Historie a současnost Pivovaru Dašice

Nejstarší historie: Z archivních materiálů je prokazatelně zřejmé, že pivovar v Dašicích vznikl ještě v patrimoniálních dobách. Bohužel neznámo přesně kdy. Nicméně zmínky o něm jsou mapovatelné do roku 1507, kdy dašické panství bylo připojeno k Pardubicím, které byly tehdy v majetku Viléma z Pernštejna. Z materiálů je rovněž zřejmé, že v roce 1616 byla provedena přestavba pivovaru a její rysy jsou patrné až do dnešních dnů. Od roku 1616 lze tak datovat jako počátek novodobé historie Pivovaru Dašice.

Pivovar v horizontu posledního století: Pivovar ve městě Dašice produkoval pivo a další související výrobky ještě ve dvacátých letech minulého století. Zřejmě v kontextu hospodářského vývoje v té době a světové války byla produkce piva postupně zastavena. Následná světová hospodářská krize, druhá světová válka a znárodňování soukromého majetku pivovarnedávaly šanci na obnovení této skutečně dlouhodobé tradice. Smutnou etapou v historii pivovaru je jeho degradace na sklad a opravnu zemědělské mechanizace pro kolektivizované zemědělství. V této době areál výrazně zchátral. V nedávné historii byl vrácen na základě Restitučního zákona potomkům někdejších vlastníků. Nicméně i přes tuto skutečnost areál i budovy pivovaru nadále pustly a chátraly.

Vstup nového investora: Pivovar v roce 2007 změnil majitele. V krátké době na to bylo započato se záměrem rozsáhlé stavební rekonstrukce s cílem obnovit zde výrobu piva spolu s poskytováním hostinských a ubytovacích služeb v objektech pivovaru. Za tímto účelem byla založena společnost Pivovar Dašice s.r.o. Na výsledky práce naší společnosti se můžete podívat v naši fotogalerii, ale ještě raději vás uvítáme osobně v nově otevřeném Original Restaurantu Dašické sklepy při Pivovaru Dašice.
Zdroj:Stránky Pivovaru Dašice, 2014


Více na stránkách pivovaru