Historie a současnost létajícího pivovaru Blázen na čepu

Pivovar navazuje na historii rodiny Rennerů u kterých se kvašení alkoholických nápojů tradovalo již od středověku. V roce 1785 úspěšně vykvasil Tichomír (Tišek) Renner jehněčí krev za pomoci kvasnic z místního dřeva. Z tohoto období máme zaznamenanou čilou komunikaci s Františkem Ondřejem Poupěm a dle všeho ho několikrát navštívil ve Štěkni. pivovarPůvodně měl jít za kmotra Poupěho dceři Aničce, ale tou dobou již vedli oba spor ohledně pivní váhy, kterou rodina Rennerů tradičně užívala již od roku 1276.
V roce 1805 se pak jako lékař dostal k Slavkovu u Brna. Nedaleko Kojátek ho ale zasáhl silný průjem a ztratil se. Bloudíc krajem kolem Brna se rozhodl vyhledat F.O. Poupěho a ukázat mu svou práci se spodním kvašením, avšak stihl jenom jeho pohřeb. Zdrcen a zbídačen se vybral do rodného Bludova, kam došel v roce 1807. Zde navařil několik kalných a ovocných piv, ale místní jeho produkty odmítli pít. Zničen svým životním neúspěchem sepsal své recepty do knihy, opustil svou životní lásku Želmíru a jejich pět dětí, a odjel do Vídně. Tam utápěl žal alkoholem v hostinci U zelené žáby a jeho jediným přítelem byl o několik generací mladší Josef Groll, toho času učeň u Antona Drehera v místním pivovaru. Jejich vroucný vztah můžeme sledovat z korespondence po Grollovém odchodu do Plzně. V několika listech Josef Groll žádá svého „aufrichtiger Freund Tischek“ o radu, co má dělat. Na několika místech pak Tišek popisuje rmutovací proces s dodatkem – „moc frčet to nebude, ale pro Plzeň asi dobrý.“ Tišek Renner zemřel v roce 1845 na choleru sám a bez přátel.

V roce 2019 na půdě svého rodného domu objevil Vlastislav Kubíček pozůstalost Tichomíra Rennera a začal vařit pivo na jeho počest. Jeho kamarád a historik Matúš Krátky pak dopátral životní příběh T. Renner i s posledním listem Jaroslavu Grollovi z roku 1843. V něm stojí: „...možná jsem starý a nazýváš mě bláznem, ale to pivo je krásně kalné a mandarinkové! Kdo seš aby sis ho nedal!“ Od roku 2019 tak v různých moravských pivovarech vaří Blázen na čepu původní česká piva navržená zapomenutým průkopníkem pivního experimentování, Tiškem Rennerem.
Zdroj:Blázen na čepu, 2020


Více na stránkách pivovaru