Historie a současnost Pivovaru Kutná Hora

Vznik pivovaru v Lorci
První písemná zmínka o tvrzi Lorec na úpatí Sukova pochází z roku 1418. Už roku 1544 je zde zmiňována sladovna a chmelnice, ale také jakýsi drobný pivovar. Ten plnohodnotný pivovar však v trvzi Lorec zřídil její kompletní přestavbou až sám Václav Dačický z Heslova roku 1573. Vybavení sladovnického zázemí sousední usedlosti (Mečkas) pak doznalo z hlediska technologického zásadní změny při zrušení původního kouřového valachu a jeho nahrazení vzdušným hvozdem.

Od kouřového sladovnictví k parnímu
V usedlosti Mečkas byl zrušen původní primitivní kouřový valach a byl nahrazen "moderním" vzdušným hvozdem. Teprve nástupem na tehdejší dobu moderní parní technologie přestal být Mečkas užíván pro prokuřování sladů a došlo k obestavění vysloužilé kouřové sladovny skleníky, kde bylo zužitkováno odpadní teplo na přelomu 19. a 20. století. V roce 1949 přešel pivovar i sousední zahradnictví do majetku Sdruženého komunálního podniku. Majetkem města se stal opět v roce 1992.

David proti Goliášovi
Od města přes Pivovar Kutná Hora, spol.s r.o., následně společnost Drinks Union, získala podnik v roce 2008 skupina Heineken. Vybavení pivovaru bylo v roce 2009 zcela zdemolováno, když tento nadnárodní provozovatel (Heineken) prostory opouštěl, část dokonce i vyhořela. Pár nadšenců dalo vstát Pivovaru Kutná Hora doslova z popela a dokonce v roce 2013 dosáhli s gigantem Heineken uzavření soudního smíru! A od té doby se zase konvent vaří, nechává čtyři týdny uležet a pak se točí :-)!
Zdroj:Stránky Pivovaru Kutná Hora, 2020


Pozn.:Pivovar prozatím nemá vlastní výrobu. Pivo je vařeno v Pivovaru Chotěboř.

Férový Lorec

Publikováno:před 10 letyZdroj:Pivní agenturaAutor:Jarosek

V Kutné Hoře vařil místní pivovar lokální značku již od roku 1573.

V 80. a 90. letech 20. století vyráběl kutnohorský podnik zejména známou 12° Dačický ležák, což nebyl odkaz na městečko Dačice, ale pocta místnímu šlechtici Mikuláši Dačickému z Heslova (zosobněném nezapomenutelným hercem Zdeňkem Štěpánkem v pamětnickém filmu Cech panen kutnohorských). Pivo bylo dosti sladké, v druhém plánu však nastoupila ona pivná „hlína“, kterou u piv považuji za vrchol sladovnické práce. Jak šel pokrok, měnila se i pivní situace v tomto městě. Pivovárek zchlamstnul Heineken a následně jej uzavřel. Proběhly trestuhodné machinace s majetkem, kdy bylo hodnotné zařízení prodáno za zlomek své skutečné ceny. Opět příklad všudypřítomné české korupce. Roku 2009 proběhla demolice zřejmě největší části objektu.

Když jsem se dozvěděl, že v Kutné Hoře se zase vaří, ožil jsem. Dačický se nejspíš stále vyrábí, je to ale bohužel pouhá heinekenovská břečka. Proto se nové kutnohorské pivo jmenuje Lorec, což bylo označení staré speciální čtrnáctky. Bylo třeba naplánovat cestu. Nejlepší by bylo spojit výpravu s exkurzí do Prahy, napadl mne však výlet „na otočku“. Ráno tam, večer zpět. Po cestě je ještě možno se zastavit v Kolíně a ochutnat konečně lokální záhadné pivo Svatý Jan. Navíc v tomto městě na náměstí je hostinec U Tří pírek, kde čepují poměrně exotická piva. Dozvěděl jsem se, že KH stáčí pivo do lahví. To by mohl být dobrý úlovek.

Mé nadšení však netrvalo dlouho. Ze stránek Pividky.cz jsem se bohužel dozvěděl, že KH byla odebrána z interaktivní mapy, neboť svou značku sama nevaří, nýbrž si ji nechá vyrábět jinde. Ihned v pondělí ráno jsem zavolal na pevnou linku. Žena na druhém konci bezdrátu – drátu se představila jako pivovar Kutná Hora. Má stručná otázka byla jasná. Kdo vaří pivo Lorec. Odpověď mne zklamala. Kutnohorské pivo se vyrábí v Chotěboři. Chotěbořské pivo mám sice rád, ale dávám důraz na originální místo původu.

Takže do KH nejedu. Výlet se odkládá do potenciální doby, kdy bude kutnohorský pivovar várečně samostatný. Oceňuji však upřimnost a férovost zaměstnanců. Z mnohých podobných činovníků takovéto informace nevydolujete a ti vám jen budou drze lhát…Je třeba si naplánovat výlet někam jinam.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.23.06.2014 06:551