Historie a současnost pivovaru Český Krumlov

Tradice vaření piva v Českém Krumlově sahá k samým počátkům města. Rozkvět pivovarnictví nastává v době vlády posledních Rožmberků. V roce 1560 je vystavěn v předhradí nový pivovar a později sem regent Jakub Krčín zavádí nezávadnou, pivovarvelmi kvalitní vodu, jejíž zdroj pivovar využívá. V roce 1662 získali celé českokrumlovské panství a s ním i pivovar Eggenberkové.

V roce 2014 byla v Pivovaru Eggenberg z důvodu dlouhodobých finančních problémů ukončena činnost. Petr Vok se vaří v Pardubicích.

V roce 2015 zakoupila nemovitosti od zkrachovalé akciové společnosti Pivovar Eggenberg společnost Centrum Český Krumlov a firma Brewery Český Krumlov, která vlastní technologie. Obě společnosti spadají do developerské skupiny Fortuno Group s českým kapitálem a vlastní většinu ochranných známek Eggenberg. Od 30.6.2016 se v Českém Krumlově opět vaří pivo v Historickém pivovaru Český krumlov.


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky pivovaru Český Krumlov

Kdy:dle rozpisu na stránkáchObec:Český KrumlovZdroj:Historický pivovar Český Kruml

Českokrumlovský pivovar pro Vás přichystal prohlídky svého zákulisí. Seznámíme Vás s tajemstvím výroby zlatého moku, který můžete i ochutnat. V našem obchůdku si pak můžete zakoupit i něco na cestu domů a na památku.
Prohlídky je možné objednat v českém, německém, anglickém, nebo i v jiném jazyce s dostatečným předstihem před požadovaným termínem uskutečnění.

Cena prohlídky pro individuály:
● s degustací piva (3x 0,1 l piva) – 250 Kč / osobu
● bez degustace piva – 220 Kč / osobu

Cena prohlídky pro skupiny:
5 – 10 osob:
● s degustací piva (3x 0,1 l piva) – 200 Kč / osobu (pouze pro starší 18 let)
● bez degustace piva – 170 Kč / osobu

11 – 20 osob:
● s degustací piva (3x 0,1 l piva) – 170 Kč / osobu (pouze pro starší 18 let)
● bez degustace piva – 150 Kč / osobu

Provozní doba
● Leden-březen, listopad-prosinec: Po-Ne 10:00-16:00 hod
● Duben-červen, září - říjen: Po-Ne 10:00-18:00 hod
● Červenec-srpen: Po-Ne 9:00-20:00 hod
Poslední prohlídka je možná 1 hod před ukončením pracovní doby.

● Sraz účastníků prohlídky je před prodejnou vstupenek, vedle hlavního vchodu do Pivovarské restaurace.
● Vstup zdarma pro děti do 6 let (v doprovodu dospělé osoby).
● Pro mladší 18 let je vstup na standardní prohlídkovou trasu povolen pouze se souhlasem a pod trvalým dozorem rodičů či jiné odpovědné doprovázející osoby starší 18 let a plně způsobilé k právním úkonům (např. učitele, průvodce).● Prohlídku objednávejte minimálně 2 dny (48 hodin) předem. V případě zájmu o prohlídku mimo otevírací dobu a o prohlídku „expres“ (48-0 hodin předem) účtujeme příplatek 20% z celkové ceny.
● Kapacita skupiny na prohlídku je minimálně 5 osob, maximálně 20 osob.
● Délka prohlídky je cca 50 minut.
● Doporučujeme teplejší oblečení – teplota ve sklepích se pohybuje okolo +3°C.
● Prohlídky je možné objednat v německém, anglickém, maďarském, ruském a čínském jazyce minimálně 2 dny předem.
● Platba je možná pouze v hotovosti ( CZK, EUR ).

Prohlídky objednávejte na:
tel.: +420 775 733 462
e-mail: info@pivovarck.cz

Aktualizováno: před 5 lety

PORT 1560 v areálu krumlovského pivovaru

Publikováno:před 21 dnyZdroj:Večerní Praha

V Českém Krumlově se po dlouhých desetiletích otevřel veřejnosti areál bývalého schwarzenberského pivovaru. Uzavřela se tím další etapa rekonstrukce části areálu, která tento unikátní historický objekt – spadající do Světového dědictví UNESCO – zachránila pro budoucí generace. Nový kulturní a společenský areál s názvem PORT 1560 nabídne obyvatelům i návštěvníkům Českého Krumlova stálé expozice stejně jako bohatý program plný výstav, koncertů a vzdělávacích programů.

Obnova části areálu, který nyní nese název PORT 1560, započala bezmála před deseti lety. V roce 2015 byla v rekonstruované části přilehlého objektu instalována technologie minipivovaru. Po několika letech tak bylo navázáno na tradici vaření piva v Českém Krumlově pod značkou Krumlov. V prosinci 2020 pak odstartovala další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Na základě projektu ateliéru Domy Architects pod vedením architekta Ing. Jana Topinky ji realizovala společnost Metrostav a.s., divize 1 a 6. Hlavním cílem rekonstrukce byla revitalizace čtyř budov areálu bývalého krumlovského pivovaru, které jsou součástí historického jádra Českého Krumlova zapsaného na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Jde o následující objekty:
- PORTÁL, vstupní brána do pivovaru, ve které se nyní nachází návštěvnické centrum,
- novogotická VARNA, architektonický i technologický skvost,
- HVOZD, kde se tzv. hvozdil slad, tedy sušil naklíčený ječmen, a kde se dnes mísí sladovnická technologie s výjevy fantaskními
- a budova ústřední – architektonický unikát, goticko-renesanční PALÁC hraběnky Anny z Rogendorfu s rozsáhlou stálou expozicí života v podzámčí i galerií.

„Genius loci tohoto místa je unikátní. Těší mne, že se nám již podařilo zachránit jeho podstatnou část a zpřístupnit ji veřejnosti, přestože byl celý historický areál v žalostném, takřka havarijním stavu,“ říká Karel Vavroušek, předseda představenstva společnosti Centrum Český Krumlov a.s., která je vlastníkem areálu. „Zrekonstruovaným budovám jsme se kromě precizní obnovy restaurováním historicky cenných konstrukcí rozhodli navíc vtisknout i zcela nový architektonický rozměr. Například v PALÁCI se nám podařilo zrestaurovat rozsáhlý unikátní krov z 16. století, kterým lze nyní procházet po zabudované skleněné lávce. V návštěvnickém centru jsme zase propojili původní renesanční psaníčková sgrafita s unikátními moderními skleněnými a ocelovými konstrukcemi,“ dodává Vavroušek.

Využití rekonstruovaných objektů
Palác Anny z Rogendorfu, matky Viléma z Rožmberku a Petra Voka, pochází z 16. století. Je nejstarší, historicky nejcennější budovou celého areálu a obsahuje nejrozsáhlejší část expozic věnovaných životu na přelomu 19. a 20. století. „Na návštěvníky PALÁCE čeká stálá interaktivní expozice, která představuje život v podzámčí. Při jejím zpracování jsme se zaměřili na život střední společenské vrstvy na přelomu 19. a 20. století. Naši návštěvníci si tak mohou některé aspekty běžného života měšťanstva vyzkoušet/zažít na vlastní kůži,“ říká ředitel areálu PORT 1560 Miroslav Březina a doplňuje: „V části PALÁCE kromě zmiňované stálé expozice probíhají výstavy grafik ve spolupráci se Sdružením českých umělců a grafiků Hollar a nejrůznější umělecké dílny pro děti i dospělé.“

Budovy HVOZDU a VARNY jsou v souladu s jejich původním účelem zasvěcené faktu, že jak areál, tak i město Český Krumlov jsou historicky spjaté s pivovarnictvím. „Tradice vaření piva ve městě sahá dávno do minulosti, kde jedním ze zásadních milníků je právě rok 1560, kdy se sjednotila panská výroba piva do předzámčí. Je proto logické, že se například v bývalé VARNĚ věnujeme prezentaci uchovaných technologických zařízení z roku 1867, která sloužila k výrobě piva. Důvodem je i to, že pivo pod značkou Krumlov se v našem areálu od roku 2015 opět vaří, a naši návštěvníci ho mohou ochutnat například v přilehlé pivovarské restauraci,“ říká Březina.

V rekonstruované Pivovarské zahradě se mohou obyvatelé i návštěvníci Českého Krumlova těšit na koncerty a představení pod širým nebem. „Již tradičně chceme spolupracovat s Mezinárodním hudebním festivalem a podílet se na dalších akcích, které mají ve městě tradici. Například na Slavnostech pětilisté růže nebo Svatováclavských slavnostech. Ale máme v plánu i další koncerty a jiné akce, jejichž termíny budeme průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách,“ doplňuje Březina.

Dopad PORT 1560 na město a turismus
Český Krumlov je hlavním lákadlem pro turisty v Jihočeském kraji, který dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším regionům České republiky. Podle dat agentury CzechTourism přilákal v roce 2023 více než 1,6 milionu návštěvníků. Z hlediska cestovního ruchu je ale zásadnějším indikátorem zájmu o návštěvu regionu počet strávených nocí jedním návštěvníkem. „Tento ukazatel je dlouhodobou bolestí cestovního ruchu v České republice. Turisté u nás v průměru méně přespávají. Zatímco v ČR máme průměr kolem 2,5 noci na návštěvníka, v Rakousku je průměr zhruba o noc vyšší. A to je velký rozdíl, který se propisuje do všech ekonomických ukazatelů spjatých s cestovním ruchem,“ říká Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu, a pokračuje: „Naší ambicí v Jihočeském kraji je přehoupnout se z dosavadního průměru 2,7 na více než tři noci zde strávené každým návštěvníkem.“

Jak turisty do České republiky, potažmo jižních Čech přilákat a přimět je pobyt si prodloužit? „Je nutné jít místním, a především zahraničním turistům naproti. Turisté už nechtějí někam jet lidově řečeno na blind. Mají zájem o komfort a vyhledávají destinace, které jim zajistí zajímavý pestrý program. A právě objekty jako PORT 1560 mají potenciál takové turisty přilákat, protože poskytují komplexní zážitek. Kombinace historické památky chráněné UNESCO, pivovaru, galerie, muzea, gastronomie a případného koncertu ve večerních hodinách má velkou šanci návštěvníka přimět strávit v regionu čas navíc,“ prozrazuje Soukup.

Výše zmíněnou vizi sdílí i starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády: „Nemůže a nesmí být naším cílem šponovat počet turistů do čísel před pandemií covidu-19. Kolony autobusů plné turistů, kteří v Českém Krumlově strávili sotva pár hodin, nejsou cestou. I proto, že Krumlov musí být stále také příjemným místem pro život místních obyvatel. O to víc si vážím toho, že má centrum PORT 1560 poskytovat program nejen pro turisty, ale i pro Krumlováky a lidi z našeho okolí. Velmi vítám i fakt, že jeho otevřením byla zpřístupněna jedna z cest centrem našeho města, že můžeme znovu procházet areálem pivovaru, což dříve nebylo z důvodu havarijního stavu možné.“

Záchrana českého kulturního dědictví v číslech
V revitalizaci krumlovského pivovaru hrály významnou roli finance z fondů Evropské unie, přesněji z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014–2020. Podle dat Ministerstva pro místní rozvoj ČR tento program podpořil celkem 867 kulturních projektů a pomohl k obnově celkem 163 kulturních památek napříč republikou. K dalším významným kulturním památkám podpořeným z tohoto programu patří například zámky v Litomyšli a Telči nebo Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži.

Právě dokončená rekonstrukce části krumlovského pivovaru stála investora Centrum Český Krumlov více než 300 milionů korun bez DPH a 169,6 milionu Kč z této částky bylo pokryto dotací ze zmiňovaného operačního programu. „Podle dat Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme získali pátou nejvyšší jednorázovou dotaci z IROP za období 2014–2020, což bylo pro záchranu památky v takovém rozsahu mimořádně důležité,“ říká Vavroušek.

Budoucí rozvoj areálu
Čerstvě dokončená rekonstrukce se týká čtyř objektů bývalého schwarzenberského pivovaru. Areál je ovšem obrovský, rozkládá se na ploše přesahující 37 000 metrů čtverečních a k jeho kompletní rekonstrukci povede ještě dlouhá cesta. „V minulosti jsme deklarovali náš zájem areál dále rekonstruovat a rozvíjet a tento zájem nadále trvá. Výstavba hotelových kapacit, wellness a konferenčního centra je ale stále ve fázi vize a konkrétní představa teprve vzniká ve spolupráci s architekty,“ prozrazuje Vavroušek a pokračuje: „Chceme ale věřit, že postupnými kroky v souladu se zájmy města i odbornými názory pracovníků ochrany památkové péče míříme k další etapě projektu. Pohybujeme se v historicky nejcennějším území Českého Krumlova, potažmo České republiky, a proto nejsou tyto diskuze jednoduché. Těšíme se, že po dokončení těchto kroků budeme moci představit konkrétní plán na další rozvoj areálu veřejnosti, a především obyvatelům Českého Krumlova.“

Zájem o společný postup při rozvoji areálu stvrdila i smlouva o spolupráci, kterou podepsala společnost Centrum Český Krumlov a město Český Krumlov v prosinci loňského roku. Jejími signatáři za smluvní strany jsou Karel Vavroušek a Alexandr Nogrády. „Smlouva není dokumentem jasně definujícím budoucí podobu areálu či časový harmonogram revitalizace. Jedná se o dokument, ve kterém město i investor jasně stanovují, že chtějí to samé. Aby se areál podařilo zachránit celý a pomohl zkrášlovat i rozvíjet historické centrum našeho města v souladu se zájmy jeho obyvatel i návštěvníků,“ říká Alexandr Nogrády a doplňuje: „Vize společnosti Centrum Český Krumlov pro rozvoj areálu jde ruku v ruce s vizí udržitelnější formy turismu, kterou si v Českém Krumlově představujeme. Pokud bude investor postupovat citlivě vzhledem k historické hodnotě areálu jako doposud, rádi jeho snažení podpoříme.“

Nové pivo Krumlov hodlá zaujmout svou kvalitou

Publikováno:před 7 letyZdroj:Budějcká Drbna

Široká veřejnost bude mít během Svatováclavských slavností možnost ochutnat pivní speciál a po dvou letech si prohlédnout, jak se v Českém Krumlově znovu vaří pivo.V Českém Krumlově se v první polovině loňského roku po dvouleté pauze znovu začal vařit oblíbený alkoholický nápoj. Areál pivovaru Eggenberg se po ukončení produkce v roce 2014 dočkal pod novým majitelem několika dílčích stavebních úprav a nákupu nových technologií.

„Historický pivovar Český Krumlov je technicky minipivovarem s výstavem do pěti tisíc hektolitrů ročně. V průběhu nejbližších dvou let se chceme dostat na zhruba dvojnásobek. Tohoto objemu však můžeme dosáhnout pouze rozšířením prostor pro kvašení a zrání piva,“ vysvětluje ředitel Historického pivovaru Český Krumlov Lukáš Malý. Se sloganem „Srdcem Jihočech“ nabízí Historický pivovar Český Krumlov sortimentní řadu piva s vlastní recepturou pod zbrusu novou značkou Krumlov. Pod vedením sládka Miloslava Valenty vzniká v centru světoznámého jihočeského města nabídka založená na nepasterovaných a nefiltrovaných pivech. Jedenácti a dvanáctistupňové pivo je k dostání i ve filtrované variantě.

„Nová značka má reprezentovat náš vztah k jižním Čechám a vášeň pro pivo. Jsme hrdí na jeho českokrumlovský původ a máme velkou radost, že se nám po odchodu značky Eggenberg povedlo pokračovat v dlouhé tradici a opět přinést lidem z Krumlova kvalitní místní pivo,“ netají se ředitel Historického pivovaru Český Krumlov. Krumlov byl rychle přijat hospodskými i samotnými pivaři. V současné době je na čepu už na pětadvaceti místech nejen v Českém Krumlově a jeho nejbližším okolí, ale také v Praze. „Jsme až překvapeni, jaký je o naše pivo zájem. V létě se díky vysoké poptávce odběratelů dokonce na chvíli úplně vyprodalo,“ říká Malý. Jeho slova současně doplňuje sládek Miloslav Valenta prvními úspěchy: „Snaha o kvalitu už nese ovoce – dvanáctka byla v letošním roce oceněna Zlatou pivní pečetí a v mezinárodní soutěži World Beer Awards 2017 získala stříbro. Z toho máme velkou radost.“

Při příležitosti výjimečných událostí města Českého Krumlova, jako například Slavností pětilisté růže nebo Svatováclavských slavností, během nichž se tuto sobotu, 30. září, v 18:30 hodin oficiálně značka Krumlov představí veřejnosti, bude pivovar nabízet také speciály. „Nyní jsme uvařili 13 ALE, svatováclavský polotmavý svrchně kvašený speciál. K ochutnání bude nejen během sobotního programu slavností v Pivovarské zahradě. Zájemcům nabízíme rovněž litrové Pet lahve,“ dodává Lukáš Malý. V sobotu 30. září v průběhu Svatováclavských slavností bude mít veřejnost po dvouleté přestávce jedinečnou šanci navštívit rekonstruované prostory pivovaru. Prohlídky míst, kde se Krumlov vaří, proběhnou od 12 do 17 hodin a vstupné je zdarma. Registrace zájemců o prohlídku bude probíhat každou celou hodinu na vrátnici.

Krumlovský pivovar začal nově vařit pod značkou Krumlov

Publikováno:před 7 letyZdroj:České novinyAutor:ČTK

Historický pivovar Český Krumlov začal vařit pivo pod značkou Krumlov. Značku Eggenberg, se kterou byl dříve spojený, nemůže využívat, pivo pod ní dělá Pardubický pivovar. V Krumlově se vaří nepasterizované pivo, filtrovaná i nefiltrovaná jedenáctka, dvanáctka a tmavý nakuřovaný ležák. Novinkou je speciál, třináctistupňový Ale. Všechny druhy nabídne podnik na Svatováclavských slavnostech ve městě. ČTK to dnes řekl ředitel pivovaru Lukáš Malý. Loňský výstav pivovaru byl 700 hektolitrů, letošní bude asi 2000 hektolitrů.

Pivovar koupila v roce 2015 investiční skupina Fortuno Group a loni investovala 13 milionů do technologií. Pivo se v Krumlově nevařilo od jara 2014, výroba pokračovala v Pardubického pivovaru Pernštejn, jemuž část podniku patřila. Znovu se začalo v Krumlově vařit loni v červnu.

Značka Eggenberg patří Fortuno Group, ale díky předchozím majitelům ji využívá Pardubický pivovar. "Vzhledem k tomu, že značku teď využívat nemůžeme, rozhodli jsme se vybudovat značku Krumlov a jít vlastní cestou. Distancujeme se od značky Eggenberg, jinou možnost nemáme," řekl Malý a doplnil, že firma o využití značky Eggenberg do budoucna jedná.

Pivovar zásobuje 25 hospod ve městě a okolí. Příští rok chce mít v Krumlově 50 obchodních partnerů. Nyní plánuje díky akcím Rotující pípa a systému Volba sládků podzimní "atak" Prahy. "Přes léto byly pro naši jedenáctku velmi zajímavým odbytištěm kempy na Vltavě," řekl Malý.

Nové varné listy pro Krumlov sestavil sládek Miloslav Valenta, který pracoval v Budvaru, Samsonu, pro společnost CCN ve střední Americe a rozjížděl minipivovary v Českých Budějovicích a Hluboké nad Vltavou. "Jiný je výběr surovin, slady bereme hlavně z klasických humnových sladoven, světlý slad z Benešova, zbytek sladů pro speciály u firmy Weyermann, chmele české, jediný bereme z Německa," řekl sládek.

Do dvou let chce podnik s osmi zaměstnanci investovat deset milionů: do ohřevu vody a chce doplnit otevřené kvašení, aby dokázal pokrýt krumlovský trh. "Potřebujeme rozšířit sklep včetně chlazení a ležáckých tanků," řekl Malý. Ještě letos podnik otevře prodejnu a postupně předělává restauraci, jejíž potenciál se podle Malého blíží výtoči 1000 hektolitrů za rok.

Příští rok začne pivovar za 190 milionů Kč předělávat areál, jenž patří společnosti Centrum Český Krumlov, kterou rovněž vlastní Fortuno Group. Vznikne tam muzeum i pivní lázně. "Prostory jsou v havarijním stavu. Spilka je zdevastovaná, tam by se mohly točit horory," řekl Malý. Stará varna se zachová pro exkurze. Pivovar spustil i nový web www.pivovarceskykrumlov.cz.

Tradice vaření piva ve městě sahá do roku 1560, dnešní pivovar vznikl v sídle Anny z Roggendorfu v letech 1625 až 1630. V 90. letech minulého století zprivatizoval pivovar Eggenberg podnikatel František Mrázek. Bývalého předsedu představenstva Jiřího Shrbeného poslal v roce 2015 soud na pět let do vězení za to, že způsobil firmě škodu přes 40 milionů.

Obnovený krumlovský pivovar chce pivo jen pro místní hospody

Publikováno:před 8 letyZdroj:Deník.czAutor:ČTK

Zhruba dva roky zavřený pivovar Eggenberg v Českém Krumlově dnes zahájil provoz. Nový majitel, kterým je investiční skupina Fortuno Group, investoval do technologií přes 13 milionů korun a pivo podle vlastních receptur chce dodávat jen do podniků v jižních Čechách. Řekl to zástupce vlastníka pivovaru Karel Vavroušek.

Na rekonstrukci objekt pivovaru teprve čeká, majitel má v plánu opravy ve výši až 190 milionů korun. Dosavadní stavební úpravy si v pivovaru zatím vyžádaly zhruba šest milionů. Pivovar nyní vaří pivo v objektu, kde dřív fungovala pivovarská restaurace.

Předchozí vlastníci Eggenbergu ukončili výrobu na jihu Čech na jaře 2014, v Pardubicích výroba pokračovala. Skupina Fortuno Group koupila Eggenberg loni. Do skupiny patří i společnost Centrum Český Krumlov, která vlastní veškerý nemovitý majetek Eggenbergu, a firma Brewery Český Krumlov, která pivo nyní vaří.

"Jako první děláme jedenáctistupňový světlý ležák, který je na čepu v pivovarské restauraci v našem areálu," uvedl Vavroušek. V plánu má pivovar i polotmavou dvanáctku a tmavou třináctku. "Naší ambicí je vařit i nějaké speciály. Ve filtrované i nefiltrované variantě. Chceme uspokojit domácí i turisty, kteří do Krumlova jezdí," řekl Vavroušek. Plánovaný výstav piva je podle něj okolo 5000 hektolitrů ročně.

Do konce prázdnin chce firma upravit parkoviště, rampy a vnějšky budov. V plánu jsou ale i opravy zbytku areálu a obnovení možnosti prohlídek.

Podle Vavrušky majitel podal žádost o dotaci na obnovu pivovaru, který je zapsaný na seznamech UNESCO. "Bez dotací to nezvládneme. Počítáme s rekonstrukcí čtyř objektů z osmi. Máme stavební povolení. Stavební náklady se pohybují okolo 190 milionů korun," uvedl a doplnil, že v objektu by mohla vzniknout multimediální historická expozice pracovně nazvaná Život a sny podzámčí, která se stane obrazem života na přelomu 19. a 20. století v tomto regionu.

Krumlovský pivovar obnovil výrobu. Pivo bude vařit jen pro jih Čech

Publikováno:před 8 letyZdroj:E15.czAutor:ČTK

Zhruba dva roky zavřený pivovar Eggenberg v Českém Krumlově dnes zahájil provoz. Nový majitel, kterým je investiční skupina Fortuno Group, investoval do technologií přes 13 milionů korun a pivo podle vlastních receptur chce dodávat jen do podniků v jižních Čechách.

Na rekonstrukci objekt pivovaru teprve čeká, majitel má v plánu opravy ve výši až 190 milionů korun. Dosavadní stavební úpravy si v pivovaru zatím vyžádaly zhruba šest milionů. Pivovar nyní vaří pivo v objektu, kde dřív fungovala pivovarská restaurace.

Předchozí vlastníci Eggenbergu ukončili výrobu na jihu Čech na jaře 2014, v Pardubicích výroba pokračovala. Skupina Fortuno Group koupila Eggenberg loni. Do skupiny patří i společnost Centrum Český Krumlov, která vlastní veškerý nemovitý majetek Eggenbergu, a firma Brewery Český Krumlov, která pivo nyní vaří.

„Jako první děláme jedenáctistupňový světlý ležák, který je na čepu v pivovarské restauraci v našem areálu,“ uvedl zástupce vlastníka pivovaru Karel Vavroušek. V plánu má pivovar i polotmavou dvanáctku a tmavou třináctku. „Naší ambicí je vařit i nějaké speciály. Ve filtrované i nefiltrované variantě. Chceme uspokojit domácí i turisty, kteří do Krumlova jezdí,“ řekl Vavroušek. Plánovaný výstav piva je podle něj okolo 5000 hektolitrů ročně.

Do konce prázdnin chce firma upravit parkoviště, rampy a vnějšky budov. V plánu jsou ale i opravy zbytku areálu a obnovení možnosti prohlídek.

Podle Vavrušky majitel podal žádost o dotaci na obnovu pivovaru, který je zapsaný na seznamech UNESCO. „Bez dotací to nezvládneme. Počítáme s rekonstrukcí čtyř objektů z osmi. Máme stavební povolení. Stavební náklady se pohybují okolo 190 milionů korun,“ uvedl a doplnil, že v objektu by mohla vzniknout multimediální historická expozice pracovně nazvaná Život a sny podzámčí, která se stane obrazem života na přelomu 19. a 20. století v tomto regionu.

Eggenberg z Českého Krumlova chce oslovit turisty z Asie i české pivaře

Publikováno:před 8 letyZdroj:iDNES.czAutor:Martin Beneš

Po dvou letech se v Českém Krumlově opět začalo vařit pivo. V pivovaru Eggenberg se pod novým majitelem rozjela výroba s novými recepturami a hlavně plány rozvoje. Eggenberg chce působit hlavně na jihu Čech a postupně zrekonstruovat i zbytek zchátralého areálu pivovaru.

Zatím se život vrátil do objektu, kde historicky funguje pivovarská restaurace. V ní se historicky pivo nikdy nevařilo. Byla tu ledárna a spilky. Zbývající část areálu čeká na svou opravu. Eggenberg nemá ambici být velkým pivovarem, chce se soustředit na výrobu menšího množství piva, které půjde na trh hlavně v Krumlově a v jižních Čechách.

„Místní jsou velmi hrdí na tradici vaření piva v Krumlově, která sahá až k počátkům města, a nesli tak velmi nelibě, že tu pivovar přestal fungovat,“ říká Karel Vavroušek.

Je členem představenstva ve společnosti Centrum Český Krumlov, která vlastní veškeré nemovitosti Eggenbergu, a jednatelem firmy Brewery Český Krumlov, která má technologie a pivo vaří. Obě spadají do developerské skupiny Fortuno Group s českým kapitálem. Ta Eggenberg koupila loni.

Jak to, že se v Krumlově již dva roky pivo nevaří? Vždyť místní hospody Eggenberg nabízejí...
Značka Eggenberg pořád funguje. Když tu půjdete do hospody, budete ho pít. Ale nikdo moc netuší, že je to Eggenberg, který se vaří v Pardubicích. Předchozí vlastníci tady ukončili výrobu na jaře 2014. Podle stejné receptury se začalo pivo vařit v Pardubicích. My chceme na značku Eggenberg navázat a obnovit dlouhou tradici vaření piva v Krumlově.

Jak je to s ochrannými známkami?
Většinu z nich vlastníme my. Nyní dojednáváme s pardubickým pivovarem postupný náběh naší výroby a rozdělení trhu. My máme v plánu výstav okolo pěti tisíc hektolitrů ročně - to je větší minipivovar. Je v našich silách to i rozšířit, ale v zásadě chceme dodávat jen do místních hospod a do podniků v jižních Čechách. Jiné ambice nemáme. Takže tady budeme my a v jiných krajích pardubický Eggenberg.

Teď už tedy vaříte. Je nové pivo v některé z hospod k ochutnání?
Začali jsme teprve před měsícem. Jako první děláme světlý ležák, který jsme dodali do pivovarské restaurace v našem areálu. Zatím řešíme dilema, jestli filtrovat, či nefiltrovat. Jsme minipivovar, logické by bylo dělat nefiltrované. Zase to ale naráží na naši ambici prodávat to pivo turistům - kteří na to nejsou moc zvyklí. Asi budeme dělat oboje, abychom uspokojili obě skupiny zákazníků. Budeme dělat i polotmavou dvanáctku a tmavou třináctku. A naší ambicí je samozřejmě vařit i nějaké speciály.

Světlý ležák děláte podle původní receptury?
Ne, náš pan sládek nebyl úplně spokojený s tím, co se tady vařilo. Takže si stanovil vlastní recepturu. Je to logické, my se soustředíme na výrobu v menším množství, takže si můžeme dovolit si s tím víc vyhrát a dělat pivo vyšší kvality.

Pohybujete se ve specifickém prostředí. Na jednu stranu musíte oslovit asijského turistu a na druhou tradičního českého pivaře. Jejich chutě budou asi rozdílné, ne?
Je to tak. Proto tomu musíme naši produkci přizpůsobit. Vytvářet tady nějaký super kvalitní speciál není to pravé pro asijského turistu. Naproti tomu Němci a Rakušani mají k pivu blízko jako my. Musíme mít takovou nabídku, aby oslovila jak turistu z Tchaj-wanu, který si tu dá ke svíčkové jedno pivo, tak českého zákazníka, který je náročnější a na druhou stranu chce poznávat i něco nového.

Kolik jste do obnovy pivovaru investovali?
Co se týče technologií, stavěli jsme v podstatě zcela nový pivovar. Zařízení spolkla 13 milionů korun a dalších několik milionů jsme dali do stavebních úprav. Nyní ještě budeme upravovat parkoviště u restaurace, rampy a vnějšky budov. Počítáme, že začít by se mělo na konci prázdnin. Chceme tu dělat prohlídky, tak nechceme lidi vláčet nějakým nevzhledným okolím pivovaru.

Prohlídky tu byly celkem oblíbené. Kdy je obnovíte?
Už letos. Sice nechytíme tu plnou sezonu, ale aspoň část. Chceme, aby to mělo úroveň. Chodily sem tisíce lidí ročně. I teď se nám stále ozývají cestovky a mají o to zájem. Pro ně je to zase netradiční nabídka, kterou tady jinde nenajdou. Lidem chceme ukázat sklad surovin, varnu a stáčírnu sudů. A dole ve sklepě také ležácké tanky. Chtěli bychom to propojit i se starým areálem, kde je ještě část staré varny. To je docela zajímavé. Návštěvníci uvidí, jak se co dělá, a samozřejmě dostanou pivo i na ochutnání.

Co bude se zbývajícím areálem, kde se dříve vařilo pivo? Ten je nyní v dost špatném stavu.
Podali jsme žádost o dotaci na obnovu památek pro opravu areálu pivovaru. Bez dotací by to bylo nereálné, jedná se o památku zapsanou v UNESCO, takže jakákoliv úprava je složitá a nákladná. Tato fáze počítá s rekonstrukcí čtyř objektů z osmi. Máme stavební povolení, tak uvidíme. Stavební náklady se pohybují okolo 190 milionů korun. Plánované využití objektů je multimediální historická expozice nazvaná Život a sny podzámčí. Naším cílem je vytvořit expozici, která bude reflektovat dobu přelomu 19. a 20. století v tomto regionu.

A co v dalších objektech?
Diskutujeme nad podobou areálu, který samozřejmě musí dávat smysl i z ekonomického pohledu. Možností je hodně - hotel, kongresové centrum. To tady trochu chybí. Ale hovořit o tom je ještě předčasné.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.29.04.2024 08:066