Historie a současnost Zámeckého pivovaru Oslavany

Oslavanský renesanční zámek vznikl přestavbou prvního ženského cisterciáckého kláštera na Moravě „Údolí svaté Marie“. Klášter byl vysvěcen v roce 1228 za přítomnosti krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie. Přestavbu na renesanční zámek provedenou rodem Althanů v průběhu XVI. století dokončil v klasicistním slohu Johann Nepomuk Scharff ve století XVIII.
Je pravděpodobné, že pivovar byl již v klášteře, ale tato domněnka není doložena. První zmínka o zámeckém pivovaru je z roku 1547, kdy měl panství v zástavě Beneš Dubenský z Chlumu. Toho roku bylo vyprodukováno 645 sudů piva. Po bitvě na Bílé Hoře byl zámek Althanům zabaven kardinálem Františkem z Dietrichsteina a při soupisu majetku z roku 1621 se mluví o „pivovaře“. Existenci dokládá i záznam z roku 1623, kdy oslavanský farář dostával od vrchnosti 14 beček piva ročně. pivovarDalší písemný doklad je z roku 1782, kdy majitel oslavanského panství Scharff nechal sepsat inventář, ve kterém se mimo jiné uvádí: byt sládka, pivovar, varna, pivní sklep. Poté nechal celý pivovar opravit. Likvidace pivovaru proběhla v roce 1863 dědici Johanna Scharffa.
Obnova pivovarské tradice se datuje do roku 2003. Na zámku byl vybudován minipivovar, který měl pohnutou historii. Po úspěšném zprovoznění prošel bouřlivým obdobím se střídáním několika vlastníků. Oslavanské pivo se přesto stalo fenoménem, získalo si oblibu a přivedlo na zámek a do Oslavan široký okruh návštěvníků. Poslední majitel minipivovaru si vybudoval v Bratčicích nový pivovar, vypověděl městu Oslavany nájemní smlouvu a odvezl technologii. Městu zůstaly prázdné prostory. Zastupitelstvo města proto rozhodlo na svém mimořádném zasedání 29. října 2012 o založení nové městské společnosti, která obnoví tradici vaření piva v Oslavanech.
Tak vznikla firma pod názvem Městský zámecký pivovar Oslavany s.r.o. V roce 2013 po komplikovaných výběrových řízeních byla v I. nadzemním podlaží jižního křídla zámku instalovaná úplně nová technologie. Minipivovar pracuje v poloautomatickém provozu. To umožňuje sládkovi aktivně ovlivňovat výrobu a tím také kvalitu piva. Premiéra prvního piva od městské společnosti proběhla 7.prosince 2013. Čertovský speciál, uvařený sládkem Tomášem Darebným, splnil očekávání veřejnosti a přinesl mnoho kladných ohlasů. Od 19.12.2013 je nové oslavanské pivo v plném sortimentu na čepu v Zámecké restauraci.


Představení společnosti
Kdo jsme, proč jsme se pustili do vaření piva a co je naším cílem.
V novodobé historii se vařilo pivo v Oslavanském minipivovaru od roku 2004. V roce 2012 se provozní společnost odstěhovala do svého nového, většího, pivovaru do Bratčic i se sládkem Petrem Žákem. Celý loňský rok stále vařili „Oslavanské zámecké“, ale v Bratčicích. Městu Oslavany zůstaly na zámku jen prázdné sklepní prostory. Proto zastupitelstvo města rozhodlo o vytvoření vlastní společnosti se 100% majetkovou účastí města. Vznikla na sklonku roku 2012. pivovarJednateli se stali zastupitelé města ing. Zdeněk Vévoda a Mgr. Miloš Musil. Prvním zaměstnancem se stal sládek Tomáš Darebný. V průběhu loňského roku, po vyhlášení veřejné zakázky a nezbytných výběrových řízeních se konečně v srpnu montovala technologie firmou Jaroslava Bohdálka. Na konci podzimu uvařil Tomáš Darebný v úplně novém minipivovaru první pivo. Čertovský speciál si odbyl křest na Čertovském zámku 7. prosince. V předvánoční době postupně na pípách Zámecké restaurace nahradila naše, skutečně oslavanská piva, dovážená piva bratčická. Tím jsme splnili cíl, který jsme si vytkli: vrátit vaření piva na oslavanský zámek a nabídnout návštěvníkům kvalitní, nefiltrované, spodně kvašené pivo v plném sortimentu, tedy desítku, dvanáctku a třináctku. V současnosti dochází k určité dezorientaci příznivců pěnivého moku. Které pivo je vlastně oslavanské??? Jde o to, abychom kvalitou našeho piva vstoupili do povědomí veřejnosti, že naše pivo, vařené sládkem Tomášem Darebným a druhým sládkem Davidem Sakánkem je skutečně oslavanské, uvařené na oslavanském renesančním zámku. Chceme navázat na historii vaření piva, která zde začala ve středověku a začít psát svou novodobou historii s počátkem v roce 2013.
Ať Vám Oslavanská piva Opál, Jantar i Rubín chutnají a přináší Vám potěšení.
Zdroj:Stránky Zámeckého pivovaru Oslavany, 2015


Více na stránkách pivovaru