Historie a současnost sousedského pivovaru Holá řiť

Založeno sousedy Alešem, Pavlem a Petrem v Uhříněvsi „Na Rafandě“ Léta Páně 2015.

Sousloví „Holá řiť“ jest běžně vnímáno jako synonymum pro člověka, jenž se ocitl ve stavu značné materiální nouze. Obdobný pocit jsme zažívali, připravujíce první várku piva v právovárečném psím kotci na naší zahradě. K dobrodružnému činu jsme se uchýlili po vytrvalém ochutnávání nepřeberných opusů rozličných pivovarů, a zakoušejíce druhdy chuti nevalné, vyvstala v nás logická touha připravit mok lahodnější; psí kotec stal se poklidným a dobře hájeným útočištěm před pochybovačným vnějším světem. Uchváceni pak neoddiskutovatelnou kvalitou vlastních výdobytků, ale citelně zklamáni nevelkým jejich objemem, z něhož jsme nedokázali nakojit ani všechny sousedy v okolí, rozhodli jsme se posléze zaměnit jistotu psího kotce za další umocněné dobrodružství – létající pivovar.

„Lehké žití s Holou řití“ – jednoduchý verš, jenž v sobě však skrývá závažné filozofické poselství. Každý člověk se zcela holou řití má oproti svým souputníkům velmi zjednodušený život (už jen absencí nutnosti se rozhodovat) a podobnou náladu jest možné si navodit požitím několika Holých řití – přibývající tekutina postupně vytlačí závažnost životních problémů. Jak krásné by bylo žíti ve stavu vědomí „po dvou pivech“ – ostré hrany neřešitelných situací se příjemně zakulatí, mysl ovládne zdravý selský rozum a veškerý životaběh má rázem pozitivní a radostné obrysy!
Zdroj:Stránky pivovaru Holá řiť, 2020Více na stránkách pivovaru