Historie a současnost pivovaru Bukovar

● Rodinný pivovar Bukovar z Dolního Bukovska, obnovil tradici vaření piva v jižních Čechách, kde se v nedaleké obci Bzí vařilo pivo již v 18. století.
● Nápad obnovit vaření piva, pro místní a přilehlé obce tzv. „kolem komína“, vznikl v létě 2013 pivovarna popud stále se zhoršující kvality běžných komerčních piv.
● Hlavním cílem je vařit poctivé České pivo spodně kvašené a dále piva svrchně kvašená, známá především v cizině.
● V roce 2013 - 2014 byly vyvíjeny receptury, které jsme v následujících dvou letech 2015 - 2016 vařili v pronajatých pivovarech.
● Začátkem roku 2017 jsme si vyprojektovali vlastní varnou a kvasnou technologii, kterou dosáhneme vyšších kvalit Bukovského piva.
● Pro výrobu piva je mimo základních kvalitních českých sladů, chmelů a bylin, používána i kojenecká voda z podzemního jezera Dolního Bukovska, která zaručuje našemu pivu jeho výjimečnou a jedinečnou kvalitu.
Zdroj:Stránky Pivovaru Bukovar, 2018


Více na stránkách pivovaru