Historie a současnost pivovaru Albert

Historický pohled na sobotínský zámek
Všechny nejdůležitější historické milníky vzniku sobotínského zámku se odehrávaly v 19. století.
Na místě dnešního zámku stála v roce 1811 původně továrna na kovové zboží, kterou měl od státu pronajatou Andreas Eisenbach, přesídlenec z Podgorze v Haliči, a který se v souvislosti s napoleonskými válkami orientoval na výrobu zbraní palných i chladných. Továrna v roce 1819 vyhořela, byla však znovu postavena a dál provozována pod názvem K. u k. Stahl und Metallwarenfabrik des Andreas Eisenbach.
Roku 1833, po Eisenbachově smrti, koupil továrnu majitel panství Loučná, hrabě Antonín Bedřich Mitrovský a na jejím místě v roce 1834 pravděpodobně postavil zámeček.
Po smrti hraběte Mitrovského v roce 1842 byly roku 1844 sobotínské železárny prodány i s celým sobotínsko-loučenským panstvím bratrům Kleinovým, kteří pokračovali v rozvoji tohoto již dříve uspěšného podniku. Bratři Kleinové pivovarse díky svému úsilí v rozvoji železničního průmyslu zapsali významným způsobem do historie průmyslové revoluce a Sobotín se tak stal důležitým průmyslovým centrem na území rakousko-uherské monarchie.
Díky výhodné poloze v blízkosti železáren začaly generace bratří Kleinů od roku 1844 budovat sobotínský zámek do podoby známé před její dnešní rekonstrukcí. Zámek byl postupně přestavěn do romantického vzhledu. Současně se stavbou zámku byl rozšířen i původní rybníček na velký okrasný rybník a přilehlé pozemky byly přeměněny na přírodní park, ve kterém byly vysazeny exotické dřeviny jako jedle plstnatoplodá arizonská, jírovec žlutý, dub velkoplodý, jedle kavkazská, líska turecká, platan východní, smrk ajanský atd. Byl zbudován velký skleník a park byl osazen kašnou, litinovými sochami a dalšími uměleckými artefakty vyrobenými v kleinovských železárnách. Přestavba zámku a exteriérů v éře majitelů z rodu Kleinů, byla dokončena v roce 1892.
Zámek byl po roce 1945 využíván pro účely Lesnického výcvikového střediska a kuchařské a číšnické učňovské školy.
Od roku 1967 byl majitelem zámku Důl Dukla Havířov, který jej v sedmdesátých letech 20. století využíval jako rekreační středisko. Během sedmdesátých let přibyly k sobotínskému zámku další budovy určené k pořádání větších akcí a svým provedením odpovídaly tehdejšímu pojetí architektury objektů společenského a kulturního vyžití.
Přestavba zámku z let 1989 – 1991 zaznamenala jen dílčí modernizaci za účelem poskytování kvalitnějších hotelových služeb. Rybník byl změněn na přírodní koupaliště a v parku bylo zřízeno minigolfové hřiště.
V roce 2012 se novým majitelem stala rodina Hrochova z Bludova.

Současné dění na sobotínském zámku
Majitelem byl formulován záměr přebudování dlouhodobě neudržovaného zámku na luxusní zámecký hotelový resort s širokou nabídkou služeb nejvyšší kvality a rozsahu. Zámecký areál prošel od roku 2012 komplexní a náročnou přeměnou. Budova zámku byla zrekonstruována a zcela originálním způsobem architektonicky a stavebně dořešena tak, aby poskytovala dokonalý komfort a luxus svým návštěvníkům. pivovarVýznamně byly rozšířeny ubytovací a restaurační kapacity. Byly rekonstruovány rozsáhlé sklepní prostory a podzemní chodby, které osově navzájem propojily zámecký Hotel Klein, Wellness hotel Sidonie a nově postavený Sport & Family hotel Josef, jako tři nosné budovy resortu s architektonicky sjednocenými exteriéry. Součástí resortu je také Pivovar Albert, Motorest Permoník a další objekty, jejichž využití je teprve plánováno.

Pivovar Albert byl vybudován v těsném sousedství zámku v historickém objektu, který sloužil dříve jako hospodářská budova zámku. V suterénu je technologie na výrobu piva, do které je možno nahlédnout skleněnými průzory v podlaze pivnice v prvním přízemí. Součástí pivnice jsou měděné kotle a rustikální posezení s výhledem na zámek. V prvním patře, v prostorách bývalé půdy, je ubytování. Pivo z tohoto malého pivovaru má originální chuť a získalo si velmi rychle obdiv u svých konzumentů.
Pivnice je stylově vybavena a v prostoru výčepu lze vidět měděné várnice, které dokreslují jedinečnou atmosféru.
Zdroj:Stránky resortu Sobotín, 2016


Více na stránkách pivovaru