Historie a současnost Pivovaru Xaver

Pivo se v Blučině vařilo od konce 16. století a někdy kolem roku 1560 vznikl obecní pivovar, ten však roku 1884 vyhořel. Novodobou historii blučinského pivovarnictví píše Svatopluk Strava, majitel pivovaru a sládek v jedné osobě. Pivovar zakládá v roce 2005.

V současné době produkuje pět druhů pěnivého moku: dvanáctku Xaver, vanilkovou patnáctku František, osmnáctku Oldřich, dvaadvacítku Vladimír a konopnou dvanáctku Ludmila.
Zdroj:Stránky Pivovaru Xaver, 2015


Více na stránkách pivovaru