Historie a současnost rodinného pivovaru Chodovar


Rodinný pivovar v Chodové Plané byl vystavěn nad prastarými sklepy vytesanými v žulovém masivu, jejichž původ je spojován se vznikem zdejšího chodského hrádku. K té době se váže i pověst o pejsku Albim, který v blízkosti hrádku nalezl studánku s vydatným pramenem vody. Pes Albi je po staletí považován za dobrého ducha zdejších pivovarských sklepů. pivovarProto jeho vyobrazení od pradávna zdobilo i znak místního sladovnického cechu. Podle starého pivovarského zvyku bylo ukončení práce ve sklepě vždy doprovázeno tradičním rituálem. Nejmladší učedník musel při odchodu připravit Albimu do misky žejdlík piva, aby jak staří sládci věřili, jim dobrý duch skalních sklepů přinesl štěstí a ochránil jejich dílo – věhlasný český ležák.

Po připojení Chebska k Českému království Janem Lucemburským v roce 1322 pozbyl chodský hrádek svého významu a postupem času zanikl. Opuštěné skalní prostory a pramen se staly podnětem k vaření piva. Nejstarší písemný doklad o zdejším pivovaru se datuje do roku 1573.

Nejstarší dochované doklady o množství vyráběného piva pochází z roku 1634. Tehdy se ve zdejším pivovaru pivovaruvařilo 1 920 věder piva, to jest dnešních 1 173 hl (1 české vědro = 61,117 l). V Tereziánském katastru je dokladováno, že roční výstav v roce 1749 byl celých 896 sudů, což odpovídá dnešním 2 155 hl (1 rakouský sud = 240,552 l). V roce 1861 postihla pivovar katastrofa v podobě velkého požáru, který zcela zničil původní objekty.

Tehdejší majitel, hrabě Berchem, dal v roce 1862 vystavět nad původními skalními sklepy pivovar nový, jehož podoba se zachovala do dnešních dnů. Největšího výstavu v meziválečném období dosáhl pivovar v roce 1925. Bylo to 61 783 hl. Pivovar v té době vlastnil již 47 hostinců a přibližně 600 dalších odebíralo pivo podle pevných smluv. Této produkce se po roce 1945 podařilo znovu dosáhnout na počátku šedesátých let.


V současnosti se vedení pivovaru věnuje rodina Plevkova. Roční produkce se pohybuje na hranici 90 tisíc hektolitrů piva a stáčené minerální vody. Humnová sladovna pivovaru produkuje 1 700 tun sladu ročně včetně speciálních sladů k vaření černého piva.Chodovar

Překrásný historický areál pivovaru je zároveň vyhledávaným turistickým místem. Svým návštěvníkům nabízí atraktivní prostředí stylové restaurace situované v části skalního labyrintu pivovarských sklepů, malé pivovarské muzeum, wellness hotel U SLÁDKA s originálními pivními lázněmi nebo restauraci a beerrarium v historické budově sladovny.

Na objekty pivovaru navazuje pivovarská zahrada se stylovým posezením pro 3 000 hostů. Zahrada je místem konání tradičních slavností piva a závodu mistrovství Evropy v koulení pivních sudů.
Zdroj:Stránky rodinného pivovaru Chodovar, 2015


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky rodinného pivovaru Chodovar

Kdy:denně, celoročněObec:Chodová PlanáZdroj:Rodinný pivovar Chodovar

Prohlídka sladovny a pivovarského provozu seznamuje návštěvníky podrobně s historií pivovaru a tradičními výrobními postupy vaření originálního Chodského piva®. Prohlídka trvá přibližně 45 minut a je spojena s ochutnávkou piva u kouzelné pivovarské kašny.

Začátek prohlídky denně ve 14.00 hod.

Pro skupiny nabízíme možnost rezervace prohlídky i mimo stanovenou hodinu.

Prohlídka pivovaru Chodovar pro skutečné gurmány!
Milovníci pivního moku si mohou prohlédnout výrobu piva Chodovar a detailně se seznámit s tradicí a postupy při vaření nejslavnějšího nápoje Čech v nové a skutečně ojedinělé návštěvnické trase. S průvodcem navštívíte sladovnu – jednu z několika unikátních a jediných na světě, v srdci pivovaru – na varně ochutnáte sladinku přímo v procesu výroby, budete seznámeni s procesem kvašení piva v otevřené spilce a hlavně navštívíte naprosto jedinečný 800 let starý skalní sklep, ve kterém pivo Chodovar po týdny dozrává v kvalitní ležák. Máte tak možnost ochutnat pivo v procesu výroby, kvasnicové pivo z ležáckých sudů ve skalním labyrintu a nakonec zhodnotit výsledek práce našich sládků při ochutnávce z kouzelné pivovarské kašny.

Exkurze pro gurmány vždy jen každý týden v úterý v 15,00 hod v restauraci Ve Skále. Exkurze pro skupiny od 5 do 25 osob.

Aktualizováno: před 4 lety

Pivovar Chodovar má světově unikátní ležácké sklepy

Publikováno:před 4 měsíciZdroj:Rozhlas.cz

V žulové skále vytesané pivovarské sklepy v Chodové Plané jsou starší než sám Chodovar. Pivovar je výjimečným úkazem, možno říci světovým unikátem. Podle pověsti nad jeho osudem bdí kouzelný psík Albi, který před staletími našel pramen vody, z níž se dnes vaří Chodské pivo.

Hned od prvopočátku měl pivovar dokonalý ležácký sklep. Unikátní labyrint chodeb vznikal po staletí rozšiřováním skalních sklepů z 12. století vytesaných do žulového masivu. Kdy přesně začal sklep sloužit ke zrání piva, se vlastně neví.

Neznámé datum vzniku pivovaru
Chodovar své dny počítá od roku 1573. V knize Jana Jiráka Dřewňovská pivovarská chasa mapující někdejší pivovary na území okresu Tachov se však dočítáme, že jde o rok založení pivovaru v Plané a tedy o omyl. Současný majitel a zakladatel novodobé historie Chodovaru, Jiří Plevka st. dokonce vypsal odměnu tomu, kdo objeví nějaký doklad o ještě dřívější existenci pivovaru v Chodové Plané.

„Kdo s něčím takovým přijde, dostane tolik sudů našeho piva, o kolik let do minulosti se posuneme,“ slibuje obchodní a marketingový ředitel pivovaru Jiří Plevka ml. Dostupné prameny ale ukazují spíš na pozdější vznik pivovaru, někdy v 1. polovině 17. století. První písemná zmínka o pivovarském provozu v podobě výstavu piva je z roku 1634.

Jediný přeživší z více než 60 pivovarů v oblasti
Tak či tak Chodovar je jediný z více než 60 pivovarů na Tachovsku, který přežil do dnešních dnů. Zásluhu na tom má rodina Plevkových v čele s Jiřím Plevkou st., který se pivovaru jako ředitel ujal v roce 1962 a o 30 let později ho spolu se svými společníky zprivatizoval.

Následovala modernizace, která ovšem zohledňovala tradiční postupy vaření piva z místních surovin. V pivovaru v Chodové Plané tak můžete vidět např. přípravu sladu klíčením ječmene na humnech nebo pivo kvasící v otevřených kádích ve spilce.

Evropská ochranná známka Chodské pivo
Mimořádně měkká voda z blízkého pramene, vlastní slad z ječmene pěstovaného v okolí, žatecký chmel, jedinečný ležácký sklep a tradiční výrobní postupy vynesly pivu z Chodové Plané Evropskou ochrannou známku Chodské pivo.

Samotný nápoj charakterizuje zlatá barva, hustá bílá pěna, plnost sladové chuti, jemná hořkost a silný říz. Podle Jiřího Plevky ml. má ale na jeho výsledné podobě lví podíl i láska k řemeslu a poctivá práce všech lidí v pivovaru.

Rodinný pivovar otevřený veřejnosti
Atmosféru rodinného pivovaru přibližuje reportáž Pochoutek a můžete ji nasát i během exkurzí, které se konají denně od 14 hodin vždy pro 2 a více zájemců. Je jedním z mála míst na světě, kde ukazují výrobu piva od ječmenného zrna po plnou láhev nebo soudek piva. Vedle exkurzí Chodovar pořádá i další akce, k těm každoročním patří dubnové Slavnostní zahájení pivní sezóny, červnové Mistrovství světa v koulení pivních sudů a srpnové Tradiční slavnosti piva.

Slavnostní várka Zimního speciálu v Chodovaru

Publikováno:před 11 měsíciZdroj:České nápoje

Konec léta se v Rodinném pivovaru Chodovar v Chodové Plané vždy nese ve slavnostním duchu. Pivní sezóna zde vrcholí každoročně nejen slavnostmi piva, které proběhnou o příštím víkendu, ale také vařením limitované edice 13°světlého speciálu určeného pro předvánoční trh. Nezvykle suché a teplé léto letos zapříčinilo, stejně jako u ostatních plodin i dřívější sklizeň chmele. Proto již na středu 15.srpna 2018 vrchní sládek Rodinného pivovaru Chodovar, pan Jan Plevka zařadil do výrobního programu slavnostní várku 13° Zimního speciálu.

Toto unikátní pivo se v Chodovaru tradičně vaří s dávkou čerstvého, zeleného chmele, který je brzy ráno sklizen na chmelnici a v pravé poledne ten samý den přidán do várky piva ve varně pivovaru.

V Čechách se tímto originálním způsobem uvaří jen několik málo várek ročně. Chmelení čerstvým chmelem je časově omezeno a není vůbec jednoduché. Chmel se totiž v době sklizně musí do několika hodin usušit, jinak by se zapařil a přišel vniveč.

Je tedy třeba velkých srdcí a zapálení pro pivovarské řemeslo jak ze strany kreativního pana sládka, tak pěstitele chmele. Vše je třeba naplánovat na minuty přesně a čerstvě sklizený chmel rychle dopravit do pivovaru, kde se ihned přidá do právě připravované várky piva ve varně. Tato možnost se naskytne jen po několik dnů v roce, obvykle teprve na přelomu srpna a září, kdy se chmel češe.

Patronát nad česáním chmele a jeho transportem do pivovaru v Chodové Plané bude mít ing. Jiří Špringl ze společnosti Chmel Polepská blata, která je dodavatelem chmele pro Chodovar již dvě desítky let. Pěstitelskou oblast Polepských blat proslavil film„ Starci na chmelu „, který se zde natáčel. Jiří Špringl byl v roce 2016 uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. Jeho oborem je pěstování chmele, konkrétně poloraného žateckého tradičního červeňáku v té nejvyšší kvalitě. „Dlouhodobě se zasazujeme o zachování původních neozdravených odrůd žateckého poloraného červeňáku. Chmel z této oblasti má nenapodobitelnou charakteristickou vůni, i proto je velmi ceněnou a vyhledávanou surovinou,“ říká Jiří Špringl, oceněný v roce 1997 za svůj dlouhodobý přínos v oblasti pěstování chmele mezinárodním řádem chmelového rytíře.

Chmel bude slavnostně přidán do várky 13° Zimního speciálu dne 15. srpna ve 13.00 hod s úderem věžních hodin.

Jedinečná várka 13° Zimního speciálu se díky použití čerstvého hlávkového chmele „Žateckého červeňáku“ honosí mimo skvělé chuti i výrazným aroma, typickým pro tento druh českého chmele.

Do prodeje se tento unikátní světlý speciál dostane v průběhu měsíce října a společně s limitovanou várkou černé 12°, která již zraje ve skalních sklepech Chodovaru, obohatí předvánoční trh 2018 v limitované edici 8.000 lahví s patentním uzávěrem o obsahu 0,5l, 218 číslovaných originálních 3l lahví a 118 sudů pro restaurace v areálu pivovaru (Restaurace Ve Skále a Stará Sladovna) a další vybrané restaurace v regionu.

Charakteristika :
Chodovar 13° Zimní speciál
Světlý speciál připravený originálním způsobem chmelení várky zeleným hlávkovým chmelem z nové sklizně. K jeho přípravě je použito výhradně českého aromatického chmele – Žateckého poloraného červeňáku.
Toto pivo je vhodné např. jako aperitiv, nebo ke studeným předkrmům. Velmi dobře ladí k rybám s výraznější úpravou, nebo bílým masům se smetanovou omáčkou. V prodeji každoročně v období listopad - leden

Složení: voda z vlastní artézské studny, ječný slad: plzeňský, čerstvý zelený
aromatický chmel „Žatecký poloraný červeňák“.
Alkohol: 5,1 %

Chodovar hostil soutěž siláků ve zvedání plných pivních sudů

Publikováno:před rokemZdroj:Svět potravinAutor:ČTK

Dvanáct plných pivních sudů zvedl nejrychleji do výšky 1,15 metru jednatřicetiletý Zdeněk Mühlhauserz z Jinočan. S časem 34 vteřin se tak stal v sobotu vítězem prvního ročníku soutěže pro siláky Chodovar Strongman 2018 na nádvoří pivovaru v Chodové Plané na Tachovsku.

Výkon bude zapsán do České knihy rekordů, řekl ČTK Luboš Rafaj z Agentury Dobrý den.

"Dokázal za rovných 34 vteřin postupně vzepřít ze země a usadit na 115 centimetrů vysokou věž postavenou z osmi europalet 12 plných 50litrových pivních sudů o hmotnosti zhruba 63 kilogramů," uvedl. Ve výchozí pozici, na paletách muselo všech 12 sudů stát. Soutěžilo 24 siláků. Druhý v pořadí měl podle Rafaje čas jen o 53 setin vteřiny horší.

Šlo o první amatérské Strongman závody v Chodové Plané pořádané pivovarem a místní posilovnou Iron Gym. Závodníci absolvovali čtyři další disciplíny, například tahání vozidla, přetáčení pneumatiky na počet opakování za minutu a přenášení zátěže na ramenou.

Malý rodinný pivovar Chodovar hostí tradičně známé mistrovství světa v koulení pivních sudů, letos už 21. ročník. Jde o závod v běhu dvojic s dřevěným pivním sudem, letos bude 23. června. Ženy při klání kutálejí stolitrový dřevěný sud o váze 52 kilogramů dřevěnými holemi, ficáky, po trase o délce půl pivovarské míle, která měří 600 metrů, což představuje 1000 otoček dubového pivního sudu. Muži koulejí dva okruhy. Velmi populární je také například soutěž v míchání drinků s pivem, setkání slavnosti piva a pivní akademie a pivovarskou tančírnou.

Na Slavnosti piva Chodovar 2017 třeba „Bardotkou“

Publikováno:před rokemZdroj:Plzeň.cz

Atraktivní program v pivovarské zahradě, klání o tituly Pivní rytíř a Pivní rytířka Chodovaru 2017, netradiční prohlídky pivovarského provozu, odemčené skalní sklepy, jízdy zvláštních vlaků, dětská zahrada i speciality na grilu – to jsou tradiční slavnosti piva Chodovar. Ty letošní začínají už v sobotu 19. srpen 2017.

Už podvanácté vypraví České dráhy zvláštní vlak s názvem Plzeňský Chodovar Expres na tradiční slavnosti piva v rodinném pivovaru Chodovar. Cesta s historickou dieselovou lokomotivou „Bardotka“ a bufetovým vozem povede z Plzně přes Staňkov a Tachov do Chodové Plané. Zvláštní vlak vyjede z plzeňského hlavního nádraží v sobotu 19. srpna v 8:22. Pokračuje přes stanice Nýřany, Holýšov, Horšovský Týn a Tachov do Chodové Plané, kam přijede v 11:55. V rámci Pivních slavností v Chodovaru opět mimořádně zastaví v Chodové Plané i spoje SC pendolino 512 a 506 a rychlíky 757, 759, 761, 764 a 767.

Slavnosti piva odstartují netradičními prohlídkami pivovaru v 10 hodin dopoledne, které budou procházet hlavní branou pivovaru, přičemž v hlavní roli opět zasahuje Strýc Pepin. Hraje divadelní ochotnický spolek „Komedyjanti“ z Tachova a samozřejmě účinkuje i Prapor SOS Falknov nad Ohří. Hlavní pestrá programová přehlídka se odehraje od 13 hodin na pivovarské zahradě, kde bude veselo a živo až do půlnoci.

Program na scéně Pivovarská zahrada:
13 hod. Plzeňští heligonkáři
14, 15 hod. Slavnostní zahájení
15 hod. TSUNAMI
pivní vor dopluje až do Chodovaru – aneb vystoupení kultovní country kapely z Velichova
16, 15 hod. Soutěž „Pivní rytíř Chodovaru 2017“
16, 30 hod. KABÁT revival
18 hod. Vyhlášení výsledků soutěže „Pivní rytíř 2017“
18, 30.hod. PETRA JANŮ
koncert Petry Janů se skupinou Amsterdam
20 hod. Losování pivovarské tomboly
21 hod. Crazy Irish jumping group FIRKIN
vystoupení maďarské skupiny, která nás zvedne z lavic
22, 30 hod. RULLETE MUSIC
skupina plná skvělých muzikantů, kteří budou opět hrát k tanci, dokud neprošoupete boty a nedojde pivo
24 hod. předpokládaný závěr Slavností piva

Pivní lázně, restaurace i tanky ve skále, Chodovar vsadil na turistiku

Publikováno:před 2 letyZdroj:iDNES.czAutor:Jitka Šrámková

Privatizace pivovaru Chodovar a jeho přeměna na rodinnou firmu zachránila značku. „Na rozdíl od počátku 90. let dnes pivo podniku z Chodové Plané netvoří hlavní zdroj příjmů,“ říká prezident a spolumajitel pivovaru Jiří Plevka. Firma vsadila na cestovní ruch.

Tržby Chodovaru se dělí zhruba na půl mezi výrobu piva a turismus. Jen restaurace Ve Skále loni utržila přes 35 milionů korun.

Podnik tak vzkvétá i v době, kdy se roční výstav piva snížil na pět tisíc hektolitrů z někdejších 183 tisíc. Jenže zatímco v době privatizace měl 80 zaměstnanců, dnes dává práci 130 lidem.

Třiaosmdesátiletý Jiří Plevka říká, že pivovar nejdříve v roce 1992 privatizoval a pak ho vytuneloval. Ve skále u Chodovaru totiž vznikl 40,5 metru dlouhý tunel, kde je od roku 2000 druhá největší restaurace v západních Čechách. Větší je jen hospoda Na Spilce patřící Plzeňskému Prazdroji.

Když o Chodovaru, který vlastní společně se svými dvěma syny, Plevka vypráví, k Prazdroji se neustále vztahuje. „V Chodovaru, který založil šlechtický rod Šliků v roce 1573, se totiž učil Josef Groll, první sládek plzeňského pivovaru,“ vysvětluje.

Důvod nepříliš přátelského vztahu k většímu konkurentovi se dá nalézt v polistopadové historii obou podniků. Plevka má pocit, že cílem Prazdroje bylo zlikvidovat všechny menší pivovary v okolí.

„Když jsme privatizovali, Plzeňáci mi řekli: ‚Do roka a do dne.‘ Za to, že jsme si na koupi firmy troufli, jsme si zkrátka podle nich zasloužili neblahý konec,“ tvrdí Plevka.

O privatizaci Chodovaru zpočátku neuvažoval. Vše se ale podle něj zlomilo ve chvíli, kdy za ním přišel šéf místního státního statku, že chce s kolegy statek privatizovat a připojit k němu pivovar.

„Zacvakalo mi v kedlubně a řekl jsem si, že to je ještě horší než být u plzeňských pivovarů. A protože za mnou opakovaně chodili švagr a ještě jeden známý, abychom Chodovar společně privatizovali, přibral jsem syny a šli jsme do toho,“ vypráví Plevka.

O záchranu Chodovaru srdnatě bojoval. Veškerý zisk z prodeje piva využíval k modernizaci provozu a pivovaru, aby byl podnik konkurenceschopný.

Vybudoval plynovou kotelnu, novou stáčecí linku na lahve, stáčírnu sudů s plnoautomatickou plnicí linkou. Kompletně rekonstruoval ležácké sklepy, filtraci a varnu s oddělením chlazení mladiny. Zvláštností je, že pivní tanky jsou zabudované ve skále.

Poté se pivovar orientoval na cestovní ruch. V části unikátního skalního sklepa otevřel pivovarskou restauraci s 260 místy. Úspěch restaurace Ve Skále rodinu vedl k myšlence vybudovat v areálu pivovaru vlastní ubytovací zařízení.

Vznikl tak Hotel U Sládka se 120 lůžky a posléze pivní lázně a další restaurace Stará sladovna s terasou a velkou letní zahradou.

Pod značkou Chodovar se vyrábí sedm druhů piv. Na trh firma dodává i minerálku Il-sano či pivní kosmetiku. A Jiří Plevka senior stále zdatně pomáhá s propagací rodinného podniku tím, že ochotně provází hosty a vypráví o časech minulých.

Od zabíjačky prošel Chodovou Planou průvod masek s hudbou

Publikováno:před 2 letyZdroj:Tachovský deníkAutor:Antonín Hříbal

Prase určené k zabíjačce sice museli porazit a naporcovat na jatkách, ale ukázku, jak se dělají jitrnice či prejt předvedli na veřejnosti.

V Chodové Plané se v sobotu konala tradiční zabíjačka. „Vše se naporcuje na jatkách, vezmou se hlavy a další kusy a vše z čeho se dělá zabíjačka a přiveze se to sem,“ sdělila Hana Zápotočná, která spolu s řezníkem Lukášem Kohutkem předváděla přípravu zabíjačkových pochutin. „A teprve tady maso zpracujeme,“ poukázala.

Nádvoří rodinného pivovaru tak provoněly vůně zabíjačky. „Připravovali jsme polévku, guláš, jitrnice, prostě vše ze zabíjačky,“ podotkla Zápotočná.

Vše vychází z tradice. „Už byla Popeleční středa a my bychom zde měli dnes tedy podávat jen pivo a mrkev,“ řekl s úsměvem Jiří Plevka z pivovaru. Ale tady je tradiční zabíjačka vždy po Popeleční středě. V našem regionu říkáme, že jeto zabíjačka pro všechny, kteří byli nemocní, unikl jim jinde masopust a tak, aby i oni dostali šanci,“ vysvětlil obchodní ředitel pivovaru.

Z nádvoří se pak průvod masek v čele s muzikou vydal k místní škole a pak pokračoval ulicemi Chodové Plané zpět do pivovaru, kde návštěvníci mohli využít možnost prohlídky s vysvětlením, jak se pivo vaří.

Pivovar v Chodové Plané vaří speciální pivo s čerstvým chmelem

Publikováno:před 3 letyZdroj:QAP.cz

Vařit pivo s čerstvým zeleným chmelem, to se jen tak nevidí. V Chodové Plané toto pivo vaří každoročně. Přidávání čerstvého chmele, ráno nasbíraného na Žatecku, bylo mimořádnou událostí.

Bude z toho pivo Chodovar/Mr. Albi Zimní speciál... už teď v horkých letních dnech se ale vaří. A ne jen tak obyčejně. Do zimního speciálu v rodinném pivovaru v Chodové Plané totiž přidávají čerstvý chmel. Stala se z toho již každoroční tradice.

Chmel byl v úterý ráno sklizen na Žatecku a osobně ho do Chodovaru přivezl Jiří Vent z Chrámu chmele a piva Žatec, muž, který by o chmelu mohl vyprávět hodiny a hodiny.

"Dnes budeme svědky dovaření speciálního vánočního ležáku, z kterého vznikne 100 roztomilých padesátilitrových soudků pro restaurace tady v pivovaru a pro vybrané restaurace, které se nejrychleji přihlásí," vysvětluje u varny obchodní ředitel pivovaru Chodovar Jiří Plevka.

Po třinácté hodině zamíří zelený chmel s mimořádnou vůní do varny. Na přípravě se podílí všichni pozvaní hosté. Starostky a starostové z okolních obcí, sladmistrová pivovaru Marta Štěpánková, vedoucí laboratoře Yvona Plevková, dokonce i novináři a ostatní hosté. Ještě před tím ho ale požehná místní farář Jaroslav Šašek.

Po požehnání se jde na věc. Chmel je připravený a nesmí se otálet. Vždyť přidávat při vaření piva čerstvý chmel není vůbec jednoduché. "Nebývá v Čechách obvyklé, že by se pivo chmelilo čerstvým chmelem. Pokud ale máte v pivovaru odvážného a kreativního sládka a spolupracujete s chmelařem, který má velké srdce, můžete se pokusit takový čertsvý chmel rychle dopravit do pivovaru a přidat do právě vařeného piva ve varně," vysvětuje Jiří Plevka.

Odborník na chmel ho přirovnává ke koření. "Tahle šištička je vlastně kořením piva," ukazuje čerstvý chmel všem přítomným Jiří Vent a dodává: "Po sklizni se chmel musí do čtyř, pěti hodin usušit, jinak se zapaří a může se vyhodit. A příležitost uvařit pivo z čerstvého chmele je vlastně jen jednou za rok. Rozdíl je asi takový jako když vaříte polévku s čerstvým kořením a usušeným kořením."

Nejdříve se chmel musí přendat do speciálního pytle. Až pak zamíří do varny. 13o Zimní speciál se bude díky použití čerstvého hlávkového chmele "Žateckého červeňáku" honosit mimo skvělé chuti i výrazným aroma. A letos možná ještě větším než obvykle. Chmel, který Jiří Vent letos přivezl ze Žatecka, byl ještě voňavější než jindy. Podle něj se totiž jednou za čas povede, že v některých oblastech je chmel ještě lepší a vonavější než v okolí. Kde byl ale nasbírán chmel pro vánoční speciál Chodovaru prozradit nechtěl.

Tak se těšte na aromatický vánoční speciál Mr. Albi! Na zdraví!

Pivovar Chodovar chystá pivní speciál. Do piva se přidá čerstvě sklizený chmel

Publikováno:před 4 letyZdroj:QAP.cz

I když se zdá, že do zimy je ještě hodně daleko, v Rodinném pivovaru Chodovar se už na ni připravují. V příštím týdnu se do výrobního programu pustí várka světlého vánočního speciálu Mr. Albi. Důvod je jasný. Do vařeného piva se totiž přidává čerstvě sklizený chmel a ten se sklízí právě na přelomu srpna a září.

Konec léta je v Rodinném pivovaru Chodovar v Chodové Plané spojený se slavnostními okamžiky už tradičně. Nejen že jsou na programu pivní slavnosti, ale zároveň také vaření limitovaných edicí speciálních piv. Ty se následně dostanou na trh až v předvánočním čase.

Právě na příští týden tak připadá další milník. Ve středu 2. září se do výrobního programu spustí slavnostní várka vánočního speciálu Mr. Albi. Dojde k tomu v pravé poledne. "Toto unikátní pivo se každoročně vaří s dávkou zeleného chmele, který je brzy ráno sklizen na chmelnici nedaleko Žatce a v pravé poledne přidán do várky piva v Chodovaru." Stejně jako odbijí hodiny na věži v Chodové Plané poledne, vhodí se slavnostně chmel do nové várky.

Speciál s čerstvým chmelem se musí vařit s předstihem právě kvůli období sklizeň. Do pivovaru se musí dostat ve velmi krátké době po tom, co se sklidí. A taková možnost je právě jen několik dnů v roce, na přelomu srpna a září, kdy se chmel sklízí. Dohled a patronát nad česáním chmele a jeho transportem do pivovaru v Chodové Plané bude mít stejně jako v loňském roce Chrám Chmele a Piva v Žatci a jeden z předních chmelařských odborníků Ing. Jiří Vent.

Zimní speciál se bude díky použití čerstvého hlávkového chmele "Žateckého červeňáku“ vyznačovat nejen skvělou chutí, ale i výrazným aroma typickým pro tento druh českého chmele. V prodeji bude tento unikátní světlý speciál od začátku listopadu v limitované edici 40.000 lahví.

Mr. Albi Zimní speciál

Charakteristika: Světlý speciál připravený originálním způsobem chmelení várky zeleným hlávkovým chmelem z nové sklizně. K jeho přípravě bylo požito výhradně českého aromatického chmele – Žateckého poloraného červeňáku. Toto pivo je vhodné např. jako aperitiv, nebo ke studeným předkrmům. Velmi dobře ladí k rybám s výraznější úpravou, nebo bílým masům se smetanovou omáčkou. V prodeji vždy od začátku listopadu.

Mistrovství světa v koulení pivních sudů

Publikováno:před 4 letyZdroj:Plzeň.cz

Tradiční závod pivovarských družstev v běhu na 600 metrů s dřevěným pivním sudem pořádá už zítra rodinný pivovar Chodovar Chodová Planá. Jedná se už o 18. mistrovství světa v koulení pivních sudů. Přihlásit se mohou družstva mužská, ženská i smíšená, každé pak závodí ve vlastní kategorii. Mistrovství sestává z rozběhů tří až čtyř družstev, z nichž vítězové postupují do čtvrtfinále, semifinále a nakonec do finále. To se odehraje kolem 17 hodin.

Mezitím ovšem na zájemce čeká bohatý program, například závody osobností s obřími ležáckými sudy nebo závody v jízdě na kolečkových bruslích Chodovar In-line. Zatímco do bruslařského klání se můžete přihlásit přímo na místě, do závodu v koulení pivních sudů se můžete přihlásit nejpozději v pátek 26. června do 17 hodin.

A pokud by pro vás snad sudy a brusle byly příliš extravagantní, můžete se zúčastnit Tour de Chodovar, cykloturistického závodu, který startuje v sobotu v 9 hodin ráno v Březové. Jeho účastníci mají vstup do areálu Chodovaru zdarma.

Na slavnosti piva vyrazí Chodovar Expres! Do Chodové Plané pojede i Pendolino

Publikováno:před 5 letyZdroj:QAP.cz

Milovníci piva se mají opět na co těšit. Tradiční Slavnosti piva Chodovar proběhnou v pivovaru v Chodové Plané v sobotu 23. srpna. Nabitý program odstartuje už dopoledne a na své si přijdou nejen milovníci zlatavého moku, ale i rodiny s dětmi. Z Plzně české dráhy opět vypraví speciální Chodovar Expres.

Program letošních Slavností piva Chodovar slibují skutečně jednu olahůdku za druhou. Vše vypukne už v sobotu 23. srpna dopoledne netradičními prohlídkami pivovaru a na scéně Staré sladovny ukázkami v metané, kterou si zájemci mohou také vyzkoušet. Hlavní program na scéně Pivovarské zahrady pak odstartuje po poledni a až do noci se mohou návštěvníci těšit na celou řadu kapel a interpretů. Na pódiu se vytřídají například Ruda z Ostrave, který bude mimo jiné i jedním z moderátorů, vystoupí legendární Špejbl´s Helprs nebo například QUEENmania. Podrobný program slavností najdete na www.chodovar.cz.

Chodovar Expres vyrazí v sobotu z plzeňského nádraží! Do Chodové Plané pojede i Pendolino...

České dráhy opět vypraví v den slavností speciální vlak. "Zvláštní vlak vyjede z plzeňského hlavního nádraží v sobotu 23. srpna v 8:22. Pokračuje přes stanice Nýřany, Holýšov, Horšovský Týn a Tachov do Chodové Plané, kam přijede v 12:03. Do zvláštního vlaku je zařazený bufetový vůz. Jízdenka v ceně 150 korun je současně vstupenkou na pivní slavnosti v pivovaru Chodovar," říká mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová. Za 50 korun bude tentokrát Chodovar Expres odvážet z Chodové Plané i návštěvníky, kteří původně vlakem nepřijeli.

V Chodové Plané se mimořádně objeví i Pendolino. "V rámci slavností v Chodovaru mimořádně zastaví v sobotu v Chodové Plané i SC Pendolino a další rychlíkové spoje. Konkrétně to jsou vlaky R 757 v 8:33 z Chebu, R 759 v 10:33 z Chebu, SC Pendolino 511 v 12:46 z Chebu, R 767 v 18:33 z Chebu a v opačném směru SC Pendolino 516 v 10:08 z Plzně, SC Pendolino 512 ve 12:08 z Plzně a R 756 v 18:59 z Chodové Plané směr Cheb," dodává Radka Pistoriusová.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.13.03.2019 20:1715