Historie a současnost pivovaru Na Kopečku

Jen nemnoho měst se může pochlubit tak dlouhou a nepřerušenou tradicí (mimo období I.světové války 1917-1918) vaření piva, jakou se mohou pochlubit až do roku 2002 Svitavy. Město bylo založeno za vlády Přemysla Otakara II v r.1256 olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku a bylo vybaveno magdeburským městským právem, jehož součástí bylo i právo vařit a šenkovat pivo. Toto právo spojeno s vlastnictvím reality, v tomto případě měšťanského domu (obdobně tomu bylo i v jiných městech viz Plzeň).

Právovárečné měšťanstvo tvořilo 82 měšťanů s 83 podíly, protože radnici patřily podíly dva. Jednalo se vlastně o 82 domů, které tvořily fakticky celé město v rozsahu dnešního námestí. pivovarVárečné právo spočívalo v tom, že měšťané vařili podle předem určeného pořadí v určeném období pivo ve svůj prospěch. Postupem času však s růstem města byly podmínky vaření piva v měšťanských domech nevyhovující, načež došlo ke sdružení protředků a v r. 1539 postavili v prostoru dnešní Máchovy aleje pivovar, respektive varnu se sladovnou, kde se pivo pouze uvařilo a mladina se pak převážela do právovárečných domů na prokvašení až po konečný šenk. Během 17. století došlo k velkému okleštění městských práv a tak si vrchnost vymohla postavení konkurenčního pivovaru v Lánech (někdy krátce po r. 1651 – Mercuriánská dohoda), čímž si vymohla právo várečné a právo šenku pouze ke svému prospěchu. Tento pivovar však v bouřlivých dobách zanikl a nadále se pivo vařilo pouze v pivovaru z r. 1539.

7.9.1781 během jarmarku vznikl požár v pivovaru, od kterého vyhořelo skoro celé město. Na troskách pivovaru byl vystavěn nový pivovar se sladovnou, který se v podstatě dochoval v Máchově aleji dodnes (prodejna nábytku Jednota).pivovar

Jak postupem doby rostla spotřeba piva, nestačily již domácí sklepy, a tak byl v r. 1851 vybudován sklep a v r. 1863 spilka a sladovna (dnešní křižovatka ulic Pivovarská a 5.května), kam se mladina stále převážela ze starého pivovaru v Máchově aleji. Ale v r. 1876 započala výstavba varny a vodovodu z poličských luk a 9.4.1888 byla uvařena první várka v novém pivovaru. V roce 1933 prošel pivovar velkou modernizací, takže patřil ve své době k nejmodernějším pivovarům na Moravě. V poválečné době pivovar postupně zvyšoval výrobní kapacitu až do výstavu 200000 hl/rok, ale po r. 1989 postupně vlivem nastupující konkurence, nevhodných investičních záměrů a zejména vlivem privatizační pohádky došlo k ukončení výroby. Poslední várka byla uvařena koncem měsíce června v r. 2002. V roce 2003 došlo ke zbourání nejstarších budov a zasypání starého sklepa. Na vzniklém prostoru vyrostlo obchodní centrum.

A téměř přesně o děvět let později, na jiném místě a v jiném objemu než dříve, ale přichází okamžik, kdy navážeme na dlouholetou historii................

Zdroj:Stránky pivovárku Na Kopečku, 2016


Více na stránkách pivovaru

Malé pivovary příliš dlouhou krizi neustojí, obává se jejich stavitel

Publikováno:před 3 letyZdroj:iDNES.czAutor:Radek Latislav

České pivovarnictví je na prahu jedné z největších krizí. Na točené pivo si budou moci lidé zajít nejdříve 25. května, na což doplácejí minipivovary závislé právě na odbytu čepovaného moku. Jak se s problémem vypořádat, popisuje zakladatel malých pivovarů a spolumajitel svitavského podniku Na Kopečku.

„Shodou okolností nám koronavirus překazil uvedení naší novinky. V den, kdy se zavřely všechny hospody, jsme začali dávat na čep naši novou desítku,“ říká Jiří Karlík. Nad vodou tak pivovar s ročním výstavem okolo 900 hektolitrů drží stáčené pivo do PET lahví.

Do iniciativy Zachraň pivo, která nabádá Čechy, aby si od malých pivovarů nakoupili již navařené pivo, se zapojilo okolo 200 malých pivovarů. Vy jste ale překvapivě vsadil na jinou kartu. Začal jste v nouzovém stavu vyrábět velikonoční kopřivový speciál...
Ano, navařili jsme ho stejně jako loni šest hektolitrů. Kopřivy a smetanka lékařská působí očistně na organismus. Pivo je zelené ve své podstatě, ale ne ve své barvě. A o tom Velikonoce přece jsou.

Restaurace, ve které pivo normálně prodáváte, je ale zavřená.
Zakládali jsme si na tom, že jsme pivo mimo Svitavy moc neprodávali. Maximálně jsme malou část produkce stáčeli do PET lahví. Tím, jak se všechno zastavilo, museli jsme situaci přehodnotit, abychom mohli fungovat dál. Domluvili jsme se s místním řetězcem maloobchodních prodejen Qanto, u kterého jsme vsadili na jeho regionální působnost, a začali veškerou produkci stáčet do lahví. Teď pomáhají oni nám, příště může nastat situace, že my pomůžeme jim.

Jak byl váš pivovar na březen předzásoben?
Stará pivovarská pranostika říká, že duben je jako zloděj. Sládek musí být připraven, že v březnu a dubnu musí mít navařeno v maximální možné míře, protože přechod ze zimy do jara bývá rychlý. Lidé začnou pít a zásoby se rychle tenčí. Letos jsme měli dokonce zásoby i trochu vyšší, než bývá zvykem. Shodou okolností nám koronavirus překazil uvedení naší novinky. V den, kdy se zavřely všechny hospody, jsme začali dávat na čep novou desítku Bedi. Náš sládek ji dostal k padesátinám.

Pivo jste ale vylévat žádné nemuseli?
Pokud bychom rychle s řetězcem nenavázali spolupráci, bylo by to špatné. Denní prodej piva u minipivovaru by nás nezachránil. Všechno pivo, které jsme už měli v sudech, jsme stočili do lahví. To, které bylo určeno pro distribuci do sudů, stáčíme do lahví přímo z tanku. Za tento týden jsme zvládli stočit 500 lahví. Paradoxně v době, kdy mnoho lidí je doma na 60 procentech platu, my jedeme na dvě směny a sotva stíháme. Abychom vůbec stihli pokrýt poptávku, stáčíme v těchto dnech okolo 350 lahví za směnu, abychom byli předzásobeni. O pivo je vždy kolem Velikonoc zájem.

Takže pro vás je to i v době pandemie dá se říct normální stav...
Není to tak, že bychom byli na nule, to ne. Jsme na 80 procentech stejného období loňského roku, ale vše s daleko většími náklady. Sud je mnohem jednodušší prodat. S pet lahvemi je daleko větší pracnost, od balení až po distribuční náklady. Na každou lahev musíme ručně nalepovat etikety a čárový kód, aby vůbec mohly do maloobchodního prodeje. Přestože se vším kalkulujeme, na všechno jsme se připravit nemohli. Rozšiřovat množství prodejen, kam pivo vozíme, budeme jen v rozumném okruhu od Svitav, kde pivo ještě znají. Jak to bude dál, uvidíme podle zájmu.

Jaké dopady budou mít současná vládní opatření na chod minipivovarů?
Samozřejmě bude záležet na tom, jak kdo je silný a jak dlouho to bude celé trvat. Pokud bude umrtvení ekonomiky moc dlouhé, tak to minipivovary navázané na restaurace neustojí. Minipivovary, které jsou ve svém prostoru, se mohou spokojit s tím, že nemají žádný zisk, ale je spousta těch, které jsou v pronajatých prostorách. Navíc celá technologie chlazení je také energeticky náročná. Bude záležet, jaký kdo má finanční polštář. Dokonce se obávám toho, aby lidé do hospod nepřestali chodit. Třeba to tak nebude, ale musíme počítat se vším. Nečekám, že hned po rozvolnění podmínek budou hospody plné. Možná, že se to bude dlouho rozvolňovat, a až ve chvíli, kdy se budou lidé cítit bezpečně a budou přesvědčení, že to nejhorší je za námi, začnou se chovat svobodněji.

Položil by vás nulový odbyt?
Dokážu si představit, že pokud bychom byli soustředěni jenom na čepované pivo a nic jiného nedělali, tak by to pro nás bylo existenčně špatné. Máme ale podnikání diversifikované. A i když se teď musíme hodně věnovat prodeji piva, stavíme na klíč minipivovary a malé pivovary. Nově vznikajícím subjektům poskytujeme know-how včetně sládků. Pro zájemce rezervujeme část naší kapacity pivovaru, aby si technologii vyzkoušeli a uvařili pivo, než jim vyrobíme vlastní pivovar.

Kde všude jste už pivovary stavěli? A očekáváte pokles zájmu i v této branži?
V zahraničí jsme postavili několik pivovarů v Rusku, na Ukrajině, v Řecku, v Indii a dalších zemích. Podílíme se i na zprovozňování velkých technologických celků, které ze dne na den nekončí, protože jde o dlouhodobé projekty na několik let. U menších zakázek je to jiné. Máme dva klienty, kteří byli před podpisem smlouvy, a současná krize je ovlivnila v tom, že řekli, nerušíme to, ale s rozhodnutím počkáme. Je tak dost možné, že letos postavíme čtyři minipivovary a příští rok jich tolik nebude. Všichni však věříme tomu, že je to přechodné období, které brzy skončí.

Příští rok oslavíte s pivovárkem Na Kopečku deset let na trhu. Po tom všem, v jakém duchu si myslíte, že se ponese výročí?
Doufejme, že současná omezení tak dlouhá nebudou a uvaříme nějaké speciální pivo se slavnostním programem.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.15.04.2020 15:291