Historie a současnost Pivovaru Šenov

Vaření piva v Šenově má více než třísetletou historii. Nám se podařilo získat prostory neodmyslitelně s pivovarnictvím v naší lokalitě spjaté. Po citlivé rekonstrukci vnitřních prostor objektu Pohostinství Pod Zámkem obnovujeme dnem 28.09.2018 „Právo várečné“. Doba se mění, jakož i pivovarnictví samé. Právovárečné domy už nezřizuje majitel panství ale příslušná celní správa v podobě daňového skladu. Piva v dávných dobách vařená a v šencích a mázhausech šenkovaných prošly také velkými změnami. Náš minipivovar obnovuje výrobu po vzoru starých mistrů řemesla pivovarnického. Nasbírali jsme dobové recepty, nevynecháme ale ani moderní trendy a trochu experimentování. Neměnným pravidlem je dodržování klasického výrobního postupu a používání pouze nejkvalitnějších surovin.

Pohostinství pod Zámkem jejíž jméno svědčí o tom, že nad ní kdys čníval zámek, dokazuje svou přítomností, že tyto národní stánky mají tuhý život. Zámek se zřítil, však jeho hospůdka stojí dál. Z dostupných informací lze zjistit alespoň přibližné stáří tohoto významného Šenovského stavení. V polovině 19. století je tato hospoda spolu s mlýnem označena na mapách, což značí, že byla postavena minimálně před 130 lety. Ona je však mnohem starší, podle záznamu v zemském archivu Opavy. Tam je uložena papírová listina Karla Františka Skrbenského z Hříště, v níž stvrzuje prodej vrchnostenské krčmy vedle panského pivovaru, za 130 zl. K dědíčné držbě hospodu získává za cenu 130 zlatých syn zdejšího kováře Jana Miksy, Andres. Je mu v listině připsána povinnost šenkovat panské pivo a pálenku, držet muziku, nesmí však trpět žádné bitky. Má též právo poskytnout pocestným lidem a formanům nocleh a zaopatření. Za to má platit ročně 10 zlatých. Povoluje se mu též bezplatná pastva dvou krav a vepřů v panském stádě pivovara užíívání loučky i zahrady za krčmou. Zemský archiv v Opavě – panství Šenov / inv. č. 77 / záznam z 16.7.1743 označený jako Šenov č.6, krčma.Tato listina dokazuje, že podzámecká hospůdka je už hodně stará, a třebaže její přesné stáří neznáme, víme že je starší budovou než kostel Prozřetelnosti Boží.

V roce 1875 šenkoval Lichtenštern a později též Maxmilian Wünsche. Šest let zde působil a podle vyprávění jeho syna Viléma, byla to doba pestrého života v tomto domě, jenž byl jedním z mála míst, kde se mohl projevovat kulturní život Šenovských obyvatel. Restaurace možná poskytla námět na jeho obraz z roku 1930, „V hospodě“. Jaroslav Svoboda v knize „Vilém Wünsche“ zaznamenal vyprávění umělcovo o tomto období. Pohostinství Pod zámkem je oficiální název tohoto zařízení, ale jak bývá zvykem, lidově se ji říká všelijak, většinou však podle jména hostinské, či hostinského, který tou dobou v hospodě šenkuje. I restaurace Pod zámkem měla už několik pojmenování. Jak už bylo řečeno, hospodu měl pronajatou Lichtenštern a také Maxmilian Wünsche, takže se ji v té době říkalo nejen U Miksy, Lichtenšterna či Na krčmě, ale jistě i „U Wünsche nebo Maxe. Známé bylo také jméno „U Kramské. Dnes zámecké hospodě nikdo neřekne jinak, než „Šamara“.
Zdroj:Stránky Pivovaru Šenov, 2018


Více na stránkách pivovaru