Historie a současnost pivovaru Domažlice

Dnes zbylo z domažlického pivovaru pouze torzo historické budovy bývalé sladovny. Budova pivovaru zhruba z roku 1720 je památkově chráněna. Tradice vaření piva ve městě Domažlice sahá až do roku 1341, tzn. že domažlický pivovar je údajně jedním z nejstarších ve střední Evropě! pivovarO výrobě piva v Domažlicích existuje první písemná zmínka z pivovarroku 1341, i když je zřejmé, že pivo se zde vařilo již dříve, neboť daná listina pouze vykazuje sladovníky z města na předměstí.

V 16. století se v písemných zprávách jmenovitě uvádí již pět pivovarů. Pivovar byl v průběhu věků přestavován - firma Novák a Jahn dokončila v roce 1892 varnu a o čtyři roky později i sladovnu.

Po přelomu 19. a 20. století pivovar provází rozmach a s tím spojená další výstavba sklepa, kotelna. K útlumu dochází během první světové války, kdy je pivovar přechodně uzavřen (1.6. - 3.10. 1917). V roce 1919 je zapsán jako Obecní pivovar v Domažlicích a výroba se rozbíhá jen pomalu. Roku 1936 se název mění na Pivovar města Domažlic.

V poválečných letech jsou v pivovaru prováděny rozsáhlé opravy a modernizace, pivovar jež se stávají vůbec nejnákladnější investicí v jeho historii.

Po znárodnění je pivovar včleněn do podniku Západočeské pivovary a další částečná obnova přichází až koncem 60. let. V 80. letech minulého století se stává součástí podniku Plzeňské pivovary s.p. V roce 1994 přechází pivovar pod Plzeňský Prazdroj a.s., sdružující tehdy pivovary Prazdroj, Gambrinus, Karlovy Vary, Domažlice a sladovnu v Plzni. Toho roku bylo vystaveno 157 000 hl piva a hlavním produktem zůstával Purkmistr 12 %, o dva roky později ale společnost pivovar uzavírá a originální značky domažlického piva - Rychtář, Radní, Purkmistr, Prior a „kozinovo slzy“ zanikají…

V roce 2002 se chátrající objekt stává majetkem města a na jaře 2004 začíná být demolován, aby ustoupil marketu Kaufland. Rozebrán je i unikátní komín, který se tak nestihl „dožít“ ani svých dvacátých narozenin. Zůstává pouze původní sladovna, nová sladovna a hvozd.
Zdroj:Šumava.czPrvopočátky pivovarnictví v královském městě Domažlice
1341 První písemná zmínka
● Kvůli stále častějším požárům rozhoduje král Jan Lucemburský o přesunutí sladovnického a kovářského řemesla na předměstí
● V Domažlicích tou dobou existují čtyři pivovary s obecní varnoupivovar
1395 Václav IV. uděluje Domažlicím právo mílové
● Ve městě a okruhu jedné míle od městských příkopů nemůže nikdo provozovat pivovar
1499 Město často postihují požáry
● Vladislav Jagellonský na 10 let odprošťuje Domažlice od placení poplatků královské pokladně za vaření piva

16.století v domažlickém pivovarnictví
● V Domažlicích se nachází již 5 pivovarů
● "U Svaté studně, U Branky, U brány Týnské, Pod bránou Dolní, U Horní brány"
● Zisk z vaření piva tvoří 87% příjmu městské pokladny
● Město nakupuje 3 nové sudy a 8 nových kádí
● V okolí Domažlic se nachází městské chmelnice
● Domažlické pivo se těší oblibě u Císaře Ferdinanda I. Habsburského a vyváží se i do bavorského Chamu
● Na výrobu a prodej piva v Domažlicích dohlíží tzv. "uředníci piva bílého"
● Výstav všech pivovarů překonává v roce 1598 hranici 15 000 hl

17.století v domažlickém pivovarnictví
● Aby se zamezilo stále častějším ztrátám sudů, vzniká na počátku století nová funkce: "Úředník, který sudy v panském domě spravuje"
● Tento úředník (lidově nazývaný "Kvasnička") zavádí evidenci a označování sudů
● Období třicetileté války = období krize nejen v pivovarnictvípivovar
● Vojska táhnoucí krajem ničí vše, dokonce i zařízení pivovaru
● Právováreční měšťané musí jako trest za účast na stavovském povstání vařit várky na placení tzv. kontribuční daně
● V polovině 17.století vzniká ve městě tzv. "pijácké nemravné bratrstvo"
● Jeho členové se musí řídit mnoha pravidly, musí mluvit bezbožně, nemravně a vypít předepsané množství moku, jinak jsou z bratrstva vyloučeny

18.století v domažlickém pivovarnictví
● V tomto století se podle historických pramenů v Domažlicích nachází dva pivovary - U svaté studny a v panském domě na náměstí v čp.40
● Kolem roku 1711-1712 činí roční výstav měšťanského pivovaru 3000hl
● V roce 1722 je v Domažlicích evidováno 152 právovárečných měšťanů a jeden pivovar s ročním výstavem 1066 a 2/3 sudu
● V okolních vesnicích se nachází spousta malých pivovárků, které jsou schopny uvařit 497 sudů ročně
● Na konci 18.století město Domažlice pronajímá pivovar za 2100 zlatých ročně sládkovi Jakubu Vilémovi

19.století v domažlickém pivovarnictví
● Požár v roce 1822 zasahuje velkou část města (hasí se dokonce i pivem)
● Od té doby začínají právováreční měšťané pronajímat své privátní právo městu
● Na vaření piva jsou najímáni vyškolení odbornícipivovar
● Město se snaží na začátku 70.let převzít veškerou výrobu piva ve městě - právovárečným měšťanům je nabídnuto odkoupení jejich práva
● S částkou 300 zlatých na hlavu však právováreční měšťané nesouhlasí a vznikají tak mezi nimi a městem vleklé spory
● 1874 Město Domažlice zahajuje stavbu nového pivovaru na místě dnešního areálu pivovaru
● 1883 Dokončují se poslední stavební úpravy a nový pivovar získává název "Domažlický městský pivovar"
● 1884 Název pivovaru je změněn "Obecní pivovar v Domažlicích"
● 1887 Měšťané přistupují na podmínky a odprodávají městu svá práva
● Městská rada na počátku 90.let schvaluje záměr pivovar zmodernizovat
● 1892 Dokončení nové varny
● Následuje stavba nové sladovny a hvozdu, kde se k sušení zeleného sladu využíval teplý vzduch
● 1896 Dokončení nové sladovny
● Po modernizaci je pivovar vybaven parními stroji
● 1899 Obecní pivovar v Domažlicích mění svůj název na "Obecní parní pivovar v Domažlicích"
● V Domažlicích jsou pořádány vyhlášené Sladovnické plesy

20.století v domažlickém pivovarnictví
● Na počátku 20.století činí výstav pivovaru 10 000hl, jsou rozšířeny sklepy a pro varnu pořízen nový parní kotel
● Za působení sládka Františka Felixe st. (1908-1911) se zvyšuje kvalita domažlického piva, sortiment je rozšířen o Granát 13° a výstav v roce 1911 dosahuje 22 700hl
● V r.1911 se stává sládkem Bedřich Polák, který se však na počátku 1.sv.v povolán do armádypivovar
● Rozmach pivovaru brzdí první světová válka -> kvůli nedostatku surovin je nařízen zákaz výroby piva -> poslední várka probíhá 1.6.1917 a symbolicky je vařeno černé pivo
● Naštěstí se po čtyřech měsících, 3.října 1917, daří vaření piva v Domažlicích obnovit
● V roce 1936 se mění název podniku na Pivovar města Domažlic
● 2.sv. válka přináší pivovaru opět potíže hlavně kvůli poklesu odběratelů (zábor Sudet) a omezení přídělu surovin - vaří se 6° pšeničné pivo a na konci války dokonce jen 3°
● Mezi lety 1946-1948 investice do pivovaru ve výši ~3 mil. Kčs -> zvýšení výstavu na 36 000hl
● 50.léta = roky organizačních změn
● 1951 pivovar je připojen k národnímu podniku Západočeské pivovary
● 1953 spolu s pivovary Kouty na Šumavě, Bělé na Radbuzou, Blatné, Březnici a Železné Rudě se Domažlice oddělují od n.p. Zápodočeské pivovary a vzniká nový n.p. Chodské pivovary
● 1955 n.p. Chodské pivovary je zrušen a pivovar v Domažlicích se vrací pod vedení n.p. Západočeské pivovary
● 1958 všechny pivovarské provozy v Západočeském kraji se sdružují do podniku Západočeské pivovary Plzeň
● 1965 k pivovaru v Domažlicích je připojen provoz v Koutě na Šumavě
● 70.léta zásluhou ředitele a sládka pivovaru p. Tomáše Vísnera je uskutečněna největší investice do modernizace v historii pivovaru ve výši 23 mil. Kčs
● 1979 výstav pivovaru překračuje 100 000hl
● 20.8.1984 zahájení stavby posledního klasicky zděného továrního komínu v Československu
● 1989 Domažlický pivovar je součástí státního podniku Plzeňské pivovary, kam patří ještě pivovary Prazdroj, Gambrinus, Cheb, Chodová Planá, Karlovy Vary a stáčírny v Klatovech a Berouně
● 1992 dochází k další reorganizci a vzniku akciové společnosti Plzeňské pivovary
● 1994 dokončuje se privatizace pivovaru -> Domažlický pivovar patří do společnosti Plzeňský Prazdroj a.s.
● Výstav v roce 1994 činí 157 000hl, z toho 45 000hl piva Purkmistr, dále se vaří piva značky Písař, pivovarRadní a kvasnicové pšeničné pivo Prior
● 1996 vedení společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. v listopadu rozhoduje o uzavření pivovaru
● Část technologie je odvezena do pivovaru Ragirus v Litvě
● Areál pivovaru je po uzavření opuštěn a chátrá

21.století v domažlickém pivovarnictví
● Po šesti letech od uzavření, v roce 2002, získává pivovar do vlastnictví město Domažlice
● V roce 2004 je zahájena demolice areálu pivovaru, zachována zůstává pouze historická budova původní sladovny
● V roce 2012 je vyhlášena architektonická soutěž na rekonstrukci pivovaru
● První část rekonstrukce objektu je dokončena v roce 2015 a veřejnosti je zpřístupněn Hvozd, ve kterém se nachází výstavní prostory
● V 2018 se začíná s rekonstrukcí zbylé části objektu
● V průběhu roku 2020 dojde k otevření minipivovaru s maximální roční kapacitou 3000hl
● V objektu se vedle minipivovaru bude nacházet pivnice, restaurace, knihovna, kulturní a komunitní centrum, ale také expozice o pivovarnictví a historii rázovitého a neklidného koutu země na hranici - Domažlicka a sousedního Bavorska
Zdroj:Městský pivovar Domažlice, 2020


Více na stránkách pivovaru

Sládci připravili speciální várku amerického piva, vzniklo ze tří odrůd

Publikováno:před 7 měsíciZdroj:Domažlický deníkAutor:Klára Mrázová

Na počest americké armády, která 5. května 1945 osvobodila Domažlice, připravili sládci z městského pivovaru speciální várku svrchně kvašeného piva. Limitovaná edice už je v prodeji.

APA neboli American Pale Ale vznikl ze tří odrůd chmele dovezeného z USA. „Jde o Amarillo, Citra a Cascade. Lehce voní a chutná po citrusových plodech a tropickém ovoci, koření a překvapivě také po broskvi. Při studeném chmelení, které jsme použili, dokážou kvasinky transformovat jednu silici na druhou,“ vysvětlila vrchní sládková domažlického pivovaru Jana Müllerová. Doplnila, že vycházela ze zaoceánských receptur, které si nastudovala. Příprava a výroba svrchně kvašené jedenáctky trvaly několik týdnů.

Pivo pojmenovali podle partnerského města Domažlic, kterým je Two Rivers v americkém Wisconsinu. „Navíc odtud pocházel důstojník Matt Konop, který se podílel na osvobození Domažlic a jehož předci měli kořeny na Chodsku,“ řekla Müllerová. S kolegy přichystala 1000 litrů piva, v prodeji je ve výdejním okénku. „Pokud bude o jedenáctku zájem, rádi ji připravíme zase v létě,“ uzavřela Müllerová.

Limitovaná edice piva. V Domažlicích připravili Kopřivovou dvanáctku

Publikováno:před 8 měsíciZdroj:Domazlický deníkAutor:Klára Mrázová

Už s předstihem lidé bombardovali sládkovou Janu Müllerovou dotazy, jestli v Domažlicích uvaří velikonoční zelené pivo. Ona byla zásadně proti. Pak ale našla způsob, jak se vyhnout umělým barvivům a namísto nich použít čistě přírodní extrakt. A na svět přišla Kopřivová dvanáctka.

Limitovanou edici připravuje sládková spolu s kolegy už několik týdnů. „Původně jsme uvažovali nad bylinnou směsí. Potom jsme vybrali kopřivu, ale ta ještě v únoru neroste, takže jsme sháněli její extrakt. Nakonec se nám podařilo najít českou firmu, která výtažek prodává. Ten obsahuje ještě přírodní barviva chlorofyl a kurkumin,“ popsala Müllerová.

Nejdříve uvařila domažlickou dvanáctku, pak ji smíchala s extraktem a nechala uležet. „Výsledek jsme ladili asi tři dny. Chuť trochu připomíná kopřivový čaj. Je lehce kořenitá a pikantní, podobně jako špetka pepře. Čím víc toho vypijete, tím víc to pálí,“ smála se.

K prodeji, který startuje v pondělí, mají přichystaných 1000 litrů piva. Zákazníci si ho mohou ve skleněné nebo PET lahvi koupit u žíznivého okénka, jež funguje každý všední den od 14 do 18.30. „Je to naše první ochucené pivo. Myslím, že si limitovaná edice své oblíbence určitě najde,“ uvedla žena, která ráda experimentuje. A právě proto chce čas od času přijít s novinkou.

V plánu má například uvařit americké pivo na Slavnosti svobody. „Šlo by o American Pale Ale, což je svrchně kvašené pivo z amerického chmele. Buď by se jmenovalo podle našeho spřáteleného města ve Spojených státech – Two Rivers, nebo amerického důstojníka Matta Konopa, který se podílel na osvobození západních Čech. Možná oslovíme naše fanoušky na facebooku, aby nám s názvem pomohli. Snad už bude epidemiologická situace v květnu lepší,“ řekla.

Ostatně kvůli opatřením proti šíření koronaviru je už měsíce pivovar zavřený a zákazníci se pro zlatavý mok zastaví pouze u žíznivého okénka. „Před vánočními svátky jsme nestíhali, a proto jsme si pořídili novou stáčírnu. Leden byl slabý, únor už o trochu lepší. Ale jakmile vláda výrazně omezila pohyb, zase šly prodeje dolů. Tržby jsou oproti běžnému režimu zhruba čtvrtinové,“ nastínila. Doplnila, že naštěstí nemuseli nikoho ze stálého personálu propustit. „Třeba servírky, které teď nemají práci, nám pomáhají pivo stáčet, lepí etikety na lahve či ho prodávají. Je to složitá doba. Snad Kopřivová dvanáctka prodeje trochu zvedne,“ doufá.

V domažlickém pivovaru oznamuje uvaření nové várky piva nový zvon

Publikováno:před rokemZdroj:Plzeň.cz

Pomocí nového zvonu oznamuje sládek uvaření nové várky piva v domažlickém pivovaru. Poprvé se tak stalo v pátek 9. října.
„Tak to bylo i zastara. Sládek uvařil várku, zazvonil, přišel finančák, změřil ji a pak už sládek nic nezmohl, pivo bylo státu,“ s úsměvem vyprávěl domažlický sládek Bohuslav Hlavsa. Ten má s kolegy Janou Müllerovou a Davidem Bierhanzlem na starosti vaření pěnivého moku v městském pivovaru, který byl v rekonstruované historické budově otevřen letos v červenci po čtvrtstoletí dlouhé pauze. Historie vaření piva v tomto areálu sahá až do roku 1341.

Pivovarníkům dlouhá léta sloužil zvon Advent. Právě on v minulosti oznamoval Domažličanům vydávání mláta. Proto se mu říkalo i Mlatný zvonek. V opise má dodnes i čitelný nápis třikrát se opakující Hilf Gott mir (Pomáhej mi Bůh). Pochází z počátku 15. století. Do roku 1747, kdy Domažlice postihl jeden z největších požárů v historii, visel na ráhně zvonice dolejší brány.

Zbrusu nový zvon, který zakoupilo město Domažlice, má na svém těle nápis Dej bůh štěstí.

V domažlickém pivovaru oznamuje uvaření nové várky piva nový zvon

Publikováno:před rokemZdroj:Domažlice.eu

V pátek 9. října proběhla ve varně domažlického městského pivovaru malá komorní slavnost. Poprvé byl použit nový zvon, jehož prostřednictvím (zazvoněním) sládek oznamuje uvaření nové várky piva.

,,Tak to bylo i zastara. Sládek uvařil várku, zazvonil, přišel finančák, změřil ji a pak už sládek nic nezmohl, pivo bylo státu," s úsměvem vyprávěl domažlický sládek Bohuslav Hlavsa.

Ten má s kolegy Janou Müllerovou a Davidem Bierhanzlem na starosti vaření pěnivého moku v městském pivovaru, který byl v rekonstruované historické budově otevřen letos v červenci po čtvrtstoletí dlouhé pauze. Historie vaření piva v tomto areálu sahá až do roku 1341.

Pivovarníkům dlouhá léta sloužil zvon Advent. Právě on v minulosti oznamoval Domažličanům vydávání mláta. Proto se mu říkalo i Mlatný zvonek. V opise má dodnes i čitelný nápis třikrát se opakující Hilf Gott mir (Pomáhej mi Bůh). Pochází z počátku 15. století. Do roku 1747, kdy Domažlice postihl jeden z největších požárů v historii, visel na ráhně zvonice dolejší brány.

Zbrusu nový zvon, který zakoupilo město Domažlice, má na svém těle nápis Dej bůh štěstí.

První týden ostrého provozu v domažlickém pivovaru

Publikováno:před rokemZdroj:Město DomažliceAutor:Stanislav Antoš

Co přinesl první týden ostrého provozu v domažlickém pivovaru? Především je to mimořádný zájem veřejnosti. Pivnice je prakticky stále plná a servírky nestačí roznášet čepovanou domažlickou dvanáctku. Varna je po většinu času v provozu. V tancích dozrává desítka, dvanáctka, jedenáctka Čerchov a ALE (konkrétně je to dohromady k 4. 8. dvacet tisíc piv). Vyjmenované čtyři druhy budou o Chodských slavnostech-Vavřinecké pouti k dispozici. Denní nabídka je okamžitě zveřejňována na fb stránkách pivnice - stačí se jen přihlásit k odběru novinek.

Pochopitelně platí, že každý začátek je těžký a teprve až provoz ukazuje, co je ještě třeba zlepšit. Nejčastějším cílem kritiky je zejména v pátek a v sobotu večer hluk v pivnici, kde se hovor hostů odráží mezi klenbami, kamennou podlahou a zdmi. Proto město krátce po otevření oslovilo odbornou firmu zabývající se akustikou interiérů, která má v oboru bohaté zkušenosti. Nyní se čeká na její nabídku a zpracované základní řešení, které slíbila dodat zhruba do čtrnácti dnů. Pochopitelně podobných záležitostí se v každé stavbě objevuje více, podstatné je, že co lze, odstraňují zde pracující kolegové a kolegyně obratem, případně se hledá řešení jako v popisovaném případě.

A ještě jedno malé vysvětlení pro ty, kteří si pivo chtějí odnést domů. Hlavní nepsanou zásadou našich sládků je kvalita na prvním místě. Proto si pivo domů odnesete k okamžité konzumaci ve džbánku, ale ne vámi v donesené PET lahvi, kde pivo rychle mění chuť. Řádně ošetřené pivo v lahvích (plastových, skleněných i plechovkách) se v domažlickém pivovaru bude prodávat, stejně jako sudy např. na zahradní party, ale až poté, co uzraje dostatek zlatavého moku v tancích. Jak je zmíněno výše je ho připraveno dost, jen se musí ještě chvíli počkat.

Ze sladovny je kulturní centrum, po čtvrtstoletí zraje v Domažlicích pivo

Publikováno:před rokemZdroj:Impuls.czAutor:Ladislav Vaindl

Po letech příprav a náročné rekonstrukci se historická budova sladovny v Domažlicích proměnila v multifunkční kulturní centrum. V objektu je galerie, komunitní centrum, taneční sál, klub, knihovna a minipivovar.

„V podkroví zrekonstruované historické budovy sladovny z konce 19. století bude ještě od příštího roku zpřístupněna expozice Pozor hranice! Historie hrou,“ uvedl vedoucí Městského informačního centra Domažlice Josef Babor.

V suterénu je ještě místo pro pivovarnickou expozici. V ní budou moci návštěvníci od příštího roku za prosklenou stěnou sledovat celou technologii výroby piva.

Náklady na přestavbu objektu se pohybují okolo 140 milionů korun. Město peníze čerpá hned z několika dotačních titulů.

Prvními dvěma jsou projekty Vzdělávací centrum knihovna a Komunitní centrum Domažlice. Ty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Expozice Pozor hranice! Historie hrou a Příběh domažlického pivovaru zafinancují peníze z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl.

Dobrou zprávou je i to, že se do Domažlic po čtyřiadvaceti letech vrací pivovarnictví. V minipivovaru, který je součástí kulturního centra Pivovar, zraje Domažlická 10°, 11° Čerchov a Domažlická 12°. Na mnohasetletou tradici vaření piva v Domažlicích, která začala už v roce 1341, navazují sládci Jana Müllerová, David Bierhanzl a Bohuslav Hlavsa.

Poté, co skončil pivovar v Koutě na Šumavě, půjde o jediného výrobce zlatavého moku v domažlickém okrese. Pivnice své první hosty přivítala už v pondělí.

Provozovatelem restaurace je domažlická společnost DEJSI Catering s. r. o. Rozhodli o tom domažličtí radní.

„Proces výběru nájemce začal výzvou na webu města a úřední desce, na kterou reagovali dva zájemci. Následně nastínili své představy, které byly projednány na mimořádné radě města. Radní si pak nechali týden na rozmyšlenou a na následném jednání rozhodli o uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní," uvedl místostarosta Stanislav Antoš.

Slavnostní otevření prostor se odehrálo už minulý čtvrtek, kdy jim požehnal biskup plzeňský Tomáš Holub. Slavnost doprovodila Konrádyho dudácká muzika. Zájemci si mohli prohlédnout vnitřní prostory zrekonstruovaného areálu včetně zázemí minipivovaru nebo prostory knihovny.

Ta se potom ke standardnímu provozu vrátí od 3. srpna, od kdy ji budou moci opět navštěvovat čtenáři.

Hořké a chutné, takové pivo točí v otevřeném pivovaru v Domažlicích

Publikováno:před rokemZdroj:Domažlický deníkAutor:Petra Kůtová

Hořké, chutné a pro někoho i silné. Takové hodnocení sklidila první domažlická dvanáctka v nově otevřeném městském pivovaru Domažlice. Celému areálu navíc požehnal i plzeňský biskup Tomáš Holub.

Otevření zahájil starosta Domažlic Zdeněk Novák společně s ponocným Romanem Holubem, který přesně s úderem 10. hodin slavnost odstartoval.

„Před 4 lety jsme slavnostně otevírali hvozd, čili byla dokončena první etapa rekonstrukce pivovaru, tak jsme nepočítali s tím, že bude další 4 roky trvat dokončení etapy druhé. Představy jsme měli optimistické, ale tu dobu realizace druhé etapy ovlivnili podstatně dvě věci – v průběhu stavby pracovaly dřevěné konstrukce podlah a stropů v západním křídle a druhou věcí byla jarní koronovariová epizoda,“ uvedl starosta Novák s tím, že na hvozd se podařilo získat jednu dotaci, na druhou etapu hned tři dotace.

Kromě pivovaru a zázemí pro vaření piva je v areálu městská knihovna, komunitní centrum, počítačová studovna, pivnice, restaurace a v části vznikne i nové česko-bavorské muzeum. To vše biskup Tomáš Holub naval místem s perspektivou.

„Otevírá to pospolitost, vzdělání a já přeji, aby tu rostla chuť k životu, který znamená, že lidé jsou spolu,“ zmínil při požehnání.

Takovým malým požehnáním zároveň bylo i první naražení soudku uprostřed pivnice. Toho se ujal bývalý starosta Domažlic Miroslav Mach a sládci David Bierhanzl, Jana Müllerová a Bohuslav Hlavsa. Ti mimo jiné na závěr obdrželi i sošku patrona vaření piva.

A pivo zkrátka chutnalo. „Je hořké, ale vážně dobré,“ řekl Luboš Mleziva, který byl za Sbor dobrovolných hasičů Domažlice mezi pozvanými hosty. Kromě hasičské složky z řad dobrovolníků i profíků si první várku piva přišli ochutnat i zástupci městských organizací, ředitelé či vedení okolních měst a obcí.

Veřejnost pivo ochutná až o pár dní později, a to v otevření pivnici 27. 7. od 14:00. Co se týká knihovny, ta obnovuje standardní provoz od 3. srpna.

Domažlice otevřely památkově chráněný pivovar

Publikováno:před rokemZdroj:České novinyAutor:ČTK

V jedenáctitisícových Domažlicích se dnes po letech oprav otevřelo Kulturní centrum Pivovar v památkově chráněné budově pivovaru. Multifunkční centrum nabízí na několika podlažích knihovnu a vzdělávací centrum, komunitní centrum s tanečním sálem, galerii, ale také pivnici, restauraci a hlavně obnovený pivovar, kde poprvé po čtvrtstoletí od přerušení výroby opět zraje první várka piva, řekl dnes ČTK starosta Zdeněk Novák (Sdružení pro město Domažlice).

První etapu rekonstrukce centrální části, takzvaného hvozdu, kde vznikly výstavní prostory a technologie pro zbytek objektu, otevřelo město v roce 2016. Stála 27 milionů, z toho 15 milionů byla dotace EU. Nyní dokončená zbývající část přišla na zhruba 114 milionů korun bez DPH. "Není dokončen zbytek, tedy podkroví západního křídla, kde se pracuje na česko-bavorské expozici vzájemné historie, která by měla být dokončena na jaře příštího roku," řekl starosta. Na druhou etapu dostalo město ve třech dotacích EU celkem 37 milionů korun, zbytek uhradilo bez půjček z vlastního rozpočtu.

Rekonstrukci budovy z roku 1720 předcházela architektonická soutěž, do které se přihlásilo kolem 20 ateliérů z celé Evropy. "Výsledkem je nadčasový objekt. Chtěli jsme udělat něco, za co nás lidé pochválí za dvacet třicet čtyřicet let," poznamenal Novák.

Rekonstrukci prodloužily nečekané potíže. Například vyřešit sesedání podlah a stropů v západním křídle trvalo navíc půl roku. Nejméně o dva měsíce zpozdil práci v závěrečné fázi výjimečný stav kvůli koronaviru. Domažlice totiž byly nákazou výrazně zasaženým okresem a stavební firmy nechtěly posílat na stavbu své pracovníky. Na poslední chvíli před kolaudací se musely řešit i další nečekané potíže - třeba sehnat 2,5 metru dlouhý hromosvod místo původně schváleného kratšího. Protože tak velký hromosvod nikde nebyl k mání, domažličtí ho museli koupit v Norimberku.

Na slavnostní otevření si dnes hosté připili Domažlickou 12, která vychází z původních receptur piva. Tradice vaření piva ve městě sahá až do 14. století, výroba byla zastavena v roce 1996. Aby bylo pivo na dnešek hotové, uvařili ho domažličtí sládci podle svých receptur a ze svých surovin na konci května v břevnovském pivovaru. První várku přímo v Domažlicích založili 15. července a poprvé k ochutnání bude v polovině srpna, řekl ČTK jeden ze sládků David Bierhanzl. Kapacita pivovaru je 3000 hektolitrů ročně, zpočátku se bude reálně produkovat zhruba polovina. "Ve stálé nabídce nabídneme Domažlickou 10, Čerchov 11 a Domažlickou 12. Tato piva doplníme černým ležákem Čakan a budeme vařit silný Domažlický doppel. Stálou nabídku budeme doplňovat o různé speciály - IPA, APA, stouty, portery. Máme velkou kapacitu ležáckého sklepa, můžeme si dovolit piva nechat zrát třeba půl roku," dodal Bierhanzl.

V domažlickém pivovaru se opět vaří pivo!

Publikováno:před rokemZdroj:QAP.cz

Slavnostní událost se odehrála ve středu 15. července v městském pivovaru v Domažlicích. Do kotle, ve kterém se vaří první várka domažlického piva, vhodili přítomní hosté hrst chmele. Tři sládkové pak zazvonili na zvon Advent pro zdar svého počínání a várce požehnali emeritní plzeňský arciděkan Emil Soukup a domažlický vikář Miroslaw Gierga.

"Chmel do kotle vhodili zástupci současného i bývalého vedení města, sládci, církevní hodnostáři i domažlický ponocný Roman Holub, který akci orámoval svým vystoupením,“ sdělil za město Josef Babor.

Sládci Jana Müllerová, David Bierhanzel a Bohuslav Hlavsa se zazvoněním na zvon Advent přihlásili k mnohasetleté tradici vaření piva v Domažlicích. Právě tento zvon v minulosti oznamoval Domažličanům vydávání mláta. Proto se mu říkalo i Mlatný zvonek. V opise má dodnes i čitelný nápis třikrát se opakující Hilf Gott mir (Pomáhej mi Bůh). Pochází z počátku 15. století. Do roku 1747, kdy Domažlice postihl jeden z největších požárů v historii, visel na ráhně zvonice dolejší brány.

"Pro účely zvonění při vaření nové várky v domažlickém minipivovaru objednalo město zvon nový, který ještě od výrobce nedorazil,“ dodává Josef Babor.

Kulturní centrum Pivovar se pro veřejnost otevře v pátek 24. července od 10 do 17 hodin. Zájemci si mohou prohlédnout vnitřní prostory zrekonstruovaného areálu včetně zázemí minipivovaru nebo knihovny. Ta se ke standardnímu provozu vrátí od 3. srpna. Pivnice zahájí provoz v pondělí 27. července od 14 hodin.

Kulturní centrum Pivovar v Domažlicích bude hotovo v červnu

Publikováno:před rokemZdroj:Průmyslová automatizaceAutor:ČTK

Domažlice dokončí v červnu přestavbu svého pivovaru na multifunkční kulturní centrum s novým městským minipivovarem s restaurací. Rekonstrukce památkově chráněné budovy z roku 1720, která se mírně posunula a prodražila kvůli statickým problémům podlah, si dosud vyžádala 133 milionů korun. ČTK to řekl starosta Zdeněk Novák (Sdružení pro město Domažlice).

"Pokud se nestane nic mimořádného, tak bychom mohli celé Kulturní centrum Pivovar zkolaudovat do poloviny června," uvedl. Na přestavbu pivovaru, kde už byl v roce 2015 za 27 milionů opravený hvozd, tedy pivovarská věž, dá EU asi 40 milionů Kč. Dokončeno už je jižní křídlo, v jehož přízemí bude pivnice, v prvním patře komunitní centrum a nad ním víceúčelový sál. Hotovo už je také téměř západní křídlo, kde bude pivovarská technologie, muzeum sklářství a pivovarnictví, v prvním patře restaurace a ve druhém a třetím knihovna, v podkroví výstavní sál.

Pivovar budou provozovat Domažlické městské lesy, které už nakupují z úvěru technologii za více než deset milionů korun. Roční kapacita výroby 3000 hektolitrů nebude v počátku plně využitá. Pivovar, jehož provoz by měl být ziskový, chce výhledově prodávat pivo i za branami. Tradice vaření piva ve městě sahá až do roku 1341.

Do konce června město dodělá úpravy Základní a mateřské školy Msgre Staška. "Odborné učebny, bezbariérové úpravy, vybavení nábytkem a IT vyjdou na 22 milionů," řekl Novák. Brzy také začnou podobné úpravy Základní školy Komenského. "Pokud vše klapne, tak letos vydáme asi 15 milionů," řekl.

Pro Domažlice bude letošek kvůli koronavirové krizi investičně úspornější, už započaté stavby ale nezastaví. "Pracujeme na redukci plánu investic, máme pouze předběžný nástřel, neboť pracujeme s nejistými čísly," řekl Novák. Kvůli nižším příjmům z daní připravuje úpravu rozpočtu. Město zřejmě sníží investiční rezervu a uspoří na provozu.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.07.05.2021 07:3319