Historie a současnost Žateckého pivovaru

Žatecko je kraj, ve světě proslulý svým jedinečným chmelem. Jeho pěstování je historicky doloženo již v 10. století, kdy se už před tisíci lety výborný žatecký chmel vyvážel do ciziny. I proto byl Žatec po staletí bohatým královským městem.
Žatecký chmel a slad, vyrobený z místního ječmene, byly zárukou dobrých várek piva. Na nejčelnější místo mezi českými pivy dával žatecký mok už Tadeáš Hájek z Hájku ve svém výjimečném spise „O pivě a způsobech jeho přípravy, jeho podstatě silách a účincích“, vydaného latinsky roku 1585.pivovar
V českém pivovarnictví je Žatecký pivovar jediný, který má tradici vaření piva v místě původní městské zástavby delší než 700 let. V roce 1261 vznikla v Žatci společnost žateckých právovárečníků, která vařila piva „SAMEC“ a „KOZEL“, která byla žádaná v Čechách i na královském dvoře, šlechtou a knížaty při stolování a radostných pitkách. Postupně se právovárečníci soustředili na území poblíž hlavního náměstí a nadále nestačili uspokojovat poptávku trhu. Po požáru v polovině 18. století bylo po delším váhání rozhodnuto o výstavbě nového pivovaru v místě dnešního pivovaru.
Základní kámen průmyslového měšťanského pivovaru byl položen 20.6.1798 na místě zaniklého královského hradu, vedle kasáren. Plány dodal pan Lorenz Rott, který byl zároveň stavitelem. Po dvouletém stavebním úsilí konečně várečná správa oznámila dne 26.7.1800 začátek vaření a právovárečníci pronajali pivovar sládkovi k provozu. V roce 1801 uvařili Žatečtí 840 sudů (42.000 hl) piva.
Pivovar byl postupně rozšiřován, modernizován a vařil výborná piva výčepní, speciální piva jako „Radniční“, „Myslivecké“, „Vánoční“ a „Slavnostní“ a již zmiňovaná tradiční piva „Samec“ a „Kozel“.
Pivo z žateckého pivovaru bylo v minulosti i v současnosti mnohokrát oceněno při různých soutěžích a výstavách. pivovarNapříklad v roce 1873 u příležitosti světové výstavy ve Vídni obdrželo medaile za zásluhy a diplom za žatecká ležácká piva, v roce 1879 na Živnostenské výstavě v Praze stříbrnou medaili v degustační soutěži, v roce 1880 na Zemědělské a průmyslové výstavě v Budějovicích zlatou medaili v odborné degustaci a další ocenění kvality žateckého piva. Na tuto tradici navazují ocenění a čestná uznání odborných degustačních porot při Žateckých slavnostech chmele v roce1995 (světlý ležák), v roce 1996 a 1997 (tmavý ležák), v roce 2000 a 2001 (světlý ležák), ale také v Táboře v roce 2003, 2004, 2005 a 2006 nebo znovu v Českých Budějovicích v roce 2004 a 2005 v různých kategoriích.
Při prezentaci žateckého pivovaru od dob svého založení bylo vždy zdůrazněno v pojmenování označení vlastnictví – „měšťanský pivovar“ a místo „Žatec“. Toto označení bylo nutné a nezbytné s ohledem na velký počet pivovarů v okolí slavné chmelařské oblasti a také s ohledem na konkurenční pivovar vídeňského barona Antonína Drehera v Žatci s názvem „Pratok“. Okolní „neoriginální“ pivovary se snažily alespoň přiživit se při lokalizaci přídavkem „… u Žatce“, „…v žateckém kraji“, „… vaříme pivo ze žateckého chmele“ a podobně. Avšak obyvatelé žateckého kraje velice dobře rozeznávali a rozeznávají původní, originální pivovar a jsou na něj právem hrdi.

Žatecký pivovar dnes pokračuje v tradici výroby českého piva typu světlého ležáku, stejně jak se tato technologie ustálila od druhé poloviny devatenáctého století. Trvá přitom na použití pouze tří základních surovin : vody, sladu a chmele.
Ječný slad se rozemílá a směšuje s předem ohřátou vodou ve varně. Teplota této tzv. vystírky se postupně zvyšuje i tím, že její části se následně vaří. Sladový škrob se tak uvolňuje a zcukřuje pomocí sladových enzymů aktivovaných při zvyšujících se teplotách. Odborně se hovoří o rmutování a v našem případu přesně o dvourmutovém postupu. Po odstranění sladových zbytků (mláta) ve scezovací kádi se získaný roztok – sladina vaří s chmelem dodávaným Chmelařským institutem Žatec. Chmel se dávkuje ve třech postupných dávkách, aby se docílilo vyváženého vyluhování hořkých i aromatických chmelových látek. S průběhem chmelovaru se pak již hovoří o mladině.pivovar
Žatecká čtyřnádobová varna má za sebou zajímavou historii, je měděná a byla během druhé světové války v dílech skladována, tedy spíše před kontribucí ukryta, v Dreherově pivovaru. Po válce se pak postavila do současné podoby v Měšťanském pivovaru.
Horká mladina se ochlazuje v modernizovaném chladicím zařízení, chmelové kaly se nejprve usadí ve středu rotačního usazováku (vířivé kádě) a čirá mladina se ochladí předchlazenou ledovou vodou v průtočném deskovém chladiči.
Hotová mladina, podle dávky použitého sladu a konečného odparu při varu, obsahuje cukerné látky (extrakt) v množství označovaném jako původní extrakt mladiny. Ten hodnocený v procentech je základem běžného označení piva desítka,dvanáctka a podobně. V Žatci je nejvýznamnějším výrobkem pivovaru světlá jedenáctka.
Pro světlé ležáky se používá pouze světlý, nebo také dalším označením plzeňský, ječný slad. Pro tmavá piva se ještě doplňují další typy sladů (karamelový, barvicí, bavorský).
Studená mladina se zakvašuje pivovarskými kvasinkami spodního kvašení (při ukončení kvašení se usazují) a hlavní kvašení probíhá v otevřených chlazených kádích spilky. Mladé pivo (prokvašená mladina) se po devíti až dvanácti dnech přepouští k dokvašování do uzavřených ocelových ležáckých tanků chlazeného sklepa, kde se pivo přirozeně sytí dále vznikajícím kysličníkem uhličitým a zdokonaluje se ve své příjemné chuti a vůni až 45 dnů. Během hlavního kvašení a dokvašování ubývá extraktu a vzniká především alkohol a kysličník uhličitý. Nové kvasné nádoby nahradily dřívější dřevěné, avšak varna, spilka a sklep se nacházejí v původních prostorech vybudovaných při stavbě pivovaru v letech 1799 až 1801.
Další potřebná zařízení se přemísťovala podle požadavků oprav a rekonstrukcí. Filtrace piva je křemelinová, předčila dřívější filtraci pivovarskou asbestocelulosovou masou. Bednárna již není potřeba. Pivo stáčené do dnešních nerezových válcových KEG soudků je nepasterované, pouze se filtruje speciálním mikrobiálním filtrem. Sudy se myjí a stáčejí na automatické lince. Rovněž lahvárna je automatizována, lahvové pivo se s ohledem na delší exportní trvanlivost pasteruje v lahvích v tunelovém pasteru. Ruční manipulace ještě stále vládne v expedici a rozvozu sudového a lahvového piva.
Všechna vyráběná piva se samostatně vaří a před stáčením nejsou dosycována.
Pivovar se dnes řadí mezi malé průmyslové pivovary a návštěvník jistě zjistí rozdílné postupy i vlastnosti výrobků velkopivovarů.
Zdroj:Stránky Žateckého pivovaru, 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Žateckého pivovaru

Kdy:dle dohodyObec:ŽatecZdroj:Žatecký pivovar

PRAVIDLA PRO SKUPINOVÉ PROHLÍDKY ŽATECKÉHO PIVOVARU

A. Druhy prohlídek:
● Prohlídka s ochutnávkou
● Prohlídka s ochutnávkou a dárkem (= zvýhodněné dárkové balení)
● Prohlídka pro školní účely

B. Velikost prohlídkové skupiny
Skupina min. 8-mi, max. 25-ti osob.
V případě větší skupiny je nutné se rozdělit do dvou skupin.
Počet prohlídek je omezen na maximálně dvě za den.

C. Prohlídková trasa:
● Shromaždiště je hned za branou do pivovaru
● Varna – na úvod krátké seznámení s historií a současností
● Vířivá káď
● Spilka
● Degustace
● Filtrace
● Ležácké tanky
● Stáčírna sudového piva
● Stáčírna láhvového piva
● Dárek při ukončení prohlídky v prodejně pivovaru

D. Prohlídkové dny a časový rozvrh
Standardně: pondělí, středa, čtvrtek
Po dohodě: i v jiné dny, podle výrobních cyklů pivovaru
Čas zahájení: standardně ve výše uvedených dnech zahájení 1. prohlídky v 11.00 hodin
zahájení 2. prohlídky v 13.00 hodin.
Doba trvání jedné prohlídkové trasy činí 1 hodinu.

E. Jazykové provedení prohlídky
Prohlídka je vedena v českém jazyce. V případě potřeby překladu do jiného jazyka je nutné zajistit si překladatele.

F. Ochutnávka
Ochutnávka probíhá v prostorách spilky, kde je připraveno chlazené světlé a tmavé žatecké pivo, čepované přímo z ležáckého tanku do originálního pivovarského mazáku.

G. Dárek
Každý účastník prohlídky s dárkem obdrží při odchodu z pivovaru dárkový košíček s pivem.
Každý účastník prohlídky má možnost zakoupit si další pivo či propagační předměty v obchodě s pivem a propagačními předměty u vchodu do pivovaru.

H. Cena prohlídky
Cena ad A. a) 100,- Kč za návštěvníka
Cena ad A. b) 150,- Kč za návštěvníka
Cena ad A. c) 30,- Kč za návštěvníka

I. Platební podmínky
Platba podle bodu H. proběhne v místnosti expedice za branou do pivovaru před zahájením prohlídky.
V případě prohlídek organizovaných cestovními kancelářemi proběhne platba v pokladně pivovaru oproti vystavení faktury.

J. Objednávky
Každou prohlídku je nutné objednat minimálně 21 dní předem.
Pro objednání použijte náš Objednávkový formulář
nebo je možné zaslat objednávku písemně na adresu:
Žatecký pivovar, spol. s.r.o., Žižkovo náměstí 81, Žatec, 438 01

V každé objednávce, prosíme, uvádějte:
● zamýšlené datum prohlídky
● počet osob, které se prohlídky zúčastní
● kontaktní osobu, včetně možnosti spojení

Rezervace je platná po e-mailovém nebo písemném potvrzení Vaší objednávky.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Aktualizováno: před 4 lety

V Žatci začali vařit světlou desítku, do níž přidávají chmel za studena

Publikováno:před 12 měsíciZdroj:iDNES.cz

Pivovar v Žatci uvedl na trh novou značkou desetistupňového piva Plavčík. Zvláštností je inovativní výrobní technologie takzvaného studeného chmelení.

Světlé výčepní pivo Plavčík obsahuje 3,8 procenta alkoholu. Je vyrobené z domácích odrůd chmele Žatecký poloraný červeňák a Vital.

„Studené chmelení znamená, že při zrání v ležáckém tanku do něj byl navíc vložen speciální vak s aromatickou odrůdou chmele Mosaic. Ta mu dodává jemný citrusový odstín,“ vysvětlil obchodní ředitel Radek Vincík.

Jde o jedenáctý druh piva v portfoliu žateckého pivovaru. Podle Vincíka je toto pivo vhodné ke konzumaci třeba po sportování, protože prý nezatíží organismus.

„Od pořádného Plavčíka se očekává, že má prostě vaši hladinku pod kontrolou,“ glosuje nový výrobek web Pivovaru Žatec.

Za studená chmelená desítka Plavčík

Publikováno:před rokemZdroj:ČeskéNápoje.cz

Dne 12. 9. 2017 proběhla v prostorách pivovaru prezentace nové značky piva PLAVČÍK. Za přítomnosti vedení společnosti, obchodních zástupců i komunikační agentury odstartovala reklamní kampaň tohoto světlého lehkého výčepního piva.

Tímto dnem je nová, za studena dochmelená, desítka uvedena na trh jako lahvové pivo. Během léta byla dostupná ve vybraných zařízeních pouze na čepu.

První místa, kde ji budete moci na konci týdne sehnat, jsou naše Originální prodejny Žateckého pivovaru (Žatec, Postoloprty, Drahomyšl, Most a Lubenec).

Pivovar Žatec chystá své muzeum, připravuje i nový druh piva

Publikováno:před rokemZdroj:iDNES.czAutor:Miroslava Strnadová

Historie vaření piva, vývoj výrobní technologie i dobové lahve mají být součástí nového Muzea pivovarnictví, které plánuje otevřít žatecký pivovar. První návštěvníci by si ho mohli prohlédnout letos na podzim. Pro zákazníky také připravuje nové pivo výrazné chuti a vůně.

„Pivní turistika zažívá boom, do města proudí čím dál víc návštěvníků díky Chrámu chmele a piva. Usilujeme o to zapojit náš pivovar více do cestovního ruchu, k čemuž potřebujeme zázemí a větší nabídku zážitků pro turisty,“ vysvětluje obchodní ředitel pivovaru Radek Vincík.

Pivovar se proto na jaře pustí do opravy patrového domu č. 85 stojícího přes ulici. Objekt je ve velmi špatném stavu, má narušenou statiku a chybí mu část střechy.

„Do stavebních prací se chceme pustit ještě letos na jaře, a pokud vše půjde dobře, muzeum otevřeme při Dočesné na začátku září,“ plánuje Vincík.

Rekonstrukce domu a zařízení muzea podle něj vyjde na 14 milionů korun, přičemž pivovar získal na záchranu památkově chráněného objektu dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši téměř 12 milionů.

Pivovar pořádá už řadu let prohlídky svého areálu. Loni si sklady, šrotovnu, varnu, spilku, ležácký sklep, stáčírnu, sklady a další prostory prohlédlo v rámci přes tři tisíce turistů. Další zhruba tři tisíce návštěvníků zavítaly na den otevřených dveří, který se koná každoročně v květnu.

Z bývalé sladovny bude penzion
Už loni pivovar zrekonstruoval několik objektů přímo ve svém areálu. Všechny budovy dostaly nový kabát a prokoukl také vnitřní dvůr. V plánu na příští rok je oprava bývalé sladovny, v níž má vzniknout restaurace a penzion.

V posledních letech se pivovaru daří, loni uvařil přes 36 tisíc hektolitrů piva a na letošní rok plánuje navýšení. Díky spojení se čtvrtou největší pivovarnickou skupinou Carlsberg se mu podařilo proniknout na nové zahraniční trhy.

„Především na americký a kanadský trh. Rozšířili jsme prodej i ve Skandinávii a z exotických lokalit jsme na Bermudách a Bahamách. Letos chceme posílit na všech trzích,“ nastínil Vincík.

Vývozní jedničkou žateckého výrobce zůstává bezlepkové pivo Celia. Poslední novinka, třináctistupňový Sedmý schod, se objevila na trhu na konci roku 2015, letos proto přijde čas na nástupce.

„Jsme ve stadiu vývoje, zatím prozradím jen to, že budeme držet trend produktu s výraznou chutí a vůní a cílíme na zákazníky, kteří se zajímají, co nápoj obsahuje, a upřednostňují kvalitu před kvantitou,“ dodal Vincík.

Obří sud po šesti letech zmizel z kruhového objezdu na silnici Plzeň - Most

Publikováno:před 2 letyZdroj:Mostecký deníkAutor:Petr Kinšt

Propagoval Žatecký pivovar na silnici Plzeň – Most. Na místo se sud už nevrátí, nyní stojí v areálu pivovaru.

Po více než šesti letech zmizel z kruhového objezdu na plzeňské silnici v Žatci velký sud.
Propagoval město a tamní pivovar, který byl jeho majitelem. Sud se na místo už nevrátí.

Sud nově stojí před pivovarem
„Správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic, nás vyzvalo, abychom sud odstranili s tím, že podle nové legislativy tam nesmí být. Učinili jsme tak. Sud je nyní u našeho pivovaru u vrátnice, kde je už zřejmě jeho trvalé místo," sdělil Radek Vincík, obchodní ředitel Žateckého pivovaru.

„Sud byl reklamním zařízením propagujícím Žatecký pivovar a město Žatec a byl do středu okružní křižovatky umístěn na základě povolení silničního správního úřadu ze dne 7.1.2011, které bylo vydáno v souladu s tehdejším zákonem. Od 1.9.2012 vstoupila v platnost novelizace, dle které zmíněný sud už na kruhovém objezdu povolit nelze. Původní povolení z ledna 2011 bylo platné do 31. prosince 2015, dle rozhodnutí silničního správního úřadu ze dne 25. ledna 2016 nové povolení nebylo uděleno," vysvětlila Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Zřejmě by se stěhoval i tak
Sud by z kruhového objezdu ale zřejmě zmizel i tak. „Dřív byla z ŘSD dohoda, že jsme měli na kruhovém objezdu umístěný sud a za to jsme se o něj starali. Sekali jsme tam třeba trávu. V průběhu minulého roku nám ale ŘSD stanovilo tak vysoký nájem, který jsme nebyli ochotni platit. Takže sud bychom bez ohledu na zákony zřejmě odvezli i tak," sdělil Deníku Vincík.

V Žatci před lety vznikla myšlenka, že by se na kruhové objezdy, jež se tehdy ve velké míře ve městě stavěly, umístily sudy nebo třeba chmelničky, které by propagovaly město jako místo chmelařství a pivovarnictví.

První sud byl umístěn v roce 2004 na Kruhovém náměstí. Má délku 2,8 metru, u dna s průměrem dva a půl metru. Druhý byl umístěn právě na kruhový objezd na plzeňské silnici v srpnu 2009. Další už se ale nikam neumístily, nepodařilo se získat povolení. V Žatci je přitom kruhových objezdů šest.

V současné době tak v Žatci zůstal jediný sud, a to „Na Kruháku". Pozemek je v majetku města, je pravděpodobné, že tam zůstane i dál.
dnes 07:20

Žatecký pivovar proniká do Kanady s ležákem ve stylu Star Trek

Publikováno:před 4 letyZdroj:E15.czAutor:David Vagaday

Pivovaru Žatec se podařilo získat další netradiční zakázku. Na severoamerický trh dodal první várku 11stupňového ležáku inspirovaného kultovní americkou sci-fi sérií Star Trek. Speciál nazvaný Sindicate Lager vznikl ve spolupráci s kanadskou Pivní federací (Federation of Beer), která distribuuje pivo s tématikou Star Treku.

Česká společnost zatím poslala do Kanady jeden kontejner startrekové jedenáctky, což je 24 tisíc půllitrových lahví. „Jde o limitovanou edici, nicméně pokud se první várka bude dobře prodávat, dodáme do Kanady další,“ vysvětlil pro server E15.cz obchodní šéf žatecké firmy Radek Vincík.

Podle něj se pivo na motivy Star Treku v kanadských obchodech objevilo před pár týdny a minulý víkend jej pak Pivní federace spolu s kanadským importérem Delancey Direct uvedla na americký trh. Konkrétně šlo do prodeje v Seattlu ve státě Washington.

Žateckou jedenáctku spojuje se slavnou sci-fi sérií především etiketa. Je na ní vyobrazena filmová postava, zelená dívka Orion, a pod víčkem se vyjímá bílý nápis na modrém poli Star Trek. Uvnitř lahve je však tradiční český ležák vařený ze světově proslulého žateckého chmele.

Zlatavý mok z Žatce je již třetím pivem s tématikou Star Treku, které Federation of Beer a dovozce Delancey Direct distribuují. Loni se nejprve objevil irský speciál Vulcan Ale a poté následoval Klingon Warnog.

Pro žateckou firmu není „sci-fi pivo“ pro Kanadu jedinou neobvyklou zakázkou. Od letošního jara vaří pivo pro kurdskou značku Ava Zêr (česky zlatá voda), kterou založili ve Švédsku dva tamní podnikatelé kurdského původu Herdi Kader a Cesur Nujen. Oba chtějí se svým pivem prorazit nejdříve na švédském trhu a postupně i v okolních zemích.

Již v lednu 2012 začali v Žatci vařit ležák pro jednu z největších a nejstarších pákistánských společností Murree Brewery. Toto pivo však není určeno pro tamní trh, ale zejména pro asijské etnické restaurace v Británii. Vývoz z Pákistánu firmě zakazují tamní islámské zákony.

Žatecký pivovar začal vařit kurdské pivo

Publikováno:před 4 letyZdroj:E15.cz

Pivovar v Žatci získal po pákistánské firmě Murree Brewery dalšího zajímavého klienta. Od letošního jara vaří pivo pro kurdskou značku Ava Zêr (česky zlatá voda), kterou založili ve Švédsku dva tamní podnikatelé kurdského původu. Herdi Kader a Cesur Nujen chtějí se svým pivem prorazit nejdříve na švédském trhu a postupně i v okolních zemích.

Český pivovar prodává Kaderovi s Nujenem 11stupňový světlý ležák v lahvích se speciální černou etiketou, na níž je zlatavým písmem vyvedeno logo kurdské značky Ava Zêr.

Objemy dodávek nechce žádná ze stran komentovat. „Naše spolupráce je teprve na začátku, věříme ale, že postupně poroste. Pivo se musí ve Skandinávii zalistovat do spousty restauračních i maloobchodních řetězců, aby proniklo na tamní trh,“ řekl pro E15.cz obchodní šéf pivovaru Radek Vincík.

Dobrý zvuk žateckého chmele
Pro spolupráci s českými partnery se Kader a Nujen rozhodli díky věhlasu žateckého poloraného červeňáku. „Vybrali jsme si Žatec, protože leží v oblasti, která je světově proslulá svým chmelem,“ vysvětlil pro E15.cz Herdi Kader. To potvrzuje i Radek Vincík: „Náš chmel i české pivo obecně mají ve Švédsku výborný zvuk.“

Švédsko-kurdští podnikatelé spustili prodej Ava Zêru ve Švédsku letos v květnu. Státní „alkoholový“ řetězec Systembolaget jej na svém e-shopu nabízí za necelých 16 švédských korun (kolem 47 Kč) za třetinkovou lahev.

Ohlasy z Kurdistánu
Podle Kadera je v této chvíli příliš brzy mluvit o další zahraniční expanzi. „Nejdříve chceme zjistit, jak naše kurdská značka zafunguje na švédském trhu. Nabízet cokoli v mezinárodním měřítku vyžaduje investice a my chceme vše dělat krok za krokem,“ sdělil Herdi Kader serveru E15.cz.

V dřívějším vyjádření pro agenturu Bloomberg nicméně Kader zmínil, že dalším krokem by měly být trhy sousedící se Švédskem. „Velký zájem o naše pivo jsme zaznamenali také z území obývaných Kurdy,“ dodal.

Splnění chlapeckého snu
Herdi Kader a Cesur Nujen jsou potomky kurdských imigrantů. Rozjezd podnikání zdůvodňují pověstí Kurdů ve světě. Chtějí totiž, aby si lidé začali spojovat kurdský národ spíše s jejich pivem než s konfliktem v Iráku a Sýrii, kde Kurdové aktuálně bojují s teroristickou organizací Islámský stát.

Oba podnikatelé na internetových stránkách své značky líčí vznik piva jako splnění svého snu. Kader a Nujen se prý potkali v dospělém věku a uvědomil si, že měli stejný chlapecký sen. „Nyní jsme udělali krok k tomu, abychom náš sen uskutečnili tím, že jsme vytvořili kurdské pivo – Ava Zêr,“ uvádí na webu.

Žatecký pivovar míří na ruský a kanadský trh

Publikováno:před 4 letyZdroj:Patria OnlineAutor:ČTK

Žatecký pivovar jedná o proniknutí na ruský a kanadský trh. Jde o první výsledky nedávného majetkového vstupu dánského pivovarnického gigantu Carlsberg do pivovaru. Podle záměru nového většinového vlastníka, který od britského majitele odkoupil 51 procent společnosti, by se pivovar také měl aktivně zapojit do cestovního ruchu, a to včetně provozování vlastní restaurace a ubytovacího zařízení. ČTK to dnes řekl obchodní ředitel Radek Vincík.

Na chodu vlastního pivovaru by se naopak nic zásadního měnit nemělo. "Podmínka zachování stávající výroby je přímo součástí kupní smlouvy," uvedl Vincík. Zachovány budou technologické postupy při výrobě piva včetně využití prvotřídních surovin, ječného sladu z místních zdrojů a žateckého chmele. Nový vlastník trval i na zachování managementu, který stojí v čele pivovaru od roku 2002, kdy jej ve zbědovaném stavu převzal od tehdejšího majitele.

Právě originalita žateckého piva je podle Vincíka jeho největší devizou. "Dánové ho berou jako naše rodinné stříbro, kvůli kterému pivovar kupovali," řekl. Díky využití klastických postupů trvá výroba jedné várky piva minimálně 55 dnů. Představuje to vyšší náklady, ale výsledkem je lepší kvalita, k čemuž je pivovar takové velikosti podle Vincíka předurčen. Proto také v Žatci nehodlají plnit pivo do PET lahví.

Žatecký pivovar, který zaměstnává 50 lidí, loni zvýšil výstav o 1,1 procenta na 34.453 hektolitrů piva, tržby vzrostly meziročně o 5,6 procenta na 54,2 milionu korun. "Určitý růst zaznamenáváme pravidelně každý rok," uvedl obchodní ředitel. Kapacita pivovaru je zhruba 60.000 hektolitrů ročně, její navýšení by si vyžádalo další investice. Nadpoloviční většinu produkce pivovaru (53 procent) představovalo loni sudové pivo, podíl lahvového činil 41 procent. Zbývajících šest procent tvořilo pivo v cisternách či pětilitrových soudcích.

Výroba by už letos mohla růst strměji právě díky zařazení pod Carlsberg, čtvrtého největšího producenta piva na světě. "Máme k dispozici jeho celosvětovou síť. V současné době probíhají jednání s distributory v Rusku a Kanadě," řekl Vincík. Loni šlo na export 14 procent celkové produkce, pivo ze Žatce se vyváží do 17 zemí čtyř kontinentů.

Žatecký pivovar vaří 11 druhů a značek piv. Jeho chloubou je bezlepkové pivo Celia vyráběné ve světlé i tmavé variantě. K výrobě se přitom používají stejné suroviny jako u normálního piva včetně ječného sladu obsahujícího lepek. "Ten se ale díky unikátní technologii vyvinuté pivovarským výzkumným ústavem z piva odstraňuje," uvedl obchodní ředitel.

O patentovaný výrobní postup v době jeho vzniku před čtyřmi lety podle něj žádný jiný český pivovar neprojevil zájem, takže Žatec teď má na jeho využívání exkluzivitu. "Výroba bezlepkového piva roste o stovky hektolitrů ročně," řekl Vincík.

Vedle výroby kvalitního piva z domácích surovin by se Žatecký pivovar rád etabloval v cestovním ruchu. To vyžaduje investice do obnovy budov a rozšíření prohlídek pivovarských provozů pro veřejnost. Úpravy by podle obchodního ředitele mohly začít ještě letos. "Máme zpracované i projekty na rekonstrukci přilehlých objektů včetně staré sladovny. Měla by tam vyrůst především restaurace, bez jejíž návštěvy není exkurze do pivovaru kompletní, a počítá se i se vznikem ubytovací kapacity," dodal Vincík.

CELIA DARK - české bezlepkové pivo pro celiaky, ale nejen pro ně

Publikováno:před 4 letyZdroj:Kultura21.cz

Nabídka speciálních piv na českém trhu se rozšiřuje. Novinkou je pivo CELIA DARK, s jehož výrobou začal Žatecký pivovar. Pivo CELIA DARK je tmavý speciální ležák, uvařený z žatecké vody, českého ječného, bavorského, barevného a karamelového sladu a žateckého chmele. Varným postupem se podařilo docílit syté tmavohnědé barvy a chuti, která překvapí svou jemnou silou a vyváženou hořkostí.

Předchůdcem piva CELIA DARK je pivo CELIA, světlý bezlepkový ležák. Žatecký pivovar jej uvedl na trh v říjnu 2010. O jeho vznik se zasloužila spolupráce pražského Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., který vyvinul unikátní technologii umožňující bezpečnou výrobu piva pro celiaky a Žateckého pivovaru, který zavedl bezlepkovou technologii a výrobu a piva CELIA.

Pivo CELIA se na trhu rychle etablovalo. Zatímco v roce 2011 se jej prodalo přibližně 1120 hl, v roce 2012 to bylo již 1500 hl a v loňském roce činil prodej 2600 hl. Pro rok 2014 je plánován prodej ve výši 3500 hl piva CELIA ve všech jeho mutacích.

Vývoz piva CELIA začal na počátku roku 2011. Hlavním exportním trhem jsou především trhy Itálie, Švédska, Velké Británie, Finska, Norska či Portugalska. Po internetu se prodává ve Francii, v Německu a ve Švýcarsku. Novým trhem je Austrálie a v současnosti probíhají jednání o vývozu do USA. Perličkou je export piva CELIA do Brazílie a do Peru.

Žatecký pivovar obdržel za produkci piva CELIA řadu ocenění. První z nich byla Výroční cena F. O. Poupěte udělená Českým svazem pivovarů a sladoven v roce 2011. V roce 2012 bylo pivo CELIA oceněno Asociací inovačního podnikání České republiky čestným uznáním v soutěži Inovace roku. V roce 2013 získalo pivo CELIA první cenu v kategorii piv na prestižní londýnské soutěži Free From Food 2013.

České bezlepkové pivo pro celiaky, ale nejen pro ně, se představuje

Publikováno:před 4 letyZdroj:Babinet.cz

Nabídka speciálních piv na českém trhu se rozšiřuje. Novinkou je pivo CELIA DARK, s jehož výrobou začal Žatecký pivovar. Pivo CELIA DARK je tmavým, originálním speciálním ležákem, uvařeným z žatecké vody, českého ječného, bavorského, barevného a karamelového sladu a žateckého chmele. Varným postupem se podařilo docílit syté tmavohnědé barvy a chuti, která překvapí svou jemnou silou a vyváženou hořkostí. Obsah alkoholu je 5,7% obj., koncentrace původní mladiny dosahuje14,60 %. Hodnoty lepku měřené certifikovanými laboratořemi jsou nižší než 0,5 mg/100ml, tedy hluboko pod normami obsahu lepku stanovenými jak Českou republikou, tak Evropskou unií. Na trhu bude nabízeno ve skleněné láhvi o obsahu 500 ml.

Předchůdcem piva CELIA DARK je jeho starší „bratříček“ – pivo CELIA, světlý bezlepkový ležák. Žatecký pivovar jej uvedl na trh v říjnu 2010. O jeho vznik se zasloužila spolupráce pražského Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., který vyvinul unikátní technologii umožňující bezpečnou výrobu piva pro celiaky a Žateckého pivovaru, který zavedl bezlepkovou technologii a výrobu a pivo s názvem CELIA.

"Uvedení piva CELIA DARK na tuzemský trh je logickým krokem rozšíření velmi úspěšné nabídky bezlepkového piva CELIA a to nejen pro lidi trpící celiakií, ale pro všechny, kteří dávají přednost lehce stravitelným a organismus nezatěžujícím potravinám," uvedl Martin Kec, jednatel Žatecké pivovaru spol. s r. o. "Opět se potvrdilo, že piva vyráběná tradičními technologiemi z vysoce kvalitních surovin si své ctitele vždy najdou," dodal Martin Kec.

Žatecký pivovar obdržel za produkci piva CELIA řadu ocenění. První z nich byla Výroční cena F. O. Poupěte udělená Českým svazem pivovarů a sladoven v roce 2011. V roce 2012 bylo pivo CELIA oceněno Asociací inovačního podnikání České republiky čestným uznáním v soutěži Inovace roku. V roce 2013 získalo pivo CELIA první cenu v kategorii piv na prestižní londýnské soutěži Free From Food 2013.

Pivovar v Žatci za poslední roky podstatně zvýšil výstav

Publikováno:před 4 letyZdroj:Deník.czAutor:Petr Kinšt

Podnik pod britským vlastníkem zdvojnásobil množství uvařeného piva. Nyní většinu firmy koupili Dánové.

Dosavadní majitel Žateckého pivovaru, britský podnikatel Rolf Munding, minulý týden prodal 51 % podílu v pivovaru dánskému pivovarnickému gigantu Carlsberg. Britský majitel přitom znamenal pro pivovar úspěšnou éru.

Rolf Munding, který Žatecký pivovar koupil na konci roku 2001, společnost značně pozvedl. Zatímco výstav v roce 2002 činil patnáct a půl tisíc hektolitrů piva, loni uvařil už 34 453 hektolitrů piva. Za jedenáct let tak dokázal Žatecký pivovar výstav více než zdvojnásobit. To není v současných českých podmínkách, kdy spotřeba piva v ČR klesá, u větších pivovarů běžné.

Nadpoloviční většinu produkce pivovaru - 53 % představovalo loni sudové pivo, podíl lahvového piva činil 41 %. Zbývajících 6 % tvořilo pivo v cisternách či pětilitrových soudcích. Žatecký pivovar neplní pivo do PET lahví, k čemuž některé české pivovary v poslední době přistoupily.
Nejprodávanější je jedenáctka Premium

Pivovar vaří celkem 11 druhů a značek piv včetně dvou druhů bezlepkového piva. Novinkou je pivo Celia dark, což je tmavý bezlepkový ležák. Světlé bezlepkové pivo Celia uvedl na trh v říjnu 2010. Nejprodávanějším produktem firmy je jedenáctistupňový ležák Žatec Premium, který představuje přes 60 procent výstavu pivovaru. Podíl speciálů loni tvořil 2,5 procenta. Zbývající více než třetina produkce připadá na výčepní pivo a dvanáctistupňový ležák.

Na domácí trh směřovalo loni 86 % uvařeného piva, export se na celkovém prodeji podílel 14 procenty. Pivo ze Žatce se vyváží do sedmnácti zemí čtyř kontinentů. Tržby za vlastní výrobu dosáhly v Žateckém pivovaru loni výše téměř 54,2 milionů korun, což je ve srovnání rokem 2012 nárůst o 5,6 %.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.26.09.2017 19:1814