Historie a současnost Žateckého pivovaru

Žatecko je kraj, ve světě proslulý svým jedinečným chmelem. Jeho pěstování je historicky doloženo již v 10. století, kdy se už před tisíci lety výborný žatecký chmel vyvážel do ciziny. I proto byl Žatec po staletí bohatým královským městem.
Žatecký chmel a slad, vyrobený z místního ječmene, byly zárukou dobrých várek piva. Na nejčelnější místo mezi českými pivy dával žatecký mok už Tadeáš Hájek z Hájku ve svém výjimečném spise „O pivě a způsobech jeho přípravy, jeho podstatě silách a účincích“, vydaného latinsky roku 1585.pivovar
V českém pivovarnictví je Žatecký pivovar jediný, který má tradici vaření piva v místě původní městské zástavby delší než 700 let. V roce 1261 vznikla v Žatci společnost žateckých právovárečníků, která vařila piva „SAMEC“ a „KOZEL“, která byla žádaná v Čechách i na královském dvoře, šlechtou a knížaty při stolování a radostných pitkách. Postupně se právovárečníci soustředili na území poblíž hlavního náměstí a nadále nestačili uspokojovat poptávku trhu. Po požáru v polovině 18. století bylo po delším váhání rozhodnuto o výstavbě nového pivovaru v místě dnešního pivovaru.
Základní kámen průmyslového měšťanského pivovaru byl položen 20.6.1798 na místě zaniklého královského hradu, vedle kasáren. Plány dodal pan Lorenz Rott, který byl zároveň stavitelem. Po dvouletém stavebním úsilí konečně várečná správa oznámila dne 26.7.1800 začátek vaření a právovárečníci pronajali pivovar sládkovi k provozu. V roce 1801 uvařili Žatečtí 840 sudů (42.000 hl) piva.
Pivovar byl postupně rozšiřován, modernizován a vařil výborná piva výčepní, speciální piva jako „Radniční“, „Myslivecké“, „Vánoční“ a „Slavnostní“ a již zmiňovaná tradiční piva „Samec“ a „Kozel“.
Pivo z žateckého pivovaru bylo v minulosti i v současnosti mnohokrát oceněno při různých soutěžích a výstavách. pivovarNapříklad v roce 1873 u příležitosti světové výstavy ve Vídni obdrželo medaile za zásluhy a diplom za žatecká ležácká piva, v roce 1879 na Živnostenské výstavě v Praze stříbrnou medaili v degustační soutěži, v roce 1880 na Zemědělské a průmyslové výstavě v Budějovicích zlatou medaili v odborné degustaci a další ocenění kvality žateckého piva. Na tuto tradici navazují ocenění a čestná uznání odborných degustačních porot při Žateckých slavnostech chmele v roce1995 (světlý ležák), v roce 1996 a 1997 (tmavý ležák), v roce 2000 a 2001 (světlý ležák), ale také v Táboře v roce 2003, 2004, 2005 a 2006 nebo znovu v Českých Budějovicích v roce 2004 a 2005 v různých kategoriích.
Při prezentaci žateckého pivovaru od dob svého založení bylo vždy zdůrazněno v pojmenování označení vlastnictví – „měšťanský pivovar“ a místo „Žatec“. Toto označení bylo nutné a nezbytné s ohledem na velký počet pivovarů v okolí slavné chmelařské oblasti a také s ohledem na konkurenční pivovar vídeňského barona Antonína Drehera v Žatci s názvem „Pratok“. Okolní „neoriginální“ pivovary se snažily alespoň přiživit se při lokalizaci přídavkem „… u Žatce“, „…v žateckém kraji“, „… vaříme pivo ze žateckého chmele“ a podobně. Avšak obyvatelé žateckého kraje velice dobře rozeznávali a rozeznávají původní, originální pivovar a jsou na něj právem hrdi.

Žatecký pivovar dnes pokračuje v tradici výroby českého piva typu světlého ležáku, stejně jak se tato technologie ustálila od druhé poloviny devatenáctého století. Trvá přitom na použití pouze tří základních surovin : vody, sladu a chmele.
Ječný slad se rozemílá a směšuje s předem ohřátou vodou ve varně. Teplota této tzv. vystírky se postupně zvyšuje i tím, že její části se následně vaří. Sladový škrob se tak uvolňuje a zcukřuje pomocí sladových enzymů aktivovaných při zvyšujících se teplotách. Odborně se hovoří o rmutování a v našem případu přesně o dvourmutovém postupu. Po odstranění sladových zbytků (mláta) ve scezovací kádi se získaný roztok – sladina vaří s chmelem dodávaným Chmelařským institutem Žatec. Chmel se dávkuje ve třech postupných dávkách, aby se docílilo vyváženého vyluhování hořkých i aromatických chmelových látek. S průběhem chmelovaru se pak již hovoří o mladině.pivovar
Žatecká čtyřnádobová varna má za sebou zajímavou historii, je měděná a byla během druhé světové války v dílech skladována, tedy spíše před kontribucí ukryta, v Dreherově pivovaru. Po válce se pak postavila do současné podoby v Měšťanském pivovaru.
Horká mladina se ochlazuje v modernizovaném chladicím zařízení, chmelové kaly se nejprve usadí ve středu rotačního usazováku (vířivé kádě) a čirá mladina se ochladí předchlazenou ledovou vodou v průtočném deskovém chladiči.
Hotová mladina, podle dávky použitého sladu a konečného odparu při varu, obsahuje cukerné látky (extrakt) v množství označovaném jako původní extrakt mladiny. Ten hodnocený v procentech je základem běžného označení piva desítka,dvanáctka a podobně. V Žatci je nejvýznamnějším výrobkem pivovaru světlá jedenáctka.
Pro světlé ležáky se používá pouze světlý, nebo také dalším označením plzeňský, ječný slad. Pro tmavá piva se ještě doplňují další typy sladů (karamelový, barvicí, bavorský).
Studená mladina se zakvašuje pivovarskými kvasinkami spodního kvašení (při ukončení kvašení se usazují) a hlavní kvašení probíhá v otevřených chlazených kádích spilky. Mladé pivo (prokvašená mladina) se po devíti až dvanácti dnech přepouští k dokvašování do uzavřených ocelových ležáckých tanků chlazeného sklepa, kde se pivo přirozeně sytí dále vznikajícím kysličníkem uhličitým a zdokonaluje se ve své příjemné chuti a vůni až 45 dnů. Během hlavního kvašení a dokvašování ubývá extraktu a vzniká především alkohol a kysličník uhličitý. Nové kvasné nádoby nahradily dřívější dřevěné, avšak varna, spilka a sklep se nacházejí v původních prostorech vybudovaných při stavbě pivovaru v letech 1799 až 1801.
Další potřebná zařízení se přemísťovala podle požadavků oprav a rekonstrukcí. Filtrace piva je křemelinová, předčila dřívější filtraci pivovarskou asbestocelulosovou masou. Bednárna již není potřeba. Pivo stáčené do dnešních nerezových válcových KEG soudků je nepasterované, pouze se filtruje speciálním mikrobiálním filtrem. Sudy se myjí a stáčejí na automatické lince. Rovněž lahvárna je automatizována, lahvové pivo se s ohledem na delší exportní trvanlivost pasteruje v lahvích v tunelovém pasteru. Ruční manipulace ještě stále vládne v expedici a rozvozu sudového a lahvového piva.
Všechna vyráběná piva se samostatně vaří a před stáčením nejsou dosycována.
Pivovar se dnes řadí mezi malé průmyslové pivovary a návštěvník jistě zjistí rozdílné postupy i vlastnosti výrobků velkopivovarů.
Zdroj:Stránky Žateckého pivovaru, 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Žateckého pivovaru

Kdy:dle objednávkyObec:ŽatecZdroj:Žatecký pivovar

Žatecký pivovar dnes pokračuje v tradici výroby českého piva typu světlého ležáku, stejně jak se tato technologie ustálila od druhé poloviny devatenáctého století. Trvá přitom na použití pouze tří základních surovin: vody, sladu a chmele. To, co bylo ještě v době nedávné k vidění téměř v každém českém pivovaru je dnes již možné spatřit jen zřídka.

Informace a PRAVIDLA PRO SKUPINOVÉ PROHLÍDKY ŽATECKÉHO PIVOVARU

Druhy prohlídek:
a/ Prohlídka s ochutnávkou ......................................................................... 100,- Kč za návštěvníka
b/ Prohlídka s ochutnávkou a dárkem (= zvýhodněné dárkové balení) ....150,- Kč za návštěvníka
c/ Prohlídka pro školní účely ......................................................................... 30,- Kč za návštěvníka
Velikost prohlídkové skupiny

Skupina min. 8, max. 25 osob. V případě větší skupiny je nutné se rozdělit do dvou skupin. Počet prohlídek je omezen na maximálně dvě za den.

Prohlídková trasa:
1. Shromaždiště je hned za branou do pivovaru
2. Varna – na úvod krátké seznámení s historií a současností
3. Vířivá káď
4. Spilka
5. Degustace
6. Filtrace
7. Ležácké tanky
8. Stáčírna sudového piva
9. Stáčírna láhvového piva
10. Dárek při ukončení prohlídky v prodejně pivovaru
Po celou dobu vás bude doprovázet osoba znalá celého procesu vaření piva a můžete se ptát na to co vás zajímá...

Prohlídkové dny a časový rozvrh
Standardně: pondělí, středa, čtvrtek. Po dohodě: i v jiné dny, podle výrobních cyklů pivovaru. Čas zahájení: standardně ve výše uvedených dnech zahájení 1. prohlídky v 11.00 hodin. Zahájení 2. prohlídky v 13.00 hodin. Doba trvání jedné prohlídkové trasy činí 1 hodinu.
Jazykové provedení prohlídky

Prohlídka je vedena v českém jazyce. V případě potřeby překladu do jiného jazyka je nutné zajistit si překladatele.

Ochutnávka
Ochutnávka probíhá v prostorách spilky, kde je připraveno chlazené světlé a tmavé žatecké pivo, čepované přímo z ležáckého tanku do originálního pivovarského mazáku.

Dárek
Každý účastník PROHLÍDKY S DÁRKEM obdrží při odchodu z pivovaru dárkový košíček s pivem.
Každý účastník prohlídky má možnost zakoupit si další pivo či propagační předměty v obchodě s pivem a propagačními předměty u vchodu do pivovaru.

Platební podmínky
Platba podle vybraného typu prohlídky proběhne v místnosti expedice za branou do pivovaru před zahájením prohlídky.
V případě prohlídek organizovaných cestovními kancelářemi proběhne platba v pokladně pivovaru oproti vystavení faktury.

Objednávky
Každou prohlídku je nutné objednat minimálně 21 dní předem. Pro objednání použijte náš Objednávkový formulář dole na této stránce, nebo je možné zaslat objednávku písemně na adresu:
Žatecký pivovar, spol. s.r.o., Žižkovo náměstí 81, Žatec, 438 01

V každé objednávce, prosíme, uvádějte: zamýšlené datum prohlídky, počet osob - které se prohlídky zúčastní, typ prohlídky (a, b, c),
kontaktní osobu, včetně možnosti spojení.

Rezervace je platná po e-mailovém nebo písemném potvrzení Vaší objednávky.
Žatecké pivovarnické desatero
Naše pivo je vařeno pouze z českého ječného sladu, žateckého chmele a vody.
Slad nakupujeme u českých sladoven, které jej vyrábí osvědčeným postupem.
Chmel pro nás dodává a skladuje přímo Chmelařský institut v Žatci.
K vaření používáme klasický dvourmutový dekokční postup, typický pro české pivo.
Nezvyšujeme a nezlevňujeme výrobu vařením silnějších várek, které se následně ředí vodou pro dosažení příslušné stupňovitosti.
Používáme pivovarské kvasnice spodního kvašení, hlavní kvašení a dokvašování nekrátíme, spilku a sklep řádně chladíme.
Říz, barvu a pěnivost nezvyšujeme dodatečnými přídavky cizorodých látek ani následným sycením oxidem uhličitým.
Trvanlivost piva uměle výrazně neprodlužujeme, dbáme na čerstvost dodávek a tak naše pivo stále dobře chutná.
Všichni naši spolupracovníci dbají na čistotu výroby, stáčecích prostor a zařízení.
Nepoužíváme levné suroviny ani postupy, nevyrábíme levné pivo!

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Aktualizováno: před rokem

Řetězec Tesco připravil i kampaň na podporu prodeje Mamma BEER

Publikováno:před rokemZdroj:dmhalo415.eu

Mamma BEER, speciál z Žateckého pivovaru, je unikátním nealkoholickým pivem určeným pacientkám, které podstupují chemoterapii v rámci léčky rakoviny prsu. Značka, která je majetkem pacientské organizace Mamma HELP, budí zaslouženou pozornost jak v České republice, tak i v zahraničí.

„Naše pivo, vyrobené na míru pro onkologicky nemocné ženy, vyvolalo jako novinka na trhu až nečekaný zájem a během pár měsíců si našlo stálé konzumentky. Proto nás velmi těší, že se daří rozšiřovat síť prodejních míst a Mamma BEER si tak bude postupně moci dopřát každá žena, která na něj dostane chuť,“ říká Jana Drexlerová, ředitelka Mamma HELP.

Mamma BEER si zachovává všechny pozitivní vlastnosti klasického piva (živiny, vitamín B nebo draslík), ale je bez alkoholu. A co je nejdůležitější, má sladší chuť – vyvinutou speciálně pro potlačení negativních účinků chemoterapie, kdy během léčby pacientkám jídlo i pití připadá hořké, chutná po pilinách, nebo po sobě zanechává kovovou pachuť. Pivovaru Žatec, který speciál uvařil, se podařilo nadělit ženám „dárek“, který jim umožní, aby se i během chemoterapie zase chvíli cítily dobře.

Pivo je ovšem vhodné pro každého, nejen pro pacientky a pacienty, kteří procházejí chemoterapií. Vychutnat si ho vychlazené mohou i řidiči, partička na kole, nastávající maminky, zkrátka každý, kdo alkohol nemůže nebo z nějakého důvodu nechce pít.

Kromě nejrůznějších food festivalů, kde se Mamma BEER zpravidla stává hitem, a také některých lékáren, které zákaznicím vyšly vstříc, lze nyní nově pivo zakoupit ve většině obchodních center řetězce Tesco, kde pochopili, že mohou pomoci hned dvakrát. Kromě vítaného chuťového zážitku pro nemocné totiž putuje z každé prodané lahve 15 korun na provoz osmi center, v nichž Mamma HELP už 20 let poskytuje poradenství a podporu ženám s rakovinou prsu.

O Mamma HELP, z. s.
Mamma HELP je pacientská nezisková organizace sdružující ženy s rakovinou prsu, jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty. Prostřednictvím sítě Mamma HELP center v 8 městech České republiky poskytuje bezplatné psychosociální poradenství a zajištuje pro klientky množství motivačních a aktivizačních programů. O nové pacientky se v Mamma HELP centrech starají terapeutky, které mají samy s rakovinou prsu osobní zkušenost. Pacientky tak v centrech nalézají tolik potřebné porozumění, podporu a odpovědi na otázky, které s novou situací souvisí. Mamma HELP se také snaží zvýšit povědomí a informovanost veřejnosti o rakovině prsu, její prevenci a léčbě prostřednictvím edukačních přednášek a rozmanitých aktivit pro veřejnost, nebo preventivní kampaní „Udělej uzel!“ Personálně Mamma HELP zajišťuje provoz bezplatné AVON linky za zdravá prsa, ve spolupráci s předními odborníky provozuje také odbornou online poradnu, sociální poradnu, nebo poradnu pro pacientky s dětmi.

Mamma BEER nyní dostupné pro každého

Publikováno:před rokemZdroj:Helpnet.czAutor:Petra Plánková

Speciál z Žateckého pivovaru je unikátním nealkoholickým pivem určeným pacientkám, které podstupují chemoterapii v rámci léčky rakoviny prsu. Značka maMamma BEER, která je majetkem pacientské organizace Mamma HELP, budí zaslouženou pozornost jak v České republice, tak i v zahraničí.

„Naše pivo, vyrobené na míru pro onkologicky nemocné ženy, vyvolalo jako novinka na trhu až nečekaný zájem a během pár měsíců si našlo stálé konzumentky. Proto nás velmi těší, že se daří rozšiřovat síť prodejních míst a Mamma BEER si tak bude postupně moci dopřát každá žena, která na něj dostane chuť,“ říká Jana Drexlerová, ředitelka Mamma HELP.

Mamma BEER si zachovává všechny pozitivní vlastnosti klasického piva (živiny, vitamín B nebo draslík), ale je bez alkoholu. A co je nejdůležitější, má sladší chuť – vyvinutou speciálně pro potlačení negativních účinků chemoterapie, kdy během léčby pacientkám jídlo i pití připadá hořké, chutná po pilinách, nebo po sobě zanechává kovovou pachuť.

Pivovaru Žatec, který speciál uvařil, se podařilo nadělit ženám dárek, který jim umožní, aby se i během chemoterapie zase chvíli cítily dobře.

Pivo je ovšem vhodné pro každého, nejen pro pacientky a pacienty, kteří procházejí chemoterapií. Vychutnat si ho vychlazené mohou i řidiči, partička na kole, nastávající maminky, zkrátka každý, kdo alkohol nemůže nebo z nějakého důvodu nechce pít.

Kromě nejrůznějších food festivalů, kde se Mamma BEER zpravidla stává hitem, a také některých lékáren, které zákaznicím vyšly vstříc, lze nyní nově pivo zakoupit ve většině obchodních center řetězce Tesco, kde pochopili, že mohou pomoci hned dvakrát.

Kromě vítaného chuťového zážitku pro nemocné totiž putuje z každé prodané lahve 15 korun na provoz osmi center, v nichž Mamma HELP už 20 let poskytuje poradenství a podporu ženám s rakovinou prsu.

V Žatci uvařili pivo pro ženy s rakovinou prsu. Nabízí speciálně vyladěnou chuť

Publikováno:před rokemZdroj:Deník.czAutor:Petr Kinšt

Pivo Mamma Beer bude možné koupit během října ve vybraných lékárnách a prodejnách.
Každoročně u tisícovek českých žen lékaři diagnostikují rakovinu prsu. Některé z nich na tento závažný zdravotní problém zemřou. Často používanou metodou léčby nádorů prsu je chemoterapie, která je však spojená s nevolnostmi a pacientkám často mění chuťovou senzoriku. Jídlo jim připadá hořké, chutná po pilinách nebo po sobě zanechává kovovou pachuť. Protože pacientky méně vnímají sladkou chuť, stává se, že začnou během léčby preferovat sladké potraviny a nápoje.

Nezisková organizace Mamma Help, která nemocné podporuje, přišla s nápadem - nealkoholickým pivem pro ženy bojující s rakovinou prsu. Mamma Beer, jak se první pivo pro ženy s tímto onkologickým onemocněním jmenuje, uvařil Žatecký pivovar.

„Pro mnoho žen trpících rakovinou prsu je chemoterapie tím nejhorším, čím si musí projít. Chuť piva je vyladěna tak, aby působila proti negativním účinkům chemoterapie,“ sdělila Petra Plánková z organizace Mamma Help.

V lékárná a prodejnách
Limitovanou edici piva je možné koupit v průběhu října ve vybraných lékárnách a prodejnách. „Na pivo k nám přicházejí velmi dobré ohlasy. Chtěli bychom se proto se Žateckým pivovarem domluvit na další spolupráci, vařit ho dlouhodobě a pivo nabízet přes běžnou distribuční síť,“ uvedla Plánková.

Zlatavý mok ženy oceňují. „Je to pěkný projekt a pivko dobrý, mírně slaďoučký, chutnalo mi,“ uvedla například Šárka Kocianová. Pozitivní ohlasy přišly až třeba z USA nebo Itálie, kam se lahve s pivem různými cestami dostaly.

Bez alkoholu
Jeho základ je stejný jako u běžného piva - voda, ječné slady a chmel. „V pivu je cukr, proto je sladší. Recept jsme vytvořili na základě zadání organizace Mamma Help. Nové pivo si zachovává všechny pozitivní vlastnosti klasického piva, jako je obsah živin, vitaminu B nebo draslíku, ale je bez alkoholu. A co je nejdůležitější, má sladkou chuť vyvinutou speciálně pro potlačení negativních účinků chemoterapie,“ vysvětlil obchodní ředitel Žateckého pivovaru Radek Vincík. Podle jeho slov se uvařilo několik stovek přepravek s lahvemi, další spolupráci s organizací Mamma Help se určitě nebrání. „Výrobní kapacity pro dlouhodobější vaření tohoto piva máme,“ dodal.

Na etiketě lahví jsou zároveň kontakty na zmíněnou organizaci, kde mohou ženy v těžkém období nemoci najít porozumění a morální podporu.

Pro Žatecký pivovar to není první pivo, které uvařil speciálně pro nemocné. Už roky produkuje bezlepkové pivo Celia světlé, tmavé a v bio kvalitě s bio sladem a bio chmelem. Mohou ho pít lidé s bezlepkovou dietou, kteří by se jinak běžným pivům měli vyhýbat.

Na druhý pokus: Žatecký pivovar našel firmu pro stavbu muzea

Publikováno:před rokemZdroj:Euro.czAutor:Jan Brož

Žateckému pivovaru se na podruhé podařilo najít dodavatele pro rekonstrukci zchátralého domu v sousedství pivovaru. V památkově chráněné budově má vzniknout muzeum pivovarnictví.

Projekt muzea se dostal do skluzu už poněkolikáté. Podle serveru iDnes.cz byl původní termín začátku oprav stanoven už na jaro loňského roku, s opravami se však nezačalo ani letos na jaře. Do výběrového řízení na zakázku za více než 14 milionů korun se totiž nikdo nepřihlásil a společnost musela soutěž opakovat.

Opakovaná výzva už podle Jany Eisertové z Žateckého pivovaru byla úspěšná. “Byla vybrána firma. Po ukončení odvolací lhůty 15 dní by měla být podepsána smlouva o dílo a rekonstrukce zahájena,” uvedla Eisertová. Zpoždění by podle ní nemělo ohrozit ani dvanáctimilionovou dotaci z regionálního operačního programu, termín do konce roku 2020 by měl být dodržen.

Muzeum pivovarnictví Žatecka vznikne v rozpadlém domě číslo 85 na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice. Budovu pivovar vlastní, je však léta nevyužívaná, chybí jí polovina střechy a dovnitř zatéká.

Nejde o první objekt, do jehož obnovy se Žatecký pivovar v poslední době pustil. Opravil třeba nevyužívanou vodárenskou věž, která nyní slouží jako rozhledna při prohlídkách pivovaru. Došlo také k rekonstrukci dvora a opravě fasád.

Obnova areálu a okolí odstartovala s novým vlastníkem. V roce 2014 převzala 51procentní podíl v pivovaru dánská skupina Carlsberg, čtvrtý největší výrobce piva na světě. O dva roky později získali Dánové nad firmou stoprocentní kontrolu. Do té doby vlastnila pivovar společnost Kordoni Holdings registrovaná na Kypru.

Žatecký pivovar patří spíše mezi menší české pivovary, vedle piv prodávaných pod značkou Žatec patří do jeho sortimentu také značky Plavčík nebo Sedmý schod. Zajímavou kategorii tvoří bezlepková piva Celia. Podle posledních dostupných dat za rok 2016 skončila společnost ve ztrátě 17 milionů korun.

V Žatci začali vařit světlou desítku, do níž přidávají chmel za studena

Publikováno:před 3 letyZdroj:iDNES.cz

Pivovar v Žatci uvedl na trh novou značkou desetistupňového piva Plavčík. Zvláštností je inovativní výrobní technologie takzvaného studeného chmelení.

Světlé výčepní pivo Plavčík obsahuje 3,8 procenta alkoholu. Je vyrobené z domácích odrůd chmele Žatecký poloraný červeňák a Vital.

„Studené chmelení znamená, že při zrání v ležáckém tanku do něj byl navíc vložen speciální vak s aromatickou odrůdou chmele Mosaic. Ta mu dodává jemný citrusový odstín,“ vysvětlil obchodní ředitel Radek Vincík.

Jde o jedenáctý druh piva v portfoliu žateckého pivovaru. Podle Vincíka je toto pivo vhodné ke konzumaci třeba po sportování, protože prý nezatíží organismus.

„Od pořádného Plavčíka se očekává, že má prostě vaši hladinku pod kontrolou,“ glosuje nový výrobek web Pivovaru Žatec.

Za studená chmelená desítka Plavčík

Publikováno:před 3 letyZdroj:ČeskéNápoje.cz

Dne 12. 9. 2017 proběhla v prostorách pivovaru prezentace nové značky piva PLAVČÍK. Za přítomnosti vedení společnosti, obchodních zástupců i komunikační agentury odstartovala reklamní kampaň tohoto světlého lehkého výčepního piva.

Tímto dnem je nová, za studena dochmelená, desítka uvedena na trh jako lahvové pivo. Během léta byla dostupná ve vybraných zařízeních pouze na čepu.

První místa, kde ji budete moci na konci týdne sehnat, jsou naše Originální prodejny Žateckého pivovaru (Žatec, Postoloprty, Drahomyšl, Most a Lubenec).

Pivovar Žatec chystá své muzeum, připravuje i nový druh piva

Publikováno:před 3 letyZdroj:iDNES.czAutor:Miroslava Strnadová

Historie vaření piva, vývoj výrobní technologie i dobové lahve mají být součástí nového Muzea pivovarnictví, které plánuje otevřít žatecký pivovar. První návštěvníci by si ho mohli prohlédnout letos na podzim. Pro zákazníky také připravuje nové pivo výrazné chuti a vůně.

„Pivní turistika zažívá boom, do města proudí čím dál víc návštěvníků díky Chrámu chmele a piva. Usilujeme o to zapojit náš pivovar více do cestovního ruchu, k čemuž potřebujeme zázemí a větší nabídku zážitků pro turisty,“ vysvětluje obchodní ředitel pivovaru Radek Vincík.

Pivovar se proto na jaře pustí do opravy patrového domu č. 85 stojícího přes ulici. Objekt je ve velmi špatném stavu, má narušenou statiku a chybí mu část střechy.

„Do stavebních prací se chceme pustit ještě letos na jaře, a pokud vše půjde dobře, muzeum otevřeme při Dočesné na začátku září,“ plánuje Vincík.

Rekonstrukce domu a zařízení muzea podle něj vyjde na 14 milionů korun, přičemž pivovar získal na záchranu památkově chráněného objektu dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši téměř 12 milionů.

Pivovar pořádá už řadu let prohlídky svého areálu. Loni si sklady, šrotovnu, varnu, spilku, ležácký sklep, stáčírnu, sklady a další prostory prohlédlo v rámci přes tři tisíce turistů. Další zhruba tři tisíce návštěvníků zavítaly na den otevřených dveří, který se koná každoročně v květnu.

Z bývalé sladovny bude penzion
Už loni pivovar zrekonstruoval několik objektů přímo ve svém areálu. Všechny budovy dostaly nový kabát a prokoukl také vnitřní dvůr. V plánu na příští rok je oprava bývalé sladovny, v níž má vzniknout restaurace a penzion.

V posledních letech se pivovaru daří, loni uvařil přes 36 tisíc hektolitrů piva a na letošní rok plánuje navýšení. Díky spojení se čtvrtou největší pivovarnickou skupinou Carlsberg se mu podařilo proniknout na nové zahraniční trhy.

„Především na americký a kanadský trh. Rozšířili jsme prodej i ve Skandinávii a z exotických lokalit jsme na Bermudách a Bahamách. Letos chceme posílit na všech trzích,“ nastínil Vincík.

Vývozní jedničkou žateckého výrobce zůstává bezlepkové pivo Celia. Poslední novinka, třináctistupňový Sedmý schod, se objevila na trhu na konci roku 2015, letos proto přijde čas na nástupce.

„Jsme ve stadiu vývoje, zatím prozradím jen to, že budeme držet trend produktu s výraznou chutí a vůní a cílíme na zákazníky, kteří se zajímají, co nápoj obsahuje, a upřednostňují kvalitu před kvantitou,“ dodal Vincík.

Obří sud po šesti letech zmizel z kruhového objezdu na silnici Plzeň - Most

Publikováno:před 4 letyZdroj:Mostecký deníkAutor:Petr Kinšt

Propagoval Žatecký pivovar na silnici Plzeň – Most. Na místo se sud už nevrátí, nyní stojí v areálu pivovaru.

Po více než šesti letech zmizel z kruhového objezdu na plzeňské silnici v Žatci velký sud.
Propagoval město a tamní pivovar, který byl jeho majitelem. Sud se na místo už nevrátí.

Sud nově stojí před pivovarem
„Správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic, nás vyzvalo, abychom sud odstranili s tím, že podle nové legislativy tam nesmí být. Učinili jsme tak. Sud je nyní u našeho pivovaru u vrátnice, kde je už zřejmě jeho trvalé místo," sdělil Radek Vincík, obchodní ředitel Žateckého pivovaru.

„Sud byl reklamním zařízením propagujícím Žatecký pivovar a město Žatec a byl do středu okružní křižovatky umístěn na základě povolení silničního správního úřadu ze dne 7.1.2011, které bylo vydáno v souladu s tehdejším zákonem. Od 1.9.2012 vstoupila v platnost novelizace, dle které zmíněný sud už na kruhovém objezdu povolit nelze. Původní povolení z ledna 2011 bylo platné do 31. prosince 2015, dle rozhodnutí silničního správního úřadu ze dne 25. ledna 2016 nové povolení nebylo uděleno," vysvětlila Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zřejmě by se stěhoval i tak
Sud by z kruhového objezdu ale zřejmě zmizel i tak. „Dřív byla z ŘSD dohoda, že jsme měli na kruhovém objezdu umístěný sud a za to jsme se o něj starali. Sekali jsme tam třeba trávu. V průběhu minulého roku nám ale ŘSD stanovilo tak vysoký nájem, který jsme nebyli ochotni platit. Takže sud bychom bez ohledu na zákony zřejmě odvezli i tak," sdělil Deníku Vincík.

V Žatci před lety vznikla myšlenka, že by se na kruhové objezdy, jež se tehdy ve velké míře ve městě stavěly, umístily sudy nebo třeba chmelničky, které by propagovaly město jako místo chmelařství a pivovarnictví.

První sud byl umístěn v roce 2004 na Kruhovém náměstí. Má délku 2,8 metru, u dna s průměrem dva a půl metru. Druhý byl umístěn právě na kruhový objezd na plzeňské silnici v srpnu 2009. Další už se ale nikam neumístily, nepodařilo se získat povolení. V Žatci je přitom kruhových objezdů šest.

V současné době tak v Žatci zůstal jediný sud, a to „Na Kruháku". Pozemek je v majetku města, je pravděpodobné, že tam zůstane i dál.
dnes 07:20

Žatecký pivovar proniká do Kanady s ležákem ve stylu Star Trek

Publikováno:před 6 letyZdroj:E15.czAutor:David Vagaday

Pivovaru Žatec se podařilo získat další netradiční zakázku. Na severoamerický trh dodal první várku 11stupňového ležáku inspirovaného kultovní americkou sci-fi sérií Star Trek. Speciál nazvaný Sindicate Lager vznikl ve spolupráci s kanadskou Pivní federací (Federation of Beer), která distribuuje pivo s tématikou Star Treku.

Česká společnost zatím poslala do Kanady jeden kontejner startrekové jedenáctky, což je 24 tisíc půllitrových lahví. „Jde o limitovanou edici, nicméně pokud se první várka bude dobře prodávat, dodáme do Kanady další,“ vysvětlil pro server E15.cz obchodní šéf žatecké firmy Radek Vincík.

Podle něj se pivo na motivy Star Treku v kanadských obchodech objevilo před pár týdny a minulý víkend jej pak Pivní federace spolu s kanadským importérem Delancey Direct uvedla na americký trh. Konkrétně šlo do prodeje v Seattlu ve státě Washington.

Žateckou jedenáctku spojuje se slavnou sci-fi sérií především etiketa. Je na ní vyobrazena filmová postava, zelená dívka Orion, a pod víčkem se vyjímá bílý nápis na modrém poli Star Trek. Uvnitř lahve je však tradiční český ležák vařený ze světově proslulého žateckého chmele.

Zlatavý mok z Žatce je již třetím pivem s tématikou Star Treku, které Federation of Beer a dovozce Delancey Direct distribuují. Loni se nejprve objevil irský speciál Vulcan Ale a poté následoval Klingon Warnog.

Pro žateckou firmu není „sci-fi pivo“ pro Kanadu jedinou neobvyklou zakázkou. Od letošního jara vaří pivo pro kurdskou značku Ava Zêr (česky zlatá voda), kterou založili ve Švédsku dva tamní podnikatelé kurdského původu Herdi Kader a Cesur Nujen. Oba chtějí se svým pivem prorazit nejdříve na švédském trhu a postupně i v okolních zemích.

Již v lednu 2012 začali v Žatci vařit ležák pro jednu z největších a nejstarších pákistánských společností Murree Brewery. Toto pivo však není určeno pro tamní trh, ale zejména pro asijské etnické restaurace v Británii. Vývoz z Pákistánu firmě zakazují tamní islámské zákony.

Žatecký pivovar začal vařit kurdské pivo

Publikováno:před 6 letyZdroj:E15.cz

Pivovar v Žatci získal po pákistánské firmě Murree Brewery dalšího zajímavého klienta. Od letošního jara vaří pivo pro kurdskou značku Ava Zêr (česky zlatá voda), kterou založili ve Švédsku dva tamní podnikatelé kurdského původu. Herdi Kader a Cesur Nujen chtějí se svým pivem prorazit nejdříve na švédském trhu a postupně i v okolních zemích.

Český pivovar prodává Kaderovi s Nujenem 11stupňový světlý ležák v lahvích se speciální černou etiketou, na níž je zlatavým písmem vyvedeno logo kurdské značky Ava Zêr.

Objemy dodávek nechce žádná ze stran komentovat. „Naše spolupráce je teprve na začátku, věříme ale, že postupně poroste. Pivo se musí ve Skandinávii zalistovat do spousty restauračních i maloobchodních řetězců, aby proniklo na tamní trh,“ řekl pro E15.cz obchodní šéf pivovaru Radek Vincík.

Dobrý zvuk žateckého chmele
Pro spolupráci s českými partnery se Kader a Nujen rozhodli díky věhlasu žateckého poloraného červeňáku. „Vybrali jsme si Žatec, protože leží v oblasti, která je světově proslulá svým chmelem,“ vysvětlil pro E15.cz Herdi Kader. To potvrzuje i Radek Vincík: „Náš chmel i české pivo obecně mají ve Švédsku výborný zvuk.“

Švédsko-kurdští podnikatelé spustili prodej Ava Zêru ve Švédsku letos v květnu. Státní „alkoholový“ řetězec Systembolaget jej na svém e-shopu nabízí za necelých 16 švédských korun (kolem 47 Kč) za třetinkovou lahev.

Ohlasy z Kurdistánu
Podle Kadera je v této chvíli příliš brzy mluvit o další zahraniční expanzi. „Nejdříve chceme zjistit, jak naše kurdská značka zafunguje na švédském trhu. Nabízet cokoli v mezinárodním měřítku vyžaduje investice a my chceme vše dělat krok za krokem,“ sdělil Herdi Kader serveru E15.cz.

V dřívějším vyjádření pro agenturu Bloomberg nicméně Kader zmínil, že dalším krokem by měly být trhy sousedící se Švédskem. „Velký zájem o naše pivo jsme zaznamenali také z území obývaných Kurdy,“ dodal.

Splnění chlapeckého snu
Herdi Kader a Cesur Nujen jsou potomky kurdských imigrantů. Rozjezd podnikání zdůvodňují pověstí Kurdů ve světě. Chtějí totiž, aby si lidé začali spojovat kurdský národ spíše s jejich pivem než s konfliktem v Iráku a Sýrii, kde Kurdové aktuálně bojují s teroristickou organizací Islámský stát.

Oba podnikatelé na internetových stránkách své značky líčí vznik piva jako splnění svého snu. Kader a Nujen se prý potkali v dospělém věku a uvědomil si, že měli stejný chlapecký sen. „Nyní jsme udělali krok k tomu, abychom náš sen uskutečnili tím, že jsme vytvořili kurdské pivo – Ava Zêr,“ uvádí na webu.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.12.07.2019 15:3518