Historie a současnost minipivovárku Koňovárek

V průběhu května 2018 zahájí v areálu Koníčkova dvora činnost nový MINIPIVOVÁREK KOŇOVÁREK. V něm budeme vařit nejen různorodé speciály, ale nabídneme zájemcům možnost uvařit si své vlastní originální pivo!

RECEPT: Recepturu piva si zákazník tvoří sám, a to po konzultaci se sládkem či podsládkem. Maximálně se budeme snažit vyjít vstříc vašim požadavkům a představám při současném dodržení chemicko-technologických postupů a zásad výroby piva. Objem jedné várky činí cca 250 až 280 litrů. pivovarDohled nad vařením je zajištěn sládkem nebo podsládkem Pivovaru Koníček, s bohatými odbornými zkušenostmi vaření piva.

BALENÍ: Součástí vstupních konzultací bude i specifikace „balení“, čili kolik litrů piva bude stočeno do sudů KEG (15, 30 a 50 litrů), 5l soudků nebo 0,75, do PET lahví (1 nebo 1,5 litrů). Vše je možné dodat s vlastní etiketou (názvem piva, vlastním motivem) a umístit kartonového nosiče. Taktéž nabízíme pořízení fotodokumentace a videozáznamu. Na základě konzultací bude vypočítána výsledná cena – viz dále. Doporučujeme realizovat „konzultační den“ nejpozději 6 týdnů před zahájením vařeni piva.

CENA: Základní (minimální) cena se odvíjí od světlého ležáku 11 %, stočeného pouze do KEG sudů. Konečná cena vámi vybraného piva se pak odvíjí od stupňovitosti, barvy piva (použitém sladu), chmelení (použitém množství a druhu chmele) a podobně (speciální přírodní barviva, med a podobně) a samozřejmě od výběru pivovartransportních obalů (PET, sklo, etikety, kartonové přepravky…) – viz přiložený ceník na straně 2.

KDE SE VAŘÍ?: Vlastní vaření piva probíhá v Minipivovárku Koňovárek (Koníčkův Dvůr, Vojkovice 49, 739 51 Dobrá, www.konickuv-dvur.cz) v předem dohodnutém a závazném termínu a po zaplacení zálohové faktury ve výši 11 tisíc korun (základní cena zahrnuje uvaření 11% ležáku, stočeného do KEG). Po zaplacení zálohové faktury bude vystaven voucher, který bude majitele opravňovat k zahájení konzultací o formě (typ piva, stupňovitost, balení, etiketa) piva a vlastní vaření. Z celkové částky pak bude odečtena již zaplacená zálohová faktura. Pivo bude předáno v dohodnutém termínu na rampě. Koňovárek zahájí činnost v průběhu května 2018.

JAK DLOUHO TO TRVÁ?: Doba vlastní výroby ve varně trvá cca 8 hodin. Vařič bude před zahájením výroby proškolen podle zásad BOZP a vybaven potřebným oblečením a ochrannými prostředky. Součástí procesu bude i degustace právě zrajících piv v ležáckých tancích, takže můžete ochutnat i piva, která si před Vámi uvařili jiní „sládci“. Pivo následně kvasí 7 dnů, poté je uloženo v tancích po dobu až 30 dnů (podle druhu piva). Vaření piva je tak potřeba zahájit cca 40 dnů před termínem balení a expedice z Minipivovárku Koňovárek.
Zdroj:Stránky Minipivovárku Koňovárek, 2018


Více na stránkách pivovaru