijanského piva, čeká na zákazníky před nadcházejícími svátky jara například v řetězcích Ahold, Kaufland, Globus, Tesco a Makro.

E-shop bude spolu s prodejnami Globus nebo Billa nabízet i letošní sváteční edici Plechovek nejen pro chlapy.

Pivovar Svijany zažil pokles výroby. Teprve podruhé za dvě desetiletí

Publikováno:před 9 měsíciZdroj:E15.czAutor:ČTK

Výstav Pivovaru Svijany, který je největším v Libereckém kraji, klesl loni kvůli koronavirové pandemii o osm procent na zhruba 651 tisíc hektolitrů. Důvodem propadu je uzavření hospod a restaurací, sudového piva se loni prodalo o 30 procent méně.

Kvůli koronavirovým opatřením se neuskutečnila také řada akcí, i sám pivovar musel v létě zrušit tradiční Slavnosti svijanského piva, na které v průměru chodilo kolem 10.000 lidí.

Propad výroby zaznamenal Pivovar Svijany teprve podruhé od obnovení výroby v roce 1998. Poprvé se výroba piva snížila zhruba o šest procent v roce 2014. Důvodem byl tehdy pokles spotřeby sudového piva v restauracích, který pivovar nemohl vykrýt zvýšením dodávek piva lahvového kvůli výstavbě nové plnicí linky na lahve.

Také loni byl hlavní příčinou propadu výroby pokles odbytu sudového piva v restauracích. "Zhruba třetinu roku byly hospody a restaurace v důsledku nouzového stavu uzavřeny úplně nebo mohly využívat jen výdejová okna. A toto číslo by bylo ještě daleko horší, nebýt velice úspěšné letní sezony v době mezi jarní a podzimní vlnou epidemie, během níž lidé naštěstí konzumaci doháněli," řekl Havlík.

Výroba baleného piva zůstala podle ředitele svijanského pivovaru zhruba na úrovni roku 2019. "Dál ovšem rostla obliba praktičtějšího baleného piva v plechovkách, jehož produkce se meziročně zvýšila o osm procent. Opět se potvrdilo, že rozhodnutí o výstavbě plnicí linky na plechovky v roce 2017 mělo pro strategický rozvoj pivovaru zásadní význam. Očekáváme, že investice kolem 100 milionů korun se vrátí již během příštích dvou let," doplnil. Větší zájem byl podle Havlíka také o pětilitrové "party soudky", kterých se prodalo o 40 procent víc.

Víc se prodávaly malé sudy, které lidé kupovali domů, přednost jim ale víc než v minulosti dávali i hospodští. "Prodej patnáctilitrových sudů keg loni vzrostl o 45 procent na úkor větších třicetilitrových a padesátilitrových sudů. Těch se loni prodalo o pětinu, respektive více než třetinu méně," řekl Havlík. Hlavně v jarní vlně, kdy hospodské zaskočilo uzavření provozoven, jim pivovar navíc pomohl, když svážel sudy s prošlým pivem i ty roztočené, a měnil jim je za nové.

Pivovar Svijany je dlouhodobě ziskový, v roce 2019 skončilo hospodaření ziskem 148 milionů korun, tržby dosáhly 876 milionů korun. Loňský propad výroby, ale i zvýšené náklady za zajištění bezpečného prostředí při výrobě a distribuci piva nebo pomoc restauracím, zhorší podle Havlíka hospodářský výsledek pivovaru. "Řada oborů je však postižena víc. Pomohla nám naše rozumná finanční politika spojená s tvorbou rezerv," řekl. Přesto pivovar revidoval investice a odložil například plánované rozšíření varny.

"K propouštění jsme naštěstí přikročit nemuseli. Kvalitní a kvalifikované pracovní síly považujeme za jedno z našich hlavních aktiv," řekl Havlík. Pivovar, který zaměstnává 182 lidí, během roku využil podporu z programu podpory zaměstnanosti Antivirus. "Pro Hotel & Zámek Svijany jsme také čerpali prostředky z programu na podporu ubytovacích zařízení COVID - Ubytování," dodal ředitel svijanského pivovaru.

Svijany přivezly další zlato z International Craft Beer Award

Publikováno:před 10 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili si z vyhlášení výsledků světové pivní degustační soutěže Meininger’s International Craft Beer Award v kategorii piv plzeňského typu a ležáků minulý týden odnesla piva ze Svijan. Zlatou medaili získalo silné pivo Svijanský Kníže 13 %, stříbrnou nefiltrovaný Kvasničák 13 %. O umístění rozhodla jury složená z odborníků z řad pivovarníků, sommeliérů a senzorických expertů z několika zemí.

Soutěž International Craft Beer Award pořádá vydavatelství Meininger Verlag, specializující se na tituly o víně a o pivu, teprve od roku 2014, ale za tu dobu se stala významnou světovou přehlídkou různých pivních stylů. Při hodnocení piva využívá speciálně vyvinutou metodologii ochutnávek přihlášených vzorků. Piva tak nesoutěží navzájem, pro individuální popis jejich vlastností – vzhledu, vůně, chuti a pitelnosti – se využívá stobodová stupnice. Získané ocenění pak doprovází senzorický popis v podobě speciálního diagramu, který může posloužit k zběžnému popisu piva. Od letoška se výsledky soutěže nevyhlašují naráz, ale každý měsíc je věnován jedné konkrétní kategorii. Leden pořadatelé vyhradili pro piva plzeňského typu a ležáky.
Pivovar Svijany si zakládá na tradičním výrobním postupu vaření piva na dva rmuty, kvašení v otevřených kádích a dlouhodobém zrání piva v ležáckých sklepích. Všechna jeho klasická, nepasterovaná česká piva doprovází dlouhý seznam různých cen. Svijanský Kníže stál naposledy na stupních vítězů v loňských světových degustačních soutěžích World Beer Idol (stříbrná medaile) a World Beer Awards (bronzová plaketa). Také Kvasničák 13 % se pravidelně umisťuje na stupních vítězů nejrůznějších soutěží, stříbrnou pozici v Meiningers Craft Beer Awards například obhájil již podruhé.

Z Meininger’s International Craft Beer Award si Svijany odvezly řadu cenu již v přechozích ročnících soutěže. Například v roce 2015 převzaly zlatou plaketu za studena dochmelovaný ležák Svijanský Rytíř 12 %, v roce 2018 ji získal rovněž Svijanský Kníže 13 % a v roce 2019 pak Svijanská Kněžna 13 % (v kategorii tmavé pivo českého typu). Loni získal zlato v kategorii český ležák plzeňského typu Svijanský Máz 11 %.

„V podobných situacích vždy opakuji, že zásadní jsou pro nás hlavně reakce běžných spotřebitelů a našich fanoušků, ale že ocenění od odborníků si samozřejmě také nesmírně považujeme. Tak je tomu i tentokrát. Všechna podobná ocenění nám totiž dokazují, že jsme se vydali správnou cestou, když jsme vsadili na skutečně tradiční výrobní postupy českého piva,“ řekl k nejnovějšímu ocenění svijanských piv sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík. „V tomto případě nás to těší o to více, že se ocenění dočkala dvě silná piva, což je kategorie, na níž si ve Svijanech velice zakládáme a v níž máme na českém trhu trvale bezkonkurenční postavení.“
------------------------------
Svijanský Kníže 13 % silnější sváteční pivo, vyráběné tak, aby ještě více vynikly chutě a vůně typické pro ležáky. Pivovar jej vyrábí nejdéle ze všech silných piv – již od poloviny devadesátých let – a je také nejoblíbenější: tvoří téměř polovinu celkového výstavu silných piv ve Svijanech. Vyznačuje se příjemně hořkou a plnou chutí.

Kvasničák 13 % při výrobě neprochází filtrací, takže je v něm zachován plný obsah kulturních pivovarských kvasinek. Jemně zakalené pivo se vyznačuje příjemně hořkou chutí a lze je servírovat přímo ze svátečních dvoulitrových skleněných džbánů nebo litrových designových lahví. Dodává se i v sudech.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.17.09.2021 08:10188