Historie a současnost Černokosteleckém pivovaru

Roku 1489, za Jindřicha z Kostelce, byl Černý Kostelec povýšen na městečko s některými právy a výsadami, mezi něž patřilo i právo várečné. Roku 1558, kdy zdejší panství koupili Smiřičtí, již v Kostelci fungoval panský pivovar, sladovna a v blízkosti i chmelnice. Po bitvě na Bílé hoře převzal Kostelec Albrecht z Valdštejna a od něj roku 1623 získal městečko i s pivovarem a sladovnou Karel z Liechtensteinu.
Třicetiletou válku přežilo městečko i pivovar téměř bez úhon, ale rozsáhlý požár roku 1657 zasáhl velkou část Kostelce i s pivovarem. Výroba byla brzy obnovena a rekonstrukce pivovaru po požáru pomohla ke jejímu dalšímu zvyšování.

Za doby Marie Terezie savojské, v letech 1712 - 1772, panství prosperovalo a došlo k přestavbě zámku. Zároveň stoupla poptávka po pivu, kterou pivovar přestával pokrývat i při plném provozu. Nepomohlo ani zřízení pivovardalšího sladového humna v zahloubeném přízemí v sýpce pod hospodářským dvorem.
Další ničivý byl požár roku 1836, kterému podlehla velká část hospodářského dvora zároveň s pivovarem a vinopalnou. Pivovarský provoz při dvoře už nebyl obnoven v celém rozsahu a pod sýpkou se začal stavět nový pivovar, který byl kapacitou navržen jako největší v Kouřimském kraji.
V 80. letech 19. století měl pivovar v nájmu Jindřich Oesterreicher a od roku 1883 zde sládkoval Václav Budil. Za jejich éry přesahoval pivovar roční výstav 20 000 hektolitrů a ke konci 19. století dosáhl své maximální kapacity. V letech 1896 - 1898 prošel pivovar velkou rekonstrukcí. Byl instalován parní stroj a parostrojní zařízení, varna zvýšila kapacitu na 72 hektolitrů a před I. světovou válkou dosahoval výstav 25 000 hektolitrů.

Válečná léta znamenala citelné snížení výroby a nedostatek surovin. Rekonstrukcí dosažená maximální kapacita 30 000 hl byla využívána často pouze z pěti procent, ale pivo se vařit nepřestalo.
V roce 1924 prodali Lichtensteinové pivovar nově ustanovené akciové společnosti Hostinský pivovar a sladovna v Kostelci nad Černými lesy, jejímiž akcionáři byli vesměs hostinští z okolí, čímž měl pivovar zajištěn odbyt. Výstav brzy dosáhl předválečné úrovně a za provozu byl postupně modernizován. V letech 1931 �1932 proběhla pivovarkompletní rekonstrukce varny, která pak sloužila až do ukončení provozu pivovaru.
Pivovarský areál tvořily tři bloky budov do písmene U, otevřeného do dvora k oktagonálnímu mlatu, ve kterém byl instalován horizontální žentour. V čelním průjezdném křídle byly situovány bytové jednotky a správní oddělení, část suterénních humen, které navazovaly na spilku. Na pravé straně průčelí tvořil dominantu hvozd, ke kterému přiléhalo sladovnické křídlo s humny, valečkou a půdami. V pozdější době byly k tomuto křídlu přistavěny provozy bednárny a stáčírny. Na čelní křídlo z levé strany navazoval provoz varny s kotelnou a komínem, který tvořil dominantu levé části čelního křídla. Za vanou navazoval prostor dvojice chladících štoků v podstřešním prostoru, pod nimi spilka a v suterénu ležácké sklepy. Závěr křídla tvořila rozměrná lednice, ze které byly zásobovány ledem i hostince.

Druhá světová válka způsobila nedostatkem výrobních surovin zastavení provozu v roce 1945 a po válce se akciová společnost Hostinský pivovar a sladovna dostala pod státní správu.
1. ledna 1949 byl pivovar zestátněn a o rok později z něj byl vytvořen komunální podnik Pivovar města Kostelce nad Černými lesy. Od roku 1951 pivovar patřil pod národní podnik Středočeské pivovary a o dva roky později pod národní podnik Polabské pivovary. Rokem 1958 se stal pivovar opět součástí Středočeských pivovarů, národního podniku se sídlem ve Velkých Popovicích.
V roce 1951 převzal sládkování v Kostelci František Bílek, který se ve zdejším pivovaře vyučil a za války získal praxi jako totálně nasazený v německých pivovarech. Díky jeho schopnostem a novým technologickým zařízením, jako umělé chlazení spilek a ležáckých sklepů, se kvalita černokosteleckého piva stala vyhlášenou v celém kraji. Vrůstající výstav v roce 1968 přesáhl 50 000 hektolitrovou hranici.

Ještě v roce 1968 se černokostelecký pivovar stal samostatným závodem a proběhla rozsálá investice do modernizace výroby. Došlo k výměně dřevených ležáckých sudů za ocelové tanky, byla nainstalována myčka sudů a proběhla výměna dřevěných pivovartransportních sudů za hliníkové. Přestože pivovar prošel touto modernizací a o pivo, zejména lahvové, byl velký zájem, byl provoz shledán - pravděpodobně účelově - prodělečným a jeho výroba měla být postupně utlumována. Byla zrušena stáčírna, ale pivovar vařil dál.
V polovině 70. let 20. století nestačily pivovary v českých zemích pokrývat poptávku. Černokostelecké pivo se ze sklepů převáželo do Velkých Popovic, kde se filtrovalo, stáčelo a expedovalo. I přes složitý převoz piva z Kostelce, kdy se vařilo pouze světlé osmistupňové a desetistupňové pivo, byl v roce 1977 zaznamenán nejvyšší výstav, který činil 62 650 hektolitrů. V roce 1986 z důvodů velké poruchovosti varny byl její provoz postupně odstavován. Aby bylo využito volné kapacity spilky a sklepů, byla zde dovážena velkopopovická mladina.

3.června 1987 byla v Kostelci svařena poslední várka. Spilka a sklepy sloužily pro potřeby velkopopovického pivovaru do konce roku 1992. Roku 1994 ukončila provoz i sladovna a jediným fungujícím provozem byla prodejna piva a pivovarských suvenýrů.
Pivovarské objekty se sladovnou převzalo město a objekty chátraly.

V roce 2001 dostal tradiční pivovarský pozdrav "Dej Bůh štěstí" nový význam. Přesně tak se jmenuje společnost s ručením omezeným, která se rozhodla vrátit Kostelec nad Černými lesy na mapu pivovarů České republiky. V pivovaru vzniká rozsáhlé pivovarské muzeum s původním strojním vybavením. Mezi nejzajímavější exponáty patří například měděná dvojitá varní garnitura s transmisním pohonem, chladící štoky, funkční parní stroj, funkční chladící čpavkové kompresory a stovky dalších strojů a exponátů. Celková výstavní plocha je asi 4000 m2. Další neméně důležitou součástí expozice je komplexní zmapování pivovarské a sladovnické výroby v České republice a rozsáhlá databáze těchto údajů. Na konci exkurze na návštěvníky čeká pivovarská restaurace ve stylu první republiky.
Do obnovení původní technologie je v prostorách pivovaru provozován minipivovar Šnajdr.
Zdroj:Stránky Černokosteleckého pivovaru


V Kostelci začnou vařit pivo na historické technologii

Publikováno:před rokemZdroj:Kolínský deníkAutor:Jakub Šťástka

Černokostelecký pivovar je kulturní nemovitou památkou. A to jak samotná budova, tak i jeho vybavení. Právě ta je důležitá, současní majitelé totiž plánují v tomto roce rozjet výrobu piva na historických technologiích. Vařit pivo plánují v několika dnech v měsíci tradičními způsoby.

Produkce pivovaru pokryje potřebu pivovarských restaurací, ambice ovládnout pivní trh ale nemá. V současné době pivo sice vaří, ale na moderní technologii a v mnohem menším měřítku.

Procházka vnitřkem černokosteleckého pivovaru připomíná cestu časem. Pivovarník Milan Starec se svým kolegou totiž zachraňuje historickou techniku pro výrobu piva z bývalých pivovarů, kde se tyto objekty demolují. To znamená i zachraňování součástek pro stroje, na kterých by se ještě letos mohlo opět po desítkách let vařit pivo.

Pivovar se tak vlastně vybavuje už 20 let. Vstup do tohoto objektu lemují i historické dokumenty včetně vyhlášky upozorňující na zákaz ženské obsluhy v hostinci z roku 1938, jak vyhlášku stanovil Okresní úřad v Českém Brodě. „Letos se nám povedlo technologické vybavení zapsat do centrálních sbírek evidence muzejní povahy,“ pochvaluje si Milan Starec.

Tradiční výroba piva je ale složitějším pojmem. V Kostelci nad Černými lesy se vaří pivo už od roku 1489, kdy Vladislav II. Jagellonský udělil městu právo várečné. Udělat pivo ale podle více než pět set let starého receptu je prakticky nemožné.

„Byly jiné suroviny, jiné kvasnice. Nebyly to čisté kvasničné kultury, v podstatě používali pekařské droždí. Pokaždé bylo trochu jiné, výsledky naprosto odlišné, i co se týká technologického procesu,“ poznamenal Starec. Namísto prastarých receptur se tak soustředili na používaní historické technologie a vyrábění „moderního“ piva – světlé desítky, dvanáctky a černé třináctky.

Milan Starec pivovarnictví vystudoval. „V roce 1996 jsem si otevřel hospodu, můj kolega měl pronajatou hospodu v sousedství. Oba jsme sbírali stejné věci, začali zachraňovat technologie. Jednou jsme jeli Kostelcem a viděli jsme, že je pivovar na prodej. Jakmile jsme prostory viděli, tak bylo jasno – i co se týká zachovalé historické technologie,“ zavzpomínal.

Pivovar v Kostelci má od středověku dlouhou tradici. Výroba piva byla přerušena v roce 1994. Ale ne úplně na dlouho. První pokusná várka piva v místě vznikla v roce 2003. „Oficiálně jsme začali vařit pivo s názvem Černá svině v roce 2014,“ doplnil Milan Starec.

Vedle vaření piva je podle něj důležité, aby pivovar fungoval i jako muzeum. Aby se lidé mohli podívat, jak se dříve pivo vařilo. A v Kostelci nad Černými lesy je opravdu mnoho věcí k obdivu. Vždyť věci ze starých pivovarů sbírají už 30 let. Třeba takový namáčecí štok ze žuly přivezli z jiného demolovaného pivovaru a usadili jej na původní místo, jak v Kostelci nad Černými lesy stál.

Černokostelecký pivovar je kulturní památkou. Má největší varnu na přímý otop

Publikováno:před 2 letyZdroj:Rozhlas.cz

Kostelec nad Černými lesy ve Středočeském kraji proslavilo pivo. Právo várečné tu měli už od roku 1489. Černokostelecký pivovar je jedinečný tím, že se na konci 19. století dočkal přestavby v duchu průmyslové revoluce a dodnes je vybaven funkční moderní technologií z 30. let 20. století. Proto ho ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku, včetně jeho vybavení.

Roku 1489, za Jindřicha z Kostelce, byl Černý Kostelec povýšen na městečko. Mezi četná nová práva patřilo i právo várečné. Roku 1558, kdy zdejší panství koupili Smiřičtí, již v Kostelci fungoval panský pivovar, sladovna a v blízkosti chmelnice. Rozsáhlý požár roku 1657 zasáhl velkou část Kostelce i s pivovarem. Výroba byla brzy obnovena a rekonstrukce pivovaru pomohla jejímu dalšímu zvýšení.

Pivovar prosperoval také za Marie Terezie, která obnovila místní zámek a zřídila další sladová humna v místní sýpce. V letech 1896 až 1898 prošel pivovar rozsáhlou obnovou, byl instalován parní stroj a parostrojní zařízení a varna zvýšila kapacitu na 72 hektolitrů. Ke konci 19. století dosáhl pivovar své maximální kapacity ročního výstavu 30 000 hektolitrů. V letech 1931 až 1932 proběhla kompletní rekonstrukce varny, která sloužila až do ukončení provozu pivovaru v roce 1987. Roku 1994 ukončila provoz i sladovna.

Společnost „Dej Bůh štěstí“ se v roce 2001 rozhodla vrátit Kostelec nad Černými lesy na mapu pivovarů České republiky. V pivovaru proto vzniká rozsáhlé pivovarské muzeum s původním strojním vybavením. Mezi nejzajímavější exponáty patří měděná dvojitá varní garnitura s transmisním pohonem, chladící štoky, funkční parní stroj, funkční chladící čpavkové kompresory a stovky dalších strojů a exponátů, které byly zachráněny a obnoveny z jiných pivovarů v České republice.

Prohlédnout si můžete i jediné funkční dochované sprchové chlazení mladiny v České republice, funkční varnu na přímý otop, která je největší na světě, sušičku, kterou jako český vynález v roce 1876 zkonstruovali bratři Ječmenové a ve které probíhá na šesti roštech kontinuální sušení. A samozřejmě také kotel, ve kterém se topí dřevem a který má díky 35 metrů vysokému komínu neuvěřitelný tah. V Černokosteleckém pivovaru se opět pivo vaří a ochutnat ho můžete v místní prvorepublikové restauraci.

Černokostelecký pivovar se také pravidelně otevírá pro veřejnost. Například v sobotu 17. března u příležitosti 17. výročí znovuotevření pivovaru. Připraveny jsou výroční pochoutky, prohlídky, a samozřejmě i ukázkové zatápění v kotli. A následné chlazení mladiny ve sprchovém aparátu.

Ráj piva to napohled. Černokostelecké vysmolení jen a pouze tuto neděli 23. května

Publikováno:před 5 letyZdroj:Rozhlas.cz

Smolinec, Proskowetz, Černá svině, Žitovec, Kozlovec. Jedenáctka, dvanáctka, šestnáctka, dvacítka. Pivo kam se podíváte a k tomu smolení, tklakování, káfování. Máte na něj chuť?

Vyražte na super akcičku v sobotu 23. května do Černokosteleckého zájezdního pivováru do Kostelce nad Černými lesy.

Milovnice piva Světlana Lavičková tam bude také a s ní i tým Výletů.

Oslavte s pěnivým mokem 14. výročí Černokosteleckého pivováru

Publikováno:před 6 letyZdroj:iDNES.czAutor:CzechTourism

Pivní speciály, masové speciality i pivní čokoládový dort, všechny tyto dobroty můžete ochutnat v pivováru v Kostelci nad Černými lesy. Portál Kudy z nudy vás zve na 14. výročí Černokosteleckého pivováru a na den otevřených dveří, při kterém můžete proniknout do všech tajů pivovarnictví.

Pokud jste milovníci zlatavého pěnivého moku, zaškrtněte si v kalendáři datum 14. března. V tento den se bude v Kostelci nad Černými lesy od 11 do 23 hodin konat 14. výročí pivováru. Podávat se budou speciály z minipivovaru Šnajdr, konkrétně tmavý speciál Černá svině, světlý ležák Vycpaná vydra, výroční světlý speciál Jarinovec a žitný polotmavý speciál Žitovec.

Z jídla můžete ochutnat různé pochoutky připravené v kombinaci s pivními speciály. Čekají vás vepřová kolena na pivu Černá svině, telecí líce na Jarinovci, krůtí prsa v těstíčku z piva Žitovce či jehněčí kolínka pečená s pivem Vycpaná vydra. Také vás okouzlí kostelecké kyselo z pivního kvásku, a sladkou tečkou na závěr bude pivní čokoládový dort s Porterem.

Prohlídky pivovaru zdarma
Pořadatelé oslav výročí si pro návštěvníky připravili také prohlídky pivovaru, které budou probíhat po celý den podle zájmu návštěvníků. Pivo se bude kromě klasického točení čepovat také z transportních dřevěných čerstvě vysmolených sudů a v rámci hudebního doprovodu se můžete těšit na harmoniku, housle a akordeon. Připraveny budou také různé exponáty, například historické reklamy nebo dobové fotografie v životní velikosti s vyřízlými hlavami, se kterými se mohou návštěvníci vyfotit.

Hlavním bodem programu bude ukázka historických technologií, které pivovar postupně uvádí do provozu. Od 1. ledna 2014 zde funguje minipivovar pojmenován podle sládka, Šnajdr. Název slouží k odlišení od černokosteleckého piva, jenž se bude vyrábět právě až na historických technologiích.

Při prohlídkách se budete moct seznámit s měděnou varnou z roku 1930, jedná se o největší varnu na světě na přímý otop dřevem. Varna se postupně zprovozňuje a vyzdívá. Dále budou k vidění chladící štoly z roku 1930, které se v České republice používají jen v pivovaru U Fleků. Dále vám průvodce představí klasickou spilku, sklep s ležáckými tanky či sprchový aparát, jediný svého druhu v České republice.

Do Černokosteleckého pivováru po celý rok
Pokud se vám datum 14. března nehodí, můžete se do Černokosteleckého pivováru vydat i v jiný termín. Otevřeno je po celý rok, vždy v sobotu od 15 do 18 hodin nebo kdykoliv po telefonické či emailové dohodě. Můžete zde navštívit vyhlášený zájezdní hostinec nebo muzeum historie pivovarnictví a sladovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V hostinci se budou vaše chuťové pohárky rozplývat nad místními specialitami.

Ve stálém jídelním lístku naleznete vepřové pečené koleno, tataráček či pivovarský hovězí hamburger. Nechybí zde také dobrůtky k pivu jako například buřty na černém pivku, Sojkova tlačenka nebo Ďábelská masová směs. Po jídle se můžete vydat na prohlídku muzea, kde vás zase okouzlí funkční pivovar z 30. let minulého století. Také je pro vás připraven malý pokusný pivovar, kde si můžete pod dohledem zkušeného sládka uvařit svou vlastní vysněnou várku piva.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.15.03.2019 11:084