Historie a současnost Pivovaru Svijany

Historie
První dochované zmínky o Svijanském dvoře, postupem let rozšířeného o pivovar, pocházejí z roku 1346, kdy patřil k cisteriánskému klášteru v Hradišti. Kolem roku 1420 jej koupil český šlechtic a významný dvorský úředník Jindřich z Vartemberka. Ten si jej dokázal udržet až do své smrti, nicméně po ní byl císařem Zikmundem zastaven Hynkovi z Valdštejna a společně se zámkem Rohozec, polovinou Turnova a panstvím na Skalách patřil k valdštejnskému panství Malá Skala. V držení Valdštejnů zůstal Svijanský dvůr 102 let, poté byl prodán nejvyššímu pražskému purkrabímu Janu z Vartemberka. Právě jeho syn, Adam z Vartemberka, zřejmě pocítil potřebu naplnit šlechtickou pokladnu, a proto zde vybudoval v roce 1564 pivovar. Ve stejné době došlo k přebudování Svijanského dvora na tvrz, kterou následovníci Adama výrazně rozšířili a změnili na renesanční tvrz. V roce 1602 získal Svijany s tvrzí a pivovarem Jáchym Ondřej Šlik, protihabsburský odbojník, který svůj život skončil na staroměstském popravišti v roce 1621. Svijany poté připadly Valdštejnům, kteří zde hospodařili až do roku 1814. Za nich byla stará renesanční tvrz přestavěna na zámek, stavebně upraven a rozšířen byl i sousední pivovar.
Roku 1820 přicházejí Rohanové, Svijany jsou připojeny k Sychrovu a jsou i nadále hospodářským dvorem, jehož je pivovar součástí. SvijanyPivovar Rohanům patřil do roku 1912, kdy jej koupil jeho dosavadní nájemce a sládek Antonín Kratochvíle. Rodinná dynastie Kratochvílů působila ve svijanském pivovaru až do roku 1939. Vnuk původního majitele, rovněž Antonín, byl nucen pivovar prodat a pivovar se opět vrátil Rohanům.
Jak je vidět, pivovar i zámek byly v průběhu století zvelebovány, rozmachu však udělal přítrž rok 1945, kdy byl pivovar zkonfiskován, posléze znárodněn a stal se provozem Severočeských pivovarů n.p. Ty zde působily až do roku 1990, kdy vznikl státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou a jehož součástí se stal svijanský pivovar až do roku 1992. Poté se pivovar ve Svijanech mění na akciovou společnost a v roce 1997 se stává součástí Pražské pivovary a.s., jejímž majoritním vlastníkem je anglická pivovarská společnost Bass. V této skupině je však nejmenší a nejstarší. Díky obchodní politice Pivovarů Vratislavice a.s. a později Pražských pivovarů a.s. se svijanský pivovar dostává do odbytové krize a hrozí mu úplné uzavření.
Záchrana z krize přichází v roce 1998, kdy se novým vlastníkem stává nově založená společnost Pivovar Svijany s.r.o., která se o sedm let později transformuje na akciovou společnost. Díky mravenčí práci týmu pivovaru pod vedením Františka Horáka je odbytová krize zažehnána a pivovaru se začíná blýskat na lepší časy.
Výstav piva z roku 1998 ve výši čtyřicet tři tisíc hektolitrů je postupně zvyšován, v roce 2001 je prolomena hranice sta tisíc hektolitrů, v roce 2005 dvou set tisíc a v roce 2013 šesti set tisíc hektolitrů vyrobeného piva. Postupem doby se z Pivovaru Svijany stal nejen nejsilnější pivovar ve svém regionu, ale také jeden z největších nezávislých, ryze českých pivovarů v České republice. V roce 2013 byl dokonce v novinářské anketě Českého svazu pivovarů a sladoven zvolen nejpopulárnějším pivovarem v ČR.

Zámek ve Svijanech patří po letech opět k pivovaru
Zámek ve Svijanech a zdejší pivovar tvořily nerozlučný pár několik století. Součástí pivovaru byl zámek i po znárodnění, do soukromých rukou jej prodal až státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou, pivovarkterý pivovar několik let vlastnil. Velmi poškozenou stavbu tak získal Milan Rýdlo z Čápovky, severočeský podnikatel a velmistr řádu svatého Václava s úmyslem navrátit jí původní lesk. Z finančních důvodů se ale v roce 2013 rozhodl zámek prodat a příležitosti se chopil Pivovar Svijany. „Zámek a pivovar patřily odjakživa k sobě, a proto jsme se rozhodli, že památku zrekonstruujeme a zpřístupníme veřejnosti,“ říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany a dodává: „Předchozí majitel měl zpracovaný kvalitní projekt na revitalizaci zámku a my v něm plánujeme ve spolupráci s památkáři pokračovat. V tuto chvíli projekt revidujeme a pravděpodobně příští rok se pustíme do samotné rekonstrukce.“ Do budoucna by se měl zámek stát kulturně společenským centrem obce, které nabídne koncertní prostory, zázemí pro turisty i restauraci.

Tradice nade vše
Pivovar Svijany vyrábí pivo klasickou technologií. Výčepní piva, ležáky i speciální piva vznikají tzv. dvourmutovým způsobem vaření, kvašením v otevřených kádích na spilkách a dlouhodobým zráním v ležáckých sklepích při nízkých teplotách. Pivo se vaří stejně, jako tomu bylo v polovině minulého století, v době, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. SvijanyVe svijanském pivu nechybí voda z vlastních studní a slad z malých nezávislých sladoven z Čech a Moravy v Kounicích, Záhlinicích, Náměšti na Hané, Rajhradu, Kolíně, Jablonci nad Nisou, Litovli a Benešově. Pivu samozřejmě nechybí žatecký chmel z vlastních chmelnic ve vyhlášené oblasti Polepských blat, konkrétně Žatecký poloraný červeňák včetně jeho tradiční původní odrůdy Osvaldova klonu.
Proces vaření piva začíná ve varně. Zde se smíchá rozdrcený slad s vodou a zahříváním na různé teploty se pomocí enzymů ze sladu mění škrob na cukr. Následuje scezování, při němž se oddělí cukerný roztok – sladina - od obalů zrn - tedy mláta. Sladina se poté vaří s chmelem přidávaným postupně v několika dávkách. Nezbytný chmel pivo konzervuje a hlavně pivu dodává příjemně hořkou chuť a chmelovou vůni. Proces trvá zhruba deset hodin. SvijanyVarna ve Svijanech umí vyrobit 12 várek denně, přičemž jedna várka má 230 hektolitrů mladiny.
Z hotové mladiny se oddělí kaly ve vířivé kádi, zchladí se a zakvasí pivovarskými kvasinkami z vlastních zdrojů. Hlavní kvašení probíhá v otevřených kádích na spilkách při teplotě do 12°C. Během kvašení přemění kvasinky asi 70 % cukru vzniklého na varně na alkohol, oxid uhličitý a některé vedlejší produkty. Zkušený sládek měří v každé kádi dvakrát denně teplotu a stupeň prokvašení. Pomocí chlazení celý proces řídí a určuje, kdy se káď zchladí na sudovací teplotu, čímž se ukončí činnost kvasinek.
Hlavní kvašení trvá šest až osm dní. Zchlazené zelené pivo se poté suduje do ležáckých tanků, kde dokváší. SvijanyTanky o objemu 60 až 630 hl jsou umístěny v ležáckých sklepích. Zde pivo leží, tedy dozrává, čiří se a přirozenou cestou se sytí oxidem uhličitým. Tím si dotváří pěnivost, říz, chuť a vůni. Podle druhu piva trvá ležení 30 - 60 dní a probíhá při teplotě 2 - 4°C. Hotové pivo se poté zfiltruje na křemelinovém filtru, aby mělo jiskru. Pivní alchymie končí na speciálním mikrofiltru, který pěnivý mok zbaví nežádoucích kvasinek a dalších mikroorganismů. A pak už se může stáčet.
Produkce svijanského pivovaru putuje z 60 % do sudů a ze 40 % do lahví, plechovek a skleněných džbánů. Celý proces výroby probíhá za dodržování velmi přísných požadavků na čistotu. Nezávadnost jednotlivých surovin i výsledného produktu během výroby se pečlivě kontroluje v pivovarské laboratoři, kde se podrobuje mikrobiologické, chemické a organoleptické analýze. Z pivovaru tak nemůže odejít žádné pivo, které by nebylo kvalitativně naprosto v pořádku. Svijanské pivo se nijak chemicky neošetřuje, ani nepasteruje. K zákazníkovi tak putuje zdravé, přírodní pivo vyznačující se skvělou pitelností, vlastností dávno se vytrácející ze současných piv.

Vlastní chmelnice
Pivovar Svijany vstoupil v roce 2006 majetkově do chmelařství ve vyhlášené oblasti Polepských blat. pivovar„Hlavním důvodem bylo stárnutí tuzemských chmelnic a snižující se množství kvalitního tradičního chmele. Báli jsme se, abychom časem nemuseli tuto nepostradatelnou surovinu nahrazovat chmelem zahraničním, a proto jsme si do budoucna chtěli zajistit její přísun,“ říká Petr Menšík, sládek Pivovaru Svijany. SvijanyNa několika desítkách hektarů si svijanští pěstují Žatecký poloraný červeňák a kromě obnovy chmelnic se pivovar v posledních 4 letech aktivně zapojuje i do zkoumání původního nepřešlechtěného Osvaldova klonu Žateckého poloraného červeňáku. Ten od roku 1927 šlechtil průkopník českého chmelařství docent Karel Osvald a dřív nechyběl v žádném poctivém pivu. Chmelaři na něj ale nedostávají od státu dotace, protože patří do kategorie neozdravených chmelů, navíc je méně výnosný a obsahuje méně alfa hořkých kyselin. Z těchto důvodů je u nás dnes téměř na vymření. „Přitom se jedná o tradiční chmel, který se vyznačuje nezaměnitelnou vůní a jemnějším aroma, typickým pro tradiční české pivo plzeňského typu, které se u nás odjakživa vařilo,“ dodává Menšík. Ve Svijanech se Osvaldův klon Žateckého poloraného červeňáku přidává při posledním chmelení do všech piv, a i to je důvod, proč se od ostatních piv na trhu liší svou chutí a vůní.

Veškerý zisk se vrací zpět do pivovaru
Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po svijanském pivu, a přitom zachovat tradiční výrobní postupy, investuje pivovar každoročně celý zisk do obnovy a rozšiřování kapacit pivovaru. Pravidelně se přistavují nové spilky, ležácké sklepy, v roce 2012 byla přistavěna varna, přibyla propagační stanice k pomnožování vlastních pivovarských kvasnic… V těchto dnech se finalizuje přestavba lahvovny a souvisejících provozů. Ročně se ve Svijanech proinvestuje více než 100 mil. Kč.

Nová lahvovna
V březnu 2014 Pivovar Svijany výrazně zrekonstruoval lahvovnu. Nároky na kvalitu plnění lahví stále rostou a původní lahvovna by je brzy přestala splňovat. „Jednalo se o relativně výrazný zásah do chodu pivovaru, kvůli výměně některých strojů za nové jsme museli zastavit provoz na 14 dní,“ říká Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany. Díky novému výkonnějšímu plniči, jehož kapacita je 25 000 lahví za hodinu, bylo nutné přizpůsobit i související provozy – dopravníky, manipulátory, vkladače, vykladače, systém paletizace a depaletizace lahví a myčku. „Novou lahvovnu jsme budovali s cílem zvýšit kvalitu při plnění lahví, jsme ale rádi, že se povedlo navýšit také kapacitu, která by byla v nejbližších letech naplněna,“ dodává Havlík. Na stavbě nové lahvovny se podílelo kolem 100 lidí z 9 firem a pivovaru a vyžádala si investici 50 mil. Kč.
Zdroj:Stránky Pivovaru Svijany, 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Pivovaru Svijany

Kdy:celoročně dle rozpisuObec:PříšoviceZdroj:Pivovar Svijany

O tom, jakým způsobem pro vás pivo připravujeme, se sami můžete přesvědčit na vlastní oči. Pivovar Svijany pořádá exkurze, při kterých si můžete prohlédnout výrobu svijanského piva zblízka. Prohlídku je nutné objednat minimálně 1 týden předem. Minimální počet osob na exkurzi je 10, maximální počet je 25 osob v jedné skupině.

Možný čas prohlídky:
Po-Pá 15:00 - 18:00
So-Ne 9:00 - 18:00

Cena prohlídky:
Dospělí 70 Kč
Děti, důchodci 50 Kč
Minimální cena exkurze 700 Kč

V ceně je prohlídka pivovaru s průvodcem a ochutnávka nefiltrovaného piva. Exkurzi je nutné si domluvit dopředu. Využijte k tomu následující formulář, popřípadě tyto kontakty:
Tel.: +420 481 770 721, +420 739 589 473
E-mail: exkurze@pivovarsvijany.cz

Aktualizováno: před 3 lety

Svijany opět zlaté na International Craft Beer Award

Publikováno:před 10 dnyZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Opět jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili si z letošního virtuálního vyhlášení výsledků jedné z největších světových pivních degustačních soutěží – Meininger’s International Craft Beer Award – včera odnesla piva ze Svijan. V konkurenci více než 900 piv se v porýnském Neustadt an der Weinstraße prosadil Svijanský Máz 11 % (zlato v kategorii český ležák plzeňského typu) a Kvasničák (stříbro v kategorii plzeňského ležáku). Verdikt vycházel z hodnocení jury 45 odborníků z řad pivovarníků, someliérů a senzorických expertů z několika zemí.

Soutěž International Craft Beer Award pořádá vydavatelství Meininger Verlag, specializující se na tituly o víně a o pivu, teprve od roku 2014, ale za tu dobu se stala významnou světovou přehlídkou různých pivních stylů. Při hodnocení piva využívá speciálně vyvinutou metodologii ochutnávek přihlášených vzorků. Piva tak nesoutěží navzájem, pro individuální popis jejich vlastností – vzhledu, vůně, chuti a pitelnosti – se využívá stobodová stupnice. Získané ocenění pak doprovází senzorický popis v podobě speciálního diagramu, který může posloužit k zběžnému popisu piva.

Pivovar Svijany si zakládá na tradičním výrobním postupu tzv. dvourmutového způsobu vaření, kvašení v otevřených kádích a dlouhodobém zrání piva v ležáckých sklepích. Všechna jeho klasická, nepasterovaná česká piva doprovází dlouhý seznam různých cen. Svijanský Máz stál naposledy na stupních vítězů letos v lednu ve světové profesionální degustační soutěži World Beer Idol 2020, v níž získal nejvyšší ocenění a titul nejlepšího piva plzeňského typu (BEST PILSNER). Svijanská
Kněžna 13 % se pravidelně umisťuje na stupních vítězů nejrůznějších soutěží, naposledy se stala vítězem loňského desátého ročníku soutěže CEREVISIA SPECIALIS - Pivní speciál roku 2019 v kategorii polotmavých a tmavých speciálních piv.

Přímo z Meininger’s International Craft Beer Award si Svijany odvezly řadu cenu již v přechozích ročnících soutěže. Například v roce 2015 převzaly zlatou plaketu za studena dochmelovaný ležák Svijanský Rytíř 12 %, předloni za silné světlé pivo Svijanský Kníže 13 % a loni za Svijanskou Kněžnu (zlato v kategorii tmavé pivo českého typu) a Svijanský Máz 11 % (stříbro v kategorii český ležák plzeňského typu).

„Vždy jsou pro nás zásadní hlavně reakce běžných spotřebitelů a našich fanoušků, ale ocenění od jury 45 předních odborníků si samozřejmě také nesmírně považujeme. Všechna podobná ocenění nám dokazují, že jsme se vydali správnou cestou, když jsme vsadili na skutečně tradiční výrobní postupy českého piva,“ řekl k nejnovějšímu ocenění svijanských piv sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík.

Svijanský Máz 11 % - svijanská klasika a nejprodávanější svijanské pivo jak v točené, tak lahvové variantě. Pivovar jej vyrábí již od roku 1998, kdy rychle zaplnilo mezeru mezi slabšími pivy „na žízeň“ a silnějšími dvanáctkami ležáky.
Kvasničák 13 % - při výrobě neprochází filtrací, takže je v něm zachován plný obsah kulturních pivovarských kvasinek. Jemně zakalené pivo se vyznačuje příjemně hořkou chutí a lze je servírovat přímo ze svátečních dvoulitrových skleněných džbánů nebo litrových designových lahví.

Svijany se připravují na cyklistické Mistrovství ČR v silničním závodě

Publikováno:před 20 dnyZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Jeden z vrcholů Českého poháru veteránů v silniční cyklistice EXTRALIGA MASTERS, tradiční cyklistický závod Cena Pivovaru Svijany - Memoriál Oldřicha Horáka, se letos bude konat v neděli 26. července. Před vlastním Mistrovstvím ČR v silničním závodě vyjedou z nádvoří Zámku Svijany na jeden sedmnáctikilometrový okruh i účastníci oblíbeného Závodu přátel Svijanského piva určeného pro širokou veřejnost.

Pro Závod přátel Svijanského piva jsou určeny věkové kategorie od 18 do 40 let, do 50 let, do 60 let a nad 60 let. Již potřetí je letos vypsána také kategorie elektrokol, v níž se soutěží bez věkového rozdílu. Veřejný závod odstartuje v 10.00 a zájemci se mohou registrovat na místě v areálu Zámku Svijany. Na hlavní závod Extraliga Masters, který potom vyjede v 10.30, se mohou závodníci hlásit na webu www.cyklomasters.cz.

„Pivovar Svijany je dlouholetým sponzorem celé řady sportovních událostí a vrcholových i amatérských sportovců. Jsme velice rádi, že vedle fotbalu, hokeje, volejbalu a dalších sportů můžeme podporovat také přední závod české amatérské cyklistiky. Protože i v tomto oboru letošní závodní sezónu nepříjemně zkrátil koronavirus, věřím, že se na něm letos ve Svijanech sejde co nejvíce nadšenců. Pro všechny bude v prostorách zámku zajištěno občerstvení a po závodě také svijanské pivo – samozřejmě i to bez alkoholu,“ řekl Roman Havlík, ředitel pivovaru Svijany, který je jedním ze sponzorů závodu.

Pivovar Svijany je mimo jiné partnerem prvoligových fotbalových klubů FK Jablonec a Slovan Liberec. Mezi jeho nejviditelnější aktivity v tomto směru patří dále podpora libereckého profesionálního tenisového turnaje Svijany Open a sponzoring volejbalového klubu Dukla Liberec, regionálních fotbalových klubů a v neposlední řadě také úspěšného olympionika, judisty Lukáše Krpálka. Vedle toho přispívá i na řadu lokálních sportovních akcí a trvale podporuje několik zapálených amatérských sportovců.

Pro sportovce a zvláště pro cyklisty pivovar na svém e-shopu nabízí také širokou paletu výrobků – dresů, rukavic, lahví a dalších doplňků s logem pivovaru.

Svijany lákají na zrekonstruovaný zámek a výrobu piva od roku 1564

Publikováno:před 23 dnyZdroj:Autoweb.cz

Nově zrekonstruovaný Zámek Svijany je častým cílem rodinných výletů návštěvníků z blízka i z daleka. Vydejte se na něj také, čeká vás spousta zábavy.
První zpráva o Svijanech coby obci pochází z roku 1345. Pivovar ve Svijanech se v záznamech objevuje poprvé v roce 1564 a o rok později získává ves Jaroslav z Vartenberka, který si v ní vystavěl renesanční tvrz.

Po jeho smrti Svijany s tvrzí i pivovarem získal Jáchym Ondřej Šlik, jeden z českých pánů popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí. Svijany pak připadly Valdštejnům, kteří v nich hospodařili až do roku 1814. Starou tvrz přestavěli na zámek, rozšířili i sousední pivovar.

V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a posléze znárodněn. Patřil tehdy Severočeským pivovarům. V roce 1996 jej koupil Milan Rýdlo z Čápovky od něhož ho v roce 2013 převzal Pivovar Svijany, který pak chátrajícímu zámku během necelých tří let vrátil podobu z přelomu 17. a 18. století, tedy takovou, jakou měl za vlády Valdštejnů.

Rekonstukce proběhla před pěti lety a rozhodně stojí za vidění. Najdete tu krásně zrestaurované fresky nebo výstavu o historii zámku. Ale nudit se tu nebudete ani ve chvíli, kdy na prohlídku nevyrazíte. Na léto toho ve Svijanech chystají pořádnou hromadu.

Pobavit se můžete na koncertech, které začínají vždy v 19:30. Na koho se můžete těšit? Třeba na legendární libereckou kapelu TĚLA, Jakuba Děkana s kapelou nebo na pražskou rockovou skupinu Doctor P.P.

Čekají na vás také divadelní představení na nádvoří zámku, dětem se budou líbit dětské prohlídky s pohádkovou postavou a hromadou zábavných úkolů. Dospěláci se dobře pobaví při večerních prohlídkách s archeologem Mgr. Petrem Brestovanským.

Chystají tu také cyklistický závod. Ale pokud vás prostě baví jen nasát kouzelnou atmosféru časů dávno minulých, můžete si užít páteční posezení u grilu a ochutnat některé z připravených dobrůtek a také místní pivo.

Limitovaná edice První linie pomůže záchranářům

Publikováno:před měsícemZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Epidemie nemoci COVID-19 je snad již na ústupu. Jako poděkování všem, kdo se s koronavirem bezprostředně utkávali, uvádí pivovar Svijany na trh limitovanou sérii ekologických dvoulitrových plechovek piva PRVNÍ LINIE. „Chceme tím vzdát hold všem, kteří bojovali a bojují s pandemií koronaviru v první linii, a současně jim chceme vyjádřit naši vděčnost i formou finanční podpory. Za každou prodanou plechovku věnujeme částku 10 Kč na vybraný nadační fond podporující účastníky boje proti COVID-19 v první linii,“ oznámil ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Příjemce podpory bude vybírat veřejnost hlasováním na webové stránce pivovaru www.pivovarsvijany.cz. Hlasovat může kdokoli od nynějška až do 7. září. Výtěžek akce pivovar zástupci vybraného fondu oficiálně předá 28. září na Svatováclavských slavnostech na Zámku Svijany.

Plechovky PRVNÍ LINIE za studena dochmelovaného ležáku Svijanský Rytíř 12 % bude pivovar do malobchodní sítě dodávat za standardní cenu od června do doprodání zásob. V prodeji budou také přímo v pivovarské prodejně ve Svijanech, na e-shopu pivovaru a v nejbližší době i ve vybraných e-shopech s potravinami (Rohlík.cz).

Pivovar Svijany se snažil obětavým pracovníkům krajské nemocnice v Liberci, bezpečnostních složek, Integrovaného záchranného systému a všech dobrovolníků pomáhat již od samého začátku koronavirové krize, mimo jiné bezplatnými dodávkami nealkoholického piva a nápojů. „Velice si jich i jejich náročné, nezištné a nebezpečné práce vážíme. Snad se nám jim ji tímto způsobem podařilo aspoň trošku ulehčit nebo aspoň zpříjemnit,“ řekl tehdy Roman Havlík.

Svijanský Rytíř 12 % se díky dochmelování za studena vyznačuje velmi specifickou a unikátní hořkostí. Nese zřetelný rukopis svijanského sládka Petra Menšíka, z jehož experimentů s domácím vařením piva vznikl. Mezi jeho četná ocenění patří například zlatá medaile v kategorii piv plzeňského typu v mezinárodní degustační soutěži Meiningers International Craft Beer Award v roce 2015.

Slavnosti svijanského piva letos nebudou

Publikováno:před měsícemZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Koronaviru nakonec padly za oběť i Slavnosti svijanského piva. Na nejstarších a jedněch z největších pivních slavností v republice se letos v červenci ve Svijanském Újezdě nesejdou tisíce lidí poprvé po třiceti letech. Ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík a starostka obce Svijanský Újezd Petra Bursová oznámili, že po zvážení možných rizik v souvislosti s pandemií COVID-19 jsou nuceni letošní slavnosti zrušit. „Lidé se potřebují bavit, ale zdraví má samozřejmě absolutní přednost,“ řekl Roman Havlík.

Slavnosti svijanského piva, které již po tři desetiletí společně pořádají Pivovar Svijany a obec Svijanský, představují jeden z vrcholů léta nejen na Liberecku. Na každoroční „srdeční záležitost“ se na koupaliště ve Svijanském Újezdě sjíždějí tisíce hudby a piva milovných návštěvníků z celé republiky, aby absolvovaly nabitý hudební program a řadu doprovodných akcí pro celou rodinu. Vedle hudby se však na Slavnosti chodí především za pivem, které na nich teče plným proudem. Loni se na nich čepovalo patnáct různých svijanských piv za lidovou cenu z celkem 160 píp.

„S velikou lítostí musíme ohlásit letošní 31. ročník slavností za uzavřený ještě před začátkem. Na dalších – třicátých druhých - Slavnostech se ve Svijanském Újezdě sejdeme 17. července roku 2021. Těším se, že si přitom po roční pauze dvojnásobně užijeme jejich neopakovatelnou atmosféru,“ dodal Roman Havlík.

Svijany slaví otevření hospod Svátečním ležákem

Publikováno:před 2 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Na oslavu dlouho očekávaného otevření restaurací uvařil Pivovar Svijany své v pořadí již sedmnácté pivo. Sudový Sváteční ležák při této příležitosti míří do vybraných restaurací a hospod. Sud se Svátečním ležákem dnes slavnostně narazili i v Pivovarské hospodě ve Svijanech.

„Sváteční ležák je kroužkované pivo inspirované starými recepturami, podle nichž se v minulém století vařilo pivo zavážené před zimou na nepřístupné horské chaty. Hotové pivo se po filtraci znovu zakvašuje rozkvašenou mladinou, tzv. kroužky, a po opětovném zakvašení plní do sudů, v nichž dokváší potřetí. Sváteční ležák proto obsahuje velké množství živých pivovarských kvasinek plných vitamínů skupiny B,“ přibližuje novinku svijanský sládek Petr Menšík.

Sváteční ležák je vyroben z vybraných surovin a dostalo se mu také vybrané péče. „Receptura Svátečního ležáku s 5,0 procenta alkoholu obsahuje kombinaci humnových sladů a tradičně pěstovaný Osvaldův klon Žateckého poloraného červeňáku z našich vlastních chmelnic. Stejně jako všechna svijanská piva je samozřejmě nepasterovaný,“ dodává Petr Menšík.

Sváteční ležák je součástí rodiny speciálních sezónních piv vedle jantarového Duxe, který pivovar zařadil do svého stálého výrobního sortimentu po jeho úspěšné premiéře před dvěma lety. Od té doby se čepuje se pravidelně jednou do roka na konci září během Dnů českého piva. Pivovar plánuje, že celou rodinu by mohly postupně doplnit také vánoční sváteční pivo a v příštím roce i pivo uvařené speciálně pro červencové Slavnosti svijanského piva.

Pivovar Svijany je jedním z největších pivovarů v českých rukou a největším českým výrobcem zachovávajícím tradiční způsob kvašení piva. Jako jediný český pivovar nabízí nepasterované pivo i v půllitrových plechovkách. Letos plánuje, že se jeho produkce přiblíží hranici 720 tisíc hektolitrů.

Svijany se připojují k iniciativě Zachraň hospodu

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Pivovar Svijany se připojuje k iniciativě Českého svazu pivovarů a sladoven Zachraň hospodu!. Na vytvoření a provoz webové stránky, díky níž budou moci lidé přímo podpořit své oblíbené hospody a restaurace a umožnit jim tak přežít současnou katastrofální situaci, přispěje částkou sto tisíc Kč. „Vyzýváme nejen naše fanoušky, ale všechny, kterým záleží na přežití českého pohostinství, tak jak je známe, aby existenčně ohrožené hospody podpořili,“ vyzval veřejnost ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Na webové stránce projektu se mohou zapojit hospody a restaurace i jejich zákazníci. Ti si budou moci prostřednictvím systému koupit poukaz, který pak v hospodě nebo restauraci uplatní, až přestanou platit aktuální opatření a provozovny znovu otevřou. Příspěvek Pivovaru Svijany a dalších partnerů projektu na provoz online platformy zaručí, že jednotlivé podniky dostanou sto procent takto vybraných peněz.

„Dopady současné situace na hospody a restaurace jsou doslova katastrofální – většina z nich zavřela, ohlašují propouštění zaměstnanců a mnohým hrozí úplný zánik. Podaří-li se nám do projektu zapojit širokou veřejnost a vyvolat vlnu solidarity, mohli by provozovatelé získat finanční prostředky na překlenutí současné mimořádně složité situace. České hospody jsou součástí naší kultury. Nedopusťme, aby řada z nich zahynula a už nikdy neotevřela,“ apeluje na hosty Roman Havlík.

Podle ČSPS je nyní zhruba 90 procent českých hospod a restaurací kvůli aktuálním opatřením zavřená. Celý segment přišel ze dne na den o tržby a mnoho ze zhruba čtvrt milionu jeho zaměstnanců o jistotu práce. Řada podniků již musela ohlásit propouštění; i kdyby se vrátily k běžnému provozu již v červnu, odhadují, že jejich celkové roční tržby klesnou o více než 40 %.

Projekt vyzvednisi.cz
K udržení co největšího počtu restaurací v provozu by mohl přispět i projekt vyzvednisi.cz. Stejnojmenný web slouží k interaktivní inzerci nabídky jídel a nápojů, které si zákazníci mohou vyzvedávat přímo v podniku. Pro restaurace i zákazníky může být velmi atraktivní díky nulovému poplatku za registraci, vedení účtu a především za provedenou objednávku. Zákazník si na mapě webu vybere z nabídky nejbližších restaurací a objedná si jídlo nebo nápoj, které si pak v provozovně sám vyzvedne.

Svijany pomáhají
Pivovar Svijany pomáhá ohroženým hospodám a restauracím již od samého začátku epidemie. V zájmu minimalizace jejich škod jim nabízí například výměnu sudů s prošlým pivem za čerstvé nebo zprostředkování bezplatného pracovně-právního poradenství v souvislosti s dočasným uzavřením provozoven. „Naším cílem je maximálně je v současné těžké situaci podpořit a pomoci jim ekonomicky tím, že vezmeme část jejich ztrát na sebe,“ uvedl k tomu v polovině března Roman Havlík. Hostinští se mohou obracet na obchodní zástupce pivovaru nebo přímo na jeho vedení.

Pivovar Svijany podává v krizi pomocnou ruku hostinským

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Pivovar Svijany reaguje na další mimořádně těžkou ránu, která dopadla na všechna česká restaurační zařízení. V zájmu minimalizace škod během jejich nuceného uzavření kvůli epidemii koronaviru jim nabízí například výměnu sudů s prošlým pivem za čerstvé nebo zprostředkování bezplatného pracovně-právního poradenství v souvislosti s dočasným uzavřením provozoven. „Naším cílem je maximálně je v současné těžké situaci podpořit a pomoci jim ekonomicky tím, že vezmeme část jejich ztrát na sebe,“ řekl k tomu ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík.

Pivo naražené před rozhodnutím o uzavření restaurací i nenačaté sudy s pivem s končící expirací hodlá pivovar hospodám a restauracím vykompenzovat v plné výši. „Pivo má být co nejčerstvější a u našeho poctivého řemeslného piva to platí dvojnásob,“ zdůrazňuje v této souvislosti svijanský sládek Petr Menšík. „Ve Svijanech pivo za účelem prodloužení trvanlivosti nestabilizujeme, neodebíráme z něj tedy bílkoviny a polyfenoly, které sice během delšího skladování způsobují zákal, ale v pivu jsou důležité, protože jsou základem jeho plné, chlebnaté chuti a husté trvanlivé pěny. Navíc jsou prospěšné pro lidský organismus, polyfenoly z chmele jsou třeba významným antioxidantem. Ze stejného důvodu zachování všech nutričně důležitých látek pivo ani nepasterizujeme. Proto je pro nás důležité, aby návštěvníci hospod mohli hned po jejich opětovném otevření dostat pivo opravdu čerstvé,“ dodává.

Ohrožení hostinští se mohou obracet na obchodní zástupce pivovaru nebo přímo na jeho vedení. „Vzhledem k tomu, že se okolnosti rychle vyvíjejí, budeme situaci i nadále pečlivě monitorovat a zmírňovat další možné negativní dopady. Věříme, že i tuto obrovskou krizi ve velké většině přežijí a v okamžiku odvolání současných opatření jim budeme schopni pomoci se rychle opět postavit na vlastní nohy,“ doplňuje Roman Havlík.

Více baleného piva, e-shop jede naplno
Pivovar Svijany současně aktivně přijímá všechna nutná sanitární, hygienická a organizační opatření, aby dokázal pokrýt mimořádnou poptávku po lahvovém pivu. „Bedlivě sledujeme a řídíme stav zásob a dodávky surovin a zavádíme opatření na ochranu skladových a distribučních operací s cílem zajistit dostupnost piva pro všechny své zákazníky. Odpovídajícím způsobem jsme například zvýšili kapacitu stáčení do lahví – nově stáčíme i o víkendech – a posílili jsme i kapacitu plnění nepasterovaného piva do půllitrových a dvoulitrových plechovek, takže nedostatek piva na trhu rozhodně nehrozí,“ uvedl Petr Menšík.

Omezený sortiment mohou zájemci podle něj objednávat také na e-shopu pivovaru, který je rovněž připraven zvládat zvýšenou poptávku, a pro zákazníky z okolí zůstává otevřena i pivovarská prodejna přímo ve Svijanech.

Pro záchranáře nealko pivo zdarma
Na pomoc regionu pivovar rozhodl o bezplatných dodávkách nealkoholického piva pro obětavé pracovníky krajské nemocnice v Liberci, bezpečnostních složek, Integrovaného záchranného systému a všech dobrovolníků. „Velice si vážíme jejich obětavé práce a chceme ji i jim pokud možno ulehčit nebo aspoň zpříjemnit. Neumíme roušky, ale umíme pivo, prostřednictvím krizového štábu kraje jim ho věnujeme na výraz poděkování a obdivu. S prvními dodávkami začneme již dnes,“ uzavřel Roman Havlík.

Svijanský Máz letošním nejlepším světovým pivem plzeňského typu

Publikováno:před 6 měsíciZdroj:Pivovar SvijanyAutor:Luboš Spálovský, PR

Po loňském úspěchu Svijanské Desítky letos ve světové profesionální degustační soutěži World Beer Idol 2020 získal nejvyšší ocenění Svijanský Máz, jemuž pro letošní rok patří titul nejlepšího piva plzeňského typu BEST PILSNER. Kromě toho si Svijany ze soutěže odnesly ještě jednu zlatou, dvě stříbrné a čtyři bronzové ceny.

Přes dvacet zástupců pivně sommeliérských škol, výzkumných ústavů, novinářů a pivovarníků minulý víkend v pátém ročníku světové soutěže hodnotilo v pražském baru Malý/Velký přihlášená piva ze 17 zemí světa. Zkoumali přitom vůni, vzhled a chuť jednotlivých vzorků piv tzv. naslepo. Nejlepší piva pak someliéři ocenili bronzovými, stříbrnými a zlatými medailemi. Celkem udělili 9 zlatých, 16 stříbrných a 21 bronzových medailí.

„Pivovar Svijany si z klání vedle titulu BEST PILSNER odnesl i jednu zlatou, dvě stříbrné a čtyři bronzové ceny a zanechal tak v soutěži velmi výraznou českou stopu. Jako české pořadatele nás to samozřejmě těší. Ceny pro Pivovar Svijany dokazují, že tradičně vařené pivo českého typu si i v současné ohromně široké nabídce pivních stylů stále uchovává důležité místo,” uvedl pořadatel soutěže Jakub Veselý.

Svijanská bilance na World Beer Idol 2020
● Svijanský Máz 11 % - BEST PILSNER
● Svijanský Máz 11 % - Gold
● Svijanská Kněžna 13 % - Silver
● Svijanský Kníže 13 %
● Svijanská Desítka 10 % - Bronze
● Svijanský Rytíř 12 %
● Svijany "450"
● Svijanský Máz 11 % nefiltrovaný

Pivovar Svijany si zakládá na tradičním výrobním postupu tzv. dvourmutového způsobu vaření, kvašení v otevřených kádích a dlouhodobého zrání piva v ležáckých sklepích. Všechna jeho klasická, nepasterovaná česká piva doprovází dlouhý seznam různých cen. Svijanský Máz stál naposledy na stupních vítězů loni na světových soutěžích 2019 World Beer Awards a Meininger’s International Craft Beer Award. Svijanská Kněžna se stala vítězem loňského desátého ročníku soutěže CEREVISIA SPECIALIS - Pivní speciál roku 2019 v kategorii polotmavých a tmavých speciálních piv.

„Jakkoli jsou pro nás nejdůležitější reakce běžných spotřebitelů a našich fanoušků, všechna ocenění - a zvláště pak uznání od tak renomované odborné poroty - nás samozřejmě mimořádně těší. Dokazují totiž to, že jsme se před více než dvaceti lety při záchraně pivovaru vydali správnou cestou, když jsme vsadili na skutečně tradiční výrobní postupy,“ řekl k tomu sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík.


Svijanský Máz 11 % - svijanská klasika a nejprodávanější svijanské pivo jak v točené, tak lahvové variantě. Pivovar jej vyrábí již od roku 1998, kdy rychle zaplnilo mezeru mezi slabšími pivy „na žízeň“ a silnějšími dvanáctkami - ležáky.
Nefiltrovaný Svijanský Máz 11 % - odpověď pivovaru na stále rostoucí poptávku po co nejpřírodnějších pivech. Nefiltruje se, takže je v něm zachován obsah kulturních pivovarských kvasinek a dalších prospěšných látek.
Svijanská Desítka 10 % - poctivá desítka se stupňovitostí přes deset procent vyráběná tradiční technologií s kvašením ve spilce.
Prémiový ležák “450“ - speciální pivo původně uvařené jen pro oslavy 450 let od založení pivovaru ve Svijanech, které nakonec zůstalo v sortimentu svijanských piv natrvalo. Je vyrobeno z poloraného žateckého červeňáku (Osvaldova klonu), humnového sladu z nezávislých sladoven a samozřejmě tradičním postupem  tedy kvašením na otevřené spilce a zráním v ležáckých tancích. Plné chlebnaté pivo s příjemnou intenzivní jemnou hořkostí.
Svijanský Rytíř 12 % - za studena dochmelovaný ležák. Vyznačuje se velmi specifickou a unikátní hořkostí a ve Svijanech se vaří od roku 2001 při využití výjimečných chmelů z vlastních chmelnic pivovaru v oblasti Polepských Blat. Nese zřetelný rukopis sládka Petra Menšíka, z jehož experimentů s domácím vařením piva vlastně původně vznikl.
Svijanský Kníže 13 % - je silnější sváteční pivo, vyráběné tak, aby ještě více vynikly chutě a vůně typické pro ležáky. Pivovar jej vyrábí nejdéle ze všech silných piv – již od poloviny devadesátých let – a je také nejoblíbenější: tvoří téměř polovinu celkového výstavu silných piv ve Svijanech. Vyznačuje se příjemně hořkou a plnou chutí.
Svijanská Kněžna 13 % - tmavý protějšek Svijanského Knížete se vyrábí z vybraných speciálních sladů, které mu dodávají specifickou kávově-karamelovou chuť. Výborně se hodí k dobrému jídlu a mimořádnou oblibu si získala jako součást řezaného piva s kterýmkoli jiným pivem ze Svijan – různými kombinacemi lze dosáhnout rozličné chutě, vůně a stupňovitosti.

Svijany plánují další investice za více než 100 milionů korun

Publikováno:před 7 měsíciZdroj:Průmyslová automatizaceAutor:ČTK

Soukromý Pivovar Svijany dodá letos podle předběžných odhadů na trh více než 708.000 hektolitrů piva, což je zhruba o čtyři procenta víc než loni. Více než desetinu produkce stočili letos ve Svijanech do plechovek. K růstu výroby pomohl export, víc piva ale prodal pivovar i na tuzemském trhu. Pro příští rok plánuje další růst výroby na 720.000 hektolitrů, ČTK to řekl ředitel pivovaru Roman Havlík. Loni dodal svijanský pivovar na trh 681.686 hektolitrů piva.

"Zakládáme si na tradičním výrobním postupu, takzvaném dvourmutovém způsobu vaření, kvašení v otevřených kádích a dlouhodobém zrání piva v ležáckých sklepích," doplnil Havlík. Další zvyšování výroby je tak podle něj spojeno s dalšími investicemi do rozšíření výrobních kapacit při zachování tradičních výrobních postupů. V plánu jsou investice za více než 100 milionů korun. "Do rozšíření varny, která se naposledy modernizovala v roce 2012, a do výstavby dalšího ležáckého sklepa," dodal.

Končící rok podle Havlíka ukázal, že dobré rozhodnutí byla i investice do moderní linky na stáčení piva do plechovek. Zájem o plechovkové pivo roste, letos ve Svijanech naplnili pivem 15 milionů plechovek, zhruba o polovinu víc než loni. Příští rok by se měl podíl plechovkového piva dál zvyšovat. Firmě to navíc umožňuje ve větší míře vyvážet. Do zahraničí letos mířilo na 11,5 procenta vyrobeného piva, loni to bylo deset procent.

Pivovar Svijany je největším pivovarem v Libereckém kraji, loni oslavil 20 let samostatné existence. Výroba se za tu dobu zvýšila téměř šestnáctinásobně. V roce 2018 uskutečnila firma podle informací z obchodního rejstříku zakázky za zhruba 1,36 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst tržeb o více než 13 procent. Hospodaření skončilo ziskem 144 milionů korun.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.24.07.2020 05:59173