Historie a současnost Novodvorského pivovaru

Na začátku byl záměr uvařit pivo v domácích podmínkách s běžným kuchyňským vybavením. Tento nápad jsme uskutečnili 14. dubna 2012, kdy jsme v garáži uvařili první várku o objemu 30 l. Byli jsme překvapeni rozdílnou a výrazně lepší chutí proti filtrované a pasterizované produkci průmyslových pivovarů.

Pak následovala doba prvotních her, kdy jsme si hráli s rozličným složením sypání, chmelením a technologickými časy při vaření. Z těchto prvotních pokusů pochází pivo, které dodnes vaříme pod názvem MĚĎÁK. Postupně jsme začali pivovarpoužívat dva způsoby chmelení, které se liší podle toho, zda chceme v chuti zvýraznit hořkost či vůni.

Prvotním impulsem k samotné realizaci pivovaru byla snaha zpřístupnit okruhu svých kamarádů a známých možnost vychutnat a užít si to potěšení, které jsme prožívali a stále prožíváme při ochutnávkách našich várek.

Daňové omezení na 200 litrů ročně postaví každého domovarníka před rozhodnutí, zda bude vařit s rizikem překračování tohoto objemu, nebo podstoupí administrativní válku směrem k legalizaci a rozvoji své činnosti. Legalizace je spojena s investicí času a prostředků, což vede k zamyšlení nad případnou návratností této investice. Z důvodů minimalizace vstupní investice jsme se rozhodli postavit varnu svépomocí. Tak vznikl pivovar s varnou 200 l, respektive dvěma varnými nádobami o 100 l a s výstavem na várku 150 l. Plánovaná měsíční produkce je 600 litrů. V případě, že bude o naše pivo zájem, je možno zvýšit produkci rozšířením ležáckého sklepa.
Zdroj:Stránky Novodvorského pivovaru, 2015


Více na stránkách pivovaru