Historie a současnost Pivovaru Hradec Králové

Právo varit a cepovat pivo patrí do souboru magdeburského mestského práva, na jehož základe bylo v roce 1256 založeno mesto Svitavy. Od svého založení se mesto tešilo mnoha ochranným privilegiím a výsadám. Jedním z nich bylo právo mílové, které zakazovalo prodej a výcep piva jiným osobám než svitavským právovárecníkum, a to v okruhu jedné míle od mesta. Mestská privilegia byla od olomouckých biskupu potvrzována a doplnována. Z roku 1501 se dochovala listina na dedicnou rychtu, ve které bylo uvedeno, že vesnice prináležející ke svitavské rychte jsou povinny odebírat pivo od svitavských meštanu.
Svitavské pivovarnictví se vyvinulo ze základu výroby piva v jednotlivých meštanských domácnostech. Právo vyrábet pivo bylo spojeno s vlastnictvím nemovitosti tzv. právovárecného domu. V zápisu v mestském urbári z roku 1674 je uvedeno, že základem pivovarnictví ve Svitavách bylo 83 majitelu právovárecných domu na námestí. Domu bylo ve skutecnosti 82, nebot mestské radnici patrily dva. Každý meštan s várecným právem varil pivo ve svuj prospech podle predem urceného poradí. Pivo se varilo doma, ale ne všichni meli stejné prostredky na zarízení.
V roce 1545 došlo ke spolecné dohode a sjednocení právovárecných meštanu. Sjednocení vedlo mimo jiné k rozdelení právovárecníku do 7 tríd podle velikosti domu. Jednotlivé trídy platily odstupnované dane podle výmerových rádu, kde hlavní jednotkou byly marky (stupen v hodnote 2 grošu). Nejnižší trída platila 10 a nejvyšší 24 grošu rocne. Tento zpusob zdanení vydržel až do nového urbáre v roce 1674, kdy se vytvorilo podílnictví. Právovárecníci se postupne sdružovali a v roce 1539 postavili první Melczhaus neboli sladovnu. Primitivní drevená budova, která byla pouze varnou a v níž se meštané strídali ve varení piva stávala na námestí c.69. z ní si odváželi várku do sklepu svých domu, kde pivo teprve kvasilo. V roce 1581 udelil olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský Svitavám privilegium na varení a šenkování piva a výrobu skladu. Touto listinou obnovil výsady, které se behem predchozích staletí ztratily nebo byly zniceny. Primitivní budova v roce 1656 dosloužila a na stejném míste byla postavena nová sladovna. Duležitost privilegia z roku 1581 vynikla se zavedením tzv. merkuriánské dohody. Ty znamenaly reformu financnictví biskupské kanceláre a podstatne ohrožovaly mestská práva. Jedním z bodu byla možnost výstavby vrchnostenského pivovaru a palírny, do nichž by musely poddané vesnice dopravovat drevo a také v nichž vykonávat robotu. Vrchnostenský pivovar byl založen ve Ctyriceti Lánech již v roce 1653. Duchody plynoucí z tohoto zarízení a povinnost poddanského odberu piva vedly k dlouholetým sporum s olomouckou vrchností.
Všechna právovárecná privilegia byla až do roku 1848 uložena na mestské radnici a byla verejnosti neprístupná. Již roku 1837 žádali meštané o zverejnení všech propujcených privilegií. Hlavním duvodem byl spor o vlastnictví pivovaru. Svitavská radnice k žádosti pristoupila zdrženlive, a tak nebylo jasné zda pivovar patrí mestu nebo onem 82 právovárecníkum. Až v roce 1865 byla ustanovena peticlenná komise, která mela prezkoumat duvody, na základe kterých se Svitavy mohly dovolávat svých práv. Komise došla k záveru, že mesto nemá na pivovarská práva nárok a spor o vlastnictví byl urovnán.
V 19.století docházelo k velkému rozvoji technologií varení piva. Zásadní zmenou bylo prestehování "kvašení piva" z jednotlivých domu od budovy pivovaru. Prostory starého pivovaru na Máchove aleji prestávají dostacovat, a tak pivovarníci sdružují prostredky na výstavbu nového pivovaru. Již v roce 1851 je na Pivovarské ulici postaven sklep, kam se pivo vozilo z pivovaru na námestí. V roce 1863 byla nad sklepem postavena prízemní budova sladovny a spilky. Pivo se stále varilo na Máchove aleji, ale preváželo se do nového pivovaru. V roce 1876 byla zapocata výstavba varny a pivovarského vodovodu z policských luk. První pivovarská várka byla uvarena 9.dubna 1888. Svitavský pivovar
Byl vybudován na prímé varení a platil za velmi moderní na Morave. Ve spilce bylo umísteno na 20 kádí, lednice u spilky a sklepa byla 12 metru vysoká a naplnená ledem udržovala potrebnou teplotu. Led se vozil z Pivovarského rybníka pred tabákovou továrnou na Riegerove ulici. V roce 1894 byl pivovar zarízen na parní pohon a elektrifikován. V období první svetové války byla výroba docasne zastavena z nedostatku surovin (1.1.1917-1918). Po roce 1918 je technický park doplnován novými stroji, byly rozširovány ležácké sklepy a stavena patrová administrativní prístavba
V roce 1933 se zacalo s modernizací a prestavbou pivovaru. Byla vymenena varna za medenou s parním topením, pristavena kotelna a strojovna. Ve spilce bylo vystaveno 10 betonových kádí, instalován nový parní kotel, parní stroj, generátor na výrobu elektrické energie a bylo postaveno umelé chlazení. V roce 1938 byla postavena první rotacní linka na stácení lahvového piva. V dobe nemecké okupace byl pivovar soucástí Nemecké ríše.
Po II.svetové válce byla rada písemností odvezena a znicena. Zásoby sladu a chmele nepostacovaly. Vyrábelo se 3o svetlé pivo a 2o pivo tmavé.
Lidé v restauracích si od cervna 2002 už nebudou moci nikdy objednat svitavské pivo. Akciová spolecnost Pivovar a sodovkárna Svitavy totiž ukoncila výrobu piva a rozprodává poslední zásoby. "Varit pivo se prestalo zhruba v kvetnu.
Zdroj:GeoCaching.com