Historie a současnost Bakovského pivovaru

V malé vesničce Bakov na Náchodsku se plánuje výstavba minipivovaru přestavbou původní továrnické vily. V současné době se připravuje projektová dokumentace. Nicméně již nyní je možné bakovské pivo ochutnat, experimentální výroba běží v mikropivovaru v Nové Městě nad Metují. Zde zkoušíme a ověřujeme recepty a získáváme cenné zkušenosti pro budoucí minipivovar.

Vaříme piva nefiltrovaná a nepasterizovaná, která obsahují pouze přírodní suroviny - slad, chmel, kvasnice a vodu z teplicko-adršpašských skal. Piva nejsou v případě vyšší stupňovitosti ředěna ani není do piva v případě nižší stupňovitosti přidáván před kvašením cukr. Z tohoto důvodu mohou mít jednotlivé várky mírně odlišné vlastnosti, což je vlastně cílem minipivovaru. Naším záměrem není vařit takzvaná „europiva“ s jednotnou chutí, která produkují průmyslové pivovary. Bakovský pivovar chce produkovat chuťově zajímavá a odlišná piva, nemá zájem kohokoli kopírovat. Považujeme si jedinečnosti a originality. Ve světě existuje více jak sto pivních stylů, oblíbený český ležák (lager) je pouze jedním z nich.

Současná produkce minipivovárku je velice omezená tudíž sortiment není celoročně dostupný v dostatečném množství. Etikety pro sběratele jsou dostupné jen při osobním odběru.
Zdroj:Stránky Bakovského pivovaru, 2021


Více na stránkách pivovaru