Historie a současnost pivovaru Šternberg

V letošním roce uplyne 720 let od založení města Šternberk a 700 let od narození Karla IV. Uznejte sami že to je ideální rok pro vznik nového, malého regionálního pivovaru!

Vaření piva má ve Šternberku dobrou tradici. Roku 1409 na Vše svaté bylo městu Šternberk zapůjčeno městské právo olomoucké a právo mílové. Aby nové město rychle zkvétalo, bylo okolním obcím nařízeno, aby piva, masa i sukna nekupovali jinde, leč ve Šternberku. Za časů Berků z Dubé a Lipé zaznamenává Šternberk období hospodářského rozmachu, pivovarjenž zdárně pokračovalo i za panování Minsterberků. Od konce 15. století se řemeslníci ve městě sdružovali v cechy, které v průběhu 16. století získaly mnohá práva. Mimo to měšťané hospodařili i na zemědělské půdě, vyráběli pivo i víno. Sem můžeme datovat i počátek historie šternberského piva. Největší pivovar, Kubelka, měl v době své největší slávy výstav 30 tisíc hektolitrů. Uzavřen byl před druhou světovou válkou a od té doby se ve Šternberku pivo nevařilo.

Doba temna šternberského piva je v tomto roce už minulost a tradice se do našeho města vrací. Naše nové pivo sjme pojmenovali STERNBERG. Jednoduše podle původního názvu města, tedy hvězdná hora.

Budeme dělat vše pro to, aby naše nové pilo bylo hvězdné a noblesní a stalo se důstojným nástupcem a pokračovatelem dějin vaření piva ve Šternberku.

Držte nám pěsti a pokud máte rádi dobré a kvalitní pivo, pijte STERNBERG.
Zdroj:Stránky pivovaru Šternberg, 2016


Jelikož od konce roku 2020 nejsou funkční stránky, facebook ani email pivovaru, pivovar označen jako nefunkční.