Historie a současnost pivovaru Domažlice

Dnes zbylo z domažlického pivovaru pouze torzo historické budovy bývalé sladovny. Budova pivovaru zhruba z roku 1720 je památkově chráněna. Tradice vaření piva ve městě Domažlice sahá až do roku 1341, tzn. že domažlický pivovar je údajně jedním z nejstarších ve střední Evropě! pivovarO výrobě piva v Domažlicích existuje první písemná zmínka z pivovarroku 1341, i když je zřejmé, že pivo se zde vařilo již dříve, neboť daná listina pouze vykazuje sladovníky z města na předměstí.

V 16. století se v písemných zprávách jmenovitě uvádí již pět pivovarů. Pivovar byl v průběhu věků přestavován - firma Novák a Jahn dokončila v roce 1892 varnu a o čtyři roky později i sladovnu.

Po přelomu 19. a 20. století pivovar provází rozmach a s tím spojená další výstavba sklepa, kotelna. K útlumu dochází během první světové války, kdy je pivovar přechodně uzavřen (1.6. - 3.10. 1917). V roce 1919 je zapsán jako Obecní pivovar v Domažlicích a výroba se rozbíhá jen pomalu. Roku 1936 se název mění na Pivovar města Domažlic.

V poválečných letech jsou v pivovaru prováděny rozsáhlé opravy a modernizace, pivovar jež se stávají vůbec nejnákladnější investicí v jeho historii.

Po znárodnění je pivovar včleněn do podniku Západočeské pivovary a další částečná obnova přichází až koncem 60. let. V 80. letech minulého století se stává součástí podniku Plzeňské pivovary s.p. V roce 1994 přechází pivovar pod Plzeňský Prazdroj a.s., sdružující tehdy pivovary Prazdroj, Gambrinus, Karlovy Vary, Domažlice a sladovnu v Plzni. Toho roku bylo vystaveno 157 000 hl piva a hlavním produktem zůstával Purkmistr 12 %, o dva roky později ale společnost pivovar uzavírá a originální značky domažlického piva - Rychtář, Radní, Purkmistr, Prior a „kozinovo slzy“ zanikají…

V roce 2002 se chátrající objekt stává majetkem města a na jaře 2004 začíná být demolován, aby ustoupil marketu Kaufland. Rozebrán je i unikátní komín, který se tak nestihl „dožít“ ani svých dvacátých narozenin. Zůstává pouze původní sladovna, nová sladovna a hvozd.
Zdroj:Šumava.czPrvopočátky pivovarnictví v královském městě Domažlice
1341 První písemná zmínka
● Kvůli stále častějším požárům rozhoduje král Jan Lucemburský o přesunutí sladovnického a kovářského řemesla na předměstí
● V Domažlicích tou dobou existují čtyři pivovary s obecní varnoupivovar
1395 Václav IV. uděluje Domažlicím právo mílové
● Ve městě a okruhu jedné míle od městských příkopů nemůže nikdo provozovat pivovar
1499 Město často postihují požáry
● Vladislav Jagellonský na 10 let odprošťuje Domažlice od placení poplatků královské pokladně za vaření piva

16.století v domažlickém pivovarnictví
● V Domažlicích se nachází již 5 pivovarů
● "U Svaté studně, U Branky, U brány Týnské, Pod bránou Dolní, U Horní brány"
● Zisk z vaření piva tvoří 87% příjmu městské pokladny
● Město nakupuje 3 nové sudy a 8 nových kádí
● V okolí Domažlic se nachází městské chmelnice
● Domažlické pivo se těší oblibě u Císaře Ferdinanda I. Habsburského a vyváží se i do bavorského Chamu
● Na výrobu a prodej piva v Domažlicích dohlíží tzv. "uředníci piva bílého"
● Výstav všech pivovarů překonává v roce 1598 hranici 15 000 hl

17.století v domažlickém pivovarnictví
● Aby se zamezilo stále častějším ztrátám sudů, vzniká na počátku století nová funkce: "Úředník, který sudy v panském domě spravuje"
● Tento úředník (lidově nazývaný "Kvasnička") zavádí evidenci a označování sudů
● Období třicetileté války = období krize nejen v pivovarnictvípivovar
● Vojska táhnoucí krajem ničí vše, dokonce i zařízení pivovaru
● Právováreční měšťané musí jako trest za účast na stavovském povstání vařit várky na placení tzv. kontribuční daně
● V polovině 17.století vzniká ve městě tzv. "pijácké nemravné bratrstvo"
● Jeho členové se musí řídit mnoha pravidly, musí mluvit bezbožně, nemravně a vypít předepsané množství moku, jinak jsou z bratrstva vyloučeny

18.století v domažlickém pivovarnictví
● V tomto století se podle historických pramenů v Domažlicích nachází dva pivovary - U svaté studny a v panském domě na náměstí v čp.40
● Kolem roku 1711-1712 činí roční výstav měšťanského pivovaru 3000hl
● V roce 1722 je v Domažlicích evidováno 152 právovárečných měšťanů a jeden pivovar s ročním výstavem 1066 a 2/3 sudu
● V okolních vesnicích se nachází spousta malých pivovárků, které jsou schopny uvařit 497 sudů ročně
● Na konci 18.století město Domažlice pronajímá pivovar za 2100 zlatých ročně sládkovi Jakubu Vilémovi

19.století v domažlickém pivovarnictví
● Požár v roce 1822 zasahuje velkou část města (hasí se dokonce i pivem)
● Od té doby začínají právováreční měšťané pronajímat své privátní právo městu
● Na vaření piva jsou najímáni vyškolení odbornícipivovar
● Město se snaží na začátku 70.let převzít veškerou výrobu piva ve městě - právovárečným měšťanům je nabídnuto odkoupení jejich práva
● S částkou 300 zlatých na hlavu však právováreční měšťané nesouhlasí a vznikají tak mezi nimi a městem vleklé spory
● 1874 Město Domažlice zahajuje stavbu nového pivovaru na místě dnešního areálu pivovaru
● 1883 Dokončují se poslední stavební úpravy a nový pivovar získává název "Domažlický městský pivovar"
● 1884 Název pivovaru je změněn "Obecní pivovar v Domažlicích"
● 1887 Měšťané přistupují na podmínky a odprodávají městu svá práva
● Městská rada na počátku 90.let schvaluje záměr pivovar zmodernizovat
● 1892 Dokončení nové varny
● Následuje stavba nové sladovny a hvozdu, kde se k sušení zeleného sladu využíval teplý vzduch
● 1896 Dokončení nové sladovny
● Po modernizaci je pivovar vybaven parními stroji
● 1899 Obecní pivovar v Domažlicích mění svůj název na "Obecní parní pivovar v Domažlicích"
● V Domažlicích jsou pořádány vyhlášené Sladovnické plesy

20.století v domažlickém pivovarnictví
● Na počátku 20.století činí výstav pivovaru 10 000hl, jsou rozšířeny sklepy a pro varnu pořízen nový parní kotel
● Za působení sládka Františka Felixe st. (1908-1911) se zvyšuje kvalita domažlického piva, sortiment je rozšířen o Granát 13° a výstav v roce 1911 dosahuje 22 700hl
● V r.1911 se stává sládkem Bedřich Polák, který se však na počátku 1.sv.v povolán do armádypivovar
● Rozmach pivovaru brzdí první světová válka -> kvůli nedostatku surovin je nařízen zákaz výroby piva -> poslední várka probíhá 1.6.1917 a symbolicky je vařeno černé pivo
● Naštěstí se po čtyřech měsících, 3.října 1917, daří vaření piva v Domažlicích obnovit
● V roce 1936 se mění název podniku na Pivovar města Domažlic
● 2.sv. válka přináší pivovaru opět potíže hlavně kvůli poklesu odběratelů (zábor Sudet) a omezení přídělu surovin - vaří se 6° pšeničné pivo a na konci války dokonce jen 3°
● Mezi lety 1946-1948 investice do pivovaru ve výši ~3 mil. Kčs -> zvýšení výstavu na 36 000hl
● 50.léta = roky organizačních změn
● 1951 pivovar je připojen k národnímu podniku Západočeské pivovary
● 1953 spolu s pivovary Kouty na Šumavě, Bělé na Radbuzou, Blatné, Březnici a Železné Rudě se Domažlice oddělují od n.p. Zápodočeské pivovary a vzniká nový n.p. Chodské pivovary
● 1955 n.p. Chodské pivovary je zrušen a pivovar v Domažlicích se vrací pod vedení n.p. Západočeské pivovary
● 1958 všechny pivovarské provozy v Západočeském kraji se sdružují do podniku Západočeské pivovary Plzeň
● 1965 k pivovaru v Domažlicích je připojen provoz v Koutě na Šumavě
● 70.léta zásluhou ředitele a sládka pivovaru p. Tomáše Vísnera je uskutečněna největší investice do modernizace v historii pivovaru ve výši 23 mil. Kčs
● 1979 výstav pivovaru překračuje 100 000hl
● 20.8.1984 zahájení stavby posledního klasicky zděného továrního komínu v Československu
● 1989 Domažlický pivovar je součástí státního podniku Plzeňské pivovary, kam patří ještě pivovary Prazdroj, Gambrinus, Cheb, Chodová Planá, Karlovy Vary a stáčírny v Klatovech a Berouně
● 1992 dochází k další reorganizci a vzniku akciové společnosti Plzeňské pivovary
● 1994 dokončuje se privatizace pivovaru -> Domažlický pivovar patří do společnosti Plzeňský Prazdroj a.s.
● Výstav v roce 1994 činí 157 000hl, z toho 45 000hl piva Purkmistr, dále se vaří piva značky Písař, pivovarRadní a kvasnicové pšeničné pivo Prior
● 1996 vedení společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. v listopadu rozhoduje o uzavření pivovaru
● Část technologie je odvezena do pivovaru Ragirus v Litvě
● Areál pivovaru je po uzavření opuštěn a chátrá

21.století v domažlickém pivovarnictví
● Po šesti letech od uzavření, v roce 2002, získává pivovar do vlastnictví město Domažlice
● V roce 2004 je zahájena demolice areálu pivovaru, zachována zůstává pouze historická budova původní sladovny
● V roce 2012 je vyhlášena architektonická soutěž na rekonstrukci pivovaru
● První část rekonstrukce objektu je dokončena v roce 2015 a veřejnosti je zpřístupněn Hvozd, ve kterém se nachází výstavní prostory
● V 2018 se začíná s rekonstrukcí zbylé části objektu
● V průběhu roku 2020 dojde k otevření minipivovaru s maximální roční kapacitou 3000hl
● V objektu se vedle minipivovaru bude nacházet pivnice, restaurace, knihovna, kulturní a komunitní centrum, ale také expozice o pivovarnictví a historii rázovitého a neklidného koutu země na hranici - Domažlicka a sousedního Bavorska
Zdroj:Městský pivovar Domažlice, 2020


Více na stránkách pivovaru

Po třiceti letech se vrací domažlické pšeničné pivo Prior

Publikováno:před 12 měsíciZdroj:Za PlzníAutor:Pavel Žižka

Renesance malých a menších pivovarů nemíjí ani Domažlice. Pivovar v chodské metropoli přichází s jedním zajímavým pivem za druhým. V červnu se tak například vrátil k pšeničnému pivu Prior, které pivařům chybí už tři desetiletí.

V červnu je Prior na čepu pivnice městského pivovaru a na stejném místě je k dispozici i lahvovaný. Premiéru si toto pivo odbylo před třemi desítkami let. Sládkové městského pivovaru Janě Müllerové se podařilo získat původní recepturu a spolu se sládkem Plzeňského Prazdroje Tomášem Pokorným přizpůsobili původní recepturu pro dnešní konzumenty. Pivo se stalo součástí červnové nabídky Volby sládků plzeňského pivovaru, díky němuž se dostane k mnohem širšímu okruhu zákazníků.
Prior se zároveň připravoval v Domažlicích i ve velkopopovickém pivovaru, který spadá pod Plzeňský Prazdroj. Ten vyhovoval díky svým objemovým a technologickým možnostem. Zájemci tak mají jedinečnou možnost porovnat chutě obou várek pocházejících ze stejné receptury.
„Volba sládků je program, v jehož rámci vaříme pro naše hospody každý měsíc jeden nový speciál. Prior je zřejmě pivo s nejdelší historií, které se ve Volbě sládků objevilo. Máme tu čest ho vařit společně s domažlickým pivovarem a není náhoda, že tomu tak je. V Domažlicích vypátrali recepturu na Prior, který se zde vařil v době, kdy pivovar patřil Plzeňskému Prazdroji. Je nám ctí, že s domažlickým městským pivovarem můžeme opět spolupracovat a oslavit to právě Priorem,“ uvedl manažer Volby sládků Plzeňského Prazdroje Tomáš Drahoňovský.
Prior se v Domažlicích vařil v první polovině 90. let. „Děkuji tehdejšímu sládkovi Miroslavu Sekorovi a bývalému řediteli pivovaru Jaroslavu Lstibůrkovi, kteří nám poskytli recepturu a technologický postup na výrobu Prioru. Hledali jsme ho předtím i v archivu v Plzni, ale tam nebyl dohledatelný. Receptura je tedy původní, použili jsme pouze jeden jiný chmel. Prior je pšeničné nefiltrované pivo, původně bylo kvasnicové, kdy se do lahví přidávaly kvasinky a dokvašovalo až v lahvích, ale to my dnes neděláme, na to nemáme prostor. Jde o pivo podobného stylu, které se pije v Bavorsku. Doufáme, že tak přilákáme i hosty zpoza hranic, kterých je zatím po covidu méně,“ doplnila domažlická sládková Jana Müllerová.
„Město dlouhodobě usilovalo o obnovení pivovaru. Jeho zprovoznění přišlo do období covidu, takže první roky byly těžké. Jsem velmi rád, že paní sládková hledá možnosti, jak pivovar uvést ještě ve větší známost, než kterou má teď. Stará se výborně o piva, což dokazují i ocenění, které již v letošním roce domažlická piva dostala, což je hlavně její zásluha. Město jí i dále bude nápomocno,“ slíbil místostarosta Pavel Faschingbauer. Zmínil také, že město ve spolupráci s architektem chystá lepší označení budovy, které by mělo nalákat další zákazníky k návštěvě domažlického pivovaru a jeho pivnice.

Po revoluci byla z pivovaru málem suť, teď zase září

Publikováno:před rokemZdroj:Aktuálně.czAutor:Magdaléna Medková

Za první republiky se v Domažlicích vařil světlý ležák, který patřil k nejlepším v Čechách. V posledních letech však měšťanský pivovar chátral a radnice zvažovala, že celý areál srovná se zemí. Nakonec ho nechala zrekonstruovat a nemovitosti vrátila historickou podobu z 19. století. Dnes je v obří budově pivnice, restaurace, městská knihovna nebo komunitní centrum.

Od léta jsou v interiéru navíc dvě výstavy, které mapují historii pivovaru a život na česko-německém pomezí. "Expozice klade otázky a je na nás, jak si na ně odpovíme. Protože žádné jednoznačné a stoprocentní odpovědi se nedočkáme. Máme tu také celou řadu interaktivních prvků, děti se tu prostřednictvím hry seznamují s historií Chodska," říká domažlický starosta Zdeněk Novák.

Město Domažlice přihlásilo budovu do soutěže Má vlast cestami proměn, kterou pořádá spolek Cestami proměn ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. O vítězi rozhodne veřejnost formou hlasování. Do soutěže stále přibývají další rekonstrukce, z nichž v příštím roce vznikne celostátní výstava.

Podívejte se, jak se ruina v Domažlicích proměnila na důstojné společenské místo.

V Domažlicích a Plzni uvařili pšeničné pivo Prior

Publikováno:před rokemZdroj:České nápoje

Plzeňský Prazdroj ve spolupráci s Městským pivovarem v Domažlicích oživil v limitované edici svou historickou značku Prior. Svrchně kvašený pšeničný speciál odkazuje na značku piva, kterou Prazdroj vařil v první polovině devadesátých let, a to právě v domažlickém pivovaru, jenž pod něj tehdy spadal.

S nápadem uvařit v limitované várce pšeničný speciál odkazující na historickou značku Prior přišli v pivovaru v Domažlicích. Spolu s plzeňskými sládky pak pátrali v archivech Plzeňského Prazdroje po původních recepturách a oslovili i emeritní sládky, kteří pivo vařili před více než čtvrtstoletím.

Dvojice dnešních sládků – Jana Müllerová z Městského pivovaru v Domažlicích a Tomáš Pokorný z Prazdroje pak dali dohromady výslednou recepturu. Ta vychází z té původní, 31 let staré, ale je přizpůsobena chuťovým preferencím současných milovníků piv. Vznikl tak svrchně kvašený nefiltrovaný pšeničný speciál uvařený ze tří druhů sladu – pšeničného, plzeňského a karamelového. K chmelení sládci použili odrůdy Agnus a Žatecký poloraný červeňák. „Výsledné pivo je jedenáctka s 4,8 procenty alkoholu, která má chuťový charakter vhodný pro konec léta,“ říká domažlická sládková Jana Müllerová.

Současný Prior se vařil ve dvou várkách na dvou místech – v Plzni a v Městském pivovaru v Domažlicích. Plzeňský Prazdroj dlouhodobě spolupracuje s malými pivovary a snaží se spolu s nimi nabídnout spotřebitelům nevšední pivní zážitky. „Tentokrát se nám podařilo znovu po více než čtvrtstoletí propojit cesty Prioru, Prazdroje a historické budovy, ve které se v Domažlicích opět vaří pivo. Vznikl speciál, který, jak věříme, udělá radost nejen pamětníkům, ale i všem dnešním milovníkům piva,“ říká Tomáš Pokorný, sládek Prazdroje.

Pivo bude od tohoto víkendu k dostání pouze v obou městech, kde se vařilo. V Domažlicích ho nabídne pivovarská Pivnice, v Plzni pak bude v pivovarské Hospodě Na Spilce. „Jde opravdu o limitovanou edici, předpokládáme, že si ho návštěvníci Spilky užijí jen pár týdnů. Kromě čepované verze ale nabízíme i omezené množství lahví, a to nejen jednotlivé kusy, ale také srovnávací dárkové balení s pivy z obou várek – plzeňské a domažlické,“ dodává Tomáš Pokorný. Lahvový Prior bude k dostání v dárkové prodejně na nádvoří Prazdroje, v Pivotéce Pivovarského muzea v Plzni a v Pivnici domažlického pivovaru.

Péče o historické dědictví je plzeňskému pivovaru vlastní i v mnoha jiných oblastech. V Plzni dodnes v historických sklepích zraje a kvasí pivo v dřevěných sudech a kádích, o které pečuje osmičlenná bednářská parta. Vedle toho Prazdroj zachovává i historický rozvoz piva po Plzni s formanským vozem taženým koňmi.

Prior je zpět. Prazdroj s domažlickým pivovarem obnovil historickou značku

Publikováno:před rokemZdroj:Domažlický deníkAutor:Lenka Prokšová

Plzeňský Prazdroj ve spolupráci s Městským pivovarem v Domažlicích oživil v limitované edici svou historickou značku Prior. Svrchně kvašený pšeničný speciál odkazuje na značku piva, kterou Prazdroj vařil v první polovině devadesátých let, a to právě v domažlickém pivovaru, jenž pod něj tehdy spadal.

S nápadem uvařit v limitované várce pšeničný speciál odkazující na historickou značku Prior přišli v pivovaru v Domažlicích. Spolu s plzeňskými sládky pak pátrali v archivech Plzeňského Prazdroje po původních recepturách a oslovili i emeritní sládky, kteří pivo vařili před více než čtvrtstoletím.

Dvojice dnešních sládků – Jana Müllerová z Městského pivovaru v Domažlicích a Tomáš Pokorný z Prazdroje pak dali dohromady výslednou recepturu. Ta vychází z té původní, 31 let staré, ale je přizpůsobena chuťovým preferencím současných milovníků piv. Vznikl tak svrchně kvašený nefiltrovaný pšeničný speciál uvařený ze tří druhů sladu – pšeničného, plzeňského a karamelového. K chmelení sládci použili odrůdy Agnus a Žatecký poloraný červeňák. „Výsledné pivo je jedenáctka s 4,8 procenty alkoholu, která má chuťový charakter vhodný pro konec léta,“ říká domažlická sládková Jana Müllerová.

Současný Prior se vařil ve dvou várkách na dvou místech – v Plzni a v Městském pivovaru v Domažlicích. Plzeňský Prazdroj dlouhodobě spolupracuje s malými pivovary a snaží se spolu s nimi nabídnout spotřebitelům nevšední pivní zážitky. „Tentokrát se nám podařilo znovu po více než čtvrtstoletí propojit cesty Prioru, Prazdroje a historické budovy, ve které se v Domažlicích opět vaří pivo. Vznikl speciál, který, jak věříme, udělá radost nejen pamětníkům, ale i všem dnešním milovníkům piva,“ říká Tomáš Pokorný, sládek Prazdroje.

Pivo bude od tohoto víkendu k dostání pouze v obou městech, kde se vařilo. V Domažlicích ho nabídne pivovarská Pivnice, v Plzni pak bude v pivovarské Hospodě Na Spilce. „Jde opravdu o limitovanou edici, předpokládáme, že si ho návštěvníci Spilky užijí jen pár týdnů. Kromě čepované verze ale nabízíme i omezené množství lahví, a to nejen jednotlivé kusy, ale také srovnávací dárkové balení s pivy z obou várek – plzeňské a domažlické,“ dodává Tomáš Pokorný. Lahvový Prior bude k dostání v dárkové prodejně na nádvoří Prazdroje, v Pivotéce Pivovarského muzea v Plzni a v Pivnici domažlického pivovaru.

Péče o historické dědictví je plzeňskému pivovaru vlastní i v mnoha jiných oblastech. V Plzni dodnes v historických sklepích zraje a kvasí pivo v dřevěných sudech a kádích, o které pečuje osmičlenná bednářská parta. Vedle toho Prazdroj zachovává i historický rozvoz piva po Plzni s formanským vozem taženým koňmi.

Otevření nových expozic završilo přestavbu bývalého domažlického pivovaru

Publikováno:před 2 letyZdroj:Průmyslová automatizaceAutor:Václav Prokš

Otevření dvou nových expozic v Kulturním centru Pivovar završilo více než desetiletou přestavbu památkově chráněné budovy domažlického pivovaru. Vyšla přibližně na 180 milionů Kč, z toho téměř čtvrtinu pokryly čtyři dotace EU.

Poslední volný sklep a půdu obsadily dvě expozice zhruba za 13 milionů Kč. Výstava "Pozor, hranice! Achtung, Grenze!" představuje společnou historii Domažlicka a bavorského příhraničí, druhá expozice majpuje historii pivovarnictví ve městě. ČTK to řekl starosta Zdeněk Novák (Sdružení pro město Domažlice).

"Dnes byla otevřena poslední etapa, a tím je celý projekt u konce," uvedl včera starosta. Považuje za zázrak, že se městu před 17 lety podařilo soudně získat historickou budovu pivovaru z roku 1720 zpět do majetku. "Do té doby hrozilo reálné nebezpečí, že ji developer zbourá a rozšíří parkoviště pro Kaufland (sousední obchodní centrum), což by byla tragédie," řekl starosta.

V roce 2016 otevřelo město rekonstruovanou centrální část, takzvaný hvozd, kde vznikly výstavní prostory a technologie. Stejně jako zbývající části, dokončené předloni v červenci, navrhli projekty obnovy architekti, kteří vzešli z mezinárodní architektonické soutěže. "Výsledek předčil očekávání a loni jsme vyhráli soutěž Stavba roku Plzeňského kraje a byli jsme ve finále republikového kola a dostali jsme cenu od ministryně pro místní rozvoj," uvedl starosta.

Multifunkční centrum nabízí v pěti podlažích knihovnu, vzdělávací a komunitní centrum s tanečním sálem, galerii, ale i pivnici, restauraci a obnovený pivovar, kde se předloni v červenci po čtvrtstoletí obnovila výroba domažlického piva. "Myslím, že u většiny občanů i přes počáteční skepsi v tom, jestli jsme se moc nerozmáchli, dnes převažuje pýcha a hrdost, že tady tuhle budovu máme," uvedl Novák. Komunitní centrum i sál jsou trvale plné, turisté si oblíbili pivo i výstavu na ochozech na hvozdu. "A předpokládáme, že obě dnes otevřené expozice nalákají další davy," řekl. Partnerem projektu je sousední město Furth im Wald.

Podle starosty je expozice Pozor, hranice! o česko-bavorském soužití, které trvá od pravěku do dneška. "Je tu deset kruhů, které zobrazují deset historických etap od pravěku, kdy žádné hranice neexistovaly, po současnost," řekl grafik Petr Kolář z Horažďovic. Podle něj je v expozici část populárně naučná, v češtině i němčině, a dále dětská. "Podtext expozice byl historie hrou," řekl. Historička a kurátorka expozice Kristýna Pinkrová řekla, že realizace trvala téměř tři roky. "Jde o vyprávění příběhu hranice, kterou tvoří lidé. Snažili jsme se postihnout milníky, které život na obou stranách proměňovaly," uvedla.

Expozice se věnuje také například odsunu německých obyvatel. Jen v okrese Domažlice přešlo do Furth im Waldu přes 750.000 lidí. "Odsun určil podobu našeho regionu, s níž se dnes vyrovnáváme. Stejně jako se železnou oponou, kdy se hranice téměř 40 let, poprvé v historii, nedaly svobodně překračovat. Až po období po roce 1989, odkdy je můžeme překonávat, ale hranice a bariéry jsou někde jinde," řekla Pinkrová.

Výstava o historii pivovarnictví nebude běžně otevřená. Lidé se musí předem objednat a s průvodcem mohou částečně projít i pivovarský provoz.

Sládci připravili speciální várku amerického piva, vzniklo ze tří odrůd

Publikováno:před 3 letyZdroj:Domažlický deníkAutor:Klára Mrázová

Na počest americké armády, která 5. května 1945 osvobodila Domažlice, připravili sládci z městského pivovaru speciální várku svrchně kvašeného piva. Limitovaná edice už je v prodeji.

APA neboli American Pale Ale vznikl ze tří odrůd chmele dovezeného z USA. „Jde o Amarillo, Citra a Cascade. Lehce voní a chutná po citrusových plodech a tropickém ovoci, koření a překvapivě také po broskvi. Při studeném chmelení, které jsme použili, dokážou kvasinky transformovat jednu silici na druhou,“ vysvětlila vrchní sládková domažlického pivovaru Jana Müllerová. Doplnila, že vycházela ze zaoceánských receptur, které si nastudovala. Příprava a výroba svrchně kvašené jedenáctky trvaly několik týdnů.

Pivo pojmenovali podle partnerského města Domažlic, kterým je Two Rivers v americkém Wisconsinu. „Navíc odtud pocházel důstojník Matt Konop, který se podílel na osvobození Domažlic a jehož předci měli kořeny na Chodsku,“ řekla Müllerová. S kolegy přichystala 1000 litrů piva, v prodeji je ve výdejním okénku. „Pokud bude o jedenáctku zájem, rádi ji připravíme zase v létě,“ uzavřela Müllerová.

Limitovaná edice piva. V Domažlicích připravili Kopřivovou dvanáctku

Publikováno:před 3 letyZdroj:Domazlický deníkAutor:Klára Mrázová

Už s předstihem lidé bombardovali sládkovou Janu Müllerovou dotazy, jestli v Domažlicích uvaří velikonoční zelené pivo. Ona byla zásadně proti. Pak ale našla způsob, jak se vyhnout umělým barvivům a namísto nich použít čistě přírodní extrakt. A na svět přišla Kopřivová dvanáctka.

Limitovanou edici připravuje sládková spolu s kolegy už několik týdnů. „Původně jsme uvažovali nad bylinnou směsí. Potom jsme vybrali kopřivu, ale ta ještě v únoru neroste, takže jsme sháněli její extrakt. Nakonec se nám podařilo najít českou firmu, která výtažek prodává. Ten obsahuje ještě přírodní barviva chlorofyl a kurkumin,“ popsala Müllerová.

Nejdříve uvařila domažlickou dvanáctku, pak ji smíchala s extraktem a nechala uležet. „Výsledek jsme ladili asi tři dny. Chuť trochu připomíná kopřivový čaj. Je lehce kořenitá a pikantní, podobně jako špetka pepře. Čím víc toho vypijete, tím víc to pálí,“ smála se.

K prodeji, který startuje v pondělí, mají přichystaných 1000 litrů piva. Zákazníci si ho mohou ve skleněné nebo PET lahvi koupit u žíznivého okénka, jež funguje každý všední den od 14 do 18.30. „Je to naše první ochucené pivo. Myslím, že si limitovaná edice své oblíbence určitě najde,“ uvedla žena, která ráda experimentuje. A právě proto chce čas od času přijít s novinkou.

V plánu má například uvařit americké pivo na Slavnosti svobody. „Šlo by o American Pale Ale, což je svrchně kvašené pivo z amerického chmele. Buď by se jmenovalo podle našeho spřáteleného města ve Spojených státech – Two Rivers, nebo amerického důstojníka Matta Konopa, který se podílel na osvobození západních Čech. Možná oslovíme naše fanoušky na facebooku, aby nám s názvem pomohli. Snad už bude epidemiologická situace v květnu lepší,“ řekla.

Ostatně kvůli opatřením proti šíření koronaviru je už měsíce pivovar zavřený a zákazníci se pro zlatavý mok zastaví pouze u žíznivého okénka. „Před vánočními svátky jsme nestíhali, a proto jsme si pořídili novou stáčírnu. Leden byl slabý, únor už o trochu lepší. Ale jakmile vláda výrazně omezila pohyb, zase šly prodeje dolů. Tržby jsou oproti běžnému režimu zhruba čtvrtinové,“ nastínila. Doplnila, že naštěstí nemuseli nikoho ze stálého personálu propustit. „Třeba servírky, které teď nemají práci, nám pomáhají pivo stáčet, lepí etikety na lahve či ho prodávají. Je to složitá doba. Snad Kopřivová dvanáctka prodeje trochu zvedne,“ doufá.

V domažlickém pivovaru oznamuje uvaření nové várky piva nový zvon

Publikováno:před 4 letyZdroj:Plzeň.cz

Pomocí nového zvonu oznamuje sládek uvaření nové várky piva v domažlickém pivovaru. Poprvé se tak stalo v pátek 9. října.
„Tak to bylo i zastara. Sládek uvařil várku, zazvonil, přišel finančák, změřil ji a pak už sládek nic nezmohl, pivo bylo státu,“ s úsměvem vyprávěl domažlický sládek Bohuslav Hlavsa. Ten má s kolegy Janou Müllerovou a Davidem Bierhanzlem na starosti vaření pěnivého moku v městském pivovaru, který byl v rekonstruované historické budově otevřen letos v červenci po čtvrtstoletí dlouhé pauze. Historie vaření piva v tomto areálu sahá až do roku 1341.

Pivovarníkům dlouhá léta sloužil zvon Advent. Právě on v minulosti oznamoval Domažličanům vydávání mláta. Proto se mu říkalo i Mlatný zvonek. V opise má dodnes i čitelný nápis třikrát se opakující Hilf Gott mir (Pomáhej mi Bůh). Pochází z počátku 15. století. Do roku 1747, kdy Domažlice postihl jeden z největších požárů v historii, visel na ráhně zvonice dolejší brány.

Zbrusu nový zvon, který zakoupilo město Domažlice, má na svém těle nápis Dej bůh štěstí.

V domažlickém pivovaru oznamuje uvaření nové várky piva nový zvon

Publikováno:před 4 letyZdroj:Domažlice.eu

V pátek 9. října proběhla ve varně domažlického městského pivovaru malá komorní slavnost. Poprvé byl použit nový zvon, jehož prostřednictvím (zazvoněním) sládek oznamuje uvaření nové várky piva.

,,Tak to bylo i zastara. Sládek uvařil várku, zazvonil, přišel finančák, změřil ji a pak už sládek nic nezmohl, pivo bylo státu," s úsměvem vyprávěl domažlický sládek Bohuslav Hlavsa.

Ten má s kolegy Janou Müllerovou a Davidem Bierhanzlem na starosti vaření pěnivého moku v městském pivovaru, který byl v rekonstruované historické budově otevřen letos v červenci po čtvrtstoletí dlouhé pauze. Historie vaření piva v tomto areálu sahá až do roku 1341.

Pivovarníkům dlouhá léta sloužil zvon Advent. Právě on v minulosti oznamoval Domažličanům vydávání mláta. Proto se mu říkalo i Mlatný zvonek. V opise má dodnes i čitelný nápis třikrát se opakující Hilf Gott mir (Pomáhej mi Bůh). Pochází z počátku 15. století. Do roku 1747, kdy Domažlice postihl jeden z největších požárů v historii, visel na ráhně zvonice dolejší brány.

Zbrusu nový zvon, který zakoupilo město Domažlice, má na svém těle nápis Dej bůh štěstí.

První týden ostrého provozu v domažlickém pivovaru

Publikováno:před 4 letyZdroj:Město DomažliceAutor:Stanislav Antoš

Co přinesl první týden ostrého provozu v domažlickém pivovaru? Především je to mimořádný zájem veřejnosti. Pivnice je prakticky stále plná a servírky nestačí roznášet čepovanou domažlickou dvanáctku. Varna je po většinu času v provozu. V tancích dozrává desítka, dvanáctka, jedenáctka Čerchov a ALE (konkrétně je to dohromady k 4. 8. dvacet tisíc piv). Vyjmenované čtyři druhy budou o Chodských slavnostech-Vavřinecké pouti k dispozici. Denní nabídka je okamžitě zveřejňována na fb stránkách pivnice - stačí se jen přihlásit k odběru novinek.

Pochopitelně platí, že každý začátek je těžký a teprve až provoz ukazuje, co je ještě třeba zlepšit. Nejčastějším cílem kritiky je zejména v pátek a v sobotu večer hluk v pivnici, kde se hovor hostů odráží mezi klenbami, kamennou podlahou a zdmi. Proto město krátce po otevření oslovilo odbornou firmu zabývající se akustikou interiérů, která má v oboru bohaté zkušenosti. Nyní se čeká na její nabídku a zpracované základní řešení, které slíbila dodat zhruba do čtrnácti dnů. Pochopitelně podobných záležitostí se v každé stavbě objevuje více, podstatné je, že co lze, odstraňují zde pracující kolegové a kolegyně obratem, případně se hledá řešení jako v popisovaném případě.

A ještě jedno malé vysvětlení pro ty, kteří si pivo chtějí odnést domů. Hlavní nepsanou zásadou našich sládků je kvalita na prvním místě. Proto si pivo domů odnesete k okamžité konzumaci ve džbánku, ale ne vámi v donesené PET lahvi, kde pivo rychle mění chuť. Řádně ošetřené pivo v lahvích (plastových, skleněných i plechovkách) se v domažlickém pivovaru bude prodávat, stejně jako sudy např. na zahradní party, ale až poté, co uzraje dostatek zlatavého moku v tancích. Jak je zmíněno výše je ho připraveno dost, jen se musí ještě chvíli počkat.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.09.06.2023 09:4124