Historie a současnost Pivovaru Jince

Monumentální trojkřídlá budova bývalého zámku, později přestavěného na pivovar, stojí v centru městečka.
Zámek Vratislavů z Mitrovic vznikl v polovině 17. stol. přestavbou renesančního panského domu (někdy považovaného za původní jineckou tvrz). Přestavby pokračovaly až do počátku 18. stol. Další přestavbu – rozšíření více méně do současné podoby podle projektu saského architekta Davida Schatze - prodělal pivovarzámek na přelomu 30. a 40. let 18. stol. za Františka Karla ml. Vratislava z Mitrovic. Zámecký park v té době získal náročnou sochařskou výzdobu, jeho součástí byly dvě grotty, fontány a skleník. Opět byl zámek přestavován v 60.letech, kdy bylo zbořeno nejstarší jižní křídlo a nahrazeno novostavbou; tato přestavba však nebyla nikdy dokončena.
Již před rokem 1806, kdy byly Jince hrabětem Rudolfem z Vrbna fakticky spojen se sousedním panstvím Hořovice (byť formálně si jinecké panství zachovávalo samostatnost), zámek přestal být sídlem vrchnosti. Nejprve zde byly uloženy Rudolfovy unikátní mineralogické sbírky (z nichž část je dnes v Národním muzeu), později sloužil jako sklad železa z nedalekých hutí, byly hutních úředníků, po roce 1852 byl přestavěn na (v pořadí již třetí jinecký) pivovar. V té době zanikla i veškerá výzdoba parku a následně i samotný park, stejně jako rozlehlá zámecká zahrada (severozápadně od zámku; dnes zastavěno).
Roku 1880 převzal pivovar jako nájemce Antonín Šillinger a pivovar výrazně modernizoval; jeho syn Jaroslav roku 1927 pivovar odkoupil a provozoval po další modernizaci až do znárodnění roku 1949. V období od konce 19. stol. do 30. let 20. stol. byly postupně zlikvidovány všechny budovy předzámčí, ležícího na západní straně silnice.
Vlastní zámek – jediný dochovaný objekt celého areálu - roku 1962 vyhořel a byl spíše jen provizorně opraven. Jako pivovar sloužil do roku 1974, poté do 80. let jako sodovkárna, dnes chátrá. V širším slova smyslu byl součástí zámeckého areálu i hospodářský dvůr v severní části vsi, původně na zámek napojený osovou cestou.
Zdroj:Místopis.eu, 2015