Historie a současnost létajícího pivovaru Delbeer

Naše piva se zaměřují nejen na klasické ležáky hojně rozšířené v naší zemi, ale také na piva typu ALE. Tento, v minulosti známý, dnes oživující se typ vaření piva se vyznačuje svrchním kvašením, které na rozdíl od kvasinek spodního kvašení fermentují pivo při vyšších teplotách, rychleji a produkují významnější množství vedlejších kvasných produktů, jako jsou estery či fenoly. Ty pak dávají pivu typický ovocný či kořeněný nádech.
Zdroj:Stránky létajícího pivovaru Delbeer, 2016


Po roce 2018 prozatím nebyla zaznamenána žádná činnost, tudíž byl pivovar označen jako nečinný.