Historie a současnost Pivovaru Nová Paka

Historie
Nová Paka a její založení se řadí do konce 13. a počátek 14. století, kdy k posílení věrnosti občanů ke šlechtě a k ochraně jejich majetku byly řemeslníci přemísťováni do střediska Nová Paka. Tímto zásahem vrchnost sledovala svůj finanční zdroj, neboť Nová Paka byla svou polohou na staré slezské cestě mezi Prahou a Vratislaví. S výstavbou města a se zaváděním řemesel souvisí i výstavba pivovaru se sladovnou, který byl umístěn na jižní straně pod náměstím, na pravém břehu Brdského potoka — asi v nynější farské zahradě.
Když za gruntovního pána Viléma Trčky z Lípy roku 1563 celé město i s pivovarem vyhořelo, pivovarudělil nástupce Burián Trčka z Lípy roku 1583 sousedům privilej k postavení pivovaru nového. Za tuto udělenou milost platili majitelé z každého vyčepovaného sudu piva pět bílých grošů a z každé várky groše tři. V roce 1601 Jan Rudolf Trčka z Lípy osvobodil město Novou Paku od dávek a roboty, avšak s podmínkou, že obec upustí od vaření piva. Na tuto podmínku občasné přistoupili a od té doby bylo pivo do Nové Paky dováženo z Dřevěnického pivovaru, který patřil vrchnosti. Po zřízení magistrátu v Nové Pace roku 1791, které již nebylo na vrchnosti závislé, si přes to šlechta činila neustále nárok na dodávky svého piva. V této svízelné situaci vedl magistrát se šlechtou vleklý soudní spor, který trval až do všeobecného zrušení roboty. Tato doba již sloužila k přípravám na vybudování pivovaru stávajícího.

Založení, výstavba, výroba
Po řadě předběžných jednání k získání potřebných financí byla svolána na den 1. dubna 1870 ustavující valná hromada zájemců s programem založení akciové společnosti pro vybudování parostrojního pivovaru v Nové Pace. Nejvyšší finanční podíl nesla obec Nová Paka.
Se stavbou bylo započato 29. března 1871 stavitelem F. Wolfem dle vyhotovených plánů pražské firmy J.V.Novák. Počáteční provoz pivovaru byl zahájen 25. července 1872, a to ve základních budovách varny, spilky, sklepa a omezeného prostoru sladovny.
Výroba i odbyt urychleně stoupaly, pivovartak se po necelém desetiletí provozu projevila neodkladná potřeba další dostavby — probíhá výstavba dalších ležáckých sklepů, spilky, lednice, strojovny a půdních prostor pro sklad ječmene a sladu. S růstem výroby se projevila i potřeba rozšíření vodního zdroje. V r. 1903 je vyzděna studna u sochy panny Marie v Loučení u Přibyslavi a rozhodnuto o položení 800 m dlouhého vodovodního potrubí ze studny do pivovaru.
Vlastní výroba sladu již po několik minulých let nestačí pokrýt spotřebu na várky, proto je rozhodnuto o dostavbě sladovacích humen s nástavbou obchodních místností a nové lednice ve dvoře závodu. Dostavba byla předána r. 1905. Tendence stoupajícího odbytu i docilovaných zisků dává možnost k rychlejšímu kroku v doplňování staveb i strojního zařízení, proto je v r. 1906 provedena stavba a uvedení do provozu druhého nového parního kotle.
Díky dobrým výsledkům z let minulých bylo možno splnit požadavky okresního hejtmanství na opravu stávajícího pivovarského hostince čp. 17/18 na náměstí — dnešního hotelu Centrál. Bylo rozhodnuto o rozboření staré budovy a postavení nového hotelu se stávajícím sálem a tehdy komfortním vybavením. Hotel byl uveden do provozu r. 1908.

Válečná období
Stagnace průmyslu pokračuje, ceny spotřebního materiálu k výrobě piva značně rostou. Další léta až do roku 1914 se vyznačují stále rostoucí krizí všeho průmyslu z důvodu nedostatku peněz a snižování odbytu. Díky tomuto vývoji nebylo do pivovaru nic investováno a byly prováděny jen nejnutnější opravy. Během válečných let 1914 — 1918 je zaznamenán citelný pokles, chybí vstupní suroviny, jsou používány náhražky. Válkou, která skončila 28. října 1918, byla naše země hospodářsky úplně vyčerpána. pivovarPo válce se pivovarský průmysl jen velmi pomalu vrací do normálního života, zápolí s nedostatky finančních prostředků k zajištění technického vybavení, válkou značně opotřebovaného a nedostatečně udržovaného. Rokem 1925 vstupuje pivovar do období bohaté konjunktury a připravuje se na renovaci celého objektu. Přispívá k tomu i myšlenka na získání celého regionu. Příležitost se naskýtá velmi záhy, kdy pro stáří a bez nástupce ze svého oboru se sládek a soukromý majitel pivovaru v Pecce, pan Chlístovský, rozhodl odprodat svůj majetek. Byla sepsána kupní smlouva a peckovský pivovar přešel se všemi budovami, pozemky, zařízením, zásobami sladu i piva dne 1. července 1926 do majetku pivovaru Nová Paka za celkovou částku 220.000,– Kč. Vaření piva bylo na Pecce ihned zastaveno, zásoby postupně vyskladněny, provedena demontáž zařízení a budovy prodány. Tímto zásahem pivovar Nová Paka získává ucelený rajon v oblasti samotné Pecky a okolí. Výhled na dobré odbytové možnosti si přímo vynucuje výměnu zastaralých zařízení. V letech 1927 — 28 jsou koupeny a namontovány pro sladovnu máčecí štoky, výtah zeleného sladu, čistící stanice na ječmen, dále pak stáčecí stroj na sudy, filtrační zařízení, nové kvasné kádě, ležácké sudy a řada dalších strojových doplňků. V tomto časovém rozmezí se již horečně pracuje na předložení rozpočtů stavebních úprav nové varny, která je nakonec uvedena do provozu za mrazové kalamity leden — březen 1929. Dále je provedena nástavba budov, montáž nové myčky na sudy. Celá budova je opatřena novou tvrdou omítkou a střechy pokryty eternitem. Rovněž nebylo zapomenuto na příjemné prostředí a byla zařízena slohová zasedací síň. Celkovou rekonstrukcí bylo docíleno racionálního provozu a odstraněny následky doby válečné a tím došlo ke skutečné stabilizaci podniku. Následující léta až do II. Světové války nesou známky stability obchodu a závod je při své prosperitě pouze řádně udržován. Odtržením Sudet na rozhraní katastrů Vrchovina — Vidochov ztrácí pivovar velkou část svých odběratelů a odbyt proto klesá. Situace během II. Sv. války není pro pivovar Nová Paka tak zlá, jako za války předešlé. V roce 1941 je provedena nástavba kotelny, koupen a namontován vodotrubnatý kotel se zauhlováním a posuvným roštem, postaveny nové stáje pro koně se zasklepením i místností pro obsluhu, doplněn stav ležáckých sudů a pořízen domácí telefon s 10ti místními stanicemi. S blížícím se koncem války se valná část zaměstnanců, odčerpaná z pivovaru do zbrojního průmyslu, vrací zpět k původnímu zaměstnání. Hned po válce byla na pivovar uvalena dočasná národní správa v čele s Vlastimilem Hendrychem a Františkem Reimanem. V únoru 1946 zaslali ale členové dozorčí rady dopis Okresnímu národnímu výboru v Nové Pace, ve kterém požadovali sdělení podmínek pro zrušení národní správy. Jelikož nebylo prokázáno kolaborantské jednání, byla v dubnu r. 1946 dočasná národní správa zrušena a pivovar přešel opět do rukou původních akcionářů. Tento stav trval pouze do roku 1948. Dobrý výsledek roku 1946 umožnil úpravu humen položením nového betonového podlaží, opravu celého hvozdu s novým topeništěm a výtahem zeleného sladu. V tomto roce se také uskutečňuje výstavba 4 bytových jednotek na vlastním pozemku pod pivovarem. Samotný rok 1947 s významným datem 25. července se stává jubilejním mezníkem 75. výročí zahájení výroby v novopackém pivovaru. pivovarOvšem kvůli plánovaným nákladům pro zajištění výroby nebylo přistoupeno k provedení oslav, a správní rada se rozhodla pro rozsáhlejší úpravu hotelu Centrál, který patřil rovněž do majetku pivovaru.

Komunistická éra
Vydáním zákona z 1. července 1948 je pivovar Nová Paka znárodněn a přechází do národní spávy, resp. pod Generální ředitelství československých pivovarů v Praze. Pivovar je uveřejněním vyhlášky s platností od 20. července 1948 začleněn do oblasti ředitelství Podkrkonošských pivovarů n.p. se sídlem v Trutnově. S platností od 29. ledna 1949 dochází ke sloučení podniků Podkrkonošských a Hradeckých pivovarů v jeden národní podnik Hradecké pivovary. V zadní části dvora proti stávající bednářské dílně je postupně likvidována zaměstnanecká jídelna s přilehlou místností na vydávání deputátního piva………

Novodobá historie
Pivovar se sladovnou v Nové Pace byl do roku 1996 součástí Pivovarů Hradec Králové s.p. jako závod. Na tento závod byla v roce 1996 vyhlášena veřejná soutěž Fondem národního majetku a dne 1.9.1996 byl pivovar v Nové Pace prodán společnosti Městský pivovar Nová Paka a.s. Firma se postupně dostávala do platební neschopnosti, která vyvrcholila až konkurzem. Od roku 2001, kdy vznikla soudobá a.s., proběhly v pivovaru rozsáhlé výrobní, technologické a stavební rekonstrukce. Podnik se řadí mezí malé nezávislé pivovary, vyrábí pivo a současně slad na základě tradičních postupů s rodným listem: Pivovarská 400, Nové Paka, Česká republika.
Zdroj:Stránky Pivovaru Nová Paka, 2015


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Pivovaru Nová Paka

Kdy:dle dohodyObec:Nová PakaZdroj:Pivovar Nová Paka

Součástí nabízených exkurzí je nejen seznámení s výrobními postupy, ale také ochutnávka piva, ovšem ne jen tak ledajakého! Pivo můžete ochutnat přímo z ležáckého tanku a co víc, nabídneme vám také naše speciality jako pivo třešňové, zázvorové či konopné.

Délka prohlídky se pohybuje kolem 1,5 hodiny.

Ceník prohlídky (odborný výklad + ochutnávka piva)
Dospělí: 130 Kč
Studenti: 90 Kč

Exkurze s průvodcem se standardně pořádají pro skupiny o počtu minimálně 10 osob a jsou možné v českém, anglickém a německém jazyce. Exkurze provádíme i o víkendech a svátcích. Menší počet zájemců je možné přidat k již objednané exkurzi.

Termíny nutno předem rezervovat na: pitrova@novopackepivo.cz
tel.: +420 493 721 025, +420 724 066 188 — Tereza Pitrová

Aktualizováno: před 3 lety

Novopacký pivovar pořádá exkurze pro veřejnost!

Publikováno:před 5 letyZdroj:Výletník.cz

Přijďte k nám do Pivovaru na exkurzi, kde se nejen seznámíte s výrobními procesy a postupy, ale také je pro vás připravena ochutnávka piva a to přímo z ležáckého tanku. Dále pak můžete ochutnat naše speciality jako je třešňové, zázvorové nebo konopné pivo. Více informací a kontakt naleznete na zde.

Dále nabízíme možnost posezení v Restauraci, která se nachází přímo v prostorách pivovarské varny. Restauraci si můžete pronajmout ke konání soukromých akcí. My vám zajistíme obsluhu, jídlo a pití přesně dle vašeho výběru, a pokud byste měli zájem tak i živou hudbu nebo zábavní program.

Přijďte k nám v originálním stylu oslavit narozeniny, výročí, uspořádat svatební hostinu či studentský sraz.

Den otevřených dveří pozval návštěvníky do pivovaru Nová Paka

Publikováno:před 6 letyZdroj:Novinky.czAutor:Jaroslav Blažek

V sobotu 28. září se přímo v areálu novopackého pivovaru uskutečnil Den otevřených dveří. Vstup byl zdarma.

Bylo možné si pivovar prohlédnout a ochutnat pivo přímo z tanku. Odpoledne pak přišel mezi návštěvníky kouzelník Radek v doprovodu šaška a později vystoupila kapela Johny Walker band a po ní ještě skupina Roxette revival.

Pivovar byl založen roku 1871 a již o rok později zde byla uvařena první várka piva. Od vzniku pivovaru až dodnes se zde bez přestávky tradičním způsobem vaří pivo.

Pivovar má vlastní zdroj vody – 85 metrů hlubokou artézskou studnu. Z ječmene pěstovaného poblíž nedalekého Studence zde připravují v humnové sladovně vlastní slad. Chmel je dovážen z tradiční chmelové oblasti v okolí Žatce. Asi 50 procent produkce pivovaru je určeno pro export do celého světa.

V rámci exkurze byla návštěvníkům ukázána výrobna sladu, varna piva a sklep pro dokvašování a zrání piva. Do sklepa vede kroucené pískovcové schodiště s padesáti schody, za jejichž absolvování byli zletilí návštěvníci odměněni ochutnávkou 13° nefiltrovaného piva.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.21.04.2015 11:252