Historie a současnost pivovaru Primátor

● 1448 První zmínka o sladovně
První zmínka o sladovně, která stála v dnešní ulici Kamenice

● 1495 První přímá zmínka o společném pivovaru právovárečných měšťanů
První přímá zmínka o společném pivovaru právovárečných měšťanů, který patřil k nejvýznamnějším městským hospodářským zařízením. Tehdy je uvedeno „pivovarní městiště“ za domem Kuby Vitiny v severozápadním rohu náměstí, kde stál až do roku 1980 dům čp. 67. Největšího rozkvětu pivovar dosáhl v 2. polovině 16. a na počátku 17. století za Smiřických. Vařilo se „bílé“ pšeničné i „červené“ ječné pivo.

pivovar● 1623 Měšťanům odňato právo várečné
Nová majitelka panství Marie Magdalena Trčková z Lípy odňala měšťanům právo várečné, její rozhodnutí potvrdil i následující majitel Ottavio Piccolomini, který ho v roce 1636 městu natrvalo zrušil.

● 1684 Náchodští měšťané si zřídili nevelký pivovar na svém statku Slaný v Kladsku
Náchodští měšťané si jako částečnou náhradu zřídili nevelký pivovar na svém statku Slaný (dnes Słone) v Kladsku, kam nesahala pravomoc náchodské vrchnosti a který vlastnili až do roku 1872. Své pivo však ve městě Náchodě čepovat nesměli.

● 1869 Zrušení monopolu na propinační právo
Zrušení monopolu na propinační právo Zemským zákonem č. 55 z 30. dubna 1869. Propinační právo od počátku 16. století až do tohoto roku zaručovalo odbyt piva panským, církevním a měšťanským pivovarům. Jeho zrušení znamenalo pád bariér pro stavbu nových pivovarů na průmyslové bázi a volnou soutěž v podnikání.

pivovar● 1871 Schválen návrh na stavbu pivovaru
Na zasedání městského zastupitelstva 30. června 1871 byl jednohlasně schválen návrh na stavbu průmyslového pivovaru přednesený purkmistrem (starostou) Josefem Boříkem údajně na podnět náchodského vinárníka Václava Šrůtka. Současně byla zvolena devítičlenná „pivováreční“ komise.

● 1871 Vyhláška vyzývající k „pivovarskému referendu“
V srpnu byla vylepena vyhláška vyzývající k „pivovarskému referendu“ - každý občan Náchoda s volebním právem se měl písemně o návrhu na radnici vyjádřit. Výsledek byl kladný, a tak přípravy intenzivně pokračovaly. Bylo rozhodnuto postavit větší průmyslový parostrojní pivovar s objemem jedné várky 54 hl a roční kapacitou 12 220 hl zásobující celé okolí. Projektem byl pověřen významný odborník na stavby pivovarů Ing. Josef Vincenc Novák (1842-1918) z Prahy.

● 1872 Položení základního kamene
V dubnu byl slavnostně položen základní kámen nového pivovaru a začalo se zdít. Stavbyvedoucím byl obecním zastupitelstvem 23. března zvolen stavitel Karel Tebich z Brna. V listopadu byla dokončena hrubá stavba a konala se slavnost rovnosti. Budova byla zcela dokončena v únoru 1873 a začalo se s montáží strojů.
pivovar
● 1873 Městské zastupitelstvo rozhodlo provozovat pivovar v režii města
Městské zastupitelstvo rozhodlo provozovat pivovar v režii města. Na zasedání 10. července 1873 byl zvolen první sládek Antonín Lutz, Němec, bývalý podstarší z knížecího pivovaru v České Skalici.

● 1873 Bylo uvařeno první pivo
Bylo uvařeno první pivo a vystaveno 6. prosince 1873, tedy již za 62 dny. V říjnu 1873 bylo uvařeno celkem 17 várek 10° a 11° piva.

● 1874 Ustanovena šestičlenná správní rada pivovaru
Na zasedání městského zastupitelstva byla ustanovena šestičlenná správní rada pivovaru v čele s předsedou Janem Tichým, která byla volena na tři roky a řídila pivovar až do roku 1936, kdy byla vystřídána pivovarským odborem (komisí) města. Zastupitelstvo také schválilo název firmy: „Obecní pivovar v Náchodě“.

● 1874 První výrobní kampaň pivovaru
V říjnu byla uzavřena první výrobní kampaň pivovaru (roční účetní období). pivovarZa rok bylo vyrobeno 13 858 hl a vystaveno 10 912 hl piva, což překonalo očekávání. Pivovar se však potýkal s nedostatkem ledu a kvalitní vody.

● 1876 Export náchodského piva za hranice - Prusko
Poprvé je doložen export náchodského piva za hranice - do sousedního Pruska bylo vyvezeno 1 536 hl.

● 1877 Poprvé uvařen 12° ležák
Poprvé uvařen 12° ležák, který však dlouho zůstával na okraji zájmu.

● 1880 Rozšíření sklepů o dva nové
Díky rostoucímu zájmu o náchodské pivo (výstav v roce 1879 dosáhl 14 260 hl) schváleno rozšíření sklepů o dva nové, přiléhající z jihu ke stávajícím sklepům. Stavba pod vedením stavitele Františka Plesnivého byla neprodleně zahájena a dokončena během 1. pololetí roku 1881.

● 1882 Přijat návrh na rekonstrukci hvozdu
Na zasedání obecního zastupitelstva byl přijat návrh na rekonstrukci hvozdu, kterou provedla firma Ringhofer Praha. Důvodem byla rostoucí produkce pivovaru, pivovarkterá v kampani 1882-1883 poprvé překročila 20 000 hl ročně.

● 1884 Nový sládek František C. Suda
Po rezignaci A. Lutze zvolen novým sládkem František C. Suda, sládek v Prostějově. I za nového sládka se dařilo dále zvyšovat výstav,který v kampani 1885-1886 dosáhl výše 23 406 hl.

● 1886 Zvětšen var pivovaru z 54 na 72 hl
Obecní zastupitelstvo rozhodlo na návrh správní rady zvětšit var pivovaru z 54 na 72 hl. Znamenalo to výměnu dosavadní varné (rmutovací) pánve a scezovací kádě za větší a instalaci nového chladícího štoku.

● 1887 První doložené tmavé pivo - Náchodský granát
Nově se na Vánoce začal vařit 13° ležák a od 15. července se začalo vystavovat první doložené tmavé pivo - Náchodský granát, vyrobený „po staročeském způsobu“.

● 1891 V pořadí třetí sládek Vojtěch Matějka
Obecní zastupitelstvo zvolilo v pořadí třetím sládkem Vojtěcha Matějku, sládka v Břeclavi. Ten 23. dubna zahájil svoji činnost, která byla nad míru úspěšná pivovara výstav piva se dále zvyšoval až na 31 031 hl v kampani 1890-1891.

● 1894 Schválena další nutná přístavba dvou sklepů
Schválena další nutná přístavba dvou sklepů, které měly kapacitu 1 900 hl. Plány a rozpočet vypracoval stavitel Josef Hakauf, výstavba byla zahájena v dubnu 1894 a 17. ledna 1895 proběhla úspěšná kolaudace společně s novou zděnou manipulační lednicí na místě dnešního návštěvnického centra. Tato stavba podle projektu stavitele Jana Svobody byla schválena správní radou pivovaru 27. srpna 1894 a obecním zastupitelstvem 27. srpna.

● 1897 Zhotoven komplexní plán na rozšíření pivovaru
Správní rada vzhledem k očekávané nedostačující kapacitě pivovaru navrhla zhotovit komplexní plán na rozšíření pivovaru až na roční kapacitu 60 000 hl. Kromě sladovny se měly rozšířit ležácké sklepy, spilka a vyměnit strojní zařízení. Již hotové plány nebyly uskutečněny, protože roční výstav pivovaru již dále nerostl a ustálil se na přibližně 27 000 hl.

● 1899 Schválena stavba nového vodovodu
Schválena stavba nového vodovodu z lesních pramenů pod Dobrošovem podle plánů a rozpočtů Ing. Kressa z Prahy. Stavba rychle pokračovala a 6. listopadu 1899 byl dán vodovod slavnostně do provozu. Další práce probíhaly ještě v roce 1900. pivovar

● 1902 Výměna starého parního kotle
Výměna starého parního kotle za nový větší od firmy Brněnská strojírna a rozšíření kotelny.

● 1908 První pivní speciál - 15° tmavé „zdravotní“ pivo „Salvator“
V tomto roce začal náchodský pivovar vyrábět první skutečně speciální pivo - 15° tmavé „zdravotní“ pivo „Salvator“, které bylo doporučováno „hlavně chudokrevným a rekonvalescentům“ a dodáváno ve čtvrt nebo půlhektolitrových soudcích z pivovaru nebo lahvové firmou Josef Lazar. Do pivovaru zavedeno elektrické osvětlení.

● 1908 Zdražení piva vyvrcholilo v pouliční demonstrace a bojkot hostinců
Náchodský pivovar jako člen Ochranného svazu pivovarů (tzv. pivovarského kartelu) byl nucen zdražit pivo o 1 korunu 20 haléřů za hektolitr. Vyvolalo to ostrou reakci lidových vrstev vrcholící pouličními demonstracemi a bojkotem hostinců prodávajících zdražené pivo.
pivovar
● 1914 První světová válka
V důsledku 1. světové války došlo k radikálnímu omezení dodávek surovin, což bylo nutno řešit snižováním stupňovitosti piva až na 3° a používáním náhražek při výrobě (cukrová řepa, kukuřice, pelyněk). Rakousko-uherská vláda také značně zvýšila ceny piva, což spolu s prozíravým vedením pivovaru umožnilo nepřetržitou výrobu po celou dobu války, i když výstav klesl až na 3 618 hl v kampani.

● 1925 Novým sládkem zvolen Antonín Rada
Novým sládkem zvolen Antonín Rada, kterému se po válečném propadu opět podařilo zvyšovat výstav piva až na 27 962 hl v roce 1929.
pivovar
● 1926 Zakoupeno první nákladní auto na rozvoz piva
Zakoupeno první nákladní auto na rozvoz piva (4,5 tunové). Další tři auta byla pořízena v letech 1928 a 1930.

● 1929 Rozhodnuto o postavení nové varny
Rozhodnuto o postavení nové varny s kapacitou 120 hl, práce zadány firmě Českomoravská Daněk & Breitfeld, provedeny v první polovině roku 1930 společně s úpravou vodovodu a výtahu. Finanční náklad na varnu dosáhl téměř 1 milionu korun.

● 1930 Růst pivovaru
Zadáno zvýšení pivovarského komína, zakoupení dvou hotelů v Hradci Králové (Grado, Stodola) a hostince ve Velké Vsi u Rychnova nad Kněžnou, které byly pronajímány za podmínky výčepu náchodského piva, výstavba nových garáží a lednice v pivovaru, dláždění silnice od metujského mostu k vratům pivovaru.
pivovar
● 1935 Chráněná značka "Náchodský PRIMÁTOR"
Zavedení obchodní známky „Náchodský PRIMÁTOR“ pro nově vyráběné tmavé 12° pivo vařené podle bavorského způsobu ze speciálních sladů. Poprvé je tato známka doložena 4.9.1935, zaregistrována byla 30.12.1935. S krátkou přestávkou je tato obchodní známka v podobě „PRIMÁTOR“ používána dosud.

● 1937 Nové stáčení lahvového piva
Od června se začalo stáčet lahvové pivo, které tehdy tvořilo 30% celkové spotřeby, na ručních plnících strojích. Do té doby se pivo v pivovaře stáčelo jen do dřevěných transportních sudů, do lahví pak výhradně v soukromých stáčírnách vlastněných hostinskými. Po propadu výroby v době světové hospodářské krize (v roce 1935 až na 18 400 hl) začal výstav opět stoupat až na 25 827 hl v roce 1938.

● 1938 V pivovaru stanoviště majora Purkyta
V době ohrožení ČSR nacistickým Německem bylo v pivovaru stanoviště majora Purkyta, velitele I. praporu 48. pěšího pluku, který obsazoval nedaleké objekty lehkého opevnění.
pivovar
● 1939 Druhá světová válka
V době nacistické okupace českých zemí byly opět omezovány dodávky surovin a vařilo se pouze nízkostupňové pivo (např. v letech 1943-1944 jen 3,2°-3,7°), i přesto zásluhou prozíravého vedení nedošlo k dramatickému poklesu výstavu piva a pivovar byl udržován v dobré ekonomické kondici.

● 1942 Popraven zaměstnanec pivovaru Jan Smola
V Berlíně byl za odbojovou činnost proti německým okupantům popraven zaměstnanec pivovaru Jan Smola, předseda ilegálního okresního komunistického vedení a kolportér odbojového tisku.

● 1945 Pivovar se stal sídlem štábu obrany
Pivovar se stal sídlem štábu obrany pod velením plukovníka Josefa Šlajse, který zde shromažďoval ukořistěné a odebrané zbraně a z dobrovolníků utvářel vojenskou posádku. Její členové se účastnili bojů u běloveské celnice večer 9.5. a následných akcí proti příslušníkům SS.
pivovar
● 1948 Investice do pivovaru
Zahájení postupné rekonstrukce pivovaru: pořízení moderní stáčecí linky na lahvové pivo a nového chladicího zařízení, rozšíření a rekonstrukce sladovny včetně nového párníku hvozdu a zavedení parovodu k výrobě piva a sušení sladu.

● 1949 Osamostatnění pivovaru
Z obecního pivovaru byl vytvořen jeden z pěti komunálních podniků města Náchoda, záhy se osamostatnil. Správcem podniku se stal Otto Dítě (od roku 1927 účetní a od roku 1942 správce pivovaru).

● 1951 Převzetí pivovaru do státního sektoru
Převzetí pivovaru do státního sektoru jako součást národního podniku Hradecké pivovary, Hradec Králové.

● 1953 Pivovar součástí národního podniku Krkonošské pivovary
pivovarPivovar začleněn do nově utvořeného národního podniku Krkonošské pivovary v Trutnově.

● 1958 Návrat pivovaru pod Hradecké pivovary
Podnik Krkonošské pivovary zrušen a náchodský pivovar se vrátil pod Hradecké pivovary.

● 1961 Vznik nového národní podniku Východočeské pivovary Hradec Králové
Vznik nového národní podniku Východočeské pivovary Hradec Králové, jedním ze závodů byl Pivovar Náchod. Přestože budovy a strojní vybavení bylo značně zastaralé, dařilo se zvyšovat výstav piva z 51 756 hl v roce 1961 až na 94 156 hl v roce 1969. Roku 1967 obdržel pivovar titul „Závod vzorné jakosti“.

● 1968 12°světlý ležák Extra Speciál
Kromě 12° tmavého piva Primátor se začal vařit také 12°světlý ležák Extra Speciál, který byl roku 1970 vyhlášen nejlepším ve své kategorii v ČSSR.

pivovar● 1970 Přestavba pivovaru
Začátek příprav na celkovou rekonstrukci pivovaru výstavbou nové spilky a rozšířením sklepů výměnou dřevěných ležáckých sudů za smaltované tanky, rekonstrukce dokončena v roce 1972.

● 1972 Modernizace pivovaru
Zahájení modernizace pivovaru výstavbou nové plničky lahví. Závod oslavil sté výročí trvání.

● 1973 Stavba nové lahvovny
Dokončena stavba nové lahvovny za téměř 1,5 mil Kč, jedné z nejmodernějších v tehdejší ČSSR. Následně rekonstruovány střechy okolních skladů (kolaudace 7.10.1976).

● 1977 Stavba nové vrátnice a sociálního zařízení pro zaměstnance
V červnu dokončena stavba nové vrátnice a sociálního zařízení pro zaměstnance u vjezdu do areálu.

● 1983 Vývoz piva do zahraničí, výroba nealkoholického piva, rekonstrukce varny
Linka na stáčení lahví byla doplněna o sprchový pastér, což umožnilo vývoz náchodského piva do zahraničí.V tomto roce byla započata výroba nealkoholického piva (druzí v Čechách). V tomto roce byla i zahájena rekonstrukce varny, kdy původně dvounádobovou varnu nahradila během 5 let moderní nerezová čtyřnádobová varní souprava.

● 1986 Přestavba lednic na ležácké sklepy a rozšíření hal
Dochází k přestavbě lednic na ležácké sklepy a rozšíření hal. Tato rozsáhlá výstavba však sebou přinesla i své negativní stránky. pivovarByla zrušena výroba sladu a stáčení sudového piva bylo předisponováno do pivovaru v Dobrušce.

● 1989 Nejvyšší výstav pivovaru
Pivovar dosáhl historicky nejvyššího výstavu 210 165 hl.

● 1992 Linka na stáčení lahví doplněna o paletizaci
Linka na stáčení lahví byla doplněna o paletizaci a balení lahví do kartonů.

● 1993 Navrácení pivovaru městu
Od počátku roku v rámci privatizačního procesu byl pivovar navrácen městu Náchod a stává se z něj akciová společnost. Dochází ke spuštění rozsáhlého investičního programu s cílem úplné modernizace všech provozů s důrazem na zachování tradiční výrobní technologie. Je vyměněna elektroinstalace ve spilce a sklepích, za pivovarem vyrůstá velká hala na skladování obalů a materiálu. Lahvárenská linka je počátkem roku vybavena etiketovačkou KRONES umožňující lepit na lahve tři etikety, v průběhu léta pak nejmodernějším stáčecím a kontrolním zařízením od firmy KRONES, včetně průtokového pastéru FISHER - výkon linky dosahuje 24 000 lahví za hodinu. V areálu je vybudována stanice na oxid uhličitý včetně rozvodů. Po téměř desetileté odmlce se do pivovaru také vrací stáčení sudů, na podzim je uvedena do provozu nová linka na stáčení nerezových sudů od firmy APV včetně doplňkové technologie - přetlačných tanků a sanitační stanice.

pivovar● 1994 Pokračuje masivní investiční činnost
V únoru lahvárenskou linku doplňuje nová myčka lahví firmy KRONES a linka na stáčení sudů je vybavena myčkou vnějšího povrchu sudů od firmy APV. Kompletně je zrekonstruováno strojní chlazení a vzduchové hospodářství.

● 1996 Začátek rekonstrukce spilky
Začíná rekonstrukce spilky, během dvou let jsou původní kvasné kádě vyvložkovány nerezem včetně duplikátorového chlazení a je zvýšena kapacita spilky.

● 1998 Odbytová i finanční krize pivovaru
Pivovar prochází velkou odbytovou i finanční krizí, odbyt klesá pod 110 tis. hl. a nastává problém s financováním společnosti. Dochází k velké redukci personálu a majitel, město Náchod, zvažuje odprodej pivovaru do soukromých rukou. Začíná stáčení do nových přepravek a lahví NRW.

● 1999 Nejsilnější pivo v Čechách 24%
pivovarPo úspěšném zavedení speciálních piv 16% (1995) a 21% (1998) začíná pivovar vyrábět nejsilnější pivo v Čechách 24% tmavý speciál s názvem PRIMÁTOR Double. V této době dochází k rozhodnutí začít se, vedle klasické produkce, programově zabývat výrobou speciálních piv.

● 2002 Produkce svrchně kvašených piv
Spilka je doplněna o propagační stanici na produkci kvasnic a moderní kvasničné hospodářství. Vzhledem k velkému objemu výroby nealkoholického piva (2. místo v republice) je zakoupeno zařízení HGB, které významně zlepší kvalitu tohoto výrobku a současně umožní standardizaci produkce pro rozvoj exportu. Pivovar začíná toto zařízení využívat i pro výrobu limonád. Pivovar se začíná zabývat produkcí svrchně kvašených piv s odlišnou technologií a jako první výrobek uvádí pšeničné pivo PRIMÁTOR Weizenbier. V dalších letech je řada svrchně kvašených piv doplněna o netradiční piva typu Stout, English Pale Ale.

● 2003 Nová etiketovačka, zahájena výstavba hotelové přístavby
Stáčecí linka lahví je vybavena etiketovačkou KRONES s možností lepit na lahve hliníkové šátečky a významně zlepšit vzhled výrobků. Sudárna je doplněna hloubkovým filtrem MMS od firmy Handtmann ke zvýšení trvanlivosti sudových piv. Pivovarem je zahájena výstavba hotelové přístavby Hotelu U Beránka dle projektu Ateliér 11 z Hradce Králové. Stavbou je pověřena firma Průmstav Náchod s.r.o.

pivovar● 2004 Nová prodejna uvnitř pivovaru, nové exportní oddělení
Vně areálu pivovaru vzniká nová reprezentativní prodejna pivovarských výrobků a propagačních předmětů. V rámci organizační struktury je nově zřízeno exportní oddělení a pivovar se systematicky začíná věnovat vývozu piva do zahraničí. V průběhu let se mu export postupně daří zvyšovat a podíl na výstavu dosahuje 25%. Pokračuje výstavba hotelové části Hotelu U Beránka, stavbu provází celá řada problémů a je ohrožen termín dokončení.

● 2005 Nový pomocný sklad pro potřeby sudárny, dokončení hotelové části
V pivovaru vyrůstá nový pomocný sklad pro potřeby sudárny. Je zahájeno budování nového návštěvnického centra. Na jaře je dokončena stavba hotelové části Hotelu U Beránka a od dubna se pivovar stává provozovatelem celého hotelu včetně restauračních zařízení.

pivovar● 2006 Nové moderní návštěvnické centrum
Dokončení moderního návštěvnického centra včetně venkovního posezení s kapacitou 120 osob.

● 2007 Rekonstrukce studených provozů pivovaru, nový design loga i etiket
Probíhá rekonstrukce studených provozů pivovaru, jsou instalovány moderní kónické stojaté nerezové tanky, skleněné potrubní rozvody nahrazeny nerezovými a vybudována sanitační stanice pro potřeby ležáckého sklepu. Pivovar mění kompletně design počínaje novým ztvárněním loga PRIMÁTOR a současně dochází ke změně designu etiket.

● 2008 Nový stroj na vkládání lahví, vybudování odpařovací stanice, odprodej hotelové části
Stáčecí linka lahví je vybavena novým strojem na vkládání lahví do přepravek a kartonů. Je vybudována odpařovací stanice na dusík a na chlazení dochází k výměně odpařovacího kondenzátoru. Na konci roku pivovar ukončuje svoje angažmá v provozování Hotelu U Beránka, současně je hotelová část společnosti odprodána akciové společnosti BERÁNEK Náchod a.s.

pivovar● 2009 Prodej pivovaru, nové pivo
Dochází k prodeji pivovaru liberecké společnosti LIF a.s. V létě spouští pivovar na popud nového majitele výrobu nového piva 11% ležáku PRIMÁTOR, které se velmi rychle stane nejoblíbenějším pivem z bohatého portfolia na tuzemském trhu.

● 2010 Nový inspektor prázdných lahví, registrace ochranné známky HRON
Na lahvovou linku je pořízen nový inspektor prázdných lahví a automatické řízení průtokové pasterace.

● 2011 Výměna linky na stáčení sudů a zakoupení zařízení na stáčení plastových sudů PETAINER
Dochází k výměně linky na stáčení sudů, současně je zakoupeno i zařízení na stáčení plastových sudů PETAINER pro exportní účely.
pivovar
● 2012 Automatizace procesu filtrace piva, Chipper
Na spilce je instalováno automatizované řízení teplot hlavního kvašení a spílání mladiny, přibyla zde i nová propagační stanice pro produkci kvasnic svrchního kvašení. Je automatizován proces filtrace piva. Pivovar uvádí na trh mixovaný nápoj pšeničného piva s grepovou limonádou pod chráněným názvem CHIPPER, následující rok jej doplní i další příchuť hruška se zázvorem.

● 2013 Dokončen vnější vzhled pivovaru, Weizenbier je nejlepší pivo na světě
Dokončuje se vnější vzhled pivovaru, je vybudována nová vstupní recepce včetně moderního školicího centra, opravena celá stěna směrem do ulice Dobrošovská. Po dvaceti letech provozu dochází k výměně plniče lahví novým od firmy NATE Chotěboř. Pivovar získává prestižní ocenění nejlepší pivo na světě pro pšeničné pivo Weizenbier na jedné z nejvýznamnějších degustačních soutěží WBA v Londýně.

● 2014 Nové vzdělávací kurzy, zvýšení výstavu pivovaru, nové pivo
Pivovar zahajuje v rámci provozu nově otevřeného školicího střediska program zaměřený na podporu pivní a gastronomické kultury formou vzdělávacích kurzů. Díky nárůstu množství piva vyvezeného do zahraničí a dosažení hranice 33 tisíc hl se podařilo zvýšit celkový výstav pivovaru o téměř 5%. Uvařením 20. speciálu India Pale Ale, svrchně kvašeného polotmavého piva, je symbolicky dovršena dvacetiletá cesta "Specialisty na speciály".
Zdroj:Stránky pivovaru Primátor, 2014


Více na stránkách pivovaru

Pivovar Primátor

Kdy:25.03.2020do:CovidObec:NáchodZdroj:Pivovar Primátor

V místech, kam zaváží služba Košík.cz si můžete objednat naše piva pěkně z pohodlí domova.
▶️▶️ https://www.kosik.cz/znacka/primator

Prohlídky pivovaru Primátor

Kdy:dle rozpisuObec:NáchodZdroj:Pivovar Primátor

Návštěvnické centrum s kapacitou 100 míst využívají především návštěvníci, kteří přijedou na prohlídku pivovaru spojenou s degustací našeho širokého portfolia 15 druhů piv. V letních měsících je příjemné posezení na přilehlé terase, která má k dispozici až 40 míst. Návštěvnické centrum je též využíváno pro pořádání školení, akcí pro obchodní partnery nebo setkání zaměstnanců.

OBJEDNÁVKA EXKURZE:
Minimálně 14 dní před požadovaným termínem (po vzájemné dohodě je možné zajistit v kratším termínu). Pivovar provede e-mailem potvrzení požadavku do 5 pracovních dní ode dne doručení objednávky. V případě nedodržení přesného smluveného času příjezdu je Pivovar oprávněn změnit termín zahájení.

MOŽNÉ TERMÍNY:
Pondělí – Čtvrtek
14.00–17.00 hod.
Po dohodě lze provést exkurze i v jiném čase.
Doba provozu při venkovním posezení – maximálně do 20.00 hod.

TLUMOČENÍ:
Zájemci o exkurzi a o odborný výklad v jiném jazyce než AJ si sami zajistí překladatele.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ EXKURZE:
Při příjezdu uvést počet osob a předložit zodpovědnou osobou uvedenou v objednávce písemný seznam účastníků pro bezpečnostní agenturu a vyúčtování.

Klasická exkurze
Vlastní základní prohlídka v provozu s výkladem (bez ochutnávky)
80 Kč / 1 hod
Platba při menším počtu než 10 osob – minimální částka za exkurzi – 800 Kč.

Exkurze s posezením
Klasická exkurze spojená s posezením v návštěvnickém centru a volná ochutnávka čepovaného/lahvového piva. (Ochutnávka piva pouze pro osoby starší 18 let)
160 Kč / 2 hod
Platba při menším počtu než 10 osob – minimální částka za exkurzi – 1600 Kč.
Každá další hodina ochutnávky + 50 Kč

Občerstvení formou studených mís
+ 250 Kč (mísa pro 4 osoby)
Nabídka dalšího občerstvení pouze na vyžádání, rádi vám poskytneme informace zde

Slevy
Studenti do 26 let – 50%
Děti a mladiství od 7 do 18 let – 50 %
Děti do 6 let (pouze v doprovodu rodičů) – zdarma

Aktualizováno: před rokem

Pivovar PRIMÁTOR si přivezl dvě zlaté Pivní pečetě a jeden bronz

Publikováno:před měsícemZdroj:Město NáchodAutor:Petra Kulhavá

Náchodský pivovar PRIMÁTOR hlásí další skvělý výsledek a prezentaci svých výrobků. Z jubilejního 30. ročníku pivovarnické přehlídky International Beer Festival Budweis, která proběhla minulý týden (20.-22.2.2020) v Českých Budějovicích, si přivezl dvě zlatá a jedno bronzové umístění.

„Zlatou pivní pečeť získala naše kvasnicová jedenáctka, a to v kategorii kvasnicových piv. Pivo PRIMÁTOR Exkluziv opanovalo kategorii světlých silných piv", pochlubil se ředitel pivovaru Petr Kaluža. Bronz do Náchoda přivezl za pšeničné pivo PRIMÁTOR Weizen.

Zatímco pro kvasnicovou jedenáctku to byla obhajoba loňského vítězství, šestnáctka zde získala premiérové vítězství.

„Myslím, že tento výsledek potvrzuje, že vaříme výborné pivo. Skutečnost, že jsme udrželi loňskou pozici a získali další zlato, vypovídá o vysoce nastavené kvalitě naší práce a prokazatelné konkurenceschopnosti," dodal Petr Kaluža.

Českobudějovického pivního festivalu se zúčastnilo 264 pivovarů z Čech i zahraničí včetně Slovenska, Běloruska, Polska, Ruska, ale i Spojených států, Německa nebo třeba Arménie. Porota vybírala z 1440 vzorků, což byl rekordní počet v 30leté historii akce. Nejúspěšnějšími co do počtu cen se staly pivovar PRIMÁTOR, přerovský pivovar Zubr a Tradiční pivovar v Rakovníku.

„V minulosti to byla soutěž pouze českých pivovarů, ale nyní se konkurence rozrůstá, a to i směrem za hranice Česka. Soutěž se stává stále prestižnější, stejně jako zisk Pivní pečetě, z národní se stala skutečně mezinárodní," míní Petr Kaluža. Ten se soutěže účastnil i v pozici degustátora. Soutěžní vzorky posuzovalo celkem pět set hodnotitelů.

„Kvalita přihlášených piv byla vysoká. Mám radost, když dostanete před sebe sedm vzorků k hodnocení a všechno to jsou výborná piva. Výhrad jsem zaznamenal stále méně a méně," okomentoval práci degustátora ředitel pivovaru PRIMÁTOR.

S případnými dotazy se obracejte na Ing. Petra Kalužu - petr.kaluza@primator.cz.

Export pivovaru Primátor Náchod směřuje hlavně do Polska a Ruska

Publikováno:před 2 měsíciZdroj:i-RU.czAutor:ČTK

Pivovar Primátor Náchod loni zvýšil výstav o čtyři procenta na 129.120 hektolitrů. Růst mu zajistil export, který pivovar zvýšil o 14 procent na dosud nejvyšších 46.052 hektolitrů. Hlavním zahraničním odbytištěm bylo loni Polsko s odběrem více než 11.300 hektolitrů. Vývoz se tak na odbytu pivovaru podílel 36 procenty.

Primátor je největším pivovarem v hradeckém kraji a známý je jako výrobce speciálních piv.

Primátor pivo vyváží do 28 zemí celého světa. Po Polsku, kam pivovar dodává téměř celý sortiment, jsou největšími odběrateli Rusko, Čína a Maďarsko.

"Vedle tradičních exportních zemí pociťujeme sílící zájem i ve vzdálených a exotických destinacích jako je Chile, Jižní Korea, Dominikánská republika nebo Argentina," uvedla Monika Macková z oddělení exportu. Odbyt do Británie klesl loni o 40 procent, což vedení pivovaru přičetlo situaci kolem brexitu.

Nosnými exportními pivy jsou pšeničné pivo Weizen a ležák Premium, kdy na pšeničné pivo připadá více než třetina exportu a na ležák čtvrtina. Pro export do vzdálených zemí pivovar nepoužívá nerezové sudy, ale jednorázové dvacetilitrové plastové sudy zvané petainer. Odběratelům tím odpadají starosti s placením zálohy a zpětnou dopravou kovových sudů. Nejvzdálenějšími zeměmi, kam pivovar posílá pivo v klasických sudech, jsou Rusko a Gruzie.

Primátor, v němž pracuje asi 90 lidí, má ve výrobním portfoliu 15 druhů piv. K tomu přidává několik sezonních speciálů. Patří tak k pivovarům s nejširší nabídkou v českém pivovarnictví.

Pivovar patřil v minulosti městu Náchod, které jej v roce 2009 za 150 milionů korun prodalo liberecké firmě LIF. Prodej následně u soudu napadl neúspěšný uchazeč o pivovar, společnost Pivovar Holba. Spory u soudů dosud neskončily.

Pivovaru PRIMÁTOR se daří exportovat - vyvezl rekordních 46 tisíc hektolitrů

Publikováno:před 2 měsíciZdroj:Město NáchodAutor:Petra Kulhavá

Pivovar PRIMÁTOR Náchod zaznamenal v loňském roce opětovné navýšení exportu svých výrobků do zahraničí. Vyvážet se daří zhruba 36 procent ročního výstavu (2019). Ze 40.000 vyrobených hektolitrů v roce 2018 se objem exportovaných nápojů zvedl na 46.050 hektolitrů. Největším odběratelem náchodského piva je Polsko, následuje Rusko, Čína a Maďarsko. Celkem se pivo PRIMÁTOR dováží do 28 států světa.

Všichni v TOP 10 rostli, prvních pět nejvíce

„Máme radost, že odběr našich stávajících zákazníků neklesal, naopak rostl. Vedle tradičních exportních zemí pociťujeme i sílící zájem ve vzdálených a exotických destinacích, jako je Chile, Jižní Korea, Dominikánská republika nebo Argentina," uvedla Monika Macková z oddělení exportu s tím, že kromě piva je třeba do takových lokalit exportovat i pivní kulturu, která je v různých částech světa dramaticky odlišná.

Z širokého sortimentu náchodského pivovaru je mezi zahraničními odběrateli největší zájem o pšeničné pivo PRIMÁTOR Weizen a tradiční české ležáky Premium, Antonín.

„Jsou to bestsellery. Z uvedených 45 tisíc hektolitrů tvoří více než třetinu vyvážených nápojů pšeničné pivo, čtvrtinu Premium," prozradila Macková s tím, že pšeničné pivo si oblíbili všude na světě, zejména ale v Číně nebo Izraeli, kde musí navíc splňovat přísné podmínky košrutu.

Jedním z mála trvale klesajících, i když stále zajímavých trhů, je Velká Británie, kde vývoz loni poklesl na 60 procent předloňského. Vedení pivovaru to přičítá brexitu a je otázkou, jak se bude situace vyvíjet, pokud Británie opustí EU.

Úspěšné Polsko
Do Polska se vyváží více než 11.000 hektolitrů náchodského piva ročně. Je tradičně největším exportním trhem pivovaru. Do země navíc putuje téměř celý sortiment, včetně silnějších piv jako je 24 Double nebo 21 Imperial. Ale nejvíce chutná PRIMÁTOR Weizen, Antonín a Premium.

„Piva z pivovaru PRIMÁTOR jsou stále populárnější. Lidé začínají objevovat nové chutě a hledají něco neobvyklého. V západní části Polska si PRIMÁTOR uznání již získal, nyní je čas na východ. U českého piva si Poláci cení kvality, pivo je lehké, chuť a hořkost dokonale harmonizují, což znamená, že se lidé k těmto pivům vrací," míní Slawomir Wojcik, dovozce náchodského piva do Polska

„Neočekávaný úspěch, podle našeho názoru, zaznamenala v Polsku Tchyně - INDIA PALE LAGER pivo," dodává distributor s tím, že současným trendem v Polsku je jak pití baleného piva doma, tak i v restauracích.

Stále větší oblibě se produkce pivovaru PRIMÁTOR těší také v Maďarsku.

„Náchodský PRIMÁTOR jsme našli před 5 lety," uvedl Sandor Bartha ze spol. Drink Union, který oceňuje, že má Náchod obrovskou nabídku moderních piv, včetně piva typu EPA, IPA, Stout, pšeničného piva, sezonního Medového a Tchyně.

„Rozmanitost a chuť přitahují k této značce stále více zákazníků. Nebojím se říct, že to založilo popularitu českého piva v Maďarsku. Existuje tu Klub přátel českého piva s více než 4.000 registrovanými členy. Jejich profesní názor dokonce ovlivňuje nákupní chování řetězců. Navíc u nás lidé tuto značku milují a kupují ji stále víc a víc" upozornil Bartha.

Rekordní Chile
Nejvzdálenější destinací, kam se piva Pivovaru PRIMÁTOR dováží, je jihoamerické Chile. Pivo sem začal dovážet už v roce 2012 obchodník Alex Fabres. Pro tento obchod se rozhodl na základě nevalné úrovně domácího piva. A je úspěšný. Aktuálně do této latinskoamerické země importuje 460 hektolitrů. Dokonce se mu podařilo dostat PRIMÁTOR i na tichomořský Velikonoční ostrov.

„Přesto bylo a stále je složité se na chilském trhu prosadit. Místní totiž nedůvěřují a nekupují, co neznají a na co není reklama. Přesto rok od roku zvyšuji množství i počet druhů piva," uvedl Fabres.

Jak lze doložit na příkladu s Ruskem, Maďarskem, Řeckem a Čínou, při obchodováním s cizinou je velmi důležité mít kvalitního distributora a dbát na kvalitu transportu, aby pivo cestou neutrpělo. Z pivovaru odchází zásadně čerstvě stočené pivo, aby se zbytečně nezkracovala doba spotřeby, a důmyslnou nakládkou se eliminují případné pohyby piva během transportu.

„Do vzdálených trhů také neposíláme nerezové pivní sudy. Většinou využíváme petainery - jednorázové plastové 20litrové sudy. Nejvzdálenějším trhem, kam se stále posílají klasické sudy, je Rusko a Gruzie," uvedla Macková a vysvětlila, že problémem sudů je skutečnost, že zákazník musí zaplatit zálohu a postarat se o jejich návrat do Čech. To u petainerů odpadá.

Roční výstav Pivovaru PRIMÁTOR v r. 2019 129.120 hl
Meziroční nárůst 4%
Meziroční nárůst zahraničí 15%

2018 2019
Vývoz do zahraničí: 40.282 hl 46.052 hl
Vývoz do Polska: 9.964 hl 11.310 hl
Nejžádanější značka na export: Weizenbier, Premium

Pivovar PRIMÁTOR vyváží do:
Argentina, Bulharsko, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Finsko, Francie, Gruzie, Chile, Indonésie, Itálie, Izrael, Jižní Korea, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Thajsko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Pivovar PRIMÁTOR se Stoutem potvrdil loňský úspěch na World Beer Awards

Publikováno:před 7 měsíciZdroj:Reflex.cz

V Londýně se 7. srpna udělovaly ceny World Beer Awards, určené pro nejlepší piva světa. Náchodský Pivovar PRIMÁTOR si odtud přivezl zlato. Pivovar uspěl stejně jako v loňském roce se svrchně kvašeným pivem PRIMÁTOR Stout. Londýnského finále prestižní soutěže se zúčastnilo na 3500 piv z celého světa.

„Každá obhajoba je složitá. Vyhrát můžete, ale vyhrát podruhé za sebou ve stejné kategorii to znamená, že vítězství nebyla náhoda. Navíc my na náhody v Náchodě nevěříme,“ okomentoval po návratu z Velké Británie úspěch Petr Kaluža, ředitel a sládek náchodského pivovaru.

World Beer Awards spolu patří k nejprestižnějším degustačním akcím na světě. Londýnskému finále předcházela kontinentální kola.„Už na této úrovni jsme zaznamenali úspěch. Hned pět našich piv si odneslo titul Country Winners. Uspěla naše IPA, Tchyně, Weizen, šestnáctka a samozřejmě Stout, který postoupil do finále,“ vyjmenoval ředitel a sládek pivovaru.

Úspěch a čest pro náchodský pivovar byla i účast Petra Kalužy mezi porotci. „U každého stolu bylo deset porotců. Já seděl u stolu číslo čtrnáct. K posuzování jsme měli čtyři kategorie,“ uvedl. Jedním dechem však ujistil, že jednou z regulí soutěže je pravidlo, že hodnotitel nikdy nesmí potkat své pivo. Je tak zajištěna objektivita a regulérnost soutěže.„Je to osvobozující fakt. Navíc piva se hodnotí naslepo, porotci nevědí, jaký vzorek právě ochutnávají,“ dodal Kaluža.

PRIMÁTOR STOUT (Irish Stout)
Vyladěnou kombinací šesti druhů sladů vzniklo tmavé pivo irského typu plné harmonie i kontrastů. Jemné a intenzivní aroma oříšků, čokolády a karamele se snoubí a zároveň hádá s drsnou chutí pražených sladů a suchým dozníváním ovsa. Dokonalý estetický vjem uzavírá hebká hustá pěna . Obsah alkoholu (obj.) 4,7%.

Nekonvenční distributor v Jižní Americe prodává značku Primátor

Publikováno:před 7 měsíciZdroj:Hospodářské NovinyAutor:Tomáš Nídr

Když se otevřou vrátka u rodinného domku na jihu chilské metropole Santiago, vyrazí z nich nepřátelsky štěkající pes. Má na sobě maskáčový přehoz. Jeho pán na něj zařve a zvíře se zklidní dříve, než bys řekl pivo. Je to týpek s dlouhými vlasy rovněž v maskáčích s mnoha kapsami. Má paže potetované od ramen po zápěstí, na krku masivní přívěsek ve formě elektrické kytary a černému tričku s metalovou skupinou Predator dominuje v duchu tohoto hudebního stylu kostra.

Alex Fabres už sedm let úspěšně prodává českou pivní značku Primátor po celém nudlovitém území Chile. Dostal ji i na vzdálený Velikonoční ostrov v hloubi Pacifiku. Mezi uhlazenými kravaťáky z tradičních elit, kteří si distribucí kvalitních zahraničních piv rozšiřují už tak velký záběr rodinného byznysu, působí jako zjevení. Je zřejmé, že chmelový mok pro něj není jen obchod. Je to - stejně jako metalová hudba - jeho vášeň.

Vaří pivo srdcem?

Publikováno:před 9 měsíciZdroj:České nápoje

Dennodenně přichází Václav Zilvar do práce. Jako každý další člověk. Ale přichází rád. Už čtvrtým rokem pracuje na varně v Pivovaru PRIMÁTOR v Náchodě. Nastoupil původně jen náhodou na sudárnu, ale brzy se dostal k zodpovědné práci na začátku procesu výroby piva – šrotuje slad, připravuje chmel, přečerpává hotovou mladinu do vířivé kádě, kde se usazují kaly a pak ji spílá do kvasných kádí.

„Je to rozmanitá, stále tvůrčí práce. Navíc jsme tu taková pivovarská rodina, bývá tu legrace. Na jedné straně velká zodpovědnost, ale současně přátelské ovzduší,“ přemýšlí vystudovaný zahradník, proč ho to za srdce chytilo právě v pivovaru. Přitom původně nebyl ani pivař.

Stejně tak Radek Chvojka. V pivovaru pracuje již skoro třicet let. Po vyučení v Plzni a absolvování pivovarské školy v Praze nastoupil na lahvárně. Nyní je pevným článkem týmu sklepáků. Každý den v pět ráno naplaví filtr, narazí pivo a filtruje jej, aby mělo krásnou jiskru. Také se stará o pivo ve sklepě, které týdny zraje v ležáckých tancích. „PRIMÁTOR se od konkurence odlišuje tou rozmanitostí, vyrábíme spoustu různých piv. A samozřejmě máme skvělé pivo“ popisuje svůj vztah k pivovaru.

Jaroslav Janko za svůj život prošel celou výrobou pivovaru. Od varny až do sklepa. Bez něj by to na spilce nešlo. Den co den se stará o kvasnice, propírá je. Sbírá deku z otevřených kvasných kádí. Suduje prokvašené pivo do ležáckých tanků. „Děláme to poctivě, děláme to srdcem. Snažíme se, aby to k něčemu vypadalo“ říká. Celý den je na nohách, přesto mu ta práce dává smysl. Ví, že orosený výsledek za to prostě stojí.

Všichni jsou jednotlivými články řetězu, na jeho konci je sklenice či půllitr piva a spokojený zákazník. Poctivá práce a přístup k ní každého z pracovníků z náchodského pivovaru se přetavuje v poctivost piva, které tu vaří. Oblíbeným nápojem, který sklízí i úspěchy na poli pivních soutěží.

Naposledy si pivovar přivezl pět medailových úspěchů z tradiční degustační soutěže Pivo České republiky, která se na přelomu května a června konala v Českých Budějovicích. V konkurenci 66 pivovarů a minipivovarů, které přihlásilo 402 soutěžních vzorků, náchodská jedenáctka opanovala kategorii světlý ležák i kvasnicové a nefiltrované pivo. Zlato si odvezly také PRIMÁTOR TCHYNĚ a PRIMÁTOR WEIZEN. V kategorii polotmavých piv vybojovalo stříbro pivo PRIMÁTOR 13 POLOTMAVÉ.

„Největší radost mám z úspěchu naší jedenáctky. Podobný double – vítězství s filtrovanou i nefiltrovanou variantou jsem ještě nezaznamenal, rozhodně to není obvyklé.“ říká sládek a ředitel pivovaru Petr Kaluža, který tak poukázal na fakt, že lidé náchodského pivovaru mají doslova zlaté ruce.

„Český ležák, pilsner, je celosvětově nejoblíbenější pivní styl. A nejtypičtější stupňovitost českého ležáku je dnes právě 11%. Také naše PRIMÁTOR 11 LEŽÁK je nejprodávanější náchodské pivo.“ dodal Petr Kaluža.

PRIMÁTOR přivezl zlato ze slunné Barcelony

Publikováno:před 12 měsíciZdroj:Město NáchodAutor:Petra Kulhavá

Svrchně kvašené pšeničné pivo PRIMÁTOR Weizen z produkce náchodského pivovaru úspěšně dobývá svět, když opětovně zabodoval hned v úvodu letošního roku. Z mezinárodní soutěže Barcelona Beer Challege ve Španělsku si za něj pivovar přivezl zlatou medaili.

„Soutěž byla bohatě zastoupena. Zúčastnilo se jí 218 pivovarů z dvaadvaceti zemí. Do 69 kategorií bylo přihlášeno celkem 1112 piv, která hodnotilo dvaapadesát porotců," prozradil sládek a ředitel pivovaru Petr Kaluža, který byl cenu ve Španělsku osobně převzít.

Soutěž v Barceloně, která se počátkem roku konala už počtvrté, má přispět k propagaci nejvyšších standardů kvality piva. Je součástí unikátního barcelonského pivního festivalu, který během jediného víkendu navštíví na 33 tisíc návštěvníků. Festival je protknutý jižanským temperamentem, návštěvník má místy pocit, že se ocitl na tribuně fotbalového stadionu.

„Ceněna jsou zejména chuťově bohatá řemeslná piva. Výsledky pak mohou být vodítkem pro spotřebitele při výběru z široké palety piv na trhu. Soutěž si rovněž dává za cíl přispět k šíření pivní kultury se zaměřením na rozmanitost piv, jejich druhů a zdůraznění kvality," dodal sládek Petr Kaluža.

Pšeničné pivo WEIZEN je nefiltrované, svrchně kvašené pivo s charakteristickou hustou pěnou, v jehož vůni i chuti lze objevit tóny banánu, hřebíčku či lehký náznak nektarinek.

O jeho kvalitě svědčí spousta ocenění z tuzemských i zahraničních degustačních soutěží. Svědčí o tom nejen nejnovější úspěch v Barceloně, ale například zisk prestižního titulu Nejlepší pivo na světě z World Beer Awards v Londýně v roce 2013.

WEIZEN má 4,8 % alkoholu, při jeho výrobě se užívá ten nejkvalitnější český chmel (odrůdy žatecký poloraný červeňák, sládek) a kombinace pšeničného a plzeňského sladu.

S případnými dotazy se obracejte na Ing. Petra Kalužu - petr.kaluza@primator.cz.

Odbyt náchodského Primátora téměř ze třetiny tvořil vývoz

Publikováno:před rokemZdroj:Týden.czAutor:ČTK

Náchodský pivovar Primátor loni zvýšil výstav o zhruba čtyři procenta na více než 125 tisíc hektolitrů. K růstu výstavu přispěl export, který podnik zvedl o pět procent na rekordních více než čtyřicet tisíc hektolitrů. Vývoz se tak na odbytu pivovaru podílel zhruba 32 procenty. Řekla to Petra Kulhavá z marketingu pivovaru. Primátor je největším pivovarem v hradeckém kraji. Profiluje se jako výrobce speciálních piv, která tvoří přes třetinu výstavu.

Primátor pivo vyváží do více než 30 zemí celého světa. Hlavní část zahraničního odbytu připadá na Evropu, kde mezi největší odbytiště patří Polsko. Dalšími významnými odběratelskými zeměmi jsou Rusko, Čína, Francie či Maďarsko. Nosnými exportními pivy jsou ležák Premium a pšeničné pivo Weizenbier, na která připadá přes 60 procent exportu.

Loni pivovar poprvé dodal pivo do Kolumbie a Argentiny. "Asi nejvzdálenějším místem na světě, kde je k dostání pivo z Náchoda, je Patagonie," uvedla exportní manažerka pivovaru Romana Jansová. Z dalších vzdálených teritorií jmenovala například Kalifornii v USA či jihokorejský Soul.

Primátor, kde pracuje asi devadesát lidí, má ve výrobním portfoliu 15 druhů piv. K tomu dělá několik sezonních speciálů. Patří tak k pivovarům s nejširší nabídkou v českém pivovarnictví.

Pivovar patřil v minulosti městu Náchod, které jej v roce 2009 za 150 milionů korun prodalo liberecké firmě LIF. Prodej následně u soudu napadl neúspěšný uchazeč o pivovar, společnost Pivovar Holba. Krajský soud v Hradci Králové v kauze zatím vynesl v letech 2011, 2012 a 2017 tři rozsudky a ve všech žalobu Pivovaru Holba zamítl. Pivovar Holba následně vždy uspěl s odvoláními u vyšších soudů. Po rozhodnutí pražského vrchního soudu z loňského prosince se celý případ vrátil do Hradce Králové opět na začátek. Jednání zatím nařízeno nebylo.

Pivovar Primátor Náchod loni zvýšil výstav a dosáhl rekordního exportu

Publikováno:před rokemZdroj:E15.czAutor:ČTK

Náchodský pivovar Primátor loni zvýšil výstav o zhruba čtyři procenta na více než 125 tisíc hektolitrů. K růstu výstavu přispěl export, který podnik zvedl o pět procent na rekordních více než 40 tisíc hektolitrů. Vývoz se tak na odbytu pivovaru podílel zhruba 32 procenty, řekla Petra Kulhavá z marketingu pivovaru. Primátor je největším pivovarem v hradeckém kraji. Profiluje se jako výrobce speciálních piv, která tvoří přes třetinu výstavu.

Primátor pivo vyváží do více než 30 zemí celého světa. Hlavní část zahraničního odbytu připadá na Evropu, kde mezi největší odbytiště patří Polsko. Dalšími významnými odběratelskými zeměmi jsou Rusko, Čína, Francie či Maďarsko. Nosnými exportními pivy jsou ležák Premium a pšeničné pivo Weizenbier, na která připadá přes 60 procent exportu.

Loni pivovar poprvé dodal pivo do Kolumbie a Argentiny. "Asi nejvzdálenějším místem na světě, kde je k dostání pivo z Náchoda, je Patagonie," uvedla exportní manažerka pivovaru Romana Jansová. Z dalších vzdálených teritorií jmenovala například Kalifornii v USA či jihokorejský Soul.

Primátor, kde pracuje asi 90 lidí, má ve výrobním portfoliu 15 druhů piv. K tomu dělá několik sezonních speciálů. Patří tak k pivovarům s nejširší nabídkou v českém pivovarnictví.

Pivovar patřil v minulosti městu Náchod, které jej v roce 2009 za 150 milionů korun prodalo liberecké firmě LIF. Prodej následně u soudu napadl neúspěšný uchazeč o pivovar, společnost Pivovar Holba. Krajský soud v Hradci Králové v kauze zatím vynesl v letech 2011, 2012 a 2017 tři rozsudky a ve všech žalobu

Pivovaru Holba zamítl. Pivovar Holba následně vždy uspěl s odvoláními u vyšších soudů. Po rozhodnutí pražského vrchního soudu z loňského prosince se celý případ vrátil do Hradce Králové opět na začátek. Jednání zatím nařízeno nebylo.

Závěr roku 2018 měl v náchodského pivovaru stříbrný nádech

Publikováno:před rokemZdroj:České nápoje

Konec roku přinesl pivovaru PRIMÁTOR a.s. další významná ocenění z tuzemských i zahraničních degustačních soutěží.

V listopadu zabodovala piva PRIMÁTOR opakovaně na sedmém ročníku prestižní mezinárodní soutěže Brussels Beer Challenge 2018. Porota složená z 90 uznávaných odborníků hodnotila více než 1 500 vzorků piv ze 48 zemí světa. Mezi 260 oceněnými pivy byla hned dvě piva z náchodského pivovaru – stříbrný v kategorii ležáků PRIMÁTOR Premium a bronzový v kategorii pšeničních piv PRIMÁTOR Weizen.

Další ocenění udělilo náchodským pivům Sdružení přátel piva na slavnostním vyhlášení v Ostravě. Stříbrnou medaili světlému speciálnímu pivu PRIMÁTOR 16 Exkluziv a stříbrnou příčku obsadil také pšeničný PRIMÁTOR Weizen, který aktuálně kraluje pivům z Náchoda s největším množstvím ocenění nejen v loňském ale i v letošním roce.

Posledním oceněním je pak Výroční cena, kterou uděluje časopis Pivo, Bier & Ale. Cenu za nejlepší India pale lager vyrobený v limitované edici roku 2018 si v pražském Strahovském klášteře převzal sládek Petr Kaluža za pivo PRIMÁTOR Tchyně.

Celkem se v letošním roce podařilo pivům PRIMÁTOR získat 25 cen v tuzemských i zahraničních degustačních soutěžích, z nichž nejvýznamnější byl titul nejlepší stout na světě pro PRIMÁTOR Stout na The World Beer Awards 2018 v Londýně.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.25.02.2020 08:5264