Historie a současnost řemeslného pivovaru Holendr

Historie
Budově našeho pivovaru se ve Valmezu neřekne jinak než Dělňák. Není to sice nejstarší hospoda ve městě, ovšem pivo se tu čepuje od počátku až dodnes. Stavební, spotřební a úsporné družstvo Dělnický dům ve Valašském Meziříčí požádalo v roce 1934 o povolení k výstavbě Spolkového domu, ve kterém by kromě restaurační místnosti byl i divadelní a tělocvičný sál a zároveň i o hostinskou koncesi. Přes protesty Společenstva hostinských, kteří se evidentně báli konkurence, Dělňák povolení i koncesi získal ještě tentýž rok.

Jeho činnost byla přerušena za války v roce 1942 a znovu, opět přes nesouhlas ostatních hostinských, obnovena v roce 1946. pivovarVe městě bylo tehdy 34 hospod na 10 tisíc obyvatel, což představovalo 294 občanů na jednu krčmu. Vysoký počet pohostinství již tehdy značil velmi kladný vztah Valmezských k pivu. Od svého otevření však Dělnický dům nebyl populární ani tak kvůli pivnici, ale kvůli divadelnímu spolku. Divadlo se zde hrálo až do roku 1952, kdy byl majitel převeden na závodní klub ROH podniku Tonak Valašské Meziříčí. Od té době se zde krom pití piva už jen cvičilo.

Současnost
Holendr je řemeslný pivovar z Valašského Meziříčí. Vyrábíme spodně a svrchně kvašené nefiltrované pivo. Při výrobě piva nepoužíváme žádné příměsi, držíme se poctivého řemesla a tradičních postupů. Každý druh piva je originál a my respektujeme jeho potřeby a specifické potřeby při výrobě. Pečlivé dodržování všech postupů a receptury ve spojení s vodou z Valmezu dává našemu pivu jeho charakteristickou chuť. Holendr je hořký a poctivý jako život na Valašsku.

Technologie
Kompletní technologii nám dodala firma M. B. S. Mini Brewery System S.r.o. Prostějov.

Varní souprava je trojnádobová na objem vyrážené mladiny 10 hl. Používáme oddělené hlavní kvašení na otevřených spilkách. Kapacita ležáckého sklepa 250 hl. Pro studeně chmelená piva (DH) využíváme externí cirkulační extraktor chmele.
Zdroj:Stránky řemeslného pivovaru Holendr, 2015


Více na stránkách pivovaru