Historie a současnost Postžinského pivovaru Nymburk

První nepřímou zmínku o vaření piva Nymburce obsahuje listina krále Jana Lucemburského z 26.prosince 1327, kterou král navrací městu, některá privilegia, jež shořela a byla zničena v námi blíže neznámé době při přepadu města zemským škůdcem Janem z Biberštejna. Jedním z těchto privilegií je i vysazení tzv. práva mílového. Mílové právo bylo výsadou, která umožňovala městu udržovat si své monopolní postavení ve výrobě piva a zakazovala komukoliv jinému v okruhu jedné míle kolem města šenkovat nebo vařit pivo či jiné nápoje bez souhlasu městské rady (staročeská míle měla asi 11,25 km).
Třicetiletá válka značně poškodila hospodářství nejen zemí českých, ale i celé Evropy. Tento proces se samozřejmě nevyhnul ani pivovarnictví. V době, kdy nebylo obilí ani na základní potraviny, těžko mohl někdo ve větší míře vařit pivo. Se stejnou situací se setkáváme také v Nymburce.
Krátce před třicetiletou válkou proběhla celková reorganizace městského pivovarnictví. Ostrým konkurenčním bojem vytlačila levná venkovská piva své městské protivníky z jejich původních domén. NymburkTo mělo za následek rušení malých soukromých pivovarů ve městě a vznik jednoho společného pivovaru, pivovaru obecního.
S účinností od 1. ledna 1785 byl ustanoven Měšťanský pivovar, jehož řídil Měšťansky výbor právovárečný, který také rozhodoval o tom, komu bude pivovar pronajat. Nájemce obvykle získal pivovar se sladovnou na dobu čtyř let za 1 300 zlatých, přičemž musel každý rok zaplatit navíc královský ordinární i extraordinární tác.
Měšťanský výbor právovárečný, vědom si svých práv i finančního profitu, bránil dovozu cizího piva do Nymburka. Konkurence levnějšího piva z panských pivovarů v Dymokurech, Kovanicích, Lysé nad Labem, Poděbradech a Ronově (drive zámek a sídlo Novoronovského panství, dnes místní část Hrubého Jeseníka) znamenala pro nymburské právovárečné měšťany nejen snížení zisků, ale také hrozbu do budoucna, že nebudou moci takový příval zastavit a dojde k ohrožení vlastního městského trhu. K prvním pokusům o přetržení staletého monopolního odbytu nymburského piva ve městě došlo ve dvacátých letech 19. století, kdy si důstojníci nově zřízené remontní stanice, jejichž kasárna byla na Rejdišti, vymohli, že ve vojenském výčepu Karla Libotovského mohou být čepována i cizí piva. Definitivní prolomení městského trhu nastalo v lednu 1847, kdy magistrát povolil dovoz cizího piva do města, a to pouze s jednou podmínkou: pivo musí být chutné. 0 necelých padesát let později došlo k prvním jednáním o zrušení měšťanského pivovaru, který ve vleku Měšťanského výboru právovárečného pozbyl veškerou konkurenceschopnost, a založení nové akciové společnosti Nymburský pivovar.
Nymburský pivovar s.r.o...jelikož sládek p. Čeněk Ruck I. listopadu 1895 pivovar Nymburkvárečenstva odevzdati zamýšlí a od dalšího ustupuje, aby se pivovar převzal do vlastni režie. K tomu cíli, aby poněkud rekonstruován býti mohl, aby se vypsala subskripce na 250 várečních podílů po 400 zlatých, což rovná se kapitálu 100 000 zlatých.
Zprávy o jednání o rozšíření pivováru dosud měšťanstvu právovárečenskému v Nymburce patřícím 14. července 1894
V červenci roku 1894 začaly přípravy k vytvoření akciové společnosti Nymburský pivovar. Jak se můžeme dočíst výše ze zprávy o jednání o rozšíření pivovaru dosud měšťanstvu právovárečenskému v Nymburce patřícím, první kroky vedly k vypsání 250 várečných podílů po 400 zlatých. Někdy na počátku roku 1895 navrhl nymburský advokát a významný regionální politik JUDr. Václav Krouský, aby byl nymbursky pivovar přeměněn na společnost s ručením omezením. To se stalo a výnosem c. a k. krajského soudu v Mladé Boleslavi č. 2064 ze dne 29. dubna 1895 byl konstituován Nymbursky pivovar, s. r. o.
Od této doby můžeme počítat novou éru nymburského pivovarnictví. Hned první sezónu, kdy pracoval nový pivovar již sám, byl dosažen výstav 21 075 hl. Stoupající křivka výroby nymburského piva nutně znamenala potřebu rozšířit exportní možnosti. Díky dravé a agresivní politice správního výboru došlo k tomu, že nymburské pivo odebírala značná část hostinců v regionu. Finanční těžkosti hostinských i prozíravá obchodní politika pivovaru přispěla k tomu, že samotný pivovar se stal majitelem několika desítek hostinců.
Úspěšné a slibné začátky moderního pivovarnictví v Nymburce přetrhlo vypuknutí 1. světové války. Rekvírování ječmene pro potřebu armády spolu s nedostatkem chmele a sladu způsobilo snad největší pokles výroby piva v celé několika staleté historii nymburského pivovarnictví. V kampani 1916 až 1917 činil výstav piva 600 hl, což při srovnání s předválečnou produkcí o objemu 25 000 hl a více působí skutečně děsivě. NymburkTeprve v roce 1925 se množství vyrobeného piva ustálilo na své předválečné hodnotě. Kolem roku 1927 po zvýšení odbytu a po seznání, že třicet let staré stroje již plně nevyhovují, přistoupila správní rada k renovaci strojů a zařízení. Toto úsilí bylo korunováno úspěchem a v obchodním roce 1928 až 1929 byla poprvé překročena hranice 30 000 vyrobených hl piva za rok. V roce 1931 se podařil představenstvu nymburského pivovaru brilantní tah, když zřídil v Kolíně stáčírnu piva, ve které se za první rok činnosti stočilo 1 695 hl.
Můžeme-li posoudit na základě dokumentů dopad hospodářské krize v letech 1929 až 1933 na výrobu piva v Nymburce, shledáme jen nepatrný pokles. Jestliže celkový pokles výroby piva v celostátním průměru činil v letech 1932 až 1933, tedy v období vyvrcholení krize, řádově 10 %, v Nymburce se jednalo o pouhých 4,4 %. A to také o něčem svědčí.Dalo by se říct, že nymburské pivovarnictví vyšlo z hospodářské krize vítězně, protože jestliže v roce 1927 uvádí Státní úřad statistický náš pivovar, pokud se týče výroby piva, na 69.místě z 331 pivovarů, v roce 1935 to je již 47. místo mezi 320 pivovary a v roce 1937 48. místo z 309 činných pivovarů.
Druhá světová válka znamenala, ostatně jako každá jiná, hrubé zásahy do pivovarnického podnikání. Již v listopadu 1939 bylo vyhlášeno omezení stupňovitosti piva, které po několika dílčích změnách vyústilo v nařízení, že od 2. června 1940 se nesmí vyrábět pivo nad 8° a celková roční produkce piva nesmí přesáhnout 80 % předválečné výroby. V podobném duchu byly i další restriktivní Nymburkopatření říšského protektorátního ministerstva hospodaření. Po skončení války se pivovar dostal v rámci znárodnění do národní správy. Funkci správce vykonával až do komunistického puče v únoru 1948 František Hrabal, otec světoznámého spisovatele Bohumila Hrabala, který v Nymburce také prožil dětství.
Od roku 1948 se stal pivovar nejdříve součástí sdružení místních podniků a posléze byl začleněn do Polabských pivovarů Kolín, n. p. Ani toto uspořádání netrvalo dlouho, protože po několika měsících byl založen národní podnik Nymburské pivovary, který sdružoval pivovary v Nymburce, Dobrovicích, Dymokurech, Brandýse nad Labem a Mělníce.
V roce 1955, kdy se stávající uspořádání ukázalo jako nevýhodné, přešel pivovar opět do Polabských pivovarů Kolín. Své pevné a stale místo v československém pivovarnictví dostal pivovar Nymburk v roce 1958, kdy se stal součástí Středočeských pivovarů n. p. Velké Popovice. V rámci tohoto sdružení poprvé překročil vystav piva v 60. letech hladinu 50 000 hl za rok a v roce 1975 jubilejních 100 000 hl. Během společenských a hospodářských změn na konci osmdesátých let došlo také k reorganizaci n. p. Pivovary Velké Popovice do Pivovarů V. Popovice, s. p.
Po roce 1989 se stal nymburský pivovar součástí skupiny Pivovary Bohemia, a. s., Praha. Tato akciová společnost sdružovala kromě nymburského pivovaru také pivovary Podkováň, Kutná Hora, Benešov, sodovkárnu Příbram a stáčírnu a sladovnu Kralupy nad Vltavou.
V současné době je Pivovar Nymburk spol. s r.o. zcela samostatný a je členem svazu malých nezávislých pivovarů.
Zdroj:Stránky Postžinského pivovaru Nymburk, 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Postžinského pivovaru Nymburk

Kdy:celoročně dle dohodyObec:NymburkZdroj:Postřižinský pivovar Nymburk

Vítáme Vás v Pivovaru Nymburk, který byl založen v roce 1895. Původní objem výroby byl 10 – 35.000 hl a to až do roku 1958, tedy víc jak 60 let. Hranice 100.000 hl bylo dosaženo v roce 1972 a na této úrovni se výstav udržel 10 let. Od roku 1983 se po úpravě technologického postupu začal výstav rok od roku zvyšovat až k rekordnímu výstavu 177.165 hl v roce 1994. Dnes vyrábíme 150.000 hl, tedy asi 5ti násobek původního objemu.

Exkurze dle dohody se sládkem valenta@postriziny.cz nebo na tel.č. 325 517 211

Cena za exkurzi je 100 Kč za osobu a minimum je 10 osob, nebo 1000 Kč na skupinu. Pro studenty je cena 50 Kč. Exkurze se domlouvají individuálně, nemáme žádné návštěvní hodiny.
Několik zásadních připomínek k exkurzi

• V závodě je naprostý zákaz kouření!
• Během exkurze se ničeho nedotýkejte, část výroby je automatizovaná a zdánlivě klidný stroj se může dát do pohybu!
• Přidržujte se zábradlí a dívejte se před sebe na zem!
• Nedotýkejte se žádných vypínačů, klapek ani kohoutů – i dnes se pracuje a mohli byste ohrozit sebe i naše zaměstnance.

Aktualizováno: před 28 dny

Milovníci piva zapláčou. Žíznivý kanál spolykal hektolitry zlatého moku

Publikováno:před 3 dnyZdroj:Nymburský deníkAutor:Milan Holakovský

Pivo, které pění sice lákavě, avšak marně, protože si na něm nikdo nepochutná, teče do kanálu. Obrázky, které všem milovníkům zlatého moku trhají srdce, zveřejnili ve středu středočeští celníci. Pořídili je v Nymburce, kde pivovar v souvislosti s pandemií koronaviru zlikvidoval pod jejich dohledem přes 42 hektolitrů piva.

Přítomnost celníků byla nezbytná v souvislosti s tím, že jsou to právě oni, kdo dohlíží na výběr daní.

Středočeští celníci byli jako správci daně přítomni na přelomu června a července v nymburském pivovaru u ekologické likvidace 4230 litrů piva, informovala ve středu Yvona Matějková z Celního úřadu pro Středočeský kraj. „Podle novely zákona o spotřebních daních přijaté v dubnu v režimu legislativní nouze si pivovary u piva staženého z oběhu, které již nebude možné použít ke konzumaci, mohou požádat o vrácení spotřební daně,“ vysvětlila souvislosti.

Proměny etiket zlatavého moku z pivovaru Nymburk

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Kladenský deník

Pro někoho jen bezcenný kousek papíru nalepený na lahvi s chmelovým mokem s údaji o výrobku. Pro jiné kus historie, vzpomínek a cenný artefakt. V dalším díle seriálu Retro, který vzniká ve spolupráci s Drahoslavem Brabcem, mají čtenáři možnost podívat se, jak v minulých letech vypadaly etikety pivovaru Nymburk.

Pivovar Nymburk vznikl v roce 1985, ovšem pivo se ve zdejších končinách vařilo už dávno před tím. První písemná zmínka pochází z roku 1327, kdy král Jan Lucemburský vydal listinu s privilegii, mezi nimiž bylo i mílové právo zaručující městu pivovarnický monopol.

Postřižinský pivovar v Nymburce slaví 125 let. Při exkurzi ochutnáte nefiltrované pivo

Publikováno:před 5 měsíciZdroj:Rozhlas.czAutor:Markéta Vejvodová

Pivovar ve středočeském Nymburce proslavilo nejen skvělé pivo, ale především spisovatel Bohumil Hrabal, který v něm téměř třicet let bydlel. Pivovar letos slaví 125 let od svého založení. A pro zájemce připravil exkurze přímo do výroby. Při návštěvě budete mít pocit, že jste se vrátili v čase. Dodržuje se tu totiž tradiční výroba, ovšem v ideální kombinaci s nejnovějšími technologiemi. Na závěr exkurze můžete nefiltrované Postřižinské pivo ochutnat přímo z pivního tanku.

Bohumil Hrabal žil v nymburském pivovaru se svou matkou a otčímem v letech 1919 až 1947. A tak pivovar proslavilo nejen vynikající Postřižinské pivo, ale i Hrabalovy povídky. A nejspíš už navždy bude nymburský pivovar spojován s legendárním filmem Postřižiny. Na Hrabala se proto v pivovaře nezapomnělo. U vstupu do sladovny najdete pamětní desku, která plní Hrabalovo přání. Je umístěná velmi nízko, hned u země. Slavný spisovatel totiž prohlásil, že pokud má mít pamětní desku, tak pouze ve výšce, kam čurají psi. A to mu bylo splněno.

Exkurze pivovarem začíná ve sladovně. Dodnes se tu slad připravuje tradičně z ječmene, který tu leží a klíčí čtyři dny. Postřižínský pivovar je jedním z mála pivovarů, který vyrábí svůj slad humnovou technologií. Ječmen je vyrovnaně rozprostřený a musí se pravidelně několikrát za den ruční manipulací přeorávat.

Varna jako srdce celého pivovaru
Srdcem pivovaru je varna, kde se vaří mladina. Varné kádě jsou dnes samozřejmě po rekonstrukci a vše je řízeno zčásti automatizovaně. Při návštěvě je tak množné vidět pouze horní části všech čtyř varných kádí. V níže umístěném podvarní jsou varné kotle propojené a mladina se tu automaticky posouvá z jedné varny do druhé, aby prošla všemi procesy výroby. Během návštěvy lze do jedné z varných kádí přímo nahlédnout a k postřižínské mladině přivonět.

Zážitkem je také návštěva spilky, kde se již vyrábí samotné pivo. Při troše štěstí uvidíte i káď s pivovarskými kvasnicemi, kterými se každá várka piva zakvasí. Úchvatný pohled je i na kvasné kádě, ve kterých se horká mladina zchladí, přidají se pivovarské kvasinky a začíná kvasný proces. Pivo je při tomto procesu vychlazeno na 5 až 10 stupňů Celsia a přibližně po týdenním kvašení putuje do ležáckého sklepa. Tam ho čeká poslední dlouhá doba zrání a dokvášení.

Součástí exkurze je i ochutnávka nefiltrovaného Postřižinského piva přímo z pivního tanku. A kromě toho je možné si ho v pivních soudkách odnést také s sebou domů.

Pivovar uvařil rekordně piva a robotizuje část výroby

Publikováno:před 6 měsíciZdroj:Nymburský deníkAutor:Miroslav Jilemnický

203 tisíc hektolitrů piva. Množství, které si asi málokdo umí v reálu představit. Právě tolik vyrobili za loňský rok piva v nymburském pivovaru. Překonali tak stávající rekord a podle ředitele a majitele Pavla Benáka už není další kapacita pro zvýšení objemu výroby. Pivovar jede na maximum a jeho rozšiřování se v dohledné době neplánuje.

Pivovar je na vrcholu svých možností v objemu výroby piva. V číslech kolem 200 tisíc hektolitrů za rok tak chce nějaký čas setrvat. „Zatím o rozšiřování výrobních prostor neuvažujeme,“ potvrdil Benák.

V pivovaru konečně staví restauraci a hotel

Publikováno:před 10 měsíciZdroj:Nymburský deníkAutor:Lukáš Trejbal

V nymburském pivovaru se pilně pracuje na základové desce. Konečně se začaly věci hýbat. Po letech plánů a odkladů se rýsuje pivovarská restaurace s hotelem. Do konce roku by měla být hrubá stavba pod střechou. Orientační rozpočet hovoří asi o 50 milionech korun.

„V přízemí bude pivnice s prodejnou a restaurace s kuchyní. V patře hotelové pokoje,“ potvrdil ředitel a majitel pivovaru v jedné osobě Pavel Benák.

O tom, kdy se otevře naostro, zatím nemluví. Podle jeho slov však chtějí stavbu letos dostat pod střechu.

Co se však stane s populárním kioskem, který se kvůli stavbě přestěhoval na druhou stranu při vjezdu do pivovaru? S legendárním kioskem se v nové době už nepočítá. „Kiosek je v současné době provizorium. Na pivnici bude navazovat zastřešená pergola. Celkově to zkulturníme. Na štamgasty určitě nezapomeneme,“ uklidňuje ředitel stálé hosty venkovního stánku.

Je pravda, že pivovar nemohl nabídnout například po exkurzi usednout společně u čepovaného piva. „S tím samozřejmě počítáme. Tisíce návštěvníkům, kteří přichází na exkurze, chybí prostor pro posezení,“ ví Benák.

Podle něj bude sortiment piva jiný v pivnici a jiný v restauraci. Tam budou více čepována piva prémiová a silnější.

Komplex zároveň nabídne hotelové standardní ubytování. U restaurace bude větší zastřešená pergola, která umožní například letní koncerty a grilování.

„Přeju si, aby se naše dílo podařilo ke spokojenosti návštěvníků co nejdříve,“ dodal s nadějí v hlase ředitel pivovaru.

Pivovar mění podobu. U silnice vyroste restaurace s ubytováním

Publikováno:před rokemZdroj:Nymburský deníkAutor:Miroslav Jilemnický

Kde je stánek s levným lahvovým pivem? A kde prodejna se suvenýry Postřižinského pivovaru a řadou předmětů připomínajících Bohumila Hrabala? To se v posledních týdnech ptají místní i fanoušci nymburského piva z celé republiky, kteří si právě na tyto služby v posledních desítkách let zvykly. Na místě velkého objektu u silnice nyní nestojí nic.

Nezvyklý pohled na pivovar z Pražské ulice však nevydrží dlouho. Na půdorysu zbouraného stavení vyroste velmi brzy nové. Aktuální informace poskytl manažer pivovaru Jan Benák. „Především je nutné říci, že stánek je přesunut vlevo od vjezdu do pivovaru a funguje nadále. Na místě bývalé budovy u silnice začne růst už na jaře nový objekt, který bude mít hned několik využití,“ říká Benák a doplňuje, že stavba je rozdělena na tři etapy.

První stavební práce by se měly rozběhnout na jaře, až dovolí počasí. „V přízemí bude fungovat jednak prodejna se suvenýry. Zároveň vznikne pivnice, která bude doplněna o letní posezení směrem do Pivovarní ulice pro 30 až 50 lidí,“ řekl Jan Benák. Pokud vše půjde podle plánu, první půllitry Postřižinského piva by v nové formance měly být natočeny v roce 2020.

V následující sezóně by pak měla být zprovozněna klasická pivovarská restaurace, o níž se hovoří už dlouhá léta. Ředitel a majitel pivovaru Pavel Benák však dával jasně najevo, že přednost musí mít provozní záležitosti, jako bylo například rozšíření ležáckých sklepů nebo zprovoznění stáčecí linky pro plechovky. „Kromě toho se také čekalo na potřebnou změnu územního plánu, která nám na místě umožní vybudovat zařízení využívané i pro ubytování,“ doplnil manažer Jan Benák. Stylová Postřižinská restaurace pochopitelně bude mít řadu odkazů na legendární dílo Bohumila Hrabala i na autora samotného.

Závěrečná třetí etapa pak bude především o dobudování zmíněného ubytovacího zařízení. To bude využívané nejen při hojně navštěvovaných akcích pivovaru, jako jsou jarní Cyklootvírák, červnový Den piva nebo pozdně letní Dočesná. „Kapacita ubytování by měla být přibližně 40 lůžek,“ upřesnil Jan Benák.

Odhadované náklady na vybudování nové restaurace s ubytováním a dalšími službami se budou počítat v řádu „nižších desítek milionů“. Investorem bude pivovar, stavební povolení již získal.

ZAJÍMAVOSTI Z PIVOVARU
- se svým ročním výstavem přibližně 170 000 hektolitrů patří mezi středně velké pivovary
- během letošního dlouhého a parného léta jel na plný výkon
- na rozdíl od jiných pivovarů se jeho produkce stále mírně zvyšuje
- exportuje do řady evropských i zámořských zemí. Relativně nedávno byla Postřižinská restaurace otevřena i v Maďarsku
- na jedné z budov je pamětní deska věnovaná Bohumilu Hrabalovi, ovšem je až u země. Autor totiž žádnou desku pamětní desku nechtěl, a když, „tak jen ve výšce, kam čurají psi“
- v nymburském pivovaru se odehrává děj slavné novely Postřižiny. Neméně slavný film se známou scénou lezení na komín však byl natáčen v pivovaru v Dalešicích
- pivovar byl založen c. a k. výnosem 29. dubna 1895
- letos v březnu si v pivovaru připomněli 120 let od uvaření první várkyl

Pivovar vyrobil k výročí republiky Lipový ležák

Publikováno:před rokemZdroj:Nymburský deníkAutor:Miroslav Jilemnický

Sušený lipový květ a také lipový med. To jsou netradiční ingredience, které v běžném pivu zákazník neobjeví. Ovšem najde je v Lipovém ležáku, který vyrobil nymburský pivovar na počest 100. výročí založení republiky. K dostání je výlučně v lahvi, a to jen u pivovarského stánku a v řetězci v Drahelicích.

„Toto pivo je především poctivý a klasický český dvanáctistupňový ležák. Ihned po prvním doušku se v ústech rozvine krátká, ale zřetelná nasládlá chuť lipového květu. Jsem velice rád, že se podařilo zachovat chuť klasického českého piva a květ lípy jen jemně ozvláštňuje a doplňuje chuťový zážitek z našeho výročního Lipového ležáku,“ řekl Bohumil Valenta, sládek nymburského pivovaru.

Podle manažera Postřižinského pivovaru Jana Benáka bylo vyrobeno 400 hektolitrů svátečního nápoje a s další várkou se nepočítá.

Postřižinský pivovar si přivezl dvě medaile z Budějovic

Publikováno:před 2 letyZdroj:Nymburský deníkAutor:Miroslav Jilemnický

V jihočeské metropoli se před několika dny uskutečnil už 22. ročník Slavností piva. V jeho rámci se konala také degustační soutěž Pivo ČR 2018. Svých 10 vzorků přihlásil také nymburský pivovar a Postřižinské pivo si přivezlo vzácné trofeje!

„Z deseti našich přihlášených vzorků se čtyři dostaly do finále a dva se umístily na medailových pozicích,“ kvitoval úspěch sládek Bohumil Valenta.

Nymburská piva ovládla kategorii světlých speciálů. Zlato si přivezl čtrnáctistupňový Sváteční speciál a na 4. místě v téže kategorii se umístil mezi místními pivaři už dobře známý Bogan. Třetí místo a bronzovou medaili získal v kategorii polotmavých speciálů Něžný Barbar. V kategorii světlých ležáků se na pátém místě umístilo asi momentálně nejrozšířenější nymburské pivo – Jedenáctka.

Degustátoři koštovali více než 300 vzorků z celkem 45 pivovarů.

Hrabal a pivovar v Nymburku. Proč má pamětní desku ve výšce, kam čůrají psi?

Publikováno:před 3 letyZdroj:ČtiDoma.czAutor:Kryštof Eder

Po první světové válce se František Hrabal, otec budoucího spisovatele, stal správcem v nymburském pivovaře. V prostředí pivovaru tak Bogan – jak se Bohumilovi přezdívá – vyrostl a zdrojem inspirace mu byl prakticky celý život.

Nymburské pivo dnes nese název Postřižinské. O což se zapříčinil právě slavný spisovatel. Dříve se pivo jmenovalo Polaban, avšak konzumenti byli údajně znervózněni představou, že by se pivo mohlo vařit z vody řeky Labe. Proto se jednalo o jménu novém. V úvahu přicházely názvy jako Nymburské, Postřižinské nebo Pábitelské. Bohumil Hrabal měl právo do volby nového jména zasáhnout a zvolil právě Postřižinské.

Nutno říci, že to byla volba dobrá, neboť právě díky Postřižinám byl a je pivovar nejvíce vidět. V roce 1961 vyšla Hrabalova kniha s názvem Postřižiny, jež byla situována právě do prostředí nymburského pivovaru. Už tehdy si mohli v Nymburku mnout ruce. Ne každému pivovaru se poštěstí, aby se stal dějištěm příběhu, notabene příběhu spisovatele, který pro leckoho zosobňuje českou poválečnou literaturu. Jenomže na pivovar v Nymburku se usmálo štěstí ještě jednou. A to pořádně. V roce 1980 si totiž Hrabalovy Postřižiny vybral jako námět pro svůj celovečerní film Jiří Menzel. Režisér, jehož filmy přesáhly hranice České republiky. Stejně jako Hrabalovy knihy.

Nejlepší pivo
Bohumil Hrabal pil pivo v podstatě celý život. To je taky jeden z důvodů, proč je tak často spojován s jiným českým spisovatelem a nadšeným pivařem Jaroslavem Haškem.

Přestože měl Hrabal od raného dětství nejblíže k pivovaru v Nymburku, nejvíce se jako štamgast proslavil v hospodě U Zlatého tygra. Tam se mimo jiné setkal s americkým prezidentem Billem Clintonem (psali jsme zde). Postřižinské pivo si však Hrabal vozil na svou chatu do Kerska a nymburský pivovar je rovněž zmiňován v dalším Menzelově filmu na námět Hrabalovy knihy Obsluhoval jsem anglického krále. Tam se o nymburském pivě mluví jako o tom nejlepším.

Francinův ležák a Pepinova desítka
Nejenže dnes pivovar nese název podle Hrabalovy knihy, také jednotlivé produkty nymburského pivovaru připomínají svými jmény Hrabalovo dílo. Můžeme tak ochutnat například Něžného barbara, Francinův ležák, Bogana, Pepinovu desítku nebo Jubilejní Hrabalovo pivo.

Hrabal má rovněž v prostorách pivovaru pamětní desku. Ta stojí nezvykle nízko. Váže se k ní totiž jedna ze zajímavých příhod, jimiž se Hrabalův život jen hemží. Když spisovatel slavil osmdesáté narozeniny, na pražské Libni chtěli spisovatele vyznamenat pamětní deskou. Hrabal však odmítl. A odmítnutí doprovodil slovy "Já žádnou desku nechci, ale když, tak jen ve výšce, kam čůrají psi". Toto přání nebylo v Nymburku vyslyšeno. A tak zatímco v Libni nalezneme Hrabalovu zeď, v Nymburku je malá pozlacená destička se vzpomínkou na slavného spisovatele ve výšce asi dvacet centimetrů od země.

Nymburský pivovar byl nakonec pro Hrabala tak silnou inspirací, že se jej rozhodl popsat ještě jednou. Tentokrát v autobiograficky laděné próze s příznačným názvem Můj pivovárek. Tento text začíná ve chvíli, kdy se šestiletý Bohumil se svými rodiči a bratrem přistěhoval do pivovaru. Pak se odvíjí sled idylických obrazů z pivovarnického provozu i z návštěv jiné Hrabalovy celoživotní inspirace – strýce Pepina.

Obyčejný pivovar?
Stěží bychom hledali v české literatuře autora, jehož prózy tak sugestivně a idylicky líčí věci, jež se ostatním mohou jevit obyčejné. Hrabal prohlašoval, že proto, aby se mohl stát spisovatelem, se musí napřed zamazat životem. Pokud by tak neučinil, psaní by považoval za vykonstruované a neautentické. Pokud však Hrabal nacházel krásu v obyčejnosti, nelze říct, že bychom tuto krásnou obyčejnost dnes mohli najít v nymburském pivovaru. Protože právě díky Hrabalovi lze jen stěží mluvit o místě, kde se vaří Postřižinské pivo, jako o obyčejném.

Pivovar chystá várku z vlastního chmele a cyklozavírák

Publikováno:před 3 letyZdroj:Nymburský deníkAutor:Miroslav Jilemnický

Postřižinský pivovar hýří aktivitou i na konci letní sezony. Získal významná ocenění na vysoce ceněné degustaci odborníků na Dočesné v Žatci.

Zároveň ve spolupráci se zájemci sklidili zástupci pivovaru letošní úrodu vlastního chmele z ukázkové chmelnice přímo u budovy pivovaru. Co s ním provedli? „Uvařili jsme z tohoto zeleného chmele vlastní várku. Tu chceme distribuovat do hospod, které si sudy tohoto výjimečného piva objednají. Samozřejmě včetně nymburských hospod. Celkem se jedná o 135 hektolitrů piva,“ řekl manažer pivovaru Jan Benák.

Zvažovali i možnost dodat toto pivo na trh už na konci září kolem svátku svatého Václava. Toto období se poslední dobou slaví jako Dny českého piva. Situaci ale vyřešili jinak. „Pivo by bylo příliš mladé a my nechceme nic urychlovat. Chceme se postarat o pivo tak, jak se má, tedy včetně toho, aby bylo minimálně 60 dnů ve sklepě. Proto se objeví až v půli října,“ vysvětluje Benák.

Ovšem na Dny českého piva chystá speciální dodávku nefiltrovaného Hrabalova ležáku, který bude pro fajnšmekry v restauracích také určitě vítaným zpestřením.

V říjnu se také koná poslední pivovarská akce určená veřejnosti. V daném případě alespoň částečně té sportovní. V sobotu 14. je totiž na pořadu už tradiční Cyklozavírák, který uzavírá letošní cyklistickou sezonu. Je komornějším protějškem jarního Cyklootvíráku. Trasa je ovšem stejná, startuje se ráno z pivovaru a cesta vede většinou po labských cyklostezkách směrem do Kerska, Semic, na kraj Lysé nad Labem a zpět po druhém labském břehu přes Kostomlaty. Na trase čekají cyklisty zastávky s občerstvením. Trasa měří přibližně 40 kilometrů a je možné ji absolvovat prakticky během celého dne.

„Doufáme, že nám letos vyjde počasí a sejdou se dvě nebo tři stovky zájemců,“ přeje si pro akci na závěr sezony manažer pivovaru.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.09.07.2020 08:4460