Historie a současnost Podblanického pivovaru Špácal

Vaření piva má v louňovicích pod blaníkem dlouholetou tradici. Už v roce 1350 tu byl založen klášterní pivovar, který se nacházel ve staré části zámku. původně se Vařilo pouze pro potřeby místního premonstrátského kláštera a pro majitele panství. v průběhu staletí pivovarse výroba a spotřeba piva zvýšila, pivovar získal novou podobu a pronajímal se.

Posledním úspěšným sládkem tu byl pan václav langmajer, který sem přišel s rodinou z plzně. stal se majitelem pivovaru, který byl postaven na místě bývalého rybníka v 19. století. za II. sv. války byl nucen vaření piva ukončit a o pivovar nakonec přišel. od té doby se tu pivo nevařilo,

Pivovar byl později vrácen v restituci rodině a 11. 11. 2018 zde byl uvařen první tradiční český ležák. jsme hrdí na to, že jako rodina v. langmajera můžeme pokračovat v tradiční výrobě piva v louňovicích pod blanikem.
Zdroj:Stránky minipivovaru Špácal, 2019


Více na stránkách pivovaru