Historie a současnost pivovaru Primátor

● 1448 První zmínka o sladovně
První zmínka o sladovně, která stála v dnešní ulici Kamenice

● 1495 První přímá zmínka o společném pivovaru právovárečných měšťanů
První přímá zmínka o společném pivovaru právovárečných měšťanů, který patřil k nejvýznamnějším městským hospodářským zařízením. Tehdy je uvedeno „pivovarní městiště“ za domem Kuby Vitiny v severozápadním rohu náměstí, kde stál až do roku 1980 dům čp. 67. Největšího rozkvětu pivovar dosáhl v 2. polovině 16. a na počátku 17. století za Smiřických. Vařilo se „bílé“ pšeničné i „červené“ ječné pivo.

pivovar● 1623 Měšťanům odňato právo várečné
Nová majitelka panství Marie Magdalena Trčková z Lípy odňala měšťanům právo várečné, její rozhodnutí potvrdil i následující majitel Ottavio Piccolomini, který ho v roce 1636 městu natrvalo zrušil.

● 1684 Náchodští měšťané si zřídili nevelký pivovar na svém statku Slaný v Kladsku
Náchodští měšťané si jako částečnou náhradu zřídili nevelký pivovar na svém statku Slaný (dnes Słone) v Kladsku, kam nesahala pravomoc náchodské vrchnosti a který vlastnili až do roku 1872. Své pivo však ve městě Náchodě čepovat nesměli.

● 1869 Zrušení monopolu na propinační právo
Zrušení monopolu na propinační právo Zemským zákonem č. 55 z 30. dubna 1869. Propinační právo od počátku 16. století až do tohoto roku zaručovalo odbyt piva panským, církevním a měšťanským pivovarům. Jeho zrušení znamenalo pád bariér pro stavbu nových pivovarů na průmyslové bázi a volnou soutěž v podnikání.

pivovar● 1871 Schválen návrh na stavbu pivovaru
Na zasedání městského zastupitelstva 30. června 1871 byl jednohlasně schválen návrh na stavbu průmyslového pivovaru přednesený purkmistrem (starostou) Josefem Boříkem údajně na podnět náchodského vinárníka Václava Šrůtka. Současně byla zvolena devítičlenná „pivováreční“ komise.

● 1871 Vyhláška vyzývající k „pivovarskému referendu“
V srpnu byla vylepena vyhláška vyzývající k „pivovarskému referendu“ - každý občan Náchoda s volebním právem se měl písemně o návrhu na radnici vyjádřit. Výsledek byl kladný, a tak přípravy intenzivně pokračovaly. Bylo rozhodnuto postavit větší průmyslový parostrojní pivovar s objemem jedné várky 54 hl a roční kapacitou 12 220 hl zásobující celé okolí. Projektem byl pověřen významný odborník na stavby pivovarů Ing. Josef Vincenc Novák (1842-1918) z Prahy.

● 1872 Položení základního kamene
V dubnu byl slavnostně položen základní kámen nového pivovaru a začalo se zdít. Stavbyvedoucím byl obecním zastupitelstvem 23. března zvolen stavitel Karel Tebich z Brna. V listopadu byla dokončena hrubá stavba a konala se slavnost rovnosti. Budova byla zcela dokončena v únoru 1873 a začalo se s montáží strojů.
pivovar
● 1873 Městské zastupitelstvo rozhodlo provozovat pivovar v režii města
Městské zastupitelstvo rozhodlo provozovat pivovar v režii města. Na zasedání 10. července 1873 byl zvolen první sládek Antonín Lutz, Němec, bývalý podstarší z knížecího pivovaru v České Skalici.

● 1873 Bylo uvařeno první pivo
Bylo uvařeno první pivo a vystaveno 6. prosince 1873, tedy již za 62 dny. V říjnu 1873 bylo uvařeno celkem 17 várek 10° a 11° piva.

● 1874 Ustanovena šestičlenná správní rada pivovaru
Na zasedání městského zastupitelstva byla ustanovena šestičlenná správní rada pivovaru v čele s předsedou Janem Tichým, která byla volena na tři roky a řídila pivovar až do roku 1936, kdy byla vystřídána pivovarským odborem (komisí) města. Zastupitelstvo také schválilo název firmy: „Obecní pivovar v Náchodě“.

● 1874 První výrobní kampaň pivovaru
V říjnu byla uzavřena první výrobní kampaň pivovaru (roční účetní období). pivovarZa rok bylo vyrobeno 13 858 hl a vystaveno 10 912 hl piva, což překonalo očekávání. Pivovar se však potýkal s nedostatkem ledu a kvalitní vody.

● 1876 Export náchodského piva za hranice - Prusko
Poprvé je doložen export náchodského piva za hranice - do sousedního Pruska bylo vyvezeno 1 536 hl.

● 1877 Poprvé uvařen 12° ležák
Poprvé uvařen 12° ležák, který však dlouho zůstával na okraji zájmu.

● 1880 Rozšíření sklepů o dva nové
Díky rostoucímu zájmu o náchodské pivo (výstav v roce 1879 dosáhl 14 260 hl) schváleno rozšíření sklepů o dva nové, přiléhající z jihu ke stávajícím sklepům. Stavba pod vedením stavitele Františka Plesnivého byla neprodleně zahájena a dokončena během 1. pololetí roku 1881.

● 1882 Přijat návrh na rekonstrukci hvozdu
Na zasedání obecního zastupitelstva byl přijat návrh na rekonstrukci hvozdu, kterou provedla firma Ringhofer Praha. Důvodem byla rostoucí produkce pivovaru, pivovarkterá v kampani 1882-1883 poprvé překročila 20 000 hl ročně.

● 1884 Nový sládek František C. Suda
Po rezignaci A. Lutze zvolen novým sládkem František C. Suda, sládek v Prostějově. I za nového sládka se dařilo dále zvyšovat výstav,který v kampani 1885-1886 dosáhl výše 23 406 hl.

● 1886 Zvětšen var pivovaru z 54 na 72 hl
Obecní zastupitelstvo rozhodlo na návrh správní rady zvětšit var pivovaru z 54 na 72 hl. Znamenalo to výměnu dosavadní varné (rmutovací) pánve a scezovací kádě za větší a instalaci nového chladícího štoku.

● 1887 První doložené tmavé pivo - Náchodský granát
Nově se na Vánoce začal vařit 13° ležák a od 15. července se začalo vystavovat první doložené tmavé pivo - Náchodský granát, vyrobený „po staročeském způsobu“.

● 1891 V pořadí třetí sládek Vojtěch Matějka
Obecní zastupitelstvo zvolilo v pořadí třetím sládkem Vojtěcha Matějku, sládka v Břeclavi. Ten 23. dubna zahájil svoji činnost, která byla nad míru úspěšná pivovara výstav piva se dále zvyšoval až na 31 031 hl v kampani 1890-1891.

● 1894 Schválena další nutná přístavba dvou sklepů
Schválena další nutná přístavba dvou sklepů, které měly kapacitu 1 900 hl. Plány a rozpočet vypracoval stavitel Josef Hakauf, výstavba byla zahájena v dubnu 1894 a 17. ledna 1895 proběhla úspěšná kolaudace společně s novou zděnou manipulační lednicí na místě dnešního návštěvnického centra. Tato stavba podle projektu stavitele Jana Svobody byla schválena správní radou pivovaru 27. srpna 1894 a obecním zastupitelstvem 27. srpna.

● 1897 Zhotoven komplexní plán na rozšíření pivovaru
Správní rada vzhledem k očekávané nedostačující kapacitě pivovaru navrhla zhotovit komplexní plán na rozšíření pivovaru až na roční kapacitu 60 000 hl. Kromě sladovny se měly rozšířit ležácké sklepy, spilka a vyměnit strojní zařízení. Již hotové plány nebyly uskutečněny, protože roční výstav pivovaru již dále nerostl a ustálil se na přibližně 27 000 hl.

● 1899 Schválena stavba nového vodovodu
Schválena stavba nového vodovodu z lesních pramenů pod Dobrošovem podle plánů a rozpočtů Ing. Kressa z Prahy. Stavba rychle pokračovala a 6. listopadu 1899 byl dán vodovod slavnostně do provozu. Další práce probíhaly ještě v roce 1900. pivovar

● 1902 Výměna starého parního kotle
Výměna starého parního kotle za nový větší od firmy Brněnská strojírna a rozšíření kotelny.

● 1908 První pivní speciál - 15° tmavé „zdravotní“ pivo „Salvator“
V tomto roce začal náchodský pivovar vyrábět první skutečně speciální pivo - 15° tmavé „zdravotní“ pivo „Salvator“, které bylo doporučováno „hlavně chudokrevným a rekonvalescentům“ a dodáváno ve čtvrt nebo půlhektolitrových soudcích z pivovaru nebo lahvové firmou Josef Lazar. Do pivovaru zavedeno elektrické osvětlení.

● 1908 Zdražení piva vyvrcholilo v pouliční demonstrace a bojkot hostinců
Náchodský pivovar jako člen Ochranného svazu pivovarů (tzv. pivovarského kartelu) byl nucen zdražit pivo o 1 korunu 20 haléřů za hektolitr. Vyvolalo to ostrou reakci lidových vrstev vrcholící pouličními demonstracemi a bojkotem hostinců prodávajících zdražené pivo.
pivovar
● 1914 První světová válka
V důsledku 1. světové války došlo k radikálnímu omezení dodávek surovin, což bylo nutno řešit snižováním stupňovitosti piva až na 3° a používáním náhražek při výrobě (cukrová řepa, kukuřice, pelyněk). Rakousko-uherská vláda také značně zvýšila ceny piva, což spolu s prozíravým vedením pivovaru umožnilo nepřetržitou výrobu po celou dobu války, i když výstav klesl až na 3 618 hl v kampani.

● 1925 Novým sládkem zvolen Antonín Rada
Novým sládkem zvolen Antonín Rada, kterému se po válečném propadu opět podařilo zvyšovat výstav piva až na 27 962 hl v roce 1929.
pivovar
● 1926 Zakoupeno první nákladní auto na rozvoz piva
Zakoupeno první nákladní auto na rozvoz piva (4,5 tunové). Další tři auta byla pořízena v letech 1928 a 1930.

● 1929 Rozhodnuto o postavení nové varny
Rozhodnuto o postavení nové varny s kapacitou 120 hl, práce zadány firmě Českomoravská Daněk & Breitfeld, provedeny v první polovině roku 1930 společně s úpravou vodovodu a výtahu. Finanční náklad na varnu dosáhl téměř 1 milionu korun.

● 1930 Růst pivovaru
Zadáno zvýšení pivovarského komína, zakoupení dvou hotelů v Hradci Králové (Grado, Stodola) a hostince ve Velké Vsi u Rychnova nad Kněžnou, které byly pronajímány za podmínky výčepu náchodského piva, výstavba nových garáží a lednice v pivovaru, dláždění silnice od metujského mostu k vratům pivovaru.
pivovar
● 1935 Chráněná značka "Náchodský PRIMÁTOR"
Zavedení obchodní známky „Náchodský PRIMÁTOR“ pro nově vyráběné tmavé 12° pivo vařené podle bavorského způsobu ze speciálních sladů. Poprvé je tato známka doložena 4.9.1935, zaregistrována byla 30.12.1935. S krátkou přestávkou je tato obchodní známka v podobě „PRIMÁTOR“ používána dosud.

● 1937 Nové stáčení lahvového piva
Od června se začalo stáčet lahvové pivo, které tehdy tvořilo 30% celkové spotřeby, na ručních plnících strojích. Do té doby se pivo v pivovaře stáčelo jen do dřevěných transportních sudů, do lahví pak výhradně v soukromých stáčírnách vlastněných hostinskými. Po propadu výroby v době světové hospodářské krize (v roce 1935 až na 18 400 hl) začal výstav opět stoupat až na 25 827 hl v roce 1938.

● 1938 V pivovaru stanoviště majora Purkyta
V době ohrožení ČSR nacistickým Německem bylo v pivovaru stanoviště majora Purkyta, velitele I. praporu 48. pěšího pluku, který obsazoval nedaleké objekty lehkého opevnění.
pivovar
● 1939 Druhá světová válka
V době nacistické okupace českých zemí byly opět omezovány dodávky surovin a vařilo se pouze nízkostupňové pivo (např. v letech 1943-1944 jen 3,2°-3,7°), i přesto zásluhou prozíravého vedení nedošlo k dramatickému poklesu výstavu piva a pivovar byl udržován v dobré ekonomické kondici.

● 1942 Popraven zaměstnanec pivovaru Jan Smola
V Berlíně byl za odbojovou činnost proti německým okupantům popraven zaměstnanec pivovaru Jan Smola, předseda ilegálního okresního komunistického vedení a kolportér odbojového tisku.

● 1945 Pivovar se stal sídlem štábu obrany
Pivovar se stal sídlem štábu obrany pod velením plukovníka Josefa Šlajse, který zde shromažďoval ukořistěné a odebrané zbraně a z dobrovolníků utvářel vojenskou posádku. Její členové se účastnili bojů u běloveské celnice večer 9.5. a následných akcí proti příslušníkům SS.
pivovar
● 1948 Investice do pivovaru
Zahájení postupné rekonstrukce pivovaru: pořízení moderní stáčecí linky na lahvové pivo a nového chladicího zařízení, rozšíření a rekonstrukce sladovny včetně nového párníku hvozdu a zavedení parovodu k výrobě piva a sušení sladu.

● 1949 Osamostatnění pivovaru
Z obecního pivovaru byl vytvořen jeden z pěti komunálních podniků města Náchoda, záhy se osamostatnil. Správcem podniku se stal Otto Dítě (od roku 1927 účetní a od roku 1942 správce pivovaru).

● 1951 Převzetí pivovaru do státního sektoru
Převzetí pivovaru do státního sektoru jako součást národního podniku Hradecké pivovary, Hradec Králové.

● 1953 Pivovar součástí národního podniku Krkonošské pivovary
pivovarPivovar začleněn do nově utvořeného národního podniku Krkonošské pivovary v Trutnově.

● 1958 Návrat pivovaru pod Hradecké pivovary
Podnik Krkonošské pivovary zrušen a náchodský pivovar se vrátil pod Hradecké pivovary.

● 1961 Vznik nového národní podniku Východočeské pivovary Hradec Králové
Vznik nového národní podniku Východočeské pivovary Hradec Králové, jedním ze závodů byl Pivovar Náchod. Přestože budovy a strojní vybavení bylo značně zastaralé, dařilo se zvyšovat výstav piva z 51 756 hl v roce 1961 až na 94 156 hl v roce 1969. Roku 1967 obdržel pivovar titul „Závod vzorné jakosti“.

● 1968 12°světlý ležák Extra Speciál
Kromě 12° tmavého piva Primátor se začal vařit také 12°světlý ležák Extra Speciál, který byl roku 1970 vyhlášen nejlepším ve své kategorii v ČSSR.

pivovar● 1970 Přestavba pivovaru
Začátek příprav na celkovou rekonstrukci pivovaru výstavbou nové spilky a rozšířením sklepů výměnou dřevěných ležáckých sudů za smaltované tanky, rekonstrukce dokončena v roce 1972.

● 1972 Modernizace pivovaru
Zahájení modernizace pivovaru výstavbou nové plničky lahví. Závod oslavil sté výročí trvání.

● 1973 Stavba nové lahvovny
Dokončena stavba nové lahvovny za téměř 1,5 mil Kč, jedné z nejmodernějších v tehdejší ČSSR. Následně rekonstruovány střechy okolních skladů (kolaudace 7.10.1976).

● 1977 Stavba nové vrátnice a sociálního zařízení pro zaměstnance
V červnu dokončena stavba nové vrátnice a sociálního zařízení pro zaměstnance u vjezdu do areálu.

● 1983 Vývoz piva do zahraničí, výroba nealkoholického piva, rekonstrukce varny
Linka na stáčení lahví byla doplněna o sprchový pastér, což umožnilo vývoz náchodského piva do zahraničí.V tomto roce byla započata výroba nealkoholického piva (druzí v Čechách). V tomto roce byla i zahájena rekonstrukce varny, kdy původně dvounádobovou varnu nahradila během 5 let moderní nerezová čtyřnádobová varní souprava.

● 1986 Přestavba lednic na ležácké sklepy a rozšíření hal
Dochází k přestavbě lednic na ležácké sklepy a rozšíření hal. Tato rozsáhlá výstavba však sebou přinesla i své negativní stránky. pivovarByla zrušena výroba sladu a stáčení sudového piva bylo předisponováno do pivovaru v Dobrušce.

● 1989 Nejvyšší výstav pivovaru
Pivovar dosáhl historicky nejvyššího výstavu 210 165 hl.

● 1992 Linka na stáčení lahví doplněna o paletizaci
Linka na stáčení lahví byla doplněna o paletizaci a balení lahví do kartonů.

● 1993 Navrácení pivovaru městu
Od počátku roku v rámci privatizačního procesu byl pivovar navrácen městu Náchod a stává se z něj akciová společnost. Dochází ke spuštění rozsáhlého investičního programu s cílem úplné modernizace všech provozů s důrazem na zachování tradiční výrobní technologie. Je vyměněna elektroinstalace ve spilce a sklepích, za pivovarem vyrůstá velká hala na skladování obalů a materiálu. Lahvárenská linka je počátkem roku vybavena etiketovačkou KRONES umožňující lepit na lahve tři etikety, v průběhu léta pak nejmodernějším stáčecím a kontrolním zařízením od firmy KRONES, včetně průtokového pastéru FISHER - výkon linky dosahuje 24 000 lahví za hodinu. V areálu je vybudována stanice na oxid uhličitý včetně rozvodů. Po téměř desetileté odmlce se do pivovaru také vrací stáčení sudů, na podzim je uvedena do provozu nová linka na stáčení nerezových sudů od firmy APV včetně doplňkové technologie - přetlačných tanků a sanitační stanice.

pivovar● 1994 Pokračuje masivní investiční činnost
V únoru lahvárenskou linku doplňuje nová myčka lahví firmy KRONES a linka na stáčení sudů je vybavena myčkou vnějšího povrchu sudů od firmy APV. Kompletně je zrekonstruováno strojní chlazení a vzduchové hospodářství.

● 1996 Začátek rekonstrukce spilky
Začíná rekonstrukce spilky, během dvou let jsou původní kvasné kádě vyvložkovány nerezem včetně duplikátorového chlazení a je zvýšena kapacita spilky.

● 1998 Odbytová i finanční krize pivovaru
Pivovar prochází velkou odbytovou i finanční krizí, odbyt klesá pod 110 tis. hl. a nastává problém s financováním společnosti. Dochází k velké redukci personálu a majitel, město Náchod, zvažuje odprodej pivovaru do soukromých rukou. Začíná stáčení do nových přepravek a lahví NRW.

● 1999 Nejsilnější pivo v Čechách 24%
pivovarPo úspěšném zavedení speciálních piv 16% (1995) a 21% (1998) začíná pivovar vyrábět nejsilnější pivo v Čechách 24% tmavý speciál s názvem PRIMÁTOR Double. V této době dochází k rozhodnutí začít se, vedle klasické produkce, programově zabývat výrobou speciálních piv.

● 2002 Produkce svrchně kvašených piv
Spilka je doplněna o propagační stanici na produkci kvasnic a moderní kvasničné hospodářství. Vzhledem k velkému objemu výroby nealkoholického piva (2. místo v republice) je zakoupeno zařízení HGB, které významně zlepší kvalitu tohoto výrobku a současně umožní standardizaci produkce pro rozvoj exportu. Pivovar začíná toto zařízení využívat i pro výrobu limonád. Pivovar se začíná zabývat produkcí svrchně kvašených piv s odlišnou technologií a jako první výrobek uvádí pšeničné pivo PRIMÁTOR Weizenbier. V dalších letech je řada svrchně kvašených piv doplněna o netradiční piva typu Stout, English Pale Ale.

● 2003 Nová etiketovačka, zahájena výstavba hotelové přístavby
Stáčecí linka lahví je vybavena etiketovačkou KRONES s možností lepit na lahve hliníkové šátečky a významně zlepšit vzhled výrobků. Sudárna je doplněna hloubkovým filtrem MMS od firmy Handtmann ke zvýšení trvanlivosti sudových piv. Pivovarem je zahájena výstavba hotelové přístavby Hotelu U Beránka dle projektu Ateliér 11 z Hradce Králové. Stavbou je pověřena firma Průmstav Náchod s.r.o.

pivovar● 2004 Nová prodejna uvnitř pivovaru, nové exportní oddělení
Vně areálu pivovaru vzniká nová reprezentativní prodejna pivovarských výrobků a propagačních předmětů. V rámci organizační struktury je nově zřízeno exportní oddělení a pivovar se systematicky začíná věnovat vývozu piva do zahraničí. V průběhu let se mu export postupně daří zvyšovat a podíl na výstavu dosahuje 25%. Pokračuje výstavba hotelové části Hotelu U Beránka, stavbu provází celá řada problémů a je ohrožen termín dokončení.

● 2005 Nový pomocný sklad pro potřeby sudárny, dokončení hotelové části
V pivovaru vyrůstá nový pomocný sklad pro potřeby sudárny. Je zahájeno budování nového návštěvnického centra. Na jaře je dokončena stavba hotelové části Hotelu U Beránka a od dubna se pivovar stává provozovatelem celého hotelu včetně restauračních zařízení.

pivovar● 2006 Nové moderní návštěvnické centrum
Dokončení moderního návštěvnického centra včetně venkovního posezení s kapacitou 120 osob.

● 2007 Rekonstrukce studených provozů pivovaru, nový design loga i etiket
Probíhá rekonstrukce studených provozů pivovaru, jsou instalovány moderní kónické stojaté nerezové tanky, skleněné potrubní rozvody nahrazeny nerezovými a vybudována sanitační stanice pro potřeby ležáckého sklepu. Pivovar mění kompletně design počínaje novým ztvárněním loga PRIMÁTOR a současně dochází ke změně designu etiket.

● 2008 Nový stroj na vkládání lahví, vybudování odpařovací stanice, odprodej hotelové části
Stáčecí linka lahví je vybavena novým strojem na vkládání lahví do přepravek a kartonů. Je vybudována odpařovací stanice na dusík a na chlazení dochází k výměně odpařovacího kondenzátoru. Na konci roku pivovar ukončuje svoje angažmá v provozování Hotelu U Beránka, současně je hotelová část společnosti odprodána akciové společnosti BERÁNEK Náchod a.s.

pivovar● 2009 Prodej pivovaru, nové pivo
Dochází k prodeji pivovaru liberecké společnosti LIF a.s. V létě spouští pivovar na popud nového majitele výrobu nového piva 11% ležáku PRIMÁTOR, které se velmi rychle stane nejoblíbenějším pivem z bohatého portfolia na tuzemském trhu.

● 2010 Nový inspektor prázdných lahví, registrace ochranné známky HRON
Na lahvovou linku je pořízen nový inspektor prázdných lahví a automatické řízení průtokové pasterace.

● 2011 Výměna linky na stáčení sudů a zakoupení zařízení na stáčení plastových sudů PETAINER
Dochází k výměně linky na stáčení sudů, současně je zakoupeno i zařízení na stáčení plastových sudů PETAINER pro exportní účely.
pivovar
● 2012 Automatizace procesu filtrace piva, Chipper
Na spilce je instalováno automatizované řízení teplot hlavního kvašení a spílání mladiny, přibyla zde i nová propagační stanice pro produkci kvasnic svrchního kvašení. Je automatizován proces filtrace piva. Pivovar uvádí na trh mixovaný nápoj pšeničného piva s grepovou limonádou pod chráněným názvem CHIPPER, následující rok jej doplní i další příchuť hruška se zázvorem.

● 2013 Dokončen vnější vzhled pivovaru, Weizenbier je nejlepší pivo na světě
Dokončuje se vnější vzhled pivovaru, je vybudována nová vstupní recepce včetně moderního školicího centra, opravena celá stěna směrem do ulice Dobrošovská. Po dvaceti letech provozu dochází k výměně plniče lahví novým od firmy NATE Chotěboř. Pivovar získává prestižní ocenění nejlepší pivo na světě pro pšeničné pivo Weizenbier na jedné z nejvýznamnějších degustačních soutěží WBA v Londýně.

● 2014 Nové vzdělávací kurzy, zvýšení výstavu pivovaru, nové pivo
Pivovar zahajuje v rámci provozu nově otevřeného školicího střediska program zaměřený na podporu pivní a gastronomické kultury formou vzdělávacích kurzů. Díky nárůstu množství piva vyvezeného do zahraničí a dosažení hranice 33 tisíc hl se podařilo zvýšit celkový výstav pivovaru o téměř 5%. Uvařením 20. speciálu India Pale Ale, svrchně kvašeného polotmavého piva, je symbolicky dovršena dvacetiletá cesta "Specialisty na speciály".
Zdroj:Stránky pivovaru Primátor, 2014


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky pivovaru Primátor

Kdy:dle rozpisuObec:NáchodZdroj:Pivovar Primátor

Návštěvnické centrum s kapacitou 100 míst využívají především návštěvníci, kteří přijedou na prohlídku pivovaru spojenou s degustací našeho širokého portfolia 15 druhů piv. V letních měsících je příjemné posezení na přilehlé terase, která má k dispozici až 40 míst. Návštěvnické centrum je též využíváno pro pořádání školení, akcí pro obchodní partnery nebo setkání zaměstnanců.

OBJEDNÁVKA EXKURZE:
Minimálně 14 dní před požadovaným termínem (po vzájemné dohodě je možné zajistit v kratším termínu). Pivovar provede e-mailem potvrzení požadavku do 5 pracovních dní ode dne doručení objednávky. V případě nedodržení přesného smluveného času příjezdu je Pivovar oprávněn změnit termín zahájení.

MOŽNÉ TERMÍNY:
Pondělí – Čtvrtek
14.00–17.00 hod.
Po dohodě lze provést exkurze i v jiném čase.
Doba provozu při venkovním posezení – maximálně do 20.00 hod.

TLUMOČENÍ:
Zájemci o exkurzi a o odborný výklad v jiném jazyce než AJ si sami zajistí překladatele.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ EXKURZE:
Při příjezdu uvést počet osob a předložit zodpovědnou osobou uvedenou v objednávce písemný seznam účastníků pro bezpečnostní agenturu a vyúčtování.

Klasická exkurze
Vlastní základní prohlídka v provozu s výkladem (bez ochutnávky)
80 Kč / 1 hod
Platba při menším počtu než 10 osob – minimální částka za exkurzi – 800 Kč.

Exkurze s posezením
Klasická exkurze spojená s posezením v návštěvnickém centru a volná ochutnávka čepovaného/lahvového piva. (Ochutnávka piva pouze pro osoby starší 18 let)
160 Kč / 2 hod
Platba při menším počtu než 10 osob – minimální částka za exkurzi – 1600 Kč.
Každá další hodina ochutnávky + 50 Kč

Občerstvení formou studených mís
+ 250 Kč (mísa pro 4 osoby)
Nabídka dalšího občerstvení pouze na vyžádání, rádi vám poskytneme informace zde

Slevy
Studenti do 26 let – 50%
Děti a mladiství od 7 do 18 let – 50 %
Děti do 6 let (pouze v doprovodu rodičů) – zdarma

Aktualizováno: před 2 lety

Česká hospoda není o pití, ale o kultuře, říká šéf pivovaru PRIMÁTOR

Publikováno:před 9 dnyZdroj:Primátor.cz

Lidi, běžte na pivo. Česká hospoda není o pití, ale o kultuře, říká šéf pivovaru PRIMÁTOR

Česká hospoda není jen o pití, ale o potkávání se. Myslí si to šéf pivovaru PRIMÁTOR Petr Kaluža. Věří, že lidé budou chodit po koronavirové krizi na pivo tak jako dřív. Náchodský pivovar jako lákadla připravil dva nové speciály – American Pale Ale a radler s exotickým ovocem yuzu, kterému se přezdívá japonský citron a jen tak ho neseženete. Pro léto ideální.

„Mám jen jeden vzkaz: My jsme připraveni, už se na vás v hospodách těšíme!“ říká ředitel pivovaru PRIMÁTOR Petr Kaluža. Lidé podle něj zachrání nejen české pivo. „Jde o samotný status hospody, která je součástí české kultury. Na vesnicích, kde je hospoda jen jedna, je to symbol komunity, společenství. Jde o to uhájit si sociální prostor. Nechci pít pivo sám nebo po Skypu,“ zdůrazňuje Kaluža.

Pivovarníci i hospodští vyhlížejí nadcházející léto s nadějí. Jedná se o nejsilnější období v životě pivovarů a po několikaměsíčním lockdownu snad česká hospodská kultura ožije.

PRIMÁTOR na léto připravil dvě novinky. První je nová APA, tedy American Pale Ale. „Jedná se o svrchně kvašené, světlé a velmi pitelné pivo. Hodí se pro léto, hraje na osvěžující notu,“ popisuje Kaluža. Hlavní roli má v tomto pivu chmel. Pivovarníci z PRIMÁTORU se rozhodli použít pět odrůd z celého světa, například z USA, Anglie, ale i z Česka.

„Tohle pivo je primárně o chutích a vůních vnesenými unikátním chmelením, je bohaté a dlouho doznívá. Je hezké v tom, že v jednom produktu máte osvěžující pivo na rychlou žízeň, ideální třeba na cyklistický výlet. Zároveň chmelová linka je natolik pestrá a nosná, že si umím představit, že s tímto pivem strávíte večer a nepřestane vás bavit i delší dobu,“ vypráví s láskou šéf PRIMÁTORU.

V Náchodě se také rozhodli rozšířit řadu ochucených nealkoholických radlerů. „Zabrousili jsme do citrusových plodů. Ale abychom nejeli v úplném mainstreamu, protože citronový radler není nic objevného, tak přicházíme s příchutí ovoce yuzu. Je to nádherné tropické ovoce, kříženec citrusu a mandarinky. Je bohatější, šťavnatější a ideální na léto,“ popisuje Kaluža. Yuzu se přezdívá japonský citron a v obchodě ho jen tak neseženete. Půllitr nealkoholického piva PRIMÁTOR s příchutí Yuzu je ideální na léto.

Kaluža tipuje, že o obě novinky bude velký zájem. Češi totiž čím dál víc rádi experimentují a chtějí ochutnat víc než známý ležák. „Lidé jsou zvědavější a touží objevovat nové chutě. My to víme, a proto jim rádi přinášíme nová piva,“ říká Kaluža.

On sám se těší, až bude moct vyrazit do hospody na točené pivo. Uplynulá sezona byla podle něj plná nepopsatelných pocitů. „Pro pivovarníka není nic horšího než vylévat pivo. Je to taková bezmoc. Vyléváte produkt, kterému věříte,“ vzpomíná Kaluža.

PRIMÁTOR hospodám pomáhá v tom, že staré pivo zdarma vymění za nové. Podle Kaluži je právě čerstvost piva zásadní. „Nechceme, aby lidé pili půl roku staré pivo. To je, jako kdybyste prodávali tvrdý chleba a tvrdili, že takto je to v pořádku. Pro nás v pivovaru je čerstvost pivo nesmírně důležitá,“ vysvětluje šéf PRIMÁTORU.

Problém podle něj nastal, když hospody mohly otevřít na podzim pouze na několik dní. „Zdarma jsme zavezli nové pivo, které zase neměl kdo vypít. Doufáme, že už je všechno za námi, jak ze zdravotního hlediska, tak z toho kulturního a společenského. Nevím, proč je česká hospoda bez jakýchkoliv důkazů tak démonizovaný prostor,“ kroutí hlavou Kaluža.

Je rád, že dodržel svůj slib z loňského března, že nebude muset propouštět zaměstnance. Cení si i toho, že v nejisté době nikdo z PRIMÁTORU neodešel. „Už bude jen líp. Češi si pivo vzít nenechají, jsem o tom pevně přesvědčen,“ podotýká.

Pivo je fenomén, který si Češi vzít nedají, říká šéf pivovaru PRIMÁTOR

Publikováno:před 8 měsíciZdroj:Reflex.cz

Češi, pivo a hospoda jsou fenomény, které ani koronavirová krize neskolí. Myslí si to ředitel náchodského pivovaru PRIMÁTOR a jeho někdejší sládek Petr Kaluža, který mimo jiné vymyslel originální pivo s názvem Tchyně. Ta letos získala ocenění na jedné z nejprestižnějších světových soutěží. Medaile si odvezla ještě další dvě náchodská piva.

Zavřené hospody a restaurace znamenají pokles ve výrobě zhruba o 50 procent, říká Kaluža. Věří, že krize rychle skončí a vše se vrátí do normálu. Češi jsou přeci jen milovníci piva a podle někdejšího sládka mají zlatavý mok téměř ve svém DNA.

„Nepředpokládám, že ty současné problémy dokážou změnit lidské návyky, které u nás vznikaly po staletí. Češi si pivo neodepřou. Pivo je zakotveno v našich žilách a životech. Věřím, že pivo je v Česku pevnou součástí potravinového koše. Guláš si s čajem zkrátka nedáte. Česká hospoda je fenomén a unikátní prostor, kde se vždy řešily ty nejdůležitější věci,“ míní Kaluža.

„Češi jsou co se týče piva konzervativní a klasický ležák u nich bude vždy na prvním místě. Tradiční výroba českého ležáku je tak logicky jedním ze základních kamenů našeho pivovaru“ říká ředitel. V posledních letech však čím dál tím víc lidí touží objevovat nové chutě. Pro PRIMÁTOR je to podle Kaluži dobře, protože náchodský pivovar patří mezi jedny z nejlepších, co se výroby svrchně kvašených piv týče.

„Svrchně kvašená piva vaříme takřka 20 let. V republice jsme jejich největším výrobcem, jsme v tom jedničky,“ popisuje šéf pivovaru. Dokazuje to i fakt, že pšeničné pivo PRIMÁTOR Weizen se může pyšnit titulem nejlepší pivo planety, které získalo na londýnské soutěži World Beer Awards v roce 2013. „Je to jedna z pěti největších světových soutěží, pro nás jako malý pivovar to hodně znamená,“ usmívá se Kaluža.

Rozporuplné pocity z tchyně i Tchyně
Ocenění mají i další náchodská piva, letos si medaili odvezla i Tchyně. „Mám tu čest jezdít na World Beer Awards jako porotce. Je to skvělá příležitost ochutnat piva z celého světa. V roce 2017 jsem natrefil na pivní styl India Pale Lager, což je kříženec mezi pivem IPA a ležákem. Chuťově mě to zaujalo. Je to takový kočkopes, říkal jsem si, že to u nás nikomu nemůže chutnat. Pak se mi to rozleželo a zkusil jsem to pivo vyrobit, výsledkem je naše Tchyně,“ vzpomíná Kaluža.

A jak vznikl název, který hned zaujme? Podle šéfa pivovaru je inspirován samotnou chutí piva a dojmy, které vyvolává. „Postavili jsme to na rozporuplných pocitech. U tchyně máte často také rozporuplné pocity. Nevyberete si ji, prostě ji máte. První kontakt může být takový opatrný nebo se zvednutým obočím. Na druhou stranu jste pak často hrozně rád, že právě takovou tchyni máte,“ vysvětluje Kaluža.

Stejně je to s náchodskou Tchyní. Pivo přináší zážitek z citrusových tónů chmelů z Ameriky a zároveň je u něj vysoká pitelnost jako u ležáku. „První ochutnání je neočekávané, kombinace mnoha chutí, říkáte si, co to v té sklenici mám. Ale když vypijete druhou a třetí, tak zjistíte, že chcete čtvrtou a pátou,“ říká Kaluža.

Tchyně zaujme jak názvem, tak i originální etiketou, ze které se na vás dívá postarší dáma s podezřívavým výrazem. I další etikety a samotné lahve stojí za pozornost. PRIMÁTOR před dvěma lety přišel s velmi povedeným redesignem. „Naše pivo si zaslouží unikátní obal. Vyrábíme natolik dobré pivo, že si zaslouží být krásně zabaleno,“ míní Kaluža.

Pro pivovar jsou klíčoví zaměstnanci
Kromě kvality piva a designu se firma stará také o své zaměstnance. Ti jsou podle Kaluži pro chod pivovaru a výrobu piva zásadní. I to je jeden z důvodů, proč PRIMÁTOR letos čekají velké investice. Jednou z největších bude instalace robotické ruky. Správně se tomu říká automatická depaletizace a paletizace sudů.

„Na jaře jsme zdvojnásobili výkon stáčírny sudů a udělali jsme celkovou rekonstrukci prostorů. Chceme pokračovat druhou fází. Odstraníme ruční odkulování sudů, kdy naši zaměstnanci za jednu směnu museli manipulovat desítkami tun materiálu. To bude mít na starosti robotická ruka, která sud uchopí a umístí jej na linku. Když se sud naplní, tak ruka ho zase uchopí a dá na paletu,“ popisuje Kaluža.

S taháním desítek tun piva pomůže robotická ruka
„Vzhledem ke zvýšení výkonu a usnadnění manipulace budeme moci zrušit noční směnu. To vnímám pozitivně pro zaměstnance. Hlavně odpadne ta lidská dřina, kdy člověk musel odkulit desítky tun,“ popisuje Kaluža. Měnit se bude i strojní chlazení, které bude nově plně automatické. I to má ulehčit zaměstnancům práci a bude to pro ně znamenat, že budou pracovat v příjemnějším provoze.

I přes koronavirovou krizi a využití strojů však pivovar neplánuje propouštět své zaměstnance. Ty potřebuje, aby PRIMÁTOR uspokojil poptávku doma i ve světě. Pivo z Náchoda totiž lidé mohou ochutnat ve 29 zemí světa. V letošním roce se nejvíce piva Primátor vyváží do Polska, Ruska, Číny, Francie a na Slovensko. Náchodské pivo si lidé mohou dát i na exotičtějších místech, například v Gruzii, Chile nebo i na Velikonočním ostrově.

Soud v Hradci Králové zastavil spor o prodeji pivovaru v Náchodě

Publikováno:před 9 měsíciZdroj:Hradecká DrbnaAutor:ČTK

Krajský soud v Hradci Králové zastavil soudní řízení ve sporu o platnost prodeje městského pivovaru v Náchodě z roku 2009. Společnost Pivovar Holba, která se domáhala zrušení prodeje, stáhla žalobu. Žalobce, Pivovar Holba, byl neúspěšným uchazečem v tendru a domáhal se neplatnosti původní smlouvy. Pivovar v Náchodě koupila od města liberecká společnost LIF.

"Soudu bylo v této věci doručeno zpětvzetí žaloby, usnesením vydaným 14. září tak bylo řízení zastaveno. Účastníci řízení uvedli, že mezi nimi došlo k mimosoudní dohodě, a navrhli proto zastavení soudního řízení. Obsah dohody neznáme, ke schválení smíru soudem nedošlo, dohodli se sami," řekl mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek.

Proti Pivovaru Holba v pozici žalovaných u krajského soudu stály Město Náchod, společnost LIF a během řízení k nim přistoupila společnost Primátor. Další líčení se u hradeckého krajského soudu mělo konat dnes.

Dohodu, která umožnila ukončení dlouholetého sporu, uzavřely Město Náchod, společnost LIF a Pivovar Holba, v červenci trojstrannou smlouvu podpořili náchodští zastupitelé. Součástí dohody bylo také to, že Náchod od společnosti LIF získá dar ve výši jednoho milionu korun jako kompenzaci soudních výloh. Na ukončení sporu se již dříve obě firmy dohodly.

"Soudní výlohy, které se týkaly celé kauzy, nás vyšly na téměř dva miliony korun, proto alespoň dohoda o částečné kompenzaci soudních výloh. Dohodu všechny tři strany přivítaly," řekla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Krajský soud v kauze vynesl v letech 2011, 2012 a 2017 tři rozsudky a ve všech žalobu Pivovaru Holba zamítl. Pivovar Holba následně vždy uspěl s odvoláními u vyšších soudů.

Město pivovar, který nyní nese název Primátor, prodalo za 150 milionů korun liberecké firmě LIF. Smlouva byla podepsána v únoru 2009. Od té doby se o pivovar vedl soudní spor. Pokud by soudy smlouvu označily za neplatnou, hrozilo, že by si LIF a město musely vrátit peníze a pivovar.

Pivo se v Česku nešidí. Náš národ je přísný a neodpouští

Publikováno:před 10 měsíciZdroj:CNN PrimaAutor:Zbyněk Zykmund

Pivo neošidíte. Tak by se dalo shrnout poselství někdejšího sládka a současného ředitele náchodského pivovaru Primátor Petra Kaluži. Češi jsou podle něj na kvalitu piva přísní. I díky tomu mají tuzemská piva vynikající kvalitu.

„Tady to je nejkrásnější místo na světě. Jsou tu zásoby piva a žádný signál,“ začíná Kaluža exkurzi po náchodském pivovaru. Stojíme v ležáckém sklepě, kde se nachází několik desítek obrovských tanků s různými druhy zlatavého moku.

Primátor je lokální pivo, náchodský pivovar byl založený už v roce 1872. V současnosti vyrábí 17 druhů piv. Účastníky exkurze baví zejména jedenáctka s názvem „Tchyně“. Podle Kaluži je pivo s originálním titulem oblíbené i v zahraničí.

Náchodské pivo mohou pít lidé například v Chile nebo i na Velikonočních ostrovech, v Rusku i v Číně. Zahraniční trh prý pivovaru pomohl během koronavirové krize. „Bylo to náročné období, protože jsme nevěděli, co bude. Naštěstí jsme žádné pivo nemuseli vylévat a podařilo se nám ho distribuovat za hranice,“ vypráví ředitel.

Várku piva může zkazit špatně vymytá káď
Zdůrazňuje, že české pivo má obecně výbornou kvalitu. „Je to jedna z mála surovin, která se nedá šidit. Do masa můžete přidat různé soli nebo koření, to u piva nejde. Navíc český zákazník je přísný a neodpouští,“ popisuje Kaluža.

Na jedné várce piva se podílí asi 48 lidí. Zkazit ji může jen jeden z nich. Zásadní je podle ředitele pivovaru dbát na správné čištění tanků a kádí. „Jednotlivec může ovlivnit celou várku piva. Špatně umytá káď může zkazit celou várku. Naštěstí se to u nás neděje,“ říká Kaluža.

Kromě samotné výroby piva mě při exkurzi zaujme lahvovna. Vozí se sem vratné lahve, které se v nerezových přístrojích myjí 40 minut. Stojí zde také robotický „inspektor“, který kontroluje, jestli na lahvích není nějaká vada, například uštípnuté hrdlo.

„Trochu nám dělali problém kuřáci. Občas do lahví nacpali průhledné obaly cigaret, které nešly vymýt a inspektor si jich nevšiml. Ale nakonec jsme si i s tímhle poradili,“ vypráví Kaluža.

Pokud se do Náchoda vydáte, můžete vyrazit také na exkurzi. Prohlídky mají 60 minut, lidé se seznámí s provozem pivovaru, historií i současností. Komentována prohlídka bez ochutnávky stojí 120 korun. Exkurze s ochutnávkou stojí 200 korun a trvá celkem dvě hodiny.

Kromě pivovaru si turisté mohou zpestřit den návštěvou dominanty města, krásného zámku, ve kterém jsou k vidění renesanční a raně barokní malby na trámových stropech, sgrafitta a fresková výmalba. Základní okruh stojí pro dospělého 140 korun.

„Náchodský zámek je krásnou ukázkou dobové architektury. I ten, kdo má rád gotické hrady, si najde své. Líbit se tady bude i těm, kdo mají raději rokokové interiéry,“ popisuje průvodce Martin Souček.

Místní vzácností jsou nástěnné koberce. „Víme, že v době, kdy tady pobývali Piccolominiové, tak se tady nacházelo asi 50 nástěnných koberců. Je škoda, že do dnešní doby se zachovalo jen 9 kusů,“ uvádí Souček.

V Náchodě mají dva medvědy
U zámku se bude líbit i dětem a milovníkům zvířat. Pár kroků od památky totiž stojí největší medvědárium v Česku. Obývají ho dva medvědi – Ludvík a Dáša. Ludvík sice celou dobu naší návštěvy spal téměř zimním spánkem, ale Dáša si před námi pochutnávala na syrových vejcích, které zručně rozlouskla a vysála.

„Dáša také miluje ryby v jakékoli úpravě, takže kupuji sušené rybičky. Ludvík má rád hrušky, hroznové víno a nějaké to sezonní ovoce,“ komentuje ošetřovatelka Jana Vlášková. Oběma medvědům je 27 let a už jsou pomalu v poslední třetině medvědího života. Podle ošetřovatelky spolu mají krásný vztah. Ošetřovatelka zdůraznila, že pokud lidé potkají medvěda ve volné přírodě, rozhodně by mu neměli koukat do očí.

Náchod je spojený také se spisovatelem Josefem Škvoreckým. Ten se tady narodil a v jeho knihách najdete o Náchodě několik zmínek.

Soudní pře o prodej pivovaru v Náchodě skončí, město se s Holbou dohodne

Publikováno:před 10 měsíciZdroj:iDNES.cz

Nejspíš smírně skončí po jedenácti letech soudní spor o prodej městského pivovaru - dnešního Primátoru - v Náchodě do rukou liberecké společnosti LIF. Náchodští zastupitelé schválili uzavření dohody mezi městem a Pivovarem Holba, který byl v tendru neúspěšným uchazečem a domáhal se neplatnosti původní smlouvy.

Zastupitelé projednali záležitost 27. července. Schválili jednomyslně, že město uzavře dohodu s nynějším vlastníkem pivovaru LIF. Podle ní město bude souhlasit se zastavením soudního sporu u hradeckého krajského soudu a uzavře s Pivovarem Holbou dohodu o narovnání.

Od Libereckého investičního fondu, jenž provozuje vedle Primátoru také pivovary Svijany a Rohozec, získá Náchod dar v částce jednoho milionu korun.

„Pro město tedy nevyplývají z tohoto rozhodnutí žádné další náklady, naopak získá částku ve výši jednoho milionu korun jako kompenzaci již uhrazených soudních výloh. Aktuálně je ve věci sporu se společností Holba o určení neplatnosti smlouvy uzavřené dne 23. 2. 2009 nařízeno Krajským soudem v Hradci Králové jednání na 16. září 2020. Tato dohoda umožní smírné skončení sporu,“ uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Podle starosty Jana Birkeho se na smírném řešení domluvily napřed obě firmy s tím, že nebudou vzájemně žádat žádné finanční nároky.

„Pro město však není možné, aby jednalo bez finančního nároku, jestliže jsme již za právní služby na trestní kauzu i tuto kauzu vynaložili celkem dva miliony korun. LIF poté nabídl jeden milion korun jako kompenzaci pro město čili Náchod zaplatí jen polovinu výdajů za právní služby. Všichni zastupitelé hlasovali pro, znamená to ukončení sporu s Holbou. Jinak by se soudní spor dostal v září znovu k první instanci,“ poznamenal starosta Jan Birke (ČSSD).

Náchod se s firmou LIF po prodeji pivovaru dohodl, že po pět let bude dostávat vždy milion korun ročně pro sport. „Je třeba říci, že LIF platil náchodskému sportu celkem deset let po milionu korun. Nyní po koronavirové pandemii nám věnovali zmíněný dar a přislíbili další milion korun i pro příští rok na sport. Byla to nabídka, která se nedala odmítnout,“ řekl starosta.

Město o dohodě nijak zvlášť neinformovalo. Odvysílalo přímý přenos ze zastupitelstva, nyní už na webu vyvěsilo i usnesení. Dohodu komentoval na sociálních sítích opoziční zastupitel Michal Kudrnáč (Zelení):

„Prodej proběhl v roce 2009 v režii tehdejší ODS a doteď ho pokládám ze jednu z nejhanebnějších věcí, které se v naší samosprávě odehrály. Bohužel je to ale krok, který už nejde vzít zpátky, změna majitele podniku podle stavu, v jakém se nacházel před 11 lety, by byla nesmírně komplikovaným procesem, který by poškodil jak město, tak pivovar. Navíc by jej ani nezískalo zpátky město, ale pravděpodobně by přešel do rukou Holby.“

„Dohodu o ukončení soudního sporu je tedy v současné situaci nutné jednoznačně uvítat a Primátor tak už definitivně zůstává v rukou Libereckého investičního fondu,“ napsal Kudrnáč na svém facebookovém profilu. Ocenil však LIF jako vlastníka, pod nímž se Primátoru daří.

Krajský soud žalobu Pivovaru Holba už třikrát zamítl. Po druhém zamítnutí rozsudek v roce 2012 potvrdil i Vrchní soud v Praze, takže prodej pivovaru platil. Pak však Nejvyšší soud v únoru 2016 rozsudek zrušil a rozhodl, jak by se spor měl posuzovat.

Pokud by soudy určily smlouvu jako neplatnou, LIF a město by si musely vrátit pivovar a částku 150 milionů korun. Město však za peníze již opravilo základní uměleckou školu a polikliniku.

Holba nabídla tehdy v tendru 185 milionů, avšak podle radnice by město inkasovalo pouze 136,5 milionu korun.

Policie stíhala za prodej pivovaru bývalého starostu Oldřicha Čtvrtečku (ODS), který vedl radnici do podzimu 2010. Náchodský okresní soud mu na šest let zakázal výkon veřejné funkce, v listopadu 2013 ho však krajský soud zprostil obžaloby z porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci veřejného činitele. V kauze podal dovolání k Nejvyššímu soudu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Jeho dovolání však soud v září 2014 zamítl. Čtvrtečka zemřel v roce 2016.

Primátor dosahuje ročních výstavů 120 tisíc až 130 tisíc hektolitrů piva. Vedle tradičních piv se zaměřuje na pivní speciály, velkou část produkce vyváží do zahraničí. Boduje i v mezinárodních soutěžích.

Pivovarník Petr Kaluža: Hospodu nám nikdo a nic vzít nedokáže

Publikováno:před rokemZdroj:Reflex.cz

Otevření zahrádek hospod a restaurací je důležitým krokem k návratu našeho normálního života. Nejde pouze o pocit vychutnat si čepované pivo, ale i o příležitost potkávat se, diskutovat u piva a těšit se ze společnosti. Hospoda vždy byla středobodem české kultury a společenského vyžití. Jedinečná kombinace přátelské atmosféry, dobrého piva a laskavého hospodského bavila již naše předky. A nelze pochybovat o faktu, že také příští generace si k ní - i přes nadměrnou digitalizaci - najdou cestu.

Pro náchodský pivovar PRIMÁTOR jde o restart, i když v pivovaru se život zcela nezastavil. Pivo, byť v redukovaném objemu, se vařilo dál. Coby stabilní zaměstnavatel své lidi nepropouštěl a ani se k tomu nechystá. V tuto chvíli se vrací k normálu. Více se o podpoře hospodských a aktuálním dění v pivovaru rozhovořil ředitel pivovaru Petr Kaluža.

Uzavření hospod přišlo den ze den. Co zásoby piva, které hospodští měli?
Nejlepší pivo je čerstvé pivo, za tím si stojím. Proto jsme ho zdarma hospodským vyměnili. I přesto, že kvalita našeho piva je taková, že se pivo v sudech nezkazilo, nechceme jít cestou umělého prodlužování doby spotřeby. Abychom papírově deklarovali, že pivo v sudech zůstalo v pořádku. Výměna za čerstvé. Nic jiného nepřipadá v úvahu.

Takže provozovatelé hospod o nic nepřišli?
Ne. Žádný hospodský přece nenadchne hosty starým pivem. Pivo je potravina a musí být čerstvé. Náš důraz na kvalitu je prvořadý. Sice nás to bude stát relativně dost peněz, ale z toho neslevíme. Uměle trvanlivost prodlužovat nelze.

Podpora hospod je dlouhodobou strategií náchodského pivovaru. Změnila na tom něco koronavirová krize?
Původně jsme měli na jaro připravený nový program na podporu našich hospodských. Spustit jsme jej chtěli 1. dubna, ale zasáhl koronavirus. Proto jsme pružně přeorganizovali jeho podobu. A tak jsme například nechali ušít roušky, které jsme rozvezli našim zákazníkům, poskytli jsme jim zdarma dezinfekci. Zapojili jsme se také do kampaně Zachraň hospodu. Podpora hospod je cesta, ze které nechceme uhnout.

Vrátil se již pivovar k původní produkci?
Po jistém utlumení výroby, kdy jsme ale měli dostatečné zásoby piva ve sklepě, už vaříme víc. Vaříme pivo již na červenec, kdy očekáváme zvýšení zájmu a znovunastartování trhu.

Museli jste pivo ze svých zásob likvidovat?
Nemuseli. Nedržíme nadměrné skladové zásoby sudů, aby pivo nestárlo již u nás. Pružným řízením jsme pivo dodali na exportní trhy, které byly ještě otevřeny.

Ekonomické ztráty ale zřejmě budou
Někteří lidé prezentují názor, že se spotřeba překlopila od sudového do spotřeby lahvového piva. Ale tak to není. Propad prodeje sudového piva nelze nahradit lahvemi. Ekonomicky tento rok pro nás nebude dobrý. Nutí nás o to více přemýšlet, kam peníze vložit. Rozhodně ale nechceme propouštět zaměstnance. Navíc když trh padl, není na místě bezhlavě šetřit. Naopak - je to příležitost hledat, kam investovat. Zhruba 10 milionů letos investujeme do rekonstrukce stáčírny sudů. Hodinový výkon linky jsme zdvojnásobili na 120 sudů nákupem nového plniče a na podzim budeme instalovat automatickou paletizaci. Jedná se o robotickou ruku, díky níž odpadne fyzická namáhavá práce.

Co znamenal nečekaný a náhlý vpád pandemie pro vás osobně?
Byl to vhodný okamžik k zastavení se a rozhlédnutí. Přehodnotil jsem některé své priority, lépe pracuji s vlastním časem. Snažím se hledat nové příležitosti tam, kde bych o tom předtím neuvažoval. Trávím více času s rodinou. A už se nemůžu dočkat, až půjdeme do restaurace na dobrý oběd a dáme si čepované pivo. Více na www.primator.cz

Pivovar PRIMÁTOR si přivezl dvě zlaté Pivní pečetě a jeden bronz

Publikováno:před rokemZdroj:Město NáchodAutor:Petra Kulhavá

Náchodský pivovar PRIMÁTOR hlásí další skvělý výsledek a prezentaci svých výrobků. Z jubilejního 30. ročníku pivovarnické přehlídky International Beer Festival Budweis, která proběhla minulý týden (20.-22.2.2020) v Českých Budějovicích, si přivezl dvě zlatá a jedno bronzové umístění.

„Zlatou pivní pečeť získala naše kvasnicová jedenáctka, a to v kategorii kvasnicových piv. Pivo PRIMÁTOR Exkluziv opanovalo kategorii světlých silných piv", pochlubil se ředitel pivovaru Petr Kaluža. Bronz do Náchoda přivezl za pšeničné pivo PRIMÁTOR Weizen.

Zatímco pro kvasnicovou jedenáctku to byla obhajoba loňského vítězství, šestnáctka zde získala premiérové vítězství.

„Myslím, že tento výsledek potvrzuje, že vaříme výborné pivo. Skutečnost, že jsme udrželi loňskou pozici a získali další zlato, vypovídá o vysoce nastavené kvalitě naší práce a prokazatelné konkurenceschopnosti," dodal Petr Kaluža.

Českobudějovického pivního festivalu se zúčastnilo 264 pivovarů z Čech i zahraničí včetně Slovenska, Běloruska, Polska, Ruska, ale i Spojených států, Německa nebo třeba Arménie. Porota vybírala z 1440 vzorků, což byl rekordní počet v 30leté historii akce. Nejúspěšnějšími co do počtu cen se staly pivovar PRIMÁTOR, přerovský pivovar Zubr a Tradiční pivovar v Rakovníku.

„V minulosti to byla soutěž pouze českých pivovarů, ale nyní se konkurence rozrůstá, a to i směrem za hranice Česka. Soutěž se stává stále prestižnější, stejně jako zisk Pivní pečetě, z národní se stala skutečně mezinárodní," míní Petr Kaluža. Ten se soutěže účastnil i v pozici degustátora. Soutěžní vzorky posuzovalo celkem pět set hodnotitelů.

„Kvalita přihlášených piv byla vysoká. Mám radost, když dostanete před sebe sedm vzorků k hodnocení a všechno to jsou výborná piva. Výhrad jsem zaznamenal stále méně a méně," okomentoval práci degustátora ředitel pivovaru PRIMÁTOR.

S případnými dotazy se obracejte na Ing. Petra Kalužu - petr.kaluza@primator.cz.

Export pivovaru Primátor Náchod směřuje hlavně do Polska a Ruska

Publikováno:před rokemZdroj:i-RU.czAutor:ČTK

Pivovar Primátor Náchod loni zvýšil výstav o čtyři procenta na 129.120 hektolitrů. Růst mu zajistil export, který pivovar zvýšil o 14 procent na dosud nejvyšších 46.052 hektolitrů. Hlavním zahraničním odbytištěm bylo loni Polsko s odběrem více než 11.300 hektolitrů. Vývoz se tak na odbytu pivovaru podílel 36 procenty.

Primátor je největším pivovarem v hradeckém kraji a známý je jako výrobce speciálních piv.

Primátor pivo vyváží do 28 zemí celého světa. Po Polsku, kam pivovar dodává téměř celý sortiment, jsou největšími odběrateli Rusko, Čína a Maďarsko.

"Vedle tradičních exportních zemí pociťujeme sílící zájem i ve vzdálených a exotických destinacích jako je Chile, Jižní Korea, Dominikánská republika nebo Argentina," uvedla Monika Macková z oddělení exportu. Odbyt do Británie klesl loni o 40 procent, což vedení pivovaru přičetlo situaci kolem brexitu.

Nosnými exportními pivy jsou pšeničné pivo Weizen a ležák Premium, kdy na pšeničné pivo připadá více než třetina exportu a na ležák čtvrtina. Pro export do vzdálených zemí pivovar nepoužívá nerezové sudy, ale jednorázové dvacetilitrové plastové sudy zvané petainer. Odběratelům tím odpadají starosti s placením zálohy a zpětnou dopravou kovových sudů. Nejvzdálenějšími zeměmi, kam pivovar posílá pivo v klasických sudech, jsou Rusko a Gruzie.

Primátor, v němž pracuje asi 90 lidí, má ve výrobním portfoliu 15 druhů piv. K tomu přidává několik sezonních speciálů. Patří tak k pivovarům s nejširší nabídkou v českém pivovarnictví.

Pivovar patřil v minulosti městu Náchod, které jej v roce 2009 za 150 milionů korun prodalo liberecké firmě LIF. Prodej následně u soudu napadl neúspěšný uchazeč o pivovar, společnost Pivovar Holba. Spory u soudů dosud neskončily.

Pivovaru PRIMÁTOR se daří exportovat - vyvezl rekordních 46 tisíc hektolitrů

Publikováno:před rokemZdroj:Město NáchodAutor:Petra Kulhavá

Pivovar PRIMÁTOR Náchod zaznamenal v loňském roce opětovné navýšení exportu svých výrobků do zahraničí. Vyvážet se daří zhruba 36 procent ročního výstavu (2019). Ze 40.000 vyrobených hektolitrů v roce 2018 se objem exportovaných nápojů zvedl na 46.050 hektolitrů. Největším odběratelem náchodského piva je Polsko, následuje Rusko, Čína a Maďarsko. Celkem se pivo PRIMÁTOR dováží do 28 států světa.

Všichni v TOP 10 rostli, prvních pět nejvíce

„Máme radost, že odběr našich stávajících zákazníků neklesal, naopak rostl. Vedle tradičních exportních zemí pociťujeme i sílící zájem ve vzdálených a exotických destinacích, jako je Chile, Jižní Korea, Dominikánská republika nebo Argentina," uvedla Monika Macková z oddělení exportu s tím, že kromě piva je třeba do takových lokalit exportovat i pivní kulturu, která je v různých částech světa dramaticky odlišná.

Z širokého sortimentu náchodského pivovaru je mezi zahraničními odběrateli největší zájem o pšeničné pivo PRIMÁTOR Weizen a tradiční české ležáky Premium, Antonín.

„Jsou to bestsellery. Z uvedených 45 tisíc hektolitrů tvoří více než třetinu vyvážených nápojů pšeničné pivo, čtvrtinu Premium," prozradila Macková s tím, že pšeničné pivo si oblíbili všude na světě, zejména ale v Číně nebo Izraeli, kde musí navíc splňovat přísné podmínky košrutu.

Jedním z mála trvale klesajících, i když stále zajímavých trhů, je Velká Británie, kde vývoz loni poklesl na 60 procent předloňského. Vedení pivovaru to přičítá brexitu a je otázkou, jak se bude situace vyvíjet, pokud Británie opustí EU.

Úspěšné Polsko
Do Polska se vyváží více než 11.000 hektolitrů náchodského piva ročně. Je tradičně největším exportním trhem pivovaru. Do země navíc putuje téměř celý sortiment, včetně silnějších piv jako je 24 Double nebo 21 Imperial. Ale nejvíce chutná PRIMÁTOR Weizen, Antonín a Premium.

„Piva z pivovaru PRIMÁTOR jsou stále populárnější. Lidé začínají objevovat nové chutě a hledají něco neobvyklého. V západní části Polska si PRIMÁTOR uznání již získal, nyní je čas na východ. U českého piva si Poláci cení kvality, pivo je lehké, chuť a hořkost dokonale harmonizují, což znamená, že se lidé k těmto pivům vrací," míní Slawomir Wojcik, dovozce náchodského piva do Polska

„Neočekávaný úspěch, podle našeho názoru, zaznamenala v Polsku Tchyně - INDIA PALE LAGER pivo," dodává distributor s tím, že současným trendem v Polsku je jak pití baleného piva doma, tak i v restauracích.

Stále větší oblibě se produkce pivovaru PRIMÁTOR těší také v Maďarsku.

„Náchodský PRIMÁTOR jsme našli před 5 lety," uvedl Sandor Bartha ze spol. Drink Union, který oceňuje, že má Náchod obrovskou nabídku moderních piv, včetně piva typu EPA, IPA, Stout, pšeničného piva, sezonního Medového a Tchyně.

„Rozmanitost a chuť přitahují k této značce stále více zákazníků. Nebojím se říct, že to založilo popularitu českého piva v Maďarsku. Existuje tu Klub přátel českého piva s více než 4.000 registrovanými členy. Jejich profesní názor dokonce ovlivňuje nákupní chování řetězců. Navíc u nás lidé tuto značku milují a kupují ji stále víc a víc" upozornil Bartha.

Rekordní Chile
Nejvzdálenější destinací, kam se piva Pivovaru PRIMÁTOR dováží, je jihoamerické Chile. Pivo sem začal dovážet už v roce 2012 obchodník Alex Fabres. Pro tento obchod se rozhodl na základě nevalné úrovně domácího piva. A je úspěšný. Aktuálně do této latinskoamerické země importuje 460 hektolitrů. Dokonce se mu podařilo dostat PRIMÁTOR i na tichomořský Velikonoční ostrov.

„Přesto bylo a stále je složité se na chilském trhu prosadit. Místní totiž nedůvěřují a nekupují, co neznají a na co není reklama. Přesto rok od roku zvyšuji množství i počet druhů piva," uvedl Fabres.

Jak lze doložit na příkladu s Ruskem, Maďarskem, Řeckem a Čínou, při obchodováním s cizinou je velmi důležité mít kvalitního distributora a dbát na kvalitu transportu, aby pivo cestou neutrpělo. Z pivovaru odchází zásadně čerstvě stočené pivo, aby se zbytečně nezkracovala doba spotřeby, a důmyslnou nakládkou se eliminují případné pohyby piva během transportu.

„Do vzdálených trhů také neposíláme nerezové pivní sudy. Většinou využíváme petainery - jednorázové plastové 20litrové sudy. Nejvzdálenějším trhem, kam se stále posílají klasické sudy, je Rusko a Gruzie," uvedla Macková a vysvětlila, že problémem sudů je skutečnost, že zákazník musí zaplatit zálohu a postarat se o jejich návrat do Čech. To u petainerů odpadá.

Roční výstav Pivovaru PRIMÁTOR v r. 2019 129.120 hl
Meziroční nárůst 4%
Meziroční nárůst zahraničí 15%

2018 2019
Vývoz do zahraničí: 40.282 hl 46.052 hl
Vývoz do Polska: 9.964 hl 11.310 hl
Nejžádanější značka na export: Weizenbier, Premium

Pivovar PRIMÁTOR vyváží do:
Argentina, Bulharsko, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Finsko, Francie, Gruzie, Chile, Indonésie, Itálie, Izrael, Jižní Korea, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Thajsko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Pivovar PRIMÁTOR se Stoutem potvrdil loňský úspěch na World Beer Awards

Publikováno:před rokemZdroj:Reflex.cz

V Londýně se 7. srpna udělovaly ceny World Beer Awards, určené pro nejlepší piva světa. Náchodský Pivovar PRIMÁTOR si odtud přivezl zlato. Pivovar uspěl stejně jako v loňském roce se svrchně kvašeným pivem PRIMÁTOR Stout. Londýnského finále prestižní soutěže se zúčastnilo na 3500 piv z celého světa.

„Každá obhajoba je složitá. Vyhrát můžete, ale vyhrát podruhé za sebou ve stejné kategorii to znamená, že vítězství nebyla náhoda. Navíc my na náhody v Náchodě nevěříme,“ okomentoval po návratu z Velké Británie úspěch Petr Kaluža, ředitel a sládek náchodského pivovaru.

World Beer Awards spolu patří k nejprestižnějším degustačním akcím na světě. Londýnskému finále předcházela kontinentální kola.„Už na této úrovni jsme zaznamenali úspěch. Hned pět našich piv si odneslo titul Country Winners. Uspěla naše IPA, Tchyně, Weizen, šestnáctka a samozřejmě Stout, který postoupil do finále,“ vyjmenoval ředitel a sládek pivovaru.

Úspěch a čest pro náchodský pivovar byla i účast Petra Kalužy mezi porotci. „U každého stolu bylo deset porotců. Já seděl u stolu číslo čtrnáct. K posuzování jsme měli čtyři kategorie,“ uvedl. Jedním dechem však ujistil, že jednou z regulí soutěže je pravidlo, že hodnotitel nikdy nesmí potkat své pivo. Je tak zajištěna objektivita a regulérnost soutěže.„Je to osvobozující fakt. Navíc piva se hodnotí naslepo, porotci nevědí, jaký vzorek právě ochutnávají,“ dodal Kaluža.

PRIMÁTOR STOUT (Irish Stout)
Vyladěnou kombinací šesti druhů sladů vzniklo tmavé pivo irského typu plné harmonie i kontrastů. Jemné a intenzivní aroma oříšků, čokolády a karamele se snoubí a zároveň hádá s drsnou chutí pražených sladů a suchým dozníváním ovsa. Dokonalý estetický vjem uzavírá hebká hustá pěna . Obsah alkoholu (obj.) 4,7%.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.04.06.2021 11:4770