Historie a současnost pivovaru Nová sladovna

Historie pivovaru
Již první písemná zmínka o Opavě v listině vydané českým králem Přemyslem I. Otakarem roku 1224 hovoří o ní jako o městě, kde se vaří pivo: právo mílové, zde výslovně zmiňované, ochraňovalo produkci opavských právovárečných měšťanů od konkurence. O tři století později bylo v Opavě právovárečných domů plných 279. Náročnost výroby piva vedla držitele práva vařit pivo k přenechávání tohoto práva speciálním zařízením, tzv. soukromým pivovarům. Už tehdy bylo tedy jasné, že pouhé privilegium k vaření piva nestačí, že je třeba spojit síly a odolat jak konkurenci, tak mnohým rizikům, kterým je vaření piva vystaveno.

Lukrativnost výroby piva vedla samotné město Opavu k provozování vlastního pivovaru. Stával nedaleko dnešní konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a vznikl ne konci 15.století. Produktem tohoto pivovaru, nazývaného Taberna, bylo pšeničné pivo, které se čepovalo v radničních sklepích i ve vlastní pivnici. pivovarPozemek pro výstavbu současného pivovaru byl vybrán vně starého města, zcela pochopitelně u městského náhonu, v jehož blízkosti stálo již několik průmyslových závodů. Stavba byla započata na podzim roku 1824 a v průběhu roku 1825 se zde začalo vařit pivo. Pivovar nesl jméno Bürgerliche Troppauer Bierbrau . Je zajímavé, že komplex byl stavebně dokončen až v listopadu 1826. V letech 1852 - 1853 byly v bezprostřední blízkosti nového pivovaru (ze strany dnešního obchodního domu Breda) zbudovány sklepy k uskladnění ledu. Nad nimi vyrostla jednoduchá přízemní budova, která představuje nejstarší část původního pivovarského areálu. Závratný nárůst produkce piva, kde jen za prvních deset let jeho existence stoupla jeho produkce o neuvěřitelných 350 % - přinesl několikerou přestavbu varny a především v roce 1871 změnu vodního pohonu na parní. V letech 1878 -1879 přibyla sušárna ječmene a sladovna.
Podobu známou z přelomu tisíciletí získal pivovar, ve své době největší v rakouském Slezsku, po přestavbě v roce 1889, kdy v souvislosti s odstraňováním následků požáru budov došlo k radikální modernizaci všech částí provozu. Další rekonstrukce měly jen dílčí charakter a výrazně se dotkly především strojovny (1924), sladovny (1926-1927) a varny (1931). Ta se dochovala v podobě ze 30.let, kdy ji vystavěla opavská stavitelská firma Julia Lundwalla. Ještě několikrát byl činěn pokus o rozšíření stávajícího areálu - v letech druhé světové války měla vyrůst při Pivovarské ulici nová správní budova, po válce se počítalo s výstavbou velkokapacitní sladovny s novou stáčírnou a lahvovnou. Všechny tyto záměry ale zůstaly jen na papíře.

Kolem roku 1900 v souvislosti se snahou konkurovat produkci jiných pivovarů (Plzeň, Karwiná, Moravská Ostrava) se opavský pivovar nespokojil jen s výrobou pro slezský region. Z důvodu nedostatků v dopravě bylo třeba vystavět sklady piva - byly dva, V Horním Benešově a Zlatých Horách - a lednice. Těch bylo více a byly ve vzdálenějším regionu od Bohumína po Nový Jičín a vzdálené Supíkovice na Jesenicku. Rovněž tak si naši předkové uvědomili nutnost k zákazníkovi se vůbec dostat a upoutat jej. Svůj význam zde měla síť speciálních pivnic, provozovaných pivovarem ve vlastní režii. V situaci, kdy v samotné Opavě existovaly hostince, nabízející produkci velkých mimoopavských pivovarů, nešlo ani jinak. Tak už na konci 19.století se lidé mohli s nimi setkat v Jeseníku, Krnově, Budišově nad Budišovkou, Osoblaze, ale i v Ostravě, Českých Budějovicích a dokonce i ve Vídni. Pivovar vařil Troppauer Bier.

Po znárodnění byl pivovar součástí podniků:
1948-1952 Moravskoslezské pivovary n.p.
1953-1954 Opavské pivovary n.p.
1955-1959 Ostravské pivovary n.p.
1960-1990 Severomoravské pivovary n.p.
1990-1994 Moravskoslezské pivovary a.s.
1994- 2005 Pivovar Zlatovar a.s.
2011-2012 Historický komplex pivovaru se přestavěl na společenské obchodní centrum Breda & Weinstein.
prosinec 2013 Restaurace Nová sladovna s minipivovarem zahajuje provoz. V Opavě se po letech opět vaří pivo.


Pivovar
Malý hostinský pivovar s ročním výstavem okolo 600hl. Sídlí v budově bývalého opavského měšťanského pivovaru, ve kterém se pivo vařilo už od roku 1825.pivovar

V nabídce jsou vždy minimálně 3 druhy piv. Trvale se vaří jedenáctistupňový ležák Opavský korbel. Další 2 piva v nabídce se každý měsíc obměňují. Většinou je to světlý dvanáctistupňový svrchně kvašený ALE a čtrnáctistupňová IPA.
Vedle těchto piv bývají v nabídce také další speciální piva jako je pivo nakuřované, pšeničné nebo pivo typu porter.
Svrchně kvašená piva typu ALE a IPA se vaří převážně z amerických chmelů a zákazníci tak mohou ochutnat piva jako je Mohawk, Chinook, Columbus, Apache, Seattle, One Bull, Grand Canyon, Cheyenne a jiné.
Piva se nabízí také v PET lahvích a KEG sudech.
Pro sběratele je k dispozici široká nabídka etiket, podtácky a pivní sklo s logem.

Výroba piva
K výrobě našich piv používáme slady z humnové sladovny v Záhlinicích, nejlepší chmely, pivovarské kvasnice a vodu z přehradní nádrže Kružberk. Při vaření používáme dekokční varní postup (s povařovaním rmutu) a kvašení na otevřených spilkách. Zrání pak probíhá v ležáckých tancích, ze kterých pak pivo putuje přímo do výčepu.
Pro výrobu svrchně kvašených piv používáme cylindrokónické tanky.

Varna
Vaření se skládá z několika dílčích úkonů. Prvním je vystírání, během něhož se nasype sladový šrot (rozemletý slad) do vody o určité teplotě a nechá se určitý čas odpočívat. Následuje rmutování, kdy se odčerpá část díla do jiné nádoby a opět se nechá odpočívat. Zbylá část se přivádí k varu. Než k varu dojde, zařazují se při určitých teplotách pauzy, během kterých se škroby mění na cukry. pivovarRmutování je tím, čím se liší česká piva od těch zahraničních. Po rmutování se obě části díla opět spojí a následuje scezování. Při scezování se odděluje sladina od mláta. Po scezování následuje chmelovar. Při tomto kroku se přidává chmel a vařením vzniká takzvaná mladina.

Spilka
Uvařená mladina se čerpá na spilku, kde se zchladí na zákvasnou teplotu a zakvasí se pivovarskými kvasnicemi. Proces kvašení trvá 7-14 dní podle procenta extraktu v mladině a podle stavu pivovarských kvasnic. Teprve během kvašení začíná vznikat alkohol a mladina se mění na mladé pivo.

Sklep
Po prokvašení se zelené pivo suduje do ležáckých tanků. V tancích dojde k částečnému prokysličení mladého piva a začíná proces dokvašování. Během tohoto procesu zbylé kvasnice prokváší zbytkový extrakt a tím, že tank je uzavřená nádoba, vzniká přetlak a pivo se sytí oxidem uhličitým, který vzniká během kvašení. Další důležitá věc, která se děje během zrání piva v ležáckých tancích je, že dochází k zakulacení chuti a vůně piva.
Zdroj:Stránky pivovaru Nová Sladovna, 2016


Více na stránkách pivovaru

Pivo z obchodního centra

Publikováno:před 7 letyZdroj:ekonom.czAutor:Jan Němec

● Minipivovar Nová sladovna působí v opavském obchodním centru.
● Už dříve tu však byl pivovar a výroba piva se tak vrací na původní místo.
● Pivovar 90 procent produkce spotřebuje ve vlastní restauraci.

Těžko hledat méně pravděpodobné místo pro minipivovar, než je obchodní centrum. Kdo by očekával varné nádoby, spilky nebo ležácké tanky mezi obchody s módou a parfumeriemi? A přesto právě na takovém místě vaří pivo Nová Sladovna. Je v tom ovšem jeden paradox: v budovách dnešního obchodního centra v minulosti sídlil starý opavský měšťanský pivovar. A tak se vlastně pivovarnictví vrací oklikou na původní místo.

Ostatně zvenčí si budova zachovala díky citlivé rekonstrukci industriální charakter a architekti ve svém návrhu využili i starý pivovarský komín. Ten tak dodnes stojí uprostřed obchodního centra. V útrobách budov propojených skleněnou střechou zůstala ještě jedna připomínka starého pivovaru: původní měděná varna, která tvoří dominantu restaurace Ka-Varna. Pivo se v ní dnes už nevaří, našla poněkud překvapivé využití − stal se z ní dětský koutek.

Jak Ka-Varně, tak restauraci Nová Sladovna, pod níž se nachází samotný minipivovar, šéfuje Karel Bureš. Nápad otevřít v budově bývalého pivovaru restauraci se zrodil v roce 2012, když skončila hlavní rekonstrukce celého objektu. Vlastní pivo mělo být tahákem pro hosty, marketingový příběh se navíc nabízel sám: pivo se v těchto místech dělalo už od 19. století, pivovar skončil až v roce 2005.

Teď se vaří v mnohem menším měřítku ve sklepě obchodního centra. Původní nápad, aby celý pivovar stál přímo uprostřed restaurace Ka-Varna, na původním místě, se neukázal jako praktický. "Marketingová představa architekta, ktery projekt navrhoval, byla, že sládek bude chodit mezi lidmi v holínkách, stříkat kolem sebe vodu a bude to skvělá atrakce. To ale možná může pobavit skalního pivaře, ale ne 99 procent našich hostů," vypráví Karel Bureš na zahrádce restaurace.

Poctivý Mohawk či Apač, v Nové sladovně se mísí trendy s pivní tradicí

Publikováno:před 8 letyZdroj:Magazín PatriotAutor:Tomáš Svoboda

Rozvoj minipivovarů v našem regionu pokračuje. Jen za poslední tři roky se jejich počet zdvojnásobil a blíží se k ještě nedávno jen těžko uvěřitelným čtyřem desítkám. Magazín PATRIOT se rozhodl je mapovat prostřednictvím seriálu, který, jak věříme, bude pro čtenáře objevnou cestou za poznáním historické tradice i současnosti pivovarnictví v Moravskoslezském kraji.

Každé obnovení tradice je momentem, kdy si uvědomíme, že naše současné bytí by nikdy nemohlo existovat bez úsilí a odkazu našich předchůdců. Platí to i v případě pivovarů a my jsme tentokrát navštívili ten s názvem Nová sladovna, který sídlí v centru Opavy.

A to na místě pro vaření piva přímo předurčeném. Jen moderní doba si trochu pohrála s jeho bývalou podobou, a tak se areál původního opavského pivovaru proměnil v nákupní centrum Breda & Weinstein. Současný hostinský minipivovar v tomto obchodním komplexu funguje od prosince roku 2013.

Pivo se tady vařilo už v roce 1825
Proměny dle vizí dnešních architektů historický objekt zachovaly aspoň z části v podobě, která stále připomíná minulé časy. Nepřehlédnutelnou dominantou je tak i nadále pivovarský komín.

Dnešní minipivovar s restaurací navazuje na tradici tím, že stojí přímo na místě bývalé sladovny. Tam, kde bývala varna, je nyní umístěna další restaurace, v níž je pro připomenutí ponechán původní měděný kotel. Z provozních a kapacitních důvodů však bylo vhodnější využít přilehlých prostor sladovny.

Záměry byly jasné. Nabídnout lidem opět opavské pivo, které se vaří klasickým řemeslným způsobem, tedy bez filtrace a pasterizace. Do výčepu pak míří po zrání v ideálních podmínkách ležáckého sklepa vždy v čerstvém stavu.

Každý měsíc přicházejí s novinkou
„Naši pivní kartu obměňujeme každý měsíc. Ale stálicí je opavský Korbel, jedenáctka aneb tradiční český ležák. Ten máme neustále. Jinak náš pan sládek rád experimentuje, a to zejména co se týče svrchně kvašených piv, která lidé v poslední době dost chtějí. Mají je rádi,“ říká zástupkyně jednatele minipivovaru Nela Illíková.

K výrobě svrchně kvašených piv v Nové sladovně používají většinou americké chmely, někdy také australské a novozélandské. Vznikají tak piva typu American Pale Ale či Indian Pale Ale, která mají přiléhavé názvy El Dorado a Mohawk. Oblíbená indiánská řada se logicky váže k zemi původu surovin, a tak není divu, že již dříve byl na výčepu také Apač nebo Mohykán.

Aktuální pivní menu doplňuje ještě pivo typu porter zvané Černý korzár a pro letní osvěžení také malinová desítka. Celkově už v obnoveném opavském pivovaru uvařili dvacet druhů piv včetně zlatavého moku pšeničného nebo nakuřovaného.

Když se jenom chválí, není to dobře, říká sládek
Pro své hosty mají v minipivovaru nachystáno mimo jiné také degustační menu, které obsahuje dvě deci od každého druhu. Co se týče celkové výroby piva, vaří je Nová sladovna nejen pro vlastní spotřebu. „Snažíme se rozvážet i do okolí, a to hlavně do ochutnávkových pivnic,“ dodává zástupkyně minipivovaru.

Jedním z jejích kolegů je sládek Jakub Dobrovolný, kterého baví kombinovat různé druhy chmelů a vytvářet originální chutě. „Je strašně moc kombinací, jak chmely používat a vzájemně je kombinovat. Úspěšná piva vařím samozřejmě rád znova, ale občas mezi ně zařadím něco jiného, abych nezakrněl,“ usmívá se sládek.

Dá se říct, které pivo je jeho favoritem? „Vzhledem k tradici piva vám každý řekne, že nejvíc se pije světlý ležák, to je klasika. Ale teď jsem spokojený s Mohawkem, což je Ipa, čtrnáctka s aromatem tropického ovoce, ta se opravdu povedla,“ přichází sládek s doporučením pro možnou ochutnávku.

Vaření piva se nejprve učil ve velkém pivovaru, pak si udělal kratší přestávku a nyní se tomu znovu naplno věnuje. Přece jen mu scházela zpětná vazba, která v řadě jiných profesí není, výsledky nejsou vidět. Což u piva nehrozí.

Právě názory druhých jsou tím, co velmi vítá, protože je může následně využít ve prospěch vlastní práce. „Je příjemné, když se člověk večer projde hospodou a je tam plno. Když někdo navíc pochválí, je to dobře, ale není to jenom o tom. Potřeba je i kritická odezva, aby bylo co zlepšit,“ dodává sládek z Nové sladovny.

Dej Bůh štěstí!

Minipivovar Nová sladovna
Místo: Opava (U Fortny 49/10)
Druhy piv: Opavský Korbel světlý ležák 11°, El Dorado Apa 12°, Mohawk Ipa 14°, porter Černý korzár, malinové pivo 10° a další speciály dle sezónní nabídky
Stáčení: pivo je do výčepu tlačeno přímo z ležáckých tanků, dále pivo stáčí do 15, 20, 30 a 50 litrových sudů a také do 1 litrových pet lahví a skleněných lahví
Výtoč: odhadem asi 650 hektolitrů za rok

Moravskoslezské minipivovary: Opava

Publikováno:před 10 letyZdroj:BigBloger LidovkyAutor:Roman Nedbal

Nová sladovna Opava
Opavský pivovar, ve své době největší v rakouském Slezsku, skončil svou výrobu piva v roce 2005. V letech 2011 – 2012 na jeho místě vzniklo obchodní centrum Breda & Weinstein. Ale milovníci piva nemuseli v Opavě dlouho truchlit. Od prosince 2013 hned vedle obchodního komplexu otevřeli restauraci s minipivovarem s názvem Nová sladovna.

V chladném období je vchod do restaurace pouze z prostor obchodního domu, čímž je zřejmá strategie podniku, cílit na účastníky nákupního šílenství. Milovník piva tuto okolnost překousne a vejde. Otevře se před ním velký prosklený prostor s převládajícími tmavými tóny, červenou a hnědočernou. Prostředí restaurace je moderní, poplatné směsici artu a industriálu s kombinací dřeva, skla a kovů. Zařízení je vkusné, vadí pouze poněkud hlasitá produkce hudební televize.

Obsluha je rychlá, pohotová, profesionální, s citem trefit se do vkusu zákazníka. Během mé návštěvy jí nebylo co vytknout.

Jídelní a nápojový lístek je bohatý, u specialit je uveden i původ surovin. Ceny jsou mírně vyšší, ovšem poplatné charakteru podniku. Ochutnaný pomalu pečený medový bůček se šťouchanými bramborami a pečeným česnekem byl výborný, ale k ochutnání lákalo více položek seznamu.

V nabídcepivovaru byly momentálně 4 druhy vlastního nefiltrovaného a nepasterizovaného piva. Opavský zlaťák 120 - světlý spodně kvašený ležák – dělal svou barvou čest svému jménu. Pivo bylo příjemně středně hořké a pitelné (hodnocení: ***1/2, cena za 0,5 l: 33 Kč). Opavský čert 120 - tmavý ležák – se svou příjemnou hořkosladkou chutí hodí k dezertům (hodnocení: ***1/2, cena za 0,5 l: 33 Kč). Aktuální speciál – Chinook 150 IPA – svrchně kvašené pivo světlounké barvy, silné rafinované hořkosladké chuti – bylo zlatým hřebem podniku (hodnocení: ****, cena za 0,5 l: 35 Kč). V nabídce minipivovaru je kromě ochutnaných stabilně i světlé výčepní pivo Opavský škopek 100. Ošetření piva bylo ve všech případech na dobré úrovni.

Podnik Nová sladovna je důstojným pokračovatelem vaření piva v Ostravě. I když je svým charakterem zaměřen zejména na návštěvníky obchodního centra a na mladé lidi, milovníkům dobrého piva sem doporučuji zavítat.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.29.06.2017 13:003