Historie a současnost Minipivovaru Kunc

Historie vaření piva v Hodoníně
Pivo se vařilo v Hodoníně již v době, kdy byl ještě nevelkou trhovou vsí. První dochovanou písemnou zmínku o místním pivu nacházíme v opisu zakládací listiny města – údajně z roku 1228. Vydala ji druhá manželka českého krále Přemysla Otakara I. královna Konstancie Uherská „..Ať se nikdo neopovažuje pivovarvařit pivo uvnitř jedné míle. A jestliže by se kdo osmělil, ať propadne svými statky i svým hrdlem.“

Hodonínský panský pivovar stával po staletí mezi bočními rameny řeky Moravy v místech bývalého kulturního domu EHO na Bratislavské ul., tedy mezi bývalým břetislavským vodním hradem (tabáková továrna) a zámečkem. Až do konce 17. stol. dokázaly jeho činnost občas narušit jen významné historické události, jinak prosperoval utěšeně. Podle dominikálního daňového přiznání poklesla postupně jeho produktivita až v první pol. 18. stol., kdy byla nahlášena každoroční výroba 1287 věder piva.

S koupí hodonínského panství císařským manželským párem Marií Terezií a Františkem I. Lotrinským přešel pivovar do soukromého majetku Habsburků. Později ho odkoupila firma S. Felber a synové. Ta ho prodala v r. 1891 zkušeným vídeňským pivovarníkům V. a A. Mautnerům z Markhofu, disponujícím dostatkem financí na rozsáhlé investice. Rozšířili sladovnu před nádražím a vybavili pivovar špičkovým varným zařízením od pražské strojírny F. Ringhoffera, původně vystaveným na Jubilejní výstavě 1891 v raze, kde obdrželo čestnou cenu za kvalitu. Denní kapacita nového strojního zařízení, která ovšem nebyla nikdy plně využita, činila 300 hektolitrů denně, ročně pak skoro 100 tisíc hektolitrů. Většinu tvořilo „Hodonské pivo výčepní“, které díky novému zařízení předstihovalo svou kvalitou všechny nejbližší pivovary. pivovarSpecialitou byli „Hodonský granát“ a „Pivo Markovo“ podle sochy sv. Marka na průčelí Mautnerovy sladovny.

Pivovar ukončil svoji činnost v předvečer 1. sv. války. Následnou sedmdesátiletou mezeru zaplnil až v srpnu 1994 dokončený minipivovar Kunc na hlavní hodonínské třídě, díky kterému se do města vrátila pivovarnická tradice a místní pivo opět patří k vyhledávaným zvláštnostem Hodonína.

Stavba minipivovaru Kunc začala v dubnu 1994 a trvala 5 měsíců. Technologickou část pivovaru, tj. varné kotle, kvasné a ležácké tanky vyrobil strojírenský podnik ZVU a.s. Hradec Králové, který se zasloužil i o rekordní montáž a včasné uvaření první várky piv v dnech 24. – 27. 8. 1994.

Minipivovar Kunc byl otevřen veřejnosti 24. 9. 1994. Vaříme světlé nefiltrované pivo Švihák ležák (11°), kvašené kulturou spodních pivovarských kvasnic a vyráběné pouze z vody, sladu a chmele. Dále u nás vaříme tmavé nefiltrované pivo speciál (13°). Připravujeme také piva ochucená např. s přírodním zázvorem, skořicí, kávou, medem. Naše pivo se můžete ochutnat pouze v naší pivovarské restauraci „U Šviháka“.
Zdroj:Stránky Minipivovaru Kunc, 2016


Více na stránkách pivovaru