Historie a současnost mikropivovaru Jiřin

O škole
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště SČMSD, se nachází v Žatci, přímo v jeho turistickém centru.

Škola vznikla v roce 1959 a od roku 1993 je školou soukromou. pivovarZřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, skupina COOP se sídlem v Praze, pod který spadá dalších sedm škol podobného typu rozmístěných po celé republice.

Střední odborná škola nabízí studium zakončené maturitní zkouškou v těchto oborech:
Hotelnictví (65-42-M/01), Ekonomika a podnikání (63-41-M/01), Gastronomie (65-41-L/01).

Na Středním odborném učilišti, po jehož ukončení žáci obdrží výuční list, lze studovat obor:

Kuchař-číšník (65-51-H/01), Kuchař-číšník (65-51-H/01) se zaměřením Cukrář a Výrobce potravin (29-51-H/01) se zaměřením Sladovník-Pivovarník. Příprava žáků se realizuje formou denního studia.

Sportovně nadaným žákům poskytneme prostor pro rozšířenou výuku sportu, a to rozhodně ne na úkor povinného obsahu vzdělávání.

Nástavbové studium, které je určeno pro absolventy učebních oborů, se realizuje formou denní a dálkovou. V denní formě nabízíme dvouletý obor vzdělání Podnikání (64-41-L/51) a v dálkové podobě je také obor Podnikání (64-41-L/51).

V současné době sídlí škola ve dvou objektech. Ve škole máme 23 učeben, z toho 11 odborných. Praktické vyučování zajišťuje škola ve svých provozovnách nebo u smluvních partnerů na území celého regionu, dále pak v Praze, pivovarv Nesuchyni, v Mšených Lázních, na Máchově jezeře, ale i v horských střediscích v Krkonoších a Orlických horách.

V rámci odborného výcviku žáci obsluhují ve školní cvičné kuchyni a vaří pro učitele, spolužáky, ale i pro širokou veřejnost.

Součástí praktického vyučování jsou i odborné praxe ve slovenském Šamoríně a v německém Cottbusu. S žáky naší školy se lze setkat na rautech a slavnostních hostinách při různých příležitostech pro úřady, instituce, podnikatele.

Pro zájemce organizujeme množství odborných kurzů jako je barmanský, baristický, flair, sommeliérský, ginu a kurz vyřezávání ovoce a zeleniny.

Ze zahraničních aktivit je zajímavý program Erasmus+, v rámci něhož se žáci účastní šestitýdenních mobilit v restauraci Václav v německém Cottbusu. Zprostředkování zahraničních praxí a mobilit považuje vedení školy za jeden se svých stěžejních úkolů. Odborné a jazykové zkušenosti nabyté v zahraničí výrazně zvyšují možnost uplatnění absolventa na trhu práce, a tak škola vysílá své žáky na několikaměsíční individuální odborné praxe do hotelů na řeckých ostrovech (Rhodos, Kos) a do hotelů a kempů přímořských letovisek v Itálii.

Škola každoročně organizuje a pořádá barmanskou soutěž Žatecký CUP, ve které prezentují dovednosti žáci z celé republiky ve třech kategoriích: míchání nápojů s pivem, příprava kávy a točení piva. Vedle toho nabízí žákům i veřejnosti účast na poznávacích zájezdech v tuzemsku i v zahraničí.

Škola je členem Asociace hotelů a restaurací, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, zástupci školy jsou aktivní v profesních asociacích ČR, jako jsou Česká barmanská asociace, Asociace číšníků ČR, Asociace kuchařů, cukrářů ČR, Asociace sommelierů ČR.
Zdroj:Stránky SČMSD, 2020


V rámci oslav 60. výročí založení školy jsme ve škole slavnostně otevřeli školní mikropivovar Jiřin. Tato akce proběhla 16.11.2019 za účasti hejtmana Ústeckého kraje O. Bubeníčka, místostarostů města Žatce J. Špičky a R. Laibla a dalších významných hostů.

V současné době nabízíme veřejnosti možnost uvařit si vlastní pivo v rámci tzv. pivní akademie. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Františka Sajdla na telef. čísle: 608 462 854
Zdroj:Stránky SČMSD, 2022


Více na stránkách pivovaru

Žatecká škola zřídila budoucím sládkům mikropivovar, zvládne ležák i tmavé

Publikováno:před 4 letyZdroj:iDNES.czAutor:Miroslava Strnadová

Učit se vařit pivo ve školním mikropivovaru budou nastávající sládci nebo pivovarníci, kteří studují na žatecké střední odborné škole a středním odborném učilišti SČMSD. Zařízení zhruba za 70 tisíc korun nainstaloval v odborné učebně spolupracující sládek z mosteckého minipivovaru Kahan.

Školní mikropivovar se skládá se ze dvou velkých nádob a čerpadla. „Objem nádob je 70 litrů, čistého piva by mělo být kolem 45 až 50 litrů,“ popsal Lukáš Chrastina.

„V zařízení by měla jít uvařit všechna piva od klasického ležáku přes tmavé pivo po typ „ale“ a snad i IPA. Uvidíme, až to vyzkoušíme,“ dodal Chrastina s tím, že vůbec první uvařenou várkou by měla být světlá jedenáctka.

Samotné otevření mikropivovaru škola plánuje na polovinu listopadu.

„Vybavení mikropivovaru bylo z větší části pořízeno díky umístění na 3. místě v soutěži Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018, jež není zřizovaná krajem, a s tím spojenou finanční odměnou,“ uvedla ředitelka Stanislava Sajdlová.

Slavnost se uskuteční 16. listopadu a součástí programu bude i pivní akademie. „Rodiče našich žáků si budou moci udělat svůj recept a pod dozorem uvařit pivo,“ doplnil odborný pedagog Jaroslav Sajdl.

Tříletý učební obor výrobce potravin se zaměřením sladovník-pivovarník škola otevřela v roce 2017, nyní ho studuje sedmnáct žáků, z toho jedna dívka. Praxi žáci získávají přímo v pivovarských provozech.

„Studium by nebylo možné bez úzké spolupráce s pivovary, kde žáci vykonávají odborný výcvik. Spolupracujeme s pěti pivovary – Žateckým pivovarem, pivovary v Oseku, Lounech, Frýdlantě a Ústí nad Labem,“ dodala Sajdlová.

Minipivovarů je mnoho, vyučení sládci chybí
Otevřením oboru škola reagovala na situaci na trhu. Obrovský boom minipivovarů během minulých let totiž způsobil, že vyučených sládků je málo.

„Když jsme v roce 2009 otevírali náš minipivovar Kahan, bylo tu něco málo přes sto pivovarů, za deset let jich stovky přibyly a v současné době je jich kolem 450,“ poznamenal sládek Chrastina.

„A ke každému musíte mít sládka. Navíc velké pivovary potřebují i další odborníky do provozu. To, že je tu takový studijní obor, je jedině dobře,“ doplnil Chrastina.

Škola letos slaví šedesáté výročí od svého založení. V tomto roce byla opět navržena na cenu Škola roku 2019, nominovala ji Asociace hotelů a restaurací za přínos v oblasti gastronomie.

Největšímu zájmu se dlouhodobě těší učební obor kuchař-číšník, cukrář.


Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.10.10.2019 17:261