Historie a současnost Pivovaru Rájec-Jestřebí

Historie pivovaru v Rájci-Jestřebí
Nejstarší pivovar je v Rájci nad Svitavou, tj. části dnešního dvojměstí Rájec-Jestřebí doložen v Moravských zemských deskách již ve 12. století. Tehdy šlo obvykle o přípravu piva v na měděných pánvích malého obsahu a na otevřeném pivovarohništi, pravděpodobně u hradu, který na vyvýšenině dnes zastavěné zámkem stával. V roce 1464 získal rájecké panství rod Drnovských z Drnovic a součástí modernizace a rozvoje území byla rovněž stavba skutečného pivovaru. Suroviny byly tehdy místní, včetně chmelu, který se pěstoval na chmelnici v blízkosti dnešního rájeckého hřbitova.

Od 17. století se panství postupně dostává do rukou relativně progresivního rodu Salmů, ktrý vlastnil rovněž blanenské železárny a za jejich panování proběhla nejvýznamnější přestavba a modernizace pivovaru mezi roky 1894 a 1898, které vtiskly budově dnešní, bohužel již pod vrstvami úprav místy těžko rozpoznatelný ráz.

V souvislosti se zmenšováním velkých panství v roce 1924 odkoupila od rodu Salmů pivovar Moravia Brauerei und Malzfabriks A.G. Brünn neboli společnost Moravia, akciová společnost pivovarů v Brně, Jehnicích, Rájci a sladoven v Rajhradě, Králově Poli, Řečkovicích a Hradčanech, která vlastnila i několik dalších pivovarů, jak jest patrno z názvu, a pokračovala ve vaření piva až do konce 2. světové války. V roce 1945 byl pivovar zestátněn, následně spadal pod národní podnik Starobrněnský pivovar a sladovna a rok po povýšení Rájce-Jestřebí na město byl v roce 1974 zrušen stejně jako řada dalších malých pivovarů té doby. Po odprodeji zařízení převzalo budovy jednotné zemědělské družstvo v Rájci. To se v 90. letech 20. století pivovartransformovalo na akciovou společnost ZERA Rájec, k obnově pivovarnictví však již nedošlo.

Současnost
V současnosti areál pivovaru patří akciové společnosti ZERA z Rájce, která jej částečně využívá pro svůj zemědelský vozový park a částečně jako sklady, několik budov je nevyužitých.

Popis
Současný areál bývalého zámeckého pivovaru se nachází v zastavěné části města nad náměstím Míru při ulici Blanenská, v sousedství městského úřadu a nedaleko zámku. Přímo pod budovou bývalého pivovaru protéká zakanalizovaný potok ze zámecké zahrady ústící do rybníka Klimšáku na řece Svitavě. Původní areál zahrnoval kromě severní, dosud existující, části pivovaru také jižně položenou sladovnu, ktrá byla v 2. polovině 20. století sbourána. Na místě zbývá budova varny s klenutými tabulkovými okny, značně poškozená žielnými přestavbami a zanedbáním a dvojice komínů o výšce 26 a 31 m.
Zdroj:Stránky Správným směrem, 2019