Historie a současnost Akciovém pivovaru Stod

28.září 1872 udělil ministr vnitra stodskému purkmistrovi Václavu Seifertovi (v čele obce stál plných 50 let) a měšťanům koncesi ke vzniku vydání akcie, které byly za první republiky orazítkovány státem.
Už koncem listopadu 1872 byly vykopány základy pro sklepy a byla dokončena odváděcí stoka ve městě.

Stodský pivovarakciový pivovar byl velkým konkurentem pivovarům plzeňským. Vždyť např. v roce 1933 vyráběl 35tis. hektolitrů piva.

Pivovar byl známý především tím, že vyráběl výborný slad a vyvážel je také do zahraničí.
V roce 1930 vešla jeho sladovna ve známost také tím, že ve sklepích začaly pěstovat žampióny na vývoz, které měly díky perfektním podmínkám pro pěstování výbornou chuť.

Akciový pivovar byl v noci z 12. na 13. května 1933 zasažen požárem, který zcela zničil sladovnu a varnu. Požár natropil škodu za jeden milion korun. Záchrany se zúčastnilo kolem jedné stovky hasičských stříkaček.

V roce 1980 patřil stodský pivovar k největším výrobcům sladu v celém Západočeském kraji. Vyrábělo se ho zde 2 160 tun, zčásti pro vlastní potřebu a tři pětiny se ho dodávalo do pivovarsesterských závodů v Chebu, Karlových Varech a do Chodové Plané.

Sedmistupňového piva se vyrábělo ročně na 30 tisích hl., což odpovídalo zhruba jedné třetině výstavu, který se pohyboval okolo 78 tisích hektolitrů.
Mezi sedmistuňovým a desetistupňovým pivem se vyrábělo i 11 stupňové pivo, které si brzy získalo popularitu a dováželo se do Prahy. Za zmínku stojí i výroba tmavého piva, které se vyrábělo podle staré receptury ze čtyř sladů a patřičně vychlazené mělo výbornou chuť a odpovídalo svým složením především požadavkům racionálního stravování.

Pivovar byl zrušen k 31.prosinci 1981 a sladovna ukočlila svoji činnost v dubnu 1985.
Zdroj:Kronika města Stod, L.Hauptmann-Stod-Stručné dějiny města, Archiv města Stod