Historie a současnost létajícího pivovaru Wittigo

Pojmenování pivovaru
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že se jedná o slovo z anglického slovníku, není tomu tak. Wittigo je německého původu. Je totiž odvozeno od označení šlechtického rodu Vítkovců – Wittigonen, jehož zakladatelem byl Vítek I. z Prčice a především od jména jeho syna Vítka IV. z Klokot (Witigo de Glokgot), který se stal zakladatelem pánů z Landštejna a Třeboně.
A protože majitelem a sládkem našeho pivovaru je Vít Bílek, rodák z Tábora, mající kořeny v dnešní městské části Klokoty, tedy také Vítek z Klokot, bylo pojmenování pivovaru celkem nasnadě.

Vznik pivovaru
V roce 2019 se Vítek z Klokot (dnes žijící v Českých Budějovicích) odhodlal po letech příprav, studií a praxe splnit si svůj dlouholetý sen o vlastním „kamenném“ pivovaru.
Prvním krokem na cestě ke zrealizování tohoto velkého cíle bylo založení tzv. létajícího (kočovného) pivovaru WITTIGO, tedy pivovaru, který nemá své vlastní zázemí a pronajímá si volné kapacity ve spřátelených minipivovarech.
V této podobě funguje pivovar i nadále.

O nás
Hlavní osobou celého podniku je tedy již zmiňovaný Vítek Bílek, pivní nadšenec a vyučený sládek, který zastává funkci majitele, jednatele a sládka. Jeho pravou rukou je jeho žena Klárka, která mu pomáhá se vším kromě samotného vaření, co jí síly, zkušenosti, znalosti a um dovolí.
Zdroj:Stránky létajícího pivovaru Wittigo, 2019


Více na stránkách pivovaru