Historie a současnost Bezděkovského pivovaru

Historie našeho pivovaru začíná na bezděkovském velkostatku v polovině 19. století. Součástí velkostatku byly kromě pivovaru také lihovar, mlýn a cihelna. Původní bezděkovský pivovar se nacházel v objektech přímo na dvoře statku. Na počátku 20. století byl na úpatí Římku vybudován pivovar nový. Ten se řadil mezi největší na klatovsku, neboť např. jen v roce 1908 vyrobil 20 000 hl piva. Zdejší pivo mělo skvělou pověst a např. v roce 1909 bylo oceněno na Průmyslové a hospodářské výstavě v Klatovech.

Jedním z nejstarších doložených panských sládků byl František Friedl, původem Němec, pivovarkterý zde vařil pivo ve 40. a 50. letech 19. století (zemřel v roce 1876).
V letech 1868-1871 měl pivovar pronajatý věhlasný sládek Josef Klička (1832-1893), který sem přišel z Hohenzollerského pivovaru v Dešenicích a později se stal dokonce místopředsedou Spolku pro průmysl pivovarský v království českém, a majitelem nebo nájemcem několika pražských pivovarů. Ten dokázal pozvednout výrobu pivovaru na 20.000 věder ročně.
V roce 1885 nastupuje do pivovaru sládek Karel Sýkora a produkce výroby se v této době pohybuje mezi 5 – 6.000 hl piva ročně. V roce 1890 je nahrazen na místě sládka nahrazen absolventem Pražské sladovnické školy Tomášem Mazalem, který vařil pivo v Bezděkově po dalších 8 let. Za jeho působení klesla produkce piva pod 5.000 hl ročně.
Od roku 1898 do roku 1921 byl sládkem Petr Chodounský, který za svoji opravdu dlouho éru dokázal zvednout výrobu piva z 7.210 hl v roce 1898 na 22.294 hl v roce 1909.
V roce 1921 se stal novým sládkem Josef Fischer a výroba piva se v těchto letech opět snížila na 5 – 6.000 hl. pivovarPo smrti Josefa Fischera v roce 1930 nastupuje na dva roky sládek Jaroslav Borecký a po něm v letech 1932-1950 Rudolf Pohl.
Tento Rudolf Pohl pracoval v druhé polovině 20. století v pivovaru jako vedoucí výroby a po 2. sv. válce a znárodnění zde pracoval také jako první národní správce.

V letech 1947-1948 byl bezděkovský pivovar státním pivovarem a v posledních dvou letech existence 1949-1950 nosil vizitku Západočeské pivovary n.p., Pivovar Bezděkov u Klatov.
To už však byla “labutí” píseň tohoto pivovaru, který spolu s železnorudským jako jediný přežil na okrese Klatovy rok 1950.

Novodobá historie Bezděkovského pivovaru se datuje od roku 2013, kdy se stávající majitel areálu pan Radek Kollross rozhodl tradici vaření piva obnovit. Využil k tomu areál bývalé sýrárny s nádhernými třípatrovými rozlehlými sklepy, kde vznikla nejen samotná výrobna piva, ale i velká, stylová restaurace. V areálu pivovaru se stále pilně pracuje a na otevření se připravují mimo jiné také pivní lázně, ubytování, bowling a kryokomora.

Zařízení pro náš pivovar nám vyrobila strojírna pana Milana Doubka z Pacova. pivovarMáme dvě 1000l spilečné kádě a v ležáckém sklepě je umístěno šest ležáckých tanků, každý o objemu 1000l.

Vodu pro výrobu našeho piva čerpáme ze dvou nedalekých, původních studní. Tyto dvě studny dodávaly vodu pro výrobu piva již za dob původního pivovaru v minulém i předminulém století a my je nyní používáme opět pro výrobu Bezděkovského piva.
Slad odebíráme ze sladovny ve Frymburku a pro výrobu naší polotmavé dvanáctky používáme také slad bavorský (CaraAroma a CaraRed).
Den před vlastním vařením piva provede náš sládek pan Pavel Benzl sanitaci a šrotování sladu. Druhý den pak začíná s vařením již velmi brzo ráno. Várka 500l trvá přibližně 6 hodin a vaříme na dva rmuty. Dokážeme připravit dvě várky za den. Z varny se mladina přesune na spilku, kde kvasí ve dvou výše zmíněných nerezových spilečných kádích.

Zákvasná teplota je pro naše spodně kvašené pivo vyšší a během osmi dní potřebných ke kvašení je postupně snižována na 7° C. Poté pivo putuje do ležáckého sklepa, kde ho čeká zrání v tancích.
Zdroj:Stránky Bezděkovského pivovaru, 2015


Více na stránkách pivovaru