Historie a současnost pivovaru Tanvald

Malý tanvaldský a tím pádem i jizerskohorský pivovar s velkým týmovým duchem, tak by se dal označit náš počin v oblasti pivovarnictví. V srpnu roku 2020 se zrodila myšlenka zkusit začít nekomerčně vařit tanvaldské pivo. Založili jsme tedy společenství nejprve jedenácti členů věkově od 30 do 40 let se záměrem vybudovat mikro pivovar a postupně vytvořit místo pro společné setkávání. Aktuálně je nás už jen devět, ale naše odhodlání nepolevilo, neboť všichni pocházíme z Tanvaldu či máme k tomuto městu blízký vztah. Díky podpoře jednotlivých členů jsme společnými silami pořídili potřebné zařízení pro vaření piva. Necelých 100 let. Tak dlouho čekal Tanvald na svůj nový pivovar a konečně, dne 22. listopadu léta páně 2020 bylo v Tanvaldě opět uvařeno pivo!
Zdroj:Stránky pivovaru MUHU, 2023Více na stránkách pivovaru