Historie a současnost Pivovaru Černá Hora

● 1298 - Dle listiny ze 16. července 1298 byl komoří Matouš z Černé Hory svědkem templářského obřadu, kdy se Eberhard ze Steindorfu zříká svých práv na statky v Dobřínsku a Petrovicích a postupuje část svých majetků templářskému řádu na Templštejně. Při tomto obřadě postupování kostelního práva se pilo takové pivo, jež svými povozy dopraviti nechal Matouš z Černé Hory. Tudíž pivem černohorským byl obřad stvrzen.
● 1308 - Do pivovarské templářské historie se zapsal nejenom Matouš z Černé Hory, ale i templář Hartleb II z Boskovic, který byl pasován roku 1308 templářem a který svému řádu přinesl hrad Černá Hora a pivovar věnem. Proto Pivovar Černá Hora byl svého času pivovarem templářským BRAXATORIUM TEMPLARIORUM IN MONTE NIGRO.
● 1355pivovar - Pivovar Černá Hora, jako pivovar vrchnostenský, patřil odnepaměti ke zdejšímu panství. Pivovarnictví v černohorském kraji připomínaly šenky a chalupy také v roce 1355. Tehdy se zde vařilo piva mnoho v pivovarech sousedských, ale hlavně v pivovaru vrchnostenském.
● 1530 - První písemná zmínka o pivovaru Černá Hora pochází z roku 1530, kdy panství Černou Horu vlastnili bratři Tas a Jaroslav Černohorský z Boskovic. V jejich společné majetkové smlouvě z roku 1530 je zmínka o existenci panského pivovaru Černá Hora.
● 1550 - Výslovně je existence panského pivovaru Černá Hora doložena ke dni sv. Tří Králů roku 1550, kdy sestry Černohorské z Boskovic a v Černé Hoře prodávaly Černohorské panství svému strýci Václavu z Boskovic a na Bučovicích. Tehdy statek zahrnoval i mimo jiné pivovar s mýtem.
● 1597 - Po smrti posledního mužského potomka pánů z Boskovic Jana Šembery Černohorského z Boskovic, přechází celé panství, včetně pivovaru do rukou Lichtenštejnů.
● 1680 - Za časů Karla Eusebia z Lichtenštejna byl zastaralý pivovar Černá Hora důkladně opraven.
● 1712 - Po smrti Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna připadla Černá Hora jeho tehdy čtrnáctileté dceři Dominice. Ta se v roce 1719 provdala za knížete z Auerspergu, čímž Černá Hora přešla v držení rodu Auerspergů.
● 1802 - 4. května 1802 přišla pro pivovar pohroma, když v důsledku požáru vzniklého v palírně vyhořel. Je pravděpodobné, že v tehdejších těžkých poměrech za napoleonských válek trvalo delší dobu, než byl provoz v pivovaru obnoven.
● 1830 - Černá Hora se stává majetkem pánů z Geislernu.
● 1842 - Po smrti vdovy Josefy z Geislernu se Černá Hora dostala do vlastnictví rodu z Nebel–Türkheimu.
● 1857 - Panství Černá Hora i s pivovarem kupuje Henrietta, svobodná paní Pereira-Arnsteinová.
● 1859pivovar - Velkostatek i s pivovarem přechází na Henriettinu dceru Floru, a tím zároveň i na rod Friesů, neboť Flora byla provdána za hraběte Mořice Friese. V šedesátých letech 19. století se pivovar (včetně pivovarské hospody a palírny) dostává poprvé ve své historii do nájmu, a to Maxmiliánu Polákovi, jehož otec měl již dříve v nájmu černohorskou palírnu. Polák měl pivovar v nájmu až do roku 1873, kdy se odstěhoval do Brna.
● 1868 - Dne 15. května 1868 v poledne vypukl v pivovaru požár, který strávil střechu nad kuchyní, světnicí se sušárnou, ale naštěstí byl brzy zlikvidován.
● 1871-1873 - Hrabě August Fries nechal postavit nový pivovar na místě vedle starého pivovaru a hospody směrem k rybníku, kde dříve bývala zahrada a louka. Starý pivovar byl tehdy upraven na sladovnu tak, že ze starého humna, hvozdu, varny, spilky a sklepa byla vytvořena humna a z hořejších míst sýpky.
● 70.léta 19.st. - Po čtyřech letech se opět ukázalo, že ve vlastní režii velkostatku je podnik neefektivní, proto byl pronajat černohorskému obchodníkovi Šimonu Lövovi (se společníky Berischem a Feinem z Boskovic), který jej vedl se svým synem Robertem až do období kolem roku 1894. Poté se stal novým nájemcem dosavadní Lövův společník Vilém Umgelter z Brna.
● 90.léta 19.st. - Jako reakce na výše uvedené problémy s neefektivním provozem friesovského pivovaru a sladovny vzniká myšlenka na založení rolnické akciové společnosti za účelem jejich převzetí do nájmu. Realizace se ujímají především P. Vincenc Ševčík, farář a poslanec z Vísek u Letovic, František Tesař, statkář z Milonic, František Kanýs, starosta v Černé Hoře, Josef Odehnal, rolník z Bořitova, Josef Marek, rolník z Lysic a Ludvík Pilnáček, nájemce dvora v Jestřebí.
● 1896pivovar - Podařilo se ustavit Rolnickou akciovou společnost pivovarní a sladovní v Černé Hoře a uzavřít na 20 let nájemní smlouvu na pivovar s jeho majitelem hrabětem Augustem Friesem. Velice záhy se ukázalo, že založení rolnické společnosti bylo krokem správným směrem. Díky zlepšení organizace výroby, zvýšení akvizičního úsilí i sympatiím, kterým se těšil nový, český podnik, neustále vzrůstal počet odběratelů a tím i výroba a odbyt piva.
● 1901 - Rolnická společnost převzala na 16 let do nájmu panský pivovar a sladovnu v Letovicích.
● 1907 - Rolnická společnost převzala pivovar a sladovnu v Předklášteří u Tišnova od zdejšího kláštera.
● 1923 - Mořic Fries nabídl pivovar a sladovnu rolnické společnosti ke koupi, a tak se celý objekt, v tom rozsahu, jak jej společnost dosud užívala, stal jejím vlastnictvím.
● 1948 - Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. 7. 1948 došlo ke znárodnění Černohorského pivovaru a.s. Vyhláškou stejného úřadu ze dne 20. 7. 1948 byl pivovar začleněn do Středomoravských pivovarů n. p. v Brně, čímž ztratil svou právní samostatnost.
● 1952 - Výměrem ministerstva potravinářského průmyslu ze dne 8. 12. 1952, byl s účinností od 1. 1. 1953 zřízen národní podnik Moravské pivovary, se sídlem v Černé Hoře a s provozovnami v Černé Hoře, Jevíčku, Rájci nad Svitavou, Svitavách a Boskovicích. Černá Hora se tak stala sídlem poměrně velkého podniku se značnou regionální působností.
● 1954 - Svým výměrem ze dne 31. 3. 1954, ministerstvo své dřívější rozhodnutí přehodnotilo a s účinností od 1. 4. 1954 už byl černohorský pivovar opět v lůně Středomoravských pivovarů n. p. se sídlem v Brně.
● 1960 - Od 1. července 1960 byly v důsledku správní reorganizace (vytvoření Jihomoravského kraje) zřízeny Jihomoravské pivovary n. p. Brno, které od 1. ledna 1961 převzaly do správy též sodovkárny. V rámci tohoto podniku byl černohorský pivovar závodem 04 a měl ještě dalších pět provozů - pivovar Rájec, sladovnu Boskovice a sodovkárny v Tišnově, Olešnici a Jedovnicích.
● 1981 - Jihomoravské pivovary n. p. Brno byly přejmenovány na Jihomoravské pivovary k.p. Brno
● 1988 - Jihomoravské pivovary k.p. Brno přejmenovány na Pivovar Brno s.p.
● 1991 - Pivovar Brno s.p. přejmenován na Pivovary a sodovkárny Brno a.s.
● 1994 - Pivovary a sodovkárny Brno a.s. přejmenovány na Jihomoravské pivovary a.s. Brno
● 1996 - Pivovar přechází do soukromého vlastnictví a stává se akciovou společností s názvem Pivovar Černá Hora a.s.
● 2010 - 1. dubna 2010 se pivovar se stává již jako sedmý pivovar v pořadí součástí ryze české pivovarnické skupiny Pivovary Lobkowicz, jejímž hlavním cílem je zachovat tradici vaření poctivého piva v českých a moravských regionálních pivovarech.
Zdroj:Stránky Pivovaru Černá Hora, 2017


Více na stránkách pivovaru

Prohlídky Pivovaru Černá Hora

Kdy:dle domluvyObec:Černá HoraZdroj:Pivovar Černá Hora

Chcete se podívat, jak v Černé Hoře vaříme pivo?
Objednejte si prohlídku pivovaru!

● Prohlídku je možné objednat na kterýkoli den od 8:00 do 19:00 hod.
● Vlastní prohlídka trvá 60 minut.

Objednávejte prosím s týdenním předstihem na tel. 538 765 111 v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. nebo na e-mailu: exkurze@pivovarch.cz.

Minimální počet osob na jednu prohlídku je 8, doporučený maximální počet je 30 osob.
● Základní cena prohlídky - 100 Kč/osobu.
● Prohlídka v cizím jazyce - 120 Kč/osobu.
● Děti od 6 do 18 let a držitelé průkazu ZTP mají 50% slevu.
●Děti do 6 let zdarma.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Degustace v hotelu Sladovna
Degustace nápojů přímo ve výrobním provozu z hygienických důvodů neprovádíme. Po prohlídce je však možné si objednat ochutnávku všech výrobků Pivovaru Černá Hora v restauraci Hotelu Sladovna. Můžete si zde objednat jídlo, posezení v restauraci nebo bowling. K dispozici jsou zde i venkovní prostory se zahrádkou a stylovou krytou pivnicí.

Informace o nabídce Hotelu Sladovna na www.hotelsladovna.cz
tel.: 539 086 310, 731 689 907
e-mail: restaurace@hotelsladovna.cz

Aktualizováno: před 6 lety

V Černé Hoře teklo pivo proudem. Lidé si užívali i koncerty

Publikováno:před 7 letyZdroj:Blanenský deníkAutor:Simona Feilhauer

Pivní pouť v sobotu ovládla Černou Horu. Letos se uskutečnila už podvacáté. Pivo teklo proudem, zájemci si mohli také prohlédnout pivovar a na vlastní oči vidět, jak se oblíbený nápoj vyrábí.

Kromě ochutnávky piva lidé přišli i na koncerty. Zahrály například kapely Sto zvířat nebo Horkýže Slíže. „Jsem tu letos poprvé. Nejvíc jsem se těšil na kapely a samozřejmě na ochutnávku piva. Nejlepší je podle mě pšeničný speciál," sdělil Vytlačil Lukáš z Pardubic.

Černá Hora proměnila etikety svých limonád. Nabídne i radler podle vlastní chuti

Publikováno:před 8 letyZdroj:Marketing&MediaAutor:Martin Štěrba

Chmelové limonády pivovaru Černá Hora, který spadá pod společnost Lobkowicz, se během dubna představil v novém vizuálu. Ten vytvořila společnost Grep design.

"Úkolem studia Grep design bylo vytvořit etikety, které se přiblíží současným požadavkům nealko trhu a oslovily tak i zákazníky ve větších městech," sdělila MAM Marcela Flanderková ze sekretariátu Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace.

Černá Hora Citronáda, Černá Hora Malináda a Černá Hora Koala mají novou recepturu, vylepšenou chuť i nové etikety. "Malináda skutečně voní po zahradních malinách, což je velmi příjemné. Nově jsme ji mohli vyzkoušet na zahájení turistické sezóny na nádvoří Pivovaru Černá Hora. Ohlasy byly velmi pozitivní," uvedl výrobní ředitel Pivovaru Černá Hora Vlastimil Zedek. Stávající podoba tria Citronáda, Malináda a Koala přichází trh v moderním, hravém a jednoduchém designu, který má společnosti Černá Hora dopomoci k plánované expanzi.

Pivovar Černá Hora také zákazníkům nabídne namíchat si svůj vlastní radler podle chuti. "Spotřebitelé budou mít k dispozici tak zvanou kuchařku, kterou pro ně vydáme a která bude obsahovat právě naše doporučení na nejvhodnější kombinace, které jsme pečlivě testovali. Největším překvapením pro nás byla kombinace pšeničného piva s limonádou, která nám skutečně chutnala," doplňuje obchodní sládek Pivovarů Lobkowicz Bořek Bartoněk.

Pivovar Černá Hora sází na nové složení limonád. Cena má zůstat stejná

Publikováno:před 8 letyZdroj:Blaněnský deníkAutor:Gabriela Chlupová

Malináda, Citronáda a Koala. To jsou nové limonády Pivovaru Černá Hora. Nahrazují jejich chuťově podobné předchůdce. „Díky nové receptuře získaly limonády výraznější a lepší chuť, takže ty, co jsou v prodeji teď, plánujeme časem zrušit," vysvětlila Lucie Tučková z pivovaru.

Nové limonády s přídavkem chmele se brzy objeví v nápojovém lístku hospod a bufetů. „Těším se na ně. Podle obrázků vypadají lákavě, ale zatím jsem je neochutnal. U nás je totiž začneme točit, až spotřebujeme zásoby, které máme ve skladu," uvedl odpovědný vedoucí dvou blanenských pivnic na sídlištích Sever a Písečná Marek Studnař. Ten počítá s tím, že novinky začnou čepovat příští týden.

Kromě nové etikety pivovar na původním balení nic neměnil. „Limonádu stáčíme do osvědčených třiceti- a padesátilitrových vratných sudů, do půllitrových a jedenapůllitrových PET lahví a samozřejmě nechybí tradiční třetinka ve skle," upozornila Tučková. Stejná má zůstat i cena. „Zatím s ní nechceme hýbat. Všechno, alespoň pro začátek, zůstane tak, jak jsou naši zákazníci zvyklí," ujistil Studnař.

Kromě nových příchutí limonád plánuje pivovar pro letošní rok ještě další novinku. V květnu vydá kuchařku, podle které si bude každý moct namíchat vlastní příchuť radlera, tedy limonády s pivem. „V manuálu budou popsané různé kombinace černohorských limonád a piva spolu s návody, jak dosáhnout vybrané chuti," upřesnila Tučková. Díky manuálu by tak osobitý radler měli zvládnout natočit v každé černohorské hospodě.

V Černé Hoře odmítli drahou vodu. Nespolehlivé dodávky ale ohrozí pivovar

Publikováno:před 9 letyZdroj:Impuls.czAutor:Veronika Horáková

Budoucnost dodávek vody už přes půl roku řeší v Černé Hoře. Odmítli patřit do svazku, který tuto službu zajišťoval. Toho, jak se bez něj obejdou, se obává starosta i pivovar.

Bez vody se nedá žít, ale pokud má protékat kohoutkem v domě, musí si člověk zaplatit.

Před půl rokem se v městysi Černá Hora na Blanensku lidé v referendu rozhodli, že už dosavadní služby tamější vodárenské společnosti nechtějí. 89,96 koruny za metr krychlový vody se jim zdálo příliš, protože například v nedalekých Lysicích platí jen 57 korun. (více o referendu jsme psali zde)

Černá Hora tak k 1. lednu 2016 musí vystoupit ze Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko. Jenže odkud městys bude v budoucnu stabilně odebírat vodu, se stále neví. Už nyní však černohorský starosta Ondřej Měšťan (SNK Občané Černé Hory) odhaduje, že voda po 1. lednu zlevní.

„Osobně si myslím, že cena bude o pět korun nižší. Ale problémy, které Černou Horu kvůli vystoupení ze svazku čekají, za tuto cenu rozhodně nestojí. Možná se budeme muset soudit kvůli společnému vodovodu,“ upozornil Měšťan.
Na vyhlášení referenda kývli sami zastupitelé

Na území Černé Hory se totiž nachází dva vodovodní vrty s pitnou vodou, které však jsou ve vlastnictví svazku. A jiné zdroje vody městys nemá. Černá Hora se tak nachází v patové situaci.

Na vyhlášení referenda kývli sami zastupitelé. „Byli pod velkým tlakem,“ obhajoval rozhodnutí starosta. Podle Petra Fialy, divizního ředitele Vodárenské akciové společnosti (VAS) pro Boskovicko, kterou vlastní právě svazek, přitom městys mohl požádat o snížení ceny za vodu.

„Obce platí od 50 do 105 korun za metr krychlový. Těm, co mají dražší vodu, hradíme veškeré náklady na údržbu a modernizaci vodovodního potrubí. Obce si ale o tom rozhodují samy,“ poznamenal Fiala.

Katastrofální následky může mít změna dodavatele pro místní pivovar.

„Když je porucha a neteče voda, tak VAS je schopný situaci vyřešit do pár hodin. Kdyby se do opravy pustil někdo neznalý a voda by netekla několik dnů, tak by to pro nás znamenalo velkou ztrátu. Bez vody bychom nemohli dokončit rozdělanou várku piva, kterou bychom vylili do kanálu,“ upozornil výrobní ředitel a sládek pivovaru Vlastimil Zedek.

Jiný spor kvůli vodě skončil
Budoucnost dodávek vody pro Černou Horu řeší výbor, jehož součástí jsou i členové iniciativy Naše voda, která prosadila vyhlášení referenda. Předseda výboru a zastupitel Černé Hory Miloš Bílý (ČSSD) ubezpečil, že místní budou mít vodu i po 1. lednu.

„Budeme ji brát jako teď z vrtu u Zeleného kříže. Chceme se dohodnout, aby nám ho svazek přenechal. Dokud se nedohodneme na majetkovém vyrovnání, budeme vodu nadále odebírat od svazku, i když nebudeme jeho součástí,“ vzkázal.

Téměř sedm let trvaly spory o vodovod a milionové investice do něj také v nedalekém Kunštátu a ve Zbraslavci. Když se v prosinci 2008 obce rozhodly vystoupit ze svazku vodovodů a kanalizací obcí a měst, chtěl po nich zaplatit 11 milionů korun. Peníze, které do majetku vraceného obcím investoval. Ty to odmítaly.

Kauzu proto už šestým rokem řeší i soud. Konečný verdikt měl padnout včera. Nepadl. Svazek se s vedením Kunštátu i Zbraslavce před pár dny dohodl na majetkovém vypořádání.

Černohorští přicházejí s novým pivem. Je pšeničné a kořeněné

Publikováno:před 9 letyZdroj:Blanenský deníkAutor:Eva Ondráčková

Witbier Blonde. Tak se jmenuje nové pivo, které v příštím týdnu uvede na trh Pivovar Černá Hora. Typické bude svou neobvyklou chutí a vůní po koriandru a pomeranči.

Podle výrobního ředitele a sládka pivovaru Vlastimila Zedka půjde o pšeničné pivo belgického typu. „Typická je kořeněná vůně se stopami pomeranče a koriandru. Jeho chuť je lehká a osvěžující, a proto se dobře hodí na nadcházející horké letní dny," popsal nové pivo sládek.

Právě použitím dalšího koření kromě chmele se belgické pivo liší od německých piv tohoto typu. „V Belgii je používání dalších koření ověřenou metodou vedoucí k osobitému a oblíbenému pivnímu stylu," vysvětlil Zedek.

Zvláštností piva je také velmi světlá barva. „Nejméně jedna polovina sladu piva je připravena z pšenice. Ve výsledku je pivo neprůhledné a zakalené. Obsahuje totiž pivovarské kvasinky, jejichž sediment lze pozorovat i na dně sklenice," popsal Zedek.

Při výrobě nového nápoje podle něj dbali na to, aby přišli s pivem, které bude svojí neobvyklou chutí evokovat bezstarostnost prázdninových dní. „Toto pivo tak snadno zažene žízeň," uvedl Zedek s tím, že nápoji nebude chybět ani silný říz a bohatá krémová pěna.

Witbier Blonde bude k dostání pouze v sudech. „Uvidíme, jak zákazníci nové pivo přijmou. Prodávat v lahvích je zatím plánujeme jen příležitostně," řekl Zedek.

Agentura Uncle dělá pro Pivovary Lobkowicz na značce Černá Hora

Publikováno:před 10 letyZdroj:Médiář.czAutor:Ondřej Aust

Ve výběrovém řízení vypsaném společností Pivovary Lobkowicz na vytvoření komunikační strategie a kampaně pro značku Černá Hora zvítězila pražská komunikační agentura Uncle. Pro pivovar z Černé Hory na Blanensku bude zajišťovat outdoorovou komunikaci, inzertní kampaň, POS materiály a kreativní produkci.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.26.09.2016 07:146