Historie a současnost Žateckého pivovaru

Žatecko je kraj, ve světě proslulý svým jedinečným chmelem. Jeho pěstování je historicky doloženo již v 10. století, kdy se už před tisíci lety výborný žatecký chmel vyvážel do ciziny. I proto byl Žatec po staletí bohatým královským městem.
Žatecký chmel a slad, vyrobený z místního ječmene, byly zárukou dobrých várek piva. Na nejčelnější místo mezi českými pivy dával žatecký mok už Tadeáš Hájek z Hájku ve svém výjimečném spise „O pivě a způsobech jeho přípravy, jeho podstatě silách a účincích“, vydaného latinsky roku 1585.pivovar
V českém pivovarnictví je Žatecký pivovar jediný, který má tradici vaření piva v místě původní městské zástavby delší než 700 let. V roce 1261 vznikla v Žatci společnost žateckých právovárečníků, která vařila piva „SAMEC“ a „KOZEL“, která byla žádaná v Čechách i na královském dvoře, šlechtou a knížaty při stolování a radostných pitkách. Postupně se právovárečníci soustředili na území poblíž hlavního náměstí a nadále nestačili uspokojovat poptávku trhu. Po požáru v polovině 18. století bylo po delším váhání rozhodnuto o výstavbě nového pivovaru v místě dnešního pivovaru.
Základní kámen průmyslového měšťanského pivovaru byl položen 20.6.1798 na místě zaniklého královského hradu, vedle kasáren. Plány dodal pan Lorenz Rott, který byl zároveň stavitelem. Po dvouletém stavebním úsilí konečně várečná správa oznámila dne 26.7.1800 začátek vaření a právovárečníci pronajali pivovar sládkovi k provozu. V roce 1801 uvařili Žatečtí 840 sudů (42.000 hl) piva.
Pivovar byl postupně rozšiřován, modernizován a vařil výborná piva výčepní, speciální piva jako „Radniční“, „Myslivecké“, „Vánoční“ a „Slavnostní“ a již zmiňovaná tradiční piva „Samec“ a „Kozel“.
Pivo z žateckého pivovaru bylo v minulosti i v současnosti mnohokrát oceněno při různých soutěžích a výstavách. pivovarNapříklad v roce 1873 u příležitosti světové výstavy ve Vídni obdrželo medaile za zásluhy a diplom za žatecká ležácká piva, v roce 1879 na Živnostenské výstavě v Praze stříbrnou medaili v degustační soutěži, v roce 1880 na Zemědělské a průmyslové výstavě v Budějovicích zlatou medaili v odborné degustaci a další ocenění kvality žateckého piva. Na tuto tradici navazují ocenění a čestná uznání odborných degustačních porot při Žateckých slavnostech chmele v roce1995 (světlý ležák), v roce 1996 a 1997 (tmavý ležák), v roce 2000 a 2001 (světlý ležák), ale také v Táboře v roce 2003, 2004, 2005 a 2006 nebo znovu v Českých Budějovicích v roce 2004 a 2005 v různých kategoriích.
Při prezentaci žateckého pivovaru od dob svého založení bylo vždy zdůrazněno v pojmenování označení vlastnictví – „měšťanský pivovar“ a místo „Žatec“. Toto označení bylo nutné a nezbytné s ohledem na velký počet pivovarů v okolí slavné chmelařské oblasti a také s ohledem na konkurenční pivovar vídeňského barona Antonína Drehera v Žatci s názvem „Pratok“. Okolní „neoriginální“ pivovary se snažily alespoň přiživit se při lokalizaci přídavkem „… u Žatce“, „…v žateckém kraji“, „… vaříme pivo ze žateckého chmele“ a podobně. Avšak obyvatelé žateckého kraje velice dobře rozeznávali a rozeznávají původní, originální pivovar a jsou na něj právem hrdi.

Žatecký pivovar dnes pokračuje v tradici výroby českého piva typu světlého ležáku, stejně jak se tato technologie ustálila od druhé poloviny devatenáctého století. Trvá přitom na použití pouze tří základních surovin : vody, sladu a chmele.
Ječný slad se rozemílá a směšuje s předem ohřátou vodou ve varně. Teplota této tzv. vystírky se postupně zvyšuje i tím, že její části se následně vaří. Sladový škrob se tak uvolňuje a zcukřuje pomocí sladových enzymů aktivovaných při zvyšujících se teplotách. Odborně se hovoří o rmutování a v našem případu přesně o dvourmutovém postupu. Po odstranění sladových zbytků (mláta) ve scezovací kádi se získaný roztok – sladina vaří s chmelem dodávaným Chmelařským institutem Žatec. Chmel se dávkuje ve třech postupných dávkách, aby se docílilo vyváženého vyluhování hořkých i aromatických chmelových látek. S průběhem chmelovaru se pak již hovoří o mladině.pivovar
Žatecká čtyřnádobová varna má za sebou zajímavou historii, je měděná a byla během druhé světové války v dílech skladována, tedy spíše před kontribucí ukryta, v Dreherově pivovaru. Po válce se pak postavila do současné podoby v Měšťanském pivovaru.
Horká mladina se ochlazuje v modernizovaném chladicím zařízení, chmelové kaly se nejprve usadí ve středu rotačního usazováku (vířivé kádě) a čirá mladina se ochladí předchlazenou ledovou vodou v průtočném deskovém chladiči.
Hotová mladina, podle dávky použitého sladu a konečného odparu při varu, obsahuje cukerné látky (extrakt) v množství označovaném jako původní extrakt mladiny. Ten hodnocený v procentech je základem běžného označení piva desítka,dvanáctka a podobně. V Žatci je nejvýznamnějším výrobkem pivovaru světlá jedenáctka.
Pro světlé ležáky se používá pouze světlý, nebo také dalším označením plzeňský, ječný slad. Pro tmavá piva se ještě doplňují další typy sladů (karamelový, barvicí, bavorský).
Studená mladina se zakvašuje pivovarskými kvasinkami spodního kvašení (při ukončení kvašení se usazují) a hlavní kvašení probíhá v otevřených chlazených kádích spilky. Mladé pivo (prokvašená mladina) se po devíti až dvanácti dnech přepouští k dokvašování do uzavřených ocelových ležáckých tanků chlazeného sklepa, kde se pivo přirozeně sytí dále vznikajícím kysličníkem uhličitým a zdokonaluje se ve své příjemné chuti a vůni až 45 dnů. Během hlavního kvašení a dokvašování ubývá extraktu a vzniká především alkohol a kysličník uhličitý. Nové kvasné nádoby nahradily dřívější dřevěné, avšak varna, spilka a sklep se nacházejí v původních prostorech vybudovaných při stavbě pivovaru v letech 1799 až 1801.
Další potřebná zařízení se přemísťovala podle požadavků oprav a rekonstrukcí. Filtrace piva je křemelinová, předčila dřívější filtraci pivovarskou asbestocelulosovou masou. Bednárna již není potřeba. Pivo stáčené do dnešních nerezových válcových KEG soudků je nepasterované, pouze se filtruje speciálním mikrobiálním filtrem. Sudy se myjí a stáčejí na automatické lince. Rovněž lahvárna je automatizována, lahvové pivo se s ohledem na delší exportní trvanlivost pasteruje v lahvích v tunelovém pasteru. Ruční manipulace ještě stále vládne v expedici a rozvozu sudového a lahvového piva.
Všechna vyráběná piva se samostatně vaří a před stáčením nejsou dosycována.
Pivovar se dnes řadí mezi malé průmyslové pivovary a návštěvník jistě zjistí rozdílné postupy i vlastnosti výrobků velkopivovarů.
Zdroj:Stránky Žateckého pivovaru, 2016


V polovině roku 2022 pivovar ukončuje stávající výrobu piva. Pivovar výrobu pravděpodobně přestěhuje do menších prostor, omezí sortiment a změní se na minipivovar.

Několik posledních let bylo pro Žatecký pivovar velice náročných s ohledem na vysoce konkurenční prostředí a používanou technologii Tradičního vaření piva. Bylo proto rozhodnuto zmenšit a zmodernizovat stávající provoz včetně změny sortimentu tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům současného trhu. Bohužel to znamená, že do budoucna bude v novém provozu zapotřebí výrazně nižší počet lidí, takže většina smluv se zaměstnanci bude ukončena v průběhu roku 2022. Do nového provozu bude investováno s cílem spuštění během října 2022. Provoz nového Mini-pivovaru by měli zajišťovat někteří za současných zaměstnanců tak, aby byla zaručena konzistence a vysoká kvalita piva značky Žatec.


Žatecký pivovar bude menší a modernější

Publikováno:před měsícemZdroj:Rozhlas.czAutor:Jana Vitásková

Původní Žatecký pivovar vznikl před 220 lety. Kvůli vysokým nákladům na provoz letos skončil, ale nezanikne úplně. V části historického areálu už vzniká nový menší pivovar s moderním vybavením, tedy i nižší spotřebou elektřiny. A plyn už nebude zapotřebí.

„Ano, pivo z Žateckého pivovaru jsem pil. Jestli zachovají Sedmý schod, tak dobrý, to se nechá pít,“ konstatuje Vladimír Ledvina, který bydlí v domě v sousedství pivovaru.

Žatec totiž bude mít za bývalý pivovar náhradu. V bývalé kotelně a strojovně už odborníci pod vedením Ladislava Kozericha instalují nové nerezové zařízení pro vaření piva.

„Propojujeme to zařízení, které sem bylo dodané z Německa, pak se to bude oživovat. Budeme tu ještě tak čtyři týdny,“ konstatuje Kozerich.

Provozovatelem vznikajícího pivovaru bude Martin Kec, který byl posledních 22 let ředitelem Žateckého pivovaru.

„Je to nová varna s kapacitou zhruba 2500 až 3000 hektolitrů ročně, s modernější technologií. Bude proto samozřejmě potřeba méně lidí – museli jsme proto propustit cca 45 zaměstnanců. Nový pivovar už budeme moci ovládat se třemi, čtyřmi zaměstnanci,“ vysvětluje Kec.

Dosavadní technologie byla podle Martina Kece už zastaralá a energeticky náročná, epidemie koronaviru a zdražení plynu a elektřiny pak konec velkého pivovaru urychlily.

„S tou starou technologií jsme kvůli vysokým nákladům nebyli schopní přežít. Domluvili jsme se proto, že postavíme menší pivovar, aby bylo v Žatci stále žatecké pivo. Necháme si klasickou Žateckou 11 a pak i relativní novinky, jako je Sedmý schod a Plavčík,“ dodává Kec.

Díky moderní technologie to budou svrchně kvašená piva a vařit by se měla začít v listopadu.

Žatecký pivovar po 220 letech končí s tradičním vařením piva

Publikováno:před 8 měsíciZdroj:e-Ústí.czAutor:Jitka Fárová

Ekonomická krize, pandemie koronaviru, neustále zdražování surovin, energií a v neposlední řadě i pohonných hmot se podepsaly na existenci mnoha firem. Řada z nich ukončila svoji existenci. Jednou ze společností, která neustála toto náročné období je i Žatecký pivovar. Po 220 letech končí s tradičním vařením piva a mění sortiment.

„Několik posledních let bylo pro Žatecký pivovar velice náročných s ohledem na vysoce konkurenční prostředí a používanou technologii Tradičního vaření piva. Bylo proto rozhodnuto zmenšit a zmodernizovat stávající provoz včetně změny sortimentu tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům současného trhu. Bohužel to znamená, že do budoucna bude v novém provozu zapotřebí výrazně nižší počet lidí, takže většina smluv se zaměstnanci bude ukončena v průběhu roku 2022. Do nového provozu bude investováno s cílem spuštění během října 2022. Provoz nového Mini-pivovaru by měli zajišťovat někteří za současných zaměstnanců tak, aby byla zaručena konzistence a vysoká kvalita piva značky Žatec,“ tak zní prohlášení na facebookovém profilu Žateckého pivovaru.

V souvislosti s ukončením provozu se už nebudou od 1. května 2022 organizovat ani prohlídky pivovaru.

Žatecký pivovar opustí tradiční způsob výroby, propustí většinu zaměstnanců

Publikováno:před 9 měsíciZdroj:iDNES.czAutor:Miroslava Strnadová

Velké změny čekají Žatecký pivovar. Opustí tradiční způsob výroby piva a propustí většinu zaměstnanců. Na podnik s 220letou tradicí dopadla dvouletá pandemie koronaviru a současné drastické zdražení cen energií, především plynu a elektřiny.

Pivovar vlastní dánská společnost Carlsberg. Ke změnám vedly majitele ekonomické důvody. Žateckému pivovaru se podle jeho ředitele nedařilo již několik let, ale držel se. Citelnou ranou pak ale byla pandemie koronaviru a růst cen energií.

„Na základě rozhodnutí vlastníka ukončujeme výrobu ve staré výrobní části, to znamená spilko-sklepové hospodářství. Poslední dvouletá covidová doba a zároveň drastické zvýšení cen energií mělo na nás takový dopad, že nejsme schopni v tomto prostředí konkurenčně vyrábět pivo. Tradiční výroba je tak energeticky náročná, že při současných cenách budeme okamžitě v červených číslech,“ uvedl výkonný ředitel Žateckého pivovaru Martin Kec.

Podnik přejde na trend, který v období před pandemií zažíval obrovský boom. „Začínáme stavebně připravovat instalaci malého pivovaru s kapacitou okolo tří tisíc hektolitrů, takže se vlastně jedná o minipivovar,“ upozornil Kec.

Pro srovnání, před covidem byla produkce pivovaru přes 30 tisíc hektolitrů ročně, minulý rok to bylo okolo 24 tisíc hektolitrů.

Stávající provoz Žatecký pivovar ukončí za několik týdnů, následná přestavba a instalace nové technologie bude trvat zhruba tři měsíce. Má jít o investice v řádu nižších desítek milionů korun. Nový provoz plánuje podnik spustit v říjnu. Přijde tak o letní sezonu, která bývá nejsilnější z celého roku.

Změna se výrazně dotkne počtu zaměstnanců. Ze stávajících 43 pracovníků dostane výpověď čtyřicet. Výrazně se také změní nabízený sortiment, omezí se na sudové pivo a limitované dárkové lahve. Končí lahvová a plechovková produkce.

Využití opuštěných prostor není jasné
„Musíme se domluvit na tom, jaké značky zachováme a které vyřadíme. Ovšem tím, že budeme mít možnost dělat piva svrchně kvašená a mít uzavřené hospodářství, tak si můžeme dovolit experimentovat a přijít i s jinými značkami,“ popsal ředitel pivovaru.

Nová produkce bude podle něj mířit především do hospod a restaurací. „Myslím, že přijdeme o spoustu stávajících zákazníků, ale doufám, že budeme s novými výrobky schopni oslovit i nové,“ věří Kec.

Pomyslnou vlajkovou lodí pivovaru se má stát žatecká restaurace U Orloje, která je součástí městského turistického areálu Chrám chmele a piva a kterou si Martin Kec před časem pronajal od města a připravuje její otevření. Kromě chrámových piv z tamního minipivovaru bude nabízet všechna piva, která se ve městě Žatec vaří.

Opuštěné prostory podnik zakonzervuje, aby nedocházelo k jejich chátrání. Jaké bude jejich budoucí využití, není v tuto chvíli jasné. Změna se nedotkne provozu Muzea pivovarnictví, které podnik vybudoval v opraveném historickém domě na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice a jež funguje od srpna 2020.

Žatecký pivovar bude omezovat výrobu a propouštět

Publikováno:před 9 měsíciZdroj:Rozhlas.czAutor:Jana Vitásková

Žatecký pivovar na svém facebookovém profilu oznámil propouštění většiny ze svých 40 zaměstnanců. Zájem o sudové pivo klesá, naopak rostou ceny energií.

Pivovar proto výrobu přestěhuje do menších prostor, omezí sortiment a změní se na minipivovar.

Pro provoz nového minipivovaru majitel potřebuje jen několik lidí. Spustit ho chce letos v říjnu. Většina dosavadních zaměstnanců Žateckého pivovaru proto skončí.

Podle zástupců firmy to je mimo jiné důsledek velké konkurence a neekonomické technologie tradičního vaření piva, kdy se používá plyn a k chlazení elektřina.

Žatecký pivovar propustí zaměstnance, sníží výstav a začne vařit jinak

Publikováno:před 9 měsíciZdroj:Žatecký deníkAutor:Petr Kinšt

Žatecký pivovar čekají radikální změny. Propustí většinu ze čtyř desítek zaměstnanců, výrazně sníží výstav, omezí sortiment nabízených piv, jejich druhy změní. Pivo se přestane vařit v tradičních prostorách, výroba se přesune do jiných míst areálu. Za změnami stojí rozhodnutí majitele společnosti, dánského Carlsbergu. Toho k nim vedou ekonomické důvody, na kterých se podepsaly také pandemie covidu a růst cen energií.

„Hlavní důvod ke změnám je, že hospodaření Žateckého pivovaru je už delší dobu ztrátové. K tomu navíc v době covidu klesl v Čechách obecně zájem o sudové pivo, v poslední době naopak vzrostly ceny energií. Výroba piva v Žateckém pivovaru je hodně energeticky náročná, k vaření se používá plyn, k chlazení elektřina. Ekonomicky je neúnosné, takovýmto způsobem pokračovat ve vaření piva dál,“ sdělil výkonný ředitel Žateckého pivovaru Martin Kec. Podle jeho slov se opustí tradiční prostory, tedy spilka a sklep, a pivo se začne vařit v jiné části pivovaru. „Půjde o modernější, ale menší pivovar,“ řekl. Co bude s prázdnými budovami pivovaru, rozhodnuto ze strany majitele podle jeho slov zatím nebylo.

Žatecký pivovar zaznamenal meziroční pokles prodeje o 15 procent

Publikováno:před rokemZdroj:Zemědělec.czAutor:Petra Vaňatová

Žatecký pivovar zaznamenal loni meziroční pokles prodeje o 15 procent. Přibližně stejný pokles byl i v tržbách. Po dvacetiletém každoročním růstu je to poprvé, kdy prodej piva meziročně klesl. Uvedl to obchodní ředitel společnosti Radek Vincík.

Za nižším prodejem piva jsou protiepidemická opatření v podobě uzavření hospod a restaurací. „Jedná se pokles výhradně zapříčiněný uzavřením on-trade segmentu trhu po dobu zhruba čtyř a půl měsíce a také změnou životního stylu spotřebitelů v měsících těsně po znovuotevření trhu,“ uvedl Vincík.
Láhvového piva se sice prodalo meziročně více, ale z hlediska marže byl tento nárůst podle Vincíka nevýznamný. „Na prodej piva v dárkových baleních (soudky, dárkové láhve, atd.) neměla tato opatření významnější vliv,“ doplnil ředitel.
Export byl i přes nepříznivý vývoj v destinacích významných pro pivovar, jako je Itálie či Velká Británie, v roce 2020 vyšší o zhruba čtyři procenta. „Nicméně očekávání bylo u některých projektů mnohem větší,“ poznamenal Vincík.
Práce v pivovaru se nezměnila. „Na proces výroby piva nemá tato situace vliv, pouze se vaří méně várek. Zaměstnanci pivovaru striktně dodržují hygienická opatření a část zaměstnanců, kteří nejsou nutní při vaření piva a jeho následném ošetřování, jsou vesměs doma v režimu home office,“ uvedl Vincík.*

Obchodní ředitel Žateckého pivovaru Radek Vincík: Z krize nejsme naštěstí až tolik pocuchaní

Publikováno:před 2 letyZdroj:Ohře Média

Pivovarnictví je jedním z mnoha oborů, který vlivem omezení souvisejících s Covidem 19 utrpěl značnou újmu. O tom, jak si s tím poradili v Žateckém pivovaru, ale i o dalších novinkách z tradičního žateckého podniku, jsme si povídali s obchodním ředitelem Radkem Vincíkem.

Jak hodnotíte v pivovaru uplynulý půlrok?
Pro Žatecký pivovar to bylo stejně těžké období, jako pro celý pivovarský průmysl. Z důvodu přijatých opatření vůči epidemii coronaviru jsme přišli v měsících březen až květen o podstatnou část prodeje sudové ho piva a i když se nám podařilo ihned po odvolání těchto opatření převážnou část prodejů vrátit zpět, spousta hospod či restaurací již zůstala natrvalo uzavřená.

Naštěstí se nám poměrně dařilo na zahraničních trzích, takže v porovnání s dalšími pivovary jsme z této krize nevyšli tak moc pocuchaní.

Všimli jsme si nových etiket na žateckých pivech…
Nové etikety jsou jedním z obětí těchto opatření. Na jejich vývoji jsme pracovali něco přes rok a v okamžiku, kdy jsme s nimi vyšli na trh, přišla epidemie a jejich přítomnost na láhvích se obešla bez velkého zájmu spotřebitelů. Nicméně postupem času se nám nějaká zpětná vazba dostala, a proto mohu konstatovat, že převážná část hodnotících příspěvků byla kladná.

Obyvatelé i návštěvníci Žatce si všimli velké stavební aktivity v pivovaru i v nejbližším okolí. O co šlo?
V roce 2016 jsme začali s rozsáhlou rekonstrukcí budov v areálu pivovaru, nejprve jsme přestavěli nakládací rampu na přední straně pivovaru, poté následovala rekonstrukce vnitřního dvora pivovaru, a na počátku roku 2018 jsme začali s úpravou budov na vnějším dvoře. Tato stavební aktivita pokračovala v roce 2019 a v roce 2020 rekonstrukcí historického domu čp. 85 na rohu Horovy ulice a žateckého náměstí, kde jsme v polovině srpna slavnostně otevřeli Muzeum pivovarnictví Žatecka.

V nedávné době vzniklo mnoho minipivovarů, které přišly na trh s neobvyklými, až exotickými druhy piva. Reagujete nějak na tento trend?
Žatecký pivovar je charakteristický svými jedinečnými výrobními prostory a z nich vycházejícím výjimečným výrobním postupem vaření piva. Téměř všechny pivovary se ve svých reklamách odvolávají na staleté tradice, ale v Žateckém pivovaru je to skutečně pravda. Třírmutový dekokční způsob vaření, hlavní kvašení v otevřených spilkách a zrání v ležáckém sklepě bez krácení doby ležení, to jsou atributy, které již v mnoha pivovarech nenajdete. Jestli se nějaký pivovar dá označit slovy řemeslný pivovar, potom je to Žatecký pivovar.

A co minipivovary, lze je také označit za „řemeslné pivovary“?
To bychom se museli dohodnout nejprve na definici pojmu „řemeslný pivovar“ a to by nebylo vůbec jednoduché. Z pohledu toho, že jejich jednotlivé várky jsou většinou velmi malé, si já osobně myslím, že se takto označovat mohou, ale vím, že mnoho sládků, vzhledem k technologii vaření piva, kterou běžně používají tyto minipivovary a která má blíže k technologiím velkých nadnárodních pivovarů, by slovo „řemeslný“ ve spojení s minipivovarem nepoužilo.

Projevuje se na trhu nějakým způsobem úbytek zákazníků?
Samozřejmě, že projevuje. A to nejen tím, že pivovary méně prodávají, ale také v praktikách některých velkých firem, které nutí své obchodní zástupce k dosti nekalým praktikám s cílem napravit klesající prodej.

Jakých praktikách?
Nejen my se setkáváme s cíleným šířením pomluv o kvalitě piva, se šířením „zaručených“ zpráv ze zákulisí pivovaru s cílem oslabit loajalitu zákazníků k určité značce. Většinou se jedná o snahu neúspěšných a zhrzených jedinců, kteří se dají koupit pro toto tzv. „dělání zle“. Není to ovšem jen náš poznatek, jsme ve spojení i s jinými nedalekými pivovary a ty se potýkají se stejnými „zaručenými“ zprávami jako my. Více se o tom rozšiřovat nechci, neboť naši žatečtí příznivci jsou poměrně znalí „pivaři“ a umějí si udělat obrázek sami.

Co připravujete do blízké budoucnosti?
Rádi bychom připravili nějaká inovovaná balení našich výrobků na předvánoční trh, možná i zkusíme nabídnout zákazníkům nové pivo, které teď ještě nechci prozrazovat. Rádi bychom v příštím roce pokračovali i v rekonstrukci další části pivovaru, ale vzhledem k situaci, která v souvislosti s covidem 19 v současné chvíli panuje, jsou všechny tyto plány velice nejisté, takže si především všichni přejeme, aby se tato epidemie rychle zvládla a naše prostředí se opět uvedlo do normálu.

Letošní Dočesná byla zrušena, připravuje pivovar něco za tuto akci?
Letos byl bohužel v květnu zrušen i tradiční Chmelfest, nejen Dočesná, ale my bychom přece jen rádi něco pro naše příznivce udělali. V sobotu, 5. září, proto chceme pozvat všechny Žatečáky i lidi z okolí na koncert rockových kapel ze Žatce nebo s Žatcem nějak spřízněných. Koncert bude na předním dvoře v pivovaru, kde bude stát podium, a ve vnitřním dvoře budeme nabízet piva z našeho sortimentu a klidné posezení.

Řetězec Tesco připravil i kampaň na podporu prodeje Mamma BEER

Publikováno:před 3 letyZdroj:dmhalo415.eu

Mamma BEER, speciál z Žateckého pivovaru, je unikátním nealkoholickým pivem určeným pacientkám, které podstupují chemoterapii v rámci léčky rakoviny prsu. Značka, která je majetkem pacientské organizace Mamma HELP, budí zaslouženou pozornost jak v České republice, tak i v zahraničí.

„Naše pivo, vyrobené na míru pro onkologicky nemocné ženy, vyvolalo jako novinka na trhu až nečekaný zájem a během pár měsíců si našlo stálé konzumentky. Proto nás velmi těší, že se daří rozšiřovat síť prodejních míst a Mamma BEER si tak bude postupně moci dopřát každá žena, která na něj dostane chuť,“ říká Jana Drexlerová, ředitelka Mamma HELP.

Mamma BEER si zachovává všechny pozitivní vlastnosti klasického piva (živiny, vitamín B nebo draslík), ale je bez alkoholu. A co je nejdůležitější, má sladší chuť – vyvinutou speciálně pro potlačení negativních účinků chemoterapie, kdy během léčby pacientkám jídlo i pití připadá hořké, chutná po pilinách, nebo po sobě zanechává kovovou pachuť. Pivovaru Žatec, který speciál uvařil, se podařilo nadělit ženám „dárek“, který jim umožní, aby se i během chemoterapie zase chvíli cítily dobře.

Pivo je ovšem vhodné pro každého, nejen pro pacientky a pacienty, kteří procházejí chemoterapií. Vychutnat si ho vychlazené mohou i řidiči, partička na kole, nastávající maminky, zkrátka každý, kdo alkohol nemůže nebo z nějakého důvodu nechce pít.

Kromě nejrůznějších food festivalů, kde se Mamma BEER zpravidla stává hitem, a také některých lékáren, které zákaznicím vyšly vstříc, lze nyní nově pivo zakoupit ve většině obchodních center řetězce Tesco, kde pochopili, že mohou pomoci hned dvakrát. Kromě vítaného chuťového zážitku pro nemocné totiž putuje z každé prodané lahve 15 korun na provoz osmi center, v nichž Mamma HELP už 20 let poskytuje poradenství a podporu ženám s rakovinou prsu.

O Mamma HELP, z. s.
Mamma HELP je pacientská nezisková organizace sdružující ženy s rakovinou prsu, jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty. Prostřednictvím sítě Mamma HELP center v 8 městech České republiky poskytuje bezplatné psychosociální poradenství a zajištuje pro klientky množství motivačních a aktivizačních programů. O nové pacientky se v Mamma HELP centrech starají terapeutky, které mají samy s rakovinou prsu osobní zkušenost. Pacientky tak v centrech nalézají tolik potřebné porozumění, podporu a odpovědi na otázky, které s novou situací souvisí. Mamma HELP se také snaží zvýšit povědomí a informovanost veřejnosti o rakovině prsu, její prevenci a léčbě prostřednictvím edukačních přednášek a rozmanitých aktivit pro veřejnost, nebo preventivní kampaní „Udělej uzel!“ Personálně Mamma HELP zajišťuje provoz bezplatné AVON linky za zdravá prsa, ve spolupráci s předními odborníky provozuje také odbornou online poradnu, sociální poradnu, nebo poradnu pro pacientky s dětmi.

Mamma BEER nyní dostupné pro každého

Publikováno:před 3 letyZdroj:Helpnet.czAutor:Petra Plánková

Speciál z Žateckého pivovaru je unikátním nealkoholickým pivem určeným pacientkám, které podstupují chemoterapii v rámci léčky rakoviny prsu. Značka maMamma BEER, která je majetkem pacientské organizace Mamma HELP, budí zaslouženou pozornost jak v České republice, tak i v zahraničí.

„Naše pivo, vyrobené na míru pro onkologicky nemocné ženy, vyvolalo jako novinka na trhu až nečekaný zájem a během pár měsíců si našlo stálé konzumentky. Proto nás velmi těší, že se daří rozšiřovat síť prodejních míst a Mamma BEER si tak bude postupně moci dopřát každá žena, která na něj dostane chuť,“ říká Jana Drexlerová, ředitelka Mamma HELP.

Mamma BEER si zachovává všechny pozitivní vlastnosti klasického piva (živiny, vitamín B nebo draslík), ale je bez alkoholu. A co je nejdůležitější, má sladší chuť – vyvinutou speciálně pro potlačení negativních účinků chemoterapie, kdy během léčby pacientkám jídlo i pití připadá hořké, chutná po pilinách, nebo po sobě zanechává kovovou pachuť.

Pivovaru Žatec, který speciál uvařil, se podařilo nadělit ženám dárek, který jim umožní, aby se i během chemoterapie zase chvíli cítily dobře.

Pivo je ovšem vhodné pro každého, nejen pro pacientky a pacienty, kteří procházejí chemoterapií. Vychutnat si ho vychlazené mohou i řidiči, partička na kole, nastávající maminky, zkrátka každý, kdo alkohol nemůže nebo z nějakého důvodu nechce pít.

Kromě nejrůznějších food festivalů, kde se Mamma BEER zpravidla stává hitem, a také některých lékáren, které zákaznicím vyšly vstříc, lze nyní nově pivo zakoupit ve většině obchodních center řetězce Tesco, kde pochopili, že mohou pomoci hned dvakrát.

Kromě vítaného chuťového zážitku pro nemocné totiž putuje z každé prodané lahve 15 korun na provoz osmi center, v nichž Mamma HELP už 20 let poskytuje poradenství a podporu ženám s rakovinou prsu.

V Žatci uvařili pivo pro ženy s rakovinou prsu. Nabízí speciálně vyladěnou chuť

Publikováno:před 4 letyZdroj:Deník.czAutor:Petr Kinšt

Pivo Mamma Beer bude možné koupit během října ve vybraných lékárnách a prodejnách.
Každoročně u tisícovek českých žen lékaři diagnostikují rakovinu prsu. Některé z nich na tento závažný zdravotní problém zemřou. Často používanou metodou léčby nádorů prsu je chemoterapie, která je však spojená s nevolnostmi a pacientkám často mění chuťovou senzoriku. Jídlo jim připadá hořké, chutná po pilinách nebo po sobě zanechává kovovou pachuť. Protože pacientky méně vnímají sladkou chuť, stává se, že začnou během léčby preferovat sladké potraviny a nápoje.

Nezisková organizace Mamma Help, která nemocné podporuje, přišla s nápadem - nealkoholickým pivem pro ženy bojující s rakovinou prsu. Mamma Beer, jak se první pivo pro ženy s tímto onkologickým onemocněním jmenuje, uvařil Žatecký pivovar.

„Pro mnoho žen trpících rakovinou prsu je chemoterapie tím nejhorším, čím si musí projít. Chuť piva je vyladěna tak, aby působila proti negativním účinkům chemoterapie,“ sdělila Petra Plánková z organizace Mamma Help.

V lékárná a prodejnách
Limitovanou edici piva je možné koupit v průběhu října ve vybraných lékárnách a prodejnách. „Na pivo k nám přicházejí velmi dobré ohlasy. Chtěli bychom se proto se Žateckým pivovarem domluvit na další spolupráci, vařit ho dlouhodobě a pivo nabízet přes běžnou distribuční síť,“ uvedla Plánková.

Zlatavý mok ženy oceňují. „Je to pěkný projekt a pivko dobrý, mírně slaďoučký, chutnalo mi,“ uvedla například Šárka Kocianová. Pozitivní ohlasy přišly až třeba z USA nebo Itálie, kam se lahve s pivem různými cestami dostaly.

Bez alkoholu
Jeho základ je stejný jako u běžného piva - voda, ječné slady a chmel. „V pivu je cukr, proto je sladší. Recept jsme vytvořili na základě zadání organizace Mamma Help. Nové pivo si zachovává všechny pozitivní vlastnosti klasického piva, jako je obsah živin, vitaminu B nebo draslíku, ale je bez alkoholu. A co je nejdůležitější, má sladkou chuť vyvinutou speciálně pro potlačení negativních účinků chemoterapie,“ vysvětlil obchodní ředitel Žateckého pivovaru Radek Vincík. Podle jeho slov se uvařilo několik stovek přepravek s lahvemi, další spolupráci s organizací Mamma Help se určitě nebrání. „Výrobní kapacity pro dlouhodobější vaření tohoto piva máme,“ dodal.

Na etiketě lahví jsou zároveň kontakty na zmíněnou organizaci, kde mohou ženy v těžkém období nemoci najít porozumění a morální podporu.

Pro Žatecký pivovar to není první pivo, které uvařil speciálně pro nemocné. Už roky produkuje bezlepkové pivo Celia světlé, tmavé a v bio kvalitě s bio sladem a bio chmelem. Mohou ho pít lidé s bezlepkovou dietou, kteří by se jinak běžným pivům měli vyhýbat.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.18.10.2022 07:3925