Historie a současnost Korunního pivovaru Litoměřice

V Litoměřicích se pivo vařilo již od 13. století, kdy město vzniklo. Vznik Pivovaru Litoměřice se pokládá do roku 1720, kdy skupina měšťanů získala várečné právo a postavilo si první budovu pivovaru. Zcela dostavěn byl v roce 1739. Již roku 1765 byl pivovar přestavěn. Pivovar se jmenoval Bürgerliches Brauhaus, tedy „Měšťanský pivovar“. V roce 1831 pivovar získal monopol na prodej piva ve městě. pivovarRoku 1869 byl provoz modernizován na parní. V roce 1892 si pivovar pořídil nové sklepy a chladicí železniční vagón, v němž se litoměřické pivo vyváželo do Evropy, ale i Ameriky. V roce 1900 získal pivovar v Paříži nejvyšší ocenění. Před první světovou válkou měl pivovar v severních Čechách mnoho filiálek. Piva se jmenovala například „Dominátor“, „Josefův var“ nebo „Schalkovo dvojsladké“.

Pivovar byl v roce 1948 znárodněn. Až do roku 1990 byl postupně součástí několika národních podniků, než se stal státním podnikem. Záměrem státu bylo pivovar privatizovat, což se dlouho nedařilo. V roce 1995 pivovar získala firma Měšťanský pivovar Kalich, a.s, která ale brzy zkrachovala. Pivovar byl tedy prodáván podruhé. V květnu 1996 jediný vlastník Fond národního majetku založil společnost Korunní pivovar, s.r.o., kterou na konci roku různí drobní společníci. Od dubna 1998 byla jediným vlastníkem firma Pekařství a.s.

Výstav ale v tvrdém konkurenčním boji neustále klesal (v roce 1992 140 000 hl, v roce 2001 už jen 30 000 hl). V těžké ekonomické situaci proto pivovar 30. listopadu 2002 po 282 letech výrobu piva zastavil.
Zdroj:Wikipedia.org


V Litoměřicích se po letech začne vařit pivo Kalich. Opravy pivovaru skončily

Publikováno:před 10 měsíciZdroj:Litoměřický deníkAutor:Michaela Rozsypalová

Vzpomínáte rádi na litoměřické pivo Kalich? Už letos by si ho milovníci pěnivého moku mohli po více než osmnácti letech dopřát znova. V části někdejšího pivovaru v centru Litoměřic totiž skončila téměř roční rekonstrukce a v opravených prostorách se opět začne vařit pivo

Nájem pivovaru získala firma Hutár Agro. Byla jediná, která se do výběrového řízení města přihlásila. Zástupce zmíněného rodinného podniku Dionýz Hutár řekl, že na jaře chtějí začít s instalací technologií a v polovině roku spustit výrobu. Firma plánuje vařit tři druhy piva.

„Chceme navázat na tradici, která v Litoměřicích byla, půjde tedy o jedenáctku, pivo Kalich, kterým jsou Litoměřice nejproslavenější,“ řekl už dříve Deníku Hutár. Dále tu chtějí vařit jedno levnější pivo a jeden dražší speciál. Plánovaný výstav je čtyři tisíce hektolitrů ročně.

Město Litoměřice, které je vlastníkem areálu, mohlo prostory pivovaru opravit díky finanční podpoře z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který byl schválen v rámci platformy RESTART.

„Úspěšně zakončenou rekonstrukci části měšťanského pivovaru považuji za významný okamžik pro město Litoměřice, k němuž pivovarnictví historicky patří,“ poznamenal starosta Ladislav Chlupáč. Opravy zahrnovaly stavební úpravy a přípojky technické infrastruktury stávajícího objektu.

Konkrétně jde o prostory v jižní části východní budovy A. Práce na zhruba 650 metrech čtverečních začaly loni v lednu a skončily krátce před Vánoci. Cílem bylo zachování původního industriálního vzhledu a maximálního počtu původních prvků.

Vrátit život nevyužívaným objektům
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) označilo litoměřický projekt opravy pivovaru za vlajkovou loď programu RESTART. „Jeho smyslem je měnit chátrající a nevyužívané prostory tak, aby se do nich vrátil život. Příští rok budeme proto v podobných projektech pokračovat,“ konstatovala náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková. Náklady na projekt si vyžádaly dohromady 22 milionů korun. Zhruba polovinu představovala podpora MPO.

Revitalizace areálu pivovaru však nekončí. „Hledáme využití také pro další části, které bychom rádi obdobným způsobem revitalizovali,“ dodal starosta Chlupáč.

Výroba piva v Litoměřicích skončila v roce 2002 z ekonomických důvodů. Tehdejší pivovar produkoval šest různých piv. Z nich byl nejznámější Kalich či Baronka.

Litoměřický pivovar je po rekonstrukci

Publikováno:před 11 měsíciZdroj:InfoDnes.cz

Od druhé poloviny příštího roku se v pivovaru Litoměřice opět začne vařit pivo. Unikátní architektonický areál se letos dočkal rekonstrukce, a to díky programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který byl schválen v rámci platformy RESTART, a který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a implementuje agentura CzechInvest.

Pivovar byl dostavěn v roce 1739. V současnosti ale byly jeho prostory nevyužívané a chátraly. Revitalizací a podnikatelským využitím části budovy bude celý areál oživen. Postupnou rekonstrukcí dalších budov pivovaru, částečnou opravou rozsáhlého podzemí a kultivací pivovarského dvora v příštích letech areál přiláká nejen podnikatele, ale i běžné návštěvníky," říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková a dodává: "Počítá se s tím, že od druhé poloviny roku 2020 se tam opět začne vařit pivo. A to je smysl celého programu, měnit chátrající a nevyužívané prostory tak, aby se do nich vrátil život. Příští rok budeme proto v podobných projektech pokračovat."

MPO podpořilo rekonstrukcí ve výši 11 475 000 Kč, tedy 51 % celkových způsobilých výdajů 22 mil. Kč. Investorem bylo město Litoměřice a zhotovitelem INSKY spol. s r.o. z Ústí nad Labem.

Předmětem projektu byla rekonstrukce, stavební úpravy a přípojky technické infrastruktury stávajícího objektu - jižní části východní budovy A (bývalé lahvárny) na prostory minipivovaru (varnu, šrotovnu, zázemí pro zaměstnance, sklad, vodní hospodářství a kotelnu). S rekonstrukcí se začalo v letos v lednu a v prosinci bylo hotovo. Nájemce už byl vybrán, v dubnu příštího roku začne instalovat potřebné technologie a od druhého pololetí se začne s výrobou piva.

MPO v příštím roce vyhlásí čtvrtou výzvu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. V současné době CzechInvest eviduje 15 předběžných žádostí a konzultuje dalších cca 20 projektů. Další výzvy pak budou vyhlašovány až do roku 2022.

Město Litoměřice úspěšně realizuje i druhý projekt, který se týká rekonstrukce Kasáren pod Radobýlem. Dokončení se předpokládá v prosinci příštího roku. MPO na projekt poskytlo dotaci 14 mil. Kč, tedy 75 % ze způsobilých výdajů ve výši 19 mil. Kč. Litoměřice se rovněž chystají do čtvrté výzvy přihlásit třetí projekt na rekonstrukci další části areálu bývalého pivovaru. Zde plánují např. restauraci, drobnou výrobu apod.

O podporu z programu mohou žádat kraje a obce, které se nacházejí na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů vymezených "Strategií regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020". Cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Rekonstrukce části litoměřického pivovaru skončila

Publikováno:před 11 měsíciZdroj:Město LitoměřiceAutor:Eva Břeňová

Zhruba v polovině letošního roku se v Litoměřicích opět začne vařit pivo. Včera byla slavnostně ukončena rekonstrukce architektonicky unikátního areálu, jež se podařila díky finanční podpoře z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který byl schválen v rámci platformy RESTART, spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a implementované agenturou CzechInvest.

„Úspěšně zakončenou rekonstrukci části měšťanského pivovaru považuji za významný okamžik pro město Litoměřice, k němuž pivovarnictví historicky patří,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč, který poděkoval zástupcům MPO i CzechInvestu za poskytnutou podporu a firmě INSKY za úspěšně završenou realizaci stavby.

Rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy a přípojky technické infrastruktury stávajícího objektu - jižní části východní budovy A na prostory minipivovaru (varnu, šrotovnu, zázemí pro zaměstnance, sklad, vodní hospodářství a kotelnu). Práce na zhruba 650 metrech čtverečních byly zahájeny letos v lednu a nyní skončily. Cílem bylo zachování původního industriálního vzhledu a maximálního počtu původních prvků.

MPO označilo litoměřický projekt za vlajkovou loď programu RESTART. „Jeho smyslem je měnit chátrající a nevyužívané prostory tak, aby se do nich vrátil život. Příští rok budeme proto v podobných projektech pokračovat,“ konstatoval vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Projekt si vyžádal celkem 22 milionů korun, z čehož 11,5 milionu korun představovala podpora MPO.

S příchodem nového roku převezme klíčky od areálu nový nájemce, který vzešel z výběrového řízení. „Na jaře začneme s instalací technologií a v polovině roku spustíme výrobu,“ říká Dionýz Hutár, zástupce rodinné firmy Hutár Agro, s.r.o.

Tím však revitalizace areálu pivovaru, disponujícího mj. i rozsáhlým podzemím, nekončí. „Hledáme využití také pro další části, které bychom rádi obdobným způsobem revitalizovali,“ dodal starosta Chlupáč, který zároveň vyjádřil radost nad rozvojem celého Tyršova náměstí. „Na místě bývalé lahvárny jsme vybudovali moderní parkoviště, vedle něj krásný park, zrekonstruovali chátrající gotický hrad a nyní jsme úspěšně zahájili revitalizaci areálu pivovaru, ve které chceme pokračovat,“ charakterizoval starosta rozvoj lokality, která má pokračovat.

Výroba piva v Litoměřicích skončila v roce 2002 z ekonomických důvodů. Nevyužívané prostory rychle chátraly. „Revitalizací a podnikatelským využitím části budovy bude celý areál oživen. Postupnou rekonstrukcí dalších budov, částečnou opravou rozsáhlého podzemí a kultivací pivovarského dvora v příštích letech areál jistě přiláká nejen další podnikatele, ale i běžné návštěvníky,“ domnívá se ministr MPO Karel Havlíček.

Rekonstrukce litoměřického pivovaru je v plném proudu

Publikováno:před rokemZdroj:První zprávy

V plném proudu je v současné době rekonstrukce levé části litoměřického pivovaru. Revitalizace má být dokončena ještě letos a pivo se zde začne vařit už od začátku příštího roku.

Práce probíhají na zhruba 650 metrech čtverečních. Cílem je zachování původního industriálního vzhledu a maximálního počtu původních prvků.

„Pokračujeme v souladu s harmonogramem. Asi za dva měsíce bude objekt kompletně zakryt střešní konstrukcí, což je důležitým milníkem celé stavby. I přesto, že na stavbě došlo k několika změnám oproti původnímu plánu, budeme kolaudovat v prosinci tohoto roku,“ uvedl Jiří Koranda, výrobní ředitel realizační firmy Insky.

Již nyní je u rekonstrukce přítomen i budoucí nájemce pivovaru, kterým je rodinná firma Hutár Agro, s.r.o. „S výrobou chceme začít, jakmile budou práce hotovy, tedy hned během prvního kvartálu příštího roku. Počítáme se třemi druhy piva a navázáním na litoměřickou tradici vaření „jedenáctky“, přičemž na výběr bude levnější a dražší varianta. Co se týče produkce, začneme na 4 tisících hektolitrů ročně,“ předeslal budoucí provozovatel pivovaru Dionýz Hutár s tím, že vaření piva bylo společným rodinným nápadem. „Dosud máme zkušenost jen s produkcí vín,“ doplnil.

Celkové náklady revitalizace jsou vyčísleny na 22 milionů korun, radnice získala dotaci z programu RE:START ve výši 11,4 milionu korun. Podle národní manažerky programu Gabriely Nekolové jsou Litoměřice v připravenosti čerpání dotací velmi úspěšné, a mohou tak jít příkladem. Městu se totiž podařilo získat hned dvě dotace. Kromě pivovaru takto financují i rekonstrukci objektu v bývalých kasárnách Pod Radobýlem. „Smyslem celého tohoto programu je nejen vyřešení rekonstrukce zchátralých objektů, pro která města a obce jen těžko hledají využití, ale i možnost expanze místních firem bez nutnosti výstavby na zelených loukách,“ poukázala na výhody programu Gabriela Nekolová.

Radost z využití dotačního programu RE:START projevil i místostarosta Litoměřic Karel Krejza. „Jsme vděční, že díky tomuto programu můžeme rekonstruovat objekt pivovaru a najít mu smysluplné využití,“ sdělil místostarosta. Zároveň připomněl, že město hodlá obdobným způsobem během dalších let revitalizovat i pravou část pivovaru. Měla by zde vzniknout veřejně přístupná umělecká sklárna.

V Litoměřicích bude z brownfieldu pivovar, budují ho vinaři

Publikováno:před rokemZdroj:Průmyslová automatizaceAutor:ČTK

Zchátralý objekt bývalého pivovaru se v centru Litoměřic díky rekonstrukci proměňuje a od příštího roku se tam bude znovu vařit pivo. Práce by měly být hotovy do konce roku a přijdou na 24 milionů korun. ČTK to dnes řekl místostarosta Litoměřic Karel Krejza (ODS).

Téměř polovinu peněz získalo město z ministerstva průmyslu a obchodu z dotačního programu Restart na obnovu starých nevyužívaných areálů ke komerčním účelům. "Litoměřice žádaly jako první o dotaci a získaly ji ve výši více než 11 milionů korun," řekla ČTK národní manažerka programu Restart Gabriela Nekolová.

Cílem je revitalizovat a obnovit prostory, kde se ještě před 16 lety pivo vařilo. Město proto hledalo vhodného nájemce a našlo ho v rodinném podniku otce a syna Hutárových. "Mám tady v Litoměřicích vinařství a rozhodli jsme se teď pro výrobu piva," řekl ČTK Dionýz Hutár. Cesta od vína k pivu vedla přes vysokoškolská studia syna Daniela. "K pivu nás přivedlo moje studium na vysoké škole, kde jsem částečně studoval výrobu piva, a tátův vývoj tady v Litoměřicích, protože pivovar tady vždycky byl a líbí se nám to," řekl Daniel Hutár.

Od prvního čtvrtletí příštího roku tady chtějí vařit tři druhy piva. Roční výstav plánují ke 4000 hektolitrů. "Klasicky po česku to bude desítka, jedenáctka a nějaký speciál," uvedl Hutár starší. Jedno z piv už má i svůj název, bude se jmenovat Kalich.

Technologie na výrobu piva bude stát podle Hutára deset milionů korun. Na jejím umístění v objektu úzce spolupracují se stavebníky, aby byla dobře zakomponovaná do prostoru.

Obnovený pivovar je v jedné části zchátralého objektu, druhou část plánují Litoměřice rovněž opravit. Sídlit by zde měli skláři, kteří vyrábějí lustry. Náklady na opravu druhé části objektu ale budou podle Krejzy daleko vyšší. "Podle projektu starého čtyři roky by oprava celého tohoto areálu stála zhruba 220 milionů korun," uvedl. I na obnovu druhé části plánují Litoměřice získat dotaci z programu Restart. Současné kolo dotací se ale podle Nekolové uzavírá v červenci, dokdy Litoměřice zřejmě nestihnou připravit veškerou potřebou dokumentaci. "Zažádat ale mohou v dalším kole," dodala Nekolová.

itoměřice chtějí hry a tekutý chléb. Bude minipivovar i moderní sportoviště

Publikováno:před rokemZdroj:Litoměřický deníkAutor:Jaroslav Balvín

Revitalizace části areálu bývalého pivovaru a stavba multifunkční haly v areálu Zahrady Čech. To jsou některé z priorit, s nimiž Litoměřice vstupují do nového roku. Městu mají pomoci dotace.

I když žádosti o dotace někdy nejsou úspěšné, mají své podmínky a je k nim nutná spoluúčast, radnice je využívá ráda. „Pořád je pro nás výhodné připravit žádost a ke koruně získat další,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.

I kvůli tomu, že se na potvrzení některých dotací zatím čeká, dozná rozpočet města na rok 2019 změn. O detailech by měli zastupitelé jednat na svém prvním nebo druhém setkání v tomto roce.

Dotace 10,8 milionu na pivovar jistá už je. Bude z vládního programu Restart na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. „Celkové náklady by neměly přesáhnout 21 milionů korun,“ uvedla vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková. Pivo by se mělo v Litoměřicích znovu vařit v budově A poblíž komínu. Zhotovitel, ústecká společnost INSKY, převzal staveniště 7. ledna. Pít pivo bychom mohli od nájemce, který o jeho vaření projeví zájem, v roce 2020. Ještě letos se má navíc začít připravovat projekt na revitalizaci další části pivovaru.

Město zažádalo v programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 - 2024 o dotaci i ministerstvo školství, a to na stavbu multifunkční sportovní haly na Zahradě Čech. Zdaleka nejde o nový nápad. „Projekt je pět let starý. Nechali jsme ho aktualizovat vzhledem k současným požadavkům legislativy, vlivu na životní prostředí a podobně,“ řekl místostarosta Václav Červín. I kvůli tomu se projekt oproti původnímu plánu prodraží. Hala má přijít asi na 87 milionů. V tom jsou i demolice starých objektů nebo napojení na sítě.

Oproti původnímu projektu se nyní víc myslí na diváky. „Budou tam ochozy a výsuvné hlediště. Do areálu se tak vejde až 600 diváků,“ uvedl Červín s tím, že město tu chce umožnit pořádání mistrovství republiky sportům, které tu dosud nemohou hrát soutěže pro neregulérnost hřiště, jako jsou florbal nebo futsal.

S využitím haly počítají i basketbalisté. Měly by tam být také tenisové kurty, výhledově se hala může pronajímat. Pokud se tak bude dít už během udržitelnosti projektu, bude záviset na pravidlech dotace.

To se týká i případných výstav v hale v rámci akcí Zahrady Čech. V projektu se však kvůli nim operuje se zvýšením nosnosti podlah pro pojízdnou techniku.

Moderní kryté sportoviště má stát v nynějších plechových halách B a C napravo od hlavního vchodu výstaviště z Českolipské ulice. O jejich náhradě se jedná. Mohl by je vykrýt případný mobilní pavilon na místě nynějšího pavilonu D, který už nesplňuje pravidla pro výstavnictví. Jeho zboření by se mohlo svézt s demolicí hal.

Do konce dubna by mělo být jasno, jak dotace na sportoviště dopadne. Maximálně lze žádat o 40 milionů. Začít bourat by se v tom případě mohlo už v tomto roce. „Musí se ale citlivě vzhledem k výstavám,“ poznamenal Červín. Hala by však po získání dotace měla stát už do konce roku 2020.

Litoměřice opraví bývalý pivovar, chtějí v něm znovu vařit pivo Kalich

Publikováno:před rokemZdroj:iDNES.czAutor:Pavel Křivohlavý

Bývalý litoměřický pivovar se začíná probouzet k životu. V jeho prostorách by se už příští rok mohlo vařit pivo a o něco později i odlévat sklo. Chátrající objekt pomůže obnovit dotace i finanční příspěvek města. Pivovar se po 282 letech výroby zastavil v roce 2002.

Rekonstrukce levé části areálu, který se nachází ve středu města, má být zahájena na konci letošního roku.

„Prostory budou opraveny tak, aby mohly být pronajaty podnikateli, který zde začne vařit pivo a obnoví značku Kalich. Předpokládaná doba realizace je zhruba rok,“ uvedla Eva Břeňová z litoměřického městského úřadu.

Jak dodala, díky své připravenosti Litoměřice uspěly ve vládním programu Restart určeném na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů.

„Předpokládané náklady vycházejí na 21,9 milionu korun. Získali jsme dotaci 11,4 milionu korun, zbytek město doplatí ze svého,“ informovala vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková s tím, že výběrové řízení na provozovatele pivovaru bude vyhlášeno do konce roku.

Radnice má v plánu také rekonstrukci pravé části areálu pivovaru, zde by měla vzniknout sklárna.

„Zatím se tvoří se studie. Náklady budou podstatně vyšší než u pivovaru, ale definitivní čísla ještě nemáme,“ podotkla Brunclíková.

Minulý rok na jaře vyhodnotili litoměřičtí občané okolí bývalého pivovaru jako nejošklivější místo ve městě. To by se nyní mělo změnit.

„Vzhledem k tomu, že sklárna by byla veřejnosti přístupná, jednalo by se zároveň i o turisticky zajímavou atrakci,“ předpokládá místostarosta Litoměřic Karel Krejza.

Obnova pivovaru v Litoměřicích? Do kraje míří státní miliardy

Publikováno:před 2 letyZdroj:Litoměřický deníkAutor:Kristián Šujan

Finanční injekce z vládního programu RE:START se naplno zapichují do Ústeckého kraje. K dnešnímu dni jsou schválené dotace na projekty přesahující částku 1,1 miliardy korun.

Celkově se na program počítá s částkou 62 miliard pro ekonomický rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. „Peníze musí města, obce a firmy vyčerpat do konce roku 2030. Z Ústeckého kraje si subjekty podaly 100 žádostí, z nichž zhruba 60 uspělo,“ připomíná zástupkyně zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje Gabriela Nekolová.

Mezi úspěšné žadatele patří i město Litoměřice, které hodlá revitalizovat starý pivovar na rozvojovou zónu. Z programu na podnikatelské využití brownfieldů získalo město 14,4 milionu korun. „Pivovar ukončil výrobu v roce 2002. Majitelé rozprodali technologii a zůstal opuštěný areál. Chtěli jsme zabránit tomu, aby z něj byla vietnamská tržnice nebo velkosklady, proto jsme ho odkoupili,“ říká starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

NÁVRAT PIVA KALICH
Město v jedné z jeho částí opravilo střechu a vytvořilo u něj i Park Václava Havla. „Díky vládním penězům chceme už v příštím roce udělat v druhé části například restauraci a v menším rozsahu obnovit výrobu světlého piva značky Kalich, na které máme ochrannou známku,“ dodává Chlupáč.

Do RE:STARTu podalo tři žádosti také město Rumburk. Opravit hodlá hlavně Lužickou nemocnici, na kterou může získat až 250 milionů korun. „Druhý projekt byl na jihozápadní obchvat města, který by měl vymístit tranzitní dopravu z města, a třetí na rozšíření průmyslové zóny,“ vyjmenovává mluvčí města Luděk Stínil.

Ještě do konce letošního roku pak ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí dotační titul na nepodnikatelské využití brownfieldů, ve kterém bude 600 milionů. Chybět nebude ani další výzva na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Finančně nejvýznamnější investicí jsou tři projekty za téměř 850 milionů korun. Kromě rekonstrukce Domu umění a dostavby fakulty strojního inženýrství v Ústí je největším projektem stavba fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

„V tuto chvíli sídlí fakulta v centru města. Její intenzivní spolupráce s Masarykovou nemocnicí je nejenom ve formě stále se zvyšujícího počtu společných klinik, ale také ve stále větším počtu studentů fakulty, kteří zde mají praxe. Čím dál tím více odborného personálu nemocnice se také zapojuje do fakultní výuky,“ líčí rektor univerzity Martin Balej.

Dále běží taktéž program revitalizace Krušných hor. „Na jejich obnovu bylo v Ústeckém a Karlovarském kraji přiděleno zhruba 180 milionů korun,“ doplnila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.

V Ústeckém kraji se už podařilo realizovat projekty RE:STARTU za 83 milionů.

Milovníci piva si zase dají Kalich. Litoměřický pivovar do roka ožije

Publikováno:před 2 letyZdroj:Litoměřický deníkAutor:Václav Sedlák

Na rekonstrukci objektu přispěje stát. Dojde i na obnovení výroby piva pod značkou Kalich.
Jeho historie sahá až do začátku 18. století, od roku 2002 je však prázdný. Bývalému pivovaru v Litoměřicích teď svitla naděje. Radnice totiž uspěla s žádostí o dotaci u ministerstva průmyslu a obchodu. To městu poskytne 11,4 milionu korun z programu Restart určeného na regeneraci brownfieldů.

Rekonstrukcí projde levá část objektu, kterou město nabídne k pronájmu podnikatelům. Dojde i na obnovení výroby piva pod značkou Kalich. „Do konce letošního roku chceme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektu, celkové náklady na jeho realizaci by neměly přesáhnout 22 milionů korun,“ informovala vedoucí odboru územního rozvoje města Venuše Brunclíková.

Radnice předpokládá, že rekonstrukce levé části bývalého pivovaru potrvá rok a už pracuje na záměru rekonstrukce jeho druhé části. Podle místostarosty Karla Krejzy je reálné předložit už příští rok ministerstvu ke schválení další žádost z téhož programu. „Další prostory by mohly sloužit lehké průmyslové výrobě a podnikání, například by tu mohla vzniknout malá sklárna, která by byla přístupná veřejnosti a rozšířila by tak spektrum atrakcí pro turisty,“ přiblížil Krejza.

Ve městě jsou už tři malé pivovary, které se zaměřují na speciály, a radnice nepředpokládá, že by ten další obnovil výrobu v původním výstavu.

Historie měšťanského pivovaru se datuje od roku 1720. V roce 1892 majitelé nechali vybudovat nové sklepy a pořídili si chladící železniční vagon, kterým rozváželi pivo po celé Evropě i do Ameriky. V roce 1900 pivovar získal na výstavě v Paříži nejvyšší ocenění.

V roce 1948 byl znárodněn, do roku 1990 se stal postupně součástí několika národních podniků. Posledním majitelem byl stát, kterému se příliš nevydařila privatizace. Management pivovaru nezvládl konkurenční boj a v roce 2002 po 282 letech ukončil výrobu. Na začátku privatizace v roce 1992 měl pivovar výstav 140 tisíc hektolitrů, v roce 2001 už jen 30 tisíc hektolitrů piva v šesti druzích. Mezi nejúspěšnější produkty posledních let patřil světlý speciální ležák Baronka, jehož výrobu převzal a dosud vyrábí Žatecký pivovar.

„Na litoměřický pivovar rád vzpomínám, sloužil jsem v něm poslední éru jako sládek, slavili jsme úspěch se speciály, ale neunesli tvrdou konkurenci v odbytu světlého ležáku. Dnes je konkurence ještě tvrdší, prosadit se na rozděleném trhu je velmi těžké. Proto si myslím, že výstav 30 tisíc hektolitrů, o kterém se před lety uvažovalo, je hodně nadnesený. Rozhodně obnově pivovaru fandím a rád ho přijdu ochutnat,“ sdělil podsládek ve Velkém Březně Miloš Baumruk.

Rekonstrukce objektu bývalého pivovaru v Litoměřicích má pokračovat

Publikováno:před 4 letyZdroj:Regiony24.czAutor:Ing. Bc. Eva Břeňová

Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru v Litoměřicích má pokračovat. Loni město jako vlastník areálu nacházejícího se v historickém jádru nechalo zrekonstruovat střechu objektu nacházejícího se v pravé části, čímž zabránilo jeho dalšímu chátrání. Nyní zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na revitalizaci části budovy stojící na levé straně areálu (směrem k Lidické ulici).

„S pomocí dotace chceme tuto část zrekonstruovat a následně v rámci výběrového řízení nalézt provozovatele, který by zde za předpokladu instalace vlastní technologie zahájil výrobu piva s maximálním výstavem do 20 tisíc hektolitrů ročně,“ charakterizoval záměr radnice starosta Ladislav Chlupáč. Město, které má platné stavební povolení a zpracovaný projekt, žádá o dotaci ve výši 20 milionů korun. Stejnou částku je připraveno investovat ze svého.

Dotační program státu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ je pomocí obcím ve strukturálně postižených krajích a hospodářsky problémových regionech, které na svých katastrálních územích disponují rozsáhlými zastaralými a nevyužívanými plochami průmyslových i zemědělských areálů. „Poskytnutá dotace má sloužit ke znovuoživení a přípravě těchto ploch pro podnikání,“ uvedla vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.

Korunní pivovar v Litoměřicích ukončil výrobu piva v roce 2002. V obavě z toho, aby v historickém jádru města nevznikla například tržnice, město odkoupilo větší část areálu. Na místě bývalé lahvárny vybudovalo park a parkoviště. Nyní chce postupnými kroky revitalizovat samotný výrobní areál. Část budovy vlevo (směrem k Lidické ulici) má sloužit k výrobě piva. Objekt vpravo by dle již zpracovaného projektu měl být rekonstruován tak, aby zde vznikla herna sloužící rodinám s dětmi hlavně v zimním období, ubytování hotelového typu apod. Jde o náměty, jež zazněly v průběhu diskusního fóra s veřejností.

Zprávy z veřejně přístupných zdrojů nebo od zástupců pivovarů.02.01.2020 15:4511