Stránky „České pivo - České zlato“ jsou určeny pro příznivce piva (dále jen uživatele) starší 18 let (v USA 21 let), přičemž svou plnoletost stvrzují při prvotním vstupu na tyto stránky. Současně s tímto potvrzením plnoletosti dávají svolení k využívání cookies, které jsou potřebné k zajištění plnohodnotné funkčnosti stránek. Bližší informace o cookies naleznete na http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/cookies-faq#1TC=windows-7.
V případě neplnoletosti nebo nesouhlasu s podmínkami, prosím, stránky opusťte!

Účelem tohoto pivního portálu je poskytnout milovníkům piva co nejucelenější přehled informací o pivovarech, pivě a pivovarnictví v Čechách a na Moravě. A to především ve formě novinek a zpráv ze všech oblastí pivovarnictví, přehledu pivních akcí a soutěží, kompletního seznamu průmyslových pivovarů i minipivovarů a jejich sortimentu, ale také obrázkové galerie pivovarů a dalších pivně zaměřených galerií. Více o obsahu stránek naleznete v sekci 'Informace o webu'.

Veškeré zveřejňované novinky, zprávy, obrázky, informace o pivovarech a jejich sortimentu jsou získávány z tištěných a internetových veřejně přístupných zdrojů, od návštěvníků stránek a Facebooku nebo přímo od pivovarníků, s jejichž případným souhlasem jsou zveřejněny.

Lokalizace pivovarů na mapě a kompletní mapa pivovarů je realizována pomocí úlohy Mapy.cz . Použití Mapy.cz podléhá licenčním podmínkám poskytovatele Seznam.cz, a.s. uvedených na http://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/mapy-licencni-podminky/ .

Virtuální cestu kolem pivovarů lze uskutečnit prostřednictvím nástroje StreetView v mapách Google nebo funkcí Panorama v mapách Mapy.cz. Pozor, virtuální náhledy jsou provozovatelem a správcem stránek (dále jen provozovatelem) aktualizovány i s několikaletou časovou prodlevou, a proto pohledy nemusí odpovídat současnému stavu.
Podmínky použití map Google a StreetView podléhají smluvním podmínkám poskytovatele společnosti Google, Inc. uvedených na https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/privacy/ .

Stránky mimo jiné také odkazují na rozsáhlý seznam restauračních zařízení, kam lze zajít na pivo. Informace o hospůdkách, restauracích, hotelech a dalších zařízeních jsou umístěny na stránkách ceske-hospudky.cz, s jehož souhlasem je odkaz zveřejňován.

Součástí stránek jsou rozličné diskuse o pivovarech, pivovarnictví a obecných tématech věnujících se pivu a pivní kultuře. Pro účast v diskusích je doporučena registrace. Registrací uživatel stvrzuje svou plnoletost a souhlas s uživatelskými podmínkami stránek.
Registrace je zdarma a není povinná, ale v případě zaregistrování musí uživatel uvést údaje, které odpovídají skutečnosti. Každý uživatel může být zaregistrován pouze jednou. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech registrací uživatele.
Příspěvky uživatelů nesmí obsahovat: žádné hanlivé, neslušné, vulgární, nenávistné, zastrašující, sexuálně orientované nebo jiné příspěvky, které mohou porušovat zákony a nařízení České republiky a Evropské unie. V diskusích je zakázáno zveřejňování příspěvků diskriminujících osoby kvůli jejich zdravotnímu handicapu, sexuální orientaci, náboženství nebo rase. Zveřejnění takových příspěvků může být důvodem okamžitého vyloučení z komunity, přičemž účet daného uživatel bude zablokován. Provozovatel serveru si dále vyhrazuje právo příspěvky uživatelů upravovat nebo mazat, a to podle míry nevhodnosti obsahu příspěvku popsaných výše. Uživatel nesmí služby serveru využívat způsobem, kterým by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serveru nebo používání serveru jinými osobami.
Na serveru nedochází ke shromažďování osobních dat uživatelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Uživatel je tímto srozuměn s tím, že informace jím uvedené v příspěvku a v jeho profilu uživatele, jsou (s výjimkou hesla a e-mailové adresy) nadále povahy veřejně přístupných údajů a jsou veřejně zobrazovány na stránkách serveru. Uživatel tímto výslovně prohlašuje a bere zároveň na vědomí, že přistoupením k těmto podmínkám nese nadále veškerou odpovědnost pro něho vyplývající z případných neoprávněných zásahů do práv třetích osob.
Při registraci je zájemce o registraci povinen uvést svou skutečnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu. E-mailová adresa je používána jen pro účel potvrzení registrace uživatele a hesla (a pro případné zaslání zapomenutého hesla).
Uživatel se dále zavazuje nevyužívat tento server ke komerčním účelům. Uživatel prohlašuje, že služby serveru nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s podmínkami používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, závaznými právními předpisy České republiky či v rozporu s dobrými mravy.
Uživatel je oprávněn kdykoli požádat provozovatele o zrušení své registrace buď přes kontaktní formulář nebo e-mailem: info@ceskepivo-ceskezlato.cz . Žádost uživatele o zrušení registrace provozovatel nejdříve ověří kontaktem přes registrační e-mail uživatele.

Na stránkách je dále používán kód služby Gogole Analytics, rovněž od společnosti Google, Inc. Služba umožňuje analýzu způsobu užívání tohoto serveru uživatelem a pro svou činnost využívá cookies. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html .

Všechny údaje na stránkách jsou průběžně aktualizovány. Provozovatel neodpovídá za správnost uvedených dat a nijak negarantuje jejich aktuálnost. Především ilustrační obrázky sortimentu v pivotékách jednotlivých pivovarů nemusí vždy z hlediska zbarvení, balení a aktuálnosti edice etiket přesně odpovídat skutečnosti. Rovněž určení stylu piva dle mezinárodního dělení nemusí být vždy uvedeno nebo přesně stanoveno, jelikož v mnoha případech se parametry jednotlivých stylů vzájemně prolínají nebo kombinují.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah nahraný uživateli těchto stránek. Pokud se na našem webu nachází obsah, který byl nahrán uživatelem, ke kterému vlastníte majetková práva (článek, foto), napište nám žádost o jeho odstranění.
Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do obsahu nebo služby serveru bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům, stejně tak je provozovatel oprávněn provozování stránek omezit či ukončit s tím, že uživatelům v této souvislosti nevznikají žádné nároky. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb.

Pravidla ochrany osobních údajů vyhotovil provozovatel stránek za účelem splnění povinností informovat uživatele jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a to v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Odkaz na informace o pivovaru, jeho pivotéku nebo lokalizaci na mapě daného pivovaru můžete na své stránky vložit umístěním a upravením následujícího kódu do zdroje stránek:
pivotéka
pivotéka
pivotéka
kde PID je identifikátor daného pivovaru uvedeného v http adrese stránek.
ZDE je seznam PID kódů jednotlivých pivovarů a přehled dostupných bannerů.
Zveřejnění uvedených bannerů není ani nebude nijak zpoplatněno, a to ani ze strany poskytovatele, ani ze strany zveřejňovatele. Provozovatel serveru garantuje, že příslušný kód neobsahuje žádný škodlivý kód a ani neodkazuje na stránky obsahující škodlivý kód. V případě porušení podmínek pro zveřejnění si vyhrazuje provozovatel serveru právo požádat o odstranění příslušného odkazu u zveřejňovatele.

Na tomto serveru je vše přístupné zdarma a provoz stránek je provozován z vlastních finančních prostředků. Vlastník a provozovatel stránek není přímo ani nepřímo spjat s žádným pivovarem nebo společností, která pivovar nebo minipivovar vlastní. Veškeré informace, zprávy, propagace pivovarů a jejich sortimentu jsou zveřejňovány zdarma.

Rozšířená placená forma reklamy bude řešena pouze na žádost případných zájemců a po vzájemné dohodě s provozovatelem stránek. Možnost umístění placené reklamy bude řešena v následující době.

Pivní portál „České pivo - České zlato“ je tu především pro Vás, milovníky a příznivce českého piva, našeho tekutého zlata. Pevně věříme, že s našimi webovými stránkami budete spokojeni a že svými případnými postřehy a poznatky rádi přispějete k jejich rozvoji.

Ať se Vám na webu "České pivo - České zlato" líbí!

Ѵ© 2013-2023 České pivo - České zlato© Zdenek Vokoun