Historie a současnost pivovaru Dětenice

Historie pivovaru od 18. století
V roce 1790 byla hrabětem Clam-Gallasem postavena vedle starého sklepa budova varny s ležáckými sklepy, spilkou a ledárnou, což způsobilo nárůst výroby piva na 1000 hl ročně. Roku 1822 nechal baron Wessenberg přistavět sladovnu. V roce 1866 v dobách pruské války, když vojsko táhlo přes Dětenice, vjel pruský generál do zámecké síně a žadonil se otevření pivovarnických sklepů pro sebe a své vojáky, pivovarprotože slyšel o vyhlášené síle dětenického piva. Baron Wessenberg mu vyhověl. Válečný generál podlehl síle piva lásky natolik, že se po celý týden nehnul z pivovaru, válka – neválka.
Poslední stavební úpravy, a to převážně na sladovně, proběhly koncem 19. století za maltézských rytířů. V této době byla výroba piva zvýšena na neuvěřitelných 8000 hl ročně. Velkopřevor maltézských rytířů kníže Othénio Lichnovský z Werdenbergu a Voštic dodával dětenické pivo na stůl samotnému císaři Františku Josefovi.
Jeho nástupce, hrabě z Hardeka, posílal pivo až do Španělska pro španělskou královnu Sofii, která se do dětenického piva zamilovala při svých pobytech na zámku v Dětenicích. Pivo ze zámeckého pivovaru v Dětenicích mělo v té době pověst šlehačky na dortu. A dokonce ještě dnes je mezi sběrateli pivních lahví nejcennější láhev s maltézským křížem z místního pivovaru.

Historie pivovaru od 20. století
V roce 1903 koupili pivovar bratři Blochové, kteří již vlastnili cukrovar. Výstav piva se dostal až 12 000 hl ročně. V roce 1927 odkoupil pivovar stavitel a podnikatel Ing. Řehák, který ho pronajal sládkovi Čeňkovi Petákovi, který pivo přímo hýčkal. Přesto se spotřeba piva rok od roku snižovala. Mladé pokolení již nešlo ve šlépějích svých pivních otců. Výstav ani zdaleka nedosahoval předválečného stavu. Pohyboval se okolo 6000 hl ročně. Jak sám Peták napsal „Snad vrátí se zas krásné časy a česká chmelovina bude perlit za třesku číší a bude dána dětem již do vínku, pak smáti se budou i sládci a budou volat: Živio!”
Podle původního receptu loupeživého rytíře pivovarArtura se v dětenickém pivovaru vařila černá dvanáctka piva lásky a také dětenická desítka. Zastoupení měl pivovar i v prvním pivovaru v Plzni na výrobu Gambrinusu, kterého se vařilo cca 2000 hl ročně.
Dětenické zámecké pivo bylo po staletí perlou mezi českými pivy. Bohužel přišel rok 1948 a s tímto rokem i doba temna pro české pivovarnictví. Začalo znárodňování a pozdější masové rušení mnoha pivovarů. Tento osud potkal i dětenický pivovar v roce 1955.
Od té doby začal pivovar chátrat a pustnul až do roku 2000, kdy ho koupili noví majitelé. Ti obnovili tradiční výrobu piva podle legendárního postupu ničemy Artura. Zároveň zrestaurovali pivovar do původního stavu.
Dnes můžete obdivovat nádherné historické sklepy, včetně památného Starého sklepa, kde byly druhotně vloženy barokní klenby a je zde dnes zřízena středověká krčma. Na vlastní oči je k vidění výroba pohádkového piva lásky, tak jak probíhala v dávných dobách.
Zdroj:Stránky Zámeckého pivovaru Dětenice, 2016


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky pivovaru Dětenice

Kdy:dle rozpisu na stránkáchObec:DěteniceZdroj:Zámecký pivovar Dětenice

PROHLÍDKY PIVOVARU s ochutnávkou domácího dětenického piva
● Rezervace na prohlídky není nutná
● Poslední prohlídka vždy v 18 hodin
● Prohlídky se konají každou hodinu dle rozpisu
● Prohlídka pivovaru s ochutnávkou domácího piva trvá přibližně 30 minut
● Celoročně zajistíme VELKÉ skupinové prohlídky na objednávku - dle dohody
● V případě objednání balíčku s prohlídkou zámku nebo pivovaru, je pro Vás prohlídka automaticky zajištěna nezávisle na aktuální otevírací době Resortu Dětenice.

Aktualizováno: před 4 měsíci

Dětenický zámecký pivovar

Publikováno:před 6 letyZdroj:Tipy na každý den

Zámecký pivovar v Dětenicích poprvé zmiňovaný r. 1307 za Beneše z Dětenic a Valdštejna (20 km JZ od Jičína)

První zpráva o vsi Dětenicích je z r. 1052, kdy patřily kostelu ve Staré Boleslavi. Ve 13. stol. držela Dětenice zchudlá větev pánů z Valdštejna, která se psala z Dětenic a postavila si zde nejspíše tvrz. Písemně je doložena poprvé r. 1404, kdy Dětenice patřily bratrům Janovi a Vilémovi Okořským z Dětenic. V 15. stol. se zde dále vystřídali Semečkové ze Semčic, Blektové z Útěchovic a od r. 1454 Valkounové z Adlar. V r. 1503 prodal dětenický statek Natanael z Černína Viktorinu Křineckému z Ronova. Když Viktorin r. 1510 zemřel, patřily ke statku tvrz, dvůr a ves Dětenice, vsi Osenice, Mcely, Studce, Studečky, Bošín a Jíkev.

První zmínka o vaření piva v Dětenicích pochází z r. 1307 z doby panování Beneše z Dětenic a Valdštejna. Pověst vypráví o loupeživém rytíři Arturovi, který se svou cháskou loupil ve zdejším kraji a znásilňoval mladé panny. Ty mu pak musely vařit zázračné pivo lásky, kterému mu dodávalo sílu a chtíč. Nakonec byl Atrur dopaden a skončil v Dětenické hladomorně, kde byl Benešem mučen, aby prozradil tajný recept. Artur byl pak zaživa zakopán a Beneš nutil svou krásnou dceru vařit ve sklepě pod hradbami kouzelný nápoj. A ve vaření se nepřestalo dodnes.

R. 1790 byla hrabětem Clam-Gallasem postavena vedle Starého sklepa budova varny s ležáckými sklepy, spilkou a ledárnou, a tak byla výroba piva rozšířena na 1000 hl ročně. V r. 1822 nechal baron Wessenberg přistavět sladovnu. Poslední stavební úpravy převážně na sladovně proběhly koncem 19. stol. za maltézských rytířů. V této době byla výroba piva zvýšena na 8000 hl ročně. Velkopřevor maltézských rytířů kníže Othénio Lichnovský z Werdenbergu a Voštic dodával dětenické pivo na stůl samotnému císaři Františku Josefovi a jeho nástupce, hrabě z Hardeka, posílal pivo až do Španělska pro královnu Sofii, která se do dětenického piva zamilovala při svých pobytech na zámku v Dětenicích. Pivo ze zámeckého pivovaru v Dětenicích mělo výbornou pověst. Ještě dnes mezi sběrateli pivních lahví je nejcennější láhev s maltézským křížem z dětenického pivovaru. V r. 1903 koupili pivovar velkoprůmyslníci a majitelé cukrovaru bratři Blochové, za nichž činila produkce piva 12000 hl ročně.
R. 1927 koupil pivovar stavitel a podnikatel ing. Řehák, který ho pronajal sládkovi Čeňkovi Petákovi, který pivo přímo hýčkal. Přesto se spotřeba piva rok od roku zmenšovala, mladé pokolení již nešlo ve šlépějích svých pivních otců. Výroba ani zdaleka nedosahovala předválečného stavu.

V dětenickém pivovaru se vařila černá dvanáctka lásky dle receptu rytíře Artura, světlá dětenická desítka a také dětenický pivovar měl zastoupení prvního plzeňského akc. Pivovaru v Plzni na výrobu Gambrinusu, kterého se vařilo cca 2000 hl ročně. Dětenické zámecké pivo bylo po staletí perlou mezi českými pivy. Bohužel přišel r. 1948 a s tímto rokem i doba temna pro české pivovarnictví. Začalo znárodňování a pozdější masové rušení mnoha pivovarů. Tento osud potkal i dětenický pivovar v r. 1955. Od té doby pivovar chátral a pustnul až do r. 2000, kdy ho koupili noví majitelé, kteří obnovili tradiční výrobu piva a zrestaurovali pivovar do původního stavu. Dnes je ve Starém sklepě zřízena středověká krčma.

Vsadil na středověk a vydělává

Publikováno:před 9 letyZdroj:ekonom.cz

Pavel Ondráček proměnil zchátralý zámek v Dětenicích v turistickou atrakci.

Pražský podnikatel v cestovním ruchu Pavel Ondráček chtěl zámek v Dětenicích původně využívat jako chalupu. Nakonec se ale do vesnice nedaleko Jičína nastěhoval a zámecký areál proměnil v dobře fungující stroj na peníze. V Dětenicích postupně vybudoval středověkou krčmu, selskou restauraci, dva hotely, pivovar. "Pravidelně pořádáme rytířské turnaje, nedávno jsme otevřeli expozici Peklo s různými typy čertů," upozorňuje Ondráček na další z řady atrakcí.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.08.06.2018 15:592