Historie a současnost Pivovaru Kroměříž

Pivovar byl jedním z nejstarších v Českých zemích. Jeho historie sahá až do r.1226,kdy se objevily první zmínky o vaření piva na Kroměřížsku. Provoz vlastnilo Arcibiskupství olomoucké. Pivovar ukončil výrobu v r.1987, pivovarpoté jen sodovkárna. V 90.letech se zde stáčelo pivo Bohatýr z Uh. Ostrohu. Dnes chátrá.

Soubor staveb různého stáří se složitým stavebním vývojem. Nejstarší částí areálu je humno - dvě jednopatrové budovy se sedlovými střechami, uvnitř čtyřlodní prostor s dvanácti poli valených kleneb. Za ním se nachází hvozd - několikapodlažní budova se sedlovou střechou, se symetricky řešeným průčelím, bez komínu. Další provozní částí budovy č.p. 1537 je varna - objekt s nízkou sedlovou střechou a vysokými průmyslovými okny. Zbytek objektu č.p 1537 tvoří tzv. chladné hospodářství - spilka a štoky. Spilka v přízemí je prostor se segmentovými klenbami klenutými do traverz, štoky v patře jsou obdélníkového půdorysu s okenními otvory po celé délce, krytými žaluziovými okenicemi. Pod touto částí budovy č.p. 1537 se nachází rozměrný, valeně klenutý sklep. Budova čp. 1538 byla postavena v roce 1909. Jedná se o prostory s plochými stropy a velkoplošnými okny se skleněnými tvárnicemi. V té době došlo k adaptaci pivovaru, byl postaven nový hvozdový komín, došlo k modernizaci sladovny a stavbě nové strojovny - přechod na parní pohon. Ve 30. letech 20. století byla lednice adaptována na stáčírnu lahví. V 50. letech 20. století byla zřízena sodovkárna (uzavřena 2003). Na budovách v areálu pivovaru se nachází několik biskupských znaků. Ze 70. let 19. století je lednice se sklepy na protější straně ulice (není součástí kulturní památky).
Zdroj:Mapy.cz a Památkový katalog