Historie a současnost Prvního pražského měšťanského pivovaru

Holešovický pivovar neboli První pražský měšťanský pivovar byl historicky nejmladším podnikem tohoto typu, který působil na území Prahy 7.
Jeho vznik v roce 1895 podnítila snaha některých pražských měšťanů, kteří postrádali na území Prahy velký pivovar, který by byl schopný konkurovat ostatním vznikajícím a moderně zařízeným velkopivovarům. pivovarVytvořená akciová společnost zakoupila v tehdy nejmladší části Prahy na maninské planině pozemek o rozloze 36 tisíc m2. Práce na stavbě začaly na jaře 1896 a již na podzim byla stavba hotova a začala montáž vnitřního zařízení, které pochopitelně patřilo k tomu nejmodernějšímu, jaké bylo v té době dostupné. První várka tak byla uvařena dva roky po založení pivovaru na jaře roku 1897.

Do konce prvního roku bylo prodáno téměř 57 tisíc hl piva a holešovické pivo se stalo záhy velmi oblíbeným, takže byla zahájena stavba další varny a rozšiřovány byly i ležácké sklepy. K oblíbeným značkám patřil 15° světlý ležák Primátor nebo tmavý 14° Kardinál. Před vypuknutím 1. světové války činil výstav pivovaru více než 160 tisíc hl piva, což je řadilo k těm největším v Čechách. V meziválečném období pak došlo k dalšímu rozšiřování výroby a především modernizaci výroby. Chloubou se stala především zdejší sladovna. Těžkou ránu podniku zasadila 2. Světová válka, po jejímž konci pivovarbyl pivovar ve velmi špatném stavu. V pivovaru byla ustavena národní správa a v roce 1948 byl začleněn do svazku Pražských pivovarů, n. p.

V komunistické éře se sice výstav pivovaru zvýšil až na 400 tisíce hl za rok, ale stalo se tak na úkor kvality piva. Tu poškodilo i instalování stáčírny nealkoholických nápojů hned v těsném sousedství pivovarských sklepů a spilek. Do změněných podmínek po roce 1989 tak pivovar nešel bohužel právě s nejlepší pověstí. I přes tento handicap to během prvních poloviny 90. let s pivovarem vypadalo dobře. Byl například první, který u nás zavedl ocelové sudy keg, jeho pivu Měšťan se dařilo na různých soutěžích a roční výstav překročil 400 tisícovou hranici. Tehdejší vlastník Pražských pivovarů, pod které Holešovice patřily, anglická společnost Bass se však rozhodla výrobu zde ukončit. Stalo se tak v lednu 1998. Tam kde se sto let vařilo pivo jsou dnes obchody a kanceláře. Pivovarskou tradici na Praze 7 tak dnes udržuje pouze minipivovar Marina.
Zdroj:Naše Praha 7.cz