Historie a současnost pidipivovaru Pod Kalousem

Pidipivovar „Pod Kalousem“ zahájil provoz 20.02.2020 v rodinném domě v Žerotíně 101. Na kvalitu domácího vaření piva dohlíží opeřený patron pivovaru kalous ušatý, který se usadil na ořešáku nad pivovárkem.
Zdroj:Stránky pidipivovaru Pod Kalousem, 2020


Více na stránkách pivovaru