Historie a současnost To Sødeten

Po roce 2021 prozatím nebyla zaznamenána žádná činnost, tudíž byl pivovar označen jako nečinný.