Historie a současnost Pivovaru Rychtář

Pivovar Hlinsko patří mezi pivovary s poměrně krátkou historií. Byl založen v roce 1913 a je posledním pivovarem postaveným v Čechách mezi rokem 1913 a rokem 1971, kdy byly založeny pivovary v Nošovicích a v Mostě.
Myšlenka na postavení pivovaru v Hlinsku vznikla někdy kolem roku 1880. V roce 1912 vzniká uskupení s názvem Společenský pivovar, které získalo právo vybudovat pivovar bez sladovny, a první pivo zde bylo uvařeno 12. prosince 1913. Pivovar byl na tehdejší poměry velmi moderně vybaven: s elektrickým pohonem a s kapacitou varny 100 hektolitrů na jeden var. Ve dvacátých letech činil výstav piva zhruba 26 tisíc hektolitrů. Vařila se piva výčepní, dále 12% světlý ležák a 12% tmavé pivo Hlinecký granát.
Jako prosperující podnik se pivovar v roce 1925 přeměnil na akciovou společnost, další rozvoj pivovaru však zastavila okupace. Za protektorátu se vařilo pouze 7% světlé pivo, a to ještě v omezeném množství. V roce 1945 byl výstav piva jen necelých 17 tisíc hektolitrů.
V roce 1948 byl pivovar znárodněn a stal se součástí Horáckých pivovarů n. p. se sídlem v Havlíčkově Brodě. pivovarZačátkem roku 1949 byl pivovar začleněn do Východočeských pivovarů s ředitelstvím v Pardubicích, to se pak v šedesátých letech stěhuje do Hradce Králové. V této době je instalována nová stáčírna lahví a nové ležácké ocelové tanky. Výstav pivovaru se pohybuje v rozmezí 30 tisíc až 55 tisíc hektolitrů. 12% světlé pivo získává nový název BLESK a tmavé pivo název MALVAZ.
Rekonstrukce pivovaru pokračuje i na počátku 70. let obnovou spilky a strojního chlazení. Začíná se vyrábět též 11% světlé pivo. Ve druhé polovině sedmdesátých let však dochází k reorganizaci v pivovarnickém průmyslu a pivovar Hlinsko snižuje produkci. Vyrábí se pouze jeden druh piva – 10%. Tehdy se rozhodovalo o další existenci pivovaru. Vzhledem k nevyhovující stáčírně lahví z roku 1951 se měl pivovar stát pouze pivovarem sudovým, což by vedlo k dalšímu útlumu. Díky vynikajícím výsledkům, kterých pivovar dosahuje jak v oblasti jakosti, tak i v hospodářských výsledcích, dochází k přehodnocení útlumového programu. Výstav piva začíná opět vzrůstat a v 80. letech se pohybuje v rozmezí 60 až 72 000 hl.
Po deseti letech je znovu obnovena výroba 12% světlého piva. V roce 1981 byla zahájena rekonstrukce stáčírny lahví, která proběhla v rekordně krátké době. V témže roce – 12. června – byl poprvé stočen do lahví 12% světlý ležák s názvem RYCHTÁŘ. V roce 1984 byl v místech staré spilky vybudován nový ležácký sklep, který umožnil další zvyšování výroby. Na přelomu let 1987–88 byla také vybudována přečerpávací stanice pro svod veškerých odpadních vod ze závodu. V dalších letech je postupně připravována přestavba nevyhovujícího zdroje tepla za nový.
Na počátku 90. let (1992) je nejprve zprovozněn nový kotel Slatina s odlučovačem popílku. Tento zdroj je v roce 1994 plně nahrazen novou plynovou kotelnou, čímž pivovar výrazně přispěl k čistotě ovzduší a ekologii oblasti, v níž se nachází (Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy). V roce 1992 je též provedena kompletní rekonstrukce strojního chlazení spojená s instalací vířivé kádě a výstavbou kompletního teplovodního hospodářství. Dále je provedena přístavba stáčírny lahví včetně rozšíření skladu a v souvislosti s tím je instalována nová linka s kapacitou 10 tisíc lahví za hodinu. V průběhu roku 1993 dochází v místě bývalého požahu k výstavbě prostor pro instalaci linky na stáčení nerezových KEG sudů. Tato linka s kapacitou 50 sudů za hodinu je uvedena do provozu během června 1993 a dochází tak k postupnému přechodu stáčení sudového piva z hliníkových obalů do nerezových. pivovarOd dubna 1994 je expedováno sudové pivo pouze v nových sudech. Tyto kroky vedou k dosažení do té doby rekordního výstavu piva – 81 700 hl. Až do roku 1996 byl pivovar součástí podniku Pivovary Hradec Králové, státní podnik. V roce 1996 jej získala společnost IMEX Premium.
Během první dekády 21. století byly v pivovaru zmodernizovány některé provozy: hlavní filtrace, do provozu byla také uvedena nová spilka, která výraznou měrou zlepšila technologický úsek hlavního kvašení při zachování klasického výrobního postupu.
Zároveň byla ve dvou etapách provedena kompletní rekonstrukce varny včetně výměny obou varních nádob a příslušných stavebních úprav. V březnu roku 2007 byla realizována kompletní výměna linky na stáčení sudů KEG. Na jaře roku 2008 byla v souvislosti se změnou zdroje vody pro město Hlinsko uvedena do provozu vlastní úpravna vody, která splňuje nejpřísnější požadavky na přípravu kvalitní varní vody.

Nejnovější kapitola v dějinách Pivovaru Rychtář se začíná psát v září 2008, kdy jej získává společnost Pivovary Lobkowicz, a. s. Nový vlastník má eminentní zájem navázat na vše dobré, co bylo v pivovaru uděláno, a samozřejmě i nadále pivovar rozvíjet.
Pod taktovkou nového vlastníka došlo k celé řadě investičních akcí v řádech desítek milionů korun. Ty byly zahájeny hned v roce 2009, kdy byla kompletně zrekonstruována sekce chlazení a provzdušňování mladiny. Vybudována byla také zcela nová "kvasničkárna", tedy prostor k uchovávání pivovarských kvasnic, a došlo i k automatizaci procesu dávkování kvasnic.
V roce 2010 bylo především vybudováno nové oddělení ležáckého sklepa a přetlačných tanků, které slouží k uchovávání piva po filtraci. Diky tomu došlo k významnému navýšení výrobní kapacity pivovaru. Zároveň byla modernizována sanitační stanice, která zajišťuje mytí tanků a pivních rozvodů ve sklepě. Výrazně se zlepšila taktéž dopravní obslužnost v celém areálu, a to díky opravě a rozšíření vozovky v zadní části a vybudování průjezdu ke stáčírně sudů.
Hned na začátku roku 2011 byl na spilce instalován nový software, čímž došlo ke zlepšení řízení hlavního kvašení, a to jak z hlediska kvality výsledného piva, tak i vzhledem k výrazným úsporám energií. Obdobně došlo k instalaci nového softwaru na oddělení filtrace, kde byly také vyměněny všechny ovládací prvky filtrace. pivovarI díky těmto zásahům se zlepšila kvalita filtrovaného piva a snížilo se množství filtračních hmot potřebných k filtraci. Na varně i na spilce byla vyměněna čerpadla, ve sklepích došlo k výměně poloviny armatur ležáckých tanků. Nové armatury jsou již nerezové a plně sanitovatelné.
V roce 2012 byla dokončena výměna armatur v ležáckém sklepě. Hned na jaře došlo k výměně teplovodních zásobních van včetně další části rozvodů. Nemalé prostředky byly vloženy do oprav podlah, výměny oken a dveří a nátěrů střech celého pivovaru. Na podzim pak došlo k výměně průtokového pastéru na kegové lince. Nový pastér je daleko šetrnější k pivu a zároveň šetří všechny vstupní energie.
Na další roky jsou v plánu další investiční akce. Za všechny je možno zmínit kompletní rekonstrukci chlazení. Na tuto akci se pivovaru podařilo zajistit financování z dotačního programu Ekoenergie.
Tyto investiční a rekonstrukční akce postupně mění vzhled pivovaru a jeho technologické vybavení. Všechny úpravy směřují ke zkvalitnění a zefektivnění všech článků výroby tak, aby bylo možno i v následujících letech uspokojit stálý zájem všech příznivců o prvotřídní, klasicky vyráběné pivo Rychtář.
Snahou pivovaru je poskytovat spotřebiteli výrobky vysoké kvality s příznivou cenou, vyráběné klasickou českou technologií s použitím nejmodernějších výrobních postupů, které umožňují dodávat pivo skvělé chuti se zachováním všech jeho přirozených vlastností.
Společnost Pivovary Lobkowicz se bude i v budoucnosti zasazovat o vaření klasických českých piv pomocí tradiční technologie, posílení pozice pivovaru v regionu a expanze na trhy v zahraničí.
Zdroj:Stránky Pivovaru Rychtář, 2015


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Pivovaru Rychtář

Kdy:denně dle dohodyObec:HlinskoZdroj:Pivovar Rychtář

Zájemcům o pivovarnictví nabízíme exkurzi do Pivovaru Rychtář.
Exkurzi v Pivovaru Hlinsko je nutné objednat předem na telefonu 469 311 471 nebo 724 471 159, kontaktní osoba je Iva Homolková, iva.homolkova@rychtar.cz.

Termíny exkurzí jsou v úterý a v pátek v časech 12:00, 13:00 a 14:00. Délka prohlídky je včetně degustace cca. 90 minut.
Dospělí 150 Kč/osoba, Děti do 18 let 50 Kč/osoba, Děti do 6 let zdarma
Maximální počet je 20 osob, minimální počet je 5 osob.

Prohlídka je zakončena v pivovarské minipivnici, kde si můžou návštěvníci sami načepovat pivo. Součástí prohlídky je promítání filmu o historii pivovaru a o postupu výroby piva, prohlídka pivovarských artefaktů spojených s historií Pivovaru Rychtář, jako jsou zejména etikety, tácky, různá ocenění, která pivovar Rychtář v nedávné i vzdálenější minulosti získal, a v neposlední řadě také suroviny používané k vlastní výrobě.

Návštěvníci mají též možnost nákupu všech druhů piv a propagačních materiálů v prodejně, která se nachází přímo v areálu pivovaru.
Na základě předchozí domluvy je možné provádět prohlídky také mimo pracovní dobu a o víkendech.

Aktualizováno: před 3 lety

Rychtář Natur zabodoval v prestižní soutěži

Publikováno:před 4 letyZdroj:Chrudimský deníkAutor:Romana Netolická

Nefiltrovaný ležák Rychtář Natur patřící do skupiny Pivovary Lobkowicz Group uspěl v tradiční soutěži MLS Pardubického kraje.
Letošní 14. ročník o nejlepší potravinu Pardubického kraje vyhlašovaný společností Agrovenkov se tradičně nesl v duchu motta: Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce Pardubického kraje. Hlinecký Rychtář Natur uspěl v konkurenci 96 výrobků hodnocených ve 4 kategoriích.

„Naše piva získala certifikáty již v předchozích třech ročnících této soutěže. Rychtář Premium uspěl v roce 2019, Rychtář Fojt ještě o rok dříve a Rychtář Grunt zabodoval před třemi lety. Kromě toho pivovar Rychtář ve své novodobé historii získal dalších 79 ocenění,“ říká Milan Morávek, sládek a výrobní ředitel pivovaru Rychtář v Hlinsku a dodává: „U nás v pivovaru dbáme na tradice a poctivé řemeslo. Vaříme z českého sladu, chmelíme žateckým hlávkovým chmelem, kvasíme v otevřených spilkách a necháváme pivo ležet ve sklepě tak dlouho, jak je třeba. Na chuti našeho piva je to znát.“

Pivo přímo ze sklepa
Rychtář Natur je přírodní pivo přímo ze sklepa. Díky absenci procesu filtrace obsahuje množství pivovarských kvasinek, které pivu dodávají na plnosti a svojí chutí vhodně doplňují příjemnou chmelovou hořkost. Nefiltrovaný Rychtář Natur má 4,8 % alkoholu, extrakt původní mladiny 11,7 % a 30 jednotek hořkosti podle stupnice IBU,“ doplňuje sládek Milan Morávek.

Oceněné výrobky obdrží certifikát MLS Pardubického kraje, který uděluje hejtman Pardubického kraje a předseda správní rady Agrovenkov o. p. s. Tuto ochrannou známku může výrobce u oceněného výrobku používat po dobu 3 let.

Do soutěže se mohli přihlásit výrobci potravin, kteří splňovali stanovené podmínky, mimo jiné mají své sídlo na území Pardubického kraje, hlavní použitá surovina je tuzemského původu, své výrobky dodávají do maloobchodní sítě anebo prodávají ze dvora a splňují podmínku malého či středního podniku s počtem zaměstnanců do 250 osob.

Rychtář Natur si mohou lidé zakoupit v sudovém balení 15 l, 30 l a 50 l přímo v pivovarské prodejně, nebo si objednat pro další prodej přes zákaznické centrum.

Čeští pivaři se drží tradice a nemění chutě, říká sládek z Hlinska

Publikováno:před 9 letyZdroj:iDNES.czAutor:Jaroslav Hubený

Sládek hlineckého Pivovaru Rychtář Milan Morávek si přivezl z českobudějovické soutěže Pivo České republiky bronzovou medaili za pivo Rychtář Premium. To navíc uspělo v té nejprestižnější kategorii.

Patří hlinecké pivo Premium, které uspělo u anonymních porotců, mezi nejlepší v zemi? Je to obtížné tvrdit, protože pivních soutěží je víc a každý ročník navíc přináší nové vítěze. Sládek Milan Morávek nicméně připomíná, že soutěž, která má za sebou 19 ročníků, má velkou prestiž.

„Bylo do ní přihlášeno 270 značek, přihlašovatelé ze 48 pivovarů oceňují její kvalitu. Z výsledku máme opravdu radost a těší nás, že pivo Rychtář Premium se ocitlo v sekci absolutní vítěz,“ uvedl Morávek, který na soutěži působil i jako porotce.

Porota vaše piva ocenila jednou stříbrnou a dvěma bronzovými medailemi. Jak byste charakterizoval oceněná piva?
Bronzový Fojt je klasické výčepní pivo, jeho úspěch určitě potěšil. Ležák Premium byl třetí v kategorii i v celkovém pořadí a třetí místo získal letos už v Německu při celosvětové soutěži Craft Berr Awards 2015. Výsledné umístění v Českých Budějovicích je o to cennější, že Rychtář Premium byla jediná dvanáctka, která pronikla mezi patnáctky a třináctky, u nichž je chuť potlačena silou.

V čem je u ní „to navíc“?
Největší přidaná hodnota u našich produktů je v tom, že ve všech pivech používáme hlávkový chmel v přírodní podobě, což chuti hodně pomáhá.

Dá se vůbec v kategorii tradičních piv vymyslet něco nového?
Vždycky se nechá vymyslet něco nového, ale jde o to, co na to zákazníci. Speciálů se vyrábí velké množství, ale pro žádný pivovar to není nosné téma, jen doplňkové. Zvláště pro pivovary naší velikosti, u nichž se český spotřebitel drží své tradice a nemění často své chutě a názory.

Na kterém pivu jste si sám v Českých Budějovicích pochutnal?
Byl jsem tam dva dny ze čtyř a byl to maraton, protože piv bylo přihlášených hodně. Posuzovali jsme je anonymně, takže těžko říci, na čem jsem si pochutnal. Soutěžila tam piva lepší a ještě lepší, špatné pivo tam nebylo.

Co je ve vašem pivovaru nového?
Na přelomu června a července přijde do prodeje třináctka polotmavý speciál pod názvem Hlinecké pivo. Budeme ho prodávat do konce září. V rámci uskupení Pivovary Lobkowicz je začleněný do Cesty pivních znalců. Hlavní stáčka bude na zářijový Den s Rychtářem. Potom jsme měnili logo a etiketu, do konce června přejdeme na nové přepravky, které s nimi budou korespondovat.

V sobotu se areál pivovaru naplní účastníky festivalu Léto s Rychtářem. Zahrají Chinaski, Vypsaná fixa a další kapely - jak se na ně těšíte a co tato akce pivovaru přináší?
Nemám mezi kapelami vysloveně žádného favorita. Výdělek není na prvním místě, mnoho těchto akcí není výdělečných, nebo aspoň ne enormně, protože hodně záleží na počasí. Jsou i akce, na kterých se prodělá. Ale je to náš příspěvek pro lidi z města i blízkého okolí, navíc jim tak představíme piva, která třeba neznají.

Čeká se horká sobota, kolik lidí podle vás přijde?
Při pěkném počasí by mělo být přes dva tisíce lidí určitě, možná i víc.

Před 30 lety jste se stal zaměstnancem pivovaru v Hlinsku. Jak se od té doby pivo změnilo?
Podobně jako v celé zemi - je větší příklon ke kvalitě. Když jsem nastupoval do pivovaru, byla trvanlivost lahvových piv v celé republice podle tehdejší normy 7 až 10 dnů, u sudových piv 20 dnů, dnes jsme na mnohonásobcích těchto časů. A to vše díky zlepšené technologické kázni, zvýšeným sanitacím a lepším surovinám. Jinak se pivo u nás vyrábí pořád klasicky a pořád poctivou prací.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. dokončily akvizici Pivovaru Rychtář, a.s.

Publikováno:před 10 letyZdroj:Kurzy.czAutor:Renata Melíšková

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. oznamuje, že v minulém týdnu uplatnila již dříve avizovanou opci na nákup 30% podílu na základním kapitálu společnosti Pivovar Rychtář, a.s. se sídlem v Hlinsku a stala se tak jeho 100% akcionářem.


Pivovar Rychtář je součástí skupiny Pivovary Lobkowicz od roku 2008, kdy skupina získala 50% podíl, navýšený v roce 2011 na 70 %. Opce na nákup zbývajících 30 % byla sjednána již při prvotním kapitálovém vstupu.

Pivovar Rychtář byl založen v roce 1913 a v loňském roce oslavil 100 let své existence. Až do roku 1996 byl pivovar součástí podniku Pivovary Hradec Králové, s.p. V roce 1996 jej získala společnost IMEX Premium, od které ho odkoupila v roce 2008 společnost K Brewery, dnešní Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovar Rychtář vaří pivo tradičním způsobem, včetně kvašení piva na otevřených spilkách. Jako jeden z mála pivovarů u nás používá dodnes hlávkový chmel ve své přírodní podobě. V současné době vaří osm druhů piv včetně nefiltrovaných či speciálně chmelených.

Skupina Lobkowicz zvýšila podíl v Pivovaru Rychtář

Publikováno:před 10 letyZdroj:Aktuálně.czAutor:ČTK

Pivovary Lobkowicz Group nyní vlastní sedm regionálních pivovarů a patří mezi pět největších pivovarnických firem v Česku.

Společnost Pivovary Lobkowicz Group navýšila svůj podíl v Pivovaru Rychtář se sídlem v Hlinsku ze 70 na 100 procent. Pivovar Rychtář je součástí skupiny od roku 2008, kdy Pivovary Lobkowicz ještě pod jménem K Brewery získaly hlinecký pivovar od společnosti IMEX Premium.

Pivovar Rychtář byl založen v roce 1913, loni tak oslavil 100 let své existence. Do roku 1996 byl součástí státního podniku Pivovary Hradec Králové. V roce 1996 jej koupila společnosti IMEX Premium, od které ho v roce 2008 odkoupila firma K Brewery, dnešní Pivovary Lobkowicz Group. Součástí obchodu byla opce umožňující novému většinovému vlastníkovi budoucí odkup zbývajících 30 procent akcií.

Tržby Pivovarů Lobkowicz stouply za tři čtvrtletí letošního roku meziročně o dvě procenta na 923,4 milionu korun. Na růstu se podepsal především vývoz. Celkové tržby z prodeje piva také vzrostly, ale v červenci a srpnu se na spotřebě piva podepsalo špatné počasí.

Pivovary Lobkowicz patří mezi pět největších pivovarnických společností na českém trhu. Zahrnují sedm regionálních pivovarů, a to Protivín, Uherský Brod, Jihlava, Rychtář, Klášter, Vysoký Chlumec a Černá Hora.

Nadpoloviční většinu akcií skupiny vlastní prostřednictvím firmy Palace Capital podnikatel Martin Burda. Zhruba čtvrtinovým vlastníkem je přes firmu Go solar finančník Gregorz Hóta. Firma koncem letošního května vstoupila na pražskou burzu. Přibližně pětinu akcií získali v rámci emise noví investoři. Předseda představenstva Zdeněk Radil má tři procenta, podnikatelka Eva Kropová setinu procenta akcií.

Lobkowicz plně ovládl hlinecký Pivovar Rychtář

Publikováno:před 10 letyZdroj:E15.czAutor:ČTK

Společnost Pivovary Lobkowicz Group navýšila svůj podíl v Pivovaru Rychtář se sídlem v Hlinsku ze 70 na 100 procent. Pivovar Rychtář je součástí skupiny od roku 2008, kdy Pivovary Lobkowicz ještě pod jménem K Brewery získaly hlinecký pivovar od společnosti IMEX Premium.

Pivovar Rychtář byl založen v roce 1913, loni tak oslavil 100 let své existence. Do roku 1996 byl součástí státního podniku Pivovary Hradec Králové. V roce 1996 jej koupila společnosti IMEX Premium, od které ho v roce 2008 odkoupila firma K Brewery, dnešní Pivovary Lobkowicz Group. Součástí obchodu byla opce umožňující novému většinovému vlastníkovi budoucí odkup zbývajících 30 procent akcií.

Tržby Pivovarů Lobkowicz stouply za tři čtvrtletí letošního roku meziročně o dvě procenta na 923,4 milionu korun. Na růstu se podepsal především vývoz. Celkové tržby z prodeje piva také vzrostly, ale v červenci a srpnu se na spotřebě piva podepsalo špatné počasí.

Pivovary Lobkowicz patří mezi pět největších pivovarnických společností na českém trhu. Zahrnují sedm regionálních pivovarů, a to Protivín, Uherský Brod, Jihlava, Rychtář, Klášter, Vysoký Chlumec a Černá Hora.

Nadpoloviční většinu akcií skupiny vlastní prostřednictvím firmy Palace Capital podnikatel Martin Burda. Zhruba čtvrtinovým vlastníkem je přes firmu Go solar finančník Gregorz Hóta. Firma koncem letošního května vstoupila na pražskou burzu. Přibližně pětinu akcií získali v rámci emise noví investoři. Předseda představenstva Zdeněk Radil má tři procenta, podnikatelka Eva Kropová setinu procenta akcií.

Pivovar Rychtář přináší před Vánoci pivní adventní kalendář

Publikováno:před 10 letyZdroj:Pivovar Rychtář

Pivovar Rychtář již tradičně dělá radost všem pivním fajnšmekrům. Pro adventní čas si přichystal oblíbený pivní Adventní kalendář. Kromě piv z Pivovaru Rychtář zde milovníci zlatavého moku objeví i další piva z regionálních pivovarů skupiny Pivovary Lobkowicz.

Předvánoční čas je již tradičně v Pivovaru Rychtář spojen s pivním Adventním kalendářem. Jeho princip je obdobný jako u čokoládových adventních kalendářů – na každý den od 5. do 24. prosince je pro jeho majitele připravena jedna láhev zlatavého moku. Do speciálního balení dvaceti různých piv vybral Pivovar Rychtář dva své zástupce: Rychtář Premium a Rychtář Grunt.

Pivo Rychtář Grunt 11 % (bývalý Standard) je charakteristické jemně aromatickou hořkostí, vysokou pitelností, výborným řízem a pěnivostí. Jeho kvality potvrdily i odborníci soutěže Pivo České republiky 2014,“ říká Milan Morávek, sládek Pivovaru Rychtář a dodává: „Pivo Rychtář Premium je prvotřídní český ležák, který se vyznačuje příjemnou výraznou hořkostí a plností.“ Kromě zmiňovaných dvou kousků Adventní kalendář obsahuje i piva z pivovarů Černá Hora, Jihlava, Klášter, Protivín, Uherský Brod a Vysoký Chlumec. K dostání je v Normě, Globusu, Bille a Aholdu. Přibližná cena se pohybuje kolem 349 korun.

Pivovar Rychtář představil nové nefiltrované pivo Fojt

Publikováno:před 10 letyZdroj:Alkoholia.cz

Tradiční přírodní produkt. Takové je nové světlé výčepní nefiltrované pivo Rychtář Fojt, které se v průběhu června začalo stáčet do sudů v Pivovaru Rychtář. Nefiltrované pivo má lehký zákal, který je způsobený přítomností vitálních pivovarských kvasinek.
Pivními kvasinkami ku zdraví

Pivovarské kvasinky v pivu Rychtář Fojt jsou významným zdrojem vitamínů B, které jsou důležité pro zachování chuti k jídlu, zlepšení trávení a jako prevence nespavosti, nervozity a pocitů únavy. „Navíc jsou také doplňkovým zdrojem bílkovin, minerálů a antioxidantů – látek, které působí jako „lapače volných radikálů“. Jsme přesvědčeni, že toto pivo potěší nejen všechny pivní znalce, ale pomůže zpříjemnit první letní dny všem našim příznivcům,“ uvedl Milan Janírek, obchodní ředitel Pivovaru Rychtář.

Ideální pro teplé letní dny
Nové pivo má obsah alkoholu 4,0 %. Při jeho výrobě je používán hlávkový chmel, který dodává pivu příjemnou hořkost, vybízející k dalšímu napití. Díky nízkému obsahu alkoholu je toto pivo ideální pro zahnání žízně v teplých letních dnech. Jeho trvanlivost je 60 dní od data výroby. K dostání je v sudech o objemu 50, 30, a 15 litrů.

Název „Fojt“ dostalo nové pivo dle staročeského významu slova Rychtář. Fojtem byl nazýván významný občan v dané vesnici, kterému příslušely zvláštní privilegia. Navazuje tak na linii nových názvů, které pivovar začal používat již v loňském roce, kdy uvedl na trh novinku pod názvem Rychtář Rataj.

Nové pivo Rychtář Fojt míří na čepy

Publikováno:před 10 letyZdroj:Chrudimka.czAutor:Matěj Zelinka

Tradiční přírodní produkt. Takové je nové světlé výčepní nefiltrované pivo Rychtář Fojt, které se stáčí do sudů v Pivovaru Rychtář. Nefiltrované pivo má lehký zákal, který je způsobený přítomností pivovarských kvasinek.

Pivovarské kvasinky v pivu Rychtář Fojt jsou významným zdrojem vitamínů B, které jsou důležité pro zachování chuti k jídlu, zlepšení trávení a jako prevence nespavosti, nervozity a pocitů únavy.

"Navíc jsou také doplňkovým zdrojem bílkovin, minerálů a antioxidantů – látek, které působí jako „lapače volných radikálů". Jsme přesvědčeni, že toto pivo potěší nejen všechny pivní znalce, ale pomůže zpříjemnit první letní dny všem našim příznivcům,“ říká Milan Janírek, obchodní ředitel Pivovaru Rychtář.

Nové pivo má obsah alkoholu 4,0 %. Při jeho výrobě je používán žatecký hlávkový chmel v podobě sušených hlávek, který dodává pivu příjemnou hořkost, vybízející k dalšímu napití. Díky nízkému obsahu alkoholu a výborné pitelnosti je toto pivo ideální pro zahnání žízně v teplých letních dnech. Jeho trvanlivost je 60 dní od data výroby. K dostání je v sudech o objemu 50, 30, a 15 litrů.

Název Fojt dostalo nové pivo dle staročeského významu slova Rychtář. Fojtem byl nazýván významný občan v dané vesnici, kterému příslušely zvláštní privilegia. Navazuje tak na linii nových názvů, které pivovar začal používat již v loňském roce, kdy uvedl na trh novinku pod názvem Rychtář Rataj.

Pivo o páté a návštěva pivovaru Rychtář v Hlinsku

Publikováno:před 11 letyZdroj:Chrudimka.czAutor:Markéta Fílová

Regionální muzeum v Chrudimi připravilo k aktuální výstavě Pivovarnictví v Pardubickém kraji doprovodný program. Jako první návštěvu přivítá dne 12. prosince 2013 v 17.00 hodin pány sládky Jiřího Karlíka a Lubomíra Lopaura z Pivovárku Na Kopečku ze Svitav, kteří si s návštěvníky popovídají o pivu a pivovarnictví a zároveň dají ochutnat svá piva (Pivo o páté). Zájemci si také budou moci koupit dárkové balíčky speciálního svitavského 14° vánočního piva s přídavkem koření a puškvorce.

Pan Jiří Karlík po studiu na střední škole pivovarnictví a sladovnictví pracoval nejprve v pivovarech ve Svitavách a Poličce, posléze v dalších českých, ale i mnoha zahraničních pivovarech. V posledních letech působil, jak sám uvádí „na pivovárcích od výkonu od několika desítek hektolitrů po kolosy a nadnárodní korporace produkující miliony hektolitrů piva ročně.“ Pan Lubomír Lopaur po studiu pivovarnictví a sladovnictví také pracoval v různých pivovarech, především však v bývalém svitavském pivovaru na pozici výrobního ředitele a sládka. Oba působí ve společnosti Czechbrewmasters s.r.o., která dodává pivovarské technologie pro minipivovary a poskytuje technologické poradenství i pro velké a střední pivovary.

Návštěvníkům výstavy Pivovarnictví v Pardubickém kraji připravilo Regionální muzeum V Chrudimi též zvláštní bonus v podobě návštěvy pivovaru Rychtář v Hlinsku dne 23. ledna 2014. Návštěva se bude skládat z prohlídky a ochutnávky s výrobním ředitelem Milanem Morávkem. Do Hlinska můžete použít vlastní dopravu. Musíte ale mít u sebe vstupenku do Regionálního muzea v Chrudimi, jinak vás do pivovaru nepustí. Můžete využít dopravu autobusem, kterou zajišťuje muzeum. Jízdné tam i zpět činí 40 Kč. V autobude je volných 40 míst, proto je třebasi místo zamluvit. Hlásit se můžete u paní Moniky Lacinové v budově Regionálního muzea v Chrudimi, telefonem 469 620 330 nebo emailem lacinova@muzeumcr.cz. O víkendu a o svátcích je to možné i v pokladně muzea. Rezervace nutná!

Vlastní doprava:
sraz 23. ledna 2014 cca v 17:15 v Hlinsku před pivovarem
s sebou vstupenku do muzea!

Doprava autobusem:
23. ledna 2014 přesně v 16:30 odjezd od budovy muzea
zpáteční jízdné je 40 Kč
cca v 17:15 příjezd k pivovaru Rychtář v Hlinsku
prohlídka a ochutnávka (cca 60 - 90 minut)
cca v 18:45 odjezd z Hlinska do Chrudimi
cca v 19:30 příjezd do Chrudimi k muzeu

Královéhradecký biskup požehnal stoleté várce piva Rychtář

Publikováno:před 11 letyZdroj:Deník.cz

Biskup Jan Vokál z královéhradecké diecéze v pátek v hlineckém pivovaru požehnal várku piva Rychtář, kterou tento den místní pivovarníci připravili téměř na den přesně 100 let od historicky úplně první várky hlineckého piva.

Hlávkový chmel
Biskup Jan Vokál nejprve sám vhodil hrst hlávkového chmele do chmelovaru, následně pak pivu Rychtář požehnal. Požehnaná várka piva nyní bude kvasit na otevřené spilce a následně ležet v ležáckém sklepě, stáčet se bude přesně jako před 100 lety, tedy 12. prosince. Hlinečtí pivovarníci po požehnání využili slavnostní příležitosti k tomu, aby na varně umístili jako odkaz pro příští generace schránku s dobovými předměty.

Obraz doby
„Chtěli jsme, aby až někdo třeba za dalších 100 let schránku otevře, získal obrázek svědčící o dnešní době. Proto jsme do schránky kromě denního tisku umístili i propagační a další pivovarské materiály jako podtácky, etikety, korunky, pivovarské noviny, sklenici na pivo či dokumenty shrnující prvních 100 let historie pivovaru Hlinsku," uvedl sládek Pivovaru Rychtář Milan Morávek.

Přípitek
Na závěr ceremoniálu zástupci pivovaru, biskup Jan Vokál, hlavní duchovní hlinecké farnosti Vladimír Novák a prezident Agrární komory ČR Jan Veleba slavnostně připili na další úspěšnou budoucnost piva Rychtář. První várka výčepního piva se v Hlinsku uvařila 23. října roku 1913 a vystavena byla 12. prosince 1913. Pivo záhy získalo na oblibě a podle zápisu kronikáře výrazně předčilo všech patnáct druhů piv, které se v Hlinsku v té době čepovaly.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.06.11.2020 16:0021