Historie a současnost pivovaru Zenke

Pivovar ZENKE, založen 28. 10. 2017, se nachází v obci Ženklava. (název ZENKE byl název obce koncem 18. století). Obec se rozkládá v údolí podél potoka Sedlničky. Vesnice se táhne severojižním směrem po obou stranách silnice vedoucí ze Štramberka do Veřovic v délce více než tři kilometry. Údolí na severu vévodí památná hora Kotouč (něm. Ölberg, 539 m.n.m.), jižní strana pivovarje otevřena ve směru na Veřovice a Mořkov, kde se nachází náš pivovar.
Na jihovýchodě spatříme hřeben Pekla (něm. Höllenberg, 603 m.n. m.), který tvoří hranici s Lichnovem. Na západě je údolí ohraničeno vrchem Hlásnicí (něm. Wachberg, 561 m.n.m.), který sousedí s obcí Životice. zdroj www.zenklava.cz

Jsme moderně účelně zařízený malý pivovar. Máme klasickou dvounádobovou varnu s olejovým ohřevem o nominálním objemu 10hl. Šrotovnu jsme umístili do prvního patra, tak aby našrotované zrno padalo přímo do varny. Pro separaci horkých kalů využíváme samostatnou vířivou káď.pivovar
K hlavnímu kvašení využíváme nepřetlakové duplexní cylindricko kónické tanky s vrchním otvorem pro sběr deky o nominálním objemu 10hl a 20 hl. K pivu přistupujeme velice tradičně a tak vedeme kvašení dvoufázově, dokvášení piva pak probíhá v duplexních stojatých ležáckých tancích.
Protože kvalita je naším hlavním cílem, tak k sanitaci využíváme CIP stanici se zásaditým a kyselým roztokem. K tomu všechny chladné technologie ještě desinfikujeme. Také vzduchové cesty udržujeme v dokonalém stavu sanitací a využíváme mikrobakteriálního sterilizovatelného filtru.
Na sanitaci sudů máme poloautomatickou sanitační linku a jejich stáčení provádíme ručně. PET láhve stáčíme na jednoduché ruční dvouhlavové stáčečce. Do budoucna uvažujeme o pořízení poloautomatické stáčečky lahví a rozšíření sortimentu o skleněné lahve.
Zdroj:Stránky pivovaru Zenke, 2018


Více na stránkách pivovaru