Historie a současnost Pivovaru Uherský Ostroh

Nejstarší zmínku o vaření piva v Uherském Ostrohu najdeme v listině císaře Zikmunda z 10. srpna 1435. Touto listinou vrátil panovník městu stará práva, osvobodil meštany od daní a roboty a udělil jim právo vařit pivo. Pivovar stál tehdy na rozhraní dnešní Moravní a Nábřežní ulice směrem k mlýnskému moravnímu rameni. Svatováclavskou smlouvou z roku 1571 nabyla šlechta právo "slady dělati, pivo vařiti a na svých vesnicích piva svá bez překážky vystavovati". Majitel ostrožského panství tehdy nechal postavit v blízkosti zámku na břehu řeky Moravy panský pivovar. Přesné datum jeho vzniku není známo, poprvé se však o pivovaru mluví ve zmínkách z roku 1592 v "Registrech správních panství Ostrovského". Ty vypovídají, že se tehdy v pivovaře vařilo až 50 várek ročně a pivo pivovarodebíraly vesnice náležející k panství Ostroh a Louka. Pivo se čepovalo také v panské pivnici. Existují také zápisy o velké chmelnici na panství, která dodávala dostatek chmele, potřebného k vaření piva

Od 60. let 19. století měl pivovar v nájmu Jonáš Lamberk, který po 40 letech nájem vypověděl. V roce 1903 byla v Ostrohu vytvořena Rolnická akciová společnost pivovarní a sladovní, která spolu s pivovarem převzala i šest hostinců ve městě a na předměstí a dále šest hospod v sousedních obcích. Postupně odběr piva sílil. V roce 1992 už pivo z Ostrohu odebíralo 74 hostinských provozoven. Mezi tím bylo jednáno s majitelem panství knížetem Lichtenštejnem o odkoupení pivovaru. Smlouva byla podepsána v prosinci 1921. Zájemce za pivovar zaplatil 450 tisíc korun a dalších 200 tisíc za stroje a nářadí. Novému majiteli se podařilo pivovar postupně rozšířit a upravit. Největších změn pivovar doznal v roce 1933, kdy byly přistaveny místnosti pro vymývání sudů a lahví, stáčírna a sklad piva. Rovněž byla zřízena nová kvasírna a chladící štola. Tesně před válkou v něm pracovalo 20 zaměstnanců. V období druhé světové války utrpěl pivovar značné škody a od roku 1943 do roku 1945 byl uzavřen. Jako a.s. fungoval pivovar až do roku 1948 kdy byla "Rolnická akciová společnost pivovarní a sladovní" v Uherském Ostrohu znárodněna.

Poté se stal součástí Jihomoravských pivovarů n.p.. V roce 1970 vyrobil 60 200 hl, v roce 1980 celkem 54 000 hl piva. V těchto letech se zde vyrábělo 10° pivo sudové i lahvové, 12° jen sudové. Po roce 1991 se kolos rozpadl a pivovar začal měnit majitele i nájemce. V roce 1992 byla zahájena i výroba lahvové dvanáctky. Pivovar chtěla za šest milionů korun na počátku roku 1996 koupit firma AZ Arbus z Moravské Nové Vsi od státní akciové společnosti Jihomoravské pivovary. V letech 1998-1999 vlastnila pivovar společnost Koželužny, spol.s .r.o. Otrokovice V roce 1999 zajištovali většinu výroby brigádníci, převážně důchodci, pivovarkteří provoz znali a měli k pivovaru vztah. Přicházeli pouze jeden den v týdnu, kdy se pivo stáčelo. O provoz se staralo stabilně pouze 9 lidí, místo vrátného hlídal pes. Odbyt pivovaru vždy zajištovalo nejbližší okolí - Veselsko, Strážnicko, Bzenecko, dříve i Skalica či Senica na Slovensku. V 90.letech 20.stol.bylo teritorium zhruba stejné, jen na Slovensko se už pivo nevozilo, ale odbyt byl daleko nižší. Stálých partnerů měl pivovar asi třicet. Ti si většinou pro pivo přijeli přímo do výroby. Na reklamu ani propagaci príliš peněz nezbylo. Malou reklamu zajištovala Agentura pro Baťův kanál, která expozici pivovarské sladovny zařadila do své prohlídkové trasy. Zatímco v roce 1998 bylo zájemců minimální počet, v roce 1999 to byl dvojnásobek. "Pokud to půjde takhle dál, dá se očekávat, že příští rok bude živo alespoň v expozici," rekl Puchalský.Pivo šlo nejlépe zakoupit přímo v pivovaru. Malá prodejna byla otevřena i v sobotu dopoledne (od 8.00 hod.). Cena piva zde byla v lednu 2000 za světlé výčepní 5 Kč, za ležák 7 Kč.

V srpnu 2000 pivovar osiřel úplně. V říjnu 2002 se chystala demolice přístaveb původního bloku pivovaru. Za své vzala také expozice sladovnictví, která se nacházela v pivovaru v dřívejším bytě sládka. Původním záměrem Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanále, která vznik expozice iniciovala, bylo její další rozšíření. Pro tyto účely měly být využity další prostory pro umístění muzejních exponátu. V plánu bylo i zbudování reprezentativní místnosti s možností ochutnávky zdejší produkce. To vše je však minulostí a exponáty sladovnictví v Ostrohu jsou k vidění v regionálních muzeích.
Zdroj:GeoCaching.com