Historie a současnost Velkorakovského minipivovaru

Velkorakovský minipivovar vznikl v roce 2015 jako bláznivý nápad tří kamarádů nebo chcete-li milovníků kvalitního zlatavého moku, později tří spolumajitelů minipivovaru, kteří si ve volných chvílích s obrovským nadšením, jím vlastním, zkoušeli vařit pivo v domácích podmínkách, domácích hrncích a nádobách. I přes nevěřícné, ale přející pohledy manželek a snoubenek, si časem vytvořili domácí mikropivovar.

K velkému nadšení se brzy přidala myšlenka i odhodlání obnovit tradici vaření piva v obci Raková u Konice, pivovardříve Gross Rakau, se kterou má pivovar spojené sídlo i název společnosti. V 16. století, tedy časech renesance, bylo v obci vařeno velmi kvalitní pivo, které bylo dle dochovaných písemností v zemských archiváliích a obecní kronice dováženo do v té době vzdálených končin – Olomouckých arcibiskupských klášterů. To dokazuje velmi vysokou kvalitu pivního moku. Pivovar byl ale zničen švédským vojskem během třicetileté války a již nebyl nikdy obnoven. Dle archiválií víme, kde pivovar stál, ale více nám kroniky nezanechaly.

I když v současnosti vaříme z technologických důvodů pivo v Prostějově a ne v Rakové u Konice, myšlenka obnovit po zhruba čtyři sta letech pivovarnictví v obci, je stále živá a doufejme, že se v budoucnu podaří zrealizovat. Ale teď již k naší krátké historii.

Dne 19. 6. 2015 byla založena společnost Velkorakovský minipivovar s.r.o.

V roce 2016 jsme zakoupili a na jaře 2017 zprovoznili současnou technologii. V červnu 2017 zahájili prodej prvních várek piva, převážně jedenáctky světlého spodně kvašeného ležáku, pod názvem Rupert a začali dočasně provozovat jednu hospůdku. pivovarUvařili jsme první várku výčepní Velkorakovské desítky, Polotmavého Ruperta a také dvanáctky pod názvem Masaj. Poslední dvě jmenovaná piva jsou také spodní kvašené ležáky. Na sklonku roku již provozujeme dvě hospůdky.

V roce 2018 se otevírá třetí hospůdka. Na začátku roku je zakoupen dochovaný sklep původního pivovaru z 16. století, v současné době nejstarší dochovaná stavba v obci. V tomto roce ale dochází v pivovaru také k velkým změnám. Dva společníci se rozhodli opustit společnost z rodinných důvodů. Pivovar tedy přebírá zbývající vlastník a z pivovaru tří kamarádů se stává pivovar rodinný.

Pevně doufáme, že s pomocí naší píle a našeho odhodlání povedeme myšlenku dál v té nejvyšší kvalitě. Budeme se o to z celého srdce snažit.
Zdroj:Stránky Velkorakovského minipivovaru, 2019


Více na stránkách pivovaru