Historie a současnost Zámeckého pivovaru Semín

Zámeček má nového majitele, společnost Danup - Invest s.r.o., Vlastník má v plánu vybudovat zde expozici pivovarského muzea (jehož součástí bude unikátní hvozdový valach), provoz minipivovaru (navazující na dlouholetou historii vaření piva v Semíně), ve sklepích tohoto objektu realizovat restauraci Šenk U Viléma a ubytovací kapacity.
Zdroj:Stránky Opuštěné domy, 2017


Více na stránkách pivovaru

Zámecký pivovar v Semíně na Pardubicku plánuje návrat k tradici vaření piva

Publikováno:před 3 měsíciZdroj:Pardubický deníkAutor:Michal Žampach

Zatímco pivovar v Pardubicích vloni zavřel své brány a přechází pod nového majitele, Zámecký pivovar v Semíně pilně pracuje na své modernizaci a k tradici pivovarnictví se chce vrátit.

Minipivovar se dočkal rekonstrukce a v jeho prostorách návštěvníci nyní naleznou třeba restauraci, čokoládovnu, společenské prostory, ale i ubytování. Nechybí zde ani vzpomínka na samotné sladovnictví, které tvoří stálou expozici a zároveň je i připomínkou známého architekta Josefa Gočára, jenž se narodil právě v Semíně.

Rekonstrukce započala symbolicky opravou věžičky na střeše pivovaru. „Podařilo se zrekonstruovat vnitřní prostory areálu, jedná se o bývalou sladovnu, kde se zpracovával slad a zároveň jsme vytvořili i expozici věnovanou obci Semín. V budoucnu plánujeme obnovit vaření piva a vytvořit i pivní lázně, wellness centrum či expozici Josefa Gočára,“ řekl Deníku správce objektu Klimeš.

Kde se po odchodu Pernštejnů 235 let vařilo pivo

Publikováno:před 12 měsíciZdroj:Kurzy.cz

Jedním z památkově chráněných objektů, jehož obnovu kraj dotačně podporuje, je i takzvaný zámeček v Semíně. Nechal ho postavit Vilém z Pernštejna pro správu okolního panství a později byl k němu přistavěn pivovar. V roce 1880 se zde místnímu sládkovi narodil budoucí slavný architekt Josef Gočár.

„Zámeček s pivovarem se před pár lety doslova rozpadal. Jeho nynější vlastníci mají ale konkrétní plány na jeho záchranu a smysluplné využití jak pro kulturní, tak do budoucna i pro turistický ruch. Náš kraj pomáhá s památkovými opravami od roku 2019 a také s budováním historických expozic pro veřejnost. Celkem jsme v posledních pěti letech přispěli na tyto aktivity částkou přes 900 tisíc korun,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Předindustriální pivovarnictví
Už v roce 2021 byla otevřena expozice sladovnictví, která je v původních prostorách s unikátním hvozdovým valachem a náduvníkem a návštěvníci se mohli podívat do zámečku v rámci programu 500 let renesance ve východních Čechách.

Letos k tomu přibude muzejní expozice varny. Původní prostor varny, ve kterém se na rozdíl od sladovny nedochovalo žádné původní zařízení, bude po dohodě s orgány památkové péče využit pro vybudování recepce budoucího hotelu. Na muzejní expozici historické varny se proto zájemci podívají v přístupové chodbě do historických sklepů. Tam bude nově umístěn provoz moderního minipivovaru.

„Celá vybudovaná expozice demonstruje výrobu sladu a vaření piva v tzv. předindustriálním období, tj. od období středověku do počátku průmyslové revoluce. Tehdejší pivovar byl vybudován v roce 1691 přístavbou k zámečku a pivo se tu vařilo 235 let,“ řekl Jan Kvasnička, jednatel společnosti Zámecký pivovar Semín.

Další plány se týkají Gočára a Semínských přesypů
„Poté, co se krajská galerie přejmenovala na Gočárovu a přestěhovala do Automatických mlýnů, je pro náš kraj velmi zajímavý i projekt expozice architekta Josefa Gočára a jeho žáků v půdním prostoru zámečku, kde rodina bydlela, než se přestěhovala do Lázní Bohdaneč. Na přípravě už majitelé s odborníky začali pracovat,“ těší se na další zajímavost v Semíně Roman Línek. V zrekonstruovaném objektu zámečku bude také expozice Semínských přesypů, které jsou Evropskou přírodní památkou Natura 2000 a k vidění jsou hned vedle zámečku.

V historickém pivovaru v Semíně byla dokončena předindustriální varna

Publikováno:před rokemZdroj:České NovinyAutor:ČTK

Spolek Gočárův Semín minulý rok pokročil s expozicemi v historickém pivovaru v Semíně na Pardubicku, kde se narodil architekt Josef Gočár. Lidé si budou moci prohlédnout například repliku původní technologie vaření piva. Při její výrobě se vycházelo z historických předloh zachovaných například v pivovaru v Dětenicích, řekl ČTK předseda spolku Leoš Kvapil.

"Nainstalovaná je předindustriální varna, tedy kotel na dřevo, kádě a další věci, které se pro vaření piva používaly v době, kdy ještě nebyl elektrický proud," uvedl Kvapil. Součástí expozice bude i videonahrávka se sládkem, který popíše, jak se s historickou technologií pracovalo.

Spolek se také dohodl na plánovaných změnách územního plánu v lokalitě, která je v sousedství národní přírodní památky Semínský přesyp. Schvalovat ji ještě budu zastupitelé, poté bude možné získat stavební povolení na další úpravy areálu. Budou vycházet z architektonické studie schválené památkáři. V budoucnu by kromě minipivovaru s restaurací a dalších historických expozic, například o Gočárovi v půdním prostoru či o Semínském přesypu v exteriéru, měly být v areálu také ubytovací kapacity v různých kategoriích, kongresový sál, pivní lázně a wellness centrum.

Pivovar v Semíně je součástí památkově chráněného zámečku z 16. století. Vznikl na konci 17. století, pivo se v něm vařilo více než 200 let. Jedním ze sládků byl otec Josefa Gočára. Posledním majitelem byl Jindřich Dvořák, který neprosperující pivovar v roce 1926 zavřel. Pak objekty, jež chátraly, využíval jako sklady pardubický a chrudimský pivovar, byly v něm i byty.

Zámek s pivovarem v Semíně patří společnosti Zámecký pivovar Semín, jejímž vlastníkem je firma Danup holding. Majiteli jsou investoři v pivovarnictví.

Spolek Gočárův Semín pokračuje v opravách historického pivovaru

Publikováno:před 2 letyZdroj:Průmyslová automatizaceAutor:ČTK

Minulý rok v červnu otevřel veřejnosti menší část prostor, kde se zachovaly některé původní předindustriální technologie, a dočasnou expozici o pamětihodnostech obce a jejích rodácích včetně známého architekta Josefa Gočára. O prázdninách v areálu promítalo také letní kino. Postupně se připravují další zajímavosti, řekl ČTK předseda spolku Leoš Kvapil.

"Letos jsme se rozhodli dokončit historickou expozici pivovarnictví a sladovnictví a rozšířit ji o předindustriální varnu, jaká fungovala od středověku do roku 1840. Pracujeme na dokumentaci a chtěli bychom mít vše dokončené v červnu," uvedl Kvapil.

V budoucnu by se v pivovaru mělo opět vařit pivo. "Počítáme s ročním výstavem 2000 hektolitrů. Pro minipivovar a restauraci připravujeme technologie, ale provoz zahájíme až po rekonstrukci celého objektu, tak za dva až tři roky," řekl Kvapil.

Pivovar v Semíně je součástí památkově chráněného zámečku z 16. století. Vznikl na konci 17. století, pivo se v něm vařilo více než 200 let. Jedním ze sládků byl otec Josefa Gočára. Posledním majitelem byl Jindřich Dvořák, který neprosperující pivovar v roce 1926 zavřel. Pak objekty, jež chátraly, využíval jako sklady pardubický a chrudimský pivovar, byly v něm i byty.

V Semíně v létě otevře zrekonstruovaný „Gočárův“ pivovar

Publikováno:před 3 letyZdroj:iDNES.czAutor:Stanislava Králová

Minipivovar, restaurace, čokoládovna, ubytování, ale také expozice sladovnictví a důležitá připomínka architekta Josefa Gočára, který se v Semíně narodil. Takové plány má se Zámeckým pivovarem Leoš Kvapil ze stejnojmenné společnosti, která v roce 2017 historickou usedlost zakoupila.

Symbolicky věžičkou na střeše pivovaru započaly rozsáhlé opravy budovy a zavěšením zvonu, kterým byli poddaní svoláváni k robotě, také oprava celého objektu skončí.

„Připravujeme projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Poté bude následovat celková rekonstrukce. Ta by měla trvat zhruba tři roky,“ říká jednatel Zámeckého pivovaru Semín Leoš Kvapil.

Největší prostor rozsáhlého komplexu bude patřit osobnosti Josefa Gočára, který se v roce 1880 v pivovaru jako syn sládka narodil. Zatím patří slavnému rodákovi malé připomenutí v prvním patře.

Do budoucna ale majitelé plánují zpřístupnit také Gočárův pokoj s nezvyklou barevnou výmalbou. Celkem bude mít vzpomínka na slavného architekta a autora Winternitzových mlýnů, bohdanečského pavilonu nebo domu U Černé Matky Boží v pražské Celetné ulici zhruba 500 metrů.

„V červenci představíme první část expozice pivovarnictví a sladovnictví,“ říká Radek Kvapil, další z týmu, který památku obnovuje.

Nejzajímavější částí pivovaru je takzvaný semínský valach, který sloužil k sušení sladu. V Česku jich není více než pět. Připomíná střechu, na niž se slad rozprostřel a sušil. Pochází z první poloviny 19. století. Je 9 metrů dlouhý, 2,5 metru široký a výhřevná plocha je 24 metrů čtverečních.

„Slad se na valachu sušil až dva dny, rozprostřel se po lísce a za pomoci dřevěných prkének, takzvaných limp, se otáčel, aby se nepřipálil,“ řekl Kvapil. Teplo pod naklíčené obilí přiváděly takzvané kalorifery, roury, které valach vytápěly horkým vzduchem. Když se slad usušil, šel si ještě odpočinout na sladovou půdu.

Valach zatím zůstane v původním stavu tak, aby návštěvníci viděli, jak skutečně vypadal. Mezi nejznámější valachy patří ještě ten v Praze v hospodě U Fleků a poté ještě v pivovarském muzeu v Plzni.

Vedle valachu se nachází malý kout, psinek, kde odpočívala obsluha valachu, muži, kteří přikládali dřevo do topeniště valachu a obraceli sušený slad na lískách.

„Svůj pitný režim udržovali pitím piva nebo vody. U valachu bylo poměrně velké horko, takže bylo nutné přijímat tekutiny,“ říká Radek Kvapil.

Hromada obilí se však nejprve musela vykoupat v obří vaně s vodou, v takzvaném náduvníku, který se v pivovaru dochoval původní. Odtud se poté slad po třech dnech přemístil na rovnou podlahu, takzvaná humna. Za pomoci dřevěné lopaty vidrovačky se klíčící obilí ručně převracelo, pracovníci pivovaru museli dávat pozor, aby slad neplesnivěl a nezarůstaly kořínky. Odtud poté zamířil k vyschnutí na zmiňovaný valach.

Piva navaří stejně jako jejich předchůdci
Až se v minipivovaru začne vařit klasický český ležák, bude se jeho produkce pohybovat do 2 000 hektolitrů za rok. To bude zhruba stejné číslo, na které se dostali jejich předchůdci z rodu Dvořáků. Sládek Jindřich Dvořák zde vařil pivo do roku 1926.

„V letech 1910–1911 bylo v Československu 800 pivovarů. Semínský pivovar si stál dobře. V konkurenci se sousedním přeloučským pivovarem měl lepší kvalitu,“ říká Radek Kvapil.

Pivovar poté v konkurenci silných velkých pivovarů ohlásil ukončení výroby a převzal provozování skladu piva včetně stáčení do lahví.

Podnik vedl až do roku 1949 pak jeho syn Bohuslav, tehdy mu bylo podnikání komunisty znemožněno. S rodem Dvořáků se setkají návštěvníci pivovaru i osobně. Z plátna k nim promluví vnuk posledního sládka Jiří Dvořák, který do Semína zajížděl o prázdninách vypomáhat. Ačkoli oficiálně začne první návštěvnická sezona v Zámeckém pivovaru v červenci, první návštěvníci jej mohou navštívit 25. června, kdy se na dvoře pivovaru bude konat první promítání letního kina.

Později je doplní komorní koncerty, minifestivaly. Přibude ještě expozice o semínských přesypech, unikátních geografických útvarech, které se nalézají v těsném sousedství pivovaru. Majitelé by rádi měli do deseti let vše kompletně hotové. Budovu Zámeckého pivovaru bude zdobit zelená fasáda, velmi pravděpodobně tentýž odstín, jakým je omítnuta památka UNESCO – tři kilometry vzdálený Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem.

Bývalý pivovar v Semíně se otevře veřejnosti, lákadlem bude expozice sladovnictví

Publikováno:před 3 letyZdroj:Průmyslová automatizaceAutor:ČTK

U pivovaru jsou chráněné od roku 1980 dvě nezastavené plochy, říká se jim Semínský přesyp. Rozlohu mají necelých 0,6 hektaru. Vyskytuje se tam kozinec písečný, rostlina byla považována za vyhynulou.

Část zámečku a bývalého pivovaru v Semíně na Pardubicku, kde se narodil architekt Josef Gočár, se na konci června otevře veřejnosti. Lidé si tam prohlédnou výstavu o pivovarnictví. Na dvoře zámku bude také letní kino. ČTK to řekl předseda spolku Gočárův Semín Leoš Kvapil.

"Věnovali jsme se teď hlavně expozici předindustriálního sladovnictví v autentických prostorách pivovaru. Je tu dochováno několik dnes už velmi vzácných sladovnických zařízení, lidé se tam dozvědí o historii pivovaru i o jeho technologických postupech. K tomu se tu promítá dokument s pamětníky," řekl Kvapil.

V pivovaru se dochovalo zřejmě nejstarší zařízení na dosoušení sladu, takzvaný hvozdový valach přibližně z poloviny 19. století. Podobný, který je v pražské restauraci U Fleků, je pravděpodobně mladší. Také díky tomu je pivovar od roku 2003 vyhlášen kulturní památkou.

Barokní zámek v Semíně pochází z 16. století. Na konci 17. století k němu přibyl pivovar, v kterém se vařilo pivo více než 200 let. Jedním ze sládků byl otec Josefa Gočára. V přední části domu je výstava o obci Semín, různých zajímavostech a slavných rodácích. Bývalý byt Gočárových se postupně stane jeho malým muzeem.

"Mnoho lidí netuší, že renesanční budovu, ke které byl v roce 1691 přistavěn pivovar, nechal postavit už na přelomu 15. a 16. století Vilém z Pernštejna jako správní sídlo této části svého nového panství. A zřejmě někde tady se zrodily myšlenky jeho vnuka Jaroslava na vznik nedalekého pernštejnského hřebčína v takzvané voboře kladrubské. Souvislost, která vznikla před 500 lety, nyní opět ožívá," řekl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Výstavu spolek zpřístupní poslední víkend v červnu. Zároveň bude na rozlehlém dvoře zámečku po celé léto hrát každý pátek a sobotu letní kino, vstup bude zdarma.

Spolek postupně památkově chráněný objekt opravuje, koupil hod od soukromých majitelů v roce 2018. O rok později opravil věžičku a střechu, loni a letos část interiérů. V dalších letech bude pokračovat. Chce kromě Gočárova muzea zprovoznit pivovar a zřídit tam ubytování.

"Máme schválenou architektonickou studii a pokračuje se dál v různých stupních dokumentace. Do čtyř pěti let bychom mohli opravy dokončit. Objekt je památkově chráněný, řešíme ochranáře, je tam Natura 2000, věříme, že se s nimi dohodneme, hasiči zase chtějí nouzový východ," řekl Kvapil.

V Semíně se chystá expozice historického pivovaru i minipivovar

Publikováno:před 3 letyZdroj:Průmyslová automatizaceZámek s pivovarem v Semíně patří společnost Zámecký pivovar Semín, jejímž vlastníkem je firma Danup holding. Majiteli jsou investoři v pivovarnictví.

Semín (Pardubicko) 13. ledna (ČTK) - Spolek Gočárův Semín plánuje od příští turistické sezony otevřít veřejnosti menší část prostor historického pivovaru v Semíně na Pardubicku. Zachovaly se v něm některé původní technologie. Lidé si budou moci prohlédnout humna a náduvník předindustriální sladovny, které sloužily máčení sladu. Zachoval se i takzvaný hvozdový valach na jeho sušení, podobný je také ve známé pražské restauraci U Fleků, řekl ČTK předseda spolku Leoš Kvapil.

"Na původním místě je tento semínský a U Fleků. U Fleků je zrepasovaný, podle historiků je semínský nejstarší, pokud se někde neobjeví jiný hvozdový valach," uvedl Kvapil. Lidé se na prohlídky budou muset předem objednat.

Pivovar v Semíně je součástí památkově chráněného zámečku z 16. století. Vznikl na konci 17. století, pivo se v něm vařilo více než 200 let. Jedním ze sládků byl otec Josefa Gočára. Posledním majitelem byl Jindřich Dvořák, který neprosperující pivovar v roce 1926 zavřel. Pak objekty, jež chátraly, využíval jako sklady pardubický a chrudimský pivovar, byly v něm i byty.

Zámek s pivovarem v Semíně patří společnost Zámecký pivovar Semín, jejímž vlastníkem je firma Danup holding. Majiteli jsou investoři v pivovarnictví. V budoucnu chtějí otevřít minipivovar s restaurací, ubytovací kapacity v různých kategoriích, pivní lázně a wellness centrum. Rekonstrukce by měla začít v příštím roce a s plným provozem počítají investoři do čtyř let. Díky dotacím Pardubického kraje byla zatím opravena věžička zámečku, do které by se měl vrátit původní zvon, část historických pivovarnických zařízení a prostory pro pivovarnickou expozici.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.12.03.2024 07:387